41991D0265

91/265/ΕΚΑΧ: Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση της απόφασης 90/414/ΕΚΑΧ που παρεμποδίζει τις συναλλαγές που αφορούν το Ιράκ και το Κουβέιτ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 127 της 23/05/1991 σ. 0027 - 0028
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 17 σ. 0021
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 17 σ. 0021


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση της απόφασης 90/414/ΕΚΑΧ που παρεμποδίζει τις συναλλαγές που αφορούν το Ιράκ και το Κουβέιτ ( 91/265/ΕΚΑΧ )

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Εκτιμώντας :

ότι, με την απόφαση 90/414/ΕΚΑΧ ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 91/125/ΕΚΑΧ ( 2 ), παρεμποδίστηκαν οι συναλλαγές προϊόντων που υπάγονται στη συνθήκη ΕΚΑΧ όσον αφορά το Ιράκ σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που επέβαλαν εμπάργκο στο Ιράκ, μετά την εισβολή και την κατοχή του Κουβέιτ από τα ιρακινά στρατεύματα -

ότι, στις 3 Απριλίου 1991, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξάδωσε το ψήφισμα 687 ( 1991 )-

ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, που συνήλθαν στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας, έκριναν αναγκαία την τροποποίηση της απόφασης 90/414/ΕΚΑΧ για να περιληφθούν οι αλλαγές που επέφερε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την απαγόρευση πωλήσεως ή προμήθειας στο Ιράκ προϊόντων και την απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων, καταγωγής Ιράκ -

Σε συμφωνία με την Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ : Άρθρο 1

Η απόφαση 90/414/ΕΚΑΧ τροποποιείται ως εξής :

1 . Προστίθεται το παράρτημα που περιέχεται στην παρούσα απόφαση .

2 . Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"Άρθρο 3

1 . Το άρθρο 1 σημείο 2 και το άρθρο 2 σημείο 2 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα .

2 . Το άρθρο 1 σημείο 1 και το άρθρο 2 σημείο 1 δεν εφαρμόζονται :

α ) στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 1, καταγωγής ή προέλευσης Ιράκ ή Κουβέιτ, τα οποία έχουν εξαχθεί πριν από τις 7 Αυγούστου 1991 -

β ) στα προϊόντα, καταγωγής Ιράκ, η εισαγωγή των οποίων έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του ψηφίσματος 687 ( 1991 ) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με το ψήφισμα 661 ( 1990 ) του Συμβουλίου Ασφαλείας .

3 . α ) Οι εισαγωγές των προϊόντων της παραγράφου 2 στοιχείο β ) υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση εισαγωγής που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών .

β ) Οι εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση εξαγωγής που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ." Άρθρο 2 Το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται από τις 3 Απριλίου 1991 . Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1991 . Ο Πρόεδρος

R . STEICHEN ( 1 ) ΕΕ αριθ . L 213 της 9 . 8 . 1990, σ . 3 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . L 60 της 7 . 3 . 1991, σ . 15 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3

Υλικά και προμήθειες πρώτης ανάγκης για τον άμαχο πληθυσμό, τα οποία έχει εγκρίνει η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία συγκροτήθηκε με το ψήφισμα 661 ( 1990 ) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της απλουστευμένης και συνοπτικής "άνευ αντιρρήσεως" διαδικασίας, κατά το ψήφισμα 687 ( 1991 ) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ."