8.7.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 217/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/977 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουλίου 2020

για παρέκκλιση από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων λόγω της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 30 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 38 στοιχεία γ), δ) και ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πανδημία COVID-19 και οι εκτεταμένοι περιορισμοί μετακινήσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες υπό τη μορφή εθνικών μέτρων, αποτελούν μια εξαιρετική και άνευ προηγουμένου πρόκληση για τα κράτη μέλη και τους επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 889/2008 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 (3).

(2)

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008.

(3)

Όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις λοιπές επίσημες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/466 της Επιτροπής (5) επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και για την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο της ειδικής κατάστασης που συνδέεται με τη νόσο COVID-19 έως την 1η Αυγούστου 2020.

(4)

Ειδικότερα, ορισμένα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η ικανότητά τους να επαληθεύουν την ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων παρακωλύεται λόγω των προαναφερόμενων περιορισμών και των συνακόλουθων διαταράξεων. Κατά κανόνα, για τη διεξαγωγή φυσικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη διενέργεια επίσημων ελέγχων, το προσωπικό των αρμόδιων αρχών ή, κατά περίπτωση, των αρχών και των φορέων ελέγχου, πρέπει να επισκέπτεται τις επιχειρήσεις ή/και να πραγματοποιεί μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις και η διενέργεια φυσικών επιθεωρήσεων δεν επιτρέπονται επί του παρόντος ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς λόγω εθνικών μέτρων, η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βασίζουν τους ελέγχους τους σε ελέγχους εγγράφων και να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προσδιορίζονται με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής ή του φορέα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, είναι σκόπιμο οι φυσικές επιθεωρήσεις να αντικατασταθούν από τους εν λόγω ελέγχους εγγράφων. Επιπλέον, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις έχουν καθυστερήσει τις ετήσιες επισκέψεις ελέγχου, γεγονός που καθιστά δύσκολο για την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, για τις αρχές ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διενέργεια πρόσθετων τυχαίων επισκέψεων, αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων και δειγματοληψίας όσον αφορά ορισμένα προφίλ επιχειρήσεων.

(5)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν στο σύστημα βιολογικής παραγωγής. Ωστόσο, εν αναμονή της επανάληψης των συνήθων δραστηριοτήτων ελέγχου μετά τη λήξη των εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναβάλει τις φυσικές επιθεωρήσεις και να βασιστεί σε ελέγχους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που διενεργούνται μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, έως ότου καταστεί εφικτή η επανέναρξη των εργασιών.

(6)

Είναι υψίστης σημασίας να συνεχιστεί η έγκαιρη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις και παρατυπίες όσον αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι εν λόγω έρευνες θα διεξάγονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ οι αρχές και οι φορείς ελέγχου θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν τις αναγκαίες φυσικές επιθεωρήσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

(7)

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη λόγω της πανδημίας COVID-19, εμποδίζουν επί του παρόντος την έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των φορέων ελέγχου και των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για τον προσδιορισμό της προέλευσης των διαπιστούμενων παρατυπιών ή παραβάσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραταθούν ορισμένες προθεσμίες.

(8)

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας που εφαρμόζεται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη, λόγω της πανδημίας COVID-19, μπορεί επίσης να επηρεάσει τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να διενεργούν την ετήσια επιθεώρηση των φορέων ελέγχου στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι, αντ’ αυτής, μια αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζει προσωρινά εποπτικούς ελέγχους.

(9)

Επιπλέον, ως συνέπεια των μέτρων που θεσπίστηκαν για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, οι σοβαροί περιορισμοί που εφαρμόζονται στις μεταφορές επηρεάζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών που θα παρέδιδαν την έντυπη και υπογεγραμμένη με ιδιόχειρη υπογραφή έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου που απαιτείται για τις εισαγόμενες αποστολές. Για τον λόγο αυτό, είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά την υποχρέωση κατοχής έντυπης έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου.

