4.5.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/595 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Απριλίου 2020

σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αιγοπρόβειου κρέατος και με τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 223 παράγραφος 3 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις, που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, είχαν σοβαρές επιπτώσεις στις πωλήσεις ορισμένων κατηγοριών προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος, όπως τα σφάγια αμνοεριφίων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης.

(2)

Συνέπεια της κατάστασης αυτής ήταν να σημειωθεί κατακόρυφη πτώση στη ζήτηση ορισμένων προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος. Επομένως, ο τομέας του αιγοπρόβειου κρέατος αντιμετωπίζει διαταραχή της αγοράς λόγω ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτό έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια του τομέα και θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργών της Ένωσης. Εάν δεν ληφθούν μέτρα κατά της εν λόγω διαταραχής της αγοράς, αναμένεται ότι θα επιδεινωθούν οι τιμές των προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος στην Ένωση και είναι πιθανό να συνεχιστεί η άσκηση πτωτικής πίεσης.

(3)

Η τρέχουσα ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά αιγοπρόβειου κρέατος μπορεί να μετριαστεί με την αποθεματοποίηση σφαγίων αμνοεριφίων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, τα οποία προορίζονταν, στην πλειονότητά τους, για τον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης.

(4)

Οι εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις, οι οποίοι επιβλήθηκαν στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, επηρέασαν επίσης τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού στα σφαγεία και στη μεταποίηση τροφίμων και έχουν μειώσει τη δυναμικότητα στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής.

(5)

Για να αμβλυνθούν οι τρέχουσες δυσκολίες και, ιδίως, να μειωθεί η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η οποία με τη σειρά της ασκεί πτωτική πίεση στις τιμές όλων των προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος, και για να μετριαστούν οι εν λόγω δυσχερείς συνθήκες στην αγορά, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος αιγοπροβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών.

(6)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238 της Επιτροπής (4) και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής (5) θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση. Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 θα πρέπει να εφαρμόζονται στην ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος αιγοπροβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών.

(7)

Το ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή ενός γρήγορου και ευέλικτου επιχειρησιακού συστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013, η εκ των προτέρων καθορισμένη ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση θα πρέπει να βασίζεται στο κόστος αποθεματοποίησης και σε άλλα σχετικά στοιχεία της αγοράς. Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ενίσχυση για τη συνολική περίοδο αποθεματοποίησης με βάση το κόστος αποθεματοποίησης και εξόδου από το απόθεμα, το κόστος ανά ημέρα αποθήκευσης υπό ψύξη και τη μερική αντιστάθμιση για την απώλεια της αξίας του νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη αιγοπρόβειου κρέατος το οποίο καταψύχεται.

(8)

Για να είναι η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αποτελεσματική και να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά, θα πρέπει να χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που δεν έχουν ακόμη αποθεματοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η περίοδος αποθεματοποίησης.

(9)

Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας και απλούστευσης, θα πρέπει να καθοριστεί η ελάχιστη ποσότητα προϊόντων που πρέπει να αφορά κάθε αίτηση.

(10)

Θα πρέπει να καθοριστεί εγγύηση για να διασφαλιστεί η σοβαρότητα της αίτησης και να είναι βέβαιο ότι το μέτρο θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά.

(11)

Τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 60 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240. Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί ευελιξία στα κράτη μέλη τα οποία αφορούν τα εν λόγω μέτρα, με παράταση της περιόδου διενέργειας των ελέγχων εισόδου στο απόθεμα ή την υποκατάστασή τους με τη χρήση άλλων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, και με τη μη απαίτηση διενέργειας αιφνιδιαστικών ελέγχων. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(12)

Το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις παραδεκτές αιτήσεις μία φορά εβδομαδιαίως. Για να διασφαλιστούν η διαφάνεια, η παρακολούθηση και η χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων ποσών ενίσχυσης, απαιτούνται συχνότερες κοινοποιήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση του καθεστώτος.

(13)

Για να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός προβλέπει ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος αιγοπροβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (στο εξής: ενίσχυση).

2.   Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240.

Άρθρο 2

Επιλέξιμα προϊόντα

1.   Ο κατάλογος των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση παρατίθεται στο παράρτημα.

2.   Για να είναι επιλέξιμο για ενίσχυση, το κρέας πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, και ενωσιακής καταγωγής. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα III του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238.

3.   Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για ποσότητες νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος που δεν έχουν ακόμη αποθεματοποιηθεί.

Άρθρο 3

Υποβολή και παραδεκτό των αιτήσεων

1.   Αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται από την 7η Μαΐου 2020.

2.   Κάθε αίτηση αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα και αναφέρεται σ’ αυτήν ο σχετικός κωδικός ΣΟ.

3.   Η ελάχιστη επιλέξιμη ποσότητα για κάθε αίτηση είναι 5 τόνοι.

Άρθρο 4

Ποσό της ενίσχυσης και περίοδος αποθεματοποίησης

1.   Τα σχετικά ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο αποθεματοποίησης παρατίθενται στο παράρτημα.

2.   Η συμβατική αποθεματοποίηση λήγει την προηγουμένη της εξόδου από το απόθεμα.

3.   Ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί μόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 90, 120 ή 150 ημερών.

Άρθρο 5

Εγγύηση

Κατά την υποβολή αίτησης ενίσχυσης για τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, το ποσό της εγγύησης που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238 ανέρχεται σε 100 EUR/τόνο.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφοι 1 και 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, όταν, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (στο εξής: μέτρα), ο οργανισμός πληρωμών δεν είναι σε θέση να διενεργήσει εγκαίρως τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος μπορεί:

α)

να παρατείνει την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων κατά έως και 30 ημέρες μετά τη λήξη των μέτρων· ή

β)

να υποκαταστήσει τους εν λόγω ελέγχους, κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων, με τη χρήση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών με γεωσήμανση ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, όταν, λόγω των μέτρων, ο οργανισμός πληρωμών δεν είναι σε θέση να διενεργήσει τους αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, ο οργανισμός αυτός δεν υποχρεούται να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των μέτρων.

Άρθρο 7

Κοινοποιήσεις των αιτούμενων ποσοτήτων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων που αποτέλεσαν αντικείμενο παραδεκτής αίτησης και τις σχετικές πληροφορίες, ως εξής:

α)

κάθε Δευτέρα, το αργότερο στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), τις ποσότητες των προϊόντων για τις οποίες υποβλήθηκαν παραδεκτές αιτήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας·

β)

κάθε Πέμπτη, το αργότερο στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), τις ποσότητες των προϊόντων για τις οποίες υποβλήθηκαν παραδεκτές αιτήσεις τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη της ίδιας εβδομάδας.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 15).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 71).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των επιλέξιμων για ενίσχυση προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και σχετικά ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο αποθεματοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1

Κωδικός τελωνειακής ονοματολογίας (κωδικός ΣΟ) των προϊόντων

Περιγραφή προϊόντων

Ποσό της ενίσχυσης ανά περίοδο αποθεματοποίησης

(σε EUR/τόνο)

90 ημέρες

120 ημέρες

150 ημέρες

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Ολόκληρα σφάγια και ημιμόρια σφαγίων αμνών ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

866

890

915

ex 0204 50 11

Ολόκληρα σφάγια και ημιμόρια σφαγίων εριφίων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη