21.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 193/219


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2022/1272 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Ιουλίου 2022

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Η Ένωση διατηρεί αταλάντευτα την υποστήριξή της υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

(3)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο κρίνει ότι 48 πρόσωπα και 9 οντότητες που είναι υπεύθυνα για δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.

(4)

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να εισαχθεί μία ακόμη παρέκκλιση από τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων σε κατονομαζόμενα πρόσωπα και οντότητες με σκοπό την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον.

(5)

Δεδομένου ότι η Ένωση είναι αποφασισμένη να αποτρέψει και να καταπολεμήσει την επισιτιστική ανασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο, και για να αποφευχθούν διαταραχές σε διαύλους πληρωμών για τα γεωργικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να εισαχθεί επίσης παρέκκλιση από τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων σε κατονομαζόμενες τράπεζες.

(6)

Είναι επίσης σκόπιμο να εισαχθεί παρέκκλιση από τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων για την εύτακτη εκκαθάριση των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων τραπεζικής ανταπόκρισης, με μία κατονομαζόμενη τράπεζα.

(7)

Για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, απαιτείται περαιτέρω δράση της Ένωσης.

(8)

Η απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 10, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για την πώληση και τη μεταβίβαση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης στο παράρτημα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εντός της Ένωσης, στην περίπτωση που τα εν λόγω δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει καταχωριστεί στο παράρτημα, και»

β)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«14.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που ανήκουν στην οντότητα που απαριθμείται υπό τον αριθμό καταχώρισης 108 υπό τον τίτλο «Οντότητες» στο παράρτημα, ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στην εν λόγω οντότητα, υπό τις προϋποθέσεις που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν κατάλληλες και αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για την παύση, έως τις 22 Αυγούστου 2023, πράξεων, συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων τραπεζικής ανταπόκρισης, που έχουν συναφθεί με την εν λόγω οντότητα πριν από τις 21 Ιουλίου 2022.

15.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων προς την οντότητα που απαριθμείται υπό τον αριθμό καταχώρισης 108 υπό τον τίτλο “Οντότητες” στο παράρτημα, αφού διαπιστώσουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για την ολοκλήρωση, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022, εν εξελίξει αγοράς και μεταβίβασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα η εν λόγω οντότητα σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εντός της Ένωσης.

16.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων οικονομικών πόρων, αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

η αποδέσμευση αυτών των οικονομικών πόρων είναι απαραίτητη για την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον· και

β)

τα έσοδα που προέρχονται από την αποδέσμευση των εν λόγω οικονομικών πόρων είναι δεσμευμένα.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί βάσει της παρούσας παραγράφου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.

17.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που ανήκουν στις οντότητες που απαριθμούνται υπό τους αριθμούς καταχώρισης 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 και 108 υπό τον τίτλο “Οντότητες” στο παράρτημα, ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στις εν λόγω οντότητες, υπό τις προϋποθέσεις που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν κατάλληλες και αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων του σιταριού και των λιπασμάτων. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί βάσει της παρούσας παραγράφου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.».

2)

Τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 21 Ιουλίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BEK


(1)  Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ:

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«1182.

Adam Sultanovich DELIMKHANOV

(Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 25.9.1969

Τόπος γέννησης: Benoy, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 19 Σεπτεμβρίου 2021, πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Υπεύθυνος για την ανάπτυξη τσετσενικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντονμπάς από τον Μάρτιο του 2022 και επικεφαλής της πολιορκίας της Μαριούπολης τον Μάρτιο του 2022. Ενεπλάκη προσωπικά στην προετοιμασία των επιθέσεων από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για τις ενέργειες αυτές, στις 26 Απριλίου 2022 ανακηρύχθηκε Ήρωας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 23.4.1980

Τόπος γέννησης: Dzhalka, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Διοικητής του τσετσενικού τμήματος της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των τσετσενικών δυνάμεων στη διάρκεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων στις περιοχές του Κιέβου και του Ντονμπάς.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1184.

Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

(Алибек Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 16.10.1974

Τόπος γέννησης: Dzhalka, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Υποδιοικητής του τσετσενικού τμήματος της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των τσετσενικών δυνάμεων στη διάρκεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων στις περιοχές του Κιέβου και του Ντονμπάς.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1185.

Viktor Nikolayevich STRIGUNOV

(Виктор Николаевич СТРИГУНОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 27.10.1958

Τόπος γέννησης: Dubovoye, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Rosgvardia) — Ανώτατος διοικητής της Rosgvardia.

Μονάδες της Rosgvardia έχουν σταλεί στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών αρχών, όπως η Χερσώνα, το Henichesk, το Berdyansk και ορισμένες περιοχές της Μαριούπολης, προκειμένου να καταστείλουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του τοπικού πληθυσμού. Έχουν επίσης λάβει μέρος στις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων στην Bucha της Ουκρανίας. Μέλη της Rosgvardia συνέλαβαν φιλοουκρανούς πολίτες και συγκρότησαν στρατιωτική-αστυνομική διοίκηση.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1186.

Oleg Anatolyevich PLOKHOI

(Олег Анатольевич ПЛОХОЙ)

Ημερομηνία γέννησης: 4.12.1968

Τόπος γέννησης: Κίεβο, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Υφυπουργός, αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας Rosgvardia — Ανώτατος διοικητής της Rosgvardia.

Μονάδες της Rosgvardia έχουν σταλεί στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών αρχών, όπως η Χερσώνα, το Henichesk, το Berdyansk και ορισμένες περιοχές της Μαριούπολης, προκειμένου να καταστείλουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του τοπικού πληθυσμού. Έχουν επίσης λάβει μέρος στις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων στην Bucha της Ουκρανίας. Μέλη της Rosgvardia συνέλαβαν φιλοουκρανούς πολίτες και συγκρότησαν στρατιωτική-αστυνομική διοίκηση.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1187.

Yuri Viktorovich YASHIN

(Юрий Викторович ЯШИН)

Ημερομηνία γέννησης: 11.3.1967

Τόπος γέννησης: Mednogorsk, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας — Αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας — Ανώτατος διοικητής των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μονάδες της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Rosgvardia) έχουν σταλεί στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών αρχών, όπως η Χερσώνα, το Henichesk, το Berdyansk και ορισμένες περιοχές της Μαριούπολης, προκειμένου να καταστείλουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του τοπικού πληθυσμού. Έχουν επίσης λάβει μέρος στις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων στην Bucha της Ουκρανίας. Μέλη της Rosgvardia συνέλαβαν φιλοουκρανούς πολίτες και συγκρότησαν στρατιωτική-αστυνομική διοίκηση.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1188.

Igor Anatolyevich ILYASH

(Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ)

Ημερομηνία γέννησης: 5.10.1967

Τόπος γέννησης: Οδησσός, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Rosgvardia) — Ανώτατος διοικητής της Rosgvardia.

Μονάδες της Rosgvardia έχουν σταλεί στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών αρχών, όπως η Χερσώνα, το Henichesk, το Berdyansk και ορισμένες περιοχές της Μαριούπολης, προκειμένου να καταστείλουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του τοπικού πληθυσμού. Έχουν επίσης λάβει μέρος στις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων στην Bucha της Ουκρανίας. Μέλη της Rosgvardia συνέλαβαν φιλοουκρανούς πολίτες και συγκρότησαν στρατιωτική-αστυνομική διοίκηση.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1189.

Sergei Anatolyevich LEBEDEV

(Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ)

Ημερομηνία γέννησης: 10.1.1966

Τόπος γέννησης: Αστραχάν, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Rosgvardia) — Ανώτατος διοικητής της Rosgvardia.

