6.5.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 158/8


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/732 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2021

για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 667/2014 όσον αφορά το περιεχόμενο του φακέλου που πρέπει να υποβάλλει ο ελεγκτής στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, το δικαίωμα ακρόασης όσον αφορά τις προσωρινές αποφάσεις και την κατάθεση προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο έρευνας από τα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται έρευνα, τα πρόστιμα που πρέπει να καταβάλλονται από αρχείο καταγραφής συναλλαγών το οποίο έχει διαπράξει, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, μία από τις παραβάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και το δικαίωμα ακρόασης των προσώπων που ενδέχεται να υπόκεινται σε περιοδική χρηματική ποινή.

(2)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 667/2014 της Επιτροπής (3) εκδόθηκε βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ΕΑΚΑΑ), συμπεριλαμβανομένων κανόνων για το δικαίωμα υπεράσπισης. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/834 αφορούν τους εν λόγω διαδικαστικούς κανόνες, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις αντικατοπτρίζονται επίσης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 667/2014.

(3)

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται διαφάνεια μεταξύ του ελεγκτή που διορίζεται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και της ίδιας της ΕΑΚΑΑ. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής απαιτείται ο φάκελος του ελεγκτή να περιέχει τις παρατηρήσεις των προσώπων για τα οποία διεξάγεται η έρευνα, καθώς και την έκθεση πορισμάτων βάσει της οποίας τα εν λόγω πρόσωπα υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, εάν απαιτείται επείγουσα δράση, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδίδει προσωρινές αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ακρόαση των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας ή διαδικασιών. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εξουσίας της ΕΑΚΑΑ να εκδίδει προσωρινές αποφάσεις, τα πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο έρευνας δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο ούτε δικαίωμα ακρόασης προτού ο ελεγκτής υποβάλει τον φάκελο με τα πορίσματά του στην ΕΑΚΑΑ ή προτού η ΕΑΚΑΑ εκδώσει την προσωρινή της απόφαση. Ωστόσο, για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης, τα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται έρευνα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο μόλις ο ελεγκτής υποβάλει τον φάκελο με την έκθεση πορισμάτων του στην ΕΑΚΑΑ, καθώς και το δικαίωμα ακρόασης το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοση της προσωρινής απόφασης από την ΕΑΚΑΑ.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα ποσά των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών που εισπράττονται από την ΕΑΚΑΑ πρέπει να διοχετεύονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών που εισπράττονται από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να κατατίθενται σε τοκοφόρους λογαριασμούς έως ότου καταστούν οριστικά. Για κάθε απόφαση επιβολής προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, τα ποσά που εισπράττονται από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό ή επιμέρους λογαριασμό, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα έως ότου η απόφαση καταστεί οριστική.

(6)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 667/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Για την άμεση άσκηση της αποτελεσματικής εποπτείας και αναγκαστικής εκτέλεσης από την ΕΑΚΑΑ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 667/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο πλήρης φάκελος που υποβάλλεται από τον ελεγκτή στην ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

την έκθεση πορισμάτων και αντίγραφο της έκθεσης πορισμάτων που απευθύνεται στο πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται η έρευνα·

β)

αντίγραφο των γραπτών παρατηρήσεων του προσώπου για το οποίο διεξάγεται η έρευνα·

γ)

τα πρακτικά ακροάσεων.»·

2)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α:

«Άρθρο 3α

Δικαίωμα ακρόασης από την ΕΑΚΑΑ σχετικά με προσωρινές αποφάσεις εποπτικών μέτρων

1.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 2 και 3, η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν η ΕΑΚΑΑ εκδίδει προσωρινές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

2.   Ο ελεγκτής υποβάλλει τον φάκελο με τα πορίσματά του στην ΕΑΚΑΑ και ενημερώνει αμέσως το πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται έρευνα σχετικά με τα πορίσματά του, αλλά δεν του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις. Η έκθεση πορισμάτων του ελεγκτή αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που ενδέχεται να συνιστούν μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών παραγόντων σε σχέση με τις εν λόγω παραβάσεις.

Εάν του ζητηθεί, ο ελεγκτής παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στο πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται έρευνα.

3.   Εάν η ΕΑΚΑΑ θεωρήσει ότι από τα πραγματικά περιστατικά, που περιγράφονται στην έκθεση πορισμάτων του ελεγκτή, δεν φαίνεται να προκύπτει πιθανή παράβαση από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αποφασίζει να περατώσει την έρευνα και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται η έρευνα.

4.   Εάν η ΕΑΚΑΑ αποφασίσει ότι πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται έρευνα έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και εκδώσει προσωρινή απόφαση για την επιβολή εποπτικών μέτρων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κοινοποιεί αμέσως αυτήν την προσωρινή απόφαση στο εν λόγω πρόσωπο.

Η ΕΑΚΑΑ ορίζει εύλογη διορία εντός της οποίας τα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται έρευνα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την προσωρινή απόφαση. Η ΕΑΚΑΑ δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν μετά τη λήξη της εν λόγω διορίας.

Εάν της ζητηθεί, η ΕΑΚΑΑ παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται η έρευνα.

Η ΕΑΚΑΑ δύναται επίσης να καλέσει τα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται έρευνα να παραστούν σε ακρόαση. Τα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται έρευνα μπορούν να συνοδεύονται από τους νομικούς τους συμβούλους ή από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται δεκτά από την ΕΑΚΑΑ. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

5.   Η ΕΑΚΑΑ παρέχει τη δυνατότητα ακρόασης στο πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται η έρευνα και λαμβάνει τελική απόφαση το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοση της προσωρινής απόφασης.

Εάν η ΕΑΚΑΑ θεωρήσει, βάσει του πλήρους φακέλου και αφού παράσχει τη δυνατότητα ακρόασης στα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται έρευνα, ότι το πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται έρευνα έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, εκδίδει επιβεβαιωτική απόφαση για την επιβολή ενός ή περισσότερων από τα εποπτικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο.

Εάν η ΕΑΚΑΑ εκδώσει τελική απόφαση η οποία δεν επιβεβαιώνει την προσωρινή απόφαση, η προσωρινή απόφαση θεωρείται ότι καταργείται.»·

3)

το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ποσά των προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών που εισπράττονται από την ΕΑΚΑΑ κατατίθενται σε τοκοφόρο λογαριασμό που ανοίγεται από τον υπόλογο της ΕΑΚΑΑ έως ότου καταστούν οριστικά. Σε περίπτωση παράλληλης είσπραξης πολλαπλών προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών από την ΕΑΚΑΑ, ο υπόλογος της ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει την κατάθεσή τους σε διαφορετικούς λογαριασμούς ή επιμέρους λογαριασμούς. Τα ποσά αυτά δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό της ΕΑΚΑΑ ούτε καταχωρίζονται ως ποσά του προϋπολογισμού.»·

β)

το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο υπόλογος της ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τον διατάκτη της ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ποσά των επιβληθέντων προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών, καθώς και το καθεστώς τους.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 42).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 667/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για το δικαίωμα υπεράσπισης και διατάξεων περί χρονικών ορίων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 31).