30.5.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/3


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/825 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Μαρτίου 2022

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2) περιλαμβάνει κατάλογο των συνδυασμών δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντος που έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα επανεξέτασης των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονταν σε βιοκτόνα στις 6 Νοεμβρίου 2018.

(2)

Οι ταυτότητες ορισμένων δραστικών ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 επανακαθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακριβέστερο τρόπο οι εν λόγω δραστικές ουσίες και να καθοριστεί η αντίστοιχη νέα ταυτότητα της ουσίας.

(3)

Μετά τη δημοσίευση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: ο Οργανισμός) ανοικτής πρόσκλησης για ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος για ορισμένους συνδυασμούς δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντος που καλύπτονται από την υφιστάμενη ταυτότητα της ουσίας αλλά όχι από τη νέα ταυτότητα της ουσίας, οι συνδυασμοί ουσίας/τύπου προϊόντος που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) και οι οποίοι διαπιστώθηκε από τον Οργανισμό ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Μετά τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που παραλήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, ο Οργανισμός δημοσίευσε πρόσκληση βάσει της οποίας οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορούσε να κοινοποιήσει δραστικές ουσίες στον τύπο προϊόντος 19, οι οποίες επωφελούνταν από την παρέκκλιση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (3). Υποβλήθηκαν δύο κοινοποιήσεις για το βούτυρο αράπικων φιστικιών και το μπράντι για χρήση στον τύπο προϊόντος 19 σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 και διαπιστώθηκε από τον Οργανισμό ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω δραστικές ουσίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού είναι σκόπιμο να αναφέρονται τα κράτη μέλη των οποίων οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης για τους συνδυασμούς δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντος που πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014.

(6)

Οι δραστικές ουσίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης ή μη έγκρισης μετά τις 6 Νοεμβρίου 2018 για έναν ή περισσότερους τύπους προϊόντων ή οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω δραστικές ουσίες δεν θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 για τους οικείους τύπους προϊόντων.

(7)

Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η πραγματική κατάσταση και για λόγους διαφάνειας, είναι σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος των συνδυασμών δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντος που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επανεξέτασης των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα κατά την ημέρα της έκδοσης του παρόντος κανονισμού.

(8)

Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Συνδυασμοί δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντος που υποστηρίζονταν στις 17 Μαρτίου 2022, εξαιρουμένου οποιουδήποτε νανοϋλικού εκτός εκείνων που προβλέπονται ρητά στην καταχώριση 1017, και εξαιρουμένης κάθε επιτόπου παραγωγής της δραστικής ουσίας, εκτός εάν δηλώνεται ρητά με αναφορά στις υποστηριζόμενες πρόδρομες ουσίες

Αριθμός καταχώρισης

Ονομασία ουσίας

Κράτος μέλος-εισηγητής

Αριθμός EC

Αριθμός CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Φορμαλδεΰδη

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol (Βρωνοπόλη)

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Αιθανόλη

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Μυρμηκικό οξύ

ΒΕ

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Υπερμυρμηκικό οξύ παραγόμενο από μυρμηκικό οξύ και υπεροξείδιο του υδρογόνου

ΒΕ

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Σαλικυλικό οξύ

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Αιθυλενοξείδιο

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Γλυκολικό οξύ

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Υπεροξικό οξύ παραγόμενο από τετραακετυλαιθυλενοδιαμίνη (TAED) και υπεροξείδιο του υδρογόνου

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Υπεροξικό οξύ παραγόμενο από οξικό 1,3-διακετυλοξυπροπαν-2-υλεστέρα και υπεροξείδιο του υδρογόνου

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-Γαλακτικό οξύ

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Εξαϋδρο-2-ισοπροπενυλο-8,9-διμεθοξυχρωμενο[3,4-b]φουρο[2,3-h]χρωμεν-6-όνη (Ροτενόνη)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symclosene (Συμκλοσένιο)

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Διφαινυλ-2-όλη

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-Φαινυλοπροπεν-2-άλη (κιναμμωμαλδεΰδη)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Γερανιόλη

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Γλυοξάλη

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Φαινοξυαιθανόλη

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Διμεθυλαρσινικό νάτριο (κακοδυλικό νάτριο)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Νατριούχο τοσυλοχλωραμίδιο (χλωραμίνη T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-Θειαζολ-4-υλο-1H-βενζιμιδαζόλιο (θειαβενδαζόλη)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron (διουρόνη)

