16.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 190/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/785 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate και triazoxide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane και tau-fluvalinate έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα III μέρος A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για την ουσία triazoxide δεν καθορίστηκαν ΑΟΚ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και, καθώς η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού, ισχύει η προκαθορισμένη τιμή 0,01 mg/kg που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Για την ουσία chromafenozide (χρωμαφενοζίδη), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (2). Δεν επιτρέπονται χρήσεις ούτε υπάρχουν ανοχές κατά την εισαγωγή για την ουσία chromafenozide στην Ένωση. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καθορισμός του ΑΟΚ στο όριο προσδιορισμού (ΟΠ) θα παρείχε ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές στην Ένωση. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω ΑΟΚ θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στα συγκεκριμένα ΟΠ.

(3)

Όσον αφορά την ουσία fluometuron (φλουομετουρόνη), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (3). Συνέστησε να διατηρηθεί το υφιστάμενο ΑΟΚ για τα σπέρματα βαμβακιού. Δεν υπάρχουν άλλες άδειες για την ουσία αυτή. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, το ΑΟΚ για το εν λόγω προϊόν θα πρέπει να καθοριστεί στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο υφιστάμενο επίπεδο.

(4)

Όσον αφορά την ουσία pencycuron (πενκυκουρόνη), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (4), στην οποία πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για όλα τα προϊόντα, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο συγκεκριμένο ΟΠ.

(5)

Όσον αφορά την ουσία sedaxane (σεδαξάνη), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (5), στην οποία πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου και συνέστησε να διατηρηθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο υφιστάμενο επίπεδο.

(6)

Όσον αφορά την ουσία tau-fluvalinate (τ-φλουβαλινάτη), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (6), στην οποία πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου και συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ για τα κεράσια (γλυκά), τις φράουλες, τα κοκκινογούλια, τα καρότα, τα μπρόκολα, τα φασόλια (χωρίς λοβό), τα μπιζέλια (χωρίς λοβό), τους σπόρους σουσαμιού, τα σπέρματα ελαιοκράμβης, τα σπέρματα βαμβακιού, το κριθάρι, τη βρώμη, τους χοίρους (μυς, λίπος, ήπαρ), τους νεφρούς (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, ιπποειδή), το γάλα (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, άλογα). Για άλλα προϊόντα, η Αρχή συνέστησε την αύξηση ή τη διατήρηση των υφιστάμενων ΑΟΚ. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο υφιστάμενο επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τα αγγούρια, το λίπος πουλερικών και τα βρώσιμα εντόσθια πουλερικών (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς), ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης κινδύνου. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(7)

Όσον αφορά την ουσία triazoxide (τριαζοξείδιο), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (7), στην οποία συνέστησε τη μείωση των ΑΟΚ για το κριθάρι, τη βρώμη, τη σίκαλη και τον σίτο. Δεν υπάρχουν άλλες άδειες για την ουσία αυτή. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο συγκεκριμένο ΟΠ ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή.

(8)

Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η χρήση του οικείου φυτοπροστατευτικού προϊόντος δεν έχει εγκριθεί, και για τα οποία δεν υπάρχουν ανοχές κατά την εισαγωγή ούτε ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL), τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο ΟΠ ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(9)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων όσον αφορά την ανάγκη προσαρμογής ορισμένων ορίων προσδιορισμού. Σε σχέση με αρκετές ουσίες, τα εν λόγω εργαστήρια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, για ορισμένα προϊόντα, η τεχνική εξέλιξη απαιτεί τον καθορισμό ειδικών ορίων προσδιορισμού.

(10)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής, και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(11)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(12)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική διάθεση στην αγορά, η μεταποίηση και η κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(14)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί στην Ένωση ή που έχουν εισαχθεί στην Ένωση πριν από τις 6 Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 070 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία chromafenozide, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2019·17(1):5533.

(3)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία fluometuron, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2019·17(1):5560.

(4)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pencycuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία pencycuron, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2018·16(12):5518.

(5)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία sedaxane, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2019·17(1):5544.

(6)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία tau-fluvalinate, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2018·16(11):5475.

