20.1.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 13/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/78 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Ιανουαρίου 2022

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dazomet (νταζομέτ), hexythiazox (εξυθειαζόξη), metam (μετάμη) και methylisothiocyanate (ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες dazomet (νταζομέτ), hexythiazox (εξυθειαζόξη) και metam (μετάμη) έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (στο εξής: ΑΟΚ) στο παράρτημα III μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Όσον αφορά τις ουσίες dazomet and metam, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) υπέβαλε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (2). Πρότεινε έναν αναθεωρημένο κοινό ορισμό για τα κατάλοιπα με βάση τον ισοθειοκυανικό μεθυλεστέρα, έναν κοινό μεταβολίτη του dazomet και της metam. Κατά συνέπεια, ο ορισμός για τα κατάλοιπα θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Η Αρχή συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ για τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα μοσχολέμονα (πράσινα λεμόνια), τα μανταρίνια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα κυδώνια, τα μούσμουλα, τα ιαπωνικά μούσμουλα, τα βερίκοκα, τα κεράσια (γλυκά), τα ροδάκινα, τα δαμάσκηνα, τα επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, τα βατόμουρα, τους καρπούς ασπροβατομουριάς, τα σμέουρα (κόκκινα και κίτρινα), τα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα (μαύρα, κόκκινα και άσπρα), τα λαγοκέρασα (πράσινα, κόκκινα και κίτρινα), τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, τα μούρα (μαύρα και άσπρα), τα κουδόμηλα (αζάρολοι/μεσογειακά μούσμουλα), τους καρπούς κουφοξυλιάς, τα σύκα, τις επιτραπέζιες ελιές, τα κουμκουάτ, τα κάκι/λωτούς, τα ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα), τα φραγκόσυκα, τα αβοκάντο, τα μάνγκο και τα ρόδια. Για άλλα προϊόντα, η Αρχή συνέστησε να αυξηθούν ή να διατηρηθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ. Τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τις φράουλες, τα κοκκινογούλια, τα καρότα, τα ραπανοσέλινα/γογγύλια (ρέβες), τα χρένα, τον κονδυλόριζο ηλίανθο, την παστινάκη, τη ρίζα μαϊντανού, τα ραπάνια, το λαγόχορτο, τα γουλιά, τα γογγύλια, τις ντομάτες, τις πιπεριές/γλυκοπιπεριές, τις μελιτζάνες, τις μπάμιες, τα αγγούρια, τα αγγουράκια, τα κολοκύθια, τα πεπόνια, τις κολοκύθες, τα καρπούζια, τα κινέζικα λάχανα, τις μη κεφαλωτές κράμβες, τα λυκοτρίβολα, τα μαρούλια, τις σκαρόλες (πικρίδες)/πλατύφυλλα αντίδια, το κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες, το γαιοκάρδαμο, τη ρόκα, το κόκκινο σινάπι, τις καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης), τα σπανάκια, τις αντράκλες, τα σέσκουλα/φύλλα τεύτλων, τα αφεψήματα βοτάνων από ρίζες και τον λυκίσκο, απουσίαζαν ορισμένες πληροφορίες και χρειαζόταν περαιτέρω αξιολόγηση από τους υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει επίσης να καθοριστούν στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(3)

Όσον αφορά την ουσία hexythiazox, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (3). Η Αρχή πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου. Κατά συνέπεια, ο ορισμός για τα κατάλοιπα θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Η Αρχή συνέστησε επίσης να μειωθούν τα ΑΟΚ για τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα μοσχολέμονα (πράσινα λεμόνια), τα μανταρίνια, τα αμύγδαλα, τα καρύδια Βραζιλίας, τα ανακάρδια (κάσιους), τα κάστανα, τις καρύδες, τα φουντούκια, τους καρπούς μακαντάμια, τα καρύδια πεκάν, τα κουκουνάρια, τα φιστίκια, τα κοινά καρύδια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα κυδώνια, τα μούσμουλα, τα ιαπωνικά μούσμουλα, τα ροδάκινα, τα βατόμουρα, τους καρπούς ασπροβατομουριάς, τα σμέουρα (κόκκινα και κίτρινα), τα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα (μαύρα, κόκκινα και άσπρα), τα λαγοκέρασα (πράσινα, κόκκινα και κίτρινα), τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, τα μούρα (μαύρα και άσπρα), τα κουδόμηλα (αζάρολοι/μεσογειακά μούσμουλα), τους καρπούς κουφοξυλιάς, τις ντομάτες, τις πιπεριές/γλυκοπιπεριές, τις μελιτζάνες, τα αγγούρια, τα αγγουράκια, τα κολοκύθια, τα πεπόνια, τις κολοκύθες, τα καρπούζια, το καλαμπόκι και τον λυκίσκο. Για άλλα προϊόντα, η Αρχή συνέστησε να αυξηθούν ή να διατηρηθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ. Τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τα βερίκοκα, τα κεράσια (γλυκά), τα δαμάσκηνα, τη σόγια και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, απουσίαζαν ορισμένες πληροφορίες και χρειαζόταν περαιτέρω αξιολόγηση από τους υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(4)

Τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL) ελήφθησαν υπόψη στις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής. Τα CXL που είναι ασφαλή για τους καταναλωτές στην Ένωση ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό των ΑΟΚ.

(5)

Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει εγκριθεί η χρήση του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος και για τα οποία δεν υπάρχουν ανοχές κατά την εισαγωγή ούτε ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL), τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθορίζονται στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(6)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων όσον αφορά την ανάγκη για προσαρμογή ορισμένων ορίων προσδιορισμού. Όσον αφορά ορισμένες ουσίες, τα εργαστήρια αυτά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, για ορισμένα προϊόντα, η τεχνική εξέλιξη απαιτεί τον καθορισμό ειδικών ορίων προσδιορισμού.

(7)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(8)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και οι παρατηρήσεις τους ελήφθησαν υπόψη.

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική διάθεση στην αγορά, η μεταποίηση και η κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(11)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα προϊόντα που παρήχθησαν στην Ένωση ή που εισήχθησαν στην Ένωση πριν από τις 9 Αυγούστου 2022.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 9 Αυγούστου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 070 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dazomet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία dazomet, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2019·17(1):5562· και Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία metam, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]· Δελτίο EFSA 2019· 17(1):5561

(3)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for hexythiazox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία hexythiazox, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]· Δελτίο EFSA 2019· 17(1):5559.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1.

στο παράρτημα II προστίθενται οι ακόλουθες στήλες για τις ουσίες dazomet, hexythiazox, metam και methylisοthiocyanate:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων  (1)

Ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας [που προκύπτει από τη χρήση dazomet (νταζομέτ) ή metam (μετάμης)]

Hexythiazox (εξυθειαζόξη) (όλες οι αναλογίες συστατικών ισομερών) (Λ)

Dazomet (βλέπε ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας)

Metam (βλέπε ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,01  (*1)

0,5

 

 

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

0110990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0120000

Ακρόδρυα

0,01  (*1)

0,05

 

 

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

0120990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0130000

Μηλοειδή

0,01  (*1)

0,4

 

 

0130010

Μήλα

 

 

 

 

0130020

Αχλάδια

 

 

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

 

 

0130990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

0,01  (*1)

 

 

 

0140010

Βερίκοκα

 

0,7 (+)

 

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

1,5 (+)

 

 

0140030

Ροδάκινα

 

0,7

 

 

0140040

Δαμάσκηνα

 

0,7 (+)

 

 

0140990

Άλλα (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

 

0151000

α)

σταφύλια

0,01  (*1)

1

 

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

0152000

β)

φράουλες

0,03 (+)

6

 

 

0153000

γ)

καρποί βάτου

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

 

 

 

0153990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154010

Μύρτιλλα

 

 

 

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

 

 

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

 

 

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

 

 

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

 

 

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

 

 

 

0154990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

2

 

 

0161020

Σύκα

 

0,01  (*1)

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

0,01  (*1)

 

 

0161040

Κουμκουάτ

 

0,01  (*1)

 

 

0161050

Καράμβολες

 

0,01  (*1)

 

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

0,01  (*1)

 

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

0,01  (*1)

 

 

0161990

Άλλα (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

 

0162020

Λίτσι

 

 

 

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

 

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

 

 

0162990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

0,01  (*1)

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

 

0163020

Μπανάνες

 

 

 

 

0163030

Μάνγκο

 

 

 

 

0163040

Παπάγια

 

 

 

 

