27.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 461/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2307 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2021

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται για τα βιολογικά και τα υπό μετατροπή προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 43 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, ένα προϊόν μπορεί να εισαχθεί από τρίτη χώρα προκειμένου να διατεθεί στην αγορά της Ένωσης ως βιολογικό προϊόν ή ως προϊόν υπό μετατροπή. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για ορισμένες επιχειρήσεις στην Ένωση όσον αφορά τα φορτία κατά την είσοδο στην Ένωση και μετά τη θέση φορτίου ή μέρους φορτίου σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι οι εισαγωγείς που παρουσιάζουν το φορτίο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, ή επιχειρήσεις που ενεργούν εξ ονόματός τους, και οι πρώτοι παραλήπτες και οι παραλήπτες που θα παραλάβουν το φορτίο ή μέρος του φορτίου.

(2)

Προκειμένου να οργανωθεί ένα σύστημα επίσημων ελέγχων των φορτίων που θα διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα, ο εισαγωγέας θα πρέπει να κοινοποιεί εκ των προτέρων την άφιξη ενός φορτίου στην αρμόδια αρχή και στην οικεία αρχή ελέγχου ή φορέα ελέγχου, υποβάλλοντας τις σχετικές πληροφορίες στο πιστοποιητικό ελέγχου που προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2306 της Επιτροπής (2).

(3)

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο του αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου, καθώς και σχετικά με τα τεχνικά μέσα με τα οποία εκδίδεται.

(4)

Ο εισαγωγέας, ο πρώτος παραλήπτης και ο παραλήπτης θα πρέπει να προσκομίζουν το πιστοποιητικό ελέγχου ή το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου κατόπιν αιτήματος των αρχών ελέγχου ή των φορέων ελέγχου. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν πρόσθετες υποχρεώσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο εισαγωγέας, ο πρώτος παραλήπτης και ο παραλήπτης, αντίστοιχα, στην περιγραφή της μονάδας βιολογικής ή υπό μετατροπή παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

(5)

Για να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με κάθε εικαζόμενη ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου φορτίου που διενεργείται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία.

(6)

Όσον αφορά το έντυπο πιστοποιητικό ελέγχου και το έντυπο απόσπασμα των πιστοποιητικών ελέγχου, τα οποία θεωρούνται με ιδιόχειρη υπογραφή σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2306, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μεταβατικές απαιτήσεις για τη χρήση του εν λόγω πιστοποιητικού και των αποσπασμάτων του από τον πρώτο παραλήπτη και τον παραλήπτη, καθώς και η απαίτηση το εν λόγω πιστοποιητικό και τα αποσπάσματά του να συνοδεύουν τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του πρώτου παραλήπτη και του παραλήπτη.

(7)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α)

τις δηλώσεις και τις γνωστοποιήσεις των εισαγωγέων, των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνες για τα φορτία, των πρώτων παραληπτών και των παραληπτών για την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης ως βιολογικά προϊόντα ή ως προϊόντα υπό μετατροπή· και

β)

την κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εικαζόμενης ή διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης φορτίων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που υπόκειται στο σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, το οποίο προσκομίζει το φορτίο για να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, είτε το ίδιο είτε διά αντιπροσώπου·

2)

«επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για το φορτίο»: για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123 της Επιτροπής (3), είτε ο εισαγωγέας είτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που παρουσιάζει το φορτίο στον συνοριακό σταθμό ελέγχου εξ ονόματος του εισαγωγέα·

3)

«πρώτος παραλήπτης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που υπόκειται στο σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, στο οποίο ο εισαγωγέας παραδίδει το φορτίο μετά τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και το οποίο το παραλαμβάνει για περαιτέρω παρασκευή και/ή εμπορία·

4)

«παραλήπτης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που υπόκειται στο σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, στο οποίο ο εισαγωγέας παραδίδει την παρτίδα που προκύπτει από τη διαίρεση ενός φορτίου μετά τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και το οποίο το παραλαμβάνει για περαιτέρω παρασκευή και/ή εμπορία·

5)

«φορτίο»: φορτίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης ως βιολογικά προϊόντα ή ως προϊόντα υπό μετατροπή·ωστόσο, στην περίπτωση βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υπό μετατροπή που εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2305 της Επιτροπής (5), ως φορτίο νοείται η ποσότητα προϊόντων που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, η οποία καλύπτεται από ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου, μεταφέρεται με το ίδιο μέσο μεταφοράς και εισάγεται από την ίδια τρίτη χώρα.

