12.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 265/72


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1927 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Οκτωβρίου 2022

για τη θέσπιση μέτρων για τον περιορισμό του Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) εντός ορισμένων οριοθετημένων περιοχών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 28 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής (2), στο παράρτημα II μέρος Β, καθορίζεται ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που απαντώνται στο έδαφος της Ένωσης.

(2)

Ο Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) (στο εξής: συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός) περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο, καθώς είναι γνωστό ότι απαντάται σε ορισμένα τμήματα του εδάφους της Ένωσης. Πρόκειται για πολυφάγο επιβλαβή οργανισμό που έχει αναφερθεί ότι έχει αντίκτυπο σε διάφορες καλλιέργειες και καλλωπιστικά φυτά στο έδαφος της Ένωσης (στο εξής: συγκεκριμένα φυτά).

(3)

Οι επισκοπήσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 δείχνουν ότι δεν είναι πλέον δυνατή η εξάλειψη του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε ορισμένες οριοθετημένες περιοχές.

(4)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού εντός των εν λόγω περιοχών, οι οποίες αποτελούνται από προσβεβλημένες ζώνες και από ζώνες ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα συνάδουν με τα διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τα συγκεκριμένα φυτά.

(5)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ευρύ κοινό και οι επαγγελματίες, τους οποίους αφορούν τα μέτρα περιορισμού στις οριοθετημένες περιοχές, γνωρίζουν τα μέτρα που εφαρμόζονται και την οριοθέτηση των οριοθετημένων περιοχών για τον σκοπό αυτό.

(6)

Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός βρεθεί σε ζώνη ασφαλείας γύρω από προσβεβλημένη ζώνη, η οποία υπόκειται σε μέτρα για τον περιορισμό του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, το νέο αυτό εύρημα θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό νέας οριοθετημένης περιοχής από την αρμόδια αρχή, όπου επιδιώκεται η εξάλειψη.

(7)

Θα πρέπει να διενεργούνται ετήσιες επισκοπήσεις για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1231 της Επιτροπής (3), ώστε να διασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε περιοχές του εδάφους της Ένωσης στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία του.

(8)

Οι εν λόγω επισκοπήσεις θα πρέπει να βασίζονται στην κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού για τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα για τον περιορισμό του Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) εντός των οριοθετημένων περιοχών στις οποίες η εξάλειψή του δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός»: ο Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)·

2)

«συγκεκριμένα φυτά»: φυτά προς φύτευση των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και των υβριδίων τους, Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crategus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus cerasus L., Prunus laurocerasus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis L., Wisteria Nutt., εκτός από σπόρους, γύρη και φυτά σε ιστοκαλλιέργεια·

3)

«οριοθετημένη περιοχή για περιορισμό»: περιοχή που ορίζεται στο παράρτημα I, στην οποία ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν μπορεί να εξαλειφθεί·

4)

«κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού»: η δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων με τίτλο «Pest survey card on Aleurocanthus spiniferus και Aleurocanthus woglumi» (Κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού για τον Aleurocanthus spiniferus και τον Aleurocanthus woglumi(4).

Άρθρο 3

Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών για περιορισμό

Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν τις οριοθετημένες περιοχές για τον περιορισμό του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, οι οποίες αποτελούνται από μια προσβεβλημένη ζώνη και από μια ζώνη ασφαλείας πλάτους τουλάχιστον 2 km γύρω από την προσβεβλημένη ζώνη.

Άρθρο 4

Μέτρα εντός των οριοθετημένων περιοχών για περιορισμό

1.   Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι στις προσβεβλημένες ζώνες λαμβάνονται ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)

βιολογικός έλεγχος, όπως με παρασιτοειδή, του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·

β)

κατάλληλες επεξεργασίες κατά του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·

γ)

κλάδεμα και καταστροφή των τμημάτων των συγκεκριμένων φυτών που έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, μετά την εφαρμογή των επεξεργασιών που προβλέπονται στο στοιχείο β)·

δ)

παγίδευση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και, εάν εντοπιστεί ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός, εφαρμογή κατάλληλων επεξεργασιών.

