22.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 268/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1747 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τις απαιτήσεις για ορισμένα πτυχία και πιστοποιητικά πληρώματος πτήσης, τους κανόνες για τους εκπαιδευτικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 1, το άρθρο 27 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 παράγραφος 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (2) καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες για το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

(2)

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 έδειξε ότι ορισμένες απαιτήσεις περιείχαν σφάλματα διατύπωσης ή ασάφειες. Πέραν αυτού, έχουν παρέλθει ορισμένες προθεσμίες ή έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες διατάξεις, οι οποίες είχαν περιληφθεί αρχικά για να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος να ευθυγραμμίσουν τους εθνικούς τους κανόνες με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011. Αυτό οδήγησε σε προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή και τη σαφήνεια των κανόνων της Ένωσης. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν. Θα πρέπει να εισαχθούν νέοι ορισμοί για να εξασφαλιστεί ότι οι όροι εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο.

(3)

Για να ενισχυθεί η αναλογικότητα και η διαφάνεια του ρυθμιστικού συστήματος στη γενική αεροπορία, οι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χειριστές ελαφρών αεροσκαφών, τους χειριστές ιδιωτικών αεροσκαφών, τους χειριστές ανεμόπτερων και τους χειριστές αερόστατων πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να προβλεφθεί η επέκταση των δικαιωμάτων τους και να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και των εξετάσεων. Κατά την επέκταση των δικαιωμάτων, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι ειδικότητες θαλάσσης, οι απαιτήσεις για την πρόσφατη πείρα, οι απαιτήσεις για τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και οι απαιτήσεις για τις αναγνωρίσεις.

(4)

Οι απαιτήσεις για την ειδικότητα εκτέλεσης πτήσεων αεροπλάνων και ελικοπτέρων με όργανα θα πρέπει να τροποποιηθούν για να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με τις θεωρητικές γνώσεις και την πτητική εκπαίδευση, και οι απαιτήσεις επανεπικύρωσης και ανανέωσης.

(5)

Πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στις απαιτήσεις για τις ειδικότητες τάξης και τύπου, ώστε να διευκρινιστεί και να διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά τις παραλλαγές, την ισχύ και την ανανέωση. Επιπλέον, θα πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις ώστε να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις για την ακροβατική ειδικότητα, την ειδικότητα ρυμούλκησης ανεμοπλάνων και διαφημιστικών, την ειδικότητα εκτέλεσης νυκτερινών πτήσεων και την ειδικότητα ορεινής πτήσης.

(6)

Από την εφαρμογή των κανόνων προέκυψε ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές είναι ασαφείς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τους εκπαιδευτές, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τα πιστοποιητικά εκπαιδευτή, τις προϋποθέσεις, την αξιολόγηση επάρκειας, την εγκυρότητα, τα δικαιώματα και τους όρους, το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής σειράς, την επανεπικύρωση και την ανανέωση. Όσον αφορά τους εξεταστές, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τα πιστοποιητικά εξεταστή, την τυποποίηση, τις προϋποθέσεις, την αξιολόγηση επάρκειας, την εγκυρότητα, τα δικαιώματα και τους όρους, την επανεπικύρωση και την ανανέωση.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης της εκπαίδευσης και της πείρας σε αεροσκάφη που δεν υπάγονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 (παράρτημα I «Αεροσκάφος αναφερόμενο στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ)» με σκοπό την κτήση πτυχίου κατά το Μέρος-FCL. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικοί κανόνες για τους εκπαιδευτικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές ώστε να καταστεί δυνατή η εν λόγω αναγνώριση.

(8)

Η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς (DTO) (3) έδειξε ότι είναι αναγκαία η αποσαφήνιση των εφαρμοστέων κανόνων, ώστε να διασφαλισθεί αποτελεσματική ρυθμιστική εποπτεία των DTO. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διασφαλισθεί ότι η δυνατότητα εκπαίδευσης σε δηλωμένο εκπαιδευτικό φορέα (DTO) θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν ο εν λόγω DTO βρίσκεται εντός εδάφους για το οποίο είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου.

(9)

Η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς πτυχίων κατά το Μέρος-FCL και συναφών ιατρικών πιστοποιητικών έδειξε ότι είναι αναγκαία η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρμοδίων αρχών και του χρονοδιαγράμματος της μεταβίβασης της αρμοδιότητας εποπτείας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικοί κανόνες.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προτάθηκαν στη γνώμη αριθ. 05/2017 που εξέδωσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας σύμφωνα με τοάρθρο 75 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 76 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και στο πλαίσιο διαδοχικών τεχνικών συζητήσεων.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 127 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

στο άρθρο 1, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3)   τα διάφορα ιατρικά πιστοποιητικά των χειριστών, τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης ιατρικών πιστοποιητικών, τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων ιατρικών πιστοποιητικών·».

2.

στο άρθρο 2, τα σημεία 4), 9), 10) και 13) απαλείφονται·

3.

στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 απαλείφεται·

4.

στο άρθρο 4, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή ειδικότητας σε τάξη ή εξεταστή, οι οποίοι διαθέτουν δικαιώματα για σύνθετα αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, προβαίνουν σε μετατροπή των εν λόγω δικαιωμάτων σε πιστοποιητικό εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο ή σε πιστοποιητικό εξεταστή για αεροπλάνα ενός χειριστή.»·

5.

το άρθρο 5 απαλείφεται·

6.

στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όσον αφορά την έκδοση πτυχίων κατά το Μέρος-FCL σύμφωνα με το παράρτημα I, εκπαίδευση που άρχισε πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις JAR και διαδικασίες, υπό τη ρυθμιστική εποπτεία κράτους μέλους που έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο του συστήματος του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας σε σχέση με τις συναφείς JAR, αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον η εκπαίδευση και οι δοκιμασίες ολοκληρώθηκαν έως τις 8 Απριλίου 2016 το αργότερο και το πτυχίο κατά το Μέρος-FCL εκδόθηκε έως την 1η Απριλίου 2020 το αργότερο.»·

7.

το άρθρο 10α τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Φορείς δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, να παρέχουν εκπαίδευση σε χειριστές που εμπλέκονται στη λειτουργία αεροσκαφών αναφερόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) περιπτώσεις i) και ii) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει εκδώσει για τους φορείς αυτούς έγκριση που βεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 24 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, φορείς που έχουν τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς τους σε κράτος μέλος δικαιούνται να παρέχουν την εκπαίδευση που αναφέρεται στην DTO.GEN.110 του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού χωρίς την εν λόγω έγκριση εντός του εδάφους για το οποίο είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου, εφόσον έχουν προβεί σε δήλωση στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην DTO.GEN.115 του εν λόγω παραρτήματος και, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την DTO.GEN.230 στοιχείο γ) του εν λόγω παραρτήματος, η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.»·

β)

οι παράγραφοι 2, 3 και 4 απαλείφονται·

8.

στο άρθρο 10β, οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται·

9.

στο άρθρο 10γ, οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται·

10.

στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 απαλείφεται·

11.

στο άρθρο 11α, οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται·

12.

στο άρθρο 12, η παράγραφοι 1β, 2, 3, 5 και 6 απαλείφονται·

13.

στο άρθρο 12, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Όταν κράτος μέλος κάνει χρήση των απαιτήσεων των παραγράφων 2α και 4, ενημερώνει την Επιτροπή και τον Οργανισμό. Στην κοινοποίηση περιγράφονται οι λόγοι για την εν λόγω παρέκκλιση, καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής με τις προβλεπόμενες ενέργειες και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»·

14.

το παράρτημα I (Μέρος-FCL), το παράρτημα VI (Μέρος-ARA) και το παράρτημα VIII (Μέρος-DTO) τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, τα σημεία 57), 58), 59) και 66) του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από τις 21 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1119 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς (ΕΕ L 204 της 13.8.2018, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (Μέρος-FCL) τροποποιείται ως εξής:

1)

η FCL.010 τροποποιείται ως εξής:

α)

μετά τον ορισμό του όρου «γωνιακή λειτουργία» προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«“αξιολόγηση επάρκειας”, η απόδειξη δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφοράς για την αρχική έκδοση, την επανεπικύρωση ή την ανανέωση πιστοποιητικού εκπαιδευτή ή πιστοποιητικού εξεταστή.»·

β)

μετά τον ορισμό του όρου «εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας» προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

‘“πτήση με αναφορά μόνο σε όργανα” οι χειριστές χειρίζονται το αεροσκάφος χωρίς εξωτερικές οπτικές αναφορές, με προσομοιούμενες ή πραγματικές μετεωρολογικές συνθήκες με όργανα (IMC).’·

γ)

μετά τον ορισμό του όρου «γραμμική λειτουργία» προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«“γραμμή πτήσης υπό επίβλεψη (Line flying under supervision/LIFUS)”, γραμμή πτήσης κατόπιν εγκεκριμένης εκπαιδευτικής σειράς μηδενικού χρόνου πτήσης σε ειδικότητα τύπου ή η γραμμή πτήσης που απαιτείται από έκθεση επιχειρησιακών δεδομένων καταλληλότητας (operational suitability data/OSD).»·

δ)

μετά τον ορισμό του όρου «νύκτα» προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«“OSD”, τα επιχειρησιακά δεδομένα καταλληλότητας που καταρτίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012.»·

ε)

μετά τον ορισμό του όρου «τύπος αεροσκάφους» προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«“κατάλογος καταχώρισης ειδικότητας σε τύπο και πτυχίου”, κατάλογος ο οποίος δημοσιεύεται από τον Οργανισμό με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης OSD και περιέχει τάξεις αεροπλάνων και τύπους αεροσκαφών για τον σκοπό της αδειοδότησης πληρωμάτων πτήσης.»·

στ)

ο ορισμός του όρου «νύκτα» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«“νύκτα”, το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του πολιτικού λυκόφωτος και της αρχής του πολιτικού λυκαυγούς ή κάθε άλλο χρονικό διάστημα μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ηλίου που ορίζεται από την κατάλληλη αρχή.»·

ζ)

ο ορισμός του όρου «λοιπές εκπαιδευτικές συσκευές (OTD)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«“λοιπές εκπαιδευτικές συσκευές (Other training devices/OTD)”, τα βοηθήματα εκπαίδευσης, εκτός από τις εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης, τα οποία συνιστούν εκπαιδευτικά μέσα όταν δεν είναι απαραίτητο πλήρες περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης.»·

η)

ο ορισμός του όρου «περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«“έλεγχοι επάρκειας”, η απόδειξη δεξιότητας για την επανεπικύρωση ή την ανανέωση ειδικοτήτων ή δικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνει προφορική εξέταση που ενδέχεται να απαιτηθεί.»·

2)

η FCL.025 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε όλες τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για συγκεκριμένο πτυχίο ή ειδικότητα υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής του ίδιου κράτους μέλους.»·

β)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Προδιαγραφές επιτυχίας

1.

Οι υποψήφιοι επιτυγχάνουν σε γραπτή εξέταση θεωρητικών γνώσεων εφόσον λάβουν βαθμολογία τουλάχιστον 75 %. Δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολογία.

2.

Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την απαιτούμενη εξέταση θεωρητικών γνώσεων για το αντίστοιχο πτυχίο ή την αντίστοιχη ειδικότητα χειριστή εφόσον επιτύχουν σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων εντός περιόδου 18 μηνών, προσμετρούμενης από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίον οι υποψήφιοι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε εξέταση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος.

3.

Εάν υποψήφιος στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο ATPL, ή για την έκδοση πτυχίου χειριστή αεροσκάφους εμπορικών αερομεταφορών (CPL), ειδικότητας σε όργανα (IR) ή ειδικότητας σε όργανα κατά τη διαδρομή (EIR) αποτύχει τέσσερις φορές σε μία από τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων, ή δεν επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις είτε έξι φορές είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο 2, επαναλαμβάνει όλες τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων.

4.

Εάν υποψήφιος για την έκδοση πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL), πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών (PPL), πτυχίου χειριστή ανεμοπτέρων (SPL) ή πτυχίου χειριστή αερόστατων (BPL) αποτύχει τέσσερις φορές σε μία από τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων ή δεν επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο 2, επαναλαμβάνει όλες τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων.

5.

Προτού υποβληθούν σε νέες εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων, οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται εκ νέου από DTO ή ATO. Η έκταση και το περιεχόμενο της απαιτούμενης εκπαίδευσης καθορίζονται από τον DTO ή τον ATO βάσει των αναγκών των υποψηφίων.»·

3)

η FCL.040 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.040 Άσκηση των δικαιωμάτων των πτυχίων

Η άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται βάσει ενός πτυχίου εξαρτάται από την ισχύ των ειδικοτήτων που περιέχει το πτυχίο, κατά περίπτωση, και του ιατρικού πιστοποιητικού ανάλογα με τα ασκούμενα δικαιώματα.»·

4)

η FCL.055 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.055 Γλωσσική επάρκεια

α)

Γενικά. Οι χειριστές αεροπλάνων, ελικοπτέρων, αεροσκαφών με ισχυογενή άντωση και αερόπλοιων, οι οποίοι απαιτείται να κάνουν χρήση ραδιοτηλεφώνου ασκούν τα δικαιώματα των πτυχίων και των ειδικοτήτων τους μόνον εφόσον διαθέτουν στα πτυχία τους καταχώριση γλωσσικής επάρκειας είτε στην αγγλική γλώσσα είτε στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις ραδιοεπικοινωνίες που ενέχονται στην πτήση. Στην καταχώριση δηλώνεται η γλώσσα, το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας και η ημερομηνία ισχύος και η καταχώριση αποκτάται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται από αρμόδια αρχή. Το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι το επιχειρησιακό επίπεδο (επίπεδο 4) σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος.

β)

Ο αιτών καταχώριση γλωσσικής επάρκειας επιδεικνύει, σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος, τουλάχιστον επιχειρησιακό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας τόσο στη χρήση της φρασεολογίας όσο και της απλής γλώσσας, σε αξιολογητή πιστοποιημένο από αρμόδια αρχή ή σε φορέα διεξαγωγής γλωσσικών εξετάσεων εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή, ανάλογα με την περίπτωση. Για αυτόν τον σκοπό, ο αιτών αποδείξει ότι είναι ικανός:

1.

να επικοινωνεί αποτελεσματικά τόσο αποκλειστικά φωνητικά όσο και σε καταστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο·

2.

να επικοινωνεί επί κοινών και εργασιακών θεμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια·

3.

να χρησιμοποιεί κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές για την ανταλλαγή μηνυμάτων και για την αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων σε γενικό ή εργασιακό πλαίσιο·

4.