(10)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτραπεί, οι συναφείς φυσικές επιθεωρήσεις να αντικατασταθούν από ελέγχους εγγράφων όσον αφορά τις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προσδιορίζονται με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής ή του φορέα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που ελήφθησαν από ορισμένα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η αναδρομική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την 1η Μαρτίου 2020. Επιπλέον, ο αριθμός των δειγματοληψιών, των πρόσθετων τυχαίων επισκέψεων και των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων θα υπολογιστεί όσον αφορά το έτος 2020. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11)

Μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 στην Κίνα, η εν λόγω χώρα επέβαλε ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τις αρχές Ιανουαρίου 2020. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί προγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής για τις δραστηριότητες ελέγχου που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κίνα.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, όσον αφορά τις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προσδιορίζονται με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής ή του φορέα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, σε περίπτωση περιορισμού των μετακινήσεων λόγω εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, οι φυσικοί έλεγχοι για τους σκοπούς των ετήσιων επιθεωρήσεων και της ανανέωσης των αποδεικτικών εγγράφων των επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής μπορούν να αντικατασταθούν από ελέγχους εγγράφων. Οι εν λόγω έλεγχοι εγγράφων μπορούν να διενεργούνται, επίσης, όταν είναι αναγκαίο, με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προσδιορίζονται με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής ή του φορέα ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

2.   Όσον αφορά τις άλλες επιχειρήσεις, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσχωρήσουν στο σύστημα βιολογικής παραγωγής για πρώτη φορά, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπως η αναδρομική αναγνώριση, σε περίπτωση περιορισμού των μετακινήσεων λόγω εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, η φυσική επιθεώρηση, που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, πραγματοποιείται αμέσως μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης στα κράτη μέλη και στην οικεία τρίτη χώρα, μετά τη λήξη των εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Έως τη στιγμή εκείνη, οι έλεγχοι εγγράφων για τους σκοπούς της ετήσιας επιθεώρησης, της έκδοσης και της ανανέωσης των αποδεικτικών εγγράφων των επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής και της αναδρομικής αναγνώρισης, μπορούν να διενεργούνται, όταν είναι αναγκαίο, και με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να αναλύονται ετησίως από τον φορέα ή την αρχή ελέγχου, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 2 % του αριθμού των επιχειρήσεων που είναι υπό τον έλεγχό τους.

4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92α παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η απάντηση σε κοινοποίηση σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα, που αναφέρεται στην εν λόγω περίοδο, αποστέλλεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αρχικής κοινοποίησης.

5.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, οι συμπληρωματικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού καλύπτουν το 5 % των επιχειρήσεων στο πλαίσιο συμβάσεων, σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου.

6.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, τουλάχιστον το 5 % όλων των επιθεωρήσεων και των επισκέψεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 4 είναι αιφνιδιαστικές.

7.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η «ετήσια επιθεώρηση» του φορέα ελέγχου που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η οποία έχει προγραμματιστεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, μπορεί να αντικατασταθεί από «ετήσιο εποπτικό έλεγχο» που διενεργείται επίσης με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εφόσον τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 στο οικείο κράτος μέλος εμποδίζουν την αρμόδια αρχή να διενεργήσει την εν λόγω επιθεώρηση.

Άρθρο 2

Παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου ή τον αρμόδιο φορέα ελέγχου με την εισαγωγή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και την επικύρωση του τετραγωνιδίου 18 στο σύστημα Trade Control and Expert System (TRACES). Εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, με την επικύρωση του τετραγωνιδίου 20 στο TRACES και συμπληρώνεται από τον πρώτο παραλήπτη στο TRACES.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, κατά τον έλεγχο μιας αποστολής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θεωρεί το πιστοποιητικό ελέγχου επικυρώνοντας το τετραγωνίδιο 20 στο TRACES.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, η απάντηση σε κοινοποίηση σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα, που αναφέρεται στην εν λόγω περίοδο, αποστέλλεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αρχικής κοινοποίησης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το άρθρο 1 παράγραφοι 3, 5 και 6 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου που διεξάγονται στην Κίνα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/466 της Επιτροπής σχετικά με προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια ορισμένων σοβαρών διαταράξεων στα συστήματα ελέγχων των κρατών μελών λόγω της νόσου που προκαλείται από τον κοροναϊό (COVID-19) (ΕΕ L 98 της 31.3.2020, σ. 30).