2.   Όταν η παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στη ζώνη ασφαλείας έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, εφαρμόζονται τα άρθρα 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

3.   Εντός των οριοθετημένων περιοχών για περιορισμό, οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την απειλή που συνιστά ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσής του εκτός των εν λόγω περιοχών.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες σχετικά με την οριοθέτηση της οριοθετημένης περιοχής για περιορισμό.

Άρθρο 5

Επισκοπήσεις

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τις επισκοπήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού.

2.   Διενεργούν ετήσιες επισκοπήσεις βάσει κινδύνου για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στις περιοχές του εδάφους της Ένωσης στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία του, αλλά θα μπορούσε να εγκατασταθεί.

3.   Διενεργούν ετήσιες επισκοπήσεις στις ζώνες ασφαλείας των οριοθετημένων περιοχών για περιορισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, για την ανίχνευση της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

Οι εν λόγω επισκοπήσεις περιλαμβάνουν:

α)

μακροσκοπικές εξετάσεις, σε κατάλληλες χρονικές περιόδους, για την ανίχνευση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού ή συμπτωμάτων του·

β)

παγίδευση·

γ)

δειγματοληψίες και δοκιμές, σε περίπτωση που τα φυτά παρουσιάζουν συμπτώματα του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού ή σε περίπτωση υπόνοιας προσβολής από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό.

Οι επισκοπήσεις αυτές είναι εντατικότερες από τις επισκοπήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με μεγαλύτερο αριθμό μακροσκοπικών εξετάσεων και παγίδων και, κατά περίπτωση, δειγματοληψιών και δοκιμών.

Άρθρο 6

Υποβολή εκθέσεων

Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με:

α)

το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με τη χρήση ενός από τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1231·

β)

το άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, με τη χρήση ενός από τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1231 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2020, όσον αφορά τον μορφότυπο και τις οδηγίες για τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων και όσον αφορά τον μορφότυπο των πολυετών προγραμμάτων επισκοπήσεων και τις πρακτικές ρυθμίσεις, όπως προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 280 της 28.8.2020, σ. 1).

(4)  EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), 2019. Pest survey card on Aleurocanthus spiniferus and Aleurocanthus woglumi (Κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού για τον Aleurocanthus spiniferus και τον Aleurocanthus woglumi). Σχετική δημοσίευση EFSA 2019:EN-1565. σ. 17 doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1565. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://arcg.is/u5DTL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος οριοθετημένων περιοχών για περιορισμό όπως αναφέρονται στο άρθρο 2

1.   Κροατία

Αριθμός οριοθετημένης περιοχής (ΟΠ)

Ζώνη της ΟΠ

Περιφέρεια

Δήμοι ή άλλες διοικητικές/γεωγραφικές οριοθετήσεις

Δήμος

Κτηματολογική κοινότητα

1.

Προσβεβλημένη ζώνη

Κομητεία Dubrovnik Neretva

Konavle

Vitaljina, Ljuta, Đurinići

Ζώνη ασφαλείας

Κομητεία Dubrovnik Neretva

Konavle

Pločice, Pavlje Brdo, Vodovađa, Dubravka, Dunave, Popovići, Gruda, Lovorno, Pridvorje, Zastolje, Radovčići, Kuna Konavoska

2.

Προσβεβλημένη ζώνη

Κομητεία Split Dalmatia

Jelsa

Vrisnik

Milna

Milna

Ζώνη ασφαλείας

Κομητεία Split Dalmatia

Jelsa

Jelsa, Pitve, Vrbanj, Dol, Stari Grad, Svirče, Vrbovska

Šolta

Gornje Selo

Milna

Bobovišća

Nerežišća

Nerežišća, Dračevica

Sutivan

Sutivan

2.   Ελλάδα

Αριθμός οριοθετημένης περιοχής (ΟΠ)

Ζώνη της ΟΠ

Περιφέρεια

Δήμοι ή άλλες διοικητικές/γεωγραφικές οριοθετήσεις

1.

Προσβεβλημένη ζώνη

Ιόνια Νησιά

Κέρκυρα (1)


(1)  Δεν υπάρχει ζώνη ασφαλείας δεδομένου ότι ολόκληρη η νήσος είναι προσβεβλημένη ζώνη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποδείγματα για την αναφορά των αποτελεσμάτων των επισκοπήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3

ΜΕΡΟΣ A

1.   Υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των ετήσιων επισκοπήσεων

Image 1

2.   Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος

Εάν συμπληρωθεί το παρόν υπόδειγμα, δεν συμπληρώνεται το υπόδειγμα του μέρους Β του παρόντος παραρτήματος.

