13.3.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/566 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Μαρτίου 2023

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 όσον αφορά ορισμένα λεπτομερή μέτρα εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αποκτηθείσα πείρα από την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής (2) κατέδειξε την ανάγκη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των τρόπων εφαρμογής ορισμένων κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες.

(2)

Ορισμένα λεπτομερή μέτρα ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες θα πρέπει να διευκρινιστούν, να εναρμονιστούν ή να απλουστευθούν, ώστε να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια, να τυποποιηθεί η κοινή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και να διασφαλιστεί περαιτέρω η βέλτιστη εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες. Επιπλέον, κατέστησαν αναγκαίες ορισμένες τροποποιήσεις λόγω των εξελίξεων στο μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών και κινδύνων, καθώς και των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν το λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων (APID), τα συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) για χειραποσκευές, τον εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD), τους σαρωτές ασφάλειας και τον εξοπλισμό ανίχνευσης εκρηκτικού ατμού (EVD).

(3)

Η αποκτηθείσα πείρα από την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 κατέδειξε την ανάγκη, πρώτον, ορισμένων τροποποιήσεων στους τρόπους εφαρμογής ορισμένων κοινών βασικών προτύπων στους τομείς της πιστοποίησης των εκπαιδευτών, δεύτερον, της απαλοιφής παρωχημένων παραπομπών στο προσάρτημα 6-E και, τρίτον, της αποσαφήνισης της εφαρμογής των ενεργειών παραπομπής κατά τη διαδικασία της προ της φόρτωσης παροχής πληροφοριών για τα φορτία (PLACI) στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Οι σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια, να τυποποιηθεί η κοινή ερμηνεία της νομοθεσίας και να διασφαλιστεί περαιτέρω η βέλτιστη εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1998 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (ΕΕ L 299 της 14.11.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 τροποποιείται ως εξής:

1)

τα σημεία 1.3.1.4 και 1.3.1.5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.3.1.4.

Αντικείμενα που μεταφέρονται από πρόσωπα πλην των επιβατών υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

α)

έλεγχο με τα χέρια·

β)

ακτινοσκοπικό εξοπλισμό·

γ)

εξοπλισμό συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS)·

δ)

λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων (APID) σε συνδυασμό με το στοιχείο γ)·

ε)

σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών·

στ)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD).

Εφόσον ο ελεγκτής ασφάλειας δεν μπορεί να αποφασίσει εάν τα μεταφερόμενα αντικείμενα περιέχουν ή όχι επιμέρους απαγορευμένα αντικείμενα, τα αντικείμενα απορρίπτονται ή υποβάλλονται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας έως ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον ελεγκτή ασφάλειας.

1.3.1.5.

Τα σημεία 4.1.2.4 έως 4.1.2.7 και 4.1.2.11 έως 4.1.2.12 εφαρμόζονται στον έλεγχο ασφάλειας αντικειμένων που μεταφέρουν πρόσωπα πλην των επιβατών.»·

2)

το σημείο 4.1.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.1.1.

Πριν από τον έλεγχο ασφάλειας, αφαιρούνται εξωτερικά ενδύματα, τα οποία υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας ως χειραποσκευές, εκτός εάν η αρχή λειτουργίας του εξοπλισμού επιτρέπει να φοριούνται εξωτερικά ενδύματα. Ο ελεγκτής ασφάλειας μπορεί να ζητήσει από τον επιβάτη να αφαιρέσει επιπλέον ενδύματα, κατά περίπτωση.»·

3)

το σημείο 4.1.2.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.2.3.

Οι χειραποσκευές υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

α)

έλεγχο με τα χέρια·

β)

ακτινοσκοπικό εξοπλισμό·

γ)

εξοπλισμό συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS)·

δ)

λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων (APID) σε συνδυασμό με το στοιχείο γ)·

ε)

σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών σε συνδυασμό με το στοιχείο α)·

στ)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD).