0163050

Ρόδια

 

 

 

 

0163060

Cherimoyas

 

 

 

 

0163070

Γκουάβα

 

 

 

 

0163080

Ανανάς

 

 

 

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

 

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

 

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

 

 

0163990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0,01  (*1)

 

 

0211000

α)

πατάτες

0,01  (*1)

 

 

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01  (*1)

 

 

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

(+)

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

0,02

 

 

 

0213020

Καρότα

0,02

 

 

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

0,02

 

 

 

0213040

Χρένα

0,02

 

 

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

0,02

 

 

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

0,02

 

 

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

0,02

 

 

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

0,05

 

 

 

0213090

Λαγόχορτα

0,02

 

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

0,02

 

 

 

0213110

Γογγύλια

0,02

 

 

 

0213990

Άλλα (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

 

0,01  (*1)

 

 

0220010

Σκόρδα

0,01  (*1)

 

 

 

0220020

Κρεμμύδια

0,15

 

 

 

0220030

Ασκαλώνια

0,01  (*1)

 

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

0,01  (*1)

 

 

 

0220990

Άλλα (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες

0,4 (+)

0,1

 

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

0,1 (+)

0,09

 

 

0231030

Μελιτζάνες

0,4 (+)

0,1

 

 

0231040

Μπάμιες

0,1 (+)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Άλλα (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,6 (+)

0,05

 

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

 

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,1 (+)

0,07

 

 

0233010

Πεπόνια

 

 

 

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

0233990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

 

0,01  (*1)

 

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

0,01  (*1)

 

 

 

0241010

Μπρόκολα

 

 

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

0241990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

0,01  (*1)

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

0242020

Λάχανα

 

 

 

 

0242990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

0,03 (+)

 

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

 

 

 

0243990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

0,01  (*1)

 

 

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,03 (+)

0,01  (*1)

 

 

0251010

Λυκοτρίβολο

 

 

 

 

0251020

Μαρούλια

 

 

 

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

 

 

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

 

 

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

 

 

 

0251060

Ρόκα

 

 

 

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

 

 

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

 

 

 

0251990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,15 (+)

0,01  (*1)

 

 

0252010

Σπανάκι

 

 

 

 

0252020

Ανδράκλα

 

 

 

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

 

 

 

0252990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο

 

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

 

0256070

Θυμάρι

 

 

 

 

0256080

Βασιλικός

 

 

 

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

 

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

 

 

 

0256990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0260000

Ψυχανθή

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

 

 

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

 

 

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

0260050

Φακές

 

 

 

 

0260990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270010

Σπαράγγια

 

 

 

 

0270020

Άγριες αγκινάρες

 

 

 

 

0270030

Σέλινο

 

 

 

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

 

 

 

0270050

Αγκινάρες

 

 

 

 

0270060

Πράσα

 

 

 

 

0270070

Ραβέντι

 

 

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

 

 

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

 

 

 

0270990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0300010

Φασόλια

 

 

 

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

0300030

Μπιζέλια

 

 

 

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

 

 

 

0300990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,01  (*1)

 

 

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

0,01  (*1)

 

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

0,01  (*1)

 

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

0,01  (*1)

 

 

0401070

Σόγια

 

0,5 (+)

 

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Σπόροι βόραγου

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Άλλα (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

 

 

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

0402040

Καπόκ

 

 

 

 

0402990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,01  (*1)

 

 

 

0500010

Κριθάρι

 

0,01  (*1)

 

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Καλαμπόκι

 

0,02

 

 

0500040

Κεχρί

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Βρώμη

 

0,01  (*1)

 

 

0500060

Ρύζι

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Σίκαλη

 

0,01  (*1)

 

 

0500080

Σόργο

 

0,01  (*1)

 

 

0500090

Σίτος

 

0,01  (*1)

 

 

0500990

Άλλα (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05  (*1)

 

 

 

0610000

Τέια

 

15

 

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

0,05  (*1)

 

 

0631000

α)

άνθη

 

 

 

 

0631010

Χαμομήλι

 

 

 

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

 

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

 

 

0631040

Γιασεμί

 

 

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

0631990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

 

 

 

0632010

Φράουλα

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Μάτε

 

 

 

 

0632990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0633000

γ)

ρίζες

(+)

 

 

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

 

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

 

 

0633990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0639000

δ)

οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

 

 

 

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Χαρούπια

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,05  (*1) (+)

3

 

 

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

 

 

0810030

Σέλινο

 

 

 

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

 

 

0810050

Κύμινο

 

 

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

0810070

Μάραθο

 

 

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

0810990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

 

 

0820070

Βανίλια

 

 

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

 

0820990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0830010

Κανέλα

 

 

 

 

0830990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0840020

Ζιγγίβερι (10)

 

 

 

 

0840030

Κουρκουμάς

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

 

 

 

 

0840990

Άλλα (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

 

 

0850990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

 

 

0860990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0870000

Επίσπερμο

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

 

 

0870990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

 

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

 

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 

 

 

0900990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

 

1010000

Εμπορεύματα από

0,01  (*1)

0,05 (+)

 

 

1011000

α)

χοίρους

 

 

 

 

1011010

Μυς

 

 

 

 

1011020

Λίπος

 

 

 

 

1011030

Ήπαρ

 

 

 

 

1011040

Νεφροί

 

 

 

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

1011990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1012000

β)

βοοειδή

 

 

 

 

1012010

Μυς

 

 

 

 

1012020

Λίπος

 

 

 

 

1012030

Ήπαρ

 

 

 

 

1012040

Νεφροί

 

 

 

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

1012990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1013000

γ)

πρόβατα

 

 

 

 

1013010

Μυς

 

 

 

 

1013020

Λίπος

 

 

 

 

1013030

Ήπαρ

 

 

 

 

1013040

Νεφροί

 

 

 

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

1013990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1014000

δ)

αίγες

 

 

 

 

1014010

Μυς

 

 

 

 

1014020

Λίπος

 

 

 

 

1014030

Ήπαρ

 

 

 

 

1014040

Νεφροί

 

 

 

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

1014990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1015000

ε)

ιπποειδή

 

 

 

 

1015010

Μυς

 

 

 

 

1015020

Λίπος

 

 

 

 

1015030

Ήπαρ

 

 

 

 

1015040

Νεφροί

 

 

 

 

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

1015990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1016000

στ)

πουλερικά

 

 

 

 

1016010

Μυς

 

 

 

 

1016020

Λίπος

 

 

 

 

1016030

Ήπαρ

 

 

 

 

1016040

Νεφροί

 

 

 

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

1016990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

 

 

 

1017010

Μυς

 

 

 

 

1017020

Λίπος

 

 

 

 

1017030

Ήπαρ

 

 

 

 

1017040

Νεφροί

 

 

 

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

1017990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1020000

Γάλα

0,01  (*1)

0,05 (+)

 

 

1020010

Βοοειδή

 

 

 

 

1020020

Πρόβατα

 

 

 

 

1020030

Αίγες

 

 

 

 

1020040

Άλογα

 

 

 

 

1020990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

1030010

Όρνιθες

 

 

 

 

1030020

Πάπιες

 

 

 

 

1030030

Χήνες

 

 

 

 

1030040

Ορτύκια

 

 

 

 

1030990

Άλλα (2)

 

 

 

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

1060000

Ομάδα χερσαία ασπόνδυλα

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

1100000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ — ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

 

 

 

 

1200000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (8)

 

 

 

 

1300000

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (9)

 

 

 

 

Ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας [που προκύπτει από τη χρήση dazomet (νταζομέτ) ή metam (μετάμης)]

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές καταλοίπων για τη metam δεν είναι διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0152000 β) φράουλες

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με δοκιμές καταλοίπων του dazomet, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της μητρικής ουσίας και των μεταβολιτών που μπορούν να μετατραπούν σε N,N′-διμεθυλοθειουρία (DMTU) και τοξικολογικά δεδομένα για την DMTU, δεν είναι διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0213000 γ) άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

0213010 Κοκκινογούλια

0213020 Καρότα

0213030 Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

0213040 Χρένα

0213050 Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

0213060 Παστινάκη η εδώδιμη

0213070 Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

0213080 Ραπάνια /Ραφανίδες

0213090 Λαγόχορτα

0213100 Γουλιά (είδος κράμβης)

0213110 Γογγύλια

0213990 Άλλα (2)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές καταλοίπων για τη metam και τη φύση των καταλοίπων σε επεξεργασμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0231010 Ντομάτες