Στη στήλη 1:

Αναφέρεται η ονομασία της γεωγραφικής περιοχής, ο αριθμός της εστίας ή οποιαδήποτε πληροφορία που επιτρέπει την ταυτοποίηση της οριοθετημένης περιοχής (ΟΠ), καθώς και η ημερομηνία δημιουργίας της.

Στη στήλη 2:

Αναφέρεται το μέγεθος της ΟΠ πριν από την έναρξη της επισκόπησης.

Στη στήλη 3:

Αναφέρεται το μέγεθος της ΟΠ μετά την επισκόπηση.

Στη στήλη 4:

Αναφέρεται η προσέγγιση: Περιορισμός. Προστίθενται όσες γραμμές χρειάζεται, ανάλογα με τον αριθμό των ΟΠ ανά επιβλαβή οργανισμό και τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται στις περιοχές αυτές.

Στη στήλη 5:

Αναφέρεται η ζώνη της ΟΠ στην οποία διεξήχθη η επισκόπηση, με όσες γραμμές χρειάζονται: Προσβεβλημένη ζώνη (ΠΖ) ή ζώνη ασφαλείας (ΖΑ), σε χωριστές γραμμές. Όπου χρειάζεται, αναφέρεται η περιοχή της ΖΑ όπου πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση (π.χ. τα 20 km πλησιέστερα στη ΠΖ, γύρω από φυτώρια κ.λπ.) σε διαφορετικές γραμμές.

Στη στήλη 6:

Αναφέρεται ο αριθμός και η περιγραφή των τόπων διεξαγωγής της επισκόπησης, επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις για την περιγραφή:

1.

Ύπαιθρος (περιοχή παραγωγής): 1.1. αγρός (αροτραίες καλλιέργειες, βοσκότοποι)· 1.2. οπωρώνας/αμπελώνας· 1.3. φυτώριο· 1.4. δάσος·

2.

Ύπαιθρος (άλλο): 2.1. ιδιωτικός κήπος· 2.2. δημόσιος χώρος· 2.3. ζώνη διατήρησης· 2.4. άγρια φυτά σε περιοχές άλλες από τις ζώνες διατήρησης· 2.5. άλλο, προσδιορίζοντας την εκάστοτε περίπτωση (π.χ. καταστήματα ειδών κηπουρικής, εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ξύλινα υλικά συσκευασίας, βιομηχανίες ξυλείας, υγρότοποι, αρδευτικό και στραγγιστικό δίκτυο κ.λπ.)·

3.

Συνθήκες κλειστού χώρου: 3.1. θερμοκήπιο· 3.2. ιδιωτικός χώρος εκτός θερμοκηπίου· 3.3. δημόσιος χώρος εκτός θερμοκηπίου· 3.4. άλλο, προσδιορίζοντας την εκάστοτε περίπτωση (π.χ. καταστήματα ειδών κηπουρικής, εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ξύλινα υλικά συσκευασίας, βιομηχανίες ξυλείας).

Στη στήλη 7:

Αναφέρονται οι περιοχές κινδύνου που εντοπίστηκαν με βάση τη βιολογία του επιβλαβούς οργανισμού, η παρουσία φυτών-ξενιστών, οι οικοκλιματικές συνθήκες και οι τοποθεσίες κινδύνου.

Στη στήλη 8:

Αναφέρονται οι περιοχές κινδύνου που περιλαμβάνονται στην επισκόπηση, από εκείνες που προσδιορίζονται στη στήλη 7.

Στη στήλη 9:

Αναφέρονται φυτά, καρποί, σπόροι, έδαφος, υλικά συσκευασίας, ξύλα, μηχανήματα, οχήματα, ύδατα ή άλλο, με προσδιορισμό της εκάστοτε περίπτωσης.

Στη στήλη 10:

Αναφέρεται ο κατάλογος των φυτικών ειδών/γενών που ερευνήθηκαν, με χρήση μίας σειράς ανά φυτικό είδος/γένος.