Εφόσον ο ελεγκτής ασφάλειας δεν μπορεί να αποφασίσει εάν μια χειραποσκευή περιέχει ή όχι απαγορευμένα αντικείμενα, η χειραποσκευή απορρίπτεται ή υποβάλλεται και πάλι σε έλεγχο ασφάλειας έως ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον ελεγκτή ασφάλειας.»·

4)

τα σημεία 4.1.2.5 και 4.1.2.6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.2.5.

Όταν χρησιμοποιείται ακτινοσκοπικός εξοπλισμός, κάθε εικόνα ελέγχεται από τον ελεγκτή ασφάλειας.

Όταν χρησιμοποιείται σύστημα EDS, κάθε εικόνα ελέγχεται από τον ελεγκτή ασφάλειας ή αναλύεται με λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων (APID).

4.1.2.6.

Όταν χρησιμοποιείται λογισμικό APID, όλες οι αιτίες συναγερμού που αναφέρονται στο σημείο 12.13.1.1 επιλύονται από τον ελεγκτή ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί εύλογα ότι δεν μεταφέρονται απαγορευμένα αντικείμενα μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας ή μέσα σε αεροσκάφος.

Όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός EDS, όλες οι αιτίες συναγερμού που αναφέρονται στο σημείο 12.4.1.3 επιλύονται με την εκ νέου διενέργεια ελέγχου ασφάλειας της αποσκευής με χρήση πρόσθετης μεθόδου ελέγχου ασφάλειας.

Αν ο εξοπλισμός EDS έχει εγκατασταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2023 και χρησιμοποιείται χωρίς λογισμικό APID, όλες οι αιτίες συναγερμού που αναφέρονται στο σημείο 12.4.1.3 επιλύονται από τον ελεγκτή ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί εύλογα ότι δεν μεταφέρονται απαγορευμένα αντικείμενα μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας ή μέσα σε αεροσκάφος. Όταν η ταυτότητα ενός αντικειμένου είναι ασαφής, οι αιτίες συναγερμού επιλύονται με την εκ νέου διενέργεια ελέγχου ασφάλειας της αποσκευής με χρήση πρόσθετης μεθόδου ελέγχου ασφάλειας.»·

5)

το σημείο 4.1.2.12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.2.12.

Όταν χρησιμοποιείται λογισμικό APID σε συνδυασμό με εξοπλισμό EDS που πληροί οποιοδήποτε από τα πρότυπα C1, C1+, C2 ή C2+, ο φορέας εκμετάλλευσης ή η οντότητα που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των διαδικασιών με την αρχή λειτουργίας των εν λόγω προτύπων όσον αφορά τον έλεγχο ασφάλειας μεγάλων ηλεκτρονικών αντικειμένων και τον έλεγχο ασφάλειας ΥΑΠ.»·

6)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4.1.2.13:

«4.1.2.13.

Ο έλεγχος ασφάλειας χειραποσκευών υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.»·

7)

το σημείο 6.2.1.5 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

εξοπλισμό ανίχνευσης μετάλλων (MDE)·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«η)

εξοπλισμό EVD.»·

8)

στο σημείο 6.3.2.6 στοιχείο ε), το σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iv)

τα χρησιμοποιούμενα μέσα ή η μέθοδος ελέγχου ασφάλειας, ως εξής:

έλεγχος με τα χέρια (PHS)·

ακτινοσκοπικός εξοπλισμός (XRY)·

εξοπλισμός EDS (EDS)·

σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών (EDD)·

εξοπλισμός ETD (ETD)·

οπτικός έλεγχος (VCK)·

εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων (CMD)·

εξοπλισμός EVD (EVD)·

οποιαδήποτε άλλη μέθοδος (AOM) κατά το σημείο 6.2.1.6, όπου προσδιορίζεται η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος· ή»·

9)

Στο σημείο 6.8.7.2, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Αερομεταφορέας δεν φορτώνει την εν λόγω αποστολή για μεταφορά προς την Ένωση, εκτός εάν έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά τα απαιτούμενα μέτρα που καθορίζονται στα σημεία 6.8.7.3 και 6.8.7.4, κατά περίπτωση.»·

10)

Το προσάρτημα 6-Ε δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)

