14.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 268/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1942 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2022

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά ορισμένα φυτά Jasminum polyanthum Franchet καταγωγής Ουγκάντας που προορίζονται για φύτευση, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο των εν λόγω φυτών για φύτευση στο έδαφος της Ένωσης και για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο ορισμένων φυτών για φύτευση Jasminum polyanthum Franchet, καταγωγής Ισραήλ, στο έδαφος της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 42 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (2) θεσπίζει, βάσει προκαταρκτικής εκτίμησης κινδύνου, κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2018 της Επιτροπής (3) θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διενέργεια της εκτίμησης κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα υψηλού κινδύνου.

(3)

Κατόπιν προκαταρκτικής εκτίμησης κινδύνου, 34 γένη και ένα είδος φυτών προς φύτευση, καταγόμενα από όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλήφθηκαν στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 ως φυτά υψηλού κινδύνου. Το εν λόγω παράρτημα περιλαμβάνει το γένος Jasminum L.

(4)

Ο κατάλογος των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που διαγράφονται από το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 και τα οποία επιτρέπεται να εισέρχονται ή να διακινούνται στο έδαφος της Ένωσης μόνο εάν πληρούνται ειδικές απαιτήσεις προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής (4).

(5)

Στις 4 Δεκεμβρίου 2019 η Ουγκάντα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση για την εξαγωγή στην Ένωση άρριζων μοσχευμάτων του φυτού Jasminum polyanthum Franchet. Η εν λόγω αίτηση υποστηρίχθηκε από τον σχετικό τεχνικό φάκελο.

(6)

Στις 31 Μαρτίου 2022 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για εμπορεύματα όσον αφορά άρριζα μοσχεύματα του είδους Jasminum polyanthum Franchet από την Ουγκάντα (5). Η αρχή προσδιόρισε τους Bemisia tabaci (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis και Selenaspidus articulatus ως επιβλαβείς οργανισμούς για τα εν λόγω φυτά προς φύτευση.

(7)

Η Αρχή αξιολόγησε τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου που περιγράφονται στον φάκελο για τους Bemisia tabaci (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis και Selenaspidus articulatus και αξιολόγησε την πιθανότητα να ελευθερωθούν επιβλαβείς οργανισμοί από το εμπόρευμα.

(8)

Με βάση αυτήν τη γνώμη, θεωρείται ότι ο φυτοϋγειονομικός κίνδυνος από την είσοδο στο έδαφος της Ένωσης άρριζων μοσχευμάτων φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet, καταγωγής Ουγκάντας, έχει μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση του κινδύνου επιβλαβών οργανισμών που συνδέονται με τα εν λόγω φυτά προς φύτευση. Κατά συνέπεια, τα άρριζα μοσχεύματα Jasminum polyanthum Franchet καταγωγής Ουγκάντας δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται φυτά υψηλού κινδύνου.

(9)

Επομένως, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που περιγράφονται από την Ουγκάντα στον φάκελο θεωρούνται επαρκή για τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο του κινδύνου από την εισαγωγή του εμπορεύματος στο έδαφος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπιστούν ως φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής για να διασφαλιστεί η φυτοϋγειονομική προστασία του εδάφους της Ένωσης από την εισαγωγή του εν λόγω εμπορεύματος σε αυτό.

(11)

Οι Bemisia tabaci (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) και Scirtothrips dorsalis περιλαμβάνονται ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής (6). Οι Coccus viridis, Pulvinaria psidii και Selenaspidus articulatus δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, αλλά ενδέχεται να πληρούν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να συμπεριληφθούν μετά τη διενέργεια πλήρους εκτίμησης κινδύνου.

(12)

Επομένως, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Σύμφωνα με τη γνώμη της Αρχής δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για τον Diaphania indica σε σχέση με το φυτό Jasminum polyanthum Franchet ως ξενιστή. Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκαίο να οριστούν απαιτήσεις εισαγωγής όσον αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

(14)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/419 (7) τροποποιήθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 και διευκρινίστηκε ότι απαγορεύεται η είσοδος στην Ένωση φυτών προς φύτευση Jasminum L., εκτός από τα άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση Jasminum polyanthum Franchet καταγωγής Ισραήλ. Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος από την είσοδο των εν λόγω φυτών προς φύτευση στην Ένωση είναι αποδεκτός. Οι εν λόγω φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις περιλάμβαναν, εσφαλμένα, μέτρα σχετικά με τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στην Ένωση Scirtothrips dorsalis. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 απαγορεύεται η είσοδος, η διακίνηση, ο περιορισμός, ο πολλαπλασιασμός ή η αποδέσμευση ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο έδαφος της Ένωσης, ήταν περιττό να συμπεριληφθούν μέτρα για το Scirtothrips dorsalis στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213.

