17.4.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/533 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 15ης Απριλίου 2020

σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών (EKT/2020/23)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1 και 12.1,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στους συναφείς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποτυπώνουν τις ανάγκες του Ευρωσυστήματος σε όρους στατιστικών δεδομένων. Πάντως, η τρέχουσα πανδημική νόσος του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) ενδέχεται να αναχθεί σε σημαντική πρόκληση για τις μονάδες παροχής στατιστικών στοιχείων.

(2)

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να παραστεί ανάγκη παράτασης συγκεκριμένων προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών με καθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται γρήγορα και αποτελεσματικά προκειμένου να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

(3)

Για σκοπούς άμεσης απόκρισης στην τρέχουσα πανδημία ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξουσιοδότηση παράτασης των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών

1.   Με τον παρόντα κανονισμό το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί την εκτελεστική επιτροπή να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων στατιστικών πληροφοριών βάσει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπως αυτοί παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος.

2.   Όταν αποφασίζει να παρατείνει προθεσμία υποβολής στατιστικών πληροφοριών η εκτελεστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

α)

τη συχνότητα παροχής στοιχείων βάσει του οικείου κανονισμού της ΕΚΤ που παρατίθεται στο παράρτημα•

β)

τον αντίκτυπο της εξάπλωσης της COVID-19 στην ικανότητα τόσο των μονάδων παροχής στοιχείων να παρέχουν και να διασφαλίζουν την ποιότητα των εν λόγω στοιχείων όσο και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ») και της ΕΚΤ να διενεργούν την απαραίτητη επαλήθευσή τους•

γ)

τον βαθμό επείγοντος της συλλογής των στοιχείων που απαιτούνται κατά περίπτωση για την άσκηση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ•

δ)

την ανάγκη εστιασμένης διοχέτευσης των πόρων της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις συλλογής στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ από εκείνες.

3.   Κάθε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής δυνάμει της παραγράφου 1 λαμβάνει υπόψη γνωμάτευση την οποία εκπονεί η επιτροπή στατιστικής του ΕΣΚΤ υπό την τακτική της σύνθεση. Για τους σκοπούς υποβολής της γνωμάτευσης στην εκτελεστική επιτροπή η επιτροπή στατιστικής εξετάζει τις ανάγκες των χρηστών των δεδομένων.

4.   Η παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών επιτρέπεται μόνο σε σχέση με παροχή στοιχείων με καταληκτική ημερομηνία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

5.   Δεν επιτρέπεται η παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών πέραν της 30ής Ιουνίου 2021.

6.   Κάθε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής δυνάμει της παραγράφου 1 γνωστοποιείται τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο σε τριμηνιαία βάση.

7.   Οι επηρεαζόμενες μονάδες παροχής στοιχείων ενημερώνονται για κάθε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής δυνάμει της παραγράφου 1.

8.   Με τον παρόντα κανονισμό το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί επίσης την εκτελεστική επιτροπή να παρατείνει τις προθεσμίες διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών της παραγράφου 1 από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ. Κάθε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής δυνάμει της παρούσας παραγράφου πρέπει να συμφωνεί με την αντίστοιχη απόφαση που η ίδια λαμβάνει δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 2

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 15 Απριλίου 2020.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

H Πρόεδρος της ΕΚΤ

Christine LAGARDE


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος κανονισμών της ΕΚΤ

1.   

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2013, για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43) (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 18).

2.   

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΚΤ/2018/2) (ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 3).

3.   

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 36).