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων κοινοποίηση της άφιξης

1.   Για κάθε φορτίο, ο εισαγωγέας ή, κατά περίπτωση, η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για το φορτίο, κοινοποιεί εκ των προτέρων την άφιξη του φορτίου στον συνοριακό σταθμό ελέγχου ή στο σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο σύστημα ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES) που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 36 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής (6) το σχετικό μέρος του πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις σημειώσεις που παρατίθενται στο παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306, στις ακόλουθες οντότητες:

α)

στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306·

β)

στην αρχή ελέγχου ή στον φορέα ελέγχου του εισαγωγέα.

2.   Για κάθε φορτίο που υπόκειται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 επιπλέον των απαιτήσεων για την εκ των προτέρων ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου άφιξης των φορτίων σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

3.   Οι εκ των προτέρων κοινοποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες χρονικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1013 της Επιτροπής (7).

Άρθρο 4

Πιστοποιητικό ελέγχου και απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου

1.   Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης συμπληρώνουν το πιστοποιητικό ελέγχου στο TRACES ως εξής:

α)

στο πλαίσιο 23 για τα ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, ο εισαγωγέας συμπληρώνει στο TRACES όλες τις πληροφορίες, εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την οικεία αρμόδια αρχή·

β)

στο πλαίσιο 24 για τον πρώτο παραλήπτη, ο εισαγωγέας συμπληρώνει στο TRACES τις πληροφορίες, εάν οι πληροφορίες δεν έχουν συμπληρωθεί από την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου της τρίτης χώρας πριν από τον έλεγχο του φορτίου και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή· και

γ)

το πλαίσιο 31 για τη δήλωση του πρώτου παραλήπτη συμπληρώνεται στο TRACES από τον πρώτο παραλήπτη κατά την παραλαβή του φορτίου μετά τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2.   Εάν η απόφαση που ελήφθη σχετικά με το φορτίο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 αναφέρει ότι το φορτίο πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας αναγράφει τον αριθμό του πιστοποιητικού ελέγχου στην τελωνειακή διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

3.   Όταν ένα φορτίο διαιρείται σε διαφορετικές παρτίδες υπό τελωνειακή επιτήρηση και πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306, ο εισαγωγέας συμπληρώνει και υποβάλλει απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου μέσω του TRACES για κάθε παρτίδα σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις σημειώσεις που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Το ίδιο ισχύει αν ένα φορτίο διαιρείται σε διαφορετικές παρτίδες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 μετά τον έλεγχο και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου.

Εάν η απόφαση σχετικά με παρτίδα που καταγράφεται στο απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 αναφέρει ότι η παρτίδα πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο αριθμός του αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου αναγράφεται στην τελωνειακή διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Κατά την παραλαβή παρτίδας, ο παραλήπτης συμπληρώνει, στο TRACES, το πλαίσιο 13 του αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου, επιβεβαιώνοντας ότι, κατά την παραλαβή της παρτίδας, η συσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο και, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό ελέγχου είναι σύμφωνα με το παράρτημα III σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

4.   Το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία η παρτίδα. Ένα κράτος μέλος μπορεί να συναινέσει στη σύνταξη αποσπάσματος πιστοποιητικών σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης, συνοδευόμενου, αν χρειάζεται, από επικυρωμένη μετάφραση.