η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και παράδοση αεροπορικού φορτίου/ταχυδρομείου, το οποίο υποβλήθηκε σε διαδικασίες ασφάλειας που εφαρμόστηκαν [εξ ονόματος του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου/αερομεταφορέα που εφαρμόζει διαδικασίες ασφάλειας σε φορτίο ή ταχυδρομείο/γνωστού αποστολέα], βεβαιώνω ότι θα τηρηθούν οι κάτωθι διαδικασίες ασφάλειας:»·

β)

η έβδομη περίπτωση τροποποιείται ως εξής:

1)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

έχει συνάψει συμφωνία μεταφοράς με το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή τον γνωστό αποστολέα που είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά [ίδια ονομασία με το ανωτέρω]· ή»·

2)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

έχει συνάψει συμφωνία μεταφοράς με τον κάτωθι υπογεγραμμένο μεταφορέα, σύμφωνα με την οποία το τρίτο μέρος δεν αναθέτει περαιτέρω και εφαρμόζει τις διαδικασίες ασφάλειας που περιέχονται στην παρούσα δήλωση. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος μεταφορέας διατηρεί την πλήρη ευθύνη για όλη τη μεταφορά για λογαριασμό εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή γνωστού αποστολέα· και»·

11)

το σημείο 8.1.2.3 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών σε συνδυασμό με το στοιχείο α)·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ)

εξοπλισμός EVD που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 6-Ι και σε συνδυασμό με το στοιχείο α).»·

12)

το σημείο 9.1.2.3 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών σε συνδυασμό με το στοιχείο α)·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ)

εξοπλισμός EVD που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 6-Ι και σε συνδυασμό με το στοιχείο α).»·

13)

στο σημείο 11.5.1, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πιστοποίηση θα ισχύει τουλάχιστον για τους εκπαιδευτές που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπαιδεύουν σύμφωνα με τα σημεία 11.2.3.1 έως 11.2.3.5 και τα σημεία 11.2.4 (εκτός εάν αφορά την εκπαίδευση εποπτών που εποπτεύουν αποκλειστικά πρόσωπα αναφερόμενα στα σημεία 11.2.3.6 έως 11.2.3.11) και 11.2.5.»·

14)

το σημείο 12.0.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.0.2.1.

Με την επιφύλαξη του σημείου 12.0.5, επιτρέπεται η εγκατάσταση των ακόλουθων ειδών εξοπλισμού και λογισμικού ασφάλειας μετά την 1η Οκτωβρίου 2020, μόνον εφόσον φέρουν σήμανση “σφραγίδα ΕΕ” ή καθεστώς σήμανσης “εκκρεμεί σφραγίδα ΕΕ”, όπως προβλέπεται στο σημείο 12.0.2.5:

α)

εξοπλισμός διέλευσης από πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (WTMD)·

β)

εξοπλισμός συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS)·

γ)

εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD)·

δ)

εξοπλισμός συστημάτων ανίχνευσης υγρών εκρηκτικών (LEDS)·

ε)

εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων (MDE)·

στ)

σαρωτές ασφάλειας ·

ζ)

εξοπλισμός σάρωσης υποδημάτων·

η)

εξοπλισμός ανίχνευσης εκρηκτικού ατμού (EVD)·

θ)

λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων (APID).»·

15)

το σημείο 12.4.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.4.1.1.

Ο εξοπλισμός συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει και να επισημαίνει με σήμα συναγερμού καθορισμένες και μεγαλύτερες μεμονωμένες ποσότητες εκρηκτικού ή χημικού υλικού μέσα σε αποσκευή ή άλλη αποστολή.»·

16)

το σημείο 12.4.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.4.1.2.

Η ανίχνευση δεν πρέπει να εξαρτάται από το σχήμα, τη θέση ή τον προσανατολισμό του εκρηκτικού ή χημικού υλικού.»·

17)

Στο σημείο 12.4.1.3, η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

όταν ανιχνεύουν εκρηκτικό ή χημικό υλικό, και

όταν ανιχνεύουν την ύπαρξη αντικειμένου, το οποίο εμποδίζει την ανίχνευση εκρηκτικού ή χημικού υλικού, και»·

18)

το σημείο 12.6.1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο εξοπλισμός ETD πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει και να αναλύει ίχνη σωματιδίων από μολυσμένες επιφάνειες ή από περιεχόμενα αποσκευών ή αποστολών, και να επισημαίνει με συναγερμό την ύπαρξη εκρηκτικών ή χημικών.»·

β)

η περίοδος μετά το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Καθορίζονται πρότυπα για τον εξοπλισμό ETD που χρησιμοποιεί τη δειγματοληψία σωματιδίων. Λεπτομερείς απαιτήσεις για τα πρότυπα αυτά καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.»·

19)

το σημείο 12.6.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.6.2.