(7)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία triazoxide, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2019·17(1):5525.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1)

στο παράρτημα II, προστίθενται οι ακόλουθες στήλες για τις ουσίες chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate και triazoxide:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α)

Chromafenozide (χρωμαφενοζίδη)

Fluometuron (φλουομετουρόνη)

Pencycuron (πενκυκουρόνη) [άθροισμα των ουσιών pencycuron και pencycuron-PB-amine (PB-αμίνη πενκυκουρόνης), εκφραζόμενο ως pencycuron] (F) (R) (A)

Sedaxane (σεδαξάνη) (άθροισμα ισομερών)

Fluvalinate (φλουβαλινάτη) (άθροισμα ισομερών) (F) που προκύπτει από τη χρήση της ουσίας tau-fluvalinate (τ-φλουβαλινάτη)

Triazoxide (τριαζοξείδιο)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

 

 

 

 

0,4

0,001(*)

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

0110990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Ακρόδρυα

 

 

 

 

0,01(*)

0,005(*)

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια

 

 

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

 

0120990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0130000

Μηλοειδή

 

 

 

 

0,3

0,001(*)

0130010

Μήλα

 

 

 

 

 

 

0130020

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

 

 

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

 

 

 

 

0130990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

 

 

 

 

0,001(*)

0140010

Βερίκοκα

 

 

 

 

0,3

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

 

 

 

0,4

 

0140030

Ροδάκινα

 

 

 

 

0,3

 

0140040

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

0,01(*)

 

0140990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

 

 

0,001(*)

0151000

α) σταφύλια

 

 

 

 

1

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

 

0152000

β) φράουλες

 

 

 

 

0,3

 

0153000

γ) καρποί βάτου

 

 

 

 

0,01(*)

 

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

 

 

 

 

 

0153990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0154000

δ) άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

 

 

 

0,01(*)

 

0154010

Μύρτιλλα

 

 

 

 

 

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

 

 

 

 

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

 

 

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

 

 

 

 

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

 

 

 

 

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

 

 

 

 

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

 

 

 

 

 

0154990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

 

 

 

0,01(*)

 

0161000

α) καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161020

Σύκα

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

 

 

0,005(*)

0161040

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161050

Καράμβολες

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161060

Kaki/Λωτός

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,001(*)

0162000

β) καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

 

 

 

0,001(*)

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

 

 

 

0162020

Λίτσι

 

 

 

 

 

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

 

 

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

 

 

 

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

 

 

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

 

 

 

 

0162990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0163000

γ) καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

0,005(*)

0163020

Μπανάνες

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163030

Μάνγκο

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163040

Παπάγια

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163050

Ρόδια

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163060

Cherimoyas

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163070

Γκουάβα

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163080

Ανανάς

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,001(*)

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

 

0,01(*)

0,001(*)

0211000

α) πατάτες

 

 

 

0,02

 

 

0212000

β) τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

0,01(*)

 

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

γ) άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

0,01(*)

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

 

 

 

 

 

0213020

Καρότα

 

 

 

 

 

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

 

 

 

 

 

0213040

Χρένα

 

 

 

 

 

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

 

 

 

 

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

 

 

 

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

 

 

 

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

 

 

 

 

 

0213090

Λαγόχορτα

 

 

 

 

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

 

 

 

0213110

Γογγύλια

 

 

 

 

 

 

0213990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0220010

Σκόρδα

 

 

 

 

 

 

0220020

Κρεμμύδια

 

 

 

 

 

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

 

 

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

 

 

 

 

 

 

0220990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0231000

α) Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες

 

 

 

 

0,01(*)

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

 

 

 

0,01(*)

 

0231030

Μελιτζάνες

 

 

 

 

0,15

 

0231040

Μπάμιες

 

 

 

 

0,01(*)

 

0231990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0232000

β) κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0,02

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

(+)

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

 

 

 

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

γ) κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

0233010

Πεπόνια

 

 

 

 

0,09

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

 

 

0,01(*)

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

0,09

 

0233990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0234000

δ) γλυκό καλαμπόκι

 

 

 

 

0,01(*)

 

0239000

ε) άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

0,01(*)

 

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0241000

α) ανθοκράμβες

 

 

 

 

0,3

 

0241010

Μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

 

0241990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

β) κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

0,15

 

0242020

Λάχανα

 

 

 

 

0,3

 

0242990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0243000

γ) φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

0,01(*)

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

 

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

 

 

 

 

 

0243990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

δ) γογγυλοκράμβες

 

