6.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 285/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1851 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Μαΐου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ομοιογένεια των υποκείμενων ανοιγμάτων σε τιτλοποιήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 14 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 24 παράγραφος 21 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να επιτευχθεί άρτια δέουσα επιμέλεια από μέρους των επενδυτών και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση των υποκείμενων κινδύνων σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, τα υποκείμενα ανοίγματα μιας τιτλοποίησης θα πρέπει να εμφανίζουν παρόμοια προφίλ κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ενιαία κριτήρια για τον προσδιορισμό της ομοιογένειας μιας δεδομένης ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων.

(2)

Μια ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων θα πρέπει να θεωρείται ομοιογενής μόνον όταν περιέχει ανοίγματα ενός μόνο τύπου στοιχείων ενεργητικού. Συνεπώς, θα πρέπει να προσδιοριστούν διαφορετικοί τύποι στοιχείων ενεργητικού ώστε να μπορούν τα ανοίγματα να καταταχθούν αναλόγως. Η πρακτική της αγοράς έχει ήδη προσδιορίσει καθιερωμένα ενιαία κριτήρια για τον προσδιορισμό της ομοιογένειας μιας δεδομένης ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν περιορίζεται η χρηματοοικονομική καινοτομία και ότι δεν παρεμποδίζεται η υφιστάμενη πρακτική της αγοράς, συγκεκριμένες ομάδες υποκείμενων ανοιγμάτων που δεν αντιστοιχούν σε έναν από αυτούς τους καθιερωμένους τύπους στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται να θεωρούνται ενιαίος τύπος στοιχείων ενεργητικού βάσει των εσωτερικών μεθόδων και παραμέτρων που εφαρμόζονται συστηματικά από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την ανάδοχη οντότητα. Επίσης, ένα άνοιγμα είναι δυνατόν να κατατάσσεται σε περισσότερους από έναν τύπους στοιχείων ενεργητικού. Παρά ταύτα, όλα τα υποκείμενα ανοίγματα σε μια συγκεκριμένη τιτλοποίηση θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο στοιχείων ενεργητικού.

(3)

Τα πρότυπα αναδοχής σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μετρούν και να αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με τα υποκείμενα ανοίγματα σε μια τιτλοποίηση και αποτελούν, επομένως, χρήσιμους δείκτες της ομοιογένειας των εν λόγω ανοιγμάτων. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή παρόμοιων προτύπων αναδοχής θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένδειξη ότι μια ομάδα υποκειμένων ανοιγμάτων έχει παρόμοια προφίλ κινδύνου, ενώ η εφαρμογή ανόμοιων προτύπων αναδοχής μπορεί να οδηγήσει σε ανοίγματα με σημαντικά διαφορετικά προφίλ κινδύνου, ακόμη και αν όλα τα εν λόγω πρότυπα αναδοχής είναι υψηλής ποιότητας.

(4)

Η εξυπηρέτηση των υποκείμενων ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, της είσπραξης και της διαχείρισης των απαιτήσεων σε μετρητά από τα υποκείμενα ανοίγματα στην πλευρά του ενεργητικού της ΟΕΣΤ, έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές που αναμένονται από τα εν λόγω υποκείμενα ανοίγματα και, ως εκ τούτου, διευκολύνει τις προβλέψεις ταμειακών ροών και δίνει τη δυνατότητα στατιστικά αξιόπιστων παραδοχών από τους επενδυτές σχετικά με τα χαρακτηριστικά πληρωμής και αθέτησης υποχρεώσεων. Ανεξαρτήτως του αν η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται από τη/τις μεταβιβάζουσα/-ες οντότητα/-ες και το/τα τρίτο/-α μέρος/-η, η διαχείριση της εξυπηρέτησης της ομάδας των υποκείμενων ανοιγμάτων μέσω παρόμοιων διαδικασιών, συστημάτων και διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση της ομάδας των υποκείμενων ανοιγμάτων ως ομοιογενούς. Επομένως, τα υποκείμενα ανοίγματα εντός της ομάδας θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασίες εξυπηρέτησης που να είναι επαρκώς παρόμοιες, ώστε να επιτρέπουν σε έναν επενδυτή να αξιολογεί με βεβαιότητα τον αντίκτυπο της εξυπηρέτησης στο πλαίσιο παρόμοιων παραμέτρων.

(5)

