30.4.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/17


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/711 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2021

για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Απριλίου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία.

(2)

Βάσει επανεξέτασης της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ, τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2022.

(3)

Για δύο εγγραφές ελήφθησαν επικαιροποιημένες πληροφορίες.

(4)

Η απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 30 Απριλίου 2022. Τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται αναλόγως αν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.»,

2)

το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  Απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, σχετικά με περιοριστικά λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία (ΕΕ L 111 της 23.4.2013, σ. 75).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι καταχωρίσεις 4 έως 10 στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

 

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία καταχώρισης

«4.

Aung Aung

Φύλο: άρρεν

Αριθμός στρατιωτικής ταυτότητας: BC 23750

Ο Υποστράτηγος Aung Aung είναι ο διοικητής της νοτιοδυτικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) και ο πρώην διοικητής της 33ης μεραρχίας ελαφρού πεζικού των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw). Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από την 33η μεραρχία ελαφρού πεζικού το δεύτερο εξάμηνο του 2017 κατά των Rohingya στην πολιτεία Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya.

25.6.2018

10.

Khin Hlaing

Ημερομηνία γέννησης: 2 Μαΐου 1968

Φύλο: άρρεν

Ο Υποστράτηγος Khin Hlaing είναι ο διοικητής της διοίκησης Triangle Region των Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw). Είναι ο πρώην διοικητής της 99ης Μεραρχίας Ελαφρού Πεζικού (ΜΕΠ) και υπήρξε διοικητής της βορειοανατολικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw). Ως διοικητής της 99ης ΜΕΠ επέβλεπε στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονταν στην πολιτεία Shan το 2016 και στις αρχές του 2017. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις φρικαλεότητες και τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από την 99η ΜΕΠ εις βάρος των κατοίκων χωριών μειονοτικής εθνοτικής καταγωγής στην πολιτεία Shan το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Σε αυτές περιλαμβάνονταν παράνομες εκτελέσεις, καταναγκαστική κράτηση και καταστροφή χωριών.

21.12.2018»