13.4.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/58


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/595 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Απριλίου 2021

για την τροποποίηση της απόφασης 2011/235/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Απριλίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/235/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Βάσει επανεξέτασης της απόφασης 2011/235/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα περιοριστικά μέτρα που ορίζονται στην απόφαση αυτή θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι τις 13 Απριλίου 2022.

(3)

Ένα πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο στο παράρτημα της απόφασης 2011/235/ΚΕΠΠΑ έχει αποβιώσει και η καταχώριση αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί από το εν λόγω παράρτημα. Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν 34 πρόσωπα και μία οντότητα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2011/235/ΚΕΠΠΑ.

(4)

Η απόφαση 2011/235/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/235/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 13 Απριλίου 2022. Η απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται, ή τροποποιείται κατά περίπτωση, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.».

2)

Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  Απόφαση 2011/235/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Ιράν (ΕΕ L 100 της 14.4.2011, σ. 51).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 2011/235/ΚΕΠΠΑ («Κατάλογος των προσώπων και των οντοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2») τροποποιείται ως εξής:

1)

η καταχώριση 16 (σχετικά με τον HADDAD Hassan (γνωστό και ως Hassan ZAREH DEHNAVI) στον κατάλογο που περιέχεται στην ενότητα «Πρόσωπα» διαγράφεται,

2)

οι καταχωρίσεις των ακόλουθων 34 προσώπων και της μίας οντότητας αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

«1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Τεχεράνη (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1961

Φύλο: άρρεν

Πρώην ανώτερος σύμβουλος για θέματα ασφαλείας του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων. Αρχηγός της εθνικής αστυνομίας του Ιράν από το 2005 μέχρι τις αρχές του 2015. Επίσης επικεφαλής της ιρανικής Αστυνομίας Κυβερνοχώρου (καταχωρισμένη οντότητα) από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τις αρχές του 2015. Δυνάμεις υπό τις εντολές του εξαπέλυσαν άγριες επιθέσεις κατά ειρηνικών διαδηλωτών και μία βίαιη νυκτερινή επίθεση στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης στις 15 Ιουνίου 2009. Πρώην επικεφαλής του ιρανικού Αρχηγείου υπέρ του Λαού της Υεμένης.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Φύλο: άρρεν

Θέση: Ταξίαρχος.

Πρώην αρχηγός της Σχολής Δοκίμων Imam Hossein (από το 2018 έως τον Ιούνιο του 2020). Πρώην αναπληρωτής διοικητής της Basij (2009-2018), αρχηγός του σώματος Seyyed al-Shohada του IRGC για την επαρχία Τεχεράνης (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2010). Το σώμα Seyyed al- Shohada είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια στην επαρχία Τεχεράνης και συνέβαλε αποφασιστικά σε βίαιη καταστολή διαδηλώσεων το 2009.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Φύλο: άρρεν

Μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Imam Hossein (Φρουροί της Επανάστασης). Πρώην Διευθυντής της Ακαδημίας διοίκησης και επιτελικών στελεχών του στρατεύματος (DAFOOS). Πρώην επικεφαλής του σώματος Seyyed al-Shohada του IRGC για την επαρχία Τεχεράνης. Το σώμα Seyyed al-Shohada έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της καταστολής διαδηλώσεων το 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Φύλο: άρρεν

Διοικητής του Αρχηγείου Αστικού Τάγματος από το 2014. Πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Μετριασμού των Καταστροφών της Τεχεράνης (2010-2013). Ως αρχηγός της αστυνομίας της Τεχεράνης μέχρι τον Ιανουάριο του 2010, ήταν υπεύθυνος για βίαιες επιθέσεις της αστυνομίας κατά διαδηλωτών και φοιτητών. Ως διοικητής των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης, ήταν ο πλέον υψηλόβαθμος κατηγορούμενος για κακοποιήσεις στο κέντρο κράτησης Κahrizak τον Δεκέμβριο του 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Najafabad (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 3.12.1950

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη στην επαρχία Markazi (“Κεντρική”) και προϊστάμενος του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου. Γενικός εισαγγελέας του Ιράν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009, καθώς και πρώην υπουργός Πληροφοριών επί προεδρίας Χαταμί. Ως γενικός εισαγγελέας του Ιράν, διέταξε και επέβλεψε τη διεξαγωγή εικονικών δικών μετά τις πρώτες μετεκλογικές διαμαρτυρίες, στις οποίες οι κατηγορούμενοι στερήθηκαν τα δικαιώματά τους και τη συνδρομή δικηγόρου.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Yazd (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1953

