10.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 319/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2072 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2019

για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2, το άρθρο 37 παράγραφος 2, το άρθρο 37 παράγραφος 4, το άρθρο 40 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 2, το άρθρο 54 παράγραφος 2, το άρθρο 72 παράγραφος 1, το άρθρο 73, το άρθρο 79 παράγραφος 2 και το άρθρο 80 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση των διατάξεών του, πρέπει, αφενός, να θεσπιστούν εκτελεστικοί κανόνες για τη ρύθμιση των επιβλαβών οργανισμών, των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων και, αφετέρου, να καθοριστούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους της Ένωσης από τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους.

(2)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει, αφενός, να καθοριστούν ειδικοί κανόνες για την καταχώριση των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε προστατευόμενες ζώνες και των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας και, αφετέρου, να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της εμφάνισής τους στα αντίστοιχα εδάφη της Ένωσης ή σε φυτά προς φύτευση.

(3)

Οι επιβλαβείς οργανισμοί που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (2) και στο τμήμα I του μέρους Α του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας επαναξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), προκειμένου να καταρτιστεί ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Η επαναξιολόγηση ήταν απαραίτητη για την επικαιροποίηση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια του άρθρου 3 του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, και του τμήματος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού αυτού.

(4)

Όπως προέκυψε από την εν λόγω επαναξιολόγηση, ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, διότι δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης.

(5)

Ορισμένοι άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί, κάποιοι από τους οποίους παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης και, επομένως, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

(6)

Όπως προέκυψε από την επαναξιολόγηση, ορισμένοι από τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ως επιβλαβείς οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί στο έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ως επιβλαβείς οργανισμοί που απαντώνται στο έδαφος της Ένωσης, λόγω της διαπιστωμένης παρουσίας τους σε ορισμένα μέρη του.

(7)

Οι ονομασίες ορισμένων επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς ονοματολογίας. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να καταχωριστούν μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς που τους έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Οργάνωση για την Προστασία των Φυτών («EPPO»). Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι εξασφαλισμένη η ταυτοποίηση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, ακόμη και σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής των ονομασιών τους στο μέλλον.

(8)

Οι προστατευόμενες ζώνες που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής (3) και οι αντίστοιχοι επιβλαβείς οργανισμοί που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος I και στο μέρος Β του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ επαναξιολογήθηκαν από την Επιτροπή. Σκοπός της εν λόγω επαναξιολόγησης ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αντίστοιχοι επιβλαβείς οργανισμοί αντιστοιχούν στην περιγραφή του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε προστατευόμενες ζώνες, όπως αυτή παρέχεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

(9)

Η εν λόγω επαναξιολόγηση βασίστηκε στις αντίστοιχες αιτήσεις των κρατών μελών για την αναγνώριση, την τροποποίηση ή την ανάκληση προστατευόμενων ζωνών, σε τακτικές εκθέσεις επισκόπησης που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, σε επιθεωρήσεις της Επιτροπής και σε διάφορα άλλα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία.

(10)

Ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, κάποιοι από τους οποίους παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και, επομένως, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε προστατευόμενες ζώνες. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί θα πρέπει να καταχωριστούν μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς που τους έχουν δοθεί από την EPPO, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ταυτοποίησή τους, ακόμη και σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής των ονομάτων τους στο μέλλον.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2008 θα πρέπει να καταργηθεί, ώστε να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις με την καταχώριση των προστατευόμενων ζωνών στον παρόντα κανονισμό.

(12)

Η EPPO επαναξιολόγησε τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στο τμήμα II του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τις καλλιέργειες που παρατίθενται στο σημείο 3 και τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στο σημείο 6 του παραρτήματος I της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ (4), καθώς επίσης τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στο σημείο 3 του παραρτήματος II της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5), στο παράρτημα I της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6), καθώς και τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στις πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου (7), το παράρτημα II της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου (8), το παράρτημα I και το σημείο B του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου (9), και στις πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το στοιχείο γ) του άρθρου 18 της εν λόγω οδηγίας, το σημείο 4 του παραρτήματος I και το σημείο 5 του μέρους I του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου (10), στις πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου (11) και στις πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου (12).

(13)

Η επαναξιολόγηση ήταν απαραίτητη για την επικαιροποίηση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τα αντίστοιχα κριτήρια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, και το τμήμα 4 του παραρτήματος I του κανονισμού αυτού.

(14)

Ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, κάποιοι από τους οποίους παρατίθενται στις εν λόγω οδηγίες, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης και, επομένως, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας («ΡΕΟΜΚ»). Σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού, ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένες κατηγορίες των σχετικών φυτών προς φύτευση που αναφέρονται στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ.

(15)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αντίστοιχα φυτά προς φύτευση δεν θα πρέπει να εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης ή να διακινούνται εντός της Ένωσης αν η παρουσία των ΡΕΟΜΚ ή τα συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ σ’ αυτά υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 37 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Όπως ορίζεται περαιτέρω στο εν λόγω άρθρο, αυτό το κατώτατο όριο καθορίζεται μόνο όταν οι επαγγελματίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι η συχνότητα εμφάνισης (επίπτωση) του εν λόγω ΡΕΟΜΚ στα σχετικά φυτά προς φύτευση δεν υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο και ότι είναι δυνατόν να επαληθευτεί ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του εν λόγω ορίου σε παρτίδες των εν λόγω φυτών προς φύτευση.

(16)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, τα μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας των ΡΕΟΜΚ στα σχετικά φυτά προς φύτευση πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 98/56/ΕΟΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, τη δειγματοληψία και τις δοκιμές των σχετικών φυτών προς φύτευση ή των φυτών από τα οποία αυτά προέρχονται, την καταγωγή των σχετικών φυτών προς φύτευση από περιοχές ή τόπους που είναι απαλλαγμένοι ή έχουν φυσική προστασία από τους σχετικούς ΡΕΟΜΚ, τις επεξεργασίες των σχετικών φυτών προς φύτευση ή των φυτών από τα οποία αυτά προέρχονται ή την παραγωγή των φυτών προς φύτευση.

(17)

Επιπλέον, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τους ΡΕΟΜΚ δεν θα πρέπει να θίγουν τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εμπορίας για τα φυτά προς φύτευση, που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες, σχετικά με την προμήθεια σπόρων σε επίσημους οργανισμούς δοκιμών και επιθεώρησης, την προμήθεια σπόρων σε παρόχους ορισμένων υπηρεσιών, τις μετακινήσεις φυτών που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς, εργασίες επιλογής ή άλλους δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς, τους σπόρους που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά, τους σπόρους που υπόκεινται στις εξαιρέσεις από τις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/478 (13) και τα φυτά που προορίζονται αποδεδειγμένα για εξαγωγή.

(18)

Απαγορεύεται η είσοδος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην Ένωση από ορισμένες ή όλες τις τρίτες χώρες που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος III της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

(19)

Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα επανεξετάστηκαν με βάση όλα τα νέα αποδεικτικά στοιχεία, τον κίνδυνο που εγκυμονούν ως προς τους επιβλαβείς οργανισμούς για το έδαφος της Ένωσης και την επικαιροποίηση του καταλόγου των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

(20)

Συνεπώς, βάσει της εν λόγω επανεξέτασης, ορισμένα από τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα πρέπει να καταχωριστούν, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, μαζί με τις τρίτες χώρες, τις ομάδες τρίτων χωρών ή τις συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η εν λόγω απαγόρευση. Αυτή η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία επειδή η φυτοϋγειονομική προστασία της Ένωσης δεν θα ήταν εξασφαλισμένη με την εφαρμογή λιγότερο αυστηρών μέτρων εν προκειμένω.

(21)

Υπό το πρίσμα της επαναξιολόγησης των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, θα πρέπει να θεσπιστούν νέες διατάξεις για την είσοδο ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην Ένωση, μαζί με τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις, και διατάξεις για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός της Ένωσης, μαζί με τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

(22)

Η αναγραφή κωδικών ΣΟ δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για την απαρίθμηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις για διακίνηση εντός του εδάφους της Ένωσης. Αυτή θα ήταν μια αναλογική προσέγγιση, διότι οι κωδικοί ΣΟ είναι απαραίτητοι μόνο για την ταυτοποίηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων όταν αυτά εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν επίσης σύμφωνη με το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, σύμφωνα με το οποίο δεν παρέχονται τέτοιοι κωδικοί για την απαρίθμηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για τα οποία απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

(23)

Η είσοδος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων απαγορεύεται στις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες τους και, κατά περίπτωση, ανάλογα με την τρίτη χώρα καταγωγής τους, όπως αναφέρεται στο μέρος Β του παραρτήματος III της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Επιπλέον, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ μπορούν να εισέρχονται στις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες μόνο αν πληρούν τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις.

(24)

Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα επανεξετάστηκαν με βάση όλα τα νέα αποδεικτικά στοιχεία, τον κίνδυνο που εγκυμονούν ως προς τους επιβλαβείς οργανισμούς για τις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες και την επικαιροποίηση του καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των προστατευόμενων ζωνών.

(25)

Βάσει της εν λόγω επανεξέτασης, ορισμένα από τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα και οι αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες θα πρέπει να καταχωριστούν στον παρόντα κανονισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, μαζί με τις τρίτες χώρες και τις ομάδες τρίτων χωρών καταγωγής στις οποίες εφαρμόζεται η εν λόγω απαγόρευση.

(26)

Επιπλέον, ορισμένα από τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, καθώς και οι αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες και ειδικές απαιτήσεις, θα πρέπει να καταχωριστούν στον παρόντα κανονισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

(27)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής.

(28)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 ορίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για την είσοδο στο έδαφος της Ένωσης φυτών διαφορετικών από τα φυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1. Ωστόσο, ορισμένοι καρποί έχει διαπιστωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και χαρακτηρίζονται ως φυτά για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας. Επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για την είσοδο στην Ένωση των καρπών που παρατίθενται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019.

(29)

Για λόγους σαφήνειας, το άρθρο 2 και το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις με τον παρόντα κανονισμό.

