25.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 272/140


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Οκτωβρίου 2019

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων μέτρων έκτακτης ανάγκης από την Ένωση για τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα προκειμένου να προστατευθούν η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, όταν ο κίνδυνος δεν μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που έχουν λάβει μεμονωμένα τα κράτη μέλη.

(2)

Μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα στις 11 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι τα επίπεδα ραδιονουκλεϊδίων σε ορισμένα τρόφιμα καταγωγής Ιαπωνίας υπερέβαιναν τα επίπεδα δράσης που ισχύουν στην Ιαπωνία για τα τρόφιμα. Η μόλυνση αυτή ενδέχεται να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων στην Ένωση και, κατά συνέπεια, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 της Επιτροπής (2). Ο εν λόγω κανονισμός αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 961/2011 της Επιτροπής (3), ο οποίος στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 284/2012 της Επιτροπής (4). Ο τελευταίος κανονισμός αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2012 της Επιτροπής (5), ο οποίος στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 322/2014 της Επιτροπής (6) και ο οποίος με τη σειρά του αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής (7).

(3)

Δεδομένου ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2058 της Επιτροπής (8), ορίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό πρέπει να επανεξεταστούν έως τις 30 Ιουνίου 2019 και προκειμένου να ληφθούν υπόψη η περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης και τα δεδομένα του 2017 και του 2018 σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας σε ζωοτροφές και τρόφιμα, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/6.

(4)

Τα ισχύοντα μέτρα έχουν επανεξεταστεί με συνεκτίμηση περισσότερων από 100 000 δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας σε ζωοτροφές και τρόφιμα εκτός από το βοδινό κρέας, και περισσότερων από 534 000 δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας σε βοδινό κρέας, τα οποία παρασχέθηκαν από τις ιαπωνικές αρχές και αφορούν την έβδομη και την όγδοη καλλιεργητική περίοδο (Ιανουάριος 2017 έως Δεκέμβριος 2018) μετά το ατύχημα.

(5)

Τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από τις ιαπωνικές αρχές για τα έτη 2017 και 2018 παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία δεν σημειώθηκε υπέρβαση των μέγιστων επιπέδων ραδιενέργειας στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που κατάγονται από την Τσίμπα, το Τοτσίγκι και την Ιγουάτε κατά την όγδοη καλλιεργητική περίοδο μετά το ατύχημα και δεν είναι πλέον αναγκαίο να απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση των ζωοτροφών και των τροφίμων που κατάγονται από τους νομούς Τσίμπα, Τοτσίγκι και Ιγουάτε για την παρουσία ραδιενέργειας πριν από την εξαγωγή τους στην Ένωση.

(6)

Για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που κατάγονται από τον νομό Φουκουσίμα, με συνεκτίμηση των δεδομένων εμφάνισης που παρείχαν οι ιαπωνικές αρχές για τα έτη 2017 και 2018, κρίνεται σκόπιμη η άρση της απαίτησης δειγματοληψίας και ανάλυσης για τους σπόρους σόγιας, τον πετασίτη γίγα, τη φτέρη, την ιαπωνική βασιλική φτέρη, τη φτέρη τη στρουθοκάμηλο, καθώς και για τα παράγωγα προϊόντα τους, πριν από την εξαγωγή τους στην Ένωση. Για άλλες ζωοτροφές και τρόφιμα που κατάγονται από τον εν λόγω νομό, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η απαίτηση δειγματοληψίας και ανάλυσης πριν από την εξαγωγή στην Ένωση.

(7)

Όσον αφορά τους νομούς Μιγιάγκι, Ιμπαράκι και Γκούνμα, επί του παρόντος απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση για τα μανιτάρια, τα προϊόντα αλιείας και ορισμένα βρώσιμα άγρια φυτά, καθώς και για τα παράγωγα προϊόντα τους, πριν από την εξαγωγή στην Ένωση. Τα δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας για την όγδοη καλλιεργητική περίοδο παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τα ψάρια, τα προϊόντα αλιείας και ορισμένα βρώσιμα άγρια φυτά, καθώς και για τα παράγωγα προϊόντα τους από τους νομούς Μιγιάγκι, Ιμπαράκι και Γκούνμα και για τα μανιτάρια από τον νομό Ιμπαράκι είναι σκόπιμο να μην απαιτούνται πλέον δειγματοληψία και ανάλυση πριν από την εξαγωγή στην Ένωση. Όσον αφορά τα βρώσιμα άγρια φυτά και τα παράγωγα προϊόντα τους, δεν θα πρέπει πλέον να απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση για τους βλαστούς μπαμπού από τους νομούς Ιμπαράκι και Γκούνμα, αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί η απαίτηση για τον νομό Μιγιάγκι· επίσης, δεν θα πρέπει πλέον να απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση για τη φτέρη τη στρουθοκάμηλο και την ιαπωνική βασιλική φτέρη καταγωγής του νομού Μιγιάγκι. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε φυτά Aralia spp. από τον νομό Γκούνμα, κατά την όγδοη καλλιεργητική περίοδο και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση για τα φυτά Aralia spp. και τα παράγωγα προϊόντα τους από τον νομό Γκούνμα, πριν από την εξαγωγή τους στην Ένωση.

