2.9.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1244 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Σεπτεμβρίου 2020

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2013 όσον αφορά την επιβολή μειώσεων σε αλιευτικές ποσοστώσεις που χορηγήθηκαν στην Ισπανία για το 2020 και το 2023

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2013 η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2013 (2) σχετικά με την επιβολή μειώσεων σε ορισμένες αλιευτικές ποσοστώσεις που διατέθηκαν στην Ισπανία το 2013 και τα επόμενα έτη λόγω υπεραλίευσης ορισμένης ποσόστωσης σκουμπριού το 2009. Με τον κανονισμό αυτό επιβλήθηκαν μειώσεις στην αλιευτική ποσόστωση σκουμπριού στη διαίρεση ICES 8c, στις υποζώνες ICES 9 και 10, και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1, καθώς και στην ποσόστωση γαύρου στην υποζώνη ICES 8.

(2)

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2013, οι μειώσεις στην αλιευτική ποσόστωση σκουμπριού της Ισπανίας στη διαίρεση ICES 8c, στις υποπεριοχές ICES 9 και 10 και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης CECAF 34.1.1 για τα έτη 2020 και 2023, καθορίστηκαν αντίστοιχα σε 5 544 και 1 392 τόνους.

(3)

Η Ισπανία δεν αλίευσε 3 341 τόνους σκουμπρί από την αντίστοιχη ποσόστωση για το 2019, ασκώντας έτσι μικρότερη αλιευτική πίεση στο εν λόγω απόθεμα σε σύγκριση με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με τις αλιευτικές δυνατότητες για το εν λόγω έτος. Η Ισπανία ζήτησε να συνυπολογιστούν οι εν λόγω μη αλιευθείσες ποσότητες, ώστε να αφαιρεθούν από τις μειώσεις που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2013 για τα έτη 2020 και 2023. Ως εκ τούτου, οι μη αλιευθείσες ποσότητες που προβλέπονται στις μειώσεις για το 2020 και για το 2023, που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2013, θα πρέπει να προσαρμοστούν.

(4)

Οι αλλαγές στις ποσότητες που αφαιρούνται από τις ποσοστώσεις σκουμπριού για το 2020 και το 2023 θα εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν τη μη υπέρβαση των αλιευτικών δυνατοτήτων για το εν λόγω είδος, σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(5)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2013 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2013 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την επιβολή μειώσεων σε ορισμένες αλιευτικές ποσοστώσεις που διατίθενται στην Ισπανία το 2013 και τα επόμενα έτη λόγω υπεραλίευσης ορισμένης ποσόστωσης σκουμπριού το 2009 (ΕΕ L 62 της 6.3.2013, σ. 1.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόθεμα

Αρχική ποσόστωση 2009

Προσαρμοσμένη ποσόστωση 2009

Διαπιστωμένα αλιεύματα 2009

Διαφορά ποσόστωσης - αλιευμάτων (υπεραλίευση)

Μείωση 2013

Μείωση 2014

Μείωση 2015

Μείωση 2016

Μείωση 2017

Μείωση 2018

Μείωση 2019

Μείωση 2020

Μείωση 2021

Μείωση 2022

Μείωση 2023

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

-65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

3 214

5 544

5 544

381

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696 6

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180

»

(1)  Για τον γαύρο, ως έτος νοείται η αλιευτική περίοδος που αρχίζει κατά το έτος αυτό.