 

 

 

0,08

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

 

 

0251000

α) μαρούλια και σαλατικά

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,7

0,001(*)

0251010

Λυκοτρίβολο

 

 

 

 

 

 

0251020

Μαρούλια

 

 

 

 

 

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

 

 

 

 

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

 

 

 

 

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

 

 

 

 

 

0251060

Ρόκα

 

 

 

 

 

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

 

 

 

 

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

 

 

 

 

 

0251990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

β) σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0252010

Σπανάκι

 

 

 

 

 

 

0252020

Ανδράκλα

 

 

 

 

 

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

 

 

 

 

 

0252990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0253000

γ) αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0254000

δ) νεροκάρδαμο

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0255000

ε) ραδίκια witloof/αντίβ

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0256000

στ) βότανα και βρώσιμα άνθη

0,02(*)

0,02(*)

0,04(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,002(*)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

 

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο

 

 

 

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

 

 

 

0256070

Θυμάρι

 

 

 

 

 

 

0256080

Βασιλικός

 

 

 

 

 

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

 

 

 

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

 

 

 

 

 

0256990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Ψυχανθή

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

 

 

 

0,6

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

0,05

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

 

 

 

0,6

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

0,05

 

0260050

Φακές

 

 

 

 

0,01(*)

 

0260990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0270010

Σπαράγγια

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270020

Άγριες αγκινάρες

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270030

Σέλινο

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270050

Αγκινάρες

 

 

 

 

0,8

 

0270060

Πράσα

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270070

Ραβέντι

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

 

 

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01(*)

0,005(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,003(*)

0300010

Φασόλια

 

 

 

 

 

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

 

 

0300030

Μπιζέλια

 

 

 

 

 

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

 

 

 

 

 

0300990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,005(*)

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

 

 

0,02

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

 

 

 

0,02

 

0401070

Σόγια

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

 

 

 

0,02

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

 

 

 

0,09

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

 

 

 

0,02

 

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

 

 

 

0,02

 

0401120

Σπόροι βόραγου

 

 

 

 

0,02

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

 

 

 

0,02

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

 

 

0,02

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

 

0,01(*)

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

 

 

 

 

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

 

 

0402040

Καπόκ

 

 

 

 

 

 

0402990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,01(*)

0,005(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,003(*)

0500010

Κριθάρι

 

 

 

 

0,4

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500030

Καλαμπόκι

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500040

Κεχρί

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500050

Βρώμη

 

 

 

 

0,4

 

0500060

Ρύζι

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500070

Σίκαλη

 

 

 

 

0,05

 

0500080

Σόργο

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500090

Σίτος

 

 

 

 

0,05

 

0500990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0610000

Τέια

 

 

 

 

 

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

 

 

 

 

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

 

 

 

 

 

0631000

α) άνθη

 

 

 

 

 

 

0631010

Χαμομήλι

 

 

 

 

 

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

 

 

 

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

 

 

 

 

0631040

Γιασεμί

 

 

 

 

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

 

 

0631990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

β) φύλλα και βότανα

 

 

 

 

 

 

0632010

Φράουλα

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Μάτε

 

 

 

 

 

 

0632990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

γ) ρίζες

 

 

 

 

 

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

 

 

 

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

 

 

 

 

0633990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

δ) οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

 

 

 

 

 

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

 

 

 

 

 

0650000

Χαρούπια

 

 

 

 

 

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

 

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

 

 

 

 

0810030

Σέλινο

 

 

 

 

 

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

 

 

 

 

0810050

Κύμινο

 

 

 

 

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

 

 

0810070

Μάραθο

 

 

 

 

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

 

 

0810990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

 

 

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

 

 

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

 

 

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

 

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

 

 

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

 

 

 

 

0820070

Βανίλια

 

 

 

 

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

 

 

 

0820990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0830010

Κανέλα

 

 

 

 

 

 

0830990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

 

 

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0840020

Ζιγγίβερι (10)

 

 

 

 

 

 

0840030

Κουρκουμάς

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Άλλα (2)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

 

 

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

 

 

 

 

0850990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

 

 

 

 

0860990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Επίσπερμο

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

 

 

 

 

0870990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

 

 

 

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

 

 

 

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 

 

 

 

 

0900990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

 

 

 

1010000

Εμπορεύματα από

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

 

0,01(*)

1011000

α) χοίρους

 

 

 

 

 

 

1011010

Μυς

 

 

 

 

0,015

 

1011020

Λίπος

 

 

 

 

0,05

 

1011030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,01(*)

 

1011040

Νεφροί

 

 

 

 

0,01(*)

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,05

 

1011990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

1012000

β) βοοειδή

 

 

 

 

 

 

1012010

Μυς

 

 

 

 

0,05

 

1012020

Λίπος

 

 

 

 

0,3

 

1012030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,01(*)

 

1012040

Νεφροί

 

 

 

 

0,015

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3

 

1012990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

1013000

γ) πρόβατα

 

 

 

 

 

 

1013010

Μυς

 

 

 

 

0,05

 

1013020

Λίπος

 

 

 

 

0,3

 

1013030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,01(*)

 

1013040

Νεφροί

 

 

 

 

0,015

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3

 

1013990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

1014000

δ) αίγες

 

 

 

 

 

 

1014010

Μυς

 

 

 

 

0,05

 

1014020

Λίπος

 

 

 

 

0,3

 

1014030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,01(*)

 

1014040

Νεφροί

 

 

 

 

0,015

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3

 

1014990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

1015000

ε) ιπποειδή

 

 

 

 

 

 

1015010

Μυς

 

 

 

 

0,05

 

1015020

Λίπος

 

 

 

 

0,3

 

1015030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,01(*)

 

1015040

Νεφροί

 

 

 

 

0,015

 

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3

 

1015990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016000

στ) πουλερικά

 

 

 

 

 

 

1016010

Μυς

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016020

Λίπος

 

 

 

 

0,03 (+)

 

1016030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016040

Νεφροί

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,03 (+)

 

1016990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

1017000

ζ) άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

 

 

 

 

 

1017010

Μυς

 

 

 

 

0,05

 

1017020

Λίπος

 

 

 

 

0,3

 

1017030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,01(*)

 

1017040

Νεφροί

 

 

 

 

0,015

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3

 

1017990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01(*)

 

1020000

Γάλα

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

 

0,01(*)

1020010

Βοοειδή

 

 

 

 

0,03

 

1020020

Πρόβατα

 

 

 

 

0,02

 

1020030

Αίγες

 

 

 

 

0,02

 

1020040

Άλογα

 

 

 

 

0,03

 

1020990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1030010

Όρνιθες

 

 

 

 

 

 

1030020

Πάπιες

 

 

 

 

 

 

1030030

Χήνες

 

 

 

 

 

 

1030040

Ορτύκια

 

 

 

 

 

 

1030990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας (7)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1060000

Ομάδα χερσαία ασπόνδυλα

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1100000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ — ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (9)

 

 

 

 

 

 

(*)

Όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(α)

Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(F) = Λιποδιαλυτό

Pencycuron (πενκυκουρόνη) [άθροισμα των ουσιών pencycuron και pencycuron-PB-amine (PB-αμίνη πενκυκουρόνης), εκφραζόμενο ως pencycuron] (F) (R) (A)

(A)

Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ διαπίστωσαν ότι στο εμπόριο δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο αναφοράς για την ουσία pencycuron-PB-amine. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη την εμπορική διαθεσιμότητα του προτύπου αναφοράς που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο έως τη 16η Ιουνίου 2021 ή, εάν το εν λόγω πρότυπο αναφοράς δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο έως την εν λόγω ημερομηνία, τη μη διαθεσιμότητά του.

(R) = Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου και κωδικού:

Pencycuron – κωδικός 1000000: pencycuron (F)

Fluvalinate (φλουβαλινάτη) (άθροισμα ισομερών) (F) που προκύπτει από τη χρήση της ουσίας tau-fluvalinate (τ-φλουβαλινάτη)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 16η Ιουνίου 2022 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την εν λόγω ημερομηνία, τη μη διαθεσιμότητά τους.

0232010 Αγγούρια

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι έλλειπαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τον μεταβολισμό των ζώων και μελέτες για τις ζωοτροφές. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 16η Ιουνίου 2022 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την εν λόγω ημερομηνία, τη μη διαθεσιμότητά τους.

1016020 Λίπος

1016050 Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)»

2)

στο μέρος Α του παραρτήματος III, απαλείφονται οι στήλες για τις ουσίες chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane και tau-fluvalinate (τ-φλουβαλινάτη).