να χειρίζεται επιτυχώς τις γλωσσικές προκλήσεις που παρουσιάζονται λόγω επιπλοκής ή απρόσμενης τροπής των γεγονότων, η οποία συμβαίνει στο πλαίσιο συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοινωνίας με το οποίο είναι κανονικά εξοικειωμένος· και

5.

να χρησιμοποιεί διάλεκτο ή προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα.

γ)

Με εξαίρεση τους χειριστές που έχουν αποδείξει γλωσσική επάρκεια σε άριστο επίπεδο (επίπεδο 6) σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος, η καταχώριση γλωσσικής επάρκειας επαναξιολογείται:

1.

κάθε 4 έτη, εάν το αποδεδειγμένο επίπεδο είναι επιχειρησιακό (επίπεδο 4)· ή

2.

κάθε 6 έτη, εάν το αποδεδειγμένο επίπεδο είναι εκτεταμένο (επίπεδο 5).

δ)

Ειδικές απαιτήσεις για τους κατόχους ειδικότητας σε όργανα (IR) ή ειδικότητας σε όργανα κατά τη διαδρομή (EIR). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω σημείων, οι κάτοχοι ειδικότητας σε όργανα (IR) ή ειδικότητας σε όργανα κατά τη διαδρομή (EIR) αποδεικνύουν την ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας στο κατάλληλο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας όπως ορίζεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος.

ε)

Για τους κατόχους ειδικότητας σε όργανα (IR) ή ειδικότητας σε όργανα κατά τη διαδρομή (EIR), η γλωσσική επάρκεια και η ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύονται με τη μέθοδο αξιολόγησης που καθορίζει αρμόδια αρχή.»·

5)

η FCL.060 στοιχείο γ) σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Εάν ο χειριστής δεν πληροί την απαίτηση του σημείου 1, ολοκληρώνει εκπαιδευτική πτήση με εκπαιδευτή ειδικευμένο σύμφωνα με το τμήμα I για την εκπαίδευση σε αεροσκάφη αυτού του τύπου. Η εκπαιδευτική πτήση εκτελείται με αεροσκάφος ή πλήρη προσομοιωτή πτήσης του τύπου του αεροσκάφους που θα χρησιμοποιηθεί και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο σημείο β) σημεία 1 και 2 πριν να είναι σε θέση ο χειριστής να ασκεί τα δικαιώματά του/της.»·

6)

στην FCL.115 προστίθεται ένα νέο στοιχείο δ) ως εξής:

«δ)

Για την εκπαίδευση για το δικαίωμα που αφορά μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα (θάλασσα), λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσαρτήματος 9 του παρόντος παραρτήματος, σημείο 7 (Ειδικότητες σε τάξη – θάλασσα) της ενότητας Β (Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αεροπλάνων).»·

7)

η FCL.120 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.120 LAPL — Εξέταση θεωρητικών γνώσεων

α)

Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για αεροπλάνα (LAPL(A)) και πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για ελικόπτερα (LAPL(H)) αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα, μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα αντικείμενα:

1.

κοινά αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο και διαδικασίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας·

ανθρώπινη απόδοση·

μετεωρολογία·

επικοινωνίες·

αεροναυτιλία.

2.

ειδικά αντικείμενα σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες αεροσκαφών:

αρχές πτήσης·

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας·

επιδόσεις και σχεδιασμός πτήσης·

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών.

β)

Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για αερόστατα (LAPL(B)) και πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για ανεμόπτερα (LAPL(S)) αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα, μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα:

1.

κοινά αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο και διαδικασίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία, και

επικοινωνίες.

2.

ειδικά αντικείμενα σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες αεροσκαφών:

αρχές πτήσης,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμός πτήσης,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών, και

αεροναυτιλία.»·

8)

η FCL.105.A αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.105.A LAPL(A) — Δικαιώματα και όροι

α)

Δικαιώματα

Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για αεροπλάνα είναι να ενεργεί ως κυβερνήτης σε μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα ξηράς (SEP ξηράς), μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα θάλασσας (SEP θάλασσας) ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης έως 2 000 kg, που μεταφέρουν το πολύ 3 επιβάτες, ώστε 4 να είναι πάντοτε ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

β)

Όροι

1.

Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(A) μεταφέρουν επιβάτες μόνον εάν έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 10 ωρών ως κυβερνήτες αεροπλάνων (PIC) ή μηχανοκίνητων ανεμοπλάνων περιήγησης (TMG) μετά την έκδοση του πτυχίου τους.

2.

Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(A) οι οποίοι ήταν προηγουμένως κάτοχοι πτυχίου ATPL(A), MPL(A), CPL(A) ή PPL(A) εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο β) σημείο 1.»·

9)

στην FCL.135.A το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Για την επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλη παραλλαγή εντός της ίδιας τάξης, ο χειριστής είτε παρακολουθεί εκπαίδευση διαφορών ή εκπαίδευση εξοικείωσης. Η εκπαίδευση διαφορών καταχωρίζεται στο μητρώο ή σε ισοδύναμο αρχείο του χειριστή και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή.»·

10)

η FCL.140.A αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.140.A LAPL(A) — Απαιτήσεις πρόσφατης πείρας

α)

Οι κάτοχοι πτυχίων LAPL(A) ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους μόνον εάν εντός των τελευταίων 2 ετών έχουν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις ως χειριστές αεροπλάνων ή μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης:

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 12 ωρών ως κυβερνήτες, ή σε διπλό χειρισμό ή σόλο υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή, συμπεριλαμβανομένων:

12 απογειώσεων και προσγειώσεων·

επανεκπαίδευση συνολικού χρόνου πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας με εκπαιδευτή·

2.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έλεγχο επάρκειας LAPL(A) με εξεταστή. Το πρόγραμμα του ελέγχου επάρκειας βασίζεται στη δοκιμασία δεξιοτήτων για το πτυχίο LAPL(A).

β)

Εάν οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(A) κατέχουν δικαίωμα τόσο για SEP ξηράς όσο και για SEP θαλάσσης, μπορούν να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του στοιχείου α) σημείου 1 σε οποιαδήποτε από τις δύο τάξεις ή και στον συνδυασμό τους και η συμμόρφωση ισχύει και για τα δύο δικαιώματα. Για τον σκοπό αυτόν, τουλάχιστον 1 ώρα από τον απαιτούμενο χρόνο πτήσης και 6 από τις απαιτούμενες 12 απογειώσεις και προσγειώσεις συμπληρώνονται σε καθεμία τάξη.»·

11)

η FCL.140.H αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.140.H LAPL(H) — Απαιτήσεις επικαιρότητας

Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(H) ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους μόνο σε συγκεκριμένο τύπο εάν κατά τους 12 τελευταίους μήνες:

α)

συμπλήρωσαν χρόνο πτήσης τουλάχιστον 6 ωρών σε ελικόπτερα αυτού του τύπου ως κυβερνήτες, ή σε διπλό χειρισμό ή σόλο υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή, συμπεριλαμβανομένων έξι απογειώσεων, προσεγγίσεων και προσγειώσεων και ολοκλήρωσαν επανεκπαίδευση συνολικού χρόνου πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας με εκπαιδευτή·

β)

ολοκλήρωσαν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ειδικότητας στον συγκεκριμένο τύπο με εξεταστή προτού να ασκήσουν εκ νέου τα δικαιώματα του πτυχίου τους. Το εν λόγω πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου ειδικότητας βασίζεται στη δοκιμασία δεξιοτήτων για το πτυχίο LAPL(H).»·

12)

η FCL.215 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.215 Εξέταση θεωρητικών γνώσεων

α)

Οι αιτούντες πτυχίο PPL αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα αντικείμενα:

1.

κοινά αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία, και

επικοινωνίες, και

αεροναυτιλία.

2.

ειδικά αντικείμενα σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες αεροσκαφών:

αρχές πτήσης,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμός πτήσης και

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών.

β)

Οι αιτούντες πτυχίο BPL ή SPL αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα αντικείμενα:

1.

κοινά αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία και

επικοινωνίες.

2.

ειδικά αντικείμενα σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες αεροσκαφών:

αρχές πτήσης,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμός πτήσης,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών, και

αεροναυτιλία.»·

13)

στην FCL.205.A, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Τα δικαιώματα των κατόχων πτυχίου PPL(A) είναι να ενεργούν αμισθί ως κυβερνήτες ή συγκυβερνήτες σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης που ενέχονται σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες και να ασκούν όλα τα δικαιώματα των κατόχων πτυχίου LAPL(A).»·

14)

στην FCL.205.H, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Τα δικαιώματα κατόχου πτυχίου PPL(H) είναι να ενεργεί αμισθί ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης σε ελικόπτερα που ενέχονται σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες και να ασκεί όλα τα δικαιώματα των κατόχων πτυχίου LAPL(H).»·

15)

η FCL.625 IR αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.625 IR – Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση

α)

Ισχύς

Η ειδικότητα IR έχει ισχύ 1 έτους.

β)

Επανεπικύρωση

1.

Η ειδικότητα IR επανεπικυρώνεται εντός των 3 αμέσως προηγούμενων μηνών από την ημερομηνία λήξης της με τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επανεπικύρωσης για την αντίστοιχη κατηγορία αεροσκάφους.

2.

Εάν οι αιτούντες επιλέξουν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης πριν από την περίοδο που προβλέπεται στο σημείο 1, η νέα περίοδος ισχύος αρχίζει από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου επάρκειας.

3.

Οι αιτούντες που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς τη σχετική ενότητα ενός ελέγχου επάρκειας για ειδικότητα IR πριν από την ημερομηνία λήξης της ειδικότητας αυτής ασκούν τα δικαιώματα της ειδικότητας IR μόνο εάν ολοκληρώσουν επιτυχώς τον έλεγχο επάρκειας για ειδικότητα IR.

γ)

Ανανέωση

Εάν μια ειδικότητα IR έχει λήξει, οι αιτούντες, προκειμένου να ανανεώσουν τα δικαιώματά τους, συμμορφώνονται με όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.

ολοκληρώνουν επανεκπαίδευση σε ATO, εάν κριθεί αναγκαίο από τον ATO, ώστε να επιτύχουν το επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του σκέλους της δοκιμασίας δεξιοτήτων που αφορά τα όργανα σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος·

2.

ολοκληρώνουν επιτυχώς έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος στην αντίστοιχη κατηγορία αεροσκαφών·

3.

είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ειδικότητας σε τάξη ή τύπο, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά στο παρόν παράρτημα.

δ)

Εάν η ειδικότητα IR δεν έχει επανεπικυρωθεί ή ανανεωθεί εντός των 7 προηγούμενων ετών, οι αιτούντες ειδικότητα IR ολοκληρώνουν εκ νέου την εξέταση θεωρητικών γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την ειδικότητα IR.

ε)

Οι κάτοχοι έγκυρης ειδικότητας IR σε πτυχίο χειριστή που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου εξαιρούνται από την απαίτηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του στοιχείου γ) σημείο 1 και του στοιχείου δ) κατά την ανανέωση των δικαιωμάτων IR που περιλαμβάνονται σε πτυχία που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

στ)

Ο έλεγχος ειδικότητας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) σημείο 2 και στο στοιχείο ε) μπορεί να συνδυαστεί με έλεγχο ειδικότητας που διενεργείται για την ανανέωση της αντίστοιχης ειδικότητας σε τάξη ή τύπο.»·

16)

η FCL.625.A στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Επανεπικύρωση.

Για την επανεπικύρωση ειδικότητας IR(A), οι αιτούντες:

1.

είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ειδικότητας σε τάξη ή τύπο, εκτός εάν η επανεπικύρωση ειδικότητας IR συνδυάζεται με την ανανέωση της αντίστοιχης ειδικότητας σε τάξη ή τύπο·

2.

ολοκληρώνουν επιτυχώς έλεγχο επάρκειας, σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος, εάν η επανεπικύρωση ειδικότητας IR συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ειδικότητας σε τάξη ή τύπο·

3.

εάν η επανεπικύρωση ειδικότητας IR δεν συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ειδικότητας σε τάξη ή τύπο:

i)

στην περίπτωση αεροπλάνων ενός χειριστή, ολοκληρώνουν την ενότητα 3β και τα μέρη της ενότητας 1 που αφορούν την πτήση του ελέγχου επάρκειας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος·

ii)

στην περίπτωση πολυκινητήριων αεροπλάνων, ολοκληρώνουν την ενότητα 6 του ελέγχου επάρκειας για αεροπλάνα ενός χειριστή σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος με μόνη αναφορά σε όργανα.

4.

Για την επανεπικύρωση δυνάμει του σημείου 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης που αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη τάξη ή τον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνου, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον κάθε δεύτερος έλεγχος επάρκειας για την επανεπικύρωση ειδικότητας IR(A) πραγματοποιείται σε αεροπλάνο.»·

17)

η FCL.625.H αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.625.H IR(Η) - Επανεπικύρωση

α)

Για την επανεπικύρωση ειδικότητας IR(H), οι υποψήφιοι:

1.

είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ειδικότητας σε τύπο, εκτός εάν η επανεπικύρωση ειδικότητας IR συνδυάζεται με την ανανέωση της αντίστοιχης ειδικότητας σε τύπο·

2.

ολοκληρώνουν επιτυχώς έλεγχο επάρκειας, σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος για τον αντίστοιχο τύπο ελικοπτέρου, εάν η επανεπικύρωση ειδικότητας IR συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ειδικότητας σε τύπο·

3.

εάν η επανεπικύρωση ειδικότητας IR δεν συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ειδικότητας σε τύπο, ολοκληρώνουν την ενότητα 5 και τα σχετικά μέρη της ενότητας 1 του ελέγχου επάρκειας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος για τον αντίστοιχο τύπο ελικοπτέρου.

β)

Για τον έλεγχο επάρκειας δυνάμει του στοιχείου α) σημείο 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης που αντιπροσωπεύει τον αντίστοιχο τύπο ελικοπτέρου, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον κάθε δεύτερος έλεγχος επάρκειας για την επανεπικύρωση ειδικότητας IR(Η) πραγματοποιείται σε ελικόπτερο.

γ)

Διασταυρούμενη αναγνώριση χορηγείται σύμφωνα με το προσάρτημα 8 του παρόντος παραρτήματος.»·

18)

η FCL.710 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.710 Ειδικότητες σε τάξη και τύπο - παραλλαγές

α)

Οι χειριστές ολοκληρώνουν εκπαίδευση διαφορών ή εξοικείωσης προκειμένου να επεκτείνουν τα δικαιώματά τους σε άλλη παραλλαγή αεροσκάφους εντός μιας ειδικότητας σε τάξη ή τύπο. Στην περίπτωση παραλλαγών εντός μιας ειδικότητας σε τάξη ή τύπο, η εκπαίδευση διαφορών ή εξοικείωσης περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία που ορίζονται στα OSD, κατά περίπτωση.