Για ορισμένους τύπους στοιχείων ενεργητικού, οι επενδυτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκτιμήσουν ορθά, μόνο με τη χρήση παρόμοιων προτύπων εξυπηρέτησης και αναδοχής, τους υποκείμενους κινδύνους της ομάδας των υποκείμενων ανοιγμάτων. Ως εκ τούτου, σε κάποιους τύπους στοιχείων ενεργητικού, θα πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένοι παράγοντες ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής αξιολόγηση της ομοιογένειας. Συνεπώς, η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η ανάδοχη οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει έναν ή περισσότερους σχετικούς παράγοντες κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της τιτλοποίησης (δηλαδή αν πρόκειται για τιτλοποιήσεις ABCP ή τιτλοποιήσεις πλην των ABCP), τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων και το κατά πόσον οι επενδυτές είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους υποκείμενους κινδύνους της ομάδας που προκύπτει με βάση κοινές μεθόδους και παραμέτρους. Ωστόσο, οι «πιστωτικές διευκολύνσεις σε ιδιώτες για λόγους προσωπικής, οικογενειακής ή οικιακής κατανάλωσης» και οι «εμπορικές απαιτήσεις» θεωρούνται επαρκώς ομοιογενείς ως τύποι στοιχείων ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται επίσης παρόμοια πρότυπα αναδοχής και διαδικασίες εξυπηρέτησης. Η εφαρμογή πρόσθετων απαιτήσεων σε αυτούς τους τύπους στοιχείων ενεργητικού, υπό μορφή παραγόντων ομοιογένειας, θα οδηγούσε σε υπερβολικές συγκεντρώσεις στα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια. Επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται η εφαρμογή παραγόντων ομοιογένειας για τους εν λόγω τύπους στοιχείων ενεργητικού.

(6)

Σε περίπτωση που τα υποκείμενα ανοίγματα μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά τις προϋποθέσεις ομοιογένειας, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων ομοιογένειας, για λόγους εκτός του ελέγχου της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας, και όχι λόγω σφάλματος από πλευράς της μεταβιβάζουσας οντότητας, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι επηρεάζει την ομοιογένεια της ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανοίγματα ήταν, κατά τα άλλα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού κατά τον χρόνο δημιουργίας της τιτλοποίησης και ότι η μεταβολή αυτή επήλθε μετά τη δημιουργία της τιτλοποίησης. Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό της ομοιογένειας των υποκείμενων ανοιγμάτων αφορούν και τιτλοποιήσεις ABCP και τιτλοποιήσεις πλην των ABCP, οι ενιαίες διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται και στους δύο τύπους τιτλοποιήσεων, ανεξάρτητα από τους επιμέρους παράγοντες ομοιογένειας οι οποίοι μπορεί να αφορούν μόνον ορισμένους τύπους στοιχείων ενεργητικού τιτλοποιήσεων ABCP ή τιτλοποιήσεων πλην των ABCP.

(7)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, εφόσον αφορούν την ομοιογένεια τόσο για τις τιτλοποιήσεις ABCP όσο και για τις τιτλοποιήσεις πλην των ABCP. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό και τα δύο απαιτούμενα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ομοιογένεια. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.

(8)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), πριν από την υποβολή των σχεδίων τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Διενήργησε επίσης ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ομοιογένεια των υποκείμενων ανοιγμάτων

Για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 8 και του άρθρου 24 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, τα υποκείμενα ανοίγματα θεωρούνται ομοιογενή όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αντιστοιχούν σε έναν από τους ακόλουθους τύπους στοιχείων ενεργητικού:

i)

στεγαστικά δάνεια που είτε εξασφαλίζονται με μία ή περισσότερες υποθήκες επί ακινήτου που προορίζεται για κατοικία ή είναι πλήρως εξασφαλισμένα από επιλέξιμο πάροχο πιστωτικής προστασίας μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 201 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 ή υψηλότερη, όπως ορίζεται στο τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2 του εν λόγω κανονισμού·

ii)

εμπορικά δάνεια που εξασφαλίζονται με μία ή περισσότερες υποθήκες επί εμπορικού ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων ή άλλων εμπορικών ακινήτων·

iii)

πιστωτικές διευκολύνσεις σε ιδιώτες για λόγους προσωπικής, οικογενειακής ή οικιακής κατανάλωσης·

iv)

πιστωτικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων, που παρέχονται σε οποιονδήποτε τύπο επιχείρησης ή εταιρείας·

v)

δάνεια αγοράς αυτοκινήτου και χρηματοδοτικές μισθώσεις·

vi)

απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες·

vii)

εμπορικές απαιτήσεις·

viii)

άλλα υποκείμενα ανοίγματα που θεωρούνται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την ανάδοχη οντότητα ως χωριστός τύπος στοιχείων ενεργητικού βάσει εσωτερικών μεθόδων και παραμέτρων·

β)

έχουν συναφθεί σύμφωνα με πρότυπα που εφαρμόζουν παρόμοιες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση του συναφούς πιστωτικού κινδύνου·

γ)

εξυπηρετούνται σύμφωνα με παρόμοιες διαδικασίες για την παρακολούθηση, την είσπραξη και τη διαχείριση των απαιτήσεων σε μετρητά στην πλευρά του ενεργητικού της ΟΕΣΤ·

δ)

εφαρμόζονται ένας ή περισσότεροι παράγοντες ομοιογένειας, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του παρόντος άρθρου, όταν ένα υποκείμενο άνοιγμα αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν τύπους στοιχείων ενεργητικού, το άνοιγμα αυτό κατατάσσεται μόνο σε έναν τύπο στοιχείων ενεργητικού στην εν λόγω τιτλοποίηση.

Τυχόν μεταβολές των υποκείμενων ανοιγμάτων σε μια ομάδα που θεωρείται ότι είναι ομοιογενής, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεν επηρεάζουν την ομοιογένεια αυτή, όταν οι εν λόγω μεταβολές οφείλονται σε λόγους εκτός του ελέγχου της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας.

