2.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 404/9


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2020/1813 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2020

για την εκ νέου επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2020)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 38,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2020, για στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Μαρτίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472, η οποία συγκρότησε και δρομολόγησε στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI) για την περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2021.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση από την περίοδο αυτήν, η εξουσιοδότηση της επιχείρησης πρέπει να επιβεβαιώνεται εκ νέου κάθε 4 μήνες και ότι η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας πρέπει να παρατείνει την επιχείρηση, εκτός εάν η ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων της επιχείρησης συνεπάγεται προσέλκυση της μετανάστευσης με βάση τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχέδιο επιχειρήσεων.

(3)

Στις 23 Ιουλίου 2020, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1104 (2), επιβεβαιώνοντας εκ νέου την εξουσιοδότηση της επιχείρησης έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

(4)

Ο Διοικητής Επιχείρησης υπέβαλλε μηνιαίες εκθέσεις για τους παράγοντες προσέλκυσης.

(5)

Η εξουσιοδότηση της επιχείρησης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου για το τρίτο τετράμηνο της εντολής της, η δε επιχείρηση να παραταθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιβεβαιώνεται εκ νέου η εξουσιοδότηση της EUNAVFOR MED IRINI και η επιχείρηση παρατείνεται για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Η Πρόεδρος

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ΕΕ L 101 της 1.4.2020, σ. 4.

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1104 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 23ης Ιουλίου 2020, περί εκ νέου επιβεβαίωσης της εξουσιοδότησης για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020) (ΕΕ L 242 της 28.7.2020, σ. 3).