Άρθρο 5

Αποδεικτικά στοιχεία

Κατόπιν αιτήματος της οικείας αρμόδιας αρχής, αρχής ελέγχου ή φορέα ελέγχου, ο εισαγωγέας, ο πρώτος παραλήπτης ή ο παραλήπτης προσκομίζει το πιστοποιητικό ελέγχου ή, κατά περίπτωση, το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου στο οποίο αναφέρονται.

Άρθρο 6

Περιγραφή των μονάδων παραγωγής και των δραστηριοτήτων

Στην περίπτωση εισαγωγέα που υποβάλλει διασάφηση για θέση του φορτίου σε ελεύθερη κυκλοφορία, η πλήρης περιγραφή της μονάδας βιολογικής ή υπό μετατροπή παραγωγής και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 περιλαμβάνει:

α)

τις εγκαταστάσεις·

β)

τις δραστηριότητες, με αναφορά των σημείων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση·

γ)

τυχόν άλλες εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο εισαγωγέας για την αποθήκευση των εισαγόμενων προϊόντων εν αναμονή της παράδοσής τους στον πρώτο παραλήπτη· και

δ)

δέσμευση να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση εισαγόμενων προϊόντων υποβάλλονται σε έλεγχο, ο οποίος διενεργείται είτε από την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου είτε, όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή περιφέρεια, από αρχή ελέγχου ή φορέα ελέγχου αναγνωρισμένο για τη διενέργεια ελέγχων στο εν λόγω κράτος μέλος ή περιφέρεια.

Στην περίπτωση του πρώτου παραλήπτη και του παραλήπτη, η περιγραφή περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των φορτίων και την αποθήκευσή τους.

Άρθρο 7

Κοινοποίηση εικαζόμενης ή διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης

Εάν, κατά την επαλήθευση της συμμόρφωσης φορτίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 εντοπιστούν περιπτώσεις εικαζόμενης ή διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας το Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία (OFIS) και το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II τμήμα 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/279 της Επιτροπής (9). Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου της οικείας τρίτης χώρας.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις για τα έντυπα πιστοποιητικά ελέγχου και τα αποσπάσματά τους

1.   Το έντυπο πιστοποιητικό ελέγχου που έχει θεωρηθεί με ιδιόχειρη υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 και το έντυπο απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου που έχει θεωρηθεί με ιδιόχειρη υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού συνοδεύουν τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του πρώτου παραλήπτη ή του παραλήπτη.

2.   Μόλις παραλάβει το έντυπο πιστοποιητικό ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο πρώτος παραλήπτης επαληθεύει αν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω πιστοποιητικό αντιστοιχούν στις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στο εν λόγω πιστοποιητικό στο TRACES.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συσκευασιών που αναφέρονται στο πλαίσιο 13 του πιστοποιητικού ελέγχου και οι πληροφορίες στα πλαίσια 16 και 17 του εν λόγω πιστοποιητικού δεν έχουν συμπληρωθεί στο έντυπο πιστοποιητικό ελέγχου, ή σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές διαφέρουν από τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στο πιστοποιητικό στο TRACES, ο πρώτος παραλήπτης λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στο πιστοποιητικό στο TRACES.

3.   Μετά την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο πρώτος παραλήπτης υπογράφει ιδιοχείρως το έντυπο πιστοποιητικό ελέγχου στο πλαίσιο 31 και αποστέλλει το εν λόγω πιστοποιητικό στον εισαγωγέα που αναφέρεται στο πλαίσιο 12.

4.   Ο εισαγωγέας θέτει το έντυπο πιστοποιητικό ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στη διάθεση της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη.

5.   Σε περίπτωση έντυπου αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατά την παραλαβή της παρτίδας ο παραλήπτης υπογράφει ιδιοχείρως το εν λόγω έντυπο απόσπασμα στο πλαίσιο 13.

6.   Ο παραλήπτης της παρτίδας θέτει το έντυπο απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στη διάθεση των αρχών ελέγχου και/ή των φορέων ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη.

