20.5.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Φεβρουαρίου 2022

σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 460,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής (2) θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να δίνει καλύτερα τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα να συμμορφώνονται, αφενός, με τη γενική απαίτηση κάλυψης ρευστότητας για περίοδο ακραίων συνθηκών 30 ημερολογιακών ημερών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, και, αφετέρου, με την απαίτηση για απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, η οποία αφορά την κατοχή ρευστών στοιχείων ενεργητικού για την κάλυψη καθαρών εκροών ρευστότητας κατά τις επόμενες 180 ημέρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Για να αποσαφηνιστούν ορισμένοι από τους υφιστάμενους κανόνες και να εναρμονιστεί το κείμενο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 με τους ορισμούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στην οδηγία (ΕΕ) 2019/2162, αποδείχθηκαν αναγκαίες ορισμένες πρόσθετες αλλαγές.

(2)

Η γενική απαίτηση κάλυψης ρευστότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 και η απαίτηση για απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης που προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 έχουν ως αποτέλεσμα την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα να κατέχουν ορισμένο ποσό ρευστών στοιχείων ενεργητικού για την ίδια περίοδο των 30 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν τις ίδιες εκροές με διαφορετικά ρευστά στοιχεία ενεργητικού για την ίδια περίοδο. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η επικάλυψη, θα πρέπει να εισαχθεί νέα τροποποίηση του κριτηρίου της ύπαρξης βαρών στο πλαίσιο της γενικής απαίτησης κάλυψης ρευστότητας. Η τροποποίηση αυτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που ήδη ισχύουν στο άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 και εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην περίπτωση διαχωρισμένων στοιχείων ενεργητικού για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, αντιμετωπίζει περιπτώσεις στις οποίες τα διαχωρισμένα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τα κριτήρια για να αναγνωριστούν ως μη βεβαρημένα από άποψη ορθής προληπτικής εποπτείας. Αυτή η νέα τροποποίηση αντιμετωπίζει τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται ως μέρος του αποθέματος ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης ως μη βεβαρημένα έως το ποσό των καθαρών εκροών ρευστότητας που απορρέουν από το σχετικό πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων.

(3)

Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζονται ειδικά υποδείγματα έκδοσης καλυμμένων ομολόγων, τα οποία χαρακτηρίζονται από ειδικές νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εκδότες καλυμμένων ομολόγων για την προστασία των επενδυτών και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/2162. Οι εκδότες καλυμμένων ομολόγων που υπόκεινται στις εν λόγω ειδικές νομικές απαιτήσεις ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες έκδοσης καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με άλλους εκδότες καλυμμένων ομολόγων στην ΕΕ και, κατά συνέπεια, έχουν παρόμοιο προφίλ κινδύνου ρευστότητας. Παρέχουν επίσης υψηλό βαθμό προστασίας στους εκδότες καλυμμένων ομολόγων, ιδίως μέσω της χρήσης μη υποχρεωτικής υπερεξασφάλισης για την έκδοση των οικείων προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία ενεργητικού των εν λόγω εκδοτών καλυμμένων ομολόγων θα συνδέονταν με συνολικά στοιχεία κάλυψης και, κατά συνέπεια, θα θεωρούνταν βεβαρημένα, με αποτέλεσμα να καθίστανται μη διαθέσιμα και μη επιλέξιμα για τους σκοπούς του αποθέματος ασφάλειας ρευστότητας βάσει του δείκτη κάλυψης ρευστότητας. Αυτή η κατάσταση θα ανάγκαζε τους εν λόγω εκδότες καλυμμένων ομολόγων να αθετήσουν την απαίτηση κάλυψης ρευστότητας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 και, επομένως, θα δημιουργούσε άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ εκδοτών παρά το παρόμοιο προφίλ προληπτικής εποπτείας. Για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις υποχρεωτικής και μη υποχρεωτικής υπερεξασφάλισης για τους σκοπούς της έκδοσης προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, οι εν λόγω εκδότες καλυμμένων ομολόγων αναγκάζονται λόγω λειτουργικών περιορισμών να εκδίδουν χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης. Η γενική καθαρή εκροή ρευστότητας των εν λόγω εκδοτών είναι υψηλότερη από την καθαρή εκροή ρευστότητας που προέρχεται μόνον από τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εισαχθούν πρόσθετες τροποποιήσεις ώστε να επιτραπεί σε ορισμένες ειδικές και περιορισμένες περιπτώσεις να αναγνωρίζονται ως μη βεβαρημένα τα στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις μη υποχρεωτικής υπερεξασφάλισης. Για να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω επέκταση της αναγνώρισης των στοιχείων ενεργητικού που τηρούνται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης ως μη βεβαρημένων είναι ορθή από άποψη προληπτικής εποπτείας και συνεπής με τις απαιτήσεις κάλυψης ρευστότητας, οι εκδότες καλυμμένων ομολόγων θα πρέπει να πληρούν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, μόνον οι εκδότες καλυμμένων ομολόγων που υποχρεούνται δυνάμει νομικής απαίτησης εθνικού δικαίου να συνδέουν όλα τα στοιχεία ενεργητικού τους με εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων μπορούν να επωφεληθούν από την εν λόγω διάταξη, έως τον όγκο των στοιχείων ενεργητικού που είναι αναγκαία για την κάλυψη της συνολικής καθαρής εκροής ρευστότητας του εκδότη καλυμμένων ομολόγων.