β)

Η εκπαίδευση διαφορών παρέχεται από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους φορείς:

1.

ΑΤΟ·

2.

DTO στην περίπτωση αεροσκάφους που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο 1 στοιχείο γ) και στοιχείο α) σημείο 2 στοιχείο γ) της DTO.GEN.110 του παραρτήματος VIII·

3.

κάτοχο πιστοποιητικού αερομεταφορέα που διαθέτει εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφορών για την αντίστοιχη τάξη ή τον αντίστοιχο τύπο.

γ)

Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση του στοιχείου β), η εκπαίδευση διαφορών για μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG), μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα (SEP), μονοκινητήρια αεροπλάνα με στροβιλοκινητήρα (SET) και πολυκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα (MEP) μπορεί να παρέχεται από εκπαιδευτή κατάλληλα ειδικευμένο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα OSD.

δ)

Εάν οι χειριστές δεν πραγματοποιήσουν πτήση με την παραλλαγή εντός 2 ετών από την εκπαίδευση που αναφέρεται στο στοιχείο β), ολοκληρώνεται περαιτέρω εκπαίδευση διαφορών ή έλεγχος επάρκειας, εξαιρουμένων των τύπων ή παραλλαγών που εμπίπτουν στις ειδικότητες σε τάξη SEP και TMG.

ε)

Η εκπαίδευση διαφορών ή ο έλεγχος επάρκειας στην εν λόγω παραλλαγή καταχωρίζεται στο μητρώο ή ισοδύναμο αρχείο των χειριστών και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή ή τον εξεταστή, ανάλογα με την περίπτωση.»·

19)

στην FCL.725 στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5:

«5.

Στην περίπτωση μονοκινητήριων αεροπλάνων ενός χειριστή και πολυκινητήριων αεροπλάνων ενός χειριστή (θάλασσα), οι εξετάσεις είναι γραπτές και περιλαμβάνουν τουλάχιστον 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.»·

20)

η FCL.740 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.740 Ισχύς και ανανέωση ειδικοτήτων σε τάξη και τύπο

α)

Ισχύς

Η περίοδος ισχύος των ειδικοτήτων σε τάξη και τύπο είναι 1 έτος, εξαιρουμένων των ειδικοτήτων σε τάξη μονοκινητήριων αεροσκαφών ενός χειριστή, των οποίων η περίοδος ισχύος είναι 2 έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα OSD. Εάν οι χειριστές επιλέξουν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης πριν από την περίοδο που προβλέπεται στις FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL και FCL.740.As, η νέα περίοδος ισχύος αρχίζει από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου επάρκειας.

β)

Ανανέωση

Για την ανανέωση ειδικότητας σε τάξη ή τύπο, ο αιτών εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

ολοκληρώνει επιτυχώς έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος·

2.

πριν από τον έλεγχο επάρκειας που αναφέρεται στο σημείο 1, παρακολουθεί ανανεωτική εκπαίδευση σε ΑΤΟ, εφόσον απαιτείται από τον ATO ώστε να επιτύχει το επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για να λειτουργεί με ασφάλεια αεροσκάφος της αντίστοιχης τάξης ή του αντίστοιχου τύπου, εκτός εάν είναι κάτοχος έγκυρης ειδικότητας για την ίδια τάξη ή τον ίδιο τύπο αεροσκάφους σε πτυχίο χειριστή που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου και εάν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα της εν λόγω ειδικότητας. Ο αιτών μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαίδευση:

i)

σε DTO ή σε ATO, εάν η λήξασα ειδικότητα αφορούσε ειδικότητας σε τάξη μονοκινητήριων αεροσκαφών με εμβολοφόρο κινητήρα μη υψηλών επιδόσεων, ειδικότητας σε τάξη κατηγορίας TMG ή ειδικότητας σε μονοκινητήριο τύπο για ελικόπτερα όπως αναφέρεται στην DTO.GEN.110 στοιχείο α) σημείο 2 στοιχείο γ) του παραρτήματος VIII·

ii)

σε DTO, σε ATO ή με εκπαιδευτή, εάν η ειδικότητας έληξε εντός των προηγούμενων τριών ετών και αφορούσε τάξη μονοκινητήριων αεροσκαφών μη υψηλών επιδόσεων με εμβολοφόρο κινητήρα ή ειδικότητα σε τάξη TMG.

3.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) σημεία 1 και 2, οι χειριστές οι οποίοι είναι κάτοχοι ειδικότητας σε πτητική δοκιμή που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο FCL.820 και συμμετείχαν στην ανάπτυξη, πιστοποίηση ή παραγωγή πτητικών δοκιμών για τύπο αεροσκάφους και έχουν συμπληρώσει είτε συνολικό χρόνο πτήσης 50 ωρών, είτε χρόνο πτήσης 10 ωρών ως κυβερνήτες σε πτητικές δοκιμές του συγκεκριμένου τύπου εντός του έτους πριν από την υποβολή της αίτησής τους, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για επανεπικύρωση ή ανανέωση της σχετικής ειδικότητας σε τύπο.»·

21)

στην FCL.805, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Τα δικαιώματα των ειδικοτήτων ρυμούλκησης ανεμόπτερων και διαφημιστικών περιορίζονται σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, αναλόγως του αεροσκάφους με το οποίο ολοκληρώθηκε η πτητική εκπαίδευση. Για τη ρυμούλκηση διαφημιστικών, τα δικαιώματα περιορίζονται στη μέθοδο ρυμούλκησης που χρησιμοποιήθηκε για την πτητική εκπαίδευση. Τα δικαιώματα επεκτείνονται εάν οι χειριστές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις εκπαιδευτικές πτήσεις σε διπλό χειρισμό που καλύπτουν το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρυμούλκησης σε οποιοδήποτε από τα δύο αεροσκάφη και τη μέθοδο ρυμούλκησης για τη ρυμούλκηση διαφημιστικών.»·

22)

στην FCL.810, η εισαγωγική πρόταση του στοιχείου α) σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα πτυχίου LAPL, SPL ή PPL για αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG) ή αερόπλοια σε συνθήκες VFR τη νύκτα, οι αιτούντες ολοκληρώνουν εκπαιδευτική σειρά εντός περιόδου έως 6 μηνών σε DTO ή σε ATO. Η εκπαιδευτική σειρά περιλαμβάνει:»·

23)

στην FCL.815, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

Επανεπικύρωση

Για την επανεπικύρωση ειδικότητας σε βουνό, οι αιτούντες:

1.

πραγματοποιούν τουλάχιστον έξι προσγειώσεις σε επιφάνειες για τις οποίες προβλέπεται απαίτηση ειδικότητας βουνού εντός των προηγούμενων 2 ετών·

2.

ολοκληρώνουν επιτυχώς έλεγχο επάρκειας που πληροί τις απαιτήσεις του στοιχείου γ).»·

24)

στην FCL.900, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Εκπαίδευση που παρέχεται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών

1.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), στην περίπτωση πτητικής εκπαίδευσης παρεχόμενης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής σειράς εγκεκριμένης σύμφωνα με το παρόν παράρτημα εκτός της επικράτειας, για την οποία είναι αρμόδια τα κράτη μέλη βάσει της σύμβασης του Σικάγου, η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό εκπαιδευτή σε αιτούντες οι οποίοι:

i)

είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή που πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

Α)

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 της σύμβασης του Σικάγου·

Β)

σε κάθε περίπτωση, πρόκειται τουλάχιστον για πτυχίο CPL στην αντίστοιχη κατηγορία αεροσκάφους με αντίστοιχη ειδικότητα ή πιστοποιητικό·

ii)

πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού εκπαιδευτή·

iii)

αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή επαρκές επίπεδο γνώσεων των ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν εκπαιδευτικά δικαιώματα σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

2.

Το πιστοποιητικό περιορίζεται στην παροχή πτητικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής σειράς εγκεκριμένης σύμφωνα με το παρόν παράρτημα η οποία πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

παρέχεται εκτός της επικράτειας για την οποία είναι αρμόδια τα κράτη μέλη βάσει της σύμβασης του Σικάγου·

ii)

παρέχεται σε μαθητευόμενους χειριστές που διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση.»·

25)

στην FCL.935, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Πλην των εκπαιδευτών συνεργασίας πολλών πληρωμάτων (MCCI), των εκπαιδευτών συνθετικής εκπαίδευσης (STI), των εκπαιδευτών ειδικότητας βουνού (MI) και των εκπαιδευτών πτητικών δοκιμών (FTI), οι αιτούντες πιστοποιητικό εκπαιδευτή ολοκληρώνουν επιτυχώς αξιολόγηση επάρκειας στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, στη σχετική τάξη ή τύπο ή στην κατάλληλη εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης (FSTD) προκειμένου να αποδείξουν σε εξεταστή ειδικευμένο σύμφωνα με το τμήμα IΑ του παρόντος παραρτήματος την ικανότητα εκπαίδευσης μαθητευόμενων χειριστών στο επίπεδο που απαιτείται για την έκδοση του αντίστοιχου πτυχίου, ειδικότητας ή πιστοποιητικού.»·

26)

η FCL.940 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.940 Ισχύς πιστοποιητικών εκπαιδευτή

Πλην των εκπαιδευτών ειδικότητας βουνού, και με την επιφύλαξη της παραγράφου FCL.900 στοιχείο β) σημείο 1 και της παραγράφου FCL.915 στοιχείο ε) σημείο 2, τα πιστοποιητικά εκπαιδευτή έχουν τριετή ισχύ.»·

27)

η FCL.905.FI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.905.FI Δικαιώματα και όροι

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών πτήσεων είναι να παρέχουν πτητική εκπαίδευση για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση:

α)

πτυχίων PPL, SPL, BPL και LAPL στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

β)

ειδικοτήτων σε τάξη και τύπο για αεροσκάφη ενός χειριστή, εξαιρουμένων των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή· επεκτάσεων τάξης και ομάδας για αερόστατα και πρόσφατης πείρας σε τάξη για ανεμόπτερα·

γ)

ειδικοτήτων σε τάξη και τύπο για αεροπλάνα ενός χειριστή, εξαιρουμένων των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, εφόσον οι εκπαιδευτές πτήσεων πληρούν οποιονδήποτε από τους ακόλουθους όρους:

1.

είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού TRI για αεροπλάνα πολλών χειριστών·

2.

έχουν συμπληρώσει όλα τα ακόλουθα:

i)

τουλάχιστον 500 ώρες ως χειριστές σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών σε αεροπλάνα·

ii)

την εκπαιδευτική σειρά για MCCI σύμφωνα με την FCL.930.MCCI·

δ)

ειδικοτήτων σε τύπο για αερόπλοια ενός χειριστή ή πολλών χειριστών·

ε)

πτυχίου CPL, στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον οι εκπαιδευτές πτήσεων έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 200 ώρες πτητικής εκπαίδευσης στην εν λόγω κατηγορία αεροσκαφών·

στ)

ειδικότητα σε νυκτερινές πτήσεις, εφόσον οι εκπαιδευτές πτήσεων πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

είναι ειδικευμένοι να πετούν τη νύκτα στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

2.

έχουν αποδείξει σε εκπαιδευτή πτήσεων ειδικευμένο σύμφωνα με το στοιχείο ι) την ικανότητα παροχής εκπαίδευσης τη νύκτα·

3.

πληρούν την απαίτηση πείρας πτήσης τη νύκτα της FCL.060 στοιχείο β) σημείο 2·

ζ)

ειδικότητας ρυμούλκησης ή ακροβατικής ειδικότητας ή, στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για ανεμόπτερα, ειδικότητας πτήσης εντός νεφών, εφόσον κατέχουν τα εν λόγω δικαιώματα και οι εκπαιδευτές πτήσεων έχουν αποδείξει ότι είναι ικανοί να παρέχουν εκπαίδευση για τις συγκεκριμένες ειδικότητες σε εκπαιδευτή πτήσεων ειδικευμένο σύμφωνα με το στοιχείο ι)·

η)

ειδικότητας EIR ή IR στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον οι εκπαιδευτές πτήσεων πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 200 ωρών υπό συνθήκες IFR, εκ των οποίων έως και 50 ώρες μπορούν να είναι χρόνος στο έδαφος με όργανα σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ΙΙ·

2.

έχουν ολοκληρώσει ως μαθητευόμενοι χειριστές την εκπαιδευτική σειρά IRΙ και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αξιολόγηση επάρκειας για το πιστοποιητικό IRΙ·

3.

συμμορφώνονται με τις FCL.915.CRI στοιχείο α), FCL.930.CRI και FCL.935 στην περίπτωση πολυκινητήριων αεροπλάνων και με τις FCL.910.TRI στοιχείο γ) σημείο 1) και FCL.915.TRI στοιχείο δ) σημείο 2) στην περίπτωση πολυκινητήριων ελικοπτέρων·

θ)

ειδικοτήτων σε τάξη ή τύπο πολυκινητήριων αεροσκαφών ενός χειριστή, πλην των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, εφόσον πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1.

στην περίπτωση των αεροπλάνων, συμμορφώνονται με τις FCL.915.CRI στοιχείο α), FCL.930.CRI και FCL.935·

2.

στην περίπτωση των ελικοπτέρων, συμμορφώνονται με τις FCL.910.TRI στοιχείο γ) σημείο 1) και FCL.915.TRI στοιχείο δ) σημείο 2)·

ι)

πιστοποιητικού FI, IRI, CRI, STI ή MI, εφόσον πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

έχουν συμπληρώσει πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών ή 150 απογειώσεων σε ανεμόπτερα στην περίπτωση των εκπαιδευτών πτήσεων για ανεμόπτερα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών ή 50 απογειώσεων σε αερόστατα στην περίπτωση των εκπαιδευτών πτήσεων για αερόστατα και πτητική εκπαίδευση 500 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών σε όλες τις άλλες περιπτώσεις·

2.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935 στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών προκειμένου να αποδείξουν στον εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων (FIE) ότι είναι ικανοί να παρέχουν εκπαίδευση για το σχετικό πιστοποιητικό·

ια)

πτυχίου MPL, εφόσον οι εκπαιδευτές πτήσεων πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

για την κύρια πτητική φάση της εκπαίδευσης, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 200 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

2.

για τη βασική φάση της εκπαίδευσης:

i)

διαθέτουν ειδικότητα IR για πολυκινητήρια αεροπλάνα και το δικαίωμα να παρέχουν εκπαίδευση για ειδικότητες IR·

ii)

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 500 ωρών σε συνεργασία πολλών πληρωμάτων·

3.