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Κυαναμίδιο

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutryn (τερβουτρίνη)

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1R-trans)-2,2-Διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (1,3,4,5,6,7-εξαϋδρο-1,3-διοξο-2H-ισοϊνδολ-2-υλο)μεθύλιο [d-Tetramethrin (d-τετραμεθρίνη)]

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron (μονολινουρόνη)

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Ν-(3-Αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη [Diamine (διαμίνη)]

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2΄-Διθειοδις[N-μεθυλοβενζαμίδιο] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο, διένυδρο

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Troclosene sodium (νατριούχο τροκλοσένιο)

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Μεκετρόνιο αιθυλοθειικό (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Φορμαλδεΰδη εκλυόμενη από (αιθυλενοδιοξυ)διμεθανόλη [προϊόντα αντίδρασης της αιθυλενογλυκόλης με παραφορμαλδεΰδη (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

1-Οξείδιο της πυριδινο-2-θειόλης, άλας με νάτριο [Sodium pyrithione (νατριούχος πυριθειόνη)]

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

3-Χλωραλλυλοχλωρίδιο της μεθεναμίνης (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2"-(Εξαϋδρο-1,3,5-τριαζινο-1,3,5-τριυλο)τριαιθανόλη (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Τετραϋδρο-1,3,4,6-τετρακις(υδροξυμεθυλ)ιμιδαζο[4,5-d]ιμιδαζολο-2,5(1H,3H)-διόνη (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Διθειοκυανικό μεθυλένιο

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-Δις(υδροξυμεθυλο)-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Άργυρος

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Διοξείδιο του θείου παραγόμενο από την καύση του θείου

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Ενεργό βρώμιο παραγόμενο από βρωμιούχο νάτριο και υποχλωριώδες νάτριο

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Ενεργό βρώμιο παραγόμενο από βρωμιούχο νάτριο και υποχλωριώδες ασβέστιο

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Ενεργό βρώμιο παραγόμενο από βρωμιούχο νάτριο και χλώριο

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Ενεργό βρώμιο παραγόμενο από βρωμιούχο νάτριο μέσω ηλεκτρόλυσης

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Ενεργό βρώμιο παραγόμενο από υποβρωμιώδες οξύ και ουρία και βρωμοουρία

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Ενεργό βρώμιο παραγόμενο από υποβρωμιώδες νάτριο και N-βρωμοσουλφαμικό και σουλφαμικό οξύ

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetramethrin (τετραμεθρίνη)

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Υπεροξείδιο του υδρογόνου εκλυόμενο από υπερανθρακικό νάτριο

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-Αιθυλοδιυδρο-1H,3H,5H-οξαζολ[3,4-c]οξαζόλιο (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Νιτρικός άργυρος

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Υπεροξοδιθειικό δινάτριο

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Ενεργό χλώριο εκλυόμενο από υποχλωριώδες νάτριο

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Ενεργό χλώριο εκλυόμενο από υποχλωριώδες ασβέστιο

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Ενεργό χλώριο εκλυόμενο από χλώριο

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Μονοχλωραμίνη παραγόμενη από θειικό αμμώνιο και μια πηγή χλωρίου

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Χλωριούχος άργυρος

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Άργυρος/πολυαιθυλενιμίνη/χλωρίδιο

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Διοξείδιο του χλωρίου

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Διοξείδιο του χλωρίου παραγόμενο από χλωριώδες νάτριο μέσω ηλεκτρόλυσης

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Διοξείδιο του χλωρίου παραγόμενο από χλωριώδες νάτριο μέσω οξίνισης

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Διοξείδιο του χλωρίου παραγόμενο από χλωριώδες νάτριο μέσω οξείδωσης

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Διοξείδιο του χλωρίου παραγόμενο από χλωρικό νάτριο και υπεροξείδιο του υδρογόνου παρουσία ισχυρού οξέος

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Διβρωμο-2-κυανακεταμίδιο (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Πενταβασικό χλωριούχο διαργίλιο

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Προϊόντα αντίδρασης τριυδροξειδίου του αργιλίου και υδροχλωρικού οξέος και αργιλίου και νερού