(30)

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων στις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής. Ο κατάλογος αυτός θα συμβάλει στην εξασφάλιση σαφήνειας για τους επαγγελματίες, τις αρμόδιες αρχές και όλους τους άλλους χρήστες των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(31)

Σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Ο κατάλογος αυτός θα συμβάλει στην εξασφάλιση σαφήνειας για τους επαγγελματίες, τις αρμόδιες αρχές και όλους τους άλλους χρήστες των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(32)

Για να μην επιβληθούν απαιτήσεις στους επαγγελματίες, δεν θα πρέπει να απαιτούνται τα εν λόγω φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για τη διακίνηση σπόρων για τους οποίους ισχύουν παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις των αντίστοιχων οδηγιών περί εμπορίας σπόρων. Η ρύθμιση αυτή ενδείκνυται, διότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες και δεν θα πρέπει να επιβάλλει στους επαγγελματίες πρόσθετες επιβαρύνσεις πιστοποίησης, επιπλέον των υποχρεώσεων που προβλέπονται σήμερα στις εν λόγω οδηγίες.

(33)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο ή τη διακίνηση των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Τα εν λόγω φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «PZ», ώστε να διακρίνονται από τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που απαιτούνται για τη διακίνηση στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης. Ο κατάλογος αυτός θα συμβάλει στην εξασφάλιση σαφήνειας για τους επαγγελματίες, τις αρμόδιες αρχές και όλους τους άλλους χρήστες των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(34)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διαταραχή του εμπορίου λόγω αλλαγών στις απαιτήσεις που αφορούν τους ΡΕΟΜΚ, θα πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένη μεταβατική περίοδος για σπόρους και άλλα φυτά προς φύτευση που έχουν ήδη παραχθεί στην Ένωση ή έχουν ήδη εισέλθει στην Ένωση ή διακινήθηκαν εντός της Ένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που ίσχυαν πριν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω σπόροι και άλλα φυτά προς φύτευση μπορούν να εξακολουθήσουν να εισέρχονται ή να διακινούνται εντός της Ένωσης σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα ήταν επίσης αναλογική η απαίτηση να βεβαιώνεται στα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια μόνο η συμμόρφωση των εν λόγω σπόρων και άλλων φυτών προς φύτευση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν αναγκαία, δεδομένων των μεγάλων ποσοτήτων σπόρων και άλλων φυτών προς φύτευση που βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ή που έχουν παραχθεί πριν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες των οδηγιών για την εμπορία σπόρων προς σπορά και άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίοι ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή και όριζαν ότι δεν απαιτούνται φυτοϋγειονομικά διαβατήρια σχετικά με την παρουσία των ΡΕΟΜΚ. Τα εν λόγω φυτά προς φύτευση έχουν ήδη πιστοποιηθεί και θα ήταν δυσανάλογο να απαιτηθεί η περαιτέρω πιστοποίησή τους σύμφωνα με τους νέους κανόνες. Επομένως, θα χρειαστεί μια μεταβατική περίοδος ενός έτους για να εξασφαλιστεί η ομαλή απορρόφηση των εν λόγω φυτών προς φύτευση από την αγορά και να διευκολυνθούν οι αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

(35)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δοθεί στις αρμόδιες αρχές και στους επαγγελματίες όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του.

(36)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται την ίδια ημερομηνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, δηλαδή στις 14 Δεκεμβρίου 2019.

(37)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, όσον αφορά την καταχώριση των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας, καθώς και όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα με στόχο τη μείωση των κινδύνων των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών σε αποδεκτό επίπεδο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

2.   Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ουσιαστικά απαλλαγμένος από επιβλαβείς οργανισμούς»: ο όρος αυτός σημαίνει ότι ο βαθμός παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πλην των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, στα φυτά προς φύτευση ή στα οπωροφόρα φυτά είναι αρκούντως χαμηλός ώστε να διασφαλίζεται η αποδεκτή ποιότητα και χρησιμότητα των εν λόγω φυτών·

β)

«επίσημη δήλωση»: πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 78 του εν λόγω κανονισμού, η σήμανση ξύλινου μέσου συσκευασίας, ξυλείας ή άλλων αντικειμένων, που αναφέρεται στο άρθρο 96 του εν λόγω κανονισμού, ή οι επίσημες βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 του εν λόγω κανονισμού·

γ)

«συστημική προσέγγιση»: η ενσωμάτωση διαφορετικών μέτρων διαχείρισης κινδύνου, τουλάχιστον δύο από τα οποία δρουν ανεξάρτητα, και τα οποία, όταν εφαρμόζονται από κοινού, επιτυγχάνουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται στα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Άρθρο 3

Κατάλογος ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί στο έδαφος της Ένωσης παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος II, ενώ ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που απαντώνται στο έδαφος της Ένωσης παρατίθεται στο μέρος Β του παραρτήματος II.

Άρθρο 4

Κατάλογος προστατευόμενων ζωνών και αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες

Ο κατάλογος των προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Κατάλογος ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας και συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, με κατηγορίες και κατώτατα όρια

Ο κατάλογος των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας (ΡΕΟΜΚ) και των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, με κατηγορίες και κατώτατα όρια, που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Αυτά τα φυτά προς φύτευση δεν εισέρχονται ούτε διακινούνται εντός της Ένωσης, αν η παρουσία των ΡΕΟΜΚ ή των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τους ΡΕΟΜΚ στα εν λόγω φυτά προς φύτευση υπερβαίνει αυτά τα κατώτατα όρια.

Η απαγόρευση εισόδου και διακίνησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για τις κατηγορίες φυτών προς φύτευση που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 6

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση

1.   Τα μέτρα πρόληψης της παρουσίας ΡΕΟΜΚ όσον αφορά τη διακίνηση και την είσοδο στην Ένωση συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθενται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι κατάλογοι που παρατίθενται στο παράρτημα IV και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ όσον αφορά:

α)

επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές των σχετικών φυτών προς φύτευση ή των φυτών από τα οποία αυτά προέρχονται·

β)

την καταγωγή των αντίστοιχων φυτών προς φύτευση από περιοχές ή τόπους που είναι απαλλαγμένοι ή έχουν φυσική προστασία από τους σχετικούς ΡΕΟΜΚ·

γ)

επεξεργασίες των σχετικών φυτών προς φύτευση ή των φυτών από τα οποία αυτά προέρχονται·

δ)

την παραγωγή φυτών προς φύτευση.

3.   Επιπλέον, οι κατάλογοι που παρατίθενται στο παράρτημα IV και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζουν τις εξαιρέσεις για τα φυτά προς φύτευση, που θεσπίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, από τις απαιτήσεις εμπορίας που ορίζουν οι εν λόγω οδηγίες, μεταξύ των οποίων:

α)

εξαιρέσεις που αφορούν την προμήθεια φυτών προς φύτευση σε επίσημους οργανισμούς δοκιμών και επιθεώρησης·

β)

εξαιρέσεις που αφορούν την προμήθεια φυτών προς φύτευση, όπως έχουν καλλιεργηθεί, σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν αποκτά κυριότητα επί των προμηθευόμενων φυτών και ότι η ταυτότητα των φυτών είναι διασφαλισμένη·

γ)

εξαιρέσεις που αφορούν την προμήθεια φυτών προς φύτευση, υπό ορισμένους όρους, σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών, που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, ή για πολλαπλασιασμό σπόρων για τον σκοπό αυτόν·

δ)

εξαιρέσεις για φυτά προς φύτευση που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς, για εργασίες επιλογής ή για άλλους δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς·

ε)

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εμπορίας για τα φυτά προς φύτευση που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά·

στ)

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εμπορίας που προβλέπονται στις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/478·

ζ)

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εμπορίας για τα φυτά προς φύτευση τα οποία προορίζονται αποδεδειγμένα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 7

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ένωση από ορισμένες τρίτες χώρες

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης, μαζί με τις τρίτες χώρες, ομάδες τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απαγόρευση, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από το έδαφος της Ένωσης και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο ή τη διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης

1.   Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες, και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που κατάγονται από το έδαφος της Ένωσης, και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τη διακίνησή τους εντός του εδάφους της Ένωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από το έδαφος της Ένωσης και τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στις προστατευόμενες ζώνες και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων, με τις σχετικές προστατευόμενες ζώνες και τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα X του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας

1.   Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος XI του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κατάλογος των φυτών που υπόκεινται σε εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής πιστοποιητικού φυτοϋγείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο μέρος Γ του παραρτήματος XI του παρόντος κανονισμού.

3.   Όλα τα φυτά, εκτός από τα φυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εισέρχονται στην Ένωση μόνον εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύμφωνα με το άρθρο 73 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Οι διαθέσιμοι κωδικοί ΣΟ των εν λόγω φυτών παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος XI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων σε προστατευόμενη ζώνη από ορισμένες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων σε προστατευόμενες ζώνες από ορισμένες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος XII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

1.   Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα XIII του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για την εντός της Ένωσης διακίνηση σπόρων οι οποίοι πληρούν και τους δύο παρακάτω όρους:

α)

υπόκεινται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3· και

β)

δεν υπόκεινται στις ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος VIII ή του παραρτήματος X.

Άρθρο 14

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την είσοδο και τη διακίνηση των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο με την ένδειξη «PZ»

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο και τη διακίνηση των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα XIV του παρόντος κανονισμού.

Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο φέρουν την ένδειξη «PZ».

Άρθρο 15

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2008 καταργείται.

Άρθρο 16

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 2 απαλείφεται·

2)

το παράρτημα II απαλείφεται.

Άρθρο 17

Μεταβατικά μέτρα

Οι σπόροι προς σπορά και τα άλλα φυτά προς φύτευση που εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης, διακινούνται εντός του εδάφους της Ένωσης ή παράγονται, πριν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ, 2008/90/ΕΚ όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ πριν από την εν λόγω ημερομηνία, μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στο έδαφος της Ένωσης, έως τις 14 Δεκεμβρίου 2020, εφόσον συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 τα άρθρα 5 και 6 εφαρμόζονται σε όλα τα φυτά προς φύτευση που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2020, τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό για τη διακίνηση σπόρων προς σπορά και άλλων φυτών προς φύτευση, τα οποία καλύπτονται από τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός του εδάφους της Ένωσης αρκεί να βεβαιώνουν μόνο τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που αφορούν τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες ή τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.

(2)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα (ΕΕ L 193 της 22.7.2008, σ. 1).

(4)  Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298).

(5)  Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309).

(6)  Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15).

(7)  Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών (ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16).

(8)  Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33).

