27.2.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 58/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/261 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου (3) τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να τηρούν ηλεκτρονικά μητρώα αδειών οικονομικών φορέων και αποθηκών που ασχολούνται με τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(2)

Με την οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου (4) επεκτείνεται η χρήση του μηχανοργανωμένου συστήματος σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2020/263 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την επιτήρηση διακινήσεων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στην επιτήρηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που τίθενται σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και στη συνέχεια διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς.

(3)

Για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του μηχανοργανωμένου συστήματος με τη διασφάλιση της αποθήκευσης πλήρων, επικαιροποιημένων και ακριβών δεδομένων, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 ώστε να συμπεριληφθούν δύο νέες κατηγορίες οικονομικών φορέων: οι πιστοποιημένοι αποστολείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως αποστολείς για υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, και οι πιστοποιημένοι παραλήπτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως παραλήπτες για υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, στην περίπτωση διακίνησης, διά θαλάσσης ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής μπορούν να επιτρέπουν στον αποστολέα να παραλείπει τα στοιχεία του παραλήπτη κατά τη χρονική στιγμή της αποστολής από το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2012, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μητρώο μόνο από εγκεκριμένο αποθηκευτή. Είναι ουσιώδους σημασίας να μπορεί επίσης ο εγγεγραμμένος αποστολέας να εισάγει στο ηλεκτρονικό μητρώο τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά του να παραλείπει τα στοιχεία του παραλήπτη κατά τη στιγμή της αποστολής.

(5)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η επέκταση του ηλεκτρονικού μητρώου ώστε να περιλαμβάνει οικονομικούς φορείς οι οποίοι διακινούν υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που τίθενται σε ανάλωση, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, είναι όμως δυνατό να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, επειδή έτσι θα διασφαλιστεί η εναρμονισμένη λειτουργία του μηχανοργανωμένου συστήματος και θα διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(6)

Με τον παρόντα κανονισμό γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρούνται οι αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβανομένων υπόψη των ορίων που θέτει ο παρών κανονισμός, η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει τα όσα είναι αναγκαία και αναλογικά για την προστασία των νόμιμων φορολογικών συμφερόντων των κρατών μελών.

(7)

Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(8)

Για να ευθυγραμμιστεί η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 σχετικά με την αυτοματοποίηση των διακινήσεων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς στο έδαφος του εν λόγω άλλου κράτους μέλους, και για να παρασχεθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος για να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 13η Φεβρουαρίου 2023.

(9)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

στην παράγραφο 1 στοιχείο α), προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«iv)

πιστοποιημένοι αποστολείς κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 (*1)·».

v)

πιστοποιημένοι παραλήπτες κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262·»·

(*1)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για τον καθορισμό των γενικών ρυθμίσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ L 58 της, 27.2.2020, σ. 4.)·»,"

2)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία στ) και ζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές, τη φορολογική αποθήκη ή τον κατάλογο φορολογικών αποθηκών τις οποίες αφορά η άδειά τους και, εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, μνεία ότι μπορούν να παραλείψουν τα στοιχεία του παραλήπτη κατά τη στιγμή της αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, ότι μπορούν να διαιρούν τη διακίνηση προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 23 της εν λόγω οδηγίας ή να διακινούν προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προς τόπο άμεσης παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, καθώς και μνεία ότι ενεργούν ως πιστοποιημένοι αποστολείς ή πιστοποιημένοι παραλήπτες, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφοι 6 και 7 της εν λόγω οδηγίας·

ζ)

για τους εγγεγραμμένους παραλήπτες, εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, μνεία ότι μπορούν να διακινούν προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προς τόπο άμεσης παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, καθώς και μνεία ότι ενεργούν ως πιστοποιημένοι παραλήπτες, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ια)

για τους εγγεγραμμένους αποστολείς, μνεία ότι μπορούν να παραλείψουν τα στοιχεία του παραλήπτη κατά τη στιγμή της αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, καθώς και μνεία ότι ενεργούν ως πιστοποιημένοι αποστολείς, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 13 Φεβρουαρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

K. MIKKONEN


(1)  Γνώμη της 3ης Οκτωβρίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 17ης Οκτωβρίου 2018 (ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 108).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 2012, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 (ΕΕ L 121 της 8.5.2012, σ. 1).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για τον καθορισμό των γενικών ρυθμίσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  Οδηγία (ΕΕΕ) 2020/263 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2020, για τη μηχανογράφηση στη διακίνηση και επιτήρηση των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης (βλέπε σελίδα 43 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).