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων ήδη ειδικευμένων να παρέχουν εκπαίδευση με ενοποιημένες εκπαιδευτικές σειρές για πτυχίο ATP(A) ή πτυχίο CPL(A)/την ειδικότητα IR, η απαίτηση του σημείου 2 σημείο ii) μπορεί να αντικατασταθεί από την ολοκλήρωση δομημένης εκπαιδευτικής σειράς αποτελούμενης από:

i)

αξιολόγηση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων·

ii)

παρακολούθηση πέντε μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης στη φάση 3 εκπαιδευτικής σειράς για πτυχίο MPL·

iii)

παρακολούθηση πέντε μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης στη φάση 4 εκπαιδευτικής σειράς για πτυχίο MPL·

iv)

παρακολούθηση πέντε μαθημάτων περιοδικής εκπαίδευσης επί γραμμής σε προσομοιωτή σε αερομεταφορέα·

v)

το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής σειράς MCCI.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι εκπαιδευτές πτήσεων ολοκληρώνουν τα πρώτα πέντε μαθήματα υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή ειδικότητας σε όργανα για αεροπλάνα, εκπαιδευτή συνεργασίας πολλών πληρωμάτων για αεροπλάνα ή εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα ειδικευμένο στην παροχή πτητικής εκπαίδευσης για πτυχίο MPL.»·

28)

η FCL.915.FI τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο β) σημείο 2 περίπτωση i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

εκτός της περιπτώσεως εκπαιδευτή πτήσεων για αεροπλάνα που παρέχει εκπαίδευση μόνο για το πτυχίο LAPL(A), έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο CPL, στις οποίες μπορούν να υποβληθούν χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την εκπαιδευτική σειρά θεωρητικών γνώσεων και οι οποίες δεν είναι έγκυρες για την έκδοση πτυχίου CPL· και»·

β)

το στοιχείο γ) σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘2.

τουλάχιστον 200 ώρες ως κυβερνήτες εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου PPL(H) και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο CPL, στις οποίες μπορούν να υποβληθούν χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την εκπαιδευτική σειρά θεωρητικών γνώσεων CPL και οι οποίες δεν είναι έγκυρες για την έκδοση πτυχίου CPL·’·

29)

στην FCL.930.FI, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

Οι αιτούντες πιστοποιητικό FI οι οποίοι είναι ή ήταν κάτοχοι οποιουδήποτε πιστοποιητικού εκπαιδευτή που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του στοιχείου β) σημείο 1).»·

30)

η FCL.940.FI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.940.FI – Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)

Επανεπικύρωση

1.

Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού FI, οι κάτοχοί του πληρούν τουλάχιστον δύο από τις τρεις ακόλουθες απαιτήσεις πριν από τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού FI:

i)

έχουν συμπληρώσει:

Α)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αεροπλάνα και εκπαιδευτών πτήσεων για ελικόπτερα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών ως εκπαιδευτές πτήσεων, εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο, εκπαιδευτές ειδικότητας σε τάξη, εκπαιδευτές ειδικότητας σε όργανα, εκπαιδευτές ειδικότητας βουνού ή ως εξεταστές. Εάν πρόκειται να επανεπικυρωθούν τα δικαιώματα παροχής εκπαίδευσης για την ειδικότητα IR, τουλάχιστον 10 από αυτές τις ώρες αφορούν πτητική εκπαίδευση για την ειδικότητα IR και έχουν συμπληρωθεί εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FΙ·

Β)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αερόπλοια, πτητική εκπαίδευση 20 ωρών σε αερόπλοια ως εκπαιδευτές πτήσεων, εκπαιδευτές ειδικότητας σε όργανα ή εξεταστές. Εάν πρόκειται να επανεπικυρωθούν τα δικαιώματα παροχής εκπαίδευσης για την ειδικότητα IR, 10 από αυτές τις ώρες αφορούν πτητική εκπαίδευση για την ειδικότητα IR και έχουν συμπληρωθεί εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FΙ·

Γ)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για ανεμόπτερα, 60 απογειώσεις ή πτητική εκπαίδευση 30 ωρών σε ανεμόπτερα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα ή TMG ως εκπαιδευτές πτήσεων ή εξεταστές·

Δ)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αερόστατα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 6 ωρών σε αερόστατα ως εκπαιδευτές πτήσεων ή ως εξεταστές·

ii)

έχουν ολοκληρώσει ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή σε ATO ή στην αρμόδια αρχή ως εκπαιδευτές πτήσεων. Οι εκπαιδευτές πτήσεων για αερόστατα και οι εκπαιδευτές πτήσεων για ανεμόπτερα μπορούν να ολοκληρώσουν την εν λόγω ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή σε DTO·

iii)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με την παράγραφο FCL.935 εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FI.

2.

Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη επανεπικύρωση στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων αεροπλάνων ή εκπαιδευτή πτήσεων ελικοπτέρων ή για κάθε τρίτη επανεπικύρωση στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων αερόπλοιων, ανεμοπτέρων και αερόστατων, οι κάτοχοι του σχετικού πιστοποιητικού FI ολοκληρώνουν επιτυχώς αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο FCL.935.

β)

Ανανέωση.

Εάν το πιστοποιητικό FI έχει λήξει, οι αιτούντες, εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ανανέωσης ολοκληρώνουν ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή σε ATO ή σε αρμόδια αρχή ως εκπαιδευτές πτήσεων ή στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων αερόστατου ή εκπαιδευτική πτήσεων αερόπλοιου σε ATO, σε DTO ή σε αρμόδια αρχή και ολοκληρώνουν αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935.»·

31)

στην FCL.905.TRI, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

για την έκδοση πιστοποιητικού TRI ή SFI, εφόσον ο κάτοχος πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

διαθέτει πείρα τουλάχιστον 50 ωρών ως εκπαιδευτής TRI ή SFI σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής·

2.

έχει παραδώσει τη διδακτέα ύλη πτητικής εκπαίδευσης του αντίστοιχου μέρους της εκπαιδευτικής σειράς TRI σύμφωνα με την FCL.930.TRI στοιχείο α) σημείο 3 προς ικανοποίηση του προϊσταμένου εκπαίδευσης ATO· και

γ)

στην περίπτωση TRI για αεροπλάνα ενός χειριστή:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ειδικοτήτων σε τύπο για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, εφόσον ο αιτών επιθυμεί δικαιώματα για τη διενέργεια πτητικών λειτουργιών ενός χειριστή.

Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο για αεροπλάνα ενός χειριστή (TRI(SpA)) μπορούν να επεκταθούν σε πτητική εκπαίδευση για ειδικότητες σε τύπο σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, εφόσον ο εκπαιδευτής ειδικότητας σε τύπο πληροί οποιονδήποτε από τους ακόλουθους όρους:

i)

είναι ή ήταν κάτοχος πιστοποιητικού TRI για αεροπλάνα πολλών χειριστών·

ii)

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες πτητικής λειτουργίας πολλών χειριστών σε αεροπλάνα και έχει ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά MCCI σύμφωνα με την FCL.930.MCCI.

2.

στη βασική φάση της εκπαιδευτικής σειράς για το πτυχίο MPL, εφόσον τα δικαιώματά του έχουν επεκταθεί για πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών και είναι ή ήταν κάτοχος πιστοποιητικού FI(A) ή IRI(A).»·

32)

η FCL.910.TRI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.910.TRI Περιορισμένα δικαιώματα

α)

Γενικά. Εάν η εκπαίδευση του εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης, τότε τα δικαιώματά του περιορίζονται σε εκπαίδευση σε εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα για τη διενέργεια, στο αεροσκάφος:

1.

πτήσεων γραμμής υπό επιτήρηση (LIFUS), εφόσον η εκπαιδευτική σειρά TRI περιλαμβάνει την εκπαίδευση που προσδιορίζεται στην FCL.930.TRI στοιχείο α) σημείο 4 περίπτωση i)·

2.

εκπαίδευσης προσγείωσης, εφόσον η εκπαιδευτική σειρά TRI περιλαμβάνει την εκπαίδευση που προσδιορίζεται στην FCL.930.TRI στοιχείο α) σημείο 4 περίπτωση ii)· ή

3.

την εκπαιδευτική πτήση που προσδιορίζεται στην παράγραφο FCL.060 στοιχείο γ) σημείο 2, εφόσον ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων TRI περιλαμβάνει την εκπαίδευση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο 1 ή 2.

Ο περιορισμός στην εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης αίρεται εάν οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο έχουν ολοκληρώσει αξιολόγηση επάρκειας στο αεροσκάφος.

β)

Εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο για αεροπλάνα και αεροσκάφη με ισχυογενή άντωση— TRI(A) και TRI(PL). Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο περιορίζονται στον τύπο των αεροπλάνων ή αεροσκαφών με ισχυογενή άντωση στον οποίο πραγματοποιήθηκαν η εκπαίδευση και η αξιολόγηση επάρκειας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα OSD, για την επέκταση των δικαιωμάτων εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο σε περαιτέρω τύπους, οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο:

1.

συμπληρώνουν εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης τουλάχιστον 15 τομείς διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων των απογειώσεων και των προσγειώσεων στον αντίστοιχο τύπο αεροσκαφών, εκ των οποίων 7 τομείς διαδρομής κατά μέγιστο μπορούν να πραγματοποιηθούν σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης·

2.

συμπληρώνουν τα σχετικά μέρη της τεχνικής εκπαίδευσης και τα μέρη πτητικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο·

3.

ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σχετικές ενότητες της αξιολόγησης επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935, προκειμένου να αποδείξουν σε εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων ή εξεταστή ειδικότητας σε τύπο ειδικευμένο κατά το τμήμα IA του παρόντος παραρτήματος ότι είναι ικανοί να εκπαιδεύουν χειριστές στο απαιτούμενο επίπεδο για την έκδοση ειδικότητας σε τύπο, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης προ πτήσης, της εκπαίδευσης μετά την πτήση και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων.

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο επεκτείνονται σε περαιτέρω παραλλαγές σύμφωνα με τα OSD, εάν οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο ολοκληρώσουν τα σχετικά μέρη της τεχνικής εκπαίδευσης και τα μέρη πτητικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο.

γ)

Εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο για ελικόπτερα — TRI(H).

1.

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο για ελικόπτερα περιορίζονται στον τύπο ελικοπτέρων στον οποίον πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση επάρκειας για την έκδοση του πιστοποιητικού TRI. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα OSD, τα δικαιώματα εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο επεκτείνονται σε περαιτέρω τύπους, εάν οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο:

i)

συμπληρώσουν τα σχετικά μέρη της τεχνικής εκπαίδευσης και τα μέρη της πτητικής εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής σειράς εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο·

ii)

συμπληρώσουν εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης τουλάχιστον 10 ώρες στον σχετικό τύπο ελικοπτέρου, εκ των οποίων 5 ώρες κατά μέγιστο μπορούν να συμπληρωθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης ή συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3· και

iii)

ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σχετικές ενότητες της αξιολόγησης επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935, προκειμένου να αποδείξουν σε εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων ή εξεταστή ειδικότητας σε τύπο ειδικευμένο κατά το τμήμα IA του παρόντος παραρτήματος ότι είναι ικανοί να εκπαιδεύουν χειριστές στο απαιτούμενο επίπεδο για την έκδοση ειδικότητας σε τύπο, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης προ πτήσης, της εκπαίδευσης μετά την πτήση και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων.

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο επεκτείνονται σε περαιτέρω παραλλαγές σύμφωνα με τα OSD, εάν οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο ολοκληρώσουν τα σχετικά μέρη της τεχνικής εκπαίδευσης και τα μέρη πτητικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο.

2.

Πριν από την επέκταση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο για ελικόπτερα από ελικόπτερα ενός χειριστή σε ελικόπτερα πολλών χειριστών στον ίδιο τύπο ελικοπτέρων, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων συμπληρώνουν τουλάχιστον 100 ώρες πτητικών λειτουργιών πολλών χειριστών στον συγκεκριμένο τύπο.

δ)

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι κάτοχοι πιστοποιητικού TRI οι οποίοι έχουν λάβει ειδικότητα σε τύπο σύμφωνα με την FCL.725 στοιχείο ε) δικαιούνται επέκταση των δικαιωμάτων τους TRI στον νέο αυτόν τύπο αεροσκάφους.»·

33)

στην FCL.915.TRI, το στοιχείο γ) σημείο 1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

για πιστοποιητικό TRI(SpA):

1.

έχουν συμπληρώσει εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης τουλάχιστον 30 τομείς διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων ως κυβερνήτες στον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων, από τους οποίους 15 τομείς διαδρομής κατά μέγιστο μπορούν να συμπληρωθούν σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο· και»·

34)

η FCL.930.TRI τροποποιείται ως εξής:

α)

Η εισαγωγική πρόταση του στοιχείου α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Η εκπαιδευτική σειρά εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο πραγματοποιείται στο αεροσκάφος μόνον εάν δεν διατίθεται ή δεν είναι προσβάσιμη εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης και περιλαμβάνει:»·

β)

στο στοιχείο α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘3.

πτητική εκπαίδευση 5 ωρών στο κατάλληλο αεροσκάφος ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο αεροσκάφος για αεροσκάφη ενός χειριστή και 10 ώρες για αεροσκάφη πολλών χειριστών ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτά τα αεροσκάφη·’·

γ)

προστίθεται νέο σημείο 4:

«4.

την ακόλουθη εκπαίδευση, κατά περίπτωση:

i)

πρόσθετη ειδική εκπαίδευση πριν από την πραγματοποίηση LIFUS·

ii)

πρόσθετη ειδική εκπαίδευση πριν από τη διεξαγωγή εκπαίδευσης προσγείωσης. Η εν λόγω εκπαίδευση στην εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης περιλαμβάνει εκπαίδευση για διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με το αεροσκάφος.»·

35)

η FCL.935.TRI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.935.TRI Αξιολόγηση επάρκειας

α)

Η αξιολόγηση επάρκειας για εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο για αεροπλάνα πολλών χειριστών και αεροσκάφη με ισχυογενή άντωση πραγματοποιείται σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης. Εάν δεν διατίθεται ή δεν είναι προσβάσιμος πλήρης προσομοιωτής πτήσης, χρησιμοποιείται αεροσκάφος.

β)

Η αξιολόγηση επάρκειας για εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο για σύνθετα αεροπλάνα και ελικόπτερα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή πραγματοποιείται σε ένα από τα ακόλουθα:

1.

διαθέσιμο και προσβάσιμο πλήρη προσομοιωτή πτήσης·

2.