Φύλο: άρρεν

Σύμβουλος στο Ανώτατο Πειθαρχικό Δικαστήριο από τις 29 Απριλίου 2019. Πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Τεχεράνης (Αύγουστος 2009-Απρίλιος 2019). Το γραφείο του Dolatabadi παρέπεμψε σε δίκη πολλούς διαδηλωτές, μεταξύ αυτών άτομα που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις την Ημέρα της Ασούρα, τον Δεκέμβριο του 2009. Διέταξε να κλείσει το γραφείο του Karroubi τον Σεπτέμβριο του 2009 και να συλληφθούν αρκετοί μεταρρυθμιστές πολιτικοί. Έθεσε σε απαγόρευση δύο μεταρρυθμιστικά πολιτικά κόμματα τον Ιούνιο του 2010. Το γραφείο του απήγγειλε σε διαδηλωτές την κατηγορία του “Muharebeh” ή “μίσους κατά του Θεού”, που επισύρει τη θανατική ποινή, και δεν εξασφάλισε δίκαιη δίκη σε όσους αντιμετώπιζαν την ποινή αυτή. Επίσης, το γραφείο του έθεσε στο στόχαστρο και συνέλαβε μεταρρυθμιστές, υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο ευρείας καταστολής με στόχο την αντιπολίτευση.

Τον Οκτώβριο του 2018 ανακοίνωσε στα ΜΜΕ ότι τέσσερις κρατούμενοι Ιρανοί περιβαλλοντικοί ακτιβιστές θα κατηγορηθούν ότι “σπέρνουν διαφθορά στη γη”, μια κατηγορία που επισύρει θανατική ποινή.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ejiyeh (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.: περίπου 1956

Φύλο: άρρεν

Μέλος του Συμβουλίου Νομοθετικών Ζητημάτων. Γενικός εισαγγελέας του Ιράν από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι το 2014. Πρώην αναπληρωτής επικεφαλής και εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών. Πρώην υπουργός Πληροφοριών κατά τις εκλογές του 2009. Στη διάρκεια της θητείας του ως υπουργού Πληροφοριών κατά τις εκλογές του 2009, μυστικοί πράκτορες υπό τις εντολές του ήταν υπεύθυνοι για την κράτηση, τον βασανισμό και την απόσπαση ψευδών ομολογιών κατόπιν πιέσεως από εκατοντάδες ακτιβιστές, δημοσιογράφους, αντιφρονούντες και μεταρρυθμιστές πολιτικούς. Επίσης, πολιτικά πρόσωπα εξαναγκάστηκαν σε ψευδείς ομολογίες, στο πλαίσιο απάνθρωπων ανακρίσεων που περιλάμβαναν βασανισμό, κακοποίηση, εκβιασμό και απειλές κατά μελών της οικογένειάς τους.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Meybod, Yazd (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1967

Φύλο: άρρεν

Προϊστάμενος του Συστήματος Πρόνοιας από το 2011 έως το 2013. Γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης (έως τον Αύγουστο του 2009). Ως Γενικός Εισαγγελέας της Τεχεράνης, εξέδωσε γενική διαταγή για την κράτηση εκατοντάδων ακτιβιστών, δημοσιογράφων και σπουδαστών. Σύμφωνα με κοινοβουλευτική έρευνα τον Ιανουάριο του 2010 θεωρήθηκε άμεσα υπεύθυνος για την κράτηση τριών ατόμων τα οποία στη συνέχεια πέθαναν υπό κράτηση. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Αύγουστο του 2010 έπειτα από έρευνα των ιρανικών δικαστικών αρχών σχετικά με την ανάμειξή του στον θάνατο τριών ανδρών οι οποίοι κρατούνταν με εντολή του μετά τις εκλογές.

Τον Νοέμβριο του 2014 αναγνωρίσθηκε επισήμως από τις ιρανικές αρχές ο ρόλος του στον θάνατο κρατουμένων. Αθωώθηκε από ιρανικό δικαστήριο στις 19 Αυγούστου 2015 όσον αφορά κατηγορίες για τον βασανισμό και τον θάνατο τριών νέων ανδρών στο κέντρο κράτησης Kahrizak το 2009. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση το 2017 και αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Φύλο: άρρεν

Δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο και επικεφαλής του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης. Επικεφαλής του “Οργανισμού για τη διατήρηση της ηθικής”. Πρώην δικαστής στο 2ο τμήμα του ειδικού δικαστηρίου οικονομικής διαφθοράς. Πρώην δικαστής, Εφετείο Τεχεράνης, τμήμα 36.

Επιβεβαίωσε αποφάσεις μακροχρόνιας κάθειρξης και καταδίκης σε θάνατο διαδηλωτών.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

Φύλο: άρρεν

Μέλος του Κοινοβουλίου από τον Φεβρουάριο του 2020. Πρώην σύμβουλος στο Ανώτατο Συμβούλιο του Ιράν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (έως το 2019). Πρώην γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρώην Κυβερνήτης της επαρχίας Ilam. Πρώην Πολιτικός Διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών. Ως επικεφαλής της επιτροπής του άρθρου 10 του νόμου για τις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων και ομάδων, ήταν υπεύθυνος για τη χορήγηση έγκρισης για τη διεξαγωγή διαδηλώσεων και άλλων δημόσιων εκδηλώσεων και την εγγραφή πολιτικών κομμάτων.

Το 2010 ανέστειλε τις δραστηριότητες του Μετώπου Συμμετοχής του Ισλαμικού Ιράν και της Ισλαμικής Επαναστατικής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν, δύο μεταρρυθμιστικών πολιτικών κομμάτων που συνδέονται με τον Mousavi. Από το 2009 απαγορεύει συνεχώς και συστηματικά όλες τις μη κυβερνητικές συγκεντρώσεις, στερώντας με τον τρόπο αυτόν το συνταγματικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας και οδηγώντας στις συλλήψεις πολλών ειρηνικών διαδηλωτών, καταπατώντας το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι.

Επίσης, το 2009 δεν επέτρεψε στην αντιπολίτευση να πραγματοποιήσει εκδήλωση στη μνήμη των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις κατά τις προεδρικές εκλογές.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Φύλο: άρρεν

Πρώην γενικός διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας για τον Έλεγχο Ναρκωτικών του Ιράν (που είναι γνωστή και ως Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών). Πρώην διοικητής της αστυνομίας της Τεχεράνης. Υπό την ηγεσία του οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για τη χρήση εξωδικαστικής βίας έναντι υπόπτων κατά τη σύλληψη και την κράτηση πριν από τη δίκη. Επίσης η αστυνομία της Τεχεράνης συμμετείχε σε επιδρομές στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης τον Ιούνιο του 2009, κατά τις οποίες, σύμφωνα με επιτροπή της ιρανικής βουλής (Majlis), περισσότεροι από 100 φοιτητές τραυματίστηκαν από την αστυνομία και τις δυνάμεις Basiji. Έως το 2018, υπήρξε επικεφαλής της αστυνομίας σιδηροδρόμων.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (γνωστός και ως AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Dezful (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 20.5.1956

Φύλο: άρρεν

Υπουργός Δικαιοσύνης. Πρώην διευθυντής του ειδικού γραφείου ερευνών. Μέχρι τον Ιούλιο του 2016 ήταν αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και προϊστάμενος του κρατικού μητρώου. Σύμβουλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικαστών από τον Απρίλιο του 2014. Πρώην πρόεδρος των δικαστικών αρχών της Τεχεράνης. Ως πρόεδρος των δικαστικών αρχών της Τεχεράνης ήταν υπεύθυνος για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, αυθαίρετες συλλήψεις, στερήσεις δικαιωμάτων των κρατουμένων και μεγάλο αριθμό εκτελέσεων.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Φύλο: άρρεν

Γενικός Διευθυντής Επιθεώρησης Εποπτείας και Αξιολόγησης Επιδόσεων των Δικαστηρίων από τον Ιούνιο του 2020. Πρώην γενικός εισαγγελέας του Κομ (2008-2017) και πρώην προϊστάμενος της γενικής διεύθυνσης φυλακών. Ήταν υπεύθυνος για την αυθαίρετη κράτηση και κακοποίηση δεκάδων κατηγορουμένων στο Κομ. Ενέχεται σε σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, συμβάλλοντας στην υπερβολική και αύξουσα χρήση της θανατικής ποινής και σε ραγδαία αύξηση των εκτελέσεων το 2009/2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Φύλο: άρρεν

Επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισπαχάν. Πρώην γενικός εισαγγελέας του Ισπαχάν. Πρώην προϊστάμενος του γραφείου του υπουργείου Δικαιοσύνης στο Yazd. Πρώην αντιεισαγγελέας του Ισπαχάν. Συμμετείχε σε διαδικασίες κατά τις οποίες στερήθηκε από τους κατηγορουμένους το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη —όπως στην περίπτωση του Abdollah Fathi, ο οποίος εκτελέστηκε τον Μάιο του 2011 αφού ο Habibi αγνόησε το δικαίωμά του να απολογηθεί, έχοντας επίσης αγνοήσει ζητήματα ψυχικής υγείας κατά τη δίκη του τον Μάρτιο του 2010. Ως εκ τούτου, διέπραξε σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, συμβάλλοντας σε κατακόρυφη αύξηση των εκτελέσεων το 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ισπαχάν (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1956

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής διοικητής της δύναμης Quds του IRGC από το 2020 ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης της δομής διοίκησης μετά τη δολοφονία του στρατηγού Qasem Soleimani. Ως στρατηγός του IRGC, έπαιξε κομβικό ρόλο στον εκφοβισμό και τις απειλές κατά των “εχθρών” του Ιράν. Πρώην επικεφαλής του Σώματος Sarollah του IRGC στην Τεχεράνη και πρώην επικεφαλής των δυνάμεων Basij, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην καταστολή αντικαθεστωτικών μετά τις εκλογές το 2009.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Φύλο: άρρεν

Θέση: Ταξίαρχος.

Πολιτιστικός σύμβουλος του Αρχηγού του διακλαδικού επιτελείου των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων από τον Απρίλιο του 2018. Στο πλαίσιο του διακλαδικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο ταξίαρχος Massoud Jazayeri ήταν υπαρχηγός του επιτελείου για θέματα πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης (γνωστού και ως Αρχηγείου για τη δημόσια εικόνα της κρατικής άμυνας). Συμμετείχε ενεργά στην καταστολή των διαμαρτυριών του 2009 ως αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου. Προειδοποίησε, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Kayhan, ότι πολλοί αντιφρονούντες έχουν εντοπισθεί εντός και εκτός Ιράν και θα αντιμετωπισθούν εν ευθέτω χρόνω.

Έχει ζητήσει ανοιχτά να απαγορευθούν τα ξένα μέσα ενημέρωσης και η ιρανική αντιπολίτευση. Το 2010 ζήτησε από την κυβέρνηση να θεσπίσει αυστηρότερους νόμους κατά Ιρανών οι οποίοι συνεργάζονται με ξένα μέσα ενημέρωσης.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Yazd (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1957

Φύλο: άρρεν

Μέλος του Κοινοβουλίου της επαρχίας Yazd. Πρώην Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης. Από το 2011 ως το 2016 βουλευτής της επαρχίας Yazd και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής. Πρώην διοικητής των Φοιτητικών Δυνάμεων της Basij. Με τον ρόλο αυτό συμμετείχε ενεργά στην καταστολή των διαμαρτυριών και την κατήχηση προς παιδιά και νέους με σκοπό να συνεχιστεί η καταστολή της ελευθερίας του λόγου και της διαφωνίας. Ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, υποστήριξε δημοσίως την καταστολή της αντίθεσης προς την κυβέρνηση.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (γνωστός και ως Hackers Brain, Behrooz_Ice)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Τεχεράνη (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1983

Φύλο: άρρεν

Επικεφαλής της ομάδας του κυβερνοχώρου “Ashiyaneh” που συνδέεται με το ιρανικό καθεστώς. Η Ψηφιακή Ασφάλεια “Ashiyaneh”, η οποία ιδρύθηκε από τον Behrouz Kamalian, είναι υπεύθυνη για εντατικές κυβερνοεπιθέσεις τόσο εναντίον αντιπάλων και μεταρρυθμιστών στο εσωτερικό, όσο και ξένων ιδρυμάτων. Η δράση της οργάνωσης Ashiyaneh του Kamalian βοήθησε το καθεστώς να καταστείλει την αντιπολίτευση, πράγμα που οδήγησε σε πολλές σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων το 2009. Τόσο ο Kamalian όσο και η ομάδα “Ashiyaneh” στον κυβερνοχώρο συνέχισαν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2020.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (γνωστός και ως KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Tabriz (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1963