(9)  Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60).

(10)  Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (Ε L 193 της 20.7.2002, σ. 74).

(11)  Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 28).

(12)  Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8).

(13)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/478 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για την απαλλαγή ορισμένων κρατών μελών από την υποχρέωση εφαρμογής σε ορισμένα είδη των οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ για την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων δημητριακών προς σπορά, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων προς σπορά τεύτλων, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών αντίστοιχα, καθώς και για την κατάργηση της απόφασης 2010/680/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 73 της 18.3.2017, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι όροι που παρατίθενται στο μέρος Α, όταν χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, έχουν την ίδια έννοια μ’ αυτήν που τους αποδίδεται στις αντίστοιχες οδηγίες που παρατίθενται στη δεύτερη στήλη του μέρους Β.

ΜΕΡΟΣ A

Κατάλογος όρων

Προβασικοί σπόροι·

Βασικοί σπόροι·

Πιστοποιημένοι σπόροι·

Τυποποιημένοι σπόροι·

Άμπελος·

Αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό·

Βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό·

Προβασικό υλικό·

Βασικό υλικό·

Πιστοποιημένο υλικό·

Τυποποιημένο υλικό·

Πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών·

Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό·

Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια·

Πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων·

Υποψήφιο προβασικό μητρικό φυτό·

Προβασικό μητρικό φυτό·

Βασικό μητρικό φυτό·

Πιστοποιημένο μητρικό φυτό·

Υλικό CAC (Conformitas Agraria Communitatis

Σπόροι κτηνοτροφικών φυτών·

Σπόροι δημητριακών·

Σπόροι κηπευτικών·

Σπόροι πατάτας (πατατόσπορος)·

Σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών.

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος οδηγιών και παραρτημάτων

1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

2.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Α

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους κτηνοτροφικών φυτών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Α

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους κτηνοτροφικών φυτών)

Οδηγία 66/401/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Β

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους δημητριακών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Β

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών)

Οδηγία 66/402/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Γ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου)

Οδηγία 68/193/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Δ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Γ

(Μέτρα σχετικά με τα καλλωπιστικά φυτά)

Οδηγία 98/56/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος E

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό εκτός των σπόρων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Δ

(Μέτρα σχετικά με το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων)

Οδηγία 1999/105/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος ΣΤ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους δημητριακών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος E

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών)

Οδηγία 2002/55/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Ζ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους πατάτας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος ΣΤ

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους πατάτας)

Οδηγία 2002/56/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Η

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Ζ

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών)

Οδηγία 2002/57/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Θ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Η

(Μέτρα σχετικά με το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια)

Οδηγία 2008/72/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος I

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων)

Οδηγία 2008/90/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII, σημείο 4

Σπόροι δημητριακών

Οδηγία 66/402/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII, σημείο 5

Σπόροι κηπευτικών

Οδηγία 2002/55/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII, σημείο 6

Σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Οδηγία 2002/57/ΕΚ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και αντίστοιχοι κωδικοί τους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέρος A: Επιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι γνωστή η παρουσία τους στο έδαφος της Ένωσης

Α.

Βακτήρια

Β.

Μύκητες και ωομύκητες

Γ.

Έντομα και ακάρεα

Δ.

Νηματώδεις

Ε.

Παρασιτικά φυτά

ΣΤ.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

Μέρος B: Επιβλαβείς οργανισμοί που είναι γνωστή η παρουσία τους στο έδαφος της Ένωσης

Α.

Βακτήρια

Β.

Μύκητες και ωομύκητες

Γ.

Έντομα και ακάρεα

Δ.

Μαλάκια

Ε.

Νηματώδεις

ΣΤ.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

ΜΕΡΟΣ A

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και κωδικοί που τους έχουν αποδοθεί από την EPPO

Α. Βακτήρια

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

Β. Μύκητες και ωομύκητες

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], εκτός των Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] και Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], εκτός:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη εκτός της ΕΕ) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

Γ. Έντομα και ακάρεα

1.

Acleris spp. (μη ευρωπαϊκά) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), γνωστός φορέας ιών [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (μη ευρωπαϊκά) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (μη ευρωπαϊκά) [1CICDF] γνωστοί φορείς της Xylella fastidiosa), όπως:

α)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]·

β)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]·

γ)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]·

δ)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, μη ευρωπαϊκά είδη [1MARGG], όπως:

α)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]·

β)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI]·

γ)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (μη ευρωπαϊκά) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (μη ευρωπαϊκά) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (μη ευρωπαϊκά) [1TEPHF], όπως:

α)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR]·

β)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]·

γ)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB]·

δ)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU]·

ε)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]·

στ)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR]·

ζ)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS]·

η)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]·

θ)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI]·

ι)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA]·

ια)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY]·

ιβ)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU]·

ιγ)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO]·

ιδ)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA]·

ιε)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA]·

ιστ)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN]·

ιζ)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME]·

ιη)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]·

ιθ)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI]·

κ)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU]·

κα)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

Δ. Νηματώδεις

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], εκτός:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] και Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

Ε. Παρασιτικά φυτά

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], εκτός:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl και Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

ΣΤ. Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

1.

Ιός της κατσαρής κορυφής του τεύτλου [BCTV00]

2.

Λανθάνων ιός του μαύρου σμέουρου [TSVBL0]

3.

Ιοειδές της ασθένειας cadang-cadang του κοκοφοίνικα [CCCVD0]

4.

Ιός της νέκρωσης του στελέχους του χρυσάνθεμου [CSNV00]

5.

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (απομονωθέντα στελέχη εκτός της ΕΕ) [CTV000]

6.

Ιοί της λέπρωσης των εσπεριδοειδών [CILV00]:

α)

CiLV-C [CILVC0]·

β)

CiLV-C2 [CILVC2]·

γ)

HGSV-2 [HGSV20]

δ)

Στέλεχος εσπεριδοειδών του OFV [OFV00] (στέλεχος εσπεριδοειδών)·

ε)

CiLV-N sensu novo.

7.

Φυτοπλάσματα της κίτρινης νέκρωσης του φοινικόδεντρου (PHYP56)

8.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα της πατάτας, όπως:

α)

Λανθάνων ιός της πατάτας των Άνδεων [APLV00]·

β)

Ιός της ποικιλοχλώρωσης της πατάτας των Άνδεων [APMOV0]·

γ)

Ιός Β της ξανθόρριζας, στέλεχος της οξαλίδας (oca) [AVBO00]·

δ)

Ιός της μαύρης δακτυλιωτής κηλίδωσης της πατάτας [PBRSV0]·

ε)

Ιός T της πατάτας [PVT000]·

στ)

Απομονωθέντα στελέχη εκτός Ευρώπης των ιών A, M, S, V, X και Y της πατάτας (συμπεριλαμβανομένων των Yo, Yn και Yc), και ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (συμπεριλαμβανομένων των Yo, PVYN00, PVYC00)] και [PLRV00].

9.

Ιός του νανισμού της μανταρινιάς σατσούμα [SDV000]

10.

Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού [TRSIV00]

11.

Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]

12.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα των Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. και Vitis L., όπως:

α)

Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων του μύρτιλου [BLMOV0]·

β)

Ιός του τραχέος φύλλου της κερασιάς [CRLV00]·

γ)

Ιός του μωσαϊκού της ροδακινιάς [PCCMV00]·

δ)

Ιός του μωσαϊκού της ροδακινιάς με ρόδακα [PRMV00]·

ε)

Αμερικανικός ιός των γραμμικών σχεδίων της δαμασκηνιάς [APLPV0]·

στ)

Ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων του σμέουρου [RLCV00]·

ζ)

Φυτόπλασμα της ασθένειας «σκούπα της μάγισσας» της φραουλιάς [SYWB00]·

η)

Μη ευρωπαϊκοί ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα των Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. και Vitis L.

13.

Ιοί begomovirus εκτός από:

Ιός του μωσαϊκού του αβούτιλου [ABMV00], ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της γλυκοπατάτας [SPLVC0], ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας του Νέου Δελχί [TOLCND], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας [TYLCK0], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας της Σαρδηνίας [TYLCSV], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας της Μάλαγας [TYLCMA], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας της Αξάρκιας [TYLCAX]

14.

Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης του μαυρομάτικου φασολιού [CPMMV0]

15.

Ιός του μολυσματικού ίκτερου του μαρουλιού [LIYV00]

16.

Ιός σχετιζόμενος με το κιτρίνισμα της πεπονιάς [MYAV00]

17.

Ιός του κιτρινίσματος των νεύρων της κολοκυθιάς [SQVYVX]

18.

Ιός του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας [SPCSV0]

19.

Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας [SPMMV0]

20.

Ιός της ασθένειας σοκολάτα της τομάτας [TOCHV0]

21.

Ιός του μαρασμού της τομάτας [TOANV0]

22.

Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της τομάτας (TOMMOV)]

23.

Φυτόπλασμα της ασθένειας «σκούπα της μάγισσας» της λιμεττίας [PFYPAF]

ΜΕΡΟΣ B

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και κωδικοί που τους έχουν αποδοθεί από την EPPO

Α. Βακτήρια

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

Β. Μύκητες και ωομύκητες

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

Γ. Έντομα και ακάρεα

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

Δ. Μαλάκια

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

Ε. Νηματώδεις

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

ΣΤ. Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

1.

Φυτόπλασμα της χρυσίζουσας χλώρωσης της αμπέλου [PHYP64]

2.

Ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας του Νέου Δελχί [TOLCND]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους

Οι προστατευόμενες ζώνες που παρατίθενται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα καλύπτουν αντιστοίχως ένα από τα ακόλουθα:

α)

το σύνολο του εδάφους του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο·

β)

το έδαφος του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται εντός παρενθέσεως·

γ)

μόνο το τμήμα του εδάφους του κράτους μέλους το οποίο καθορίζεται εντός παρενθέσεως.