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Χλωραμίνη ενεργοποιούμενη από βρωμίδιο (BAC) παραγόμενη από τις πρόδρομες ουσίες βρωμιούχο αμμώνιο και υποχλωριώδες νάτριο

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Άλας πυριθειόνης με ψευδάργυρο

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Μονοϋδροχλωρική δωδεκυλογουανιδίνη

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Ενεργό βρώμιο παραγόμενο από βρωμοχλωρίδιο

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Βενζυλοξυ)μεθανόλη

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

Ένωση D-γλυκονικού οξέος με N,Ν″-δις(4-χλωροφαινυλο)-3,12-διιμινο-2,4,11,13-τετραζαδεκατετρανοδιαμιδίνη (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Διιωδομεθυλο)σουλφονυλο]τολουόλιο

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

Θειοκυανικό (βενζοθειαζολ-2-υλοθειο)μεθύλιο (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2,2-Διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(προπ-2-ινυλο)κυκλοπεντ-2-εν-1-ύλιο [Prallethrin (πραλλεθρίνη)]

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Προϊόντα αντίδρασης παραφορμαλδεΰδης και 2-υδροξυπροπυλαμίνης (σε αναλογία 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Οκτυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Χλωριούχο διμεθυλοδεκαοκτυλο[3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ]αμμώνιο

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Βρωμοχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Ισοπροπυλοφαινυλο)-1,1-διμεθυλουρία [Isoproturon (ισοπροτουρόνη)]

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

O,O-Διμεθυλοθειοφωσφορικό S-[(6-χλωρο-2-οξοοξαζολο[4,5-b]πυριδιν-3(2H)-υλο)μεθύλιο] [Αzamethiphos (αζαμεθιφός)]

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Χλωριούχο διμεθυλοδεκατετρυλο[3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ]αμμώνιο

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Έλαιο Eucalyptus citriodora, ενυδατωμένο, κυκλοποιημένο

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Έλαιο Cymbopogon winterianus, κλασματοποιημένο, ενυδατωμένο, κυκλοποιημένο

CZ

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

Καρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινυλοβουτύλιο (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Θειικό τετρακις(υδροξυμεθυλο)φωσφόνιο (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Διχλωρο-2-οκτυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη [4,5-διχλωρο-2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (DCOIT)]

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Προϊόντα αντίδρασης παραφορμαλδεΰδης και 2-υδροξυπροπυλαμίνης (σε αναλογία 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Χλωριούχο αλκυλο(C12-18)διμεθυλοβενζυλαμμώνιο [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Χλωριούχο αλκυλο(C12-16)διμεθυλοβενζυλαμμώνιο [ADBAC/BKC (C12-C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο [DDAC (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Τεταρτοταγείς ενώσεις του βενζυλο(C12-18-αλκυλο)διμεθυλαμμωνίου, άλατα με 1,1-διοξείδιο της 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνης (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Ν-(Υδροξυμεθυλο)γλυκινικό νάτριο

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Δις(υπεροξυμονοθειικό) δις(θειικό) πεντακάλιο (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Ενεργό χλώριο παραγόμενο από χλωριούχο νάτριο μέσω ηλεκτρόλυσης

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Ενεργό χλώριο παραγόμενο από χλωριούχο νάτριο και δις(υπεροξυμονοθειικό) δις(θειικό) πεντακάλιο

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Ενεργό χλώριο παραγόμενο από θαλάσσιο νερό (χλωριούχο νάτριο) μέσω ηλεκτρόλυσης

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Ενεργό χλώριο παραγόμενο από εξαένυδρο χλωριούχο μαγνήσιο και χλωριούχο κάλιο μέσω ηλεκτρόλυσης

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Ενεργό χλώριο παραγόμενο από Ν-χλωροσουλφαμικό νάτριο

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Δισόξινο δις[μονοϋπεροξυφθαλικό(2-)-O1,OO1] μαγνήσιο(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Εκχύλισμα αζαδιράχτας που λαμβάνεται από έλαιο από εν ψυχρώ έκθλιψη σπερμάτων του δέντρου Azadirachta indica με εκχύλιση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Χλωριούχο αλκυλο(C12-C14)διμεθυλοβενζυλαμμώνιο [ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Χλωριούχο αλκυλο(C12-C14)διμεθυλ(αιθυλοβενζυλ)αμμώνιο [ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Εκχύλισμα Chrysanthemum cinerariaefolium από ανοικτά και ώριμα άνθη Tanacetum cinerariifolium, λαμβανόμενο με υδρογονανθρακικό διαλύτη