(4)

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες ρευστοποίησης για την εκτίμηση των ρευστών στοιχείων ενεργητικού που τηρούνται σε απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης.

(5)

Λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), στην έκθεσή της, της 20ής Δεκεμβρίου 2013 (4), η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 509 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όλα τα είδη ομολόγων που εκδίδονται ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών, καθώς και εκείνα που εκδίδονται ή καλύπτονται από την εγγύηση πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών θα πρέπει να ορίζονται ως επιπέδου 1. Στην έκθεση της ΕΑΤ πραγματοποιήθηκε εμπειρική και ποιοτική ανάλυση σχετικά με την υψηλή ή εξαιρετικά υψηλή ρευστότητα και πιστωτική ποιότητα των εν λόγω ομολόγων και η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω ομόλογα πληρούν τα πρότυπα της Βασιλείας όσον αφορά την υψηλή ρευστότητα και την πιστωτική ποιότητα. Επομένως, τα ομόλογα που εκδίδονται από επίσημους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή των εν λόγω οργανισμών, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «ρευστά στοιχεία ενεργητικού» και, κατά συνέπεια, να έχουν καθεστώς επιπέδου 1.

(6)

Ορισμένες από τις προϋποθέσεις για την προνομιακή μεταχείριση των ανοιγμάτων υπό μορφή καλυμμένων ομολόγων που προβλέπονται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό 2019/2160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Ως εκ τούτου, οι παραπομπές του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(7)

Επομένως, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 στο εθνικό δίκαιο και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2019/2160. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του νέου πλαισίου που καθορίζει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τις τροποποιημένες προϋποθέσεις προνομιακής μεταχείρισης, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του εθνικού δικαίου για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 στο εθνικό δίκαιο και με την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2160,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 13 έως 16:

«13)

ως “συναλλαγή με όρους κεφαλαιαγοράς” νοείται η συναλλαγή που πραγματοποιείται με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 192 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

14)

ως “πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων” νοείται το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1)·

15)

ως “συνολικά στοιχεία κάλυψης” νοούνται τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162·

16)

ως “απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης” νοείται το απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας που αποτελείται από στοιχεία ενεργητικού τα οποία θεωρούνται ρευστά και τηρούνται ως μέρος των συνολικών στοιχείων κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162.

(*1)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 29).»"

2)

το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β:

«2α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται ως μέρος του αποθέματος ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης θεωρούνται μη βεβαρημένα κατά τη διάρκεια της περιόδου ακραίων συνθηκών 30 ημερολογιακών ημερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, έως το ποσό των καθαρών εκροών ρευστότητας, όπως υπολογίζονται βάσει του τίτλου III του παρόντος κανονισμού, που προκύπτουν από τα σχετικά προγράμματα καλυμμένων ομολόγων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο II του παρόντος κανονισμού.