Μονάδες της Rosgvardia έχουν σταλεί στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών αρχών, όπως η Χερσώνα, το Henichesk, το Berdyansk και ορισμένες περιοχές της Μαριούπολης, προκειμένου να καταστείλουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του τοπικού πληθυσμού. Έχουν επίσης λάβει μέρος στις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων στην Bucha της Ουκρανίας. Μέλη της Rosgvardia συνέλαβαν φιλοουκρανούς πολίτες και συγκρότησαν στρατιωτική-αστυνομική διοίκηση.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 10.6.1971

Τόπος γέννησης: Horlivka, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Rosgvardia) — Ανώτατος διοικητής της Rosgvardia.

Μονάδες της Rosgvardia έχουν σταλεί στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών αρχών, όπως η Χερσώνα, το Henichesk, το Berdyansk και ορισμένες περιοχές της Μαριούπολης, προκειμένου να καταστείλουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του τοπικού πληθυσμού. Έχουν επίσης λάβει μέρος στις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων στην Bucha της Ουκρανίας. Μέλη της Rosgvardia συνέλαβαν φιλοουκρανούς πολίτες και συγκρότησαν στρατιωτική-αστυνομική διοίκηση.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1191.

Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

(Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 5.7.1965

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Εθνοφρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Rosgvardia) — Ανώτατος διοικητής της Rosgvardia.

Μονάδες της Rosgvardia έχουν σταλεί στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών αρχών, όπως η Χερσώνα, το Henichesk, το Berdyansk και ορισμένες περιοχές της Μαριούπολης, προκειμένου να καταστείλουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του τοπικού πληθυσμού. Έχουν επίσης λάβει μέρος στις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων στην Bucha της Ουκρανίας. Μέλη της Rosgvardia συνέλαβαν φιλοουκρανούς πολίτες και συγκρότησαν στρατιωτική-αστυνομική διοίκηση.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(ρωσικά: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ ;

(άλλως Yevhen Vitaliiovych BALYTSKΙY)

ουκρανικά: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Ημερομηνία γέννησης: 10.12.1969

Τόπος γέννησης: Μελιτόπολη, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ουκρανική

Φύλο: άρρεν

Ο Yevgeniy Balytskyi συνεργάστηκε με τις ρωσικές αρχές στη Μελιτόπολη της Ουκρανίας. Υποστήριξε τον διορισμό της Galina Danilchenko ως δημάρχου της Μελιτόπολης, μετά την απαγωγή του νόμιμου δημάρχου.

Στις 9 Απριλίου 2022 ο Yevgeniy ορίστηκε από τις ρωσικές αρχές στο αξίωμα του αποκαλούμενου κυβερνήτη της περιοχής Zaporizhzhia της Ουκρανίας. Τάχθηκε υπέρ της ένταξης της περιοχής Zaporizhzhia στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Υπό την ιδιότητα αυτή και λόγω των ενεργειών του, είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(ρωσικά: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ουκρανικά: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Ημερομηνία γέννησης: 3.10.1963

Τόπος γέννησης: Μαριούπολη, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ουκρανική

Φύλο: άρρεν

Μετά την κατάληψη της Μαριούπολης από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ο αποκαλούμενος «αρχηγός κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» Denis Pushilin διόρισε τον Konstantin Ivashchenko δήμαρχο της Μαριούπολης στις 6 Απριλίου 2022.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(ρωσικά: Александр Юрьевич КОБЕЦ;

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

ουκρανικά: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Ημερομηνία γέννησης: 27.9.1959

Ιθαγένεια: ουκρανική

Φύλο: άρρεν

Ο αποκαλούμενος δήμαρχος της Χερσώνας από τις 26 Απριλίου 2022, μετά τον διορισμό του από τις ρωσικές αρχές.

Συνεπώς, υπό την ιδιότητα αυτή, στήριξε και προώθησε πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(ρωσικά: Владимир Валерьевич РОГОВ)·

Volodimir Valeryovich ROGOV

(ουκρανικά: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 1.12.1976

Τόπος γέννησης: Zaporozhzhia, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ουκρανική

Φύλο: άρρεν

Αποκαλούμενος εκπρόσωπος του κύριου συμβουλίου της στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης της περιοχής Zaporozhzhia. Έχει αντιταχθεί στις ουκρανικές αρχές και έχει υποστηρίξει την ένταξη της περιοχής Zaporozhzhia στη Ρωσική Ομοσπονδία. Έχει επίσης διευκολύνει την έκδοση ρωσικών διαβατηρίων στη Μελιτόπολη.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1196.

Alexander Fedorovich SAULENKO

(ρωσικά: Александр Федорович САУЛЕНКО)·

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

ουκρανικά: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Ημερομηνία γέννησης: 9.5.1962

Τόπος γέννησης: Novopetrivka, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ουκρανική

Φύλο: άρρεν

Αποκαλούμενος επικεφαλής της προσωρινής διοίκησης του Berdyansk και της περιφέρειας του Berdyansk. Έχει ταχθεί υπέρ της μεταβίβασης του ελέγχου και της διοίκησης της περιοχής του Berdyansk από την Ουκρανία στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(ρωσικά: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Ημερομηνία γέννησης: 17.6.1973

Τόπος γέννησης: Zheleznogorsk (πρώην Krasnoyarsk-26), Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αποκαλούμενος δήμαρχος του Enerhodar. Στις 27 Μαρτίου 2022 οργάνωσε τη δημιουργία «συμβουλίου αυτοοργάνωσης της πόλης» του Enerhodar, το οποίο δεν έλαβε τη στήριξη των ουκρανικών αρχών.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1198.

Oleg KRYUCHKOV

(Олег КРЮЧКОВ)

Φύλο: άρρεν

Ο Oleg Kryuchkov είναι εκπρόσωπος των ρωσικών αρχών κατοχής στην Κριμαία και σύμβουλος του επικεφαλής της Κριμαίας. Σε δημόσιες δηλώσεις του επιβεβαίωσε την κλοπή σιτηρών από το ουκρανικό κράτος και ουκρανούς αγρότες στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, επιβεβαίωσε τη ρωσοποίηση ουκρανικών σχολείων στα κατεχόμενα εδάφη και δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη στη νότια Ουκρανία.

Είναι συνεπώς υπεύθυνος και υποστηρίζει δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1199.

Sergei Borisovich KOROLEV

(Сергей Борисович КОРОЛЕВ)

Ημερομηνία γέννησης: 9.11.1952 ή 25.7.1952

Φύλο: άρρεν

Ο Sergei Borisovich Korolev είναι πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της ρωσικής FSB από τον Φεβρουάριο του 2021. Σύμφωνα με αναφορές συνδέεται στενά με τον διευθυντή της FSB Alexander Bortnikov και τους επιχειρηματίες Arkadii και Boris Rotenberg. Έχει αναφερθεί ως πιθανός αντικαταστάτης του Bortnikov ως επικεφαλής της FSB. Έχει σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός στην FSB, υπηρετώντας εκεί από τη δεκαετία του 2000, και έχοντας προηγουμένως διετελέσει διευθυντής της Υπηρεσίας Οικονομικής Ασφάλειας της FSB. Το 2021 ο Vladimir Putin του απένειμε ως διακεκριμένη τιμή τον ανώτατο βαθμό του στρατηγού. Ως εκ τούτου υποστηρίζει ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας και επωφελείται από αυτούς.

Η FSB είναι μία από τις υπηρεσίες πληροφοριών που παρείχαν στον Vladimir Putin πληροφορίες πριν από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Συνεπώς ο Sergei Borissovich Korolev είναι υπεύθυνος για δράσεις που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1200.

Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 1973

Τόπος γέννησης: Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Stanislav Sergeyevich Chemezov είναι γιος του Sergei Chemezov, μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου της «Ενωμένης Ρωσίας» και προέδρου του ομίλου Rostec, της κορυφαίας ρωσικής αμυντικής και βιομηχανικής κατασκευαστικής εταιρείας υπό κρατικό έλεγχο. Ο Stanislav Chemezov ήταν ιδιοκτήτης μιας υπεράκτιας εταιρείας με την επωνυμία Erlinglow Ltd, η οποία επωφελήθηκε από την κατασκευή εθνικής υπερλεωφόρου οπτικών ινών αξίας 550 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ από την Rostec. Επιπλέον, είναι συνδιοκτήτης διάφορων υπεράκτιων εταιρειών με τη Maya Bolotova, κόρη του Nikolay Tokarev, συμπεριλαμβανομένης της Irvin-2, στην οποία έχουν ανατεθεί συμβάσεις αξίας 8 δισ. ρουβλίων. Ως ανταμοιβή για την ανταλλαγή, η οικογένεια Tokarev επέτρεψε στην οικογένεια Chemezov να μειώσει τον προϋπολογισμό της Transneft. Ο Stanislav Chemezov είναι επίσης ιδιοκτήτης της εταιρείας Independent Insurance Group, η οποία διαχειρίζεται μεγάλα ασφαλιστήρια συμβόλαια στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων για τον αμυντικό όμιλο Rostec, του οποίου διευθύνων σύμβουλος είναι ο πατέρας του, Sergei Chemezov. Συνεπώς ο Stanislav Chemezov είναι φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με καταχωρισμένο στον κατάλογο πρόσωπο.

21.7.2022

1201.

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA (το γένος TOKAREVA)

άλλως Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Ημερομηνία γέννησης: 18.1.1975

Τόπος γέννησης: Karaganda, Καζακστάν

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: θήλυ

Η Maya Bolotova (το γένος Tokareva) είναι κόρη του Nikolay Tokarev, διευθύνοντος συμβούλου της Transneft, μεγάλης ρωσικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Maya Bolotova και ο πρώην σύζυγός της, Andrei Bolotov, κατέχουν πολυτελή ακίνητα στη Μόσχα, τη Λετονία και την Κροατία αξίας άνω των 50 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με τον Nikolay Tokarev. Συνδέεται επίσης με την εταιρεία Ronin, η οποία διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό ταμείο της Transneft. Στην αίτησή της για την κυπριακή ιθαγένεια ανέφερε τη διεύθυνση της Ronin ως δική της. Επιπλέον, στην Maya έχουν ανατεθεί κρατικές συμβάσεις αξίας 8 δισ. ρουβλίων μέσω της εταιρείας Irvin-2, την οποία κατέχει με τον Stanislav Chemezov, γιο του διευθύνοντος συμβούλου της Rostec, Sergei Chemezov. Συνεπώς η Maya Bolotova είναι φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με καταχωρισμένα πρόσωπα, ήτοι τον πατέρα της Nikolay Tokarev και τον Stanislav Chemezov.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Ημερομηνία γέννησης: Αύγουστος 1975

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Pavel Ezoubov είναι εξάδελφος του Oleg Deripaska, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του βιομηχανικού ομίλου Russian Machines που περιλαμβάνει τη Military Industrial Company, η οποία είναι μείζων πάροχος όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ο Oleg Deripaska μεταβίβασε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στον εξάδελφό του Pavel Ezoubov, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ακινήτων στη Γαλλία μέσω εταιρείας χαρτοφυλακίου που ανήκει στον Ezoubov, ξενοδοχείου στο Lech της Αυστρίας μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου Gost Hotel Management LLC που εδρεύει στη Ρωσία και ανήκει στον Ezoubov και του ελέγχου της εταιρείας Terra Limited. Ο Ezoubov ελέγχει επιπλέον την Hestia International LLC, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ενός μεγάρου στην Ουάσινγκτον που συνδέεται με τον Oleg Deripaska. Συνεπώς ο Pavel Ezoubov είναι φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με καταχωρισμένο στον κατάλογο πρόσωπο, υπεύθυνο για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία

21.7.2022

1203.

Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV

(Александр Сергеевич ЗАЛДОСТАΑНОВ)

άλλως «Ο χειρουργός» (Хирург)

Ημερομηνία γέννησης: 19.1.1963

Τόπος γέννησης: Kropyvnytskyi, Κριμαία, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Alexander Zaldostanov είναι ο ηγέτης και ιδρυτής της εθνικιστικής λέσχης μοτοσικλετιστών Nightwolves MC. Λόγω της ιδιότητάς του ως ηγέτη της Nightwolves MC, ο Alexander Zaldostanov, που έχει στενούς δεσμούς με τον ρώσο Πρόεδρο Vladimir Putin, είναι γνωστό δημόσιο πρόσωπο και βασικός υποστηρικτής της ρωσικής κυβέρνησης, το οποίο στηρίζει ενεργά τη ρωσική κρατική προπαγάνδα, αρνούμενος δημόσια το δικαίωμα της Ουκρανίας να έχει κρατική υπόσταση και ζητώντας την «αποναζιστικοποίηση» καθώς και την «αποουκρανοποίηση» της χώρας, προωθώντας την άποψη ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ρωσίας. Ως ηγέτης της Nightwolves MC, ο Zaldostanov είναι επίσης υπεύθυνος για δράσεις και δραστηριότητες της ομάδας που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο Alexander Zaldostanov είναι ο ηγέτης της Nightwolves MC, η οποία ευθύνεται για την παροχή υλικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Πέραν τούτου είναι φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1204.

Andrey BOBROVSKIY

(Андрей БОБРОВСКИЙ)

Ημερομηνία γέννησης: 5.1.1982

Τόπος γέννησης: Μινσκ, Λευκορωσία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrey Bobrowskyi είναι μέλος της εθνικιστικής λέσχης μοτοσικλετιστών Nightwolves MC και επικεφαλής του τμήματος «Roads for Victory» της Nightwolves MC. Ως επικεφαλής του τμήματος «Roads for Victory», ο Bobrowskyi διοργάνωσε πολλές συγκεντρώσεις της Nightwolves στο Βερολίνο, την Πολωνία και τη Ρωσία. Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, σκοπός των συγκεντρώσεων είναι η ενεργός στήριξη του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και η δημόσια άρνηση του δικαιώματος της Ουκρανίας να έχει κρατική υπόσταση, με αίτημα την «αποναζιστικοποίηση» της χώρας και την προώθηση της άποψης ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ρωσίας. Συνεπώς ο Bobrowskyi έχει υποστηρίξει ενεργά και δημόσια τη ρωσική κρατική προπαγάνδα. Ο Andrey Bobrowskiy είναι μέλος της Nightwolves MC, η οποία ευθύνεται για την παροχή υλικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Πέραν τούτου είναι φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1205.

Jozef HAMBÁLEK

άλλως Josef HAMBÁLEK

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Ημερομηνία γέννησης: 14.3.1972

Ιθαγένεια: σλοβακική

Φύλο: άρρεν

Ο Josef Hambálek είναι πρόεδρος του ευρωπαϊκού παραρτήματος της εθνικιστικής λέσχης μοτοσικλετιστών Nightwolves MC με έδρα στη Σλοβακία. Ο Hambálek, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με τον ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin και άλλους εκπροσώπους της ρωσικής κυβέρνησης, είναι ευρέως γνωστός για την κατασκευή της ευρωπαϊκής έδρας της Nightwolves MC σε πρώην στρατιωτική βάση στη Σλοβακία, για την οποία χρησιμοποίησε εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης. Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητές του, οι οποίες φέρεται ότι περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μελών της Nightwolves για πραγματικές μάχες στην Ουκρανία σε ακίνητα ιδιοκτησίας του και την ενεργό προώθηση της φιλορωσικής προπαγάνδας στην Ευρώπη, μπορούν να θεωρηθούν απειλή για την ασφάλεια της Ουκρανίας και της ΕΕ. Συνεπώς, ο Josef Hambálek είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1206.

