6.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 316/6


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2074 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Σεπτεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα φορτία ορισμένων ζώων και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο η),

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει κανόνες για τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα φορτία ζώων και αγαθών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο.

(2)

Τα ζώα και τα αγαθά που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν σ’ αυτή ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους εγγράφων, ελέγχους ταυτότητας και, εάν είναι αναγκαίο, φυσικούς ελέγχους στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ζώα είναι κατάλληλα για περαιτέρω μεταφορά στον τόπο προορισμού τους και ότι τηρούνται οι απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων.

(3)

Το άρθρο 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου (2) θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται ώστε να επιτρέπεται η επανεισαγωγή φορτίων προϊόντων ενωσιακής καταγωγής που επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 97/78/ΕΚ με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

(4)

Για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ θα πρέπει να διατηρηθούν με ορισμένες προσαρμογές, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο και το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625.

(5)

Ειδικότερα, για να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής και εξάπλωσης στην Ένωση νόσων των ζώων ή επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα φορτία ενωσιακής καταγωγής που επιστρέφουν στην Ένωση συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις για την επανείσοδο στην Ένωση των εν λόγω φορτίων, όπως ορίζονται στους κανόνες για την υγεία των ζώων, τα ζωικά υποπροϊόντα ή την υγεία των φυτών, κατά περίπτωση.

(6)

Τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση, ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο, ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Για να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω φορτία συμμορφώνονται με τους κανόνες των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, είναι σκόπιμο να ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των συνοριακών σταθμών ελέγχου άφιξης στην Ένωση να επιτρέπουν την επανείσοδο των προϊόντων ζωικής προέλευσης που απαριθμούνται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/2007 της Επιτροπής (3) και των σύνθετων προϊόντων που υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με την απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (4), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις.

(7)

Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση, ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο, φθάνουν στον τόπο προορισμού τους. Ως εκ τούτου, οι διαδικαστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής (5) θα πρέπει να εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων αγαθών, από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Κατά συνέπεια, οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σε φορτία των κατηγοριών ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο.

Άρθρο 2

Ειδικοί επίσημοι έλεγχοι σε φορτία ζώων και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο

1.   Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση διενεργεί ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας στα φορτία ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο.

2.   Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση διενεργεί φυσικούς ελέγχους στα ακόλουθα φορτία ζώων που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο:

α)

φορτία ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

β)

φορτία αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα εν λόγω αγαθά δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ούτως ώστε να επιβεβαιωθούν ή να εξαλειφθούν αυτές οι υπόνοιες.

3.   Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση επαληθεύει τη συμμόρφωση των φορτίων ζώων και αγαθών με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, με τις απαιτήσεις για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες καθορίζονται στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

β)

για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625:

i)

με τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων οι οποίες καθορίζονται στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

ii)

με τους πρόσθετους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

γ)

για τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και για τα παράγωγα προϊόντα, με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

δ)

για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, με τις απαιτήσεις για την υγεία των φυτών οι οποίες καθορίζονται στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

4.   Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση ενημερώνει την αρμόδια αρχή στον τόπο προορισμού μέσω του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους, που αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 («IMSOC»), σχετικά με το γεγονός ότι το φορτίο έγινε αποδεκτό για να εισέλθει στην Ένωση με συγκεκριμένο τόπο προορισμού που αναφέρεται στο κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου (ΚΥΕΕ).

Άρθρο 3

Πρόσθετοι κανόνες σχετικά με τους ειδικούς επίσημους ελέγχους σε φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων

1.   Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση επιτρέπει την είσοδο στην Ένωση των ακόλουθων φορτίων προϊόντων που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2:

α)

φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2007·

β)

φορτία σύνθετων προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στα κεφάλαια 16 έως 22 του παραρτήματος I της απόφασης 2007/275/ΕΚ και υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου άφιξης στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης.

2.   Τα φορτία προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

το πρωτότυπο του επίσημου πιστοποιητικού που εξέδωσε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται τα αγαθά και απεστάλησαν σε τρίτη χώρα («κράτος μέλος προέλευσης») ή το ισοδύναμο ηλεκτρονικό έγγραφο που υποβλήθηκε στο IMSOC ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου·

β)

την επίσημη δήλωση της αρμόδιας αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών της τρίτης χώρας στην οποία αναφέρεται ο λόγος της άρνησης εισόδου, ο τόπος και η ημερομηνία εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης στην τρίτη χώρα και με την οποία βεβαιώνεται ότι:

i)

το φορτίο δεν υποβλήθηκε σε κανέναν άλλο χειρισμό εκτός από την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την επαναφόρτωση·

ii)

η εκφόρτωση και η επαναφόρτωση των προϊόντων ζωικής προέλευσης και των σύνθετων προϊόντων πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση·

iii)

τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα αποθηκεύτηκαν υπό όρους υγιεινής και στην απαιτούμενη θερμοκρασία για τους σχετικούς τύπους αγαθών·

γ)

τη δήλωση της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού στην Ένωση ότι δέχεται να παραλάβει το φορτίο· ωστόσο, η δήλωση αυτή δεν απαιτείται όταν το φορτίο επιστρέφει στην εγκατάσταση προέλευσης του φορτίου η οποία βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος με τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο α), όταν δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν τα έγγραφα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, η προέλευση του φορτίου μπορεί να επικυρωθεί με άλλον τρόπο βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που υποβάλλει ο υπεύθυνος επιχείρησης ο οποίος είναι αρμόδιος για το φορτίο.

4.   H αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) για σφραγισμένα φορτία, με άθικτη σφραγίδα προέλευσης, υπό τον όρο ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης που είναι αρμόδιος για το φορτίο υποβάλλει δήλωση στην οποία αναφέρει τον λόγο της άρνησης τρίτης χώρας να επιτρέψει την είσοδο και επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε υπό κατάλληλους όρους για τους σχετικούς τύπους προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων.

5.   Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης παρακολουθεί τη μεταφορά και την άφιξη του φορτίου στον τόπο προορισμού του σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/1666, όταν η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού έχει εκδώσει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2007 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων και σανού και άχυρου που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και για την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 3.12.2019, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ (ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9.)

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων ορισμένων αγαθών από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού στην Ένωση (ΕΕ L 255 της 4.10.2019, σ. 1).