9.2.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/56


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2023/274 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Φεβρουαρίου 2023

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής ενέργειας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, σε σχέση με τις ρυθμίσεις για τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 29 Απριλίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2021/689 (1) για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (2) («συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας»). Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας εφαρμόστηκε προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021 και άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 2021.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, η ειδική επιτροπή ενέργειας («ειδική επιτροπή») δύναται να εκδίδει αποφάσεις και συστάσεις που αφορούν όλα τα θέματα που προβλέπονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ή σε οποιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία ή για τα οποία το συμβούλιο εταιρικής σχέσης έχει αναθέσει αρμοδιότητες σε αυτήν, για θέματα που σχετίζονται με τον τομέα αρμοδιότητάς της. Δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, μια επιτροπή εκδίδει αποφάσεις και διατυπώνει συστάσεις με αμοιβαία συναίνεση.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 311 παράγραφος 1 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, κάθε Μέρος απαιτείται να διασφαλίζει ότι η κατανομή της δυναμικότητας και η διαχείριση της συμφόρησης στις γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται στην αγορά, είναι διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις. Τα Μέρη θα πρέπει να εξετάζουν, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, τον υπολογισμό της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και τις ρυθμίσεις για τις συναλλαγές όσον αφορά όλα τα σχετικά χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού πλαισίου επόμενης ημέρας. Δυνάμει του άρθρου 311 παράγραφος 1 στοιχείο στ), σε συνδυασμό με το άρθρο 311 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, κάθε Μέρος διασφαλίζει ότι η κατανομή της δυναμικότητας και η διαχείριση της συμφόρησης στις γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας συντονίζονται μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας («ΔΣΜ») της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για όλα τα σχετικά χρονικά πλαίσια, και ο εν λόγω συντονισμός δεν συνεπάγεται ούτε υπονοεί συμμετοχή των ΔΣΜ του Ηνωμένου Βασιλείου στις σχετικές ενωσιακές διαδικασίες.

(4)

Δυνάμει του άρθρου 312 παράγραφος 1 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, όσον αφορά την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στο στάδιο της επόμενης ημέρας, η ειδική επιτροπή απαιτείται να λαμβάνει, κατά προτεραιότητα, τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 317 προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ΔΣΜ αναπτύσσουν ρυθμίσεις στις οποίες καθορίζονται τεχνικές διαδικασίες για το χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας.

(5)

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλαν προκαταρκτική σύσταση στους αντίστοιχους ΔΣΜ, πριν από την έναρξη των εργασιών της ειδικής επιτροπής. Όσον αφορά τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας για το χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας, με την προκαταρκτική σύσταση κλήθηκαν οι ΔΣΜ να καταρτίσουν μοντέλο στόχο επόμενης ημέρας με βάση την έννοια της «σύζευξης ελεύθερων ποσοτήτων πολλαπλών περιοχών» σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 1, το άρθρο 317 παράγραφοι 2 και 3 και το παράρτημα 29 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Όσον αφορά τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας για άλλα χρονικά πλαίσια εκτός από εκείνο της επόμενης ημέρας, με την προκαταρκτική σύσταση κλήθηκαν οι ΔΣΜ των Μερών να καταρτίσουν από κοινού πρόταση χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση του σχεδίου τεχνικών διαδικασιών.

(6)

Δεδομένου ότι η ειδική επιτροπή άρχισε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του 2021, ενδείκνυται, δυνάμει του άρθρου 317 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, να επιβεβαιώσει πλέον, ως σύστασή της προς τα Μέρη, την προκαταρκτική σύσταση που εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2021, όπως την παρείχαν τα Μέρη στους ΔΣΜ, με την οποία τους ζητείται να ξεκινήσουν την κατάρτιση τεχνικών διαδικασιών για την αποδοτική χρήση των γραμμών διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η προκαταρκτική σύσταση, αφού επιβεβαιωθεί ως σύσταση της ειδικής επιτροπής, θα πρέπει να συνεχίσει να περιγράφει τυχόν περαιτέρω εργασίες των ΔΣΜ ως προς αυτό.