(15)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Για να υπάρξει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (8), η εισαγωγή άρριζων μοσχευμάτων από Jasminum polyanthum Franchet από την Ουγκάντα θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση προσωρινού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου, κατά την έννοια του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, και καταλόγου των φυτών για τα οποία δεν απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας για την είσοδο στην Ένωση, κατά την έννοια του άρθρου 73 του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 323 της 19.12.2018, σ. 10).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2018 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα υψηλού κινδύνου κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 323 της 19.12.2018, σ. 7).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2020, σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν διαγραφεί από το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 (ΕΕ L 275 της 24.8.2020, σ. 5).

(5)  EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health — Ομάδα της EFSA για την υγεία των φυτών), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Jasminum polyanthum un rooted crops from Ουγκάντα (Επιστημονική γνώμη σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για εμπορεύματα όσον αφορά άρριξα μοσχεύματα του φυτού Jasminum polyanthum από την Ουγκάντα). EFSA Journal 2022;20(5):7300, 83 σ. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7300.

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/419 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά ορισμένα φυτά προς φύτευση Jasminum polyanthum Franchet, καταγωγής Ισραήλ, και όσον αφορά την προσαρμογή των κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για το Ullucus tuberosus, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο των εν λόγω φυτών προς φύτευση στο έδαφος της Ένωσης (ΕΕ L 83 της 10.3.2021, σ. 6).

(8)  Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (συμφωνία ΥΦΠ), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019

Στο σημείο 1 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019, στη δεύτερη στήλη του πίνακα «Περιγραφή», η καταχώριση «Jasminum L., εκτός από τα άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet, καταγωγής Ισραήλ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Jasminum L., εκτός από τα άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet, καταγωγής Ισραήλ και Ουγκάντας·».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213

Στον πίνακα του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213, παρεμβάλλεται η ακόλουθη καταχώριση μετά το «Άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet» καταγωγής Ισραήλ:

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Κωδικός ΣΟ

Τρίτη χώρα καταγωγής

Μέτρα

«Άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602 10 90

Ουγκάντα

α)

Επίσημη δήλωση ότι:

i)

τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Coccus viridis, Pulvinaria psidii και Selenaspidus articulatus·

ii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα με φυσική προστασία από την είσοδο των Coccus viridis, Pulvinaria psidii και Selenaspidus articulatus·

iii)

η μονάδα παραγωγής υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις για την παρουσία Coccus viridis, Pulvinaria psidii και Selenaspidus articulatus τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως και βρέθηκε απαλλαγμένη από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς·

iv)

αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Coccus viridis, Pulvinaria psidii και Selenaspidus articulatus, με μέγεθος δείγματος τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % για κάθε επιβλαβή οργανισμό·

β)

τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη “Πρόσθετη δήλωση”, τα εξής:

i)

την ακόλουθη δήλωση: “Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής”· και

ii)

επακριβή προσδιορισμό των καταχωρισμένων μονάδων παραγωγής.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213

Στον πίνακα του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213, η καταχώριση μετά το «Άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet» καταγωγής Ισραήλ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Κωδικός ΣΟ

Τρίτη χώρα καταγωγής

Μέτρα

«Άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602 10 90

Ισραήλ

α)

Επίσημη δήλωση ότι:

i)

τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii και Colletotrichum siamense·

ii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος, μαζί με τις μονάδες παραγωγής που τον απαρτίζουν, έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής·

iii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα με φυσική προστασία από την είσοδο των Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii·

iv)

η μονάδα παραγωγής υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις για την παρουσία Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii και Colletotrichum siamense κάθε τρεις εβδομάδες και βρέθηκε απαλλαγμένη από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς·

v)

αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus και Pulvinaria psidii με μέγεθος δείγματος τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % και σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Colletotrichum siamense, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου συμπτωματικών φυτών·

β)

τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη “Πρόσθετη δήλωση”, τα εξής:

i)

την ακόλουθη δήλωση: “Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής”· και

ii)

επακριβή προσδιορισμό των καταχωρισμένων μονάδων παραγωγής.»