Στη στήλη 11:

Αναφέρονται οι μήνες του έτους κατά τους οποίους διενεργήθηκε η επισκόπηση.

Στη στήλη 12:

Αναφέρονται τα στοιχεία της επισκόπησης, ανάλογα με τις ειδικές νομικές απαιτήσεις για κάθε επιβλαβή οργανισμό. Όταν μια ορισμένη στήλη είναι άνευ αντικειμένου, σημειώστε «Α/Α».

Στις στήλες 13 και 14:

Αναφέρονται τα αποτελέσματα, κατά περίπτωση, και παρέχονται οι διαθέσιμες πληροφορίες στις αντίστοιχες στήλες. «Απροσδιόριστα» είναι τα αναλυθέντα δείγματα για τα οποία δεν υπήρξε αποτέλεσμα λόγω διαφόρων παραγόντων (π.χ. δείγμα κάτω από το όριο ανίχνευσης, μη επεξεργασμένο δείγμα-μη προσδιορισμένο, παλαιό δείγμα).

Στη στήλη 15:

Αναφέρονται οι κοινοποιήσεις εστιών κατά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση για ευρήματα στη ΖΑ. Ο αριθμός κοινοποίησης εστίας δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται όταν η αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι η ανεύρεση εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 15 παράγραφος 2 ή του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος για τον οποίο δεν παρέχονται οι πληροφορίες αυτές σημειώνεται στη στήλη 16 («Παρατηρήσεις»).

ΜΕΡΟΣ Β

1.   Υπόδειγμα για την αναφορά των αποτελεσμάτων των ετήσιων επισκοπήσεων στατιστικής βάσης

Image 2

2.   Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος

Εάν συμπληρωθεί το παρόν υπόδειγμα, δεν συμπληρώνεται το υπόδειγμα του μέρους A του παρόντος παραρτήματος.

Εξηγήστε τις υποκείμενες παραδοχές για τον σχεδιασμό της επισκόπησης ανά επιβλαβή οργανισμό. Περιγράψτε συνοπτικά και αιτιολογήστε:

τον πληθυσμό-στόχο, την επιδημιολογική μονάδα και τις μονάδες επιθεώρησης,

τη μέθοδο ανίχνευσης και την ευαισθησία μεθόδου,

τον/τους παράγοντα/-ες κινδύνου, παραθέτοντας τα επίπεδα κινδύνου, τους αντίστοιχους σχετικούς κινδύνους και τα ποσοστά του φυτικού πληθυσμού ξενιστών.

Στη στήλη 1:

Αναφέρεται η ονομασία της γεωγραφικής περιοχής, ο αριθμός της εστίας ή οποιαδήποτε πληροφορία που επιτρέπει την ταυτοποίηση της οριοθετημένης περιοχής (ΟΠ), καθώς και η ημερομηνία δημιουργίας της.

Στη στήλη 2:

Αναφέρεται το μέγεθος της ΟΠ πριν από την έναρξη της επισκόπησης.

Στη στήλη 3:

Αναφέρεται το μέγεθος της ΟΠ μετά την επισκόπηση.

Στη στήλη 4:

Αναφέρεται η προσέγγιση: Περιορισμός. Προστίθενται όσες γραμμές χρειάζεται, ανάλογα με τον αριθμό των ΟΠ ανά επιβλαβή οργανισμό και τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται στις περιοχές αυτές.

Στη στήλη 5:

Αναφέρεται η ζώνη της ΟΠ στην οποία διεξήχθη η επισκόπηση, με όσες γραμμές χρειάζονται: Προσβεβλημένη ζώνη (ΠΖ) ή ζώνη ασφαλείας (ΖΑ), σε χωριστές γραμμές. Όπου χρειάζεται, αναφέρεται η περιοχή της ΖΑ όπου πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση (π.χ. τα 20 km πλησιέστερα στη ΠΖ, γύρω από φυτώρια κ.λπ.) σε διαφορετικές γραμμές.

Στη στήλη 6:

Αναφέρεται ο αριθμός και η περιγραφή των τόπων διεξαγωγής της επισκόπησης, επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις για την περιγραφή:

1.

Ύπαιθρος (περιοχή παραγωγής): 1.1. αγρός (αροτραίες καλλιέργειες, βοσκότοποι)· 1.2. οπωρώνας/αμπελώνας· 1.3. φυτώριο· 1.4. δάσος·

2.

