10.5.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 124/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/931 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Μαΐου 2023

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χρήσης του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτες χώρες «αφέψημα από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο νέων τροφίμων μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2) καταρτίστηκε ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων.

(3)

Ο ενωσιακός κατάλογος που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 περιλαμβάνει το αφέψημα από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ως εγκεκριμένο παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα.

(4)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/917 της Επιτροπής (3) εγκρίθηκε η διάθεση αφεψήματος από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner στην αγορά ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα για χρήση σε αφεψήματα βοτάνων.

(5)

Στις 4 Ιουλίου 2022 η εταιρεία Luigi Lavazza Spa (στο εξής: αιτούσα) υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, για αλλαγή στις προϋποθέσεις χρήσης του αφεψήματος από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Η αιτούσα ζήτησε να επεκταθεί η χρήση του σε αρωματισμένα και μη αρωματισμένα μη αλκοολούχα, έτοιμα για κατανάλωση ροφήματα και σε καφέ, εκχυλίσματα καφέ και κιχωρίου, στιγμιαίο καφέ, τσάι, αφεψήματα βοτάνων και φρούτων, υποκατάστατα του καφέ, μείγματα καφέ και στιγμιαία μείγματα για ροφήματα (και τα αρωματισμένα αντίστοιχα) που προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό.

(6)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ζητούμενη επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου δεν ενδέχεται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και ότι δεν είναι αναγκαία η αξιολόγηση της ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Οι προτεινόμενες χρήσεις του αφεψήματος από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner θα έχουν ως αποτέλεσμα πρόσληψη ποσοτήτων συγκρίσιμων με τις προσλαμβανόμενες ποσότητες από τις επί του παρόντος εγκεκριμένες χρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Αρχή και κρίθηκαν από αυτήν ως ασφαλείς και στις οποίες βασίστηκε η έγκριση των παραδοσιακών τροφίμων από τρίτη χώρα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις χρήσης του αφεψήματος από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, ώστε να επεκταθεί η χρήση του σε αρωματισμένα και μη αρωματισμένα μη αλκοολούχα, έτοιμα για κατανάλωση ροφήματα και σε καφέ, εκχυλίσματα καφέ και κιχωρίου, στιγμιαίο καφέ, τσάι, αφεψήματα βοτάνων και φρούτων, υποκατάστατα του καφέ, μείγματα καφέ και στιγμιαία μείγματα για ροφήματα (και τα αρωματισμένα αντίστοιχα).

(7)

Από τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση τεκμηριώνεται ότι οι αλλαγές των προϋποθέσεων χρήσης του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτες χώρες είναι σύμφωνες με τους όρους του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και θα πρέπει να εγκριθούν.

(8)

Λαμβανομένης υπόψη αυτής της επέκτασης της χρήσης του αφεψήματος από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner σε πρόσθετες κατηγορίες τροφίμων και για λόγους σαφήνειας και κατανόησης των κατηγοριών τροφίμων, η αρχικά εγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων «Αφεψήματα βοτάνων» αντικαθίσταται από την κατηγορία «Αφέψημα από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner προς διάθεση στην αγορά ως έχει», ενώ τα «αφεψήματα βοτάνων» περιλαμβάνονται στην κατηγορία τροφίμων «καφές, εκχυλίσματα καφέ και κιχωρίου, στιγμιαίος καφές, τσάι, αφεψήματα βοτάνων και φρούτων, υποκατάστατα του καφέ, μείγματα καφέ και στιγμιαία μείγματα για ροφήματα (και τα αρωματισμένα αντίστοιχα)».

(9)

Συνεπώς, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/917 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2020 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αφεψήματος από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 (ΕΕ L 209 της 2.7.2020, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470, η καταχώριση για το «Αφέψημα από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

Προστασία δεδομένων

«Αφέψημα από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα)

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “Αφέψημα από φύλλα καφέ” ή “Αποξηραμένο αφέψημα από φύλλα καφέ”, ανάλογα με τη μορφή που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά.

 

 

Αφέψημα από φύλλα καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex A. Froehner προς διάθεση στην αγορά ως έχει

 

Αρωματισμένα και μη αρωματισμένα μη αλκοολούχα, έτοιμα για κατανάλωση ροφήματα (*1)

 

Καφές, εκχυλίσματα καφέ και κιχωρίου, στιγμιαίος καφές, τσάι, αφεψήματα βοτάνων και φρούτων, υποκατάστατα του καφέ, μείγματα καφέ και στιγμιαία μείγματα για ροφήματα (και τα αρωματισμένα αντίστοιχα)  (*1)

 


(*1)  μη παραδοσιακή χρήση του τροφίμου.».