14.4.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 127/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/600 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Απριλίου 2021

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2021.

Για την Επιτροπή

Γεράσιμος ΘΩΜΑΣ

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Ράβδοι από κράμα βολφραμίου, με περιεκτικότητα σε βολφράμιο 94 % και άνω κατά βάρος και περιεκτικότητα σε λανθάνιο 1,5 % κατά βάρος, με μήκος 150 mm και διάμετρο 3 mm. Οι ράβδοι δεν λαμβάνονται μόνο με θερμοσυσσωμάτωση και δεν είναι επενδυμένες ούτε παραγεμισμένες με υλικά κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο. Είναι αμβλείες στα άκρα τους (δηλαδή χωρίς αιχμηρά άκρα) και σημαίνονται ξεχωριστά με χρώμα. Η χρωματική σήμανση υποδηλώνει το στοιχείο κράματος και την περιεκτικότητα σε βολφράμιο. Οι ράβδοι συσκευάζονται σε παρτίδες.

Οι ράβδοι είναι σχεδιασμένες για να ακονίζονται και να χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρόδια συγκόλλησης για τη συγκόλληση με τόξο σε αδρανή ατμόσφαιρα με ηλεκτρόδιο από βολφράμιο (TIG). Ο σκοπός του ηλεκτροδίου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συγκόλλησης είναι να σχηματιστεί το τόξο μεταξύ του ηλεκτροδίου και του προς κατεργασία αντικειμένου. Το ηλεκτρόδιο δεν λιώνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας· δηλαδή είναι μη αναλώσιμο.

8101 99 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 και τη σημείωση 5 α) του τμήματος XV, τη σημείωση 1 δ) του κεφαλαίου 74, τη σημείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου 81 και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8101 , 8101 99 και 8101 99 10 .

Οι ράβδοι πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική διεργασία λείανσης ώστε τα άκρα να αποκτήσουν το σχήμα που απαιτείται προκειμένου να καταστούν ηλεκτρόδια κατάλληλα για συγκόλληση με τόξο σε αδρανή ατμόσφαιρα με ηλεκτρόδιο από βολφράμιο (TIG). Συνεπώς, κατά την προσκόμισή του στο τελωνείο, τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του είδους δεν είναι αυτά των ηλεκτροδίων συγκόλλησης για συσκευές συγκόλλησης της κλάσης 8515 . Κατά συνέπεια, αποκλείεται η κατάταξη ως μέρη μηχανών ή συσκευών για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό της κλάσης 8515 .

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του, το είδος αντιστοιχεί στο κείμενο της κλάσης 8101 , το οποίο περιλαμβάνει το βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο. [Βλέπε επίσης το πρώτο εδάφιο των Επεξηγηματικών Σημειώσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 8101 , στο οποίο αναφέρεται ότι το βολφράμιο με τη μορφή ράβδων που λαμβάνονται με έλαση ή ολκή υπάγεται στην κλάση αυτή. Η διάταξη αυτή είναι επίσης σύμφωνη με το πρώτο εδάφιο των ΕΣΕΣ για την κλάση 8311 , σύμφωνα με το οποίο τα ηλεκτρόδια από κοινά μέταλλα που δεν είναι επενδυμένα ούτε παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο εξαιρούνται από την κλάση 8311 και πρέπει να κατατάσσονται στα αντίστοιχα κεφάλαια με βάση τη συστατική τους ύλη.]

Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 8101 99 10 ως ράβδος, άλλη από εκείνη που λαμβάνεται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, από βολφράμιο.