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες

Κωδικός EPPO

Προστατευόμενες ζώνες

α)   Βακτήρια

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

α)

Εσθονία·

β)

Ισπανία [με εξαίρεση τις αυτόνομες κοινότητες της Ανδαλουσίας, της Αραγονίας, της Καστίλης - Λα Μάντσα, της Καστίλης και Λεόν, της Εστρεμαδούρας, της Μαδρίτης, της Μούρθιας, της Ναβάρας και της Λα Ριόχα, την επαρχία Guipuzcoa (Χώρα των Βάσκων), τα διοικητικά διαμερίσματα (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida (αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας)· και τους δήμους Alborache και Turís στην επαρχία της Βαλένθιας και τα διοικητικά διαμερίσματα (comarcas) L’Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην επαρχία του Αλικάντε (κοινότητα της Βαλένθιας)]·

γ)

Γαλλία (Κορσική)·

δ)

Ιταλία [Αμπρούτσο, Μπαζιλικάτα, Καλαβρία, Καμπανία, Λάτσιο, Λιγυρία, Μάρκε, Μολίζε, Πιεμόντε (με εξαίρεση τους δήμους Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca και Villafalleto στην επαρχία Cuneo), Σαρδηνία, Σικελία [με εξαίρεση τους δήμους Cesarò (επαρχία της Messina), Maniace, Bronte, Adrano (επαρχία της Catania) και Centuripe, Regalbuto και Troina (επαρχία της Enna)], Τοσκάνη, Ούμπρια, Κοιλάδα Αόστης)]·

ε)

Λετονία·

στ)

Φινλανδία·

ζ)

Ηνωμένο Βασίλειο (Νήσος του Μαν· Αγγλονορμανδικές Νήσοι της Μάγχης)·

η)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ιρλανδία (εκτός της πόλης του Galway)·

θ)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ιταλία [Απουλία, Λομβαρδία (εκτός από τις επαρχίες Μιλάνο, Mantua, Sondrio και Varese και τους δήμους Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese και Varedo στην επαρχία Monza Brianza), Βένετο (εκτός από τις επαρχίες Rovigo και Βενετία, τους δήμους Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano και Vescovana στην επαρχία Padova και την περιοχή που βρίσκεται νότια του αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία της Verona)]·

ι)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Λιθουανία [εκτός από τους δήμους Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια Kaunas)]·

ια)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Σλοβενία [εκτός από τις περιφέρειες Gorenjska, Koroška, Maribor και Notranjska, και τους δήμους Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του αυτοκινητοδρόμου H4) και Velika Polana, και τους οικισμούς Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec and Znojile pri Krki στον δήμο Ivančna Gorica]·

ιβ)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Σλοβακία [εκτός από την κομητεία Dunajská Streda, το Hronovce και το Hronské Kľačany (κομητεία Levice), Dvory nad Žitavou (κομητεία Nové Zámky), Málinec (κομητεία Poltár), Hrhov (κομητεία Rožňava), Veľké Ripňany (κομητεία Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín (κομητεία Trebišov)].

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ηνωμένο Βασίλειο

β)   Μύκητες και ωομύκητες

1.

Colletotrichum gossypii Southw.

GLOMGO

Ελλάδα

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

α)

Τσεχική Δημοκρατία·

β)

Ιρλανδία·

γ)

Σουηδία·

δ)

Ηνωμένο Βασίλειο.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

α)

Ιρλανδία·

β)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Ιρλανδία

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

PHYTRA

έως τις 30 Απριλίου 2023: Γαλλία [εκτός από τον νομό Finistère (Βρετάνη)]

γ)   Έντομα και ακάρεα

1.

Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί)

BEMITA

α)

Ιρλανδία·

β)

Σουηδία·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl.

CEPCAL

α)

Ιρλανδία·

β)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσος του Μαν και Τζέρζι).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

α)

Ιρλανδία·

β)

Ελλάδα·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσος του Μαν και Τζέρζι).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

α)

Ιρλανδία·

β)

Ηνωμένο Βασίλειο.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

α)

Ιρλανδία·

β)

Ελλάδα·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσος του Μαν και Τζέρζι).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

α)

Ελλάδα·

β)

Πορτογαλία (Αζόρες).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

α)

Ιρλανδία·

β)

Ελλάδα·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

α)

Ιρλανδία·

β)

Ελλάδα·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία και Νήσος του Μαν).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

α)

Ιρλανδία·

β)

Ελλάδα·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

α)

Ιρλανδία·

β)

Κύπρος·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία και Νήσος του Μαν).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

α)

Ιρλανδία·

β)

Ηνωμένο Βασίλειο.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

α)

Ιρλανδία·

β)

Ισπανία (Ιμπίθα και Μενόρκα)·

γ)

Κύπρος·

δ)

Μάλτα·

ε)

Πορτογαλία (Αζόρες και Μαδέρα)·

στ)

Φινλανδία (διαμερίσματα Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)·

ζ)

Σουηδία (κομητείες Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar και Skåne)·

η)

Ηνωμένο Βασίλειο.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

α)

Ιρλανδία·

β)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

α)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ιρλανδία·

β)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

α)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ιρλανδία·

β)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

α)

Ιρλανδία·

β)

Μάλτα·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

α)

Ιρλανδία·

β)

Πορτογαλία (Αζόρες)·

γ)

Ηνωμένο Βασίλειο.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

α)

Ισπανία (Γρανάδα και Μάλαγα)·

β)

Πορτογαλία (Alentejo, Algarve και Μαδέρα).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Ηνωμένο Βασίλειο

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

α)

Ιρλανδία·

β)

έως τις 30 Απριλίου 2020: Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός από τις περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης Barking and Dagenham· Barnet· Basladon· Basingstoke and Deane· Bexley· Bracknell Forest Brent· Brentwood· Bromley· Broxbourne· Camden· Castle Point· Chelmsford· Chiltem· City of London· City of Westminster· Crawley· Croydon· Dacorum· Dartford· Ealing· East Hertfordshire· Elmbridge District· Enfield· Epping Forest· Epsom and Ewell District· Gravesham· Greenwich· Guildford· Hackney· Hammersmith & Fulham· Haringey· Harlow· Harrow· Hart· Havering· Hertsmere· Hillingdon· Horsham· Hounslow· Islington· Kensington & Chelsea· Kingston upon Thames· Lambeth· Lewisham· Littlesford· Medway· Merton· Mid Sussex· Mole Valley· Newham· North Hertfordshire· Reading· Redbridge· Reigate and Banstead· Richmond upon Thames· Runnymede District· Rushmoor· Sevenoaks· Slough· South Bedfordshire· South Bucks· South Oxfordshire· Southwark· Spelthorne District· St Albans· Sutton· Surrey Heath· Tandridge· Three Rivers· Thurrock· Tonbridge and Malling· Tower Hamlets· Waltham Forest· Wandsworth· Watford· Waverley· Welwyn Hatfield· West Berkshire· Windsor and Maidenhead· Woking, Wokingham and Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Κύπρος

δ)   Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

1.

Ιός του νεκρωτικού κιτρινίσματος των νεύρων του τεύτλου

BNYVV0

α)

Ιρλανδία·

β)

Γαλλία (Βρετάνη)·

γ)

Πορτογαλία (Αζόρες)·

δ)

Φινλανδία·

ε)

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Ηνωμένο Βασίλειο

3.

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

CTV000

Μάλτα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας («ΡΕΟΜΚ») και συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, με κατηγορίες και κατώτατα όρια, που αναφέρεται στο άρθρο 5

ΠΊΝΑΚΑς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέρος Α:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κτηνοτροφικών φυτών

Μέρος B:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους δημητριακών

Μέρος Γ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου

Μέρος Δ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Μέρος Ε:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό εκτός των σπόρων

Μέρος ΣΤ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κηπευτικών

Μέρος Ζ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους πατάτας

Μέρος Η:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Μέρος Θ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών, εκτός των σπόρων

Μέρος I:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

Μέρος ΙΑ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους Solanum tuberosum

Μέρος ΙΒ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτά προς φύτευση Humulus lupulus, εκτός των σπόρων

ΜΈΡΟς A

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κτηνοτροφικών φυτών

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για προβασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για βασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για πιστοποιημένους σπόρους

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ΜΈΡΟς B

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους δημητριακών

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για προβασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για βασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για πιστοποιημένους σπόρους

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Μύκητες

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

ΜΈΡΟς Γ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό, βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, πιστοποιημένο υλικό

Κατώτατο όριο για τυποποιημένο υλικό

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό, βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, πιστοποιημένο υλικό

Κατώτατο όριο για τυποποιημένο υλικό

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Μη εμβολιασμένα Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. εκτός των μη εμβολιασμένων Vitis vinifera L.

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό, βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, πιστοποιημένο υλικό

Κατώτατο όριο για τυποποιημένο υλικό

Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Ιός του ριπιδωτού φύλλου της αμπέλου [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Ιός της κηλίδωσης της αμπέλου [GFKV00]

Έρριζα υποκείμενα του Vitis spp. και υβρίδιά τους, εκτός του Vitis vinifera L.

0 % για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Άνευ αντικειμένου για το βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό και το πιστοποιημένο υλικό

Άνευ αντικειμένου

Ιός σχετιζόμενος με το καρούλιασμα (συστροφή) των φύλλων της αμπέλου, στέλεχος 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το καρούλιασμα (συστροφή) των φύλλων της αμπέλου, στέλεχος 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ΜΈΡΟς Δ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Σπόροι

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Chrysanthemum L.

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Palmae, όσον αφορά τα ακόλουθα γένη και είδη: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Lavandula L.

0 %

Ιοειδές του νανισμού του χρυσάνθεμου [CSVD00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών [CEVD00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Εσπεριδοειδή L.

0 %

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών [CTV000](απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. και τα υβρίδιά τους

0 %

Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens INSV00]]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας

0 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000]

Φυτά των ακόλουθων ειδών Prunus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., άλλα είδη του Prunus L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς

0 %

Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας [TSWV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας, Pelargonium L.