(8)

Όσον αφορά τους νομούς Ναγκάνο και Νιιγκάτα, επί του παρόντος απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση για τα μανιτάρια και ορισμένα βρώσιμα άγρια φυτά, καθώς και για τα μεταποιημένα και τα παράγωγα προϊόντα τους, πριν από την εξαγωγή στην Ένωση. Τα δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας για την όγδοη καλλιεργητική περίοδο παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι σκόπιμο να μην απαιτούνται πλέον δειγματοληψία και ανάλυση πριν από την εξαγωγή στην Ένωση για τα μανιτάρια που κατάγονται από τους εν λόγω νομούς και για τα βρώσιμα άγρια φυτά, τη φτέρη τη στρουθοκάμηλο, την ιαπωνική βασιλική φτέρη, τα φυτά Aralia spp., καθώς και για τα παράγωγα προϊόντα τους από τον νομό Ναγκάνο.

(9)

Τα δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας για την έβδομη και την όγδοη καλλιεργητική περίοδο παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η απαίτηση για δειγματοληψία και ανάλυση για τα μανιτάρια, το κοσιαμπούρα, καθώς και για τα παράγωγα προϊόντα τους, που κατάγονται από τους νομούς Σιζουόκα, Γιαμανάσι και Γιαμαγκάτα πριν από την εξαγωγή τους στην Ένωση.

(10)

Λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας από την έβδομη και την όγδοη καλλιεργητική περίοδο, κρίνεται σκόπιμη η διάρθρωση των διατάξεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 κατά τρόπο ώστε να ομαδοποιούνται οι νομοί των οποίων οι ίδιες ζωοτροφές και τα ίδια τρόφιμα πρέπει να υποβάλλονται σε δειγματοληψία και ανάλυση πριν από την εξαγωγή στην Ένωση.

(11)

Οι έλεγχοι που διενεργούνται στις εισαγωγές δείχνουν ότι οι ειδικοί όροι που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης εφαρμόζονται ορθά από τις ιαπωνικές αρχές και ότι επί διάστημα μεγαλύτερο των επτά ετών δεν διαπιστώθηκε στους ελέγχους κατά την εισαγωγή καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί η χαμηλή συχνότητα των ελέγχων κατά την εισαγωγή.

(12)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επανεξέταση των διατάξεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 όταν θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης σχετικά με την παρουσία ραδιενέργειας στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα της ένατης και της δέκατης καλλιεργητικής περιόδου (2019 και 2020) μετά το ατύχημα, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

(13)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/6 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/6 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 5 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

Τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας, που αναφέρονται στο παράρτημα II, αλιεύονται ή συγκομίζονται στα παράκτια ύδατα του νομού Φουκουσίμα, συνοδεύονται από δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και από αναλυτική έκθεση που περιέχει τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης, ανεξάρτητα από τον τόπο εκφόρτωσής τους.».

2)

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Επανεξέταση

Ο παρών κανονισμός θα επανεξεταστεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2021.».

3)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

4)

Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Μεταβατική διάταξη

Οι αποστολές ζωοτροφών και τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 που αποστάλθηκαν από την Ιαπωνία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορούν να εισάγονται στην Ένωση υπό τους όρους που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2011, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (ΕΕ L 80 της 26.3.2011, σ. 5).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 961/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 297/2011 (ΕΕ L 252 της 28.9.2011, σ. 10).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2012 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2012, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2011 (ΕΕ L 92 της 30.3.2012, σ. 16).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2012 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2012, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 284/2012 (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 31).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 322/2014 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (ΕΕ L 95 της 29.3.2014, σ. 1).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 322/2014 (ΕΕ L 3 της 6.1.2016, σ. 5).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2058 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (Ε L 294 της 11.11.2017, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τρόφιμα και ζωοτροφές για τα οποία απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση για την παρουσία καισίου-134 και καισίου-137 πριν από την εξαγωγή στην Ένωση

α)   Προϊόντα που κατάγονται από τον νομό Φουκουσίμα:

μανιτάρια και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 και ex 2005 99 80·

ψάρια και προϊόντα αλιείας που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 με εξαίρεση τα εξής:

μαγιάτικο της Ιαπωνίας (Seriola quinquerradiata) και μαγιάτικο της Αυστραλίας (Seriola lalandi) που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 και ex 1604 20 90·

μαγιάτικο, κυνηγός (Seriola dumerili) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 και ex 1604 20 90·