7.   Ο πρώτος παραλήπτης ή, κατά περίπτωση, ο εισαγωγέας μπορεί να εκδώσει αντίγραφο του έντυπου πιστοποιητικού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 με σκοπό την ενημέρωση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5. Κάθε τέτοιο αντίγραφο φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τυπωμένη ή με σφραγίδα.

8.   Ο παραλήπτης ή, κατά περίπτωση, ο εισαγωγέας μπορεί να εκδώσει αντίγραφο του έντυπου αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 5 με σκοπό την ενημέρωση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5. Κάθε τέτοιο αντίγραφο φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τυπωμένη ή με σφραγίδα.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306, της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υπό μετατροπή που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το πιστοποιητικό ελέγχου (βλέπε σελίδα 13 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2123 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι σε ορισμένα αγαθά στα σημεία ελέγχου καθώς και έλεγχοι εγγράφων σε απόσταση από συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (ΕΕ L 321 της 12.12.2019, σ. 64).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2305 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα υπό μετατροπή εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, τον τόπο των επίσημων ελέγχων για τα εν λόγω προϊόντα και την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής (βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους και των συστατικών μερών του συστήματος αυτού (κανονισμός IMSOC) (ΕΕ L 261 της 14.10.2019, σ. 37).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1013 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2019, σχετικά με την εκ των προτέρων κοινοποίηση των αποστολών φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση (ΕΕ L 165 της 21.6.2019, σ. 8).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/279 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων (ΕΕ L 62 της 23.2.2021, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ αριθ. .......... ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1.

Αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου που εξέδωσε το βασικό πιστοποιητικό ελέγχου

2.

Διαδικασίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

Συμμόρφωση (άρθρο 46)

Ισοδύναμη τρίτη χώρα (άρθρο 48)

Ισοδύναμη αρχή ελέγχου ή ισοδύναμος φορέας ελέγχου (άρθρο 57) ή

Ισοδυναμία βάσει εμπορικής συμφωνίας (άρθρο 47).

3.

Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού ελέγχου

4.

Αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου

5.

Εισαγωγέας

6.

Χώρα καταγωγής

7.

Χώρα εξαγωγής

8.

Συνοριακός σταθμός ελέγχου / σημείο ελέγχου / σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

9.

Χώρα προορισμού

10.

Παραλήπτης της παρτίδας που προέκυψε από τη διαίρεση

11.

Περιγραφή των προϊόντων

Βιολογικό ή υπό μετατροπή προϊόν Κωδικοί ΣΟ Κατηγορία Αριθμός συσκευασιών Αριθμός παρτίδας Καθαρό βάρος της παρτίδας και καθαρό βάρος

του αρχικού φορτίου

12.

Δήλωση της οικείας αρμόδιας αρχής που έλεγξε και θεώρησε το απόσπασμα του πιστοποιητικού.

Το απόσπασμα αυτό αντιστοιχεί στην παρτίδα η οποία περιγράφεται ανωτέρω και η οποία προέκυψε από τη διαίρεση του φορτίου που καλύπτεται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου με τον αριθμό που αναφέρεται στο πλαίσιο 3.

Να τεθεί σε κυκλοφορία ως βιολογικό.

Να τεθεί σε κυκλοφορία ως υπό μετατροπή.

Να τεθεί σε κυκλοφορία ως μη βιολογικό.

Η παρτίδα δεν μπορεί να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Αρχή και κράτος μέλος:

Ημερομηνία:

Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου / εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα

 

13.

Δήλωση του παραλήπτη της παρτίδας

Επιβεβαιώνεται ότι κατά την παραλαβή των προϊόντων, η συσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο και, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό ελέγχου:

είναι σύμφωνα με το παράρτημα III σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848· ή

δεν είναι σύμφωνα με το παράρτημα III σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

 

Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Ημερομηνία:

 

ΜΕΡΟΣ II

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απόσπασμα αριθ. …:

Ο αριθμός του αποσπάσματος αντιστοιχεί στον αριθμό της παρτίδας που προέκυψε από τη διαίρεση του αρχικού φορτίου.