0 %

ΜΈΡΟς E

ΡΕΟΜΚ που αφορούν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό εκτός των σπόρων

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το σχετικό δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

ΜΈΡΟς ΣΤ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κηπευτικών

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Ιός του μωσαϊκού του πεπίνο [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ΜΈΡΟς Ζ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους πατάτας

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους απευθείας απογόνους προβασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τους απευθείας απογόνους βασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τους απευθείας απογόνους πιστοποιημένων σπόρων πατάτας

PBTC

PB

Συμπτώματα ιογενούς μόλυνσης

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτά προς φύτευση προβασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τα φυτά προς φύτευση βασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τα φυτά προς φύτευση πιστοποιημένων σπόρων πατάτας

PBTC

PB

Μελάνωση (μελανή σήψη) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]· Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ριζοκτονίαση που προκαλείται από Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

5,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

5,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

Σπογγοσπορίωση που προκαλείται από Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

3,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

3,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

Συμπτώματα μωσαϊκού που προκαλούνται από ιούς

και

συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ΜΈΡΟς H

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για προβασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για βασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για πιστοποιημένους σπόρους

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - λινάρι

1 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

1 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

1 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - λιναρόσπορος

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % για μόλυνση από το σύμπλοκο φόμοψης

15 % για μόλυνση από το σύμπλοκο φόμοψης

15 % για μόλυνση από το σύμπλοκο φόμοψης

Fusarium (αναμορφικό γένος) Link [1FUSAG] εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium (αναμορφικό γένος) Link εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium (αναμορφικό γένος) Link εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium (αναμορφικό γένος) Link εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 10 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 10 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 10 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

ΜΈΡΟς I

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών, εκτός των σπόρων

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Fusarium Link (αναμορφικό γένος) [1FUSAG] εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Ιός της κίτρινης ράβδωσης του πράσου [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Ιός του κίτρινου νανισμού του κρεμμυδιού [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ΜΈΡΟς I

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (αναμορφικό Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, και Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Ιοειδές των βοθρίων των μήλων [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Παθογόνος παράγοντας των επίπεδων κλάδων της μηλιάς [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας των αστεροειδών ρωγμών των μήλων [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. και Pyrus L.

0 %

Ιοειδές της εσχάρωσης του φλοιού των μήλων [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Συνδυασμός των παθογόνων παραγόντων του μωσαϊκού του γένους Aucuba και του ίκτερου του μαύρου φραγκοστάφυλου

Ribes L.

0 %

Ιός της νέκρωσης του μαύρου σμέουρου [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της αναστροφής του μαύρου φραγκοστάφυλου [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το μωσαϊκό του μύρτιλου [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Ιός της κόκκινης δακτυλιωτής κηλίδωσης του μύρτιλου [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Ιός του εγκαύματος του μύρτιλου [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Ιός της καταπληξίας του μύρτιλου [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Ιός της νημάτωσης του μύρτιλου [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Ιός της πράσινης δακτυλιωτής ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της κερασιάς [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ιός της σκωριόχρου νεκρωτικής ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της καστανιάς

Castanea sativa Mill.

0 %

Παθογόνος παράγοντας της κριστάκορτης των εσπεριδοειδών [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Παθογόνος παράγοντας της λιθίασης των εσπεριδοειδών [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιός της κηλίδωσης των φύλλων των εσπεριδοειδών [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιός της ψώρωσης των εσπεριδοειδών [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών [CTV000] (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης των εσπεριδοειδών [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Φυτόπλασμα της φυλλωδίας του τριφυλλιού [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Φυτόπλασμα των ανώμαλων ανθέων του κράνμπερι/οξύκοκκου [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της συκιάς [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Αλλοιώσεις των καρπών: ατροφικοί καρποί [APCF00], πράσινοι ρυτιδωμένοι καρποί [APGC00], καρποί με εξογκώματα (Ben Davis), τραχύς φλοιός [APRSK0], αστεροειδείς ρωγμές, καστανέρυθροι δακτύλιοι [APLP00], καστανέρυθρα οζίδια

Malus Mill.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με την ταινίωση των νεύρων του πράσινου φραγκοστάφυλου [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιοί 1 και 2 της μικροκαρπίας της κερασιάς [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της μυροβαλάνου [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το κιτρίνισμα των φύλλων της ελιάς [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το κιτρίνισμα των νεύρων της ελιάς [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με την κίτρινη ποικιλοχλώρωση και την παρακμή της ελιάς [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Στην περίπτωση των υβριδίων του Prunus όπου το υλικό εμβολιάζεται σε έρριζα υποκείμενα, άλλα είδη έρριζων υποκειμένων του Prunus L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

0 %

Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Ιός του θαμνώδους νανισμού του σμέουρου [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων του σμέουρου [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Ιός της χλώρωσης των νεύρων του σμέουρου [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Κίτρινη κηλίδωση του σμέουρου [RYS000]

Rubus L.

0 %

Ιός του κίτρινου διχτυού της βατομουριάς [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της ρυτίδωσης της φράουλας [SCRV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Ιός του ήπιου περιφερειακού κιτρινίσματος της φράουλας [SMYEV0]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης της φράουλας [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Φυτόπλασμα της ασθένειας των πολλαπλών βλαστών της φράουλας [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Ιός της ταινίωσης των νεύρων της φράουλας [SVBV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ΜΈΡΟς ΙΑ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους Solanum tuberosum L.

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Κατώτατο όριο για τους σπόρους

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ΜΈΡΟς ΙΒ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτά προς φύτευση Humulus lupulus, εκτός των σπόρων

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το φυτό προς φύτευση

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέρος A:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κτηνοτροφικών φυτών

1.

Επιθεώρηση της καλλιέργειας

2.

Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

3.

Πρόσθετα μέτρα για ορισμένα είδη φυτών

Μέρος B:

Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών

1.

Επιθεώρηση της καλλιέργειας

2.

Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων δημητριακών

3.

Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους της Oryza sativa L.

Μέρος Γ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Μέρος Δ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων

1.

Οπτικές επιθεωρήσεις

2.

Μέτρα ανά γένη ή είδη και κατηγορία

Μέρος Ε:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κηπευτικών

Μέρος ΣΤ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους πατάτας

Μέρος Ζ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

1.

Επιθεώρηση της καλλιέργειας

2.

Δειγματοληψία και δοκιμή σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών

3.

Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Μέρος Η:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών εκτός των σπόρων

Μέρος Θ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους Solanum tuberosum

Μέρος I:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε φυτά προς φύτευση Humulus lupulus, εκτός των σπόρων

ΜΕΡΟΣ A

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κτηνοτροφικών φυτών

1.   Επιθεώρηση της καλλιέργειας

1)

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις της καλλιέργειας από την οποία παράγονται οι σπόροι των κτηνοτροφικών φυτών, σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ στην καλλιέργεια, ώστε να διασφαλιστεί πως η παρουσία ΡΕΟΜΚ δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε επιθεωρητές, εκτός των επαγγελματιών, να διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της.

2)

Οι εν λόγω επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται όταν η κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας επιτρέπουν κατάλληλη επιθεώρηση. Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιτόπια επιθεώρηση ετησίως, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση των αντίστοιχων ΡΕΟΜΚ.

3)

Η αρμόδια αρχή καθορίζει το μέγεθος, τον αριθμό και την κατανομή των τμημάτων του υπό επιθεώρηση αγρού σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Το ποσοστό των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που πρέπει να επιθεωρηθούν επίσημα από την αρμόδια αρχή είναι τουλάχιστον 5 %.

2.   Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

1)

Η αρμόδια αρχή:

α)

λαμβάνει επισήμως δείγματα σπόρων από παρτίδες σπόρων κτηνοτροφικών φυτών·

β)

επιτρέπει σε δειγματολήπτες σπόρων να διενεργούν δειγματοληψία για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της·

γ)

συγκρίνει τα δείγματα σπόρων που έχουν ληφθεί από την ίδια με εκείνα της ίδιας παρτίδας σπόρων που έχουν ληφθεί από τους δειγματολήπτες σπόρων υπό επίσημη εποπτεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β)·

δ)

εποπτεύει τις επιδόσεις των δειγματοληπτών σπόρων, όπως προβλέπεται στο σημείο 2).

2)

Η αρμόδια αρχή ή ο υπό επίσημη εποπτεία επαγγελματίας πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς μεθόδους.

Με εξαίρεση την αυτόματη δειγματοληψία, η αρμόδια αρχή ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5 % των παρτίδων σπόρων που υποβάλλονται για επίσημη πιστοποίηση. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν σπόρους για πιστοποίηση, καθώς και στα υποβαλλόμενα είδη, αλλά μπορεί επίσης να αποσκοπεί στην εξάλειψη συγκεκριμένων αμφιβολιών.

3)

Η αυτόματη δειγματοληψία διενεργείται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εποπτεύεται επισήμως.

Για την εξέταση των σπόρων που υποβάλλονται για πιστοποίηση, λαμβάνονται δείγματα από ομοιογενείς παρτίδες. Όσον αφορά τα βάρη των παρτίδων και των δειγμάτων, εφαρμόζεται ο πίνακας του παραρτήματος III της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

3.   Πρόσθετα μέτρα για ορισμένα είδη φυτών

Οι αρμόδιες αρχές ή οι επαγγελματίες υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων αρχών διενεργούν τις ακόλουθες επιπρόσθετες επιθεωρήσεις ή προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για ορισμένα είδη φυτών:

1)

Όσον αφορά τους προβασικούς, βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους Medicago sativa L., για την πρόληψη της παρουσίας του Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus και για να εξακριβωθεί ότι:

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus· ή

β)

η καλλιέργεια αναπτύχθηκε σε αγρό στον οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως καλλιέργεια Medicago sativa L. κατά την τελευταία τριετία πριν από τη σπορά, και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus κατά την επιτόπια επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής ούτε συμπτώματα Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus σε καμία παρακείμενη καλλιέργεια Medicago sativa L. κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)

η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία αναγνωρισμένη ως ιδιαίτερα ανθεκτική στον Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus και η περιεκτικότητα σε αδρανή ύλη δεν υπερβαίνει το 0,1 % κατά βάρος·

2)

Όσον αφορά τους προβασικούς, βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους Medicago sativa L., για την πρόληψη της παρουσίας του Ditylenchus dipsaci, και για να εξακριβωθεί ότι:

α)

δεν παρατηρήθηκαν στη μονάδα παραγωγής συμπτώματα Ditylenchus dipsaci κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και δεν καλλιεργήθηκαν στη μονάδα παραγωγής βασικά φυτά-ξενιστές κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, ελήφθησαν δε τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής για την πρόληψη της μόλυνσης του τόπου παραγωγής· ή

β)

δεν παρατηρήθηκαν στη μονάδα παραγωγής συμπτώματα Ditylenchus dipsaci κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και δεν βρέθηκαν Ditylenchus dipsaci από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα· ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία κατά του Ditylenchus dipsaci και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό ύστερα από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

ΜΕΡΟΣ B

Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών

1.   Επιθεώρηση της καλλιέργειας

1)

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις της καλλιέργειας από την οποία παράγονται οι σπόροι των δημητριακών, ώστε να επιβεβαιωθεί πως η παρουσία ΡΕΟΜΚ δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Όχι περισσότερα από 2 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Όχι περισσότερα από 2 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενιάς (C1):

Όχι περισσότερα από 4 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενιάς (C2):

Όχι περισσότερα από 8 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε επιθεωρητές, εκτός των επαγγελματιών, να διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της.

