6.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 73/5


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. E7

της 27ης Ιουνίου 2019

σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων έως ότου η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) εφαρμοστεί πλήρως στα κράτη μέλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για τη συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας)

(2020/C 73/04)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 72 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (1), σύμφωνα με το οποίο η Διοικητική Επιτροπή είναι αρμόδια για τον χειρισμό όλων των διοικητικών θεμάτων ή των θεμάτων ερμηνείας που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (2),

Έχοντας υπόψη το άρθρο 72 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, σύμφωνα με το οποίο η Διοικητική Επιτροπή ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 76 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, σύμφωνα με το οποίο οι φορείς έχουν καθήκον συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ τους για τους σκοπούς των κανονισμών,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, σύμφωνα με το οποίο η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των φορέων ή των οργανισμών σύνδεσης γίνεται ηλεκτρονικά και η Διοικητική Επιτροπή καθορίζει τους λεπτομερείς διακανονισμούς ανταλλαγής των εγγράφων και των δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση Ε4, της 13ης Μαρτίου 2014, παρατάθηκαν οι μεταβατικές περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για την πλήρη ανταλλαγή δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα από τα κράτη μέλη κατά δύο έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το κεντρικό σύστημα EESSI θα έχει αναπτυχθεί, υποβληθεί σε δοκιμή και τεθεί σε λειτουργία, και θα είναι έτοιμο ώστε τα κράτη μέλη να αρχίσουν την ενσωμάτωση των εθνικών συστημάτων στο κεντρικό σύστημα.

(2)

Με την απόφαση Ε5, της 16ης Μαρτίου 2017, καθορίστηκαν οι πρακτικές ρυθμίσεις για τη μεταβατική περίοδο για την ανταλλαγή δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

(3)

Κατά την 351η συνεδρίαση στις 27-28 Ιουνίου 2017, η Διοικητική Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το κεντρικό σύστημα EESSI είναι έτοιμο για την έναρξη των ανταλλαγών EESSI και ότι η περίοδος των δύο ετών που αναφέρεται στην απόφαση Ε4 ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου 2017.

(4)

Κατά την 358η συνεδρίαση στις 27-28 Μαρτίου 2019, η Διοικητική Επιτροπή συμφώνησε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, καθώς και με την απόφαση Ε4, της 13ης Μαρτίου 2014, η μεταβατική περίοδος για την EESSI λήγει στις 2 Ιουλίου 2019.

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστούν και να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με τους κανόνες συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και την κατάσταση του έργου EESSI κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης, την ανάγκη να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική θέση σε λειτουργία του συστήματος, καθώς και την κοινή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια του έργου EESSI·

(7)

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες εντατικές εθνικές δραστηριότητες των κρατών μελών και τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο έργο EESSI, καθώς και ότι δεν θα είναι όλοι οι φορείς πλήρως έτοιμοι για την ανταλλαγή όλων των μηνυμάτων μέσω EESSI στις 3 Ιουλίου 2019, είναι αναγκαίο να καθοριστούν, βάσει της αρχής της καλής συνεργασίας μεταξύ των φορέων, προσωρινές πρακτικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή δεδομένων έως ότου εφαρμοστεί πλήρως η λειτουργία EESSI σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και στο κεντρικό σύστημα EESSI.

(8)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί εφεδρική λύση σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος EESSI.

(9)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο η παρούσα απόφαση να εφαρμοστεί από την 3η Ιουλίου 2019, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της διασφάλισης της ασφάλειας δικαίου για τους φορείς και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των προσώπων που καλύπτονται από τους κανονισμούς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.

Από την 3η Ιουλίου 2019 η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των φορέων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του συστήματος EESSI και με βάση την ανταλλαγή δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων (SED) στα σχετικάσενάριαεπιχειρησιακών χρήσεων (BUC). Αυτή η πρακτική ισχύει χωρίς να θίγονται τυχόν ανταλλαγές που ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν σε έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, όπως π.χ. η ανταλλαγή δικαιολογητικών.

2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση των δραστηριοτήτων και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των προσώπων που καλύπτονται από τους κανονισμούς, τα κράτη μέλη που δεν είναι έτοιμα να ανταλλάξουν δεδομένα με ηλεκτρονικά μέσα για έναΒUC, μπορούν να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν δεδομένα για τοσχετικό BUC με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, ακόμη και αν βασίζεται σε παρωχημένη μορφή, περιεχόμενο ή δομή, όπου είναι απαραίτητο, έως ότου ο αριθμός των κρατών μελών που είναι «έτοιμα για EESSI» (EESSI ready) για το συγκεκριμένο BUC φτάσει το κατώφλι του 80 %.

3.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται άλλος μορφότυπος εκτός των SED, ο οποίος δεν περιέχει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που περιέχονται στα SED, το κράτος μέλος που χρειάζεται τις εν λόγω πληροφορίες θα τις ζητήσει από το κράτος μέλος που εξέδωσε το έγγραφο σε παρωχημένη μορφή. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τα δικαιώματα του οικείου πολίτη, ο φορέας παραλαβής επικοινωνεί με τον φορέα έκδοσης με πνεύμα καλής συνεργασίας.