Φύλο: άρρεν

Εισαγγελέας του Tabriz από το 2010 έως το 2019. Ενεπλάκη στην υπόθεση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και ενέχεται σε σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος δίκαιης δίκης.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (γνωστός και ως MAHSULI, Sadeq)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Oroumieh (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1959/1960

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Paydari Front (Μέτωπο Ισλαμικής Σταθερότητας). Πρώην σύμβουλος του πρώην Προέδρου Mahmoud Ahmadinejad, πρώην μέλος του Συμβουλίου Νομοθετικών Ζητημάτων και πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του “Μετώπου της Επιμονής”. Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ 2009 και 2011. Υπουργός Εσωτερικών έως τον Αύγουστο του 2009. Υπό την ιδιότητα του υπουργού Εσωτερικών, είχε εξουσία επί του συνόλου των αστυνομικών δυνάμεων, των πρακτόρων ασφαλείας και των μυστικών αστυνομικών. Δυνάμεις υπό τις διαταγές του εξαπέλυσαν επιθέσεις στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης στις 14 Ιουνίου 2009 και υπέβαλαν σε βασανιστήρια φοιτητές στο υπόγειο του υπουργείου (το διαβόητο επίπεδο 4 του υπογείου). Άλλοι διαδηλωτές έγιναν αντικείμενο βάναυσης μεταχείρισης στο κέντρο κράτησης Kahrizak, το οποίο διεύθυνε η αστυνομία υπό τον έλεγχο του Mahsouli.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (γνωστός και ως TALA Hosseyn)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Τεχεράνη (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1969

Φύλο: άρρεν

Δήμαρχος του Eslamshahr. Πρώην Ιρανός βουλευτής. Πρώην γενικός κυβερνήτης (“Farmandar”) της επαρχίας της Τεχεράνης έως τον Σεπτέμβριο του 2010· ήταν υπεύθυνος για την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και συνεπώς για την καταστολή διαδηλώσεων. Βραβεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2010 για τον ρόλο του στην καταστολή μετά τις εκλογές.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (γνωστός και ως TAMADON Morteza)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Shahr Kord-Isfahan (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1959

Φύλο: άρρεν

Πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Δημόσιας Ασφάλειας της επαρχίας Τεχεράνης. Πρώην γενικός κυβερνήτης της επαρχίας Τεχεράνης, μέλος του IRGC. Υπό την ιδιότητά του ως κυβερνήτη και επικεφαλής του Συμβουλίου Δημόσιας Ασφάλειας της επαρχίας Τεχεράνης, έφερε γενική ευθύνη για τις δράσεις καταστολής του IRGC στην επαρχία Τεχεράνης, και μεταξύ άλλων για την καταστολή πολιτικών διαμαρτυριών από τον Ιούνιο του 2009. Νυν μέλος του συμβουλίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Δρ. Mohammad (γνωστός και ως HOSSEYNI, Δρ. Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed και Sayyid)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Rafsanjan, Kerman (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 23.7.1961

Φύλο: άρρεν

Σύμβουλος του πρώην Προέδρου Mahmoud Ahmadinejad και εκπρόσωπος της σκληροπυρηνικής πολιτικής μερίδας ΥΕΚΤΑ. Υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης (2009-2013). Πρώην μέλος του IRGC, ενέχεται στην καταστολή της δράσης δημοσιογράφων.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Maragheh (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1957

Φύλο: άρρεν

Μέλος του 11ου ιρανικού κοινοβουλίου (εκλογική περιφέρεια της Τεχεράνης). Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου για τον Κυβερνοχώρο. Πρώην μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Τεχεράνης. Πρώην υπουργός Πληροφοριών και Επικοινωνιών (2009-2012).