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Εκχύλισμα Chrysanthemum cinerariaefolium από ανοικτά και ώριμα άνθη Tanacetum cinerariifolium, λαμβανόμενο με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Λεβάντα (Lavandula hybrida), εκχύλισμα/λαβαντινέλαιο

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Προϊόντα αντίδρασης: γλουταμικού οξέος και N-(C12-C14-αλκυλο)προπυλενοδιαμίνης (Glucoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Φθαλιμιδο)υπεροξυεξανικό οξύ (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Βουτυλοβενζο[d]ισοθειαζολ-3-όνη (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Διοξείδιο του χλωρίου παραγόμενο από σύμπλοκο τετραχλωροδεκαοξειδίου (TCDO) μέσω οξίνισης

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Όξινο φωσφορικό άλας αργύρου-νατρίου-ζιρκονίου

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

Χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαμαντάνιο (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Ζεόλιθος αργύρου

SE

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Προϊόντα αντίδρασης 5,5-διμεθυλυδαντοΐνης, 5-αιθυλο-5-μεθυλυδαντοΐνης με βρώμιο και χλώριο (DCDMH)

NL

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Μάζα αντίδρασης διοξειδίου του τιτανίου και χλωριούχου αργύρου

SE

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Προϊόντα αντίδρασης 5,5-διμεθυλυδαντοΐνης, 5-αιθυλο-5-μεθυλυδαντοΐνης με χλώριο (DCEMH)

NL

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Ύαλος φωσφορικού αργύρου

SE

Μη διαθέσιμος

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Ύαλος βοριοφωσφορικού αργύρου

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Ύαλος φωσφοβορικού αργύρου

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Ζεόλιθος αργύρου-ψευδαργύρου

SE

Μη διαθέσιμος

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Ζεόλιθος αργύρου-χαλκού

SE

Μη διαθέσιμος

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Άργυρος προσροφημένος σε διοξείδιο του πυριτίου (ως νανοϋλικό με τη μορφή σταθερού συμπήγματος με πρωτογενή σωματίδια μεγέθους νανοκλίμακας)

SE

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(1R,3R;1R,3S)-2,2-Διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντ-2-ενύλιο (μείγμα 4 ισομερών 1R trans,1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Allethrin/d-αλλεθρίνη)

DE

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Βρωμο-2-(4-χλωροφαινυλ)-1-αιθοξυμεθυλο-5-τριφθορομεθυλοπυρρολο-3-καρβονιτρίλιο [Chlorfenapyr (χλωροφαιναπύρ)]

PT

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Πολυμερές Ν-μεθυλομεθαναμίνης (αριθ. Einecs 204-697-4) με (χλωρομεθυλ)οξιράνιο (αριθ. Einecs 203-439-8)/πολυμερές χλωριούχο τεταρτοταγές αμμώνιο (PQ Polymer)

HU

Πολυμερές

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Προπιονικό α-[2-(διδεκυλομεθυλαμμωνιο)αιθυλ]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (άλας) (Bardap 26)

IT

Πολυμερές

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

Βορικό Ν-διδεκυλο-N-δι(πολυαιθοξυ)αμμώνιο/Βορικό διδεκυλοπολυοξαιθυλαμμώνιο (πολυμερής βηταΐνη)

EL

Πολυμερές

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Γλυκά πορτοκάλια, εκχύλισμα

Εκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά τους, όπως βάμματα, πήγματα, απόλυτα σκευάσματα, αιθέρια έλαια, ελαιορητίνες, τερπένια, κλάσματα ελεύθερα τερπενίων, αποστάγματα, υπολείμματα κ.λπ., λαμβανόμενα από Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Σκόρδο, εκχύλισμα

Εκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά τους, όπως βάμματα, πήγματα, απόλυτα σκευάσματα, αιθέρια έλαια, ελαιορητίνες, τερπένια, κλάσματα ελεύθερα τερπενίων, αποστάγματα, υπολείμματα κ.λπ., λαμβανόμενα από Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Μπράντι

Προς επιβεβαίωση

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

ΒΕ

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Χαλκός, σκόνη

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

»