4.

Το αργότερο έξι μήνες μετά την επίτευξη του ελάχιστου ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μόνο το σύστημα EESSI για τις ανταλλαγές τους με άλλα κράτη μέλη και δεν θα μπορούν πλέον να πραγματοποιούν ανταλλαγές εκτός του συστήματος EESSI. Τα κράτη μέλη που δεν είναι «έτοιμα για EESSI» για ορισμένα BUC, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να στέλνουν και να λαμβάνουν όλα τα δεδομένα για τα συγκεκριμένα BUC προς και από άλλα κράτη μέλη μέσω του συστήματος EESSI.

5.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν ότι η απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών για τον χειρισμό μεγάλου όγκου μηνυμάτων, όπως απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες ή επιδόματα ανεργίας μπορεί να συνεχιστεί υπό οποιαδήποτε μορφή διαφορετική από εκείνη του συστήματος EESSI (π.χ. έργα Build) έως ότου τα κράτη μέλη που αποτελούν μέρη της διμερούς ανταλλαγής είναι έτοιμα για χρήση του συστήματος EESSI.

6.

Τα κράτη μέλη που δεν είναι έτοιμα να εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 υποβάλλουν στη Διοικητική Επιτροπή, έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019, τις δεσμεύσεις τους για τα εθνικά σχέδια εφαρμογής καθώς και τα κύρια ορόσημα στην πορεία για να καταστούν «έτοιμα για EESSI» για όλα τα BUC χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· στη συνέχεια, υποβάλλουν στη Διοικητική Επιτροπή έκθεση σε τριμηνιαία βάση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των εθνικών σχεδίων εφαρμογής, έως ότου καταστούν «έτοιμα για EESSI» για όλα τα ΒUC.

7.

Με τον χαρακτηρισμό «έτοιμο για EESSI» για συγκεκριμένο BUC, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει όλα τα μηνύματα τουεν λόγω BUC, ή, κατά περίπτωση, στο εν λόγω υποτμήμα, προς και από άλλα κράτη μέλη. Στην περίπτωση ορισμένων BUC που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, ο χαρακτηρισμός «έτοιμο για EESSI», μπορεί να αναφέρεται μόνο στη λήψη των μηνυμάτων για το εν λόγω BUC.

8.

Μόλις δύο κράτη μέλη είναι «έτοιμα για EESSI» για έναΒUC, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο τουΕΕSSI για όλες τις ανταλλαγές που καλύπτονται από το εν λόγω BUC. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη έκτακτων και αντικειμενικά αιτιολογημένων καταστάσεων, όπως η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του τεχνικού συστήματος ή τυχόν διμερών ρυθμίσεων που ενδέχεται, για παράδειγμα, να αφορούν τις από κοινού δοκιμές, την πιλοτική εφαρμογή, την κατάρτιση ή άλλες ανάλογες αιτίες.

9.

Στην περίπτωση πολυμερούς BUC, δηλαδή περίπτωσης BUC κατά την οποία περισσότερα από δύο κράτη μέλη συμμετέχουν στην ανταλλαγή, οι ανταλλαγές στο πλαίσιο του EESSI αρχίζουν μόλις επιβεβαιωθεί ότι όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ανταλλαγή δήλωσαν ότι είναι «έτοιμα για EESSI» για τη συγκεκριμένο BUC. Αυτό δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που προβλέπονται στην παράγραφο 4. Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 7 εφαρμόζονται επίσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες περισσότερα από δύο κράτη μέλη συμμετέχουν σε ένα ΒUC.

10.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τη Διοικητική Επιτροπή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν καταστούν «έτοιμα για EESSI» για ένα συγκεκριμένο BUC.

11.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις BUC για τια οποία ένα κράτος μέλος είναι «έτοιμο για ΕΕSSI» τίθενται τακτικά (τουλάχιστον σε μηνιαία βάση) στη διάθεση των εθνικών φορέων και αντικατοπτρίζονται στο αποθετήριο φορέων κοινωνικής ασφάλισης του EESSI.

12.

Η Διοικητική Επιτροπή παρακολουθεί, στις τριμηνιαίες συνεδριάσεις της, την πρόοδο των κρατών μελών έως ότου όλα τα κράτη μέλη είναι «έτοιμα για EESSI» για όλεα τα BUC. Τουλάχιστον κάθε έξι μήνες πραγματοποιείται επανεξέταση της πορείας υλοποίησης και των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό, καθώς και των συμπερασμάτων τα οποία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

13.

Ανταλλαγές πληροφοριών που άρχισαν εκτός του EESSI πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 ή σύμφωνα με την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης μπορούν να ολοκληρωθούν εκτός του EESSI. Εναλλακτικές ρυθμίσεις μπορούν να συναφθούν διμερώς μεταξύ των κρατών μελών ή να συμφωνηθούν από τη Διοικητική Επιτροπή, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

14.

Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση, η Διοικητική Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία της παρούσας απόφασης και εξετάζει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για τροποποιήσεις.

15.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου 2019.

Η Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

Adriana STOINEA


(1)  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.