Ως υπουργός Πληροφοριών, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αξιωματούχους υπεύθυνους για τη λογοκρισία και τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο, καθώς και τις πάσης φύσεως επικοινωνίες (ιδίως κινητών τηλεφώνων). Στη διάρκεια ανακρίσεων πολιτικών κρατουμένων, οι ανακριτές χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικά μηνύματα και επικοινωνίες αυτών. Επανειλημμένως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2009 και στη διάρκεια διαδηλώσεων διακόπηκαν οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και γραπτών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, τα δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια δέχθηκαν παρεμβολές και κατά τόπους διεκόπη ή τουλάχιστον επιβραδύνθηκε η λειτουργία του διαδικτύου.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Najaf (Ιράκ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1960 ή Αύγουστος 1961

Φύλο: άρρεν

Ορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου Νομοθετικών Ζητημάτων στις 29 Δεκεμβρίου 2018. Πρώην επικεφαλής των δικαστικών αρχών (2009-2019). Ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών πρέπει να συγκατατίθεται και να προσυπογράφει όλες τις τιμωρίες για σωφρονισμό (“qisas”), εγκλήματα κατά του Θεού (“hodoud”) και εγκλήματα κατά του κράτους (“ta’zirat”). Σε αυτές συγκαταλέγονται καταδίκες που επισύρουν θανατική ποινή, μαστίγωμα και ακρωτηριασμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Larijani προσυπέγραψε προσωπικά πολλές θανατικές καταδίκες, κατά παράβαση των διεθνών προτύπων, μεταξύ των οποίων με λιθοβολισμό, εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού, εκτέλεση ανηλίκων και δημόσιες εκτελέσεις, όπως οι εκτελέσεις κρατουμένων που απαγχονίστηκαν από γέφυρες ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων. Επομένως, συνέβαλε σε υψηλό αριθμό εκτελέσεων. Επέτρεψε επίσης σωματικές τιμωρίες όπως ο ακρωτηριασμός και η ρίψη οξέος στα μάτια καταδίκων. Αφότου ανέλαβε καθήκοντα ο Sadeq Larijani, οι αυθαίρετες συλλήψεις πολιτικών κρατουμένων, υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων και μειονοτήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο Sadeq Larijani φέρει επίσης ευθύνη για συστημικές ελλείψεις στο ιρανικό δικαστικό σύστημα ως προς τον σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Φύλο: άρρεν

Μέλος του στενού κύκλου του Ανώτατου Ηγέτη, μεταξύ των υπευθύνων για τον σχεδιασμό της καταστολής των διαμαρτυριών που πραγματοποιείται από το 2009 και συνδεόμενος με τους υπευθύνους για την καταστολή των διαμαρτυριών.

Ήταν επίσης υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της καταστολής δημόσιων αναταραχών τον Δεκέμβριο 2017/2018 και τον Νοέμβριο 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Φύλο: άρρεν

Επικεφαλής του γραφείου πολιτικής ιδεολογίας του Ανώτατου Ηγέτη. Πρώην εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη στις Pasdaran (1995-2020) μετά από αδιάλειπτη σταδιοδρομία στους κόλπους του στρατεύματος, ειδικότερα δε στις υπηρεσίες πληροφοριών των Pasdaran. Το επίσημο αυτό αξίωμα τον κατέστησε κεντρικό πρόσωπο στη διαβίβαση διαταγών από το Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη στον μηχανισμό καταστολής των Pasdaran.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Νότος) - (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1967

Φύλο: άρρεν

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, επικεφαλής του κτηματομεσιτικού κλάδου του Ιδρύματος Mostazafan, το οποίο τελεί υπό την άμεση διαχείριση του Ανώτατου Ηγέτη Khamenei. Έως τον Νοέμβριο του 2019, ήταν διευθυντής στο παράρτημα του Ιδρύματος Astan Qods Razavi στην Τεχεράνη. Πρώην δήμαρχος της Mashhad, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν, όπου λαμβάνουν τακτικά χώρα δημόσιες εκτελέσεις. Πρώην αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις. Διορίστηκε το 2009. Υπό αυτή την ιδιότητα, ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση της δίωξης ατόμων που υπερασπίζονταν τα νόμιμα δικαιώματά τους, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης. Αργότερα διορίστηκε επικεφαλής της Ιρανικής Επιτροπής Εκλογών για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2012 και τις προεδρικές εκλογές του 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Φύλο: άρρεν

Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Επιθεώρησης του υπουργείου Δικαιοσύνης της Τεχεράνης. Πρώην εισαγγελέας του Karaj. Υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή του ως κατηγόρου σε δίκες όπου επιβλήθηκε η θανατική ποινή. Στη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέα υπήρξε υψηλός αριθμός εκτελέσεων στην περιοχή του Karaj.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Φύλο: άρρεν

Πρώην διευθυντής της φυλακής του Evin (2012 -2015). Κατά τη θητεία του, οι συνθήκες στη φυλακή επιδεινώθηκαν και σύμφωνα με αναφορές εντάθηκε η κακοποίηση κρατουμένων. Τον Οκτώβριο του 2012 εννέα κρατούμενες άρχισαν απεργία πείνας διαμαρτυρόμενες για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και για βίαιη μεταχείριση από τους φύλακες.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Δρ.) (γνωστός και ως Haj-agha Sarafraz)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Τεχεράνη (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: περίπου 1963

Τόπος διαμονής: Τεχεράνη

Φύλο: άρρεν

Πρώην μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου για τον Κυβερνοχώρο. Πρώην πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB) (2014-2016). Πρώην επικεφαλής της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του IRIB και της Press TV, υπεύθυνος για όλες τις αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό. Στενά συνδεδεμένος με τον κρατικό μηχανισμό ασφαλείας. Υπό τις οδηγίες του, η Press TV, μαζί με τον IRIB, συνεργάστηκε με τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και με εισαγγελείς στη μετάδοση καταναγκαστικών ομολογιών κρατουμένων, μεταξύ άλλων του Ιρανοκαναδού δημοσιογράφου και κινηματογραφιστή Maziar Bahari, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα “Ιράν Σήμερα”. Ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας του τομέα των επικοινωνιών OFCOM επέβαλε πρόστιμο ύψους 100 000 λιρών Αγγλίας στην Press TV στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μετάδοση της ομολογίας του Bahari το 2011, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε στη φυλακή ενώ ο Bahari βρισκόταν υπό την απειλή βίας. Συνεπώς, ο Sarafraz εμπλέκεται σε παραβίαση του δικαιώματος τήρησης της νομιμότητας και της δίκαιης δίκης.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (γνωστός και ως Hamidreza Emadi)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Hamedan (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: περίπου 1973

Τόπος διαμονής: Τεχεράνη

Τόπος εργασίας: Κεντρικά γραφεία Press TV, Τεχεράνη

Φύλο: άρρεν

Διευθυντής Ειδήσεων της Press TV. Πρώην ανώτερος παραγωγός της Press TV.

Υπεύθυνος για την παραγωγή και τη μετάδοση καταναγκαστικών ομολογιών κρατουμένων, μεταξύ άλλων δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και προσώπων που ανήκουν στις κουρδικές και αραβικές μειονότητες, παραβίαση διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων για ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη. Ο ανεξάρτητος ρυθμιστής μεταδόσεων OFCOM επέβαλε πρόστιμο ύψους 100 000 λιρών Αγγλίας στην Press TV στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μετάδοση της καταναγκαστικής ομολογίας του Ιρανοκαναδού δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Maziar Bahari το 2011, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε στη φυλακή ενώ ο Bahari βρισκόταν υπό την απειλή βίας. ΜΚΟ έχουν αναφέρει περαιτέρω περιπτώσεις καταναγκαστικών τηλεοπτικών ομολογιών από την Press TV. Συνεπώς, ο Emadi συνδέεται με παραβίαση του δικαιώματος για ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Jahrom (Ιράν)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1964