εάν δεν διατίθεται ή δεν είναι προσβάσιμος πλήρης προσομοιωτής πτήσης, σε συνδυασμό εκπαιδευτικής/-ών συσκευής/-ών προσομοίωσης πτήσης και αεροσκάφους·

3.

εάν δεν διατίθεται ή δεν είναι προσβάσιμη εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης, σε αεροσκάφος.»·

36)

η FCL.940.TRI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.940.TRI Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)

Επανεπικύρωση

1.

Αεροπλάνα

Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI(A), οι αιτούντες, εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, πληρούν τουλάχιστον δύο από τις τρεις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)

διεξαγωγή ενός από τα ακόλουθα μέρη πλήρους εκπαιδευτικής σειράς ή περιοδικής εκπαίδευσης ειδικότητας σε τύπο: μάθημα σε προσομοιωτή διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών ή άσκηση αέρος διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας, αποτελούμενη από τουλάχιστον δύο απογειώσεις και προσγειώσεις·

ii)

ολοκλήρωση ανανεωτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτή ως εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο για αεροπλάνα σε ATO·

iii)

ολοκλήρωση της αξιολόγησης επάρκειας με επιτυχία σύμφωνα με την FCL.935. Οι αιτούντες που έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις της FCL.910.TRI στοιχείο β) σημείο 3 θεωρείται ότι πληρούν και την παρούσα απαίτηση.

2.

Ελικόπτερα και αεροσκάφη με άντωση

Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI (H) ή TRI(PL), οι αιτούντες, εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού TRI, πληρούν τουλάχιστον δύο από τις τρεις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)

συμπλήρωση πτητικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 50 ωρών σε καθέναν από τους τύπους αεροσκαφών για τους οποίους είναι κάτοχοι εκπαιδευτικών δικαιωμάτων ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτούς τους τύπους, από τις οποίες τουλάχιστον 15 ώρες συμπληρώνονται εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού TRI. Στην περίπτωση εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο για αεροσκάφη με ισχυογενή άντωση, ο εκπαιδευτής συμπληρώνει αυτές τις ώρες ως εκπαιδευτής ειδικότητας σε τύπο (TRI) ή εξεταστής ειδικότητας σε τύπο (TRE), ή ως εκπαιδευτής συνθετικής πτήσης (SFI) ή εξεταστής σε συνθετικό μέσο (SFE). Στην περίπτωση εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο για ελικόπτερα, αναγνωρίζεται για αυτόν τον σκοπό ο χρόνος πτήσης ως εκπαιδευτής πτήσεων, ως εκπαιδευτής ειδικότητας σε όργανα, ως εκπαιδευτής συνθετικής εκπαίδευσης ή ως εξεταστής κάθε είδους·

ii)

ολοκλήρωση ανανεωτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτή ως εκπαιδευτές ικανότητας τύπου για ελικόπτερα ή για αεροσκάφη με ισχυογενή άντωση, κατά περίπτωση, σε ATO·

iii)

εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, επιτυχής ολοκλήρωση αξιολόγησης επάρκειας σύμφωνα με τις FCL.935, FCL.910.TRI στοιχείο β) σημείο 3 ή FCL.910.TRI στοιχείο γ) σημείο 3, κατά περίπτωση.

3.

Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI, οι κάτοχοι ολοκληρώνουν επιτυχώς αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935.

4.

Εάν οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο είναι κάτοχοι πιστοποιητικού για περισσότερους του ενός τύπους αεροσκαφών στην ίδια κατηγορία, με την αξιολόγηση επάρκειας που πραγματοποιείται σε έναν από αυτούς τους τύπους αεροσκαφών επανεπικυρώνεται το πιστοποιητικό TRI για τους άλλους τύπους που κατοχυρώνει το πιστοποιητικό εντός της ίδιας κατηγορίας αεροσκαφών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα OSD.

5.

Ειδικές απαιτήσεις για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI(H)

Οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο για ελικόπτερα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού FI(H) για τον σχετικό τύπο θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του στοιχείου α). Σε αυτήν την περίπτωση, το πιστοποιητικό TRI(H) ισχύει έως την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού FI(H).

β)

Ανανέωση

Για την ανανέωση πιστοποιητικού TRI, οι αιτούντες, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης, ολοκληρώνουν επιτυχώς την αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935 και συμπληρώνουν τα εξής:

1.

για αεροπλάνα:

i)

τουλάχιστον 30 τομείς διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων των απογειώσεων και των προσγειώσεων στον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνου, εκ των οποίων 15 τομείς διαδρομής κατά μέγιστο μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης·

ii)

ανανεωτική εκπαίδευση ως εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο σε ΑΤΟ η οποία καλύπτει τα σχετικά στοιχεία της εκπαιδευτικής σειράς για εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο·

2.

για ελικόπτερα και αεροσκάφη με ισχυογενή άντωση:

i)

χρόνο πτήσης τουλάχιστον 10 ωρών, συμπεριλαμβανομένων των απογειώσεων και των προσγειώσεων στον αντίστοιχο τύπο αεροσκάφους, εκ των οποίων 5 ώρες κατά μέγιστο μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης ή συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3·

ii)

ανανεωτική εκπαίδευση ως εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο σε ΑΤΟ η οποία καλύπτει τα σχετικά στοιχεία της εκπαιδευτικής σειράς για εκπαιδευτές ειδικότητας σε τύπο.»

3.

Εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πιστοποιητικού για περισσότερους του ενός τύπους αεροσκαφών στην ίδια κατηγορία, με την αξιολόγηση επάρκειας που πραγματοποιείται σε έναν από αυτούς τους τύπους αεροσκαφών ανανεώνεται το πιστοποιητικό TRI για τους άλλους τύπους που κατοχυρώνει το πιστοποιητικό εντός της ίδιας κατηγορίας αεροσκαφών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα OSD.»

37)

στην FCL.905.CRI, μετά το στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο βα)

«βα)

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ειδικότητας σε τάξη είναι να εκπαιδεύουν για ειδικότητες σε τάξη και τύπο για αεροπλάνα ενός χειριστή, εξαιρουμένων των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, εφόσον οι εκπαιδευτές ειδικότητας σε τάξη πληρούν οποιονδήποτε από τους ακόλουθους όρους:

1.

είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού TRI για αεροπλάνα πολλών χειριστών·

2.

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες πτητικής λειτουργίας πολλών χειριστών σε αεροπλάνα και έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά MCCI σύμφωνα με την FCL.930.MCCI.»·

38)

στην FCL.930.CRI, το στοιχείο α) σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

5 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε πολυκινητήρια αεροπλάνα ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει την εν λόγω τάξη ή τον εν λόγω τύπο αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 ωρών στο αεροπλάνο, ή τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε μονοκινητήρια αεροπλάνα από εκπαιδευτή πτήσεων για αεροπλάνα ειδικευμένο σύμφωνα με την FCL.905.FI στοιχείο ι).»·

39)

η FCL.940.CRI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.940.CRI Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)

Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού CRI, οι αιτούντες, εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού CRI, πληρούν τουλάχιστον δύο από τις τρεις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

συμπληρώνουν πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ωρών ως εκπαιδευτές ειδικότητας σε τάξη. Εάν οι αιτούντες διαθέτουν δικαιώματα εκπαιδευτή ειδικότητας σε τάξη για μονοκινητήρια και πολυκινητήρια αεροπλάνα, οι εν λόγω ώρες πτητικής εκπαίδευσης κατανέμονται εξίσου σε μονοκινητήρια και πολυκινητήρια αεροπλάνα·

2.

ολοκληρώνουν ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτές ειδικότητας σε τάξη σε ATO ή στην αρμόδια αρχή·

3.

ολοκληρώνουν επιτυχώς την αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935 για πολυκινητήρια ή μονοκινητήρια αεροπλάνα, κατά περίπτωση.

β)

Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη επανεπικύρωση πιστοποιητικού CRI, οι κάτοχοι εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την απαίτηση του στοιχείου α) σημείο 3.

γ)

Ανανέωση

Εάν το πιστοποιητικό CRI έχει λήξει, ανανεώνεται εάν οι αιτούντες, εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της αίτησης ανανέωσης:

1.

έχουν ολοκληρώσει ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτές ειδικότητας σε τάξη σε ATO ή στην αρμόδια αρχή·

2.

έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση επάρκειας όπως απαιτείται στην FCL.935.»·

40)

στην FCL.915.IRI, το στοιχείο β) σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

στην περίπτωση αιτούντων πιστοποιητικό IR(H) για πολυκινητήρια ελικόπτερα, πληρούν τις απαιτήσεις της FCL.905.FΙ στοιχείο η) σημείο 3 σημείο ii)·»·

41)

στην FCL.930.IRI, το στοιχείο α) σημείο 3 περίπτωση ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)

για το πιστοποιητικό IRI(Η), τουλάχιστον 10 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερο, πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/ΙΙΙ. Στην περίπτωση αιτούντων που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού FI(H), οι ώρες αυτές μειώνονται σε τουλάχιστον 5·»·

42)

η FCL.905.SFI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.905.SFI Δικαιώματα και όροι

α)

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης είναι να παρέχουν συνθετική πτητική εκπαίδευση στη σχετική κατηγορία αεροσκαφών για:

1.

την επανεπικύρωση και ανανέωση ειδικότητας IR, εφόσον είναι ή ήταν κάτοχοι ειδικότητας IR στη σχετική κατηγορία αεροσκαφών·

2.

την έκδοση ικανότητας IR, εφόσον είναι ή ήταν κάτοχοι ικανότητας IR στη σχετική κατηγορία αεροσκαφών και έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά εκπαιδευτών ειδικότητας σε όργανα.

β)

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα ενός χειριστή είναι να παρέχουν συνθετική πτητική εκπαίδευση για:

1.

την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, εάν οι αιτούντες επιθυμούν δικαιώματα για τη διενέργεια πτητικών λειτουργιών ενός χειριστή.

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ειδικότητες σε τύπο για αεροπλάνα ενός χειριστή μπορούν να επεκταθούν σε πτητική εκπαίδευση για ειδικότητες σε τύπο σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, εφόσον πληρούν οποιαδήποτε από τους ακόλουθους όρους:

i)

είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού TRI για αεροπλάνα πολλών χειριστών·

ii)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες πτητικής λειτουργίας πολλών χειριστών σε αεροπλάνα και έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά MCCI σύμφωνα με την FCL.930.MCCI·

2.

τη βασική φάση των εκπαιδευτικών σειρών για συνεργασία πολλών πληρωμάτων και για το πτυχίο MPL, εφόσον τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα ενός χειριστή έχουν επεκταθεί σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών σύμφωνα με το σημείο 1.

γ)

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα πολλών χειριστών είναι να παρέχουν συνθετική πτητική εκπαίδευση για:

1.

την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ειδικοτήτων σε τύπο για αεροπλάνα πολλών χειριστών και εάν οι αιτούντες επιθυμούν δικαιώματα σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή·

2.

την εκπαιδευτική σειρά συνεργασίας πολλών πληρωμάτων (MCC)·

3.

τη βασική, ενδιάμεση και προχωρημένη φάση εκπαιδευτικής σειράς για το πτυχίο MPL, εφόσον, στην περίπτωση της βασικής φάσης, είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού FI(A) ή IRI(A)·

δ)

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για ελικόπτερα είναι να παρέχουν συνθετική πτητική εκπαίδευση για:

1.

την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ειδικοτήτων σε τύπο για ελικόπτερα·

2.

την εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων (MCC), εφόσον οι εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης (SFI) έχουν δικαιώματα εκπαίδευσης για ελικόπτερα πολλών χειριστών.»·

43)

η FCL.910.SFI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.910.SFI Περιορισμένα δικαιώματα

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης περιορίζονται στη συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή στον πλήρη προσομοιωτή πτήσης του τύπου αεροσκαφών όπου ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική σειρά εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης.

Είναι δυνατή η επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλες εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύουν επιπλέον τύπους της ίδιας κατηγορίας αεροσκαφών εάν οι κάτοχοί τους:

α)

έχουν ολοκληρώσει το περιεχόμενο περί προσομοιωτών της σχετικής εκπαιδευτικής σειράς ειδικότητας σε τύπο·

β)

έχουν συμπληρώσει τα σχετικά μέρη τεχνικής εκπαίδευσης και το περιεχόμενο περί εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης της διδακτέας ύλης της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο·

γ)

έχουν συμπληρώσει, στο πλαίσιο πλήρους εκπαιδευτικής σειράς ειδικότητας σε τύπο, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 3 ωρών σχετική με τα καθήκοντα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης στον αντίστοιχο τύπο, υπό την επίβλεψη και προς ικανοποίηση εξεταστή ειδικότητας σε τύπο ή εξεταστή σε συνθετικό μέσο ειδικευμένο προς αυτόν το σκοπό.

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης επεκτείνονται σε περαιτέρω παραλλαγές σύμφωνα με τα OSD, εάν οι εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης έχουν ολοκληρώσει τα σχετικά μέρη τεχνικής εκπαίδευσης τύπου και το περιεχόμενο περί εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης της διδακτέας ύλης πτητικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο.»·

44)

στην FCL.930.SFI, το στοιχείο α) σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

τα σχετικά μέρη τεχνικής εκπαίδευσης και το περιεχόμενο περί εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης της διδακτέας ύλης πτητικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς εκπαιδευτών ειδικότητας σε τύπο.»·

45)

η FCL.940.SFI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.940.SFI Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)

Επανεπικύρωση

Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού SFI, οι αιτούντες, πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού SFI, πληρούν τουλάχιστον δύο από τις τρεις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες ως εκπαιδευτές ή εξεταστές σε εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης, από τις οποίες τουλάχιστον 15 ώρες έχουν συμπληρωθεί εντός της 12μηνης που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού SFΙ·

2.

έχουν ολοκληρώσει ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης σε ATO·

3.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις αντίστοιχες ενότητες της αξιολόγησης επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935.

β)

Επιπλέον, οι αιτούντες ολοκληρώνουν, με τη χρήση πλήρους προσομοιωτή πτήσης, τους ελέγχους επάρκειας για την έκδοση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε τύπο αεροσκαφών που αντιπροσωπεύουν τους τύπους για τους οποίους είναι κάτοχοι δικαιωμάτων.

γ)

Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη επανεπικύρωση πιστοποιητικού SFI, οι κάτοχοι συμμορφώνονται με την απαίτηση του στοιχείου α) σημείο 3.