Ύπαιθρος (άλλο): 2.1. ιδιωτικός κήπος· 2.2. δημόσιος χώρος· 2.3. ζώνη διατήρησης· 2.4. άγρια φυτά σε περιοχές άλλες από τις ζώνες διατήρησης· 2.5. άλλο, προσδιορίζοντας την εκάστοτε περίπτωση (π.χ. καταστήματα ειδών κηπουρικής, εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ξύλινα υλικά συσκευασίας, βιομηχανίες ξυλείας, υγρότοποι, αρδευτικό και στραγγιστικό δίκτυο κ.λπ.)·

3.

Συνθήκες κλειστού χώρου: 3.1. θερμοκήπιο· 3.2. ιδιωτικός χώρος εκτός θερμοκηπίου· 3.3. δημόσιος χώρος εκτός θερμοκηπίου· 3.4 άλλο, προσδιορίζοντας την εκάστοτε περίπτωση (π.χ. καταστήματα ειδών κηπουρικής, εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ξύλινα υλικά συσκευασίας, βιομηχανίες ξυλείας).

Στη στήλη 7:

Αναφέρονται οι μήνες του έτους κατά τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι επισκοπήσεις.

Στη στήλη 8:

Αναφέρεται ο επιλεγμένος πληθυσμός-στόχος, ο κατάλογος των ειδών-ξενιστών/γενών-ξενιστών και η έκταση που καλύφθηκε. Ως πληθυσμός-στόχος νοείται το σύνολο των μονάδων επιθεώρησης. Το μέγεθός του ορίζεται συνήθως για τις αγροτικές περιοχές με βάση τα εκτάρια, αλλά θα μπορούσε να ορίζεται και με βάση οικόπεδα, αγρούς, θερμοκήπια κ.λπ. Αιτιολογήστε την επιλογή σας στις υποκείμενες παραδοχές. Αναφέρονται οι μονάδες επιθεώρησης στις οποίες διενεργήθηκε επισκόπηση. «Μονάδες επιθεώρησης» είναι τα φυτά, τα μέρη φυτών, τα εμπορεύματα, τα υλικά ή οι διαβιβαστές επιβλαβών οργανισμών που εξετάστηκαν προκειμένου να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί.

Στη στήλη 9:

Αναφέρονται οι επιδημιολογικές μονάδες που ερευνήθηκαν, με περιγραφή και μονάδα μέτρησης. «Επιδημιολογικές μονάδες» είναι ομοιογενείς περιοχές όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του επιβλαβούς οργανισμού, των φυτών-ξενιστών και των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων και συνθηκών θα οδηγούσαν στα ίδια επιδημιολογικά αποτελέσματα σε περίπτωση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού. Οι επιδημιολογικές μονάδες είναι υποδιαιρέσεις του πληθυσμού-στόχου με χαρακτηριστικό την ομοιογένεια σε επιδημιολογικό επίπεδο και την παρουσία τουλάχιστον ενός φυτού-ξενιστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρος ο πληθυσμός ξενιστών μιας περιφέρειας/περιοχής/χώρας μπορεί να οριστεί ως μια επιδημιολογική μονάδα. Ως επιδημιολογικές μονάδες μπορούν να οριστούν περιφέρειες NUTS, αστικές περιοχές, δάση, ανθόκηποι ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ή εκτάρια. Η επιλογή πρέπει να αιτιολογείται με βάση τις υποκείμενες παραδοχές.

Στη στήλη 10:

Αναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επισκόπηση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού δραστηριοτήτων σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις ειδικές νομικές απαιτήσεις για κάθε επιβλαβή οργανισμό. Όταν μια ορισμένη στήλη είναι άνευ αντικειμένου, σημειώστε «Α/Α».

Στη στήλη 11:

Δίνεται μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της δειγματοληψίας. Ως αποτελεσματικότητα της δειγματοληψίας νοείται η πιθανότητα επιλογής προσβεβλημένων μερών από προσβεβλημένο φυτό. Για τους διαβιβαστές, είναι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ως προς τη σύλληψη θετικού διαβιβαστή, όταν υπάρχουν θετικοί διαβιβαστές στο πεδίο της επισκόπησης. Για το έδαφος, είναι η αποτελεσματικότητα ως προς την επιλογή δείγματος εδάφους που περιέχει τον επιβλαβή οργανισμό όταν ο επιβλαβής οργανισμός είναι παρών στο πεδίο της επισκόπησης.

