16.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 450/137


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2240 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 230 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 ορίζει ότι τα φορτία ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος, ή ζώνη ή διαμέρισμα αυτών, που έχει καταγραφεί σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 230 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να εισέλθουν στην Ένωση.

(2)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις ζωοϋγειονομικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα φορτία ορισμένων ειδών και κατηγοριών ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή εδάφη ή ζώνες αυτών, ή διαμερίσματα αυτών στην περίπτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να εισέλθουν στην Ένωση.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής (3) καθορίζει τους καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών ή διαμερισμάτων αυτών από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση των ειδών και κατηγοριών ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692.

(4)

Ειδικότερα, τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 περιλαμβάνουν τους καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση, αντίστοιχα, φορτίων πουλερικών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών, αφενός, και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, αφετέρου.

(5)

Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στην Επιτροπή την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά. Οι εστίες βρίσκονται κοντά στο Poulton le Fylde, Wyre στην Αγγλία, κοντά στο Gaerwen, στη Νήσο Anglesey στην Ουαλία, κοντά στο Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire στην Αγγλία και κοντά στο Thirsk, Hambleton, North Yorkshire στην Αγγλία και επιβεβαιώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2021 με εργαστηριακή ανάλυση (RT-PCR).

(6)

Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στην Επιτροπή την εκδήλωση εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά. Η εστία βρίσκεται σε νέα εγκατάσταση κοντά στο Thirsk, Hambleton, North Yorkshire στην Αγγλία και επιβεβαιώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2021 με εργαστηριακή ανάλυση (RT-PCR).

(7)

Οι κτηνιατρικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου καθόρισαν ζώνη ελέγχου ακτίνας 10 χλμ. γύρω από τις πληγείσες εγκαταστάσεις και εφάρμοσαν πολιτική εξολόθρευσης με σκοπό τον έλεγχο της παρουσίας της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών και τον περιορισμό της εξάπλωσης της εν λόγω νόσου.

(8)

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο έδαφός του και τα μέτρα που έλαβε για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Οι πληροφορίες αυτές αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα από τις περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς που θεσπίστηκαν από τις κτηνιατρικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω των πρόσφατων εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(9)

Συνεπώς, τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(10)

Λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης επιδημιολογικής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών, οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/404 με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ επειγόντως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 379).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 τροποποιούνται ως εξής:

1)

το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, στην καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές για τις ζώνες GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 και GB-2.39 μετά τη σειρά για τη ζώνη GB-2.34:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-2.35.

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.36.

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.37.

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.38.

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.39.

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

28.11.2021

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

28.11.2021

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

28.11.2021

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

28.11.2021

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

28.11.2021

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

28.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

28.11.2021

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

28.11.2021

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

28.11.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

28.11.2021» ·

 

β)

στο μέρος 2, στην καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιγραφές των ζωνών GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 και GB-2.39 μετά την περιγραφή της ζώνης GB-2.34:

«Ηνωμένο Βασίλειο

GB-2.35.

Κοντά στο Poulton le Fylde, Wyre, Lancashire, Αγγλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 χλμ., με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N53.93 και W2.95 στο WGS84

GB-2.36.

Κοντά στο Gaerwen, νήσος Anglesey, Ουαλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 χλμ., με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N53.22 και W4.30 στο WGS84

GB-2.37.

Κοντά στο Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Αγγλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 χλμ., με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N53.88 και W2.42 στο WGS84

GB-2.38.

Κοντά στο Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Αγγλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 χλμ., με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N54.25 και W1.40 στο WGS84

GB-2.39.

Κοντά στο Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Αγγλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 χλμ., με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N54.22 και W1.43 στο WGS84»·

2)

στο παράρτημα XIV, στο μέρος 1, στην καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές για τις ζώνες GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 και GB-2.39 μετά τη σειρά για τη ζώνη GB-2.34:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-2.35.

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.36.

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.37.

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.38.

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.39.

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P1

 

28.11.2021

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P1

 

28.11.2021

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P1

 

28.11.2021».