9.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 258/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1685 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 2019

για τον ορισμό ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/329 της Επιτροπής (2) ορίζει την κοινοπραξία με επικεφαλής το Wageningen Livestock Research, στην οποία συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο του Aarhus και το Ινστιτούτο Friedrich-Loeffler-Institute, ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων αρμόδιο για την υποστήριξη των οριζόντιων δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των κρατών μελών στον τομέα των απαιτήσεων καλής διαβίωσης των ζώων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. Σύμφωνα με τα καθήκοντα που ορίζονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες του εν λόγω κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων επικεντρώνονται στην καλή μεταχείριση των χοίρων.

(2)

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή και τον ορισμό ενός δεύτερου κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει τις οριζόντιες δραστηριότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων που καθορίζουν απαιτήσεις για τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα.

(3)

Η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής που ορίστηκε για την εν λόγω δημόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοπραξία με επικεφαλής την Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Γαλλία), στην οποία συμμετέχουν και το Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Ισπανία), το Aarhus Universitet — Institut for Husydrivendskab (Δανία) και το Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Ιταλία) πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 95 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και θα μπορούσε να είναι αρμόδια για τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 96 του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα.

(4)

Κατά συνέπεια, η εν λόγω κοινοπραξία θα πρέπει να οριστεί ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων σε σχέση με τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα, αρμόδιο για τα υποστηρικτικά καθήκοντα στον βαθμό που αυτά θα περιλαμβάνονται στα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες των οικείων προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(5)

Το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει ότι ο ορισμός ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένος ή να επανεξετάζεται τακτικά. Συνεπώς, ο ορισμός του κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα θα πρέπει να επανεξετάζεται ανά πενταετία.

(6)

Στο ορισθέν κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και τα άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να καταρτίσει το πρόγραμμα εργασίας του για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   ακόλουθη κοινοπραξία ορίζεται ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων αρμόδιο για τη στήριξη των οριζόντιων δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των κρατών μελών στον τομέα των απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα:

Ονομασία:

:

Κοινοπραξία με επικεφαλής την Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Γαλλία), στην οποία συμμετέχουν επίσης το Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Ισπανία), το Aarhus Universitet — Institut for Husydrivendskab (Δανία) και το Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Ιταλία)

Διεύθυνση:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

ΓΑΛΛΙΑ

2.   Ο ορισμός επανεξετάζεται κάθε πέντε έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/329 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για τον ορισμό ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 13).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).