2)

Οι εν λόγω επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται όταν η κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας επιτρέπουν κατάλληλη επιθεώρηση.

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιτόπια επιθεώρηση ετησίως, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση των αντίστοιχων ΡΕΟΜΚ.

3)

Η αρμόδια αρχή καθορίζει το μέγεθος, τον αριθμό και την κατανομή των τμημάτων του υπό επιθεώρηση αγρού σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Το ποσοστό των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που πρέπει να επιθεωρηθούν επίσημα από την αρμόδια αρχή είναι τουλάχιστον 5 %.

2.   Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων δημητριακών

1)

Η αρμόδια αρχή:

α)

λαμβάνει επισήμως δείγματα σπόρων από παρτίδες σπόρων δημητριακών·

β)

επιτρέπει σε δειγματολήπτες σπόρων να διενεργούν δειγματοληψία για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της·

γ)

συγκρίνει τα δείγματα σπόρων που έχουν ληφθεί από την ίδια με εκείνα της ίδιας παρτίδας σπόρων που έχουν ληφθεί από τους δειγματολήπτες σπόρων υπό επίσημη εποπτεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β)·

δ)

εποπτεύει τις επιδόσεις των δειγματοληπτών σπόρων, όπως προβλέπεται στο σημείο 2).

2)

Η αρμόδια αρχή ή ο υπό επίσημη εποπτεία επαγγελματίας πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων δημητριακών σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς μεθόδους.

Με εξαίρεση την αυτόματη δειγματοληψία, η αρμόδια αρχή ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5 % των παρτίδων σπόρων που υποβάλλονται για επίσημη πιστοποίηση. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν σπόρους για πιστοποίηση, καθώς και στα υποβαλλόμενα είδη, αλλά μπορεί επίσης να αποσκοπεί στην εξάλειψη συγκεκριμένων αμφιβολιών.

3)

Η αυτόματη δειγματοληψία διενεργείται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εποπτεύεται επισήμως.

Για την εξέταση των σπόρων που υποβάλλονται για πιστοποίηση, λαμβάνονται δείγματα από ομοιογενείς παρτίδες. Όσον αφορά τα βάρη των παρτίδων και των δειγμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πίνακα του παραρτήματος III της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ.

3.   Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους Oryza sativa L.

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί τις ακόλουθες επιπρόσθετες επιθεωρήσεις ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι οι σπόροι Oryza sativa L. πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

κατάγονται από περιοχή γνωστή ως απαλλαγμένη από Aphelenchoides besseyi·

β)

υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή από τις αρμόδιες αρχές, με κατάλληλες νηματολογικές δοκιμασίες επί αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Aphelenchoides besseyi·

γ)

υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία με θερμό νερό ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά του Aphelenchoides besseyi.

ΜΕΡΟΣ Γ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

α)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

ή

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής η οποία επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο και τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, καθώς και όλα τα γειτονικά φυτά-ξενιστές, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

α)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.· Gardan) Young, Dye & Wilkie·

ή

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

γ)

κατά τη διάρκεια οπτικών επιθεωρήσεων που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Spiroplasma citri Saglio

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

Τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά, την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Spiroplasma citri Saglio, και

α)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Spiroplasma citri Saglio, ή·

β)

η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από Spiroplasma citri Saglio κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση των φυτών την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)

σε οπτική επιθεώρηση που έγινε την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και όλα τα μολυσμένα φυτά εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

α)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχή γνωστή ως απαλλαγμένη από Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.· ή

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, καθώς και τα γειτονικά φυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, εκτός αν υποβλήθηκαν σε δοκιμές με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμπτωματικών φυτών και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι τα συμπτώματα δεν οφείλονταν σε Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.· ή

γ)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της τελευταίας καλλιεργητικής περιόδου συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και αυτά τα συμπτωματικά φυτά, καθώς και όλα τα συμπτωματικά φυτά που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής και στο άμεσο περιβάλλον της, όπως και τα γειτονικά φυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, εκτός αν υποβλήθηκαν σε δοκιμές με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμπτωματικών φυτών και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι τα συμπτώματα δεν οφείλονταν σε Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.· ή

δ)

για τα αειθαλή είδη, τα φυτά επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Στην περίπτωση σπόρων:

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και στις δοκιμές αυτές βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)

Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)

τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Στην περίπτωση σπόρων:

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.·

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.·

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων (είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι) και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι είναι απαλλαγμένοι από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)

Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)

τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Στην περίπτωση σπόρων:

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas perforans Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων (είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι) και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι είναι απαλλαγμένοι από Xanthomonas perforans Jones et al.

2)

Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)

τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

Στην περίπτωση σπόρων:

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.·

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.·

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων (είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι) και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι είναι απαλλαγμένοι από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)

Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)

τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

α)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr·

ή

β)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr στη μονάδα παραγωγής·

ή

γ)

τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr εκριζώθηκαν και τα εναπομείναντα φυτά επιθεωρούνταν σε εβδομαδιαία διαστήματα, χωρίς να παρατηρηθούν συμπτώματα στη μονάδα παραγωγής για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη διακίνησή τους.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

α)

τα φυτά κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet και Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow·

ή

β)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκε στη μονάδα παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον της κανένα σύμπτωμα μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που να έχει προκληθεί από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ή Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow·

ή

γ)

εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες κατά του μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που προκλήθηκε από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ή Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, και τα φυτά επιθεωρήθηκαν πριν από τη διακίνησή τους και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Σπόροι Helianthus annuus L.

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που είναι αναγνωρισμένες ως απαλλαγμένες από Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni·

ή

β)

σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni στη μονάδα παραγωγής σπόρων·

ή

γ)

i)

κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου η μονάδα παραγωγής σπόρων υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

και

ii)

το πολύ το 5 % των φυτών παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni κατά τις επιθεωρήσεις αυτές, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση·

και

iii)

στην τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά με συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni·

ή

δ)

i)

κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου η μονάδα παραγωγής σπόρων υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

και

ii)

όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση·

και

iii)

στην τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά με συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε παρτίδα υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni·

ή

ε)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική έναντι όλων των γνωστών στελεχών Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

α)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys·

ή

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, με τουλάχιστον δύο οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή, κατά τη διάρκεια της εν λόγω καλλιεργητικής περιόδου, και τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

γ)

σε τουλάχιστον δύο οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα άλλα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

α)

τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρούνταν τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα στη μονάδα παραγωγής·

ή

β)

τα μητρικά συμπτωματικά φυτά απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν, μαζί με τα φυτά που βρίσκονταν σε ακτίνα 1 μέτρου, και εφαρμόστηκε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία στα φυτά που επιθεωρήθηκαν πριν από τη διακίνηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα.

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Aculops fuchsiae Keifer

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fuchsia L.

α)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον Aculops fuchsiae Keifer·

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν στη μονάδα παραγωγής κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα στα φυτά ή στα μητρικά φυτά από τα οποία προέρχονται·

ή

γ)

εφαρμόστηκε κατάλληλη χημική ή φυσική επεξεργασία πριν από τη διακίνηση, μετά την οποία τα φυτά επιθεωρήθηκαν χωρίς να βρεθούν συμπτώματα του επιβλαβούς οργανισμού.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

α)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Opogona sacchari Bojer·

ή

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής στην οποία δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ή σημεία Opogona sacchari Bojer σε οπτικές επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον έξι μηνών πριν από τη διακίνηση·

ή

γ)

στη μονάδα παραγωγής εφαρμόζεται καθεστώς που αποσκοπεί στην παρακολούθηση και την εξάλειψη του πληθυσμού Opogona sacchari Bojer και στην απομάκρυνση των προσβεβλημένων φυτών, και κάθε παρτίδα επιθεωρήθηκε οπτικά, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, πριν από τη διακίνηση και βρέθηκε απαλλαγμένη από συμπτώματα Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Φυτά προς φύτευση Palmae, εκτός των καρπών και των σπόρων, με διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm και τα οποία ανήκουν στα ακόλουθα γένη ή είδη:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

α)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν, σε ολόκληρη τη ζωή τους, σε περιοχή η οποία πιστοποιήθηκε, από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)·

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν, κατά τα δύο έτη πριν από τη διακίνησή τους, σε μονάδα εντός της Ένωσης με πλήρη φυσική προστασία από την είσοδο του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ή σε μονάδα εντός της Ένωσης στην οποία έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες προληπτικές επεξεργασίες σε σχέση με τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό·

γ)

τα φυτά αποτέλεσαν αντικείμενο οπτικών επιθεωρήσεων που διενεργούνταν τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις μήνες και επιβεβαίωναν ότι το εν λόγω υλικό ήταν απαλλαγμένο από Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

α)

τα φυτά ή τα σποροπαραγωγικά φυτά επιθεωρήθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev στην παρτίδα από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου· ή

β)

οι βολβοί βρέθηκαν απαλλαγμένοι από συμπτώματα του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, βάσει οπτικών επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και συσκευάστηκαν για πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

α)

τα φυτά επιθεωρήθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev στην παρτίδα από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου· ή

β)

οι βολβοί βρέθηκαν απαλλαγμένοι από συμπτώματα του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, βάσει οπτικών επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και συσκευάστηκαν για πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Malus Mill.

α)

τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider· και

β)

i)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider·

ή

ii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

iii)

το πολύ το 2 % των φυτών στη μονάδα παραγωγής παρουσίασαν συμπτώματα σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπόλοιπων ασυμπτωματικών φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν συμπτωματικά φυτά υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

α)

τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

και

β)

i)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider·

ή

ii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

iii)

το πολύ το 1 % των φυτών στη μονάδα παραγωγής παρουσίασαν συμπτώματα σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπόλοιπων ασυμπτωματικών φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν συμπτωματικά φυτά υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pyrus L.

α)

τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider· και

β)

i)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider· ή

ii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

γ)

το πολύ το 2 % των φυτών στη μονάδα παραγωγής παρουσίασαν συμπτώματα σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Lavandula L.

