21.9.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 244/70


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/1616 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2022, για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2008

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243 της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 )

Στη σελίδα 32, στο άρθρο 31 παράγραφος 1:

αντί:

«1.

Τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό που λαμβάνονται μέσω μιας διεργασίας ανακύκλωσης που βασίζεται σε κατάλληλη τεχνολογία ανακύκλωσης για την οποία ο παρών κανονισμός απαιτεί τη μεμονωμένη αδειοδότηση διεργασιών ανακύκλωσης και για την οποία έχει υποβληθεί έγκυρη αίτηση στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2008, ή για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 ή το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού το αργότερο μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως ότου ο αιτών αποσύρει την αίτησή του ή έως ότου η Επιτροπή εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης αδειοδότησης της διεργασίας ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1.»

διάβαζε:

«1.

Τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό που λαμβάνονται μέσω μιας διεργασίας ανακύκλωσης που βασίζεται σε κατάλληλη τεχνολογία ανακύκλωσης για την οποία ο παρών κανονισμός απαιτεί τη μεμονωμένη αδειοδότηση διεργασιών ανακύκλωσης και για την οποία έχει υποβληθεί έγκυρη αίτηση στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2008, ή για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 ή το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού το αργότερο στις 10 Ιουλίου 2023, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως ότου ο αιτών αποσύρει την αίτησή του ή έως ότου η Επιτροπή εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης αδειοδότησης της διεργασίας ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1.».