2β.   Τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται στο απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης δεν θεωρούνται μεν μη βεβαρημένα σύμφωνα με την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ωστόσο μη βεβαρημένα κατά τη διάρκεια της περιόδου ακραίων συνθηκών 30 ημερολογιακών ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 4, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο εκδότης καλυμμένων ομολόγων υποχρεούται, βάσει διατάξεων του εθνικού δικαίου, να συνδέσει όλα τα στοιχεία ενεργητικού του με εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων·

β)

τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού συνδέονται ως μη υποχρεωτική υπερεξασφάλιση με έκδοση καλυμμένων ομολόγων·

γ)

τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο II του παρόντος κανονισμού·

δ)

το ποσό των ρευστών στοιχείων ενεργητικού που θεωρούνται μη βεβαρημένα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των καθαρών εκροών ρευστότητας, όπως υπολογίζεται βάσει του τίτλου III του παρόντος κανονισμού.»·

β)

η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

οποιαδήποτε άλλη οντότητα που εκτελεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ως κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα.»·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ΟΕΣΤ και οι επίσημοι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων στα κράτη μέλη θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνονται στις οντότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ).»·

3)

στο άρθρο 8 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

«Όσον αφορά τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται σε απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, η απαίτηση που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο θεωρείται ότι πληρούται, όταν το πιστωτικό ίδρυμα ρευστοποιεί τακτικά, και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, ρευστά στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν επαρκώς αντιπροσωπευτικό δείγμα των στοιχείων ενεργητικού που τηρεί στο απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, χωρίς να χρειάζεται να αποτελούν μέρος του εν λόγω αποθέματος ασφάλειας.»·

4)

στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) τροποποιείται ως εξής:

α)

τα σημεία i) και ii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

είναι καλυμμένα ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 ή έχουν εκδοθεί πριν από τις 8 Ιουλίου 2022 και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, γεγονός που τα καθιστά επιλέξιμα για προνομιακή μεταχείριση ως καλυμμένα ομόλογα έως τη λήξη τους·

ii)

τα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 129 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»·

β)

το σημείο iii) απαλείφεται·

5)

στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:

i)

τα σημεία i) και ii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

είναι καλυμμένα ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 ή έχουν εκδοθεί πριν από τις 8 Ιουλίου 2022 και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, γεγονός που τα καθιστά επιλέξιμα για προνομιακή μεταχείριση ως καλυμμένα ομόλογα έως τη λήξη τους·

ii)

τα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 129 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»·

ii)

το σημείο iii) απαλείφεται·

β)

στο στοιχείο δ), τα σημεία iii), iv) και v) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«iii)

τα καλυμμένα ομόλογα εξασφαλίζονται με ένα σύνολο στοιχείων ενεργητικού ενός ή περισσότερων από τα είδη που περιγράφονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Σε περίπτωση που το σύνολο περιλαμβάνει δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 6 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162·

iv)

τα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 129 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

v)

το πιστωτικό ίδρυμα που επενδύει στα καλυμμένα ομόλογα και ο εκδότης πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας που ορίζονται στο άρθρο 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162·»·

6)

στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

είναι καλυμμένα ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 ή έχουν εκδοθεί πριν από τις 8 Ιουλίου 2022 και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, γεγονός που τα καθιστά επιλέξιμα για προνομιακή μεταχείριση ως καλυμμένα ομόλογα έως τη λήξη τους·»·

β)

τα σημεία ii) και iii) απαλείφονται·

7)

στο άρθρο 28, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα πιστωτικά ιδρύματα πολλαπλασιάζουν τις υποχρεώσεις που λήγουν εντός 30 ημερολογιακών ημερών και προκύπτουν από συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ή από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς επί:»·

β)

στο δεύτερο εδάφιο, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, στις περιπτώσεις όπου ο αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ή τις συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς είναι η εγχώρια κεντρική τράπεζα του πιστωτικού ιδρύματος, το ποσοστό εκροών ισούται με 0 %.»·

γ)

το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ή τις συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς που θα απαιτούσαν ποσοστό εκροών, βάσει αυτού του εδαφίου, μεγαλύτερο του 25 %, το ποσοστό εκροών ισούται με 25 %, όταν ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής είναι επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος.»·

8)

το άρθρο 32 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 3 στοιχείο β), η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

τα οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς με εναπομένουσα ληκτότητα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες πολλαπλασιάζονται επί:»·

β)

στην παράγραφο 4, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παράγραφος 3 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται σε οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς που εξασφαλίζονται με ρευστά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τον τίτλο II, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β).».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 8 Ιουλίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 29).

(4)  Έκθεση της ΕΑΤ, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τους κατάλληλους ομοιόμορφους ορισμούς των ρευστών στοιχείων ενεργητικού εξαιρετικά υψηλής ποιότητας (εξαιρετικά HQLA) και των ρευστών στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας (HQLA), καθώς και σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις για τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 509 παράγραφοι 3 και 5 του ΚΚΑ.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 1).