Alexei WEITZ

άλλως Alexei VAYTS

άλλως Aleksey Yevgenevich VEITZ

(Алексей ВАЙЦ)

Ημερομηνία γέννησης: 7.10.1965

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Alexei Weitz είναι μέλος και πνευματικός ηγέτης της εθνικιστικής λέσχης μοτοσικλετιστών Nightwolves MC, ο οποίος διατηρεί στενούς προσωπικούς δεσμούς με τον ηγέτη της Nightwolves MC Alexander Zaldostanov. Είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση της Nightwolves MC με τη ρωσική ορθόδοξη Εκκλησία και για τη διαμόρφωση της κοσμοαντίληψης των ηγετών της. Στο παρελθόν εργάστηκε ως γραμματέας Τύπου της Nightwolves MC και εκτελεί καθήκοντα αντιπροσώπου, μεταξύ άλλων μιλώντας σε φοιτητές πανεπιστημίου και σε συγκεντρώσεις της Nightwolves. Είναι επίσης εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου Διεθνοτικών Σχέσεων υπό τον Πρόεδρο της Ρωσίας, ο οποίος υποστήριξε δημοσίως τον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και είναι υπεύθυνος για τη διατύπωση της επίσημης έννοιας του «ρωσικού έθνους». Λόγω των δραστηριοτήτων του για την Nightwolves MC και το Συμβούλιο Διεθνοτικών Σχέσεων υπό τον Πρόεδρο της Ρωσίας, ο Weitz αποτελεί βασική μορφή της ρωσικής κρατικής προπαγάνδας. Ο Alexei Weitz είναι μέλος της Nightwolves MC, η οποία ευθύνεται για την παροχή υλικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Πέραν τούτου είναι φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1207.

Andrey Removich BELOUSOV

άλλως Andrei Removich BELOUSOV

(Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 17.3.1959

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrey Removich Belousov είναι πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θεωρείται μέλος του στενότερου κύκλου του Putin εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μεγάλη επιρροή εντός της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Belousov εφαρμόζει την οικονομική πολιτική της ρωσικής κυβέρνησης και είναι υπεύθυνος για την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας και τη σταθεροποίηση των ρωσικών αγορών. Στις 25 Φεβρουαρίου 2022 συμμετείχε στη συνεδρίαση στο Κρεμλίνο και ζήτησε από τους ολιγάρχες που συγκεντρώθηκαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τράπεζες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Τον Μάρτιο του 2022 ο Belousov δήλωσε ότι οι ξένες εταιρείες που σταματούν τις δραστηριότητές τους και απολύουν προσωπικό στη χώρα θα κριθούν υπαίτιες για εσκεμμένη πτώχευση, πράξη που συνεπάγεται διοικητική και ενδεχομένως ποινική ευθύνη βάσει της ρωσικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας. Υποστήριξε την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1208.

Yury Yakovlevich CHAIKA

άλλως Yury Yakovlevich CHAYKA· Yuri Yakovlevich CHAIKA

(Юрий Яковлевич ЧАЙКА)

Ημερομηνία γέννησης: 21.5.1951

Τόπος γέννησης: Nikolaevsk-on-Amur, περιφέρεια Khabarovsk, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Yury Yakovlevich Chaika είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόρειου Καυκάσου. Εμπλέκεται άμεσα στην καθοδήγηση και την εφαρμογή της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας.

Τον Απρίλιο του 2022 ο Yuri Chaika απένειμε κρατικές τιμές σε στρατιωτικούς που διακρίθηκαν κατά την αποκαλούμενη «ειδική επιχείρηση για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας». Στη διάρκεια της συνάντησης με πρόσφυγες από την αποκαλούμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ στο Pyatigorsk στις 17 Μαρτίου 2022, δικαιολόγησε τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές έχουν διαπράξει γενοκτονία στην Ουκρανία.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο Yuri Chaika είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Vladimir Putin και πιστός υπηρέτης του κυβερνώντος καθεστώτος. Ο Yuri Chaika και η οικογένειά του έχουν επωφεληθεί προσωπικά από τη στενή τους σχέση με το καθεστώς του Putin.

Είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη στήριξη ή την υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1209.

Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV

(Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ)

Ημερομηνία γέννησης: 20.8.1963

Τόπος γέννησης: Tokmak, ΣΣΔ Κιργιζίας, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Alexander Maksimtsev είναι Ρώσος στρατιωτικός ηγέτης και αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων για το στρατιωτικό-πολιτικό έργο. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία. Δεδομένου ότι ο Alexander Maksimtsev είναι αναπληρωτής ανώτατος διοικητής, είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες της μονάδας αυτής. Ως εκ τούτου, ο Alexander Maksimtsev είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Ημερομηνία γέννησης: 25.10.1984

Τόπος γέννησης: Penza, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: θήλυ

Η Maria Alexeyevna Lvova-Belova είναι προεδρική επίτροπος αρμόδια για τα δικαιώματα του παιδιού και δρομολόγησε την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης ιθαγένειας σε ορφανά παιδιά από την Ουκρανία. Είναι ένα από τα άτομα που εμπλέκονται περισσότερο στην παράνομη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία και στην υιοθεσία τους από ρωσικές οικογένειες. Οι ενέργειες της Maria Alexeyevna Lvova-Belova παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών από την Ουκρανία καθώς και το δίκαιο και τη διοικητική τάξη της Ουκρανίας· ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που υπονομεύουν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1211.

Yuri Nikolaevich GREKHOV

(Юрий Николаевич ГРЕХОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 15.10.1962

Τόπος γέννησης: Gorky, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Yuri Nikolaevich Grekhov είναι Ρώσος στρατιωτικός διοικητής, στρατηγός, αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία. Ως αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, διοικεί τα στρατεύματα εναέριας και πυραυλικής άμυνας και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την στήριξη και υλοποίηση δράσεων που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1212.

Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

(Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 5.6.1968

Τόπος γέννησης: περιοχή Kusar, ΣΣΔ Αζερμπαϊτζάν, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Zabit Kheirbekov είναι αντιστράτηγος των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων και αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων για τη διοικητική μέριμνα. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, ο Zabit Kheirbekov είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Ημερομηνία γέννησης: 9.6.1960

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrey Anatolyevich Kozitsyn είναι εξέχων ρώσος επιχειρηματίας. Είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ural Mining Metallurgical Company UMMC (UGMK), μιας εκ των κορυφαίων παραγωγών βασικών εμπορευμάτων στη Ρωσία (μεταξύ των οποίων χαλκός, ψευδάργυρος, άνθρακας, χρυσός και άργυρος). Πρόκειται συνεπώς για εξέχοντα ρώσο επιχειρηματία δραστηριοποιούμενο σε οικονομικούς τομείς που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

1214.