(7)

Με βάση την προκαταρκτική σύσταση της 22ας Ιανουαρίου 2021, οι ΔΣΜ αμφοτέρων των Μερών υπέβαλαν στην Επιτροπή ανάλυση κόστους-οφέλους των επιλογών για την κατάρτιση της σύζευξης ελεύθερων ποσοτήτων πολλαπλών περιοχών, όπως ορίζεται στο παράρτημα 29 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, καθώς και σχέδιο των αντίστοιχων τεχνικών διαδικασιών. Στις 7 Μαΐου 2021, ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας υπέβαλε στην Επιτροπή την άτυπη γνώμη του σχετικά με την ανάλυση αυτή.

(8)

Η Επιτροπή εξέτασε το αποτέλεσμα της ανάλυσης κόστους-οφέλους και τη γνώμη του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας σε σχέση με τις απαιτήσεις της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας και ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις προκαταρκτικές της απόψεις. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τους ΔΣΜ πρέπει να βελτιωθούν και ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιλογές που ανέλυσαν οι ΔΣΜ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε με το συμπέρασμα αυτό κατά τη συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2022.

(9)

Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να υποστηριχθεί η έγκριση από την ειδική επιτροπή σύστασης προς τα Μέρη σχετικά με το αίτημά τους προς τους ΔΣΜ για πρόσθετες πληροφορίες που συμπληρώνουν την ανάλυση κόστους-οφέλους και τα σχέδια πρότασης για τεχνικές διαδικασίες, προκειμένου να βοηθηθεί η ειδική επιτροπή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 312 παράγραφος 1 και του άρθρου 317 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Ενδείκνυται να ζητήσει η Ένωση από τους ΔΣΜ της να παράσχουν τις εν λόγω περαιτέρω πληροφορίες εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος.

(10)

Η ειδική επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει τη σύσταση προς κάθε Μέρος σχετικά με τα αιτήματά του προς τους ΔΣΜ με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών διαδικασιών για την αποδοτική χρήση των γραμμών διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας το συντομότερο δυνατόν. Η ειδική επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει τη σύσταση είτε κατά την επόμενη συνεδρίασή της είτε με γραπτή διαδικασία, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται, μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών από κάθε Μέρος.

(11)

Ενδείκνυται να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην ειδική επιτροπή όσον αφορά τη σύσταση προς κάθε Μέρος σχετικά με τα αιτήματά του προς τους ΔΣΜ, καθώς η προβλεπόμενη σύσταση θα είναι σε θέση να επηρεάσει με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο ή τον τρόπο εφαρμογής του κεκτημένου της Ένωσης, ιδίως του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής ενέργειας καθορίζεται στο σχέδιο σύστασης της ειδικής επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2023.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

J. ROSWALL


(1)  Απόφαση (EE) 2021/689 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών (ΕΕ L 149 της 30.4.2021, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 149 της 30.4.2021, σ. 10.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 24).


ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ αριθ. …/2023 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ιβ) ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της …

προς κάθε Μέρος σχετικά με τα αιτήματά του προς τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών διαδικασιών για την αποδοτική χρήση των γραμμών διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου («συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας»), και ιδίως το άρθρο 311 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 312 παράγραφος 1, το άρθρο 317 παράγραφοι 2 και 3 και το παράρτημα 29 αυτής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, η ειδική επιτροπή ενέργειας («επιτροπή») έχει την εξουσία να παρακολουθεί και να επανεξετάζει την εφαρμογή και να μεριμνά για την ορθή λειτουργία της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας στον τομέα της αρμοδιότητάς της. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ), η επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις και συστάσεις που αφορούν όλα τα θέματα που προβλέπονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ή για τα οποία το συμβούλιο εταιρικής σχέσης έχει αναθέσει τις εξουσίες του στην εν λόγω ειδική επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο στ). Δυνάμει του άρθρου 329 παράγραφος 3 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, η επιτροπή διατυπώνει συστάσεις, εφόσον απαιτείται, για να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των κεφαλαίων του τίτλου VIII της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας για τα οποία είναι υπεύθυνη.

