10.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 259/12


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1692 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Οκτωβρίου 2019

για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν την καταχώριση και την κοινοχρησία δεδομένων μετά τη λήξη της τελικής προθεσμίας καταχώρισης σταδιακά εισαγόμενων ουσιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 132,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των αρχών και των φυσικών ή νομικών προσώπων με το έργο που συνεπάγεται η καταχώριση ουσιών που κυκλοφορούσαν ήδη στην εσωτερική αγορά όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού θέσπισε μεταβατικό καθεστώς για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες. Κατά συνέπεια, ορίστηκαν διάφορες μεταβατικές προθεσμίες για την καταχώριση αυτών των ουσιών. Από το άρθρο 23 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού συνάγεται ότι η τελική προθεσμία καταχώρισης στο μεταβατικό καθεστώς έληξε την 1η Ιουνίου 2018.

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ των φορέων της αγοράς που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο σταδιακά εισαγόμενες και μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η δυνατότητα εφαρμογής, μετά τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος, διατάξεων που προβλέπουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών. Ως εκ τούτου, για τις συγκεκριμένες διατάξεις θα πρέπει να οριστεί κατάλληλη, εύλογη και σαφής καταληκτική ημερομηνία, μετά την οποία οι εν λόγω διατάξεις δεν θα ισχύουν πλέον ή θα εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

(3)

Το άρθρο 3 σημείο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ορίζει τις προϋποθέσεις για τον υπολογισμό των κατ’ έτος ποσοτήτων των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών βάσει του μέσου όγκου παραγωγής ή εισαγωγής για τα τρία αμέσως προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς της αγοράς θα έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές των μεθόδων υπολογισμού τους, οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει, ως πρώτο μέτρο, να εξακολουθήσουν να ισχύουν έως την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία. Για να ληφθεί υπόψη ο ορισμός «ετησίως» του άρθρου 3 σημείο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, είναι σκόπιμο να οριστεί η καταληκτική ημερομηνία στο τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (31 Δεκεμβρίου 2019).

(4)

Σύμφωνα με την πρόθεση του νομοθέτη να μειωθεί ο πιθανός αντίκτυπος των υποχρεώσεων καταχώρισης στις ουσίες χαμηλών ποσοτήτων, το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προβλέπει λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις πληροφόρησης για την καταχώριση ορισμένων σταδιακά εισαγόμενων ουσιών χαμηλών ποσοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού, αυτές οι σταδιακά εισαγόμενες ουσίες χαμηλών ποσοτήτων έπρεπε να καταχωριστούν έως την προθεσμία καταχώρισης της 1ης Ιουνίου 2018. Ωστόσο, μετά την εν λόγω προθεσμία, για να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση για τους καταχωρίζοντες που συμμετέχουν σε καταχώριση ή ενημερώνουν τους φακέλους τους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), η εν λόγω διάταξη θα πρέπει, ως δεύτερο μέτρο, να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μετά την 1η Ιουνίου 2018.

(5)

Την 1η Ιουνίου 2018 έπαυσε η επίσημη λειτουργία των φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για την ουσία (ΦΑΠΟ). Ωστόσο, ως τρίτο μέτρο, θα πρέπει να υπενθυμίζονται οι υποχρεώσεις που εξακολουθούν να έχουν οι καταχωριζόμενοι για κοινοχρησία δεδομένων και οι ίδιοι οι καταχωριζόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν παρόμοιες άτυπες πλατφόρμες επικοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να τηρούν τις υποχρεώσεις που εξακολουθούν να έχουν για καταχώριση και κοινοχρησία δεδομένων βάσει τόσο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όσο και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/9 της Επιτροπής (2).

(6)

Είναι σκόπιμο να οριστεί, ως τέταρτο μέτρο, ότι ένας δυνητικός καταχωρίζων που έχει προκαταχωρίσει σταδιακά εισαγόμενη ουσία σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει, έως την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία, να μην απαιτείται να ακολουθεί τη διαδικασία διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού, διότι ο στόχος της διαδικασίας διερεύνησης έχει ήδη εκπληρωθεί μέσω της προκαταχώρισης.

(7)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων είναι σαφώς καθορισμένες. Ως εκ τούτου, οι κανόνες περί κοινοχρησίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο οι κανόνες περί κοινοχρησίας δεδομένων των άρθρων 26 και 27 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Υπολογισμός των ποσοτήτων των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών

Η ειδική μέθοδος για τον υπολογισμό των κατ’ έτος ποσοτήτων των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 σημείο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μόνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Μόλις ένας καταχωρίζων ολοκληρώσει την καταχώριση μιας ουσίας, υπολογίζει στη συνέχεια την ποσότητα της εν λόγω ουσίας ανά ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Άρθρο 2

Απαιτήσεις καταχώρισης για ορισμένες σταδιακά εισαγόμενες ουσίες χαμηλών ποσοτήτων

Η λήξη ισχύος του μεταβατικού καθεστώτος για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις κοινοχρησίας δεδομένων μετά την καταχώριση

Μετά την καταχώριση ουσίας, οι καταχωρίζοντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλουν δεδομένα από κοινού με άλλους καταχωρίζοντες, εξακολουθούν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την κοινοχρησία δεδομένων με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, όπως ορίζεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/9. Στο πλαίσιο αυτό, οι καταχωρίζοντες μπορούν να χρησιμοποιούν άτυπες πλατφόρμες επικοινωνίας παρόμοιες με τα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για την ουσία που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Άρθρο 4

Υποχρέωση διερεύνησης και κοινοχρησίας δεδομένων για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες

1.   Όταν οι διαπραγματεύσεις για την κοινοχρησία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν καταλήξουν στην επίτευξη συμφωνίας, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται μόνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2.   Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι προκαταχωρίσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν ισχύουν πλέον και τα άρθρα 26 και 27 εφαρμόζονται σε όλες τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/9 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την από κοινού υποβολή δεδομένων και την κοινοχρησία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 3 της 6.1.2016, σ. 41).