Sergey Semyonovich SOBYANIN

(Сергей Семёнович СОБЯНИН)

Ημερομηνία γέννησης:21.6.1958

Τόπος γέννησης: Nyaksimvol, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Sergei Semyonovich Sobyanin είναι δήμαρχος της Μόσχας και διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Vladimir Putin. Διετέλεσε επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης από το 2005 έως το 2008 και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας από το 2008 έως το 2010 στο δεύτερο υπουργικό συμβούλιο του Vladimir Putin. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την 1η Μαρτίου 2022 ο Sobyanin προειδοποίησε ότι θα αποτρέπονταν όλες οι απόπειρες και οι εκκλήσεις «προβοκατόρων» για τη διεξαγωγή διαδηλώσεων στους δρόμους της Μόσχας. Στις 18 Μαρτίου 2022 στην πολιτική συγκέντρωση «για έναν κόσμο χωρίς ναζισμό», εξέφρασε ρητά την υποστήριξή του για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1215.

Aleksey Vladimirovich DENISENKO

(Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

Ημερομηνία γέννησης: 9.6.1978

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Aleksey Vladimirovich Denisenko είναι μέλος της περιφερειακής νομοθετικής συνέλευσης του Chelyabinsk, μέλος του Προεδρείου του Περιφερειακού Πολιτικού Συμβουλίου, πρόεδρος της επιτροπής νομοθετικής συνέλευσης για την πολιτική κατασκευών, τη στέγαση και τις κοινοτικές υπηρεσίες και επικεφαλής του τμήματος για την αλληλεπίδραση με τις δημόσιες ενώσεις και τη δράση για τη νεολαία του περιφερειακού τμήματος του Chelyabinsk της «Ενωμένης Ρωσίας». Επιπλέον, είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο, και αιτιολογεί, υπερασπίζεται και υποστηρίζει ανοιχτά την απόφαση του προέδρου Putin να αναγνωρίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DPR) και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ (LPR) ως ανεξάρτητα κράτη, καθώς και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία κατά τα λεγόμενά του είναι επιχείρηση επιβολής της ειρήνης. Ο Denisenko είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1216.

Alexander Nikolaevich BELSKΙY

(Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

Ημερομηνία γέννησης: 16.7.1975

Τόπος γέννησης: Λένινγκραντ, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Belskiy είναι πρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης της Αγίας Πετρούπολης από τις 29 Σεπτεμβρίου 2021 ως μέλος του πολιτικού κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο. Η νομοθετική συνέλευση είναι το ανώτατο και μοναδικό νομοθετικό όργανο κρατικής εξουσίας στην Αγία Πετρούπολη. Η συνέλευση συγκροτήθηκε με ομοσπονδιακό νόμο και διέπεται από αυτόν, συνεργάζεται δε στενά με τον κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης.

Ως πρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης, ο κ. Belskiy είναι το πιο υψηλόβαθμο μέλος της συνέλευσης. Ως εκ τούτου, ο κ. Belskyi είναι διακεκριμένος πολιτικός στην Αγία Πετρούπολη και πέραν αυτής. Προηγουμένως, ο κ. Belskyi διετέλεσε αναπληρωτής κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης κατά την περίοδο 2020-2021. Υπό την ιδιότητα αυτή, ήταν αρμόδιος για την πολιτική για τη νεολαία. Ο κ. Belskyi εξακολουθεί να εργάζεται με παιδιά, τα οποία επιδιώκει να εμποτίσει με απόψεις υπέρ του καθεστώτος.

Ο κ. Belskiy διατηρεί σειρά λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις υπηρεσίες Telegram και VKontakte και δημοσιεύει άρθρα στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία». Χρησιμοποίησε επανειλημμένα τις πλατφόρμες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και συνεχάρη την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη για την «επανένωσή» τους με τη Ρωσία.

Ο κ. Belskiy είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1217.

Alexander Valentinovich ISHCHENKO

(Александр Валентинович ИЩЕНКО)

Ημερομηνία γέννησης: 9.3.1970

Τόπος γέννησης: Rostov-on-Don, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Από το 2016, ο κ. Ishchenko είναι πρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης της περιφέρειας Rostov και γραμματέας του περιφερειακού τμήματος του Rostov του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο.

Ο κ. Ishchenko δραστηριοποιείται έντονα σε οργανώσεις νεολαίας, π.χ. στο κοινοβούλιο των νέων του Rostov και στην περιφερειακή πολιτικοστρατιωτική οργάνωση νέων «Φρουρά των Νέων». Ως πρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης είναι δημόσιο πρόσωπο και εμφανίζεται συχνά σε τηλεοπτικά μέσα και ειδήσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας, καθώς και σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σε δημόσιες συνεντεύξεις και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ishchenko υποστηρίζει την απόφαση του προέδρου Putin να αναγνωρίσει την αυτονομιστική Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ (LPR) και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DPR) και προωθεί τα προπαγανδιστικά μηνύματα του καθεστώτος.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Ishchenko είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1218.

Mikhail Vladimirovich STRUK

(Михаил Владимирович СТРУК)

Ημερομηνία γέννησης: 26.10.1977

Τόπος γέννησης: Novy Rogachik, περιφέρεια Volgograd, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Struk είναι μέλος της νομοθετικής συνέλευσης της περιφέρειας Volgograd από το 2017. Ο κ. Struk είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο.

Μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης VKontakte ως μέλος της νομοθετικής συνέλευσης της περιφέρειας Volgograd, καθώς και σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν σε τοπική εφημερίδα, ο κ. Struk εξέφρασε επανειλημμένα την υποστήριξή του για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατήγγειλε τους Ουκρανούς ως Ναζί. Ο κ. Struk εκφράζει την υποστήριξή του στους ρώσους στρατιώτες που μάχονται στην Ουκρανία.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του και της επιρροής του ως γενικού διευθυντή της πτηνοτροφικής επιχείρησης ZAO Volzhskaya, κ. Ishchenko είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1219.

Nikolai Nikolaevich ZABOLOTNEV

(Николай Николаевич ЗАБОЛОТНЕВ)

Ημερομηνία γέννησης: 30.1.1992

Τόπος γέννησης: περιφέρεια Chüy στη βόρεια Δημοκρατία της Κιργιζίας

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Zabolotnev είναι επικεφαλής της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής του περιφερειακού τμήματος του Khanty-Mansiysk του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο.

Είναι επίσης ο πρώην επικεφαλής της Δούμας των Νέων (κοινοβουλίου των νέων) στην Yugra, η οποία συνεργάζεται με τη Δούμα των Νέων της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ (LPR) και της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR). Ο κ. Zabolotnev παρίσταται τακτικά σε συνεδριάσεις, φόρουμ και εκδηλώσεις της Δούμας των Νέων της Yugra. Ανέβηκε στη σκηνή για ένα σκετς κατά τη διάρκεια περιφερειακής φιλανθρωπικής συναυλίας την 1η Απριλίου 2022, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των ρωσικών ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στο Ντονμπάς.

Εξέφρασε επανειλημμένα την υποστήριξή του για την «ειδική επιχείρηση» σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο κ. Zabolotnev είναι πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα χρησιμοποιεί για να εκφράσει την υποστήριξή του στον Putin και στην επιχείρηση, να τονίσει ότι οι λαοί της DPR και της LPR στέκονται στο πλευρό της Ρωσίας, να διαδώσει ισχυρισμούς για γενοκτονία στην περιοχή του ο Ντονμπάς και να δηλώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να καταστραφούν ολοσχερώς.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Zabolotnev είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους έναντι της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1220.

Nikolay Timofeevich VELIKDAN

(Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ)

Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1956

Τόπος γέννησης: Sovetskoye Runo, περιοχή Ipatovsky, περιφέρεια Σταυρούπολης, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Velikdan είναι πρόεδρος της περιφερειακής Δούμας της Σταυρούπολης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Είναι μέλος της περιφερειακής Δούμας της Σταυρούπολης από τις 19 Σεπτεμβρίου 2021 και πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της κυβέρνησης της περιφέρειας Σταυρούπολης. Είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο, και μέλος του προεδρείου του περιφερειακού πολιτικού συμβουλίου του κόμματος.