α)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής γνωστή ως απαλλαγμένη από Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al

ή

β)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. σε οπτικές επιθεωρήσεις της παρτίδας κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο·

ή

γ)

τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και η παρτίδα υποβλήθηκε σε δοκιμή, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος των υπόλοιπων φυτών, και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό.

Ιοειδές του νανισμού του χρυσάνθεμου

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Τα φυτά προέρχονται, εντός τριών γενεών πολλαπλασιασμού, από υλικό που βρέθηκε απαλλαγμένο από το ιοειδές του νανισμού του χρυσάνθεμου, μέσω δοκιμασιών.

Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L.

α)

τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της εξώκορτης των εσπεριδοειδών·

και

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση των φυτών την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού.

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

α)

τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμή κατά την τελευταία τριετία και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών·

και

β)

i)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών·

ή

ii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με δοκιμή αντιπροσωπευτικού δείγματος των φυτών που διενεργήθηκε την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

ή

iii)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής υπό φυσική προστασία από φορείς και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με δοκιμή τυχαίου δείγματος των φυτών που διενεργήθηκε την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

ή

iv)

στις περιπτώσεις που υπάρχει θετικό αποτέλεσμα δοκιμής για την παρουσία του ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών σε μια παρτίδα, όλα τα φυτά υποβλήθηκαν σε δοκιμή μεμονωμένα και τα φυτά που βρέθηκαν θετικά δεν υπερέβαιναν το 2 %, ενώ τα φυτά που υποβλήθηκαν σε δοκιμή και διαπιστώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από τον επιβλαβή οργανισμό εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis Fotsch, Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας

α)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που υποβάλλεται σε παρακολούθηση των σχετικών φορέων θριπών (Frankliniella occidentalis Pergande) και, εάν αυτοί ανιχνευτούν, πραγματοποιούνται κατάλληλες επεξεργασίες για τον αποτελεσματικό περιορισμό των πληθυσμών τους·

και

β)

i)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens σε φυτά της μονάδας παραγωγής κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο· ή

ii)

τα φυτά της μονάδας παραγωγής που παρουσίασαν συμπτώματα του ιού της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εκριζώθηκαν, και αντιπροσωπευτικό δείγμα των προς διακίνηση φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον ιό της νεκρωτικής κηλίδωσης του Impatiens.

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας

Capiscum annuum L.

α)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

β)

τα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας)

Φυτά των ακόλουθων ειδών Prunus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς

α)

έρριζα υποκείμενα φυτών Prunus από αγενή πολλαπλασιασμό, που προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία και δοκιμή κατά τα προηγούμενα 5 έτη και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· και

β)

i)

το πολλαπλασιαστικό υλικό έχει παραχθεί σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· ή

ii)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς στο πολλαπλασιαστικό υλικό της μονάδας παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο κατά την πλέον κατάλληλη περίοδο του έτους, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών, των συνθηκών καλλιέργειας του φυτού και της βιολογίας του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

iii)

συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % των φυτών που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο κατά την πλέον κατάλληλη περίοδο του έτους, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών, των συνθηκών καλλιέργειας του φυτού και της βιολογίας του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπόλοιπων ασυμπτωματικών φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν συμπτωματικά φυτά υποβλήθηκαν σε δοκιμή και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των φυτών που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς κατά την οπτική επιθεώρηση μπορεί να λαμβάνεται με δειγματοληψία και να υποβάλλεται σε δοκιμή με βάση εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας, Pelargonium L.

α)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που υποβάλλεται σε παρακολούθηση των σχετικών φορέων θριπών (Frankliniella occidentalis και Thrips tabaci) και, εάν αυτοί ανιχνευτούν, πραγματοποιούνται κατάλληλες επεξεργασίες για τον αποτελεσματικό περιορισμό των πληθυσμών τους·

και

β)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας στη μονάδα παραγωγής κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)

τα φυτά της μονάδας παραγωγής που παρουσίασαν συμπτώματα του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εκριζώθηκαν και αντιπροσωπευτικό δείγμα των προς διακίνηση φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας.

ΜΕΡΟΣ Δ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων

1.   Οπτικές επιθεωρήσεις

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση:

α)

το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων, της Castanea sativa Mill. βρέθηκε απαλλαγμένο από Cryphonectria parasitica σε οπτική επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής ή στον τόπο παραγωγής·

β)

το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων, των Pinus spp. βρέθηκε απαλλαγμένο από Dothistroma pini, Dothistroma septosporum και Lecanosticta acicola σε οπτική επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής ή στον τόπο παραγωγής.

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά τον χρόνο, κατά την πλέον κατάλληλη περίοδο για την ανίχνευση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών και των συνθηκών καλλιέργειας του φυτού, καθώς και της βιολογίας των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών.

2.   Απαιτήσεις ανά γένη ή είδη και κατηγορία

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, όσον αφορά τα ακόλουθα γένη ή είδη, για να διασφαλίσει ότι:

Castanea sativa Mill.

α)

το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό έχει παραχθεί σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica· ή

β)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Cryphonectria parasitica στον τόπο ή στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)

το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παρουσίαζε συμπτώματα Cryphonectria parasitica εκριζώθηκε και το εναπομείναν υλικό υποβαλλόταν σε επιθεωρήσεις κάθε εβδομάδα, χωρίς να παρατηρηθούν συμπτώματα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στη μονάδα παραγωγής για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη διακίνηση του υλικού.

Pinus spp.

α)

το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό κατάγεται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Dothistroma pini, Dothistroma septosporum και Lecanosticta acicola· ή

β)

κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο δεν παρατηρήθηκαν στον τόπο ή στη μονάδα παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον τους συμπτώματα μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που προκλήθηκαν από Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ή τον Lecanosticta acicola· ή

γ)

εφαρμόστηκαν στον τόπο ή τη μονάδα παραγωγής κατάλληλες επεξεργασίες κατά του μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που προκλήθηκε από Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ή Lecanosticta acicola, και το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό επιθεωρήθηκε οπτικά πριν από τη διακίνησή του και βρέθηκε απαλλαγμένο από συμπτώματα Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ή Lecanosticta acicola.

ΜΕΡΟΣ E

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κηπευτικών

Όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

α)

οι σπόροι έχουν ληφθεί με κατάλληλη μέθοδο εκχύλισης με οξύ ή με ισοδύναμη μέθοδο·

και

β)

i)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al

ή

ii)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al

ή

iii)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή για Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον επιβλαβή οργανισμό.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al

ή

β)

η καλλιέργεια από την οποία συγκομίστηκε ο σπόρος επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και βρέθηκε απαλλαγμένη από Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al

ή

γ)

αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε δοκιμή και, κατά τη δοκιμή αυτή, βρέθηκε απαλλαγμένο από Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.·

ή

β)

η καλλιέργεια από την οποία συγκομίστηκε ο σπόρος επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.·

ή

γ)

αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε δοκιμές και, κατά τις δοκιμές αυτές, βρέθηκε απαλλαγμένο από Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.·

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.·

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

α)

οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

γ)

i)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

ii)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.,

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

α)

οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

β)

(i)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

(ii)

γ) οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.,

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas perforans Jones et al.·

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas perforans Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

α)

οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

γ)

i)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas perforans Jones et al.·

ή

ii)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas perforans Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

α)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

β)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

γ)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

α)

οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

γ)

i)

σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

ii)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

α)

αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε οπτική επιθεώρηση την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, ενδεχομένως μετά από κατάλληλη επεξεργασία, και

β)

οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

α)

αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε οπτική επιθεώρηση την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, ενδεχομένως μετά από κατάλληλη επεξεργασία, και

β)

οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

α)

αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε οπτική επιθεώρηση την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, ενδεχομένως μετά από κατάλληλη επεξεργασία, και

β)

οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Bruchus rufimanus L.

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

α)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev·

ή

β)

οι συγκομισθέντες σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα·

ή

γ)

τα φυτάρια υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία κατά του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev και οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Ιός του μωσαϊκού του πεπίνο

Solanum lycopersicum L.

α)

οι σπόροι ελήφθησαν με κατάλληλη μέθοδο εκχύλισης με οξύ ή με ισοδύναμη μέθοδο και·

β)

i)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία του ιού του μωσαϊκού του πεπίνο· ή

ii)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από τον ιό του μωσαϊκού του πεπίνο στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

iii)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή για τον ιό του μωσαϊκού του πεπίνο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον επιβλαβή οργανισμό.

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)

i)

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία του ιοειδούς των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας· ή

ii)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

iii)

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή για το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον επιβλαβή οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους πατάτας (πατατόσπορο)

Η αρμόδια αρχή ή, εάν χρειάζεται, ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Μελάνωση (μελανή σήψη) (Dickeya Samson et al. spp.· Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

Solanum tuberosum L.

α)

Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

από τις επίσημες επιθεωρήσεις προκύπτει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από Dickeya Samson et al. spp. και Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

β)

Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

τα καλλιεργούμενα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημη επιτόπια επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

α)

Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

από τις επίσημες επιθεωρήσεις προκύπτει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

β)

Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

i)

τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., λαμβανομένης υπόψη της πιθανής παρουσίας των φορέων·

ή

ii)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις των καλλιεργούμενων φυτών από τις αρμόδιες αρχές στη μονάδα παραγωγής.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

α)

Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

από τις επίσημες επιθεωρήσεις προκύπτει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

β)

Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

i)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. στον τόπο παραγωγής σε επίσημες επιθεωρήσεις·

ή

ii)

τα συμπτωματικά φυτά που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής εκριζώθηκαν, μαζί με τους κονδύλους απογόνους τους, και καταστράφηκαν, ενώ για οποιοδήποτε υλικό στο οποίο εμφανίστηκαν συμπτώματα στην καλλιέργεια διενεργήθηκε επίσημη δοκιμή μετά τη συγκομιδή των κονδύλων, για κάθε παρτίδα, προς επιβεβαίωση της απουσίας του Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Συμπτώματα μωσαϊκού οφειλόμενου σε ιούς και:

συμπτώματα που προκαλούνται από:

τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας

Solanum tuberosum L.

α)

Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από τον ιό Α της πατάτας, τον ιό Μ της πατάτας, τον ιό S της πατάτας, τον ιό X της πατάτας, τον ιό Y της πατάτας και τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας.

Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι μικροπολλαπλασιασμού, η συμμόρφωση με το παρόν σημείο εξακριβώνεται με επίσημες δοκιμές στο μητρικό φυτό, ή δοκιμές που πραγματοποιούνται υπό επίσημη εποπτεία.

Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι κλωνικής επιλογής, η συμμόρφωση με το παρόν σημείο εξακριβώνεται με επίσημες δοκιμές στο κλωνικό υλικό, ή δοκιμές που πραγματοποιούνται υπό επίσημη εποπτεία.

β)

Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

τα καλλιεργούμενα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας

Solanum tuberosum L.

α)

Στην περίπτωση κλωνικού υλικού:

Επίσημες δοκιμές ή δοκιμές υπό επίσημη εποπτεία έχουν δείξει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά απαλλαγμένα από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας.

β)

Στην περίπτωση προβασικού και βασικού πατατόσπορου:

δεν βρέθηκαν συμπτώματα του ιοειδούς των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας.

ή

για κάθε παρτίδα, διενεργήθηκε επίσημη δοκιμή μετά τη συγκομιδή των κονδύλων και οι κόνδυλοι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας.

γ)

Στην περίπτωση πιστοποιημένου πατατόσπορου,

επίσημη οπτική επιθεώρηση έδειξε ότι είναι απαλλαγμένος από τον επιβλαβή οργανισμό, ενώ, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων του επιβλαβούς οργανισμού, διενεργείται δοκιμή.


ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Συμπτώματα ιογενούς μόλυνσης

Solanum tuberosum L.

Κατά την επίσημη επιθεώρηση των απευθείας απογόνων, ο αριθμός των συμπτωματικών φυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που αναφέρεται στο παράρτημα IV.


ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV.

Ριζοκτονίαση που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων λόγω Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV.

Σπογγοσπορίωση που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων λόγω Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημες επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι η παρουσία ΡΕΟΜΚ στα αναπτυσσόμενα φυτά δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα αναπτυσσόμενα φυτά για προβασικούς σπόρους πατάτας

Κατώτατο όριο για τα αναπτυσσόμενα φυτά για βασικούς σπόρους πατάτας

Κατώτατο όριο για τα αναπτυσσόμενα φυτά για πιστοποιημένους σπόρους πατάτας

PBTC

PB

Μελάνωση (μελανή σήψη) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]· Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Συμπτώματα μωσαϊκού που προκαλούνται από ιούς

και

συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ΜΕΡΟΣ Ζ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

1.   Επιθεώρηση της καλλιέργειας

1)

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις της καλλιέργειας από την οποία παράγονται οι σπόροι των ελαιούχων και κλωστικών φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί πως η παρουσία ΡΕΟΜΚ δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε επιθεωρητές, εκτός των επαγγελματιών, να διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της.

2)

Οι εν λόγω επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται όταν η κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας επιτρέπουν κατάλληλη επιθεώρηση.

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιτόπια επιθεώρηση ετησίως, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση των αντίστοιχων ΡΕΟΜΚ.

3)

Η αρμόδια αρχή καθορίζει το μέγεθος, τον αριθμό και την κατανομή των τμημάτων του υπό επιθεώρηση αγρού σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Το ποσοστό των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που πρέπει να επιθεωρηθούν επίσημα από την αρμόδια αρχή είναι τουλάχιστον 5 %.

2.   Δειγματοληψία και δοκιμή σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών

1)

Η αρμόδια αρχή:

α)

λαμβάνει επισήμως δείγματα σπόρων από παρτίδες σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών·

β)

επιτρέπει σε δειγματολήπτες σπόρων να διενεργούν δειγματοληψία για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της·

γ)

συγκρίνει τα δείγματα σπόρων που έχουν ληφθεί από την ίδια με εκείνα της ίδιας παρτίδας σπόρων που έχουν ληφθεί από τους δειγματολήπτες σπόρων υπό επίσημη εποπτεία·

δ)

εποπτεύει τις επιδόσεις των δειγματοληπτών σπόρων, όπως προβλέπεται στο στοιχείο β).

2)

Η αρμόδια αρχή ή ο εγκεκριμένος υπό επίσημη εποπτεία επαγγελματίας πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς μεθόδους.

Με εξαίρεση την αυτόματη δειγματοληψία, η αρμόδια αρχή ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5 % των παρτίδων σπόρων που υποβάλλονται για πιστοποίηση. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν σπόρους για πιστοποίηση, καθώς και στα υποβαλλόμενα είδη, αλλά μπορεί επίσης να αποσκοπεί στην εξάλειψη συγκεκριμένων αμφιβολιών.

3)

Η αυτόματη δειγματοληψία διενεργείται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εποπτεύεται επισήμως.

4)

Κατά την εξέταση των σπόρων για πιστοποίηση και την εξέταση των εμπορικών σπόρων, τα δείγματα λαμβάνονται από ομοιογενείς παρτίδες. Όσον αφορά τα βάρη των παρτίδων και των δειγμάτων, εφαρμόζεται ο πίνακας του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

3.   Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί τις ακόλουθες επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση:

1)

Μέτρα για τους σπόρους του Helianthus annuus L. για την πρόληψη της παρουσίας της Plasmopora halstedii

α)

οι σπόροι του Helianthus annuus L. κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Plasmopora halstedii·

ή

β)

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Plasmopara halstedii στη μονάδα παραγωγής σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου·

ή

γ)

i)

η μονάδα παραγωγής υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου· και

ii)

το πολύ το 5 % των φυτών παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii κατά την επιτόπια επιθεώρηση, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση· και

iii)

στην τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά με συμπτώματα Plasmopara halstedii·

ή

δ)

i)

η μονάδα παραγωγής υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου· και

ii)

όλα τα φυτά που παρουσίασαν συμπτώματα Plasmopara halstedii απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση· και

iii)

κατά την τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά που να παρουσιάζουν συμπτώματα Plasmopara halstedii, και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε παρτίδα υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Plasmopara halstedii, ή οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική έναντι όλων των γνωστών στελεχών Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2)

Μέτρα για τους σπόρους των Helianthus annuus L. και Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας του Botrytis cinerea

α)

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Botrytis cinerea·

ή

β)

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

3)

Μέτρα για τους σπόρους του Glycine max (L.) Merryl για την πρόληψη της παρουσίας του Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

α)

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora

ή

β)

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

4)

Μέτρα για τους σπόρους του Glycine max (L.) Merryl για την πρόληψη της παρουσίας του Diaporthe var. sojae

α)

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Diaporthe var. sojae

ή

β)

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

5)

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας της Alternaria linicola

α)

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά της Alternaria linicola·

ή

β)

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

6)

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας της Boeremia exigua var. linicola

α)

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά της Boeremia exigua var. linicola

ή

β)

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

7)

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας του Colletotrichum lini

α)

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Colletotrichum lini

ή

β)

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

8)

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας του Fusarium (αναμορφικό γένος), εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

α)

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Fusarium (αναμορφικό γένος), εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell·

ή

β)

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

ΜΕΡΟΣ H

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών εκτός των σπόρων

Οπτική επιθεώρηση

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι:

α)

τα φυτά τουλάχιστον φαίνονται, κατά την οπτική επιθεώρηση, ουσιαστικά απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος σημείου, για το οικείο γένος ή είδος.

β)

τα φυτά που εμφανίζουν ορατά σημεία ή συμπτώματα των επιβλαβών οργανισμών που παρατίθενται στους πίνακες του παρόντος σημείου, στο στάδιο της καλλιέργειας, έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία αμέσως μετά την εμφάνισή τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν εξαλειφθεί.

γ)

για τους βολβούς των ασκαλωνίων και των σκόρδων, τα φυτά προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο, κατά το στάδιο της καλλιέργειας, ελέγχθηκε και βρέθηκε ουσιαστικά απαλλαγμένο από κάθε επιβλαβή οργανισμό που παρατίθεται στους πίνακες του παρόντος σημείου.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.

Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Τα φυτά καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος V μέρος Ε και διατηρήθηκαν απαλλαγμένα από μολύνσεις μέσω κατάλληλων μέτρων υγιεινής.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)

Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)

Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)

Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)

Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)

τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Fusarium Link (αναμορφικό γένος), εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

α)

i)

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, εκριζώθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα των φυτών και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Fusarium Link· ή

ii)

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον δύο φορές σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Fusarium Link εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας· και

β)

οι κορυφές επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

α)

i)

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, εκριζώθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα των φυτών και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk· ή

ii)

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον δύο φορές σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίασαν συμπτώματα Helicobasidium brebissonii (Desm.)· Donk εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας· και

β)

οι κορυφές επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

α)

τα φυτά είναι μεταφυτευμένα φυτά ανεπτυγμένα σε στάδια, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα απαλλαγμένο από Stromatinia cepivora Berk.·

ή

β)

i)

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.· ή

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk. εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας·

και

ii)

τα φυτά επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

α)

i)

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.· ή

ii)

η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk. εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας·

και

β)

τα φυτά ή σύνολα επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

α)

τα μητρικά φυτά προέρχονται από υλικό που υποβλήθηκε σε δοκιμή για την ανίχνευση του παθογόνου· και

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής το καλλιεργητικό ιστορικό της οποίας είναι γνωστό, χωρίς ιστορικό εμφάνισης του Verticillium dahliae Kleb.· και

γ)

τα φυτά επιθεωρήθηκαν οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Verticillium dahliae Kleb.

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Στην περίπτωση φυτών, εκτός από τα φυτά για την παραγωγή εμπορικής καλλιέργειας:

α)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev·

ή

β)

i)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και το πολύ 2 % των φυτών εμφάνισαν συμπτώματα μόλυνσης από Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, και

ii)

τα φυτά που βρέθηκαν μολυσμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό εκριζώθηκαν αμέσως, και

iii)

τα φυτά βρέθηκαν στη συνέχεια απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό με εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα·

ή

γ)

τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία κατά του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Στην περίπτωση φυτών για την παραγωγή εμπορικής καλλιέργειας:

α)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev·

ή

β)

i)

από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

ii)

τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev εκριζώθηκαν αμέσως, και

iii)

τα φυτά βρέθηκαν στη συνέχεια απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα·

ή

γ)

τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Ιός της κίτρινης ράβδωσης του πράσου