δ)

Εάν ένας εκπαιδευτής συνθετικής πτήσης είναι κάτοχος πιστοποιητικού για περισσότερους του ενός τύπους αεροσκαφών στην ίδια κατηγορία, με την αξιολόγηση επάρκειας που πραγματοποιείται σε έναν από αυτούς τους τύπους αεροσκαφών επανεπικυρώνεται το πιστοποιητικό SFI για τους άλλους τύπους που κατοχυρώνει το πιστοποιητικό εντός της ίδιας κατηγορίας αεροσκαφών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα OSD.

ε)

Ανανέωση

Για την ανανέωση πιστοποιητικού SFI, οι αιτούντες, εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της αίτησης ανανέωσης, πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

έχουν ολοκληρώσει ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης σε AΤΟ·

2.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.935·

3.

έχουν ολοκληρώσει, με τη χρήση εκπαιδευτικής συσκευής προσομοίωσης πτήσης, τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε τύπο αεροσκαφών που αντιπροσωπεύουν τους τύπους για τους οποίους θα ανανεωθούν τα δικαιώματα.»·

46)

η FCL.910.STI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.910.STI Περιορισμένα δικαιώματα

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών συνθετικής εκπαίδευσης περιορίζονται στην εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που χρησιμοποιήθηκε στην εκπαιδευτική σειρά εκπαιδευτών συνθετικής εκπαίδευσης.

Είναι δυνατή η επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλες εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύουν επιπλέον τύπους της ίδιας κατηγορίας αεροσκαφών εάν εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της αίτησης οι κάτοχοί τους:

α)

ολοκληρώσουν το περιεχόμενο περί εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης της εκπαιδευτικής σειράς για CRI ή TRI στην τάξη ή τον τύπο αεροσκάφους για τα οποία επιθυμούν να λάβουν εκπαιδευτικά δικαιώματα·

β)

ολοκληρώσουν επιτυχώς στην εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πτητική εκπαίδευση, την αντίστοιχη ενότητα του ελέγχου επάρκειας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος για την κατάλληλη τάξη ή τύπο αεροσκαφών.

Στην περίπτωση εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα που παρέχουν εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD), ο έλεγχος επάρκειας περιλαμβάνει μόνο τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση πτυχίου PPL(A)·

γ)

συμπληρώσουν, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής σειράς για το πτυχίο CPL, την ειδικότητα IR, το πτυχίο PPL ή ειδικότητα σε τάξη ή τύπο, τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτήσεων, εκπαιδευτή ικανότητας τάξης για αεροπλάνα, εκπαιδευτή ειδικότητας σε όργανα ή εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο που έχει ορίσει για αυτόν τον σκοπό ο ATO, συμπεριλαμβανομένης πτητικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 1 ώρας υπό την επίβλεψη εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων στην αντίστοιχη κατηγορία αεροσκαφών.»·

47)

η FCL.915.STI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.915.STI Προϋποθέσεις

α)

Οι αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού STI:

1.

είναι ή ήταν κάτοχοι, εντός των 3 ετών που προηγούνται της αίτησης, πτυχίου χειριστή και δικαιωμάτων παροχής εκπαίδευσης κατάλληλων για τις εκπαιδευτικές σειρές της προβλεπόμενης εκπαίδευσης·

2.

έχουν ολοκληρώσει σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης τον σχετικό έλεγχο επάρκειας για την ειδικότητα σε τάξη ή τύπο, εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της αίτησης.

Οι αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού STI(A), οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD), ολοκληρώνουν τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση μόνον πτυχίου PPL(A)·

β)

Επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στο στοιχείο α), οι αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού STI(H) έχουν συμπληρώσει, ως παρατηρητές, χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας στον θάλαμο διακυβέρνησης του αντίστοιχου τύπου ελικοπτέρων εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της αίτησης.»·

48)

η FCL.940.STI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.940.STI Επανεπικύρωση και ανανέωση πιστοποιητικού STI

α)

Επανεπικύρωση

Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού STI, οι αιτούντες, εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού STI, πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης, στο πλαίσιο πλήρους εκπαιδευτικής σειράς για το πτυχίο CPL, την ικανότητα IR, το πτυχίο PPL ή ικανότητες τάξης ή τύπου·

2.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς στην εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πτητική εκπαίδευση, τις αντίστοιχες ενότητες του ελέγχου επάρκειας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος για την κατάλληλη τάξη ή τύπο αεροσκαφών.

Στην περίπτωση εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα που παρέχουν εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα, ο έλεγχος επάρκειας περιλαμβάνει τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση πτυχίου PPL(A) μόνο.

β)

Ανανέωση

Για την ανανέωση πιστοποιητικού STI, οι αιτούντες, εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της αίτησης ανανέωσης:

1.

ολοκληρώνουν ανανεωτική εκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτές συνθετικής εκπαίδευσης σε ΑΤΟ·

2.

ολοκληρώνουν επιτυχώς στην εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πτητική εκπαίδευση, τις αντίστοιχες ενότητες του ελέγχου επάρκειας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος για την κατάλληλη τάξη ή τύπο αεροσκαφών.

Στην περίπτωση εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα που παρέχει εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα, ο έλεγχος επάρκειας περιλαμβάνει τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση πτυχίου PPL(A) μόνο·

3.

συμπληρώνουν, στην αντίστοιχη κατηγορία αεροσκαφών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής σειράς για το πτυχίο CPL, την ειδικότητα IR, το πτυχίο PPL ή ειδικότητα σε τάξη ή τύπο, τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτήσεων, εκπαιδευτή ειδικότητας σε τάξη, εκπαιδευτή ειδικότητας σε όργανα ή εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο που έχει ορίσει για αυτόν τον σκοπό ο ATO, συμπεριλαμβανομένης πτητικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 1 ώρας υπό την επίβλεψη εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων.»·

49)

η FCL.1000 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.1000 Πιστοποιητικά εξεταστή

α)

Γενικά

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού εξεταστή:

1.

είναι κάτοχοι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν παράρτημα, πτυχίου, ειδικότητας ή πιστοποιητικού ισοδύναμων εκείνων για το οποία είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν δοκιμασίες δεξιοτήτων, ελέγχους επάρκειας ή αξιολογήσεις επάρκειας και του δικαιώματος να παρέχουν σχετική εκπαίδευση·

2.

είναι ειδικευμένοι να ενεργούν ως κυβερνήτες του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια δοκιμασίας δεξιοτήτων, ελέγχου επάρκειας ή αξιολόγησης επάρκειας εάν πραγματοποιείται στο αεροσκάφος.

β)

Ειδικοί όροι:

1.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδώσει ειδικό πιστοποιητικό το οποίο χορηγεί δικαιώματα για την πραγματοποίηση δοκιμασιών δεξιοτήτων, ελέγχων επάρκειας και αξιολογήσεων επάρκειας, εάν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν τμήμα λόγω της εισαγωγής οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

νέου αεροσκάφους στα κράτη μέλη ή στον στόλο αερομεταφορέα·

ii)

νέων εκπαιδευτικών σειρών στο παρόν παράρτημα.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό περιορίζεται στις δοκιμασίες δεξιοτήτων, τους ελέγχους επάρκειας και τις αξιολογήσεις επάρκειας που απαιτούνται για την εισαγωγή του νέου τύπου αεροσκάφους ή της νέας εκπαιδευτικής σειράς και η ισχύς του δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1 έτος.

2.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με το στοιχείο β) σημείο 1 οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν πιστοποιητικό εξεταστή συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης που ορίζονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία πιστοποιητικού εξεταστή.

3.

Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος ειδικευμένος εξεταστής, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, να εξουσιοδοτούν επιθεωρητές ή εξεταστές που δεν πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις εκπαιδευτή ειδικότητας σε τύπο ή τάξη όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο α) να διενεργούν δοκιμασίες δεξιοτήτων, ελέγχους επάρκειας και αξιολογήσεις επάρκειας.

γ)

Εξέταση που πραγματοποιείται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών:

1.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), στην περίπτωση δοκιμασιών δεξιοτήτων και ελέγχων επάρκειας που διενεργούνται εκτός της επικράτειας για την οποία είναι αρμόδια τα κράτη μέλη βάσει της σύμβασης του Σικάγου, η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό εξεταστή σε αιτούντες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή που συμμορφώνεται με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου, εφόσον οι εν λόγω αιτούντες:

i)

είναι κάτοχοι πτυχίου, ειδικότητας ή πιστοποιητικού, τουλάχιστον ισοδύναμων εκείνων για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένοι να διεξάγουν δοκιμασίες δεξιοτήτων, ελέγχους επάρκειας ή αξιολογήσεις ειδικότητα και σε κάθε περίπτωση είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου CPL·

ii)

διαθέτουν τα προσόντα να ενεργούν ως κυβερνήτες του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια δοκιμασίας δεξιοτήτων ή ελέγχου επάρκειας που πραγματοποιείται στο αεροσκάφος·

iii)

πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού εκπαιδευτή· και

iii)

αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή επαρκές επίπεδο γνώσεων των ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν δικαιώματα εξεταστή σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

2.

Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο 1 περιορίζεται στη διενέργεια δοκιμασιών δεξιοτήτων και ελέγχων επάρκειας:

i)

εκτός των εδαφών για τα οποία είναι αρμόδια τα κράτη μέλη βάσει της σύμβασης του Σικάγου· και

ii)

σε χειριστές που διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία διεξάγεται η δοκιμασία/ο έλεγχος.»·

50)

η FCL.1005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.1005 Περιορισμός δικαιωμάτων στην περίπτωση κεκτημένων δικαιωμάτων

Οι εξεταστές δεν πραγματοποιούν:

α)

δοκιμασίες δεξιοτήτων ή αξιολογήσεις επάρκειας αιτούντων την έκδοση πτυχίου, ικανότητας ή πιστοποιητικού στους οποίους έχουν παράσχει περισσότερο από το 25 % της απαιτούμενης πτητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο, την ειδικότητα ή το πιστοποιητικό που αφορά η δοκιμασία δεξιοτήτων ή η αξιολόγηση επάρκειας· και

β)

δοκιμασίες δεξιοτήτων, ελέγχους επάρκειας ή αξιολογήσεις επάρκειας στις περιπτώσεις όπου πιστεύουν ότι ενδέχεται να επηρεαστεί η αντικειμενικότητά τους.»·

51)

η FCL.1025 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.1025 Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση πιστοποιητικών εξεταστή

α)

Ισχύς

Το πιστοποιητικό εξεταστή έχει ισχύ 3 ετών.

β)

Επανεπικύρωση

Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού εξεταστή, οι κάτοχοι πληρούν όλες τους ακόλουθους όρους:

1.

έχουν ολοκληρώσει, πριν από τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού, τουλάχιστον έξι δοκιμασίες δεξιοτήτων, ελέγχους επάρκειας ή αξιολογήσεις επάρκειας·

2.

έχουν ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, ανανεωτική εκπαίδευση εξεταστή, την οποία παρέχει είτε η αρμόδια αρχή είτε ATO με έγκριση της αρμόδιας αρχής. Εξεταστής που είναι κάτοχος πιστοποιητικού για ανεμόπτερα ή αερόστατα επιτρέπεται να έχει ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, ανανεωτική εκπαίδευση εξεταστή την οποία παρέχει DTO και εγκρίνει η αρμόδια αρχή·

3.

μία από τις δοκιμασίες δεξιοτήτων, ή ένας τους ελέγχους επάρκειας ή μία από τις αξιολογήσεις επάρκειας που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το σημείο 1 πραγματοποιείται εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού εξεταστή και:

i)

αξιολογείται από επιθεωρητή της αρμόδιας αρχής ή από ανώτερο εξεταστή που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για το πιστοποιητικό εξεταστή· ή

ii)

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της FCL.1020.

Εάν οι αιτούντες την επανεπικύρωση είναι κάτοχοι δικαιωμάτων για περισσότερες της μίας κατηγορίες εξεταστή, επιτρέπεται η επανεπικύρωση όλων των δικαιωμάτων εξεταστή εάν οι αιτούντες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του στοιχείου β) σημεία 1 και 2 και της FCL.1020 για μία από τις κατηγορίες πιστοποιητικών εξεταστή των οποίων είναι κάτοχοι, σε συμφωνία με την αρμόδια αρχή.

γ)

Ανανέωση

Εάν το πιστοποιητικό έχει λήξει, προτού αρχίσουν εκ νέου την άσκηση των δικαιωμάτων, οι αιτούντες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του στοιχείου β) σημείο 2 και της FCL.1020 εντός της 12μηνης περιόδου που προηγείται της αίτησης ανανέωσης.

δ)

Το πιστοποιητικό εξεταστή επανεπικυρώνεται ή ανανεώνεται μόνον εάν οι αιτούντες αποδείξουν ότι συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων FCL.1010 και FCL.1030.»·

52)

η FCL.1005.TRE τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.

αξιολογήσεις επάρκειας για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικών TRI ή SFI στην αντίστοιχη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον οι εξεταστές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη ως εξεταστές ειδικότητας σε τύπο και έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση για την αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.1015 στοιχείο β).»·

β)

στο στοιχείο β), το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

αξιολογήσεις επάρκειας για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικών TRI(H) ή SFI(H), εφόσον οι εξεταστές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη ως εξεταστές ειδικότητας σε τύπο και έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση για την αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.1015 στοιχείο β).»·

53)

στην FCL.1005.CRE, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

ελέγχους επάρκειας για:

1.

επανεπικύρωση και ανανέωση ειδικοτήτων σε τάξη και τύπο·

2.

επανεπικύρωση των ειδικοτήτων IR, εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 1 500 ώρες ως χειριστής αεροπλάνων και έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 450 ωρών υπό συνθήκες IFR·

3.

ανανέωση ειδικοτήτων IR, εφόσον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της FCL. 1010.IRE στοιχείο α)· και

4.

επανεπικύρωση και ανανέωση ειδικοτήτων EIR, εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 1 500 ώρες ως χειριστής αεροπλάνων και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της FCL.1010.IRE στοιχείο α) σημείο 2.»·

54)

στην FCL.1010.CRE, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

»β)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού CRI ή FI με εκπαιδευτικά δικαιώματα για την αντίστοιχη τάξη ή τον αντίστοιχο τύπο·»·

55)

η FCL.1010.IRE αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.1010.IRE Προϋποθέσεις

α)

Εξεταστές ειδικότητας σε όργανα για αεροπλάνα.

Οι αιτούντες πιστοποιητικό IRE για αεροπλάνα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού IRI(A) ή FI(A) με δικαίωμα εκπαίδευσης για την ειδικότητα IR(A) και έχουν συμπληρώσει:

1.

χρόνο πτήσης 2 000 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων· και

2.