Άρθρο 2

Παράγοντες ομοιογένειας

1.   Οι παράγοντες ομοιογένειας για τον τύπο στοιχείων ενεργητικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο i) είναι οι ακόλουθοι:

α)

διαβάθμιση των εμπράγματων δικαιωμάτων, όπου η ομάδα των υποκείμενων ανοιγμάτων αποτελείται από ένα μόνον από τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπράγματα δικαιώματα κατά προτεραιότητα διαβάθμισης επί ακινήτων που προορίζονται για κατοικία·

ii)

δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπράγματα δικαιώματα χαμηλότερης αλλά και υψηλότερης διαβάθμισης επί ακινήτων που προορίζονται για κατοικία·

iii)

δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπράγματα δικαιώματα χαμηλότερης διαβάθμισης επί ακινήτων που προορίζονται για κατοικία·

β)

τύπος ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, όπου η ομάδα αποτελείται μόνον από έναν από τους ακόλουθους τύπους:

i)

προσοδοφόρα ακίνητα·

ii)

μη προσοδοφόρα ακίνητα·

γ)

δικαιοδοσία, όπου η ομάδα αποτελείται από ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και βρίσκονται στην ίδια περιοχή δικαιοδοσίας.

2.   Οι παράγοντες ομοιογένειας για τον τύπο στοιχείων ενεργητικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) είναι οι ακόλουθοι:

α)

διαβάθμιση των εμπράγματων δικαιωμάτων, όπου η ομάδα αποτελείται μόνον από έναν από τους ακόλουθους τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων:

i)

δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπράγματα δικαιώματα κατά προτεραιότητα διαβάθμισης επί εμπορικών ακινήτων·

ii)

δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπράγματα δικαιώματα χαμηλότερης αλλά και υψηλότερης διαβάθμισης επί εμπορικών ακινήτων·

iii)

δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπράγματα δικαιώματα χαμηλότερης διαβάθμισης επί εμπορικών ακινήτων·

β)

τύπος εμπορικών ακινήτων, όπου η ομάδα αποτελείται μόνον από έναν από τους ακόλουθους τύπους:

i)

κτήρια γραφείων·

ii)

χώρους καταστημάτων λιανικής·

iii)

νοσοκομεία·

iv)

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις·

v)

ξενοδοχεία·

vi)

βιομηχανικά ακίνητα·

vii)

άλλον ειδικό τύπο εμπορικών ακινήτων·

γ)

δικαιοδοσία, όπου η ομάδα αποτελείται από υποκείμενα ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια περιοχή δικαιοδοσίας.

3.   Οι παράγοντες ομοιογένειας για τον τύπο στοιχείων ενεργητικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο iv) είναι οι ακόλουθοι:

α)

τύπος οφειλέτη, όπου η ομάδα αποτελείται μόνον από έναν από τους ακόλουθους τύπους οφειλετών:

i)

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

ii)

άλλους τύπους επιχειρήσεων και εταιρειών·

β)

δικαιοδοσία, όπου η ομάδα αποτελείται μόνον από έναν από τους ακόλουθους τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων:

i)

ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια περιοχή δικαιοδοσίας·

ii)

ανοίγματα σε οφειλέτες που έχουν κατοικία στην ίδια περιοχή δικαιοδοσίας.

4.   Οι παράγοντες ομοιογένειας για τον τύπο στοιχείων ενεργητικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο v) είναι οι ακόλουθοι:

α)

τύπος οφειλέτη, όπου η ομάδα αποτελείται μόνον από έναν από τους ακόλουθους τύπους:

i)

ιδιώτες·

ii)

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

iii)

άλλους τύπους επιχειρήσεων και εταιρειών·

iv)

οντότητες του δημόσιου τομέα·

v)

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

β)

δικαιοδοσία, όπου η ομάδα αποτελείται από υποκείμενα ανοίγματα σε οφειλέτες που έχουν κατοικία στην ίδια περιοχή δικαιοδοσίας.

5.   Οι παράγοντες ομοιογένειας για τον τύπο στοιχείων ενεργητικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο vi) είναι οι ακόλουθοι:

α)

τύπος οφειλέτη, όπου η ομάδα αποτελείται μόνον από έναν από τους ακόλουθους τύπους:

i)

ιδιώτες·

ii)

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

iii)

άλλους τύπους επιχειρήσεων και εταιρειών·

iv)

οντότητες του δημόσιου τομέα·

v)

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

β)

δικαιοδοσία, όπου η ομάδα αποτελείται από υποκείμενα ανοίγματα σε οφειλέτες που έχουν κατοικία στην ίδια περιοχή δικαιοδοσίας.

6.   Οι παράγοντες ομοιογένειας για τον τύπο στοιχείων ενεργητικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο viii) είναι οποιοιδήποτε από τους ακόλουθους:

α)

τύπος οφειλέτη·

β)

διαβάθμιση των εμπράγματων δικαιωμάτων

γ)

τύπος ακινήτων

δ)

δικαιοδοσία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).