5.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/139


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/369 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Μαρτίου 2020

για την ανάθεση της εξουσίας έκδοσης εξωτερικών προειδοποιήσεων σε οντότητες που εκπροσωπούν συμφέροντα καταναλωτών και εμπόρων σε ενωσιακό επίπεδο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 θεσπίζει διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που ορίζονται από τα κράτη μέλη ως υπεύθυνες για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

(2)

Το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 επιβάλλει στην Επιτροπή την υποχρέωση να αναθέτει την εξουσία έκδοσης «εξωτερικών προειδοποιήσεων» σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό σε οντότητες που εκπροσωπούν συμφέροντα καταναλωτών και, κατά περίπτωση, εμπόρων σε ενωσιακό επίπεδο.

(3)

Οι οντότητες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση δραστηριοποιούνται σε ενωσιακό επίπεδο και εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον μηχανισμό εξωτερικής προειδοποίησης. Οι εν λόγω οντότητες έχουν προσυπογράψει το Μητρώο Διαφάνειας και, κατά συνέπεια, τον κώδικα δεοντολογίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ (2).

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 εφαρμόζεται από τις 17 Ιανουαρίου 2020. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί να συμμετάσχουν στον μηχανισμό εξωτερικής προειδοποίησης το συντομότερο δυνατόν.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών σχετικά με τις οντότητες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ανατίθεται στις ακόλουθες οντότητες η εξουσία έκδοσης εξωτερικής προειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394:

α)

Ευρωπαϊκό Γραφείο Οργανώσεων Καταναλωτών (BEUC), αριθμός ταυτοποίησης στο Μητρώο Διαφάνειας: 9505781573-45·

β)

Συνομοσπονδία Οργανώσεων για την Οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COFACE), αριθμός ταυτοποίησης στο Μητρώο Διαφάνειας: 93283396780-85·

γ)

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Συνεταιρισμών Καταναλωτών (EURO COOP), αριθμός ταυτοποίησης στο Μητρώο Διαφάνειας: 3819438251-87.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11.