χρόνο πτήσης 450 ωρών υπό συνθήκες IFR, από τις οποίες 250 ώρες ως εκπαιδευτές.

β)

Εξεταστές ειδικότητας σε όργανα για ελικόπτερα.

Οι αιτούντες πιστοποιητικό IRE για ελικόπτερα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού IRI(H) ή FI(H) με δικαίωμα εκπαίδευσης για την ικανότητα IR(H) και έχουν συμπληρώσει:

1.

χρόνο πτήσης 2 000 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων· και

2.

χρόνο πτήσης με όργανα 300 ωρών σε ελικόπτερα, από τις οποίες 200 ώρες ως εκπαιδευτές.

γ)

Εξεταστές ειδικότητας σε όργανα για αερόπλοια.

Οι αιτούντες πιστοποιητικό IRE για αερόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού IRI(As) ή FI(As) με δικαίωμα εκπαίδευσης για την ειδικότητα IR(As) και έχουν συμπληρώσει:

1.

χρόνο πτήσης 500 ωρών ως χειριστές αερόπλοιων· και

2.

χρόνο πτήσης με όργανα 100 ωρών σε αερόπλοια, από τις οποίες 50 ώρες ως εκπαιδευτές.»·

56)

η FCL.1005.SFE αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.1005.SFE Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)

Εξεταστές σε συνθετικό μέσο για αεροπλάνα (SFE(A)) και εξεταστές σε συνθετικό μέσο για αεροσκάφη με ιχυογενή άντωση (SFE(PL))

Τα δικαιώματα των εξεταστών σε συνθετικό μέσο για αεροπλάνα και για αεροσκάφη με ισχυογενή άντωση είναι να πραγματοποιούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, ή για τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο σημείο 5, στην αντίστοιχη εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης:

1.

δοκιμασίες δεξιοτήτων και ελέγχους επάρκειας για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ειδικοτήτων σε τύπο για αεροπλάνα ή αεροσκάφη με ισχυογενή άντωση, ανάλογα με την περίπτωση·

2.

ελέγχους επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ειδικοτήτων IR εάν συνδυάζονται με την επανεπικύρωση ή ανανέωση ειδικότητας σε τύπο, εφόσον ολοκλήρωσαν επιτυχώς έλεγχο επάρκειας για τον τύπο αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης της ειδικότητας σε όργανα εντός του προηγούμενου έτους·

3.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου ATPL(A)·

4.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου MPL, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της FCL.925· και

5.

αξιολογήσεις επάρκειας για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικών SFI στην αντίστοιχη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον οι εξεταστές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη ως SFE(A) και έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση για την αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.1015 στοιχείο β).»·

β)

Εξεταστές σε συνθετικό μέσο για ελικόπτερα (SFE(H))

Τα δικαιώματα των εξεταστών σε συνθετικό μέσο για ελικόπτερα είναι να πραγματοποιούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, ή για τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο σημείο 4, στην αντίστοιχη εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης:

1.

δοκιμασίες δεξιοτήτων και ελέγχους επάρκειας για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ειδικοτήτων σε τύπο·

2.

ελέγχους επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ειδικοτήτων IR εάν οι εν λόγω έλεγχοι συνδυάζονται με την επανεπικύρωση ή ανανέωση ειδικότητας σε τύπο, εφόσον οι εξεταστές σε συνθετικά μέσα ολοκλήρωσαν επιτυχώς έλεγχο επάρκειας για τον τύπο αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης της ειδικότητας σε όργανα, εντός του έτους που προηγείται του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων·

3.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου ATPL(Η)· και

4.

αξιολογήσεις επάρκειας για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικού SFI(H), εφόσον οι εξεταστές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη ως εξεταστές σε συνθετικό μέσο για ελικόπτερα και έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση για την αξιολόγηση επάρκειας σύμφωνα με την FCL.1015 στοιχείο β).»

57)

η FCL.1010.SFE αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.1010.SFE Προϋποθέσεις

α)

Εξεταστές σε συνθετικό μέσο για αεροπλάνα.

Οι αιτούντες πιστοποιητικό εξεταστή σε συνθετικό μέσο για αεροπλάνα (SFE(A)) συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

στην περίπτωση αεροπλάνων πολλών χειριστών:

i)

είναι ή ήταν κάτοχοι πτυχίου ATPL(A) και ειδικότητας σε τύπο για τον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων·

ii)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού SFI(A) για τον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων· και

iii)

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων πολλών χειριστών·

2.

στην περίπτωση σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή:

i)

είναι ή ήταν κάτοχοι πτυχίου CPL(A) ή ATPL(A) και ειδικότητας σε τύπο για τον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων·

ii)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού SFI(A) για την αντίστοιχη τάξη ή τον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων·

iii)

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων ενός χειριστή·

3.

για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού SFE, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες συνθετικής πτητικής εκπαίδευσης ως TRI(A) ή ως SFI(A) για αεροπλάνα στον αντίστοιχο τύπο.

β)

Εξεταστές σε συνθετικό μέσο για ελικόπτερα.

Οι αιτούντες πιστοποιητικό εξεταστή σε συνθετικό μέσο για ελικόπτερα (SFE(H)) προϋποθέσεις συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

1.

είναι ή ήταν κάτοχοι πτυχίου ATPL(H) και ειδικότητας σε τύπο για τον αντίστοιχο τύπο ελικοπτέρων·

2.

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού SFI(H) για τον αντίστοιχο τύπο ελικοπτέρων·

3.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 000 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων πολλών χειριστών·

4.

για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού SFE, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες συνθετικής πτητικής εκπαίδευσης ως TRI(H) ή SFI(H) στον αντίστοιχο τύπο.»·

58)

στο προσάρτημα 1, τα σημεία 1.1 και 1.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.1.

Για την έκδοση πτυχίου LAPL, στον κάτοχο του πτυχίου LAPL σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών αναγνωρίζεται πλήρως ότι κατέχει τις θεωρητικές γνώσεις στα κοινά αντικείμενα της FCL.120. Ωστόσο, το αντικείμενο «αεροναυτιλία» αναγνωρίζεται μόνο στην περίπτωση κατόχου πτυχίου LAPL(A) ο οποίος υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πτυχίου LAPL(H) ή κατόχου πτυχίου LAPL(H) ο οποίος υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πτυχίου LAPL(A).

1.2.

Για την έκδοση πτυχίου LAPL(A), LAPL(H) ή PPL, στους κατόχους πτυχίου PPL, CPL ή ATPL σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών αναγνωρίζεται πλήρως ότι κατέχουν τις θεωρητικές γνώσεις στα κοινά αντικείμενα της FCL.215 στοιχείο α) σημείο 1.»·

59)

στο προσάρτημα 1 προστίθεται το κάτωθι νέο σημείο 1.2α:

«1.2α

Για την έκδοση πτυχίου LAPL(B), LAPL(S), BPL ή SPL, στους κατόχους πτυχίου σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών αναγνωρίζεται πλήρως ότι κατέχουν τις θεωρητικές γνώσεις στα κοινά αντικείμενα της FCL.215 στοιχείο β) σημείο 1.»·

60)

στο προσάρτημα 3 Μέρος Α σημείο 9, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

70 ώρες ως κυβερνήτες, από τις οποίες μπορούν να συμπληρώσουν έως 55 ώρες ως μαθητευόμενοι κυβερνήτες. Ο μέγιστος χρόνος πτήσης με όργανα 20 ωρών που συμπληρώνουν οι αιτούντες ως μαθητευόμενοι κυβερνήτες υπολογίζεται ως χρόνος πτήσης ως κυβερνήτες.»·

61)

στο προσάρτημα 3 Μέρος Γ σημείο 8, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

70 ώρες ως κυβερνήτες, από τις οποίες μπορούν να συμπληρώσουν έως 55 ώρες ως μαθητευόμενοι κυβερνήτες. Ο μέγιστος χρόνος πτήσης με όργανα 20 ωρών που συμπληρώνουν οι αιτούντες ως μαθητευόμενοι κυβερνήτες υπολογίζεται ως χρόνος πτήσης ως κυβερνήτες·»·

62)

στο προσάρτημα 3 Μέρος Δ σημείο 8, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

70 ώρες ως κυβερνήτες, από τις οποίες μπορούν να συμπληρώσουν έως 55 ώρες ως μαθητευόμενοι κυβερνήτες.»·

63)

στο προσάρτημα 3 Μέρος Ε σημείο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 150 ωρών·

Εξαιρουμένης της απαίτησης 50 ωρών ως κυβερνήτες σε αεροπλάνα, οι ώρες ως κυβερνήτες σε άλλες κατηγορίες αεροσκαφών μπορούν να συνυπολογίζονται για τον χρόνο πτήσης αεροπλάνου 150 ωρών σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.

20 ώρες σε ελικόπτερα, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου PPL(H)·

2.

50 ώρες σε ελικόπτερα, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(H)·

3.

10 ώρες σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης ή ανεμόπτερα·

4.

20 ώρες σε αερόπλοια, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(As)·

5.

50 ώρες σε αερόπλοια, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(As).»·

64)

στο προσάρτημα 3 Μέρος IΑ σημείο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 155 ωρών, συμπεριλαμβανομένων 50 ωρών ως κυβερνήτες σε ελικόπτερα, από τις οποίες 10 ώρες σε διασυνοριακές πτήσεις.

Εξαιρουμένης της απαίτησης 50 ωρών ως κυβερνήτες σε ελικόπτερα, οι ώρες ως κυβερνήτες σε άλλες κατηγορίες αεροσκαφών μπορούν να συνυπολογίζονται για τον χρόνο πτήσης ελικοπτέρου 155 ωρών σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.

20 ώρες σε αεροπλάνα, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου PPL(A)·

2.

50 ώρες σε αεροπλάνα, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(A)·

3.

10 ώρες σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης ή ανεμόπτερα·

4.

20 ώρες σε αερόπλοια εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου PPL(As)·

5.

50 ώρες σε αερόπλοια εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(As)·»·

65)

ο πίνακας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ που αφορά την κατηγορία αεροπλάνων στο προσάρτημα 7 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Αεροπλάνα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 — ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η χρήση του καταλόγου ελέγχου, η ικανότητα διακυβέρνησης αεροσκάφους, οι διαδικασίες αντιπαγοποίησης/αποπαγοποίησης κ.λπ. ισχύουν για όλες τις ενότητες

α

Χρήση του εγχειριδίου πτήσης (ή ισοδύναμου), ειδικά για τον υπολογισμό των επιδόσεων, της μάζα και της ζυγοστάθμισης

β

Χρήση του εγγράφου των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, του εγγράφου της μετεωρολογικής υπηρεσίας

γ

Κατάρτιση σχεδίου πτήσης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC), σχέδιο πτήσης IFR/ημερολόγιο

δ

Αναγνώριση των απαιτούμενων αεροναυτιλιακών βοηθημάτων για τις διαδικασίες αναχώρησης, άφιξης και προσέγγισης

ε

Επιθεώρηση προ πτήσης

στ

Καιρικά ελάχιστα

ζ

Τροχοδρόμηση

η

Αναχώρηση PBN (κατά περίπτωση):

— Έλεγχος της φόρτωσης της ορθής διαδικασίας στο σύστημα πλοήγησης· και — διασταύρωση της απεικόνισης του συστήματος πλοήγησης με τον χάρτη αναχώρησης.

θ

Ενημέρωση προ απογείωσης, απογείωση

ι (°)

Μετάβαση σε πτήση με όργανα

ια (°)

Διαδικασίες ενόργανης αναχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της αναχώρησης PBN, και ρύθμιση υψομέτρου

ιβ (°)

Επαφή — συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 — ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (°)

α

Έλεγχος του αεροπλάνου με αναφορά αποκλειστικά σε όργανα, συμπεριλαμβανομένων της οριζόντιας πτήσης σε διάφορες ταχύτητες, της αντιστάθμισης

β

Στροφές ανόδου και καθόδου με σταθερό βαθμό στροφής

γ

Επαναφορά από ασυνήθεις στάσεις που περιλαμβάνουν στροφές με σταθερή κλίση 45° και κλειστές στροφές καθόδου

δ (*1)

Επαναφορά από προσέγγιση σε απώλεια στήριξης σε οριζόντια πτήση, στροφές ανόδου/καθόδου και σε διαμόρφωση προσγείωσης

ε

Περιορισμένος πίνακας οργάνων: σταθεροποιημένη άνοδος ή κάθοδος, οριζόντιες στροφές σταθερού ρυθμού σε συγκεκριμένες πορείες, επαναφορά από ασυνήθεις στάσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ IFR ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  (°)

α

Τήρηση ίχνους, συμπεριλαμβανομένης της αναχαίτισης, π.χ. NDB, VOR ή ίχνος μεταξύ σημείων διαδρομής

β

Χρήση συστήματος πλοήγησης και ραδιοβοηθημάτων

γ

Οριζόντια πτήση, έλεγχος πορείας, απόλυτο ύψος και ταχύτητα αέρα, ρύθμιση ισχύος, τεχνική αντιστάθμισης

δ

Ρυθμίσεις υψομέτρου

ε

Χρονομέτρηση και αναθεώρηση των εκτιμώμενων ωρών άφιξης (κράτησης κατά τη διαδρομή, αν απαιτείται)

στ

Παρακολούθηση της εξέλιξης της πτήσης, ημερολόγιο πτήσης, χρήση καυσίμων, διαχείριση συστημάτων

ζ

Διαδικασίες προστασίας από πάγο, προσομοιούμενες αν είναι απαραίτητο

η

Επαφή - συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3α — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ

α

Ρύθμιση και έλεγχος βοηθημάτων αεροναυτιλίας και αναγνώριση διευκολύνσεων, κατά περίπτωση

β

Διαδικασίες άφιξης, έλεγχοι υψομέτρου

γ

Περιορισμοί απόλυτου ύψους και ταχύτητας, κατά περίπτωση

δ

Άφιξη PBN (κατά περίπτωση):

— Έλεγχος της φόρτωσης της ορθής διαδικασίας στο σύστημα πλοήγησης· και — διασταύρωση της απεικόνισης του συστήματος πλοήγησης με τον χάρτη άφιξης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4(  (°)— ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (°)

α

Ρύθμιση και έλεγχος βοηθημάτων αεροναυτιλίας

Έλεγχος της γωνίας κατακόρυφου ίχνους

Για RNP APCH:

— Έλεγχος της φόρτωσης της ορθής διαδικασίας στο σύστημα πλοήγησης· και — διασταύρωση της απεικόνισης του συστήματος πλοήγησης με τον χάρτη προσέγγισης.