φαγγρί της Ιαπωνίας (Pagrus major) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0302 85 90, ex 0303 89 90ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 και ex 1604 20 90·

κοκάλι (Pseudocaranx dentex) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 και ex 1604 20 90·

τόνος κόκκινος του Ειρηνικού (Thunnus orientalis) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 και ex 1604 20 70·

κολιός (Scomber japonicus) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 και ex 1604 20 50·

Aralia spp. και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

βλαστοί μπαμπού (Ρhyllostacys pubescens) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 και 2005 91 00·

κοσιαμπούρα (βλαστοί του Εleuterococcus sciadophylloides) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

(ιαπωνικοί) λωτοί (Diospyros sp.) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 και ex 0813 50·

β)   Προϊόντα που κατάγονται από τον νομό Μιγιάγκι

μανιτάρια και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 και ex 2005 99 80·

Aralia spp. και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

βλαστοί μπαμπού (Ρhyllostacys pubescens) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 και 2005 91 00·

φτέρες (Pteridium aquilinum) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

κοσιαμπούρα (βλαστοί του Εleuterococcus sciadophylloides) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

γ)   Προϊόντα που κατάγονται από τον νομό Γκούνμα

μανιτάρια και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 και ex 2005 99 80·

Aralia spp. και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

κοσιαμπούρα (βλαστοί του Εleuterococcus sciadophylloides) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

δ)   Προϊόντα που κατάγονται από τους νομούς Γιαμανάσι, Γιαμαγκάτα ή Σιζουόκα:

μανιτάρια και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 και ex 2005 99 80·

κοσιαμπούρα (βλαστοί του Εleuterococcus sciadophylloides) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

ε)   Προϊόντα που κατάγονται από τους νομούς Ιμπαράκι, Ναγκάνο ή Νιιγκάτα:

κοσιαμπούρα (βλαστοί του Εleuterococcus sciadophylloides) και τα παράγωγα προϊόντα τους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 και ex 0712 90·

στ)   Σύνθετα προϊόντα που περιέχουν, σε ποσοστό άνω του 50 %, προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του παρόντος παραρτήματος.

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δήλωση για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

…(Προϊόν και χώρα καταγωγής)

Κωδικός ταυτοποίησης παρτίδαςΑριθμός της δήλωσης …

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, η ακόλουθη αρχή

[ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ή 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6]

ΔΗΛΩΝΕΙ ότι … …[τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6]του παρόντος φορτίου που αποτελείται από: ………(περιγραφή του φορτίου, προϊόν, αριθμός και είδος των πακέτων, μεικτό ή καθαρό βάρος)που φορτώθηκε στ …(τόπος φόρτωσης)στις …(ημερομηνία φόρτωσης)από …(στοιχεία ταυτοποίησης μεταφορέα)με κατεύθυνση …(τόπος και χώρα προορισμού)που προέρχεται από την επιχείρηση ……(όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης)

είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ιαπωνία όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα για το άθροισμα του καισίου-134 και του καισίου-137.

ΔΗΛΩΝΕΙ ότι το φορτίο αφορά:

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, που συγκομίστηκαν και/ή μεταποιήθηκαν πριν από τις 11 Μαρτίου 2011·

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, που δεν κατάγονται και δεν προέρχονται από κανέναν από τους νομούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, για τα οποία απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση του εν λόγω προϊόντος·

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, που προέρχονται αλλά δεν κατάγονται από κάποιον από τους νομούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, για τα οποία απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση του εν λόγω προϊόντος και δεν έχουν εκτεθεί σε ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης·

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, που κατάγονται από έναν από τους νομούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, για τα οποία απαιτούνται δειγματοληψία και ανάλυση του εν λόγω προϊόντος και στα οποία έγινε δειγματοληψία την/στις …(ημερομηνία) και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακή ανάλυση την/στις …(ημερομηνία) στο …(ονομασία του εργαστηρίου), προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο ραδιονουκλεϊδίων, καισίου-134 και καισίου-137. Επισυνάπτεται η αναλυτική έκθεση·

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού 2016/6, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1787, άγνωστης καταγωγής ή ένα παράγωγο προϊόν τους ή ένα σύνθετο ζωοτροφής ή τροφίμου που περιέχει τα εν λόγω προϊόντα ως συστατικό/-ά άγνωστης προέλευσης σε ποσοστό άνω του 50 %, στα οποία έγινε δειγματοληψία την/στις …(ημερομηνία) και τα οποία υποβλήθηκαν σε εργαστηριακή ανάλυση την/στις …(ημερομηνία) στο …(ονομασία του εργαστηρίου), προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο ραδιονουκλεϊδίων, καισίου-134 και καισίου-137. Επισυνάπτεται η αναλυτική έκθεση.

(Τόπος) …(Ημερομηνία) …

Σφραγίδα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ή 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6

»