Σε δηλώσεις του στους ρωσικούς περιφερειακούς ενημερωτικούς δικτυακούς τόπους Bez Formata και Stapravda υποστήριξε δημόσια και ενθάρρυνε την εισβολή στην Ουκρανία διασπείροντας προπαγάνδα σχετικά με τη ρωσική εισβολή και διαδίδοντας μια στρεβλή εικόνα της κατάστασης στην Ουκρανία. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην «ειδική επιχείρηση». Ως ένας από τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματούχους και πρόεδρος της περιφερειακής Δούμας της Σταυρούπολης ασκεί σημαντική επιρροή.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Velikdan είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1221.

Dmitry Vladimirovich KHOLIN

(Дмитрий Владимирович ХОЛИН)

Ημερομηνία γέννησης: 25.9.1977

Τόπος γέννησης: Kuybyshev, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Kholin είναι μέλος της επαρχιακής Δούμας της Σαμάρα, όπου ασκεί καθήκοντα προέδρου της επιτροπής κανονισμών. Από το 2020 έως το 2021 ήταν επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής του περιφερειακού τμήματος της Σαμάρα του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο. Είναι επίσης μέλος του περιφερειακού τμήματος της Σαμάρα της πανρωσικής δημόσιας οργάνωσης «Combat Brotherhood» (οργάνωση βετεράνων).

Μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιων συνεντεύξεων και διαλέξεών του, ο κ. Kholin αιτιολογεί, υπερασπίζεται και υποστηρίζει ανοιχτά τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Δηλώνει δημόσια ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής του Προέδρου Putin, με αποτέλεσμα μια συστηματική δημόσια προτροπή υποστήριξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.

Ειδικότερα, ο κ. Kholin διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διάδοση της φιλορωσικής αφήγησης μεταξύ των νέων και των μαθητών στρατιωτικών σχολών. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για τη διάδοση φιλορωσικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης σχετικά με τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, καθώς και για την ενεργό συμμετοχή στη συγκέντρωση εγχώριας στήριξης για τη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία. Με βάση τα ανωτέρω, ο κ. Kholin είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1222.

Sergey Evgenievich TSIVILEV

(Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ)

Ημερομηνία γέννησης: 21.9.1961

Τόπος γέννησης: Zhdanov (Μαριούπολη), πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ουκρανία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Tsivilev είναι κυβερνήτης της περιφέρειας Kemerovo και ευρέως γνωστό δημόσιο πρόσωπο.

Με τις δημόσιες εμφανίσεις του, ο κ. Tsivilev αιτιολογεί, υπερασπίζεται και υποστηρίζει ανοιχτά τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Δηλώνει δημόσια ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής του Προέδρου Putin, με αποτέλεσμα μια συστηματική δημόσια προτροπή υποστήριξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.

Λόγω της πολιτικής επιρροής του, είναι υπεύθυνος για τη διάδοση φιλορωσικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης σχετικά με τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, καθώς και για την ενεργό συμμετοχή στη συγκέντρωση εγχώριας στήριξης για τη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία. Ο κ. Tsivilev εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του στην απόφαση του προέδρου της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αποκαλούμενων Δημοκρατιών του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Με βάση τα ανωτέρω, ο κ. Tsivilev είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1223.

Roman Alexandrovich GOVOR

(Роман Александрович ГOBOP)

Ημερομηνία γέννησης: 22.11.1982

Τόπος γέννησης: Novokuznetsk, περιφέρεια Kemerovskaya, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Govor είναι μέλος της νομοθετικής συνέλευσης της περιφέρειας Kemerovo – Kuzbass. Είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο.

Σε δηλώσεις του στο Rutube και στον λογαριασμό του στο VKontakte, ο κ. Govor υποστηρίζει δημόσια την απόφαση εισβολής στην Ουκρανία. Προωθεί επίσης ενεργά την προπαγάνδα του καθεστώτος.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Govor είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1224.

Roman Sergeevich CHUIKO

(Роман Сергеевич ЧУЙКО)

Ημερομηνία γέννησης: 12.5.1983

Τόπος γέννησης: Blagoveshchensk, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Chuiko είναι επικεφαλής της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής του Πανρωσικού Λαϊκού Μετώπου και μέλος της περιφερειακής νομοθετικής συνέλευσης στην περιφέρεια Tuymen. Ο κ. Chuiko είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο.

Ως επικεφαλής της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής στην περιφέρειά του, ο κ. Chuiko εκφράζει επανειλημμένα την υποστήριξή του για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαδίδει προπαγανδιστικά μηνύματα και καταγγέλλει τις ουκρανικές αρχές ως Ναζί σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια και σε δικτυακούς τόπους ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Chuiko είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1225.

Viktor Vladimirovich BABENKO

(Виктор Владимирович БАБЕНКО)

Ημερομηνία γέννησης: 14.10.1968

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Babenko είναι πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου υποστηρικτών του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία» στο Sverdlovsk. Είναι μέλος της νομοθετικής συνέλευσης της περιφέρειας του Sverdlovsk και αναπληρωτής γραμματέας του περιφερειακού τμήματος του Sverdlovsk της «Ενωμένης Ρωσίας». Ο κ. Babenko είναι βασικός περιφερειακός πολιτικός του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο, στην περιφέρεια Sverdlovsk.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο, ο κ. Babenko εκφράζει ενεργά την υποστήριξή του για την επιχείρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε γραπτές συνεντεύξεις και σε ομιλίες σε τοπικές εκδηλώσεις. Ενθαρρύνει τον πληθυσμό του Sverdlovsk να υποστηρίξει τη ρωσική «ειδική επιχείρηση κατά του εθνικισμού και του φασισμού».

Στις περισσότερες φωτογραφίες του, εμφανίζεται φορώντας μπλουζάκι με το λογότυπο «Z» της ρωσικής εισβολής. Επιπλέον, ο κ. Babenko έχει επανειλημμένα διασπείρει προπαγάνδα και ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τα γεγονότα της στρατιωτικής επιχείρησης.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Babenko είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1226.

Yury Alexandrovich BURLACHKO

(Юрий Александрович БУРЛАЧКО)

Ημερομηνία γέννησης: 8.6.1961

Τόπος γέννησης: Omsk, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Burlachko έχει διατελέσει πρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης της περιφέρειας του Krasnodar από το 2017 και είναι ο πιο υψηλόβαθμος βουλευτής στη νομοθετική συνέλευση του Krasnodar. Ο κ. Burlachko είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο.

Ο κ. Burlachko έχει διασπείρει την προπαγάνδα του Κρεμλίνου έναντι της Ουκρανίας σε διάφορες συνεντεύξεις και έχει εκφράσει την υποστήριξή του για την εισβολή της Ρωσίας κατά της Ουκρανία. Εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του προς τον Πρόεδρο στην προσπάθειά του να «καθαρίσει τη σύγχρονη Ουκρανία από τον ναζισμό». Επιπλέον, ο κ. Burlachko ισχυρίζεται ότι διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις εκλογικές διαδικασίες στην Κριμαία το 2014. Έχει λάβει διάφορα μετάλλια και βραβεία, όπως την «ευγνωμοσύνη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας» (2004, 2014, 2017), το μετάλλιο «για την επιστροφή της Κριμαίας» (2014) και το μετάλλιο του τάγματος «για την προσφορά στη μητέρα πατρίδα».