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με δοκιμές καταλοίπων του dazomet, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της μητρικής ουσίας και των μεταβολιτών που μπορούν να μετατραπούν σε N,N′-διμεθυλοθειουρία (DMTU) και τοξικολογικά δεδομένα για την DMTU, δεν είναι διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0231020 Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές καταλοίπων για τη metam και τη φύση των καταλοίπων σε επεξεργασμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0231030 Μελιτζάνες

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με δοκιμές καταλοίπων του dazomet, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της μητρικής ουσίας και των μεταβολιτών που μπορούν να μετατραπούν σε N,N′-διμεθυλοθειουρία (DMTU) και τοξικολογικά δεδομένα για την DMTU, δεν είναι διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0231040 Μπάμιες

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές καταλοίπων για τη metam και τη φύση των καταλοίπων σε επεξεργασμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0232000 β) κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0232010 Αγγούρια

0232020 Αγγουράκια

0232030 Κολοκύθια

0232990 Άλλα (2)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με δοκιμές καταλοίπων του dazomet, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της μητρικής ουσίας και των μεταβολιτών που μπορούν να μετατραπούν σε N,N′-διμεθυλοθειουρία (DMTU) και τοξικολογικά δεδομένα για την DMTU, δεν είναι διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0233000 γ) κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0233010 Πεπόνια

0233020 Κολοκύθες

0233030 Καρπούζια

0233990 Άλλα (2)

0243000 γ) φυλλώδεις κράμβες

0243010 Κινέζικα λάχανα

0243020 Μη κεφαλωτές κράμβες

0243990 Άλλα (2)

0251000 α) μαρούλια και σαλατικά

0251010 Λυκοτρίβολο

0251020 Μαρούλια

0251030 Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

0251040 Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

0251050 Γαιοκάρδαμο

0251060 Ρόκα

0251070 Κόκκινο σινάπι

0251080 Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

0251990 Άλλα (2)

0252000 β) σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0252010 Σπανάκι

0252020 Ανδράκλα

0252030 Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

0252990 Άλλα (2)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν είναι διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0633000 γ) ρίζες

0633010 Βαλεριάνα

0633020 Πάναξ η γινσένη

0633990 Άλλα (2)

0700000 ΛΥΚΙΣΚΟΣ

Hexythiazox (εξυθειαζόξη) (όλες οι αναλογίες συστατικών ισομερών) (Λ)

(Λ)

Λιποδιαλυτό

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

0140010 Βερίκοκα

0140020 Κεράσια (γλυκά)

0140040 Δαμάσκηνα

0401070 Σόγια

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν είναι διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2024 ή, αν αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία εκείνη, την έλλειψή τους.

1010000 Εμπορεύματα από

1011000 α) χοίροι

1011010 Μυς

1011020 Λίπος

1011030 Ήπαρ

1011040 Νεφροί

1011050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1011990 Άλλα (2)

1012000 β) βοοειδή

1012010 Μυς

1012020 Λίπος

1012030 Ήπαρ

1012040 Νεφροί

1012050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1012990 Άλλα (2)

1013000 γ) πρόβατα

1013010 Μυς

1013020 Λίπος

1013030 Ήπαρ

1013040 Νεφροί

1013050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1013990 Άλλα (2)

1014000 δ) αίγες

1014010 Μυς

1014020 Λίπος

1014030 Ήπαρ

1014040 Νεφροί

1014050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1014990 Άλλα (2)

1015000 ε) ιπποειδή

1015010 Μυς

1015020 Λίπος

1015030 Ήπαρ

1015040 Νεφροί

1015050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1015990 Άλλα (2)

1016000 στ) πουλερικά

1016010 Μυς

1016020 Λίπος

1016030 Ήπαρ

1016040 Νεφροί

1016050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1016990 Άλλα (2)

1017000 ζ) άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

1017010 Μυς

1017020 Λίπος

1017030 Ήπαρ

1017040 Νεφροί

1017050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1017990 Άλλα (2)

1020000 Γάλα

1020010 Βοοειδή

1020020 Πρόβατα

1020030 Αίγες

1020040 Άλογα

1020990 Άλλα (2)»

2.

στο μέρος Α του παραρτήματος III, οι στήλες για τις ουσίες dazomet, hexythiazox και metam διαγράφονται.


(*1)  Όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(1)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.