Στη στήλη 12:

«Ευαισθησία μεθόδου» είναι η πιθανότητα πως η μέθοδος θα εντοπίσει ορθά την παρουσία επιβλαβών οργανισμών. Η ευαισθησία της μεθόδου ορίζεται ως η πιθανότητα να βρεθεί θετικός ένας ξενιστής που είναι πραγματικά θετικός. Είναι το γινόμενο της αποτελεσματικότητας της δειγματοληψίας (δηλαδή της πιθανότητας επιλογής προσβεβλημένων μερών από προσβεβλημένο φυτό) επί τη διαγνωστική ευαισθησία (η οποία χαρακτηρίζεται από τον μακροσκοπικό έλεγχο και/ή την εργαστηριακή εξέταση που χρησιμοποιείται στη διαδικασία ταυτοποίησης).

Στη στήλη 13:

Αναφέρονται οι παράγοντες κινδύνου σε διαφορετικές γραμμές, με χρήση όσων γραμμών χρειάζεται. Για κάθε παράγοντα κινδύνου, αναφέρεται το επίπεδο του κινδύνου και ο αντίστοιχος σχετικός κίνδυνος και η αναλογία του πληθυσμού ξενιστών.

Στη στήλη Β:

Αναφέρονται τα στοιχεία της επισκόπησης, ανάλογα με τις ειδικές νομικές απαιτήσεις για κάθε επιβλαβή οργανισμό. Όταν μια ορισμένη στήλη είναι άνευ αντικειμένου, σημειώστε «Α/Α». Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις στήλες αυτές σχετίζονται με τις πληροφορίες στη στήλη 10 («Μέθοδοι ανίχνευσης»).

Στη στήλη 18:

Αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων των παγίδων εάν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των παγίδων (στήλη 17) (π.χ. όταν η ίδια παγίδα χρησιμοποιείται σε διαφορετικές θέσεις).

Στη στήλη 21:

Αναφέρεται ο αριθμός των δειγμάτων που βρέθηκαν θετικά, αρνητικά ή απροσδιόριστα. «Απροσδιόριστα» είναι τα αναλυθέντα δείγματα για τα οποία δεν υπήρξε αποτέλεσμα λόγω διαφόρων παραγόντων (π.χ. δείγμα κάτω από το όριο ανίχνευσης, μη επεξεργασμένο δείγμα-μη προσδιορισμένο, παλαιό δείγμα κ.λπ.).

Στη στήλη 22:

Αναφέρονται οι κοινοποιήσεις εστιών κατά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση για ευρήματα στη ζώνη ασφαλείας. Ο αριθμός κοινοποίησης εστίας δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται όταν η αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι η ανεύρεση εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 15 παράγραφος 2 ή του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος για τον οποίο δεν παρέχονται οι πληροφορίες αυτές σημειώνεται στη στήλη 25 («Παρατηρήσεις»).

Στη στήλη 23:

Αναφέρεται η ευαισθησία της έρευνας, όπως ορίζεται στο διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα (ISPM) 31. Η τιμή αυτή του επιτευχθέντος επιπέδου εμπιστοσύνης ως προς την απαλλαγή από επιβλαβείς οργανισμούς υπολογίζεται με βάση τις εξετάσεις (και/ή τα δείγματα) που πραγματοποιήθηκαν/ελήφθησαν, για τη δεδομένη ευαισθησία της μεθόδου και ονομαστικό επιπολασμό.

Στη στήλη 24:

Αναφέρεται ο ονομαστικός επιπολασμός βάσει προκαταρκτικής εκτίμησης του πιθανού πραγματικού επιπολασμού του επιβλαβούς οργανισμού στον αγρό. Ο ονομαστικός επιπολασμός ορίζεται ως στόχος της έρευνας και προκύπτει από τον συμβιβασμό που κάνουν οι διαχειριστές κινδύνου μεταξύ του κινδύνου παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού και των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα. Συνήθως, για μια επισκόπηση ανίχνευσης ορίζεται τιμή 1 %.