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Burlachko είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επίσης, επωφελείται από ρώσους ιθύνοντες που είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση της Κριμαίας, και επωφελείται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

1227.

Yury Zimelevich KAMALTYNOV

(Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 11.3.1957

Τόπος γέννησης: Kazan, Δημοκρατία του Ταταρστάν, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο κ. Kamaltynov είναι αναπληρωτής πρόεδρος του κρατικού συμβουλίου της Δημοκρατίας του Ταταρστάν. Προηγουμένως, διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ταταρστάν και πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του προέδρου της Δημοκρατίας του Ταταρστάν στο κρατικό συμβούλιο της Δημοκρατίας του Ταταρστάν. Ο κ. Kamaltynov είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι ευθυγραμμισμένο με το Κρεμλίνο.

Στις δηλώσεις του σε τοπικές και περιφερειακές πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης, ο κ. Kamaltynov υποστήριξε δημόσια και ενθάρρυνε την απόφαση εισβολής στην Ουκρανία.

Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής επιρροής του, κ. Kamaltynov είναι υπεύθυνος για την υποκίνηση μίσους κατά της Ουκρανίας, τη διάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο πλαίσιο του πολέμου, καθώς και για τη συγκέντρωση εγχώριας υποστήριξης στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

1228.

Sergey Vitalyevich BEZRUKOV

(Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 18.10.1973

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Sergey Bezrukov είναι ρώσος ηθοποιός και πολιτικός. Είναι ένα από τα δημοσίως προβεβλημένα στελέχη του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και πρόεδρος του προγράμματος «Πολιτισμός της μικρής πατρίδας» του κόμματος. Διέδωσε ρωσική προπαγάνδα υπέρ του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Υποστήριξε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια παραστάσεων ενώπιον ρώσων στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο και παιδιών από τις αποσχιστικές αποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες στην περιοχή του Ντονμπάς. Επιπλέον, εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη ή υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

1229.

Vladimir Lvovich MASHKOV

(Владимир Львович МАШКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 27.11.1963

Τόπος γέννησης: Tula, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Vladimir Mashkov είναι ρώσος ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο οποίος υποστήριξε ενεργά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επιδοκίμασε επισήμως την υποψηφιότητα του Προέδρου Vladimir Putin για επανεκλογή το 2018 και χρημάτισε εκλογικός του αντιπρόσωπος. Υποδείχθηκε ως υποψήφιος για τη θέση μέλους του Προεδρικού Συμβουλίου για τον Πολιτισμό και την Τέχνη. Προτάθηκε για τη θέση του μέλους του Προεδρικού Συμβουλίου Πολιτισμού και Τέχνης. Υποστήριξε επίσης την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης και την αναγνώριση από τη Ρωσία των αποσχιστικών αποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονμπάς.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προπαγάνδας υπέρ της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και του πολέμου κατά της Ουκρανίας, συμμετείχε σε παράσταση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2022 στο Στάδιο Luzhniki στη Μόσχα. Επιπλέον, τοποθέτησε το στρατιωτικό σύμβολο «Z», το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τη ρωσική προπαγάνδα για την προώθηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στην πρόσοψη του θεάτρου Oleg Tabakov στη Μόσχα.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη ή υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

Οντότητες

 

Ονομασία

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

102.

AVLITA Stevedoring Company

Διεύθυνση: Prymorska Street 2h, Sevastopol, Crimea, Ukraine

Η «Avlita Stevedoring Company» παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τη φόρτωση σιτηρών σε πλοία στον λιμένα της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία. Τεκμηριώνεται σε πολυάριθμες αναφορές ότι έχει εμπλακεί στη φόρτωση σε πλοία σιτηρών που εκλάπησαν από τους αγρότες και το ουκρανικό κράτος σε ουκρανικά εδάφη υπό ρωσική κατοχή, ή αγοράστηκαν από ουκρανούς αγρότες υπό την απειλή βίας. Η Avlita είναι συνεπώς υπεύθυνη για ενεργό στήριξη και υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

21.7.2022

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб «Ночные Волки»)

Διεύθυνση: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moscow, Russian Federation

Είδος οντότητας: Ομάδα μοτοσικλετιστών

Τόπος εγγραφής: Ρωσική Ομοσπονδία

Ημερομηνία εγγραφής: 1989

Η «Nightwolves MC» είναι εθνικιστική λέσχη μοτοσικλετιστών που ιδρύθηκε στη Μόσχα το 1989 με περίπου 45 παραρτήματα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «Nightwolves MC» έχει εμπλακεί ενεργά στη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας υποστηρίζοντας δημόσια την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας το 2022, διαδίδοντας ενεργά την αντιουκρανική και φιλορωσική προπαγάνδα και αγωνιζόμενη στο πλευρό φιλορωσικών ομάδων στην Ουκρανία ή υποστηρίζοντας τέτοιες ομάδες μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας το 2022. Η ομάδα είναι βασικός υποστηρικτής της ρωσικής κυβέρνησης, υποστηρίζει ενεργά τη ρωσική κρατική προπαγάνδα στη Ρωσία, καθώς και στην Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια, αρνείται δημόσια το δικαίωμα της Ουκρανίας να έχει κρατική υπόσταση και ζητά την «αποναζιστικοποίηση», καθώς και την «αποουκρανοποίηση» της χώρας, προωθώντας την άποψη ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ρωσίας.

Η ομάδα έχει επίσης στενούς δεσμούς με τον ρώσο Πρόεδρο Vladimir Putin και τη ρωσική κυβέρνηση και έλαβε κρατική χρηματοδότηση από το Κρεμλίνο μεταξύ 2013 και 2015. Συνεπώς, η Nightwolves MC είναι οντότητα ή φορέας που παρέχει υλική στήριξη σε δράσεις οι οποίες υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Πέραν τούτου είναι οντότητα υπεύθυνη για την υποστήριξη ή υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022

104.

The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Διεύθυνση: 10/1 Yakovoapostolsky pereulok, Moscow 105064, Russian Federation

Είδος οντότητας: Μη κυβερνητική οργάνωση

Τόπος εγγραφής: Μόσχα

Ημερομηνία εγγραφής: Φεβρουάριος 2010

Αριθμός μητρώου: 1107799026752

Το «Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund» συστάθηκε το 2010 από τον ρώσο Πρόεδρο Dmitry Medvedev. Ιδρυτής του ταμείου ήταν το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο υπουργός Εξωτερικών είναι ο επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου. Το Υπουργείο χρηματοδοτεί το έργο του ταμείου Gorchakov, το οποίο με τη σειρά του παρέχει χρηματοδότηση σε ομάδες προβληματισμού και σε GONGO (ΜΚΟ που συστήνονται ή χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις).

Το ταμείο Gorchakov έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει ρώσους συμπατριώτες στον μετασοβιετικό χώρο σύμφωνα με τους ιδεολογικούς στόχους του Κρεμλίνου. Τα έργα που διοργανώθηκαν από το ταμείο Gorchakov έχουν αποτελέσει σημαντικά στοιχεία του διαλόγου της Ρωσίας για την εξωτερική πολιτική. Το 2015 η κυβέρνηση της Ουκρανίας έκλεισε το γραφείο του Gorchakov Public Diplomacy Fund στο Κίεβο λόγω προπαγάνδας κατά του κράτους.

Ως εκ τούτου, το Gorchakov Public Diplomacy Fund είναι υπεύθυνο για την ενεργό παροχή στήριξης στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την οποία επωφελείται, και η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

105.