Φύλο: άρρεν

Επικεφαλής της Επαναστατικής Εισαγγελίας του Shiraz. Υπεύθυνος για παράνομες συλλήψεις και κακομεταχείριση πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, Μπαχάι και κρατουμένων συνείδησης, οι οποίοι παρενοχλήθηκαν, βασανίστηκαν, ανακρίθηκαν και τους απαγορεύθηκε η πρόσβαση σε δικηγόρο και σε ορθή διαδικασία. Ο Musavi-Tabar υπέγραψε δικαστικές αποφάσεις στο διαβόητο Κέντρο Κράτησης αριθ. 100 (ανδρική φυλακή), μεταξύ άλλων απόφαση κράτησης της κρατούμενης Μπαχάι Raha Sabet για τρία χρόνια σε απομόνωση.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής διευθυντής Δικαστικής Εποπτείας (από τις 13 Οκτωβρίου 2018). Πρώην επικεφαλής της “Επιτροπής Καθορισμού των Περιπτώσεων Ποινικού Περιεχομένου”, μιας κυβερνητικής οργάνωσης υπεύθυνης για τη λογοκρισία στο διαδίκτυο και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Υπό την ηγεσία του, η Επιτροπή προσδιόρισε το “έγκλημα στον κυβερνοχώρο” με αριθμό ασαφών κατηγοριών που ποινικοποιούν τη δημιουργία και τη δημοσίευση περιεχομένου που θεωρείται ακατάλληλο από το καθεστώς. Ήταν υπεύθυνος για την καταστολή και τον αποκλεισμό πολλών ιστότοπων της αντιπολίτευσης, ηλεκτρονικών εφημερίδων, ιστολογίων, ιστότοπων ΜΚΟ ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Google και του Gmail από τον Σεπτέμβριο του 2012. Ο ίδιος και η Επιτροπή συνέδραμαν ενεργά στον θάνατο του κρατούμενου συντάκτη ιστολογίου Sattar Beheshti, τον Νοέμβριο του 2012. Συνεπώς η Επιτροπή της οποίας ήταν επικεφαλής είναι άμεσα υπεύθυνη για συστημικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως με την απαγόρευση και το φιλτράρισμα ιστότοπων για το γενικό κοινό, και περιστασιακά για γενικευμένο αποκλεισμό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

12.3.2013»

Οντότητες

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

«1.

Αστυνομία Κυβερνοχώρου

Τοποθεσία: Τεχεράνη (Ιράν)

Ιστότοπος:http://www.cyberpolice.ir

Η ιρανική Αστυνομία Κυβερνοχώρου, που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2011, είναι μονάδα της Αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, επικεφαλής της οποίας είναι ο Vahid Majid. Από την ίδρυσή της και μέχρι τις αρχές του 2015, επικεφαλής της ήταν ο Esmail Ahmadi-Moqaddam (καταχωρισμένος). Ο Ahmadi-Moqaddam τόνισε ότι η Αστυνομία Κυβερνοχώρου θα συγκρουόταν με αντεπαναστατικές και αντιπολιτευτικές ομάδες που χρησιμοποίησαν το 2009 κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο για να υποκινήσουν διαδηλώσεις κατά της επανεκλογής του Προέδρου Mahmoud Ahmadinejad. Τον Ιανουάριο του 2012, η Αστυνομία Κυβερνοχώρου εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα ίντερνετ καφέ, απαιτώντας από τους χρήστες να παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία θα διατηρούνταν από τους ιδιοκτήτες του καταστήματος για έξι μήνες, καθώς και ιστορικό με τους ιστότοπους που επισκέφθηκαν. Οι κανόνες επιβάλλουν επίσης στους ιδιοκτήτες ίντερνετ καφέ να εγκαθιστούν κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και να διατηρούν τις καταγραφές τους για έξι μήνες. Οι νέοι αυτοί κανόνες ενδέχεται να δημιουργήσουν μητρώο το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για να εντοπίζουν ακτιβιστές ή οποιονδήποτε θεωρείται απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Τον Ιούνιο του 2012 τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Αστυνομία Κυβερνοχώρου θα άρχιζε την πάταξη εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN). Στις 30 Οκτωβρίου 2012 η Αστυνομία Κυβερνοχώρου συνέλαβε τον συντάκτη ιστολογίου Sattar Beheshti χωρίς ένταλμα για “πράξεις κατά της εθνικής ασφάλειας σε κοινωνικά δίκτυα και στο Facebook”. Ο Beheshti είχε επικρίνει την ιρανική κυβέρνηση στο ιστολόγιό του. Ο Beheshti βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις 3 Νοεμβρίου 2012 και πιστεύεται ότι βασανίστηκε μέχρι θανάτου από μέλη της Αστυνομίας Κυβερνοχώρου. Η Αστυνομία Κυβερνοχώρου είναι υπεύθυνη για πολλές συλλήψεις διοικητικών υπαλλήλων της ομάδας Telegram στο πλαίσιο των διαδηλώσεων του Νοεμβρίου 2019 σε εθνικό επίπεδο.

12.3.2013».