4.2.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 32/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/250 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Φεβρουαρίου 2023

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/252, της 4ης Φεβρουαρίου 2023, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 (2).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 θέτει σε ισχύ ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 6 Οκτωβρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/1909 (4), με την οποία θεσπίστηκε εξαίρεση από την απαγόρευση παροχής θαλάσσιων μεταφορών και την απαγόρευση παροχής τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, η οποία αφορά τη θαλάσσια μεταφορά σε τρίτες χώρες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου τα οποία κατάγονται ή εξάγονται από τη Ρωσία και έχουν αγοραστεί σε τιμή ίση ή χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο τιμών που έχει συμφωνηθεί από τον συνασπισμό για τον καθορισμό ανώτατων τιμών. Η εξαίρεση αυτή προορίζεται να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό τρίτων χωρών και να μειώσει τις αυξήσεις των τιμών που προκάλεσαν οι έκτακτες συνθήκες της αγοράς, περιορίζοντας παράλληλα τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο.

(4)

Στις 3 Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2369 (5), με την οποία θεσπίστηκε το ανώτατο όριο τιμών για το αργό πετρέλαιο, δηλαδή η τιμή ανά βαρέλι στην οποία ή κάτω από την οποία το αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία εξαιρείται από την απαγόρευση παροχής θαλάσσιων μεταφορών του εν λόγω αργού πετρελαίου σε τρίτες χώρες και από την απαγόρευση παροχής τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, η οποία αφορά τη θαλάσσια μεταφορά του εν λόγω αργού πετρελαίου σε τρίτες χώρες.

(5)

Στις 4 Φεβρουαρίου 2023, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/252. Με την εν λόγω απόφαση θεσπίζονται δύο πρόσθετα ανώτατα όρια τιμών για τα προϊόντα πετρελαίου, δηλαδή όσον αφορά την τιμή ανά βαρέλι στην οποία ή κάτω από την οποία τα προϊόντα πετρελαίου από τη Ρωσία εξαιρούνται από την απαγόρευση παροχής θαλάσσιων μεταφορών των εν λόγω προϊόντων σε τρίτες χώρες και από την απαγόρευση παροχής τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, όσον αφορά τη θαλάσσια μεταφορά των εν λόγω προϊόντων σε τρίτες χώρες: αφενός για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («discount to crude oil») και αφετέρου για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε υψηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («premium to crude oil»).

(6)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/252 θεσπίζει μεταβατική περίοδο 55 ημερών για τα πλοία που μεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου καταγωγής Ρωσίας, τα οποία αγοράζονται και φορτώνονται στο πλοίο πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και εκφορτώνονται πριν από την 1η Απριλίου 2023.

(7)

Με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2369 θεσπίστηκε τακτική επανεξέταση του μηχανισμού ανώτατων ορίων τιμών. Από τα μέσα Μαρτίου 2023, η επανεξέταση θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που θα παρέχει η Επιτροπή στο Συμβούλιο ανά δύο μήνες. Τα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, τις διακυμάνσεις κατά την υπό εξέταση περίοδο και εύλογες προβλέψεις των τιμών για την περίοδο που θα ακολουθήσει. Η Επιτροπή θα συμπεριλαμβάνει επίσης συναφή στοιχεία σχετικά με τον αναμενόμενο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ρωσίας, στον ρωσικό τομέα ενέργειας και στα κράτη μέλη.

(8)

Τα εν λόγω μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, για να διασφαλιστεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης.

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3ιδ παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην παράγραφο 6, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ε)

από τις 5 Φεβρουαρίου 2023, για τα προϊόντα πετρελαίου που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710, τα οποία είναι καταγωγής Ρωσίας ή έχουν εξαχθεί από τη Ρωσία και αγοράζονται σε τιμή ανώτερη από την αντίστοιχη τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα XXVIII και τα οποία φορτώνονται σε πλοίο στο λιμένα φόρτωσης πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και εκφορτώνονται στον τελικό λιμένα προορισμού πριν από την 1η Απριλίου 2023.».

2)

Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται από το ακόλουτο κείμενο:

«11.   Η λειτουργία του μηχανισμού ανώτατων ορίων τιμών, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος XXVIII και των απαγορεύσεων των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, επανεξετάζεται έως τα μέσα Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια ανά 2 μήνες.

Η επανεξέταση λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα του μέτρου όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, την εφαρμογή του, τη διεθνή συμμόρφωση και την άτυπη ευθυγράμμιση με τον μηχανισμό ανώτατων ορίων τιμών, καθώς και τον δυνητικό αντίκτυπό του στην Ένωση και τα κράτη μέλη της. Ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στην αγορά, μεταξύ άλλων και σε πιθανές αναταράξεις.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ανώτατου ορίου τιμών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να ελαττώσει τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, η ανώτατη τιμή είναι τουλάχιστον κατά 5 % χαμηλότερη από τη μέση αγοραία τιμή του ρωσικού πετρελαίου και των ρωσικών προϊόντων πετρελαίου, υπολογιζόμενη με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2023.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

J. ROSWALL


(1)  ΕΕ L 32 I της 4.2.2023.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13).

(4)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/1909 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 259I της 6.10.2022, σ. 122).

(5)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2369 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 311I της 3.12.2022, σ. 8).