41990X1231(04)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Υπουργών Υγείας συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με την καταλληλότητα των τροφίμων, των ποτών και των νερών που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 329 της 31/12/1990 σ. 0019 - 0021


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με την καταλληλότητα των τροφίμων, των ποτών και των νερών που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση (90/C 329/05)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Εκτιμώντας ότι, οι κανονιστικές καινοτομίες που, με την προοπτική της ενιαίας αγοράς, έχουν εισαχθεί μέχρι στιγμής στις κοινοτικές ρυθμίσεις βάσει της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, πρέπει ακόμα να αναπτυχθούν ώστε να εξασφαλίζουν τη δέουσα προστασία της δημόσιας υγείας στα πλαίσια ενός συστήματος βασιζόμενου στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων διατροφής, Εκτιμώντας, ότι οσάκις δεν υφίσταται κοινοτική εναρμόνιση ή είναι ανεπαρκής, οι διαφορές μεταξύ των εθνικών διατάξεων προκαλούν συχνά δυσκολίες στις συναλλαγές, και, εν πάση περιπτώσει, αυξάνουν τις αμφισβητήσεις, με κίνδυνο να υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, Αναγνωρίζουν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, πρωταρχικό καθήκον της Κοινότητας είναι να αναλάβει επειγόντως συντονισμένη και εις βάθος δράση με στόχο τη θέσπιση αποτελεσματικών κανόνων, το ταχύτερο δυνατόν, οπωσδήποτε δε μέχρι το τέλος του 1992, και ειδικότερα στους τομείς που είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, Κρίνουν ότι για να εφαρμοστεί η δράση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί εδώ και πολύ καιρό το βασικό στόχο της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της διατροφής και του νερού και ότι, συνεπώς, δεν πρόκειται μόνο για τη θέσπιση νέων κανόνων, αλλά για το συντονισμό, την ενημέρωση και τη συμπλήρωση των ήδη ισχυόντων, καθώς και για την εξασφάλιση της ενιαίας και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, Αναγνωρίζουν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο για την επιτυχία της δράσης αυτής και θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για το συγκερασμό των διαφόρων τάσεων που υπάρχουν στην άμεση σφαίρα των αρμοδιοτήτων της, προωθώντας έτσι την προστασία της δημόσιας υγείας, Υπογραμμίζουν ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας, πρέπει να εφαρμοστούν ενιαίες αρχές και ρυθμίσεις για τον τομέα των τροφίμων, το γεωργικό και τον κτηνιατρικό τομέα, καθώς και για το περιβάλλον και την προστασία των υδάτων, που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση, Υπογραμμίζουν την ανάγκη συμμετοχής του Συμβουλίου και των Υπουργών Υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της προσήκουσας ενημέρωσης, που θα συμβάλει, ιδίως με την επεξεργασία υγειονομικών κριτηρίων και στόχων γενικής φύσεως, στις αποφάσεις των αρμόδιων για τα τρόφιμα και τα ύδατα φορέων ως προς τις πλευρές εκείνες που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας.