30.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 362/20


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1582 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συνόδους των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό («η συμφωνία») συνήφθη από την Ένωση με την απόφαση (ΕΕ) 2019/407 του Συμβουλίου (1). Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

(2)

Η σύνοδος των συμβαλλόμενων μερών είναι αρμόδια για τη θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εφαρμογής της συμφωνίας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αποτροπής της άναρχης αλιείας στο τμήμα ανοικτής θάλασσας του κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού μέσω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη διαφύλαξη της υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ιχθυαποθεμάτων. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να καταστούν δεσμευτικά για την Ένωση.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ορίζει ότι η Ένωση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. Ορίζει επίσης ότι η Ένωση πρέπει να εφαρμόζει την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας και να έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Προβλέπει περαιτέρω ότι η Ένωση πρέπει να λαμβάνει μέτρα διαχείρισης και διατήρησης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης των επιστημονικών γνώσεων και γνωμοδοτήσεων, τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων και την προαγωγή αλιευτικών μεθόδων που προωθούν επιλεκτικότερες τεχνικές αλιείας για την αποφυγή και τη μείωση, κατά το δυνατόν, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την αλιεία με χαμηλό αντίκτυπο στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στους αλιευτικούς πόρους. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ορίζει συγκεκριμένα ότι οι εν λόγω στόχοι και οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται από την Ένωση κατά την άσκηση των εξωτερικών σχέσεών της στον τομέα της αλιείας.

(4)

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2019, για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής, στην κοινή ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική» και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας», η στήριξη της συμφωνίας και της ενδεχόμενης δημιουργίας περιφερειακής οργάνωσης ή συμφωνίας διαχείρισης της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα της Αρκτικής αποτελεί σημαντικό στόχο για την Ένωση, προκειμένου να διαφυλαχθεί το περιβάλλον της Αρκτικής και να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη εντός και γύρω από την περιοχή της Αρκτικής στη βάση της διεθνούς συνεργασίας.

(5)

Ενδείκνυται να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη σύνοδο των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για την περίοδο 2020-2024, δεδομένου ότι τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης βάσει της συμφωνίας θα είναι δεσμευτικά για την Ένωση και επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο της ενωσιακής νομοθεσίας, και συγκεκριμένα τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 (3) και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 (4) του Συμβουλίου και τον κανονισμό (EE) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(6)

Δεδομένων των περιορισμένων γνώσεων και της φύσης των αλιευτικών πόρων στη περιοχή της συμφωνίας, καθώς και της επακόλουθης ανάγκης συνεκτίμησης στη θέση της Ένωσης των νέων εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημονικών και άλλων σχετικών πληροφοριών που υποβάλλονται πριν από τις συνόδους των συμβαλλόμενων μερών ή κατά τη διάρκεια αυτών, θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξειδίκευση της θέσης της Ένωσης σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 2020-2024.

(7)

Η παρούσα απόφαση μπορεί να συνοδευτεί σε μεταγενέστερο στάδιο από περαιτέρω χωριστή απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία μίας ή περισσοτέρων πρόσθετων περιφερειακών ή υποπεριφερειακών οργανώσεων ή συμφωνιών διαχείρισης της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα της Αρκτικής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στις συνόδους των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό («η συμφωνία») ακολουθεί τις αρχές και τους προσανατολισμούς σχετικά με τη θέση της Ένωσης στις συνόδους των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας (6).

Άρθρο 2

Πριν από κάθε σύνοδο των μερών της συμφωνίας, όταν το όργανο αυτό καλείται να εγκρίνει αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα στην Ένωση, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η θέση που θα διατυπωθεί εξ ονόματος της Ένωσης να λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές και λοιπές σχετικές πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρχές και τους προσανατολισμούς του άρθρου 1.

Για τον εν λόγω σκοπό αυτό, και βάσει των εν λόγω πληροφοριών, η Επιτροπή διαβιβάζει εγκαίρως στο Συμβούλιο, πριν από κάθε σύνοδο των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας, έγγραφο όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της προτεινόμενης εξειδίκευσης της θέσης της Ένωσης, προκειμένου να συζητηθούν και να εγκριθούν οι λεπτομέρειες της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης.

Εάν, κατά τη σύνοδο των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας είναι αδύνατον, ακόμα και επιτόπου, να επιτευχθεί συμφωνία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή στα προπαρασκευαστικά του όργανα, ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της Ένωσης τα νέα στοιχεία.

Άρθρο 3

Η θέση της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 αξιολογείται και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αναθεωρείται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το αργότερο έως τη σύνοδο των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας το 2025.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 23 Οκτωβρίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

S. SCHULZE


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2019/407 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό (ΕΕ L 73 της 15.3.2019, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).

(6)  Βλέπε έγγραφο ST 11439/20 στη διεύθυνση http://register.consilium.europa.eu.