β

Ενημέρωση προσέγγισης και προσγείωσης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων καθόδου/προσέγγισης/προσγείωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των διευκολύνσεων

γ (°)

Διαδικασία κράτησης

δ

Συμμόρφωση με δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης

ε

Απόκριση προσέγγισης

στ

Απόλυτο ύψος, έλεγχος της ταχύτητας πορείας (σταθεροποιημένη προσέγγιση)

ζ (°)

Ενέργεια επανακύκλωσης

η (°)

Διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης/προσγείωσης

θ

Επαφή – συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 (°) – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (°)

α

Ρύθμιση και έλεγχος βοηθημάτων αεροναυτιλίας

Για RNP APCH:

— Έλεγχος της φόρτωσης της ορθής διαδικασίας στο σύστημα πλοήγησης· και — διασταύρωση της απεικόνισης του συστήματος πλοήγησης με τον χάρτη προσέγγισης.

β

Ενημέρωση προσέγγισης και προσγείωσης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων καθόδου/προσέγγισης/προσγείωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των διευκολύνσεων

γ (°)

Διαδικασία κράτησης

δ

Συμμόρφωση με δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης

ε

Απόκριση προσέγγισης

στ

Έλεγχος απόλυτου ύψους/απόστασης από το σημείο αποτυχημένης προσέγγισης (MAPt), ταχύτητας, πορείας (σταθεροποιημένη προσέγγιση), σταθερά σημεία καθόδου (Step Down Fixes — SDF), κατά περίπτωση

ζ (°)

Ενέργεια επανακύκλωσης

η (°)

Διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης/προσγείωσης

θ

Επαφή– συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 — ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μόνο πολυκινητήρια αεροπλάνα)  (°)

α

Προσομοιούμενη βλάβη κινητήρα μετά την απογείωση ή κατά την επανακύκλωση

β

Προσέγγιση, επανακύκλωση και αποτυχημένη διαδικασία προσέγγισης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας

γ

Προσέγγιση και προσγείωση με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας

δ

Επαφή– συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας

(66)

Το προσάρτημα 8 αντικαθίσταται από το προσάρτημα που ακολουθεί:

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8

Διασταυρούμενη αναγνώριση του μέρους IR περιοδικού ελέγχου επάρκειας για ειδικότητα σε τάξη ή τύπο

Α.   Αεροπλάνα

Χορηγείται αναγνώριση μόνο όταν οι κάτοχοι επανεπικυρώνουν ή ανανεώνουν δικαιώματα IR για μονοκινητήρια και πολυκινητήρια αεροπλάνα ενός χειριστή, ανάλογα με την περίπτωση.

Όταν πραγματοποιείται δοκιμασία δεξιοτήτων ή έλεγχος επάρκειας συμπεριλαμβανομένης ειδικότητας IR και οι κάτοχοι διαθέτουν έγκυρη:

Η αναγνώριση ισχύει για το μέρος IR του ελέγχου επάρκειας για:

Ειδικότητα σε τύπο MPA·

Ειδικότητα σε τύπο σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή

Ειδικότητα σε τάξη SE (*2), και

Ειδικότητα σε τύπο SE (*2), και

Ειδικότητα σε τάξη ή τύπο SP ME εξαιρουμένων των ικανοτήτων σύνθετων τύπων υψηλών επιδόσεων, μόνο αναγνώριση για την ενότητα 3B του ελέγχου επάρκειας στο σημείο Β.5 του προσαρτήματος 9

Ειδικότητα σε τάξη ή τύπο SP ME για αεροπλάνο εξαιρουμένων των ειδικοτήτων σε τύπο σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων που λειτουργούν με έναν χειριστή

Ειδικότητα σε τάξη SE, και

Ειδικότητα σε τύπο SE, και

Ειδικότητα σε τάξη ή τύπο SP ME εξαιρουμένων των ικανοτήτων τύπου σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων

Ειδικότητα σε τάξη ή τύπο SP ME για αεροπλάνο εξαιρουμένων των ειδικοτήτων σε τύπο σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων, περιορισμένη σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών

Ειδικότητα σε τάξη SE (*2), και

Ειδικότητα σε τύπο SE (*2), και

Ειδικότητα σε τάξη ή τύπο SP ME εξαιρουμένων των ειδικοτήτων σε τύπο σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων (*2).

Ειδικότητα σε τάξη ή τύπο SP SE για αεροπλάνο

Ειδικότητα σε τάξη SE, και

Ειδικότητα σε τύπο SE

Β.   Ελικόπτερα

Χορηγείται αναγνώριση μόνο εάν οι κάτοχοι επανεπικυρώνουν δικαιώματα IR για μονοκινητήρια και πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, ανάλογα με την περίπτωση.

Εάν πραγματοποιείται δοκιμασία δεξιοτήτων ή έλεγχος επάρκειας, συμπεριλαμβανομένης ειδικότητας IR

και οι κάτοχοι διαθέτουν έγκυρη:

Η αναγνώριση ισχύει για το μέρος IR

του ελέγχου επάρκειας για:

Ειδικότητα σε τύπο ελικοπτέρων πολλών χειριστών (MPH)

Ειδικότητα σε τύπο SE (*3)· και

Ειδικότητα σε τύπο SP ME (*3)

Ειδικότητα σε τύπο SP ME για πτητική λειτουργία ενός χειριστή

Ειδικότητα σε τύπο SE (*3)· και

Ειδικότητα σε τύπο SP ME (*3).

Ειδικότητα σε τύπο SP ME περιορισμένη σε λειτουργία πολλών χειριστών

Ειδικότητα σε τύπο SE (*3)· και

Ειδικότητα σε τύπο SP ME (*3).

Ειδικότητα σε τύπο SP SE για πτητική λειτουργία ενός χειριστή

Ειδικότητα σε τύπο SP SE για πτητική λειτουργία ενός χειριστή

67)

στο προσάρτημα 9 η ενότητα Β τροποποιείται ως εξής:

α)

ο πίνακας στο σημείο 5 στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«1.

2.

3.

4.

5.

Τύπος πτητικής λειτουργίας

SP

MP

SP → MP (αρχική)

MP → SP (αρχική)

SP + MP

 

Εκπαίδευση

Δοκιμασία/

Εκπαίδευση

έλεγχος

Δοκιμασία/

Δοκιμασία/

Εκπαίδευση, δοκιμασία και έλεγχος (μονοκινητήρια αεροπλάνα)

Εκπαίδευση, δοκιμασία και έλεγχος (πολυκινητήρια αεροπλάνα)

Μονοκινητήρια αεροπλάνα

Πολυκινητήρια αεροπλάνα

Αρχική έκδοση

Σύνθετο SP

Ενότητες

1-6

1-7

Ενότητες

1-6

1-6

Ενότητες 1-7

Ενότητες

1-6

MCC

CRM

Ανθρώπινοι παράγοντες

TEM

Τμήμα 7

Ενότητες

1-6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 και, κατά περίπτωση, μία προσέγγιση από την ενότητα 3.B

1.6, ενότητα 6 και, κατά περίπτωση, μία προσέγγιση από την ενότητα 3.B

 

 

Επανεπικύρωση

Σύνθετο SP

ά.α

ά.α

Ενότητες

1-6

1-6

ά.α

Ενότητες

1-6

ά.α

ά.α

ά.α

ά.α

MPO:

Ενότητες 1-7 (εκπαίδευση)

Ενότητες 1-6 (έλεγχος)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 και, κατά περίπτωση, μία προσέγγιση από την ενότητα 3.B

MPO:

Ενότητες 1-7 (εκπαίδευση)

Ενότητες 1-6 (έλεγχος)

SPO:

1.6, ενότητα 6 και, κατά περίπτωση, μία προσέγγιση από την ενότητα 3.B

Ανανέωση

Σύνθετο SP

FCL.740

Ενότητες

1-6

1-6

FCL.740

Ενότητες

1-6

ά.α

ά.α

ά.α

ά.α

Εκπαίδευση: FCL.740

Έλεγχος: όπως για την επανεπικύρωση

Εκπαίδευση: FCL.740

Έλεγχος: όπως για την επανεπικύρωση»

β)

στον πίνακα μετά το στοιχείο ιβ) του σημείου 5 η σειρά για την άσκηση 7.2.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.2.2

Οι ακόλουθες ασκήσεις ανάκτησης κανονικής λειτουργίας:

ανάκτηση κανονικής λειτουργίας από στάση πτήσης με την κεφαλή πάνω από τον ορίζοντα με διάφορες γωνίες κλίσης· και

ανάκτηση κανονικής λειτουργίας από στάση πτήσης με την κεφαλή κάτω από τον ορίζοντα με διάφορες γωνίες κλίσης.

P

X

Για αυτήν την άσκηση δεν χρησιμοποιείται αεροπλάνο»

 

 

 

το παράρτημα VI (Μέρος-ARA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

68)

στην παράγραφο ARA.GEN.220, το στοιχείο α) σημεία 11 και 12 αντικαθίστανται και προστίθεται νέο στοιχείο α) σημείο 13 ως εξής:

11.

«των πληροφοριών ασφάλειας και των μέτρων παρακολούθησης·

12.

της χρήσης διατάξεων σχετικά με την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2018/1139· και

13.

της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης αεροσκάφους που προβλέπονται στην ORA.ATO.135 στοιχείο α) και στην DTO.GEN.240 στοιχείο α).»·

69)

προστίθεται η εξής νέα ARA.GEN.360:

«ARA.GEN.360 Αλλαγή αρμόδιας αρχής

α)

Αφού λάβει αίτημα κατόχου πτυχίου για αλλαγή αρμόδιας αρχής όπως προσδιορίζεται στην FCL.015 στοιχείο δ) του παραρτήματος I (Μέρος-FCL), η αρμόδια αρχή που λαμβάνει το αίτημα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ζητεί από την αρμόδια αρχή του κατόχου πτυχίου να διαβιβάσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα κάτωθι:

1.

εξακρίβωση του πτυχίου·

2.

αντίγραφα των ιατρικών αρχείων του κατόχου του πτυχίου τα οποία τηρεί η εν λόγω αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις ARA.GEN.220 και ARA.MED.150. Τα ιατρικά αρχεία διαβιβάζονται σύμφωνα με την MED.A.015 του παραρτήματος IV (Μέρος-MED) και περιλαμβάνουν σύνοψη του σχετικού ιατρικού ιστορικού του αιτούντος, ελεγμένη και υπογεγραμμένη από τον ιατρικό αξιολογητή.

β)

Η μεταβιβάζουσα αρμόδια αρχή τηρεί τα πρωτότυπα του πτυχίου και των ιατρικών αρχείων του κατόχου του πτυχίου σύμφωνα με τις ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 και ARA.MED.150.

γ)

Η αρμόδια αρχή που λαμβάνει το αίτημα επανεκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επανεκδίδει το πτυχίο και το ιατρικό πιστοποιητικό που παρέλαβε, εφόσον παραλάβει και επεξεργασθεί όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο στοιχείο α). Μετά την επανέκδοση του πτυχίου και του ιατρικού πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή που έχει λάβει το αίτημα ζητεί αμέσως από τον κάτοχο του πτυχίου να παραδώσει το πτυχίο που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε τη διαβίβαση και το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

δ)

Η αρμόδια αρχή που έχει λάβει το αίτημα ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε τη διαβίβαση ότι προέβη στην επανέκδοση του πτυχίου και του ιατρικού πιστοποιητικού στον κάτοχο του πτυχίου και ότι ο τελευταίος παρέδωσε το πτυχίο και το ιατρικό πιστοποιητικό δυνάμει του στοιχείου γ). Μέχρι να πραγματοποιηθεί η εν λόγω ενημέρωση, η αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε τη διαβίβαση παραμένει αρμόδια για το πτυχίο και το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδόθηκαν αρχικά στον συγκεκριμένο κάτοχο πτυχίου.»·

το παράρτημα VII (Μέρος-ORA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

70)

στην ORA.ATO.135, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Ο ATO έχει πρόσβαση σε επαρκή στόλο εκπαιδευτικών αεροσκαφών ή εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης κατάλληλα εξοπλισμένων για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές σειρές. Ο στόλος αεροσκαφών αποτελείται από αεροσκάφη τα οποία συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139. Αεροσκάφη που εμπίπτουν στα στοιχεία α), β), γ) ή δ) του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 μπορούν να χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

1.

κατά τη διάρκεια διαδικασίας αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι παρέχεται επίπεδο ασφάλειας συγκρίσιμο με αυτό που ορίζεται από όλες τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139·

2.

η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει τη χρήση του αεροσκάφους για εκπαίδευση στον ATO.»·

το παράρτημα VIII (Μέρος-DTO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (Μέρος-DTO) τροποποιείται ως εξής:

71)

στην DTO.GEN.240, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Ο DTO έχει πρόσβαση σε επαρκή στόλο εκπαιδευτικών αεροσκαφών ή εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης κατάλληλα εξοπλισμένων για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές σειρές. Ο στόλος αεροσκαφών αποτελείται από αεροσκάφη τα οποία συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139. Αεροσκάφη που εμπίπτουν στα στοιχεία α), β), γ) ή δ) του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 μπορούν να χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

1.

κατά τη διάρκεια διαδικασίας αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι παρέχεται επίπεδο ασφάλειας συγκρίσιμο με αυτό που ορίζεται από όλες τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139·

2.

η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει τη χρήση του αεροσκάφους για εκπαίδευση στον DTO.».


(°)  Πραγματοποιείται μόνο με βάση τα όργανα.

(*1)  Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II.

(°)  Μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ενότητα 4 ή στην ενότητα 5.

(°)  Για την απόκτηση ή τη διατήρηση δικαιωμάτων PBN, μία προσέγγιση στην ενότητα 4 ή στην ενότητα 5 είναι RNP APCH. Όταν μια RNP APCH δεν είναι εφικτή, τότε πραγματοποιείται σε κατάλληλα εξοπλισμένη εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης.»

(*2)  Εφόσον κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών οι αιτούντες έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αναχωρήσεις και προσεγγίσεις IFR, ασκώντας δικαιώματα PBN, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας προσέγγισης RNP APCH σε αεροπλάνο τάξης ή τύπου SP σε πτητικές λειτουργίες SP ή, στην περίπτωση πολυκινητήριων αεροπλάνων, πλην των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων, οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την ενότητα 6 της δοκιμασίας δεξιοτήτων για αεροπλάνα SP, πλην των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων που πετούν μόνο με βάση όργανα σε πτητική λειτουργία SP.

(*3)  Εφόσον κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις αναχωρήσεις και προσεγγίσεις IFR, με άσκηση των δικαιωμάτων PBN, συμπεριλαμβανομένης μίας προσέγγισης RNP APCH [μπορεί να είναι προσέγγιση σημείου στο χώρο (PinS)], σε τύπο ελικοπτέρου SP σε πτητικές λειτουργίες SP.»·