(2)

Με στόχο τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των γραμμών διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση των εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των Μερών, στο άρθρο 311 παράγραφος 1 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας καθορίζονται δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την κατανομή της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και τον υπολογισμό της δυναμικότητας για τις γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη ρυθμίσεων για την επίτευξη ισχυρών και αποδοτικών αποτελεσμάτων για όλα τα σχετικά χρονικά πλαίσια.

(3)

Στις 22 Ιανουαρίου 2021 η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσαν προκαταρκτική σύσταση («προκαταρκτική σύσταση») προς τους αντίστοιχους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας («ΔΣΜ») ζητώντας τους να ξεκινήσουν την κατάρτιση τεχνικών διαδικασιών για την αποδοτική χρήση των γραμμών διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την έναρξη των εργασιών της ειδικής επιτροπής. Δεδομένου ότι η ειδική επιτροπή άρχισε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του 2021, η εν λόγω προκαταρκτική σύσταση, όπως την παρείχαν τα μέρη στους ΔΣΜ, πρέπει να επιβεβαιωθεί από την ειδική επιτροπή ως σύσταση προς τα Μέρη.

(4)

Όσον αφορά τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας για το χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας, με την προκαταρκτική σύσταση ζητήθηκε από τους ΔΣΜ να καταρτίσουν μοντέλο στόχο επόμενης ημέρας με βάση την έννοια της «σύζευξης ελεύθερων ποσοτήτων πολλαπλών περιοχών» σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 1, το άρθρο 317 παράγραφοι 2 και 3 και το παράρτημα 29 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας.

(5)

Όσον αφορά τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας για άλλα χρονικά πλαίσια εκτός από εκείνο της επόμενης ημέρας, με την προκαταρκτική σύσταση κλήθηκαν οι ΔΣΜ των Μερών να καταρτίσουν από κοινού πρόταση χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση του σχεδίου τεχνικών διαδικασιών. Η εν λόγω σύσταση εξακολουθεί να είναι χρήσιμη ως σημείο αναφοράς και καθοδήγησης και για περαιτέρω εργασίες όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, μολονότι δίνεται προτεραιότητα στις εργασίες που αφορούν τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας.

(6)

Παρότι δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο παράρτημα 29, όπως αναφέρεται στην προκαταρκτική σύσταση, η ειδική επιτροπή θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 312 παράγραφος 1 και του άρθρου 317 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας.

(7)

Οι ΔΣΜ και οι ρυθμιστικές αρχές των Μερών έχουν ήδη αναλάβει εργασίες σε σχέση με την προκαταρκτική σύσταση. Με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα από τους ΔΣΜ, απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση κόστους-οφέλους και τα σχέδια πρότασης για τεχνικές διαδικασίες προκειμένου η ειδική επιτροπή να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 312 παράγραφος 1 και του άρθρου 317 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας.

(8)

Ως εκ τούτου, κάθε Μέρος θα πρέπει να ζητήσει από τους οικείους ΔΣΜ να παράσχουν αυτές τις περαιτέρω πληροφορίες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ,

1)

Η προκαταρκτική σύσταση που εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2021 από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους ΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, αντίστοιχα, με την οποία τους ζητούνταν να ξεκινήσουν την κατάρτιση τεχνικών διαδικασιών για την αποδοτική χρήση των γραμμών διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας σύστασης, επιβεβαιώνεται ως σύσταση της ειδικής επιτροπής ενέργειας προς τα Μέρη.

2)

Η ειδική επιτροπή συνιστά σε κάθε Μέρος να ζητήσει από τους οικείους ΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας να παράσχουν τις πρόσθετες πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας σύστασης εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από κάθε Μέρος.

Βρυξέλλες και Λονδίνο, [ημερομηνία]

F. ERMACORA

P. KOVACS

Για την ειδική επιτροπή

Οι συμπρόεδροι

M. SKRINAR