18.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/56


Απόφαση του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για τη θέσπιση του κανονισμού του Οργανισμού περί καθορισμού του τρόπου αντιπαράθεσης προσφορών και ζητήσεων μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχασίμων υλικών και για την κατάργηση του κανονισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας της 5ης Μαΐου 1960, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό της 15ης Ιουλίου 1975

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 2 στοιχείο δ), τα άρθρα 52 και 55 και το άρθρο 60 παράγραφος 6,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 66/2006 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2006, περί εξαιρέσεως της εφαρμογής των κανόνων του κεφαλαίου περί εφοδιασμού σχετικά με την μεταφορά μικρών ποσοτήτων μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχασίμων υλικών (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Συμβουλευτική Επιτροπή του Οργανισμού, κατόπιν δέουσας διαβούλευσης και σύγκλησης σχετικά με τον προτεινόμενο νέο κανονισμό στις 13 Μαΐου 2016,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την ίδρυσή της (στο εξής: Συνθήκη), οφείλει να μεριμνά για τον τακτικό και δίκαιο εφοδιασμό όλων των καταναλωτών της Κοινότητας με μεταλλεύματα και πυρηνικά καύσιμα, μέσω κοινής πολιτικής εφοδιασμού βάσει της αρχής της ίσης προσβάσεως στις πηγές εφοδιασμού.

(2)

Προς το συμφέρον της κοινής πολιτικής εφοδιασμού, ιδρύθηκε με το κεφάλαιο 6 της Συνθήκης ο Οργανισμός Εφοδιασμού (στο εξής: Οργανισμός ή Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ).

(3)

Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, που είναι ο κύριος σκοπός του Οργανισμού, αποτελεί βασικό στόχο της ενωσιακής πολιτικής για την ενέργεια, σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια (3), η οποία υιοθετήθηκε το 2014 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 6 της Συνθήκης, ο κανονισμός του Οργανισμού, ο οποίος απαιτεί έγκριση από την Επιτροπή, καθορίζει τους τρόπους για την αντιπαράθεση προσφορών και ζητήσεων.

(5)

Ο ισχύων κανονισμός του Οργανισμού θεσπίστηκε το 1960 (4) και τροποποιήθηκε εν μέρει το 1975 (5).

(6)

Από τη δεκαετία του 1970, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων στον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου, καθώς και η εμφάνιση νέων παραγόντων της αγοράς (ιδίως των μεσαζόντων) και νέων εμπορικών πρακτικών έχουν επηρεάσει σημαντικά τον ρόλο του Οργανισμού στην ασφάλεια του πυρηνικού εφοδιασμού. Παράλληλα, ο αριθμός των παραγόντων της αγοράς έχει αυξηθεί σημαντικά.

(7)

Το καταστατικό του Οργανισμού, που θεσπίστηκε το 2008, ενίσχυσε τον ρόλο του στην παρακολούθηση της αγοράς και στην παροχή σχετικής εμπειρογνωμοσύνης, πληροφοριών και συμβουλών στην Κοινότητα, ενισχύοντας έτσι την ανάγκη να διαθέτει ο Οργανισμός πλήρη και ενημερωμένη γνώση της αγοράς πυρηνικών υλικών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων της παγκόσμιας αγοράς.

(8)

Ως συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων, ο κανονισμός του Οργανισμού του 1960/1975 δεν δίνει πλέον στον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στην πυρηνική αγορά και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα του Οργανισμού να εκτελέσει την αποστολή του.

(9)

Πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τη βιομηχανία, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να δοθεί στον Οργανισμό η δυνατότητα να εξασφαλίσει την κατάλληλη συλλογή δεδομένων για το Παρατηρητήριο Αγοράς του.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 55 της Συνθήκης, ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση του δικαιώματoς προαιρέσεως και του αποκλειστικού του δικαιώματος να συνάπτει συμβάσεις προμηθείας.

(11)

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ίσης προσβάσεως στις πηγές εφοδιασμού.

(12)

Οι διαδικασίες αντιπαραθέσεως προσφοράς και ζήτησης πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την κάλυψη αναγκών σε διάφορες καταστάσεις του εφοδιασμού.

(13)

Είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η απευθείας σύναψη συμβάσεων μεταξύ χρηστών, παραγωγών και μεσαζόντων, εφόσον διασφαλίζεται ο τακτικός εφοδιασμός πυρηνικών υλικών στους χρήστες της Κοινότητας.

(14)

Βάσει των ανωτέρω, ο Οργανισμός ανέλαβε την πρωτοβουλία να επικαιροποιήσει τον κανονισμό του, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συμβουλευτική επιτροπή του Οργανισμού, η οποία συγκλήθηκε και γνωμοδότησε δεόντως στις 13 Μαΐου 2016, εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη για τον νέο κανονισμό.

(15)

Σύμφωνα με το καταστατικό του Οργανισμού, ο κανονισμός του θεσπίζεται με απόφαση του γενικού διευθυντή του Οργανισμού που υπόκειται σε έγκριση της Επιτροπής.

(16)

Για λόγους σαφήνειας, ο ισχύων κανονισμός του Οργανισμού πρέπει να καταργηθεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου.

(17)

Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ο κανονισμός που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και, κατά την έναρξη ισχύος του, να καταργηθεί ο ισχύων κανονισμός του Οργανισμού.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θεσπίζεται διά της παρούσας ο κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας περί καθορισμού του τρόπου αντιπαράθεσης προσφορών και ζητήσεων μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχασίμων υλικών, όπως παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας περί καθορισμού των διαδικασιών αντιπαράθεσης προσφορών και ζητήσεων μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχασίμων υλικών, όπως ισχύει επί του παρόντος (6), καταργείται με την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2021, υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με την απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 15 Ιανουαρίου 2021.

Για τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Η Γενική Διευθύντρια

Agnieszka Ewa KAŹMIERCZAK


(1)  ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 11 της 17.1.2006, σ. 6.

(3)  COM(2014) 330 final.

(4)  Απόφαση της Επιτροπής ΕΚΑΕ περί καθορισμού της ημερομηνίας κατά την οποία ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ θα αναλάβει τα καθήκοντά του και περί έγκρισης του κανονισμού του Οργανισμού, της 5ης Μαΐου 1960, περί καθορισμού των διαδικασιών αντιπαραθέσεως προσφορών και ζητήσεων των μεταλλευμάτων, αρχικών και ειδικών σχασίμων υλικών (ΕΕ 32 της 11.5.1960, σ. 776). - Ειδική έκδοση στην ελληνική γλώσσα: ).

(5)  ΕΕ L 193 της 25.7.1975, σ. 37.

(6)  ΕΕ 32 της 11.5.1960, σ. 777, όπως τροποποιήθηκε (ΕΕ L 193 της 25.7.1975, σ. 37). Ειδική έκδοση για την ελληνική γλώσσα:.