Πλαίσιο 1

:

Όνομα, διεύθυνση και κωδικός της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου στην τρίτη χώρα που εξέδωσε το βασικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Πλαίσιο 2

:

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 που αφορούν την έκδοση και τη χρήση αυτού του αποσπάσματος· αναφέρεται η σχετική διάταξη βάσει της οποίας εισήχθη το βασικό φορτίο, βλ. πλαίσιο 2 του βασικού πιστοποιητικού ελέγχου.

Πλαίσιο 3

:

Αριθμός του πιστοποιητικού ελέγχου που χορηγείται αυτόματα στο βασικό πιστοποιητικό από το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES).

Πλαίσιο 4

:

Όνομα, διεύθυνση και κωδικός της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου που είναι υπεύθυνη/-ος για τους ελέγχους όσον αφορά την επιχείρηση που διαίρεσε το φορτίο.

Πλαίσια 5, 6 και 7

:

Βλ. σχετικές πληροφορίες για το βασικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Πλαίσιο 8

:

Πρόκειται για τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που χορηγείται από το TRACES στον συνοριακό σταθμό ελέγχου ή στο σημείο ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ή στο σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της χώρας στην οποία διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι για την επαλήθευση της παρτίδας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 της Επιτροπής (3) και στην περίπτωση όπου η απόφαση σχετικά με το φορτίο έχει καταγραφεί στο πλαίσιο 30 του πιστοποιητικού ελέγχου.

Πλαίσιο 9

:

Ως χώρα προορισμού νοείται η χώρα του πρώτου παραλήπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πλαίσιο 10

:

Παραλήπτης της παρτίδας (που προέκυψε από τη διαίρεση) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πλαίσιο 11

:

Περιγραφή των προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει:

την ένδειξη ότι τα προϊόντα είναι βιολογικά ή υπό μετατροπή·

τον κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (4) για τα οικεία προϊόντα (8ψήφιο επίπεδο, όπου είναι δυνατόν)·

την κατηγορία του προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής (5)·

τον αριθμό των συσκευασιών (αριθμός κιβωτίων, χαρτοκιβωτίων, σακουλών, κάδων κ.λπ.)·

το καθαρό βάρος εκφρασμένο σε κατάλληλες μονάδες (χιλιόγραμμα καθαρής μάζας, λίτρα κ.λπ.) και το καθαρό βάρος που αναφέρεται στο πλαίσιο 13 του βασικού πιστοποιητικού ελέγχου.

Πλαίσιο 12

:

Το πλαίσιο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή για καθεμία από τις παρτίδες που προέκυψαν από την εργασία διαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη επιλογή προσθέτοντας, εάν είναι απαραίτητο, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες. Ειδικότερα, εάν έχει επιλεγεί η επιλογή «η παρτίδα δεν μπορεί να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία», οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο σημείο «συμπληρωματικές πληροφορίες».

Στην περίπτωση προϊόντων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, το πλαίσιο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου.

Η ιδιόχειρη υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου απαιτείται μόνο στην περίπτωση αποσπασμάτων πιστοποιητικών ελέγχου θεωρημένων σε έντυπη μορφή έως τις 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306.

Πλαίσιο 13

:

Το πλαίσιο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή της παρτίδας, με την επιλογή μίας δυνατότητας μετά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο παράρτημα III σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Η ιδιόχειρη υπογραφή του παραλήπτη απαιτείται στην περίπτωση αποσπασμάτων πιστοποιητικών ελέγχου θεωρημένων σε έντυπη μορφή έως τις 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υπό μετατροπή που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το πιστοποιητικό ελέγχου (ΕΕ L 461 της 27.12.2021, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής για τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με το πιστοποιητικό που χορηγείται σε επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων και υπό μετατροπή προϊόντων στην Ένωση και για την κατάρτιση του καταλόγου των αναγνωρισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 20.8.2021, σ. 24).