The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo)

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Διεύθυνση: Κεντρικά: Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Τηλέφωνο: +7 (495) 690-12-45

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rossotr@rs.gov.ru

Ιστότοπος: https://rs.gov.ru

Είδος οντότητας: Οργανισμός της ρωσικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Τόπος εγγραφής: Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Ημερομηνία εγγραφής: 6.9.2008

Η «Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation» (Rossotrudnichestvo) είναι ένας ομοσπονδιακός εκτελεστικός φορέας αρμόδιος για την παροχή κρατικών υπηρεσιών και τη διαχείριση κρατικής περιουσίας με σκοπό τη στήριξη και την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών και άλλων ξένων χωρών.

Πρόκειται για τον κύριο κρατικό οργανισμό που προβάλλει την ήπια ισχύ και την υβριδική επιρροή του Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της λεγόμενης έννοιας «Russkiy Mir». Εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί ως κεντρική οργάνωση στο πλαίσιο της οποίας δραστηριοποιείται ένα δίκτυο ρώσων συμπατριωτών και παραγόντων επιρροής, και χρηματοδοτεί διάφορα δημόσια προγράμματα διπλωματίας και προπαγάνδας, παγιώνοντας τις δραστηριότητες φιλορωσικών φορέων και διαδίδοντας τα αφηγήματα του Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αναθεωρητισμού.

Η Rossotrudnichestvo διοργανώνει ενεργά διεθνείς εκδηλώσεις με στόχο να εδραιωθεί στο κοινό η ευρύτερη αντίληψη ότι τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη είναι ρωσικά. Ο επικεφαλής και ο αναπληρωτής επικεφαλής της Rossotrudnichestvo τάχθηκαν σαφώς υπέρ του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ως εκ τούτου, η Rossotrudnichestvo είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη ή υλοποίηση δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής και οικονομικής στήριξης στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την οποία επωφελείται, και η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

106.

Russkiy Mir Foundation

(Фонд «Русский мир»)

Διεύθυνση: 119285 Mosfilmovskaya Str. 40A, Moscow, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (495) 981-5680

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@russkiymir.ru

Ιστότοπος: https://russkiymir.ru

Είδος οντότητας: Οργανισμός της ρωσικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ημερομηνία εγγραφής: 31.8.2007

Το ίδρυμα «Russkiy Mir» δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχει χρησιμοποιηθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία για την προώθηση των συμφερόντων της στις μετασοβιετικές χώρες.

Επίσημη εντολή του είναι η προώθηση της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού παγκοσμίως, αλλά το ίδρυμα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό εργαλείο επιρροής από το Κρεμλίνο, το οποίο προωθεί σθεναρά στα μετασοβιετικά κράτη μια ατζέντα με επίκεντρο τη Ρωσία, απορρίπτοντας τη νομιμότητα της Ουκρανίας ως κυρίαρχου έθνους και συνηγορώντας υπέρ της ενοποίησής της με τη Ρωσία.

Το ίδρυμα «Russkiy Mir» έχει διαδώσει φιλορωσική και αντιουκρανική προπαγάνδα και έχει αιτιολογήσει την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στις επίσημες ανακοινώσεις του, έχει επίσης υποστηρίξει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης και την αναγνώριση από τη Ρωσική Ομοσπονδία των αποσχιστικών αποκαλούμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών» στην περιοχή του Ντονμπάς.

Συνεπώς, είναι υπεύθυνο για την παροχή στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Έχει επίσης επωφεληθεί από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

107.

JSC Research and Production Association «Kvant»

(Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Квант»)

Διεύθυνση: Bolshaya Sankt-Peterburgskaya Str. 73, 173000 Veliky Novgorod, Russian Federation

Τηλέφωνο: (8162) 681303

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ok@kvant-vn.ru

Η «KVANT» JSC είναι ρωσική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον στρατιωτικό τομέα και παράγει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Συνετέλεσε στον σχεδιασμό και την παραγωγή του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου Krasucha-4 και κατασκεύασε τον εξοπλισμό για το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Rtut-BM. Τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου Krasucha-4 και Rtut-BM χρησιμοποιήθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Συνεπώς, η KVANT είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής στήριξης σε δράσεις που υπονόμευσαν ή απείλησαν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στήριξε επίσης υλικά και άντλησε οφέλη από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

108.

Sberbank

(Сбербанк)

Διεύθυνση: 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russian Federation

Είδος οντότητας: Δημόσια ανώνυμη εταιρεία

Τόπος εγγραφής: 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russian Federation

Ημερομηνία εγγραφής: 22.3.1991

Αριθμός μητρώου: 1027700132195

Η Sberbank είναι ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Ρωσία. Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα είναι ο πλειοψηφών μέτοχος της Sberbank. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας διετέλεσε υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου της Ρωσίας υπό τον Πρόεδρο Putin, από το 2000 έως το 2007, και πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας είναι ο ρώσος υπουργός Οικονομικών. Η Sberbank, ως η μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία (η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των ρωσικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και το ένα τρίτο του τραπεζικού κεφαλαίου), που κατέχεται σε μεγάλο ποσοστό από τη ρωσική κυβέρνηση, παράγει επιπλέον υψηλά έσοδα για τη ρωσική κυβέρνηση. Συνεπώς, η Sberbank είναι οντότητα ή φορέας που στηρίζει οικονομικά και αντλεί οφέλη από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας· είναι δε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς οι οποίοι αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

109.

FORSS Group of Companies

(Группа компаний ФОРСС)

Διεύθυνση: Magnitogorskaya street 51, lit. E, 195027, St. Petersburg, Russian Federation

Τηλέφωνο: (+7812) 605-00-78

Ιστότοπος: http://www.forss.ru/eng

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@forss-marine.ru

Η FORSS είναι ρωσική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες μηχανικής στον ναυπηγικό κλάδο. Εκτελεί παραγγελίες της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Συμμετείχε στην ανάπτυξη του σχεδίου του στόλου του Ευξείνου Πόντου «Vasily Bykov». Αυτό το «σχέδιο 22 160 » περιλαμβάνει την κατασκευή περιπολικών πλοίων από το ναυπηγείο Zelenodolsk που χρησιμοποιήθηκαν από το ρωσικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Συνεπώς είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής στήριξης σε δράσεις που υπονόμευσαν ή απείλησαν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στήριξε επίσης υλικά και άντλησε οφέλη από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

21.7.2022

110.

All-Russia «Young Army» Military Patriotic Social Movement

(Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»)

άλλως Yunarmiya

(Юнармия)

Διεύθυνση: 1st Krasnokursantskiy passage, 1/4, Building 1, Moscow, Russian Federation,, 111033

Τηλέφωνο: +7 (495) 106-75-75

Ιστότοπος: https://yunarmy.ru/

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@yunarmy.ru

Η All-Russia «Young Army» Military Patriotic Social Movement» (Yunarmiya) είναι ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση. Η Yunarmiya και τα μέλη της υποστήριξαν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και διέδωσαν τη ρωσική προπαγάνδα όσον αφορά τον πόλεμο. Η Yunarmiya έκανε χρήση του στρατιωτικού συμβόλου «Z», που έχει χρησιμοποιηθεί από τη ρωσική προπαγάνδα, για την προώθηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Με την υποστήριξη των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η Yunarmiya διοργάνωσε εκστρατεία κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκε από τους μαθητές να αποστείλουν επιστολές στους ρώσους στρατιώτες που συμμετείχαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επιπλέον, συγκέντρωσε δώρα για τα στρατεύματα που μάχονταν στον πόλεμο. Διοργάνωσε επίσης θερινές κατασκηνώσεις για παιδιά στο έδαφος της παρανόμως προσαρτηθείσας χερσονήσου της Κριμαίας.

Συνεπώς, είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη ή την εφαρμογή δράσεων ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

21.7.2022»