Το πρότυπο για τον εξοπλισμό ETD για την ανίχνευση εκρηκτικών που χρησιμοποιεί δειγματοληψία σωματιδίων εφαρμόζεται στον εξοπλισμό ETD που εγκαθίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Το πρότυπο για τον εξοπλισμό ETD για την ανίχνευση χημικών που χρησιμοποιεί δειγματοληψία σωματιδίων εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2024 στον εξοπλισμό ETD που εγκαθίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.»·

20)

Τα κεφάλαια 12.13 και 12.14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.13.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (APID)

12.13.1.

Γενικές αρχές

12.13.1.1.

Το λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων (APID) πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει και να επισημαίνει με σήμα συναγερμού απαγορευμένα αντικείμενα μέσα σε αποσκευή ή άλλη αποστολή.

12.13.2.

Πρότυπα για λογισμικό APID

12.13.2.1.

Τρία είναι τα πρότυπα για το λογισμικό APID. Λεπτομερείς απαιτήσεις για τα πρότυπα αυτά καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

12.14.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΑΤΜΟΥ (EVD)

12.14.1

Γενικές αρχές

12.14.1.1.

Ο εξοπλισμός ανίχνευσης εκρηκτικού ατμού (EVD) πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει δείγματα αέρα και να αναλύει το συλλεχθέν δείγμα ως προς την ύπαρξη ατμού, αερολυμάτων και/ή αερομεταφερόμενων σωματιδίων που υποδηλώνουν την ύπαρξη εκρηκτικών και υλικών σχετικών με εκρηκτικά.

Σε περίπτωση που στο δείγμα ανιχνευθούν ίχνη εκρηκτικών ή υλικών σχετικών με εκρηκτικά, ο εξοπλισμός EVD το επισημαίνει με σήμα συναγερμού.

12.14.1.2.

Για τους σκοπούς του ελέγχου ασφάλειας με εξοπλισμό EVD, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

ο εξοπλισμός EVD χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο περιβάλλον και για τον σκοπό για τον οποίο έχει εγκριθεί, δηλαδή τον έλεγχο ασφάλειας:

επιβατών και προσώπων πλην των επιβατών (EVD-PX)·

χειραποσκευών (EVD-CB)·

παραδιδόμενων αποσκευών (EVD-HB)·

αεροπορικού φορτίου και ταχυδρομείου, εταιρικού ταχυδρομείου και υλικών αερομεταφορέα, προμηθειών πτήσης και προμηθειών αερολιμένα (EVD-CS)·

β)

τα αναλώσιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των συστάσεων του κατασκευαστή τους ή εφόσον οι επιδόσεις των αναλώσιμων φαίνεται ότι έχουν επιδεινωθεί με τη χρήση.

12.14.2.

Πρότυπα για EVD

12.14.2.1.

Όλος ο εξοπλισμός EVD που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών, αεροπορικού φορτίου και ταχυδρομείου, εταιρικού ταχυδρομείου και υλικών αερομεταφορέα που φορτώνονται στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, προμηθειών πτήσης καθώς και προμηθειών αερολιμένα πληροί τουλάχιστον το πρότυπο 1.

12.14.2.2.

Όλος ο εξοπλισμός EVD που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφάλειας επιβατών και προσώπων πλην των επιβατών καθώς και χειραποσκευών πληροί τουλάχιστον το πρότυπο 3.

12.14.2.3.

Λεπτομερείς απαιτήσεις για τα πρότυπα αυτά καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.»·

21)

Το προσάρτημα 12-ΙΓ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 12-ΙΓ

 

Λεπτομερείς διατάξεις για τις απαιτήσεις επιδόσεων του APID καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής».