26.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 246/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Σεπτεμβρίου 2019

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας imazalil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την imazalil (ιμαζαλίλη) έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, («η Αρχή»), υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ της ουσίας imazalil σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (2). Συνέστησε τη μείωση των ΑΟΚ για τις πατάτες, τις ντομάτες, τους σπόρους κριθαριού, βρώμης, σίκαλης και σίτου. Για ορισμένα άλλα προϊόντα, η Αρχή συνέστησε την αύξηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

(3)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά ορισμένα ΑΟΚ, κάποια στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης του κινδύνου. Υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνου είναι σκόπιμο να καθοριστούν ΑΟΚ στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο υφιστάμενο επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή για τα εσπεριδοειδή, τις φράουλες, τα βατόμουρα, τα σμέουρα, τα κολοκύθια, τα πεπόνια και τους μυς, τον λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς χοίρων, βοοειδών και ιπποειδών καθώς και για το γάλα βοοειδών και αλόγων, διότι υπήρχαν ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και η Αρχή κατέληξε σε ΑΟΚ που δεν προκαλούν ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού. Υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνου είναι σκόπιμο να καθοριστούν ΑΟΚ στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο ειδικό όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα μηλοειδή, τους λωτούς, τις μπανάνες και τις γλυκοπιπεριές/πιπεριές, διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία βάσει των οποίων η Αρχή θα μπορούσε να καταλήξει σε ΑΟΚ που δεν προκαλούν ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών.

(4)

Η Αρχή ανέφερε ότι τα σχετικά ΑΟΚ για την ουσία imazalil στα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια, τα μήλα, τα αχλάδια, τις μπανάνες, τις πατάτες και το ήπαρ βοοειδών, καθώς και το ανώτατο όριο καταλοίπων του Codex (CXL) στο οποίο βασίζεται το ΑΟΚ της ΕΕ για τα μούσμουλα, μπορεί να προκαλέσουν ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών. Λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία για τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια και τις πατάτες, η Αρχή προσδιόρισε εναλλακτικά ΑΟΚ για τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια, τις πατάτες και το ήπαρ βοοειδών που δεν προκαλούν τέτοιες ανησυχίες. Σχετικά με τα ΑΟΚ για τα μήλα, τα αχλάδια, τα μούσμουλα και τις μπανάνες, η Αρχή ανέφερε ότι οι διαχειριστές κινδύνου μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθορισμού των εν λόγω ΑΟΚ στο ειδικό όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(5)

Η Αρχή πρότεινε αναθεωρημένους ορισμούς καταλοίπων. Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν αναλόγως οι ορισμοί καταλοίπων.

(6)

Ανεξάρτητα από την επανεξέταση των ΑΟΚ που διενεργήθηκε βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, κατατέθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία imazalil στα εσπεριδοειδή, τα μήλα, τα αχλάδια, τις μπανάνες και τις πατάτες και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η εν λόγω αίτηση αξιολογήθηκε από το οικείο κράτος μέλος και η έκθεση αξιολόγησης διαβιβάστηκε στην Επιτροπή.

(8)

Βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 η Αρχή αξιολόγησε την αίτηση και την έκθεση αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε την αιτιολογημένη γνώμη (3) της σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ. Η Αρχή διαβίβασε την εν λόγω γνώμη στους αιτούντες, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τη δημοσιοποίησε.

(9)

Η Αρχή συμπέρανε στην αιτιολογημένη γνώμη της σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ότι τα ΑΟΚ για τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν μπορούσαν να τροποποιηθούν αν δεν ολοκληρωνόταν η εκτίμηση επικινδυνότητας για τους φυτικούς μεταβολίτες R014821, FK-772 και FK-284 για τη γονιδιοτοξικότητα και τη γενική τοξικότητα. Επίσης συμπέρανε ότι ορισμένα στοιχεία τα οποία κρίθηκαν μη διαθέσιμα στην επανεξέταση των ΑΟΚ που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού υποβλήθηκαν με την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Λόγω της έγκρισης της αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 μετά την έγκριση της αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και του οριζόντιου χαρακτήρα των ανησυχιών για την τοξικότητα που εντοπίστηκε στους μεταβολίτες της ουσίας imazalil R014821, FK-772 και FK-284, η Επιτροπή ζήτησε από την Αρχή να επικαιροποιήσει την αιτιολογημένη γνώμη της σχετικά με τα ΑΟΚ για την ουσία imazalil σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(11)

Η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη (4) με την οποία επικαιροποίησε την επανεξέταση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία imazalil με βάση τα νέα τοξικολογικά στοιχεία.

(12)

Στην εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη, η Αρχή κατέληξε στα ίδια ΑΟΚ με αυτά της αιτιολογημένης γνώμης της σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, με εξαίρεση τα εσπεριδοειδή, τα πεπόνια και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Η Αρχή δεν πρότεινε ΑΟΚ για αυτά τα προϊόντα, διότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των τοξικολογικών ιδιοτήτων του μεταβολίτη R014821.

(13)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 705/2011 της Επιτροπής (5) ανανέωσε την έγκριση της ουσίας imazalil σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Παρόλο που στην εκτίμηση επικινδυνότητας πριν από την έγκριση του εν λόγω κανονισμού η Αρχή είχε εντοπίσει ασάφειες όσον αφορά τις τοξικολογικές ιδιότητες του μεταβολίτη R014821 (7), οι όροι έγκρισης δεν περιορίστηκαν ως προς αυτό στο στάδιο της διαχείρισης κινδύνου. Επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις τοξικολογικές ιδιότητες του μεταβολίτη R014821, που υποβλήθηκαν μαζί με την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, δεν κάλυπταν πλήρως τις εν λόγω ασάφειες αλλά δεν δημιουργούσαν και ιδιαίτερη ανησυχία. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, είναι συνεπές και δέον να καθοριστούν ΑΟΚ για τα προϊόντα για τα οποία η Αρχή, στην αιτιολογημένη γνώμη της σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, κατέληξε σε ΑΟΚ που δεν δημιουργούν ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο υφιστάμενο επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή.

(14)

Τα υφιστάμενα CXL ελήφθησαν υπόψη στις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής. Τα CXL που είναι ασφαλή για τους καταναλωτές στην Ένωση ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό των ΑΟΚ.

(15)

Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η χρήση του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος δεν έχει εγκριθεί, και για τα οποία δεν υπάρχουν ανοχές κατά την εισαγωγή ούτε ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL), τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθορίζονται στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(16)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων όσον αφορά την ανάγκη προσαρμογής ορισμένων ορίων προσδιορισμού. Τα εργαστήρια αυτά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, για ορισμένα προϊόντα, η τεχνική εξέλιξη απαιτεί τον καθορισμό συγκεκριμένων ορίων προσδιορισμού.

(17)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής, και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(18)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και οι παρατηρήσεις τους ελήφθησαν υπόψη.

(19)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(20)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική διάθεση στην αγορά, η μεταποίηση και η κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(21)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(22)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί στην Ένωση ή έχουν εισαχθεί στην Ένωση πριν από τις 16 Απριλίου 2020, με εξαίρεση τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα μούσμουλα, τις μπανάνες, τις πατάτες και το ήπαρ βοοειδών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Απριλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων της ουσίας imazalil σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005). EFSA Journal 2017· 15(9):4977.

(3)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities (Τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων της ουσίας imazalil σε διάφορα προϊόντα). EFSA Journal 2018· 16(6):5329.

(4)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την ενημερωμένη επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων της ουσίας imazalil, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 μετά τα νέα τοξικολογικά στοιχεία). EFSA Journal 2018· 16(10):5453.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 705/2011 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας imazalil, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 21.7.2011, σ. 43).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(7)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil (Συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική εξέταση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία imazalil). EFSA Journal 2010 8 (3):1526.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα II, η στήλη για την ουσία imazalil αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Imazalil (κάθε λόγος συστατικών ισομερών) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0110000

Εσπεριδοειδή

 

0110010

Γκρέιπφρουτ

4 (+)

0110020

Πορτοκάλια

4 (+)

0110030

Λεμόνια

5 (+)

0110040

Πράσινα λεμόνια

5 (+)

0110050

Μανταρίνια

5 (+)

0110990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0120000

Ακρόδρυα

0,01 (*1)

0120010

Αμύγδαλα

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

0120040

Κάστανα

 

0120050

Καρύδες

 

0120060

Φουντούκια

 

0120070

Μακαντάμια

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

0120090

Κουκουνάρια

 

0120100

Φιστίκια

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

0120990

Άλλα (2)

 

0130000

Μηλοειδή

0,01 (*1)

0130010

Μήλα

 

0130020

Αχλάδια

 

0130030

Κυδώνια

 

0130040

Μούσμουλα

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

0130990

Άλλα (2)

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

0,01 (*1)

0140010

Βερίκοκα

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

0140030

Ροδάκινα

 

0140040

Δαμάσκηνα

 

0140990

Άλλα (2)

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

0151000

α)

σταφύλια

0,01 (*1)

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0152000

β)

φράουλες

2

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0153010

Βατόμουρα

2

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0,01 (*1)

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

2

0153990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

0,01 (*1)

0154010

Μύρτιλλα

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

0154990

Άλλα (2)

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

0,01 (*1)

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

0161010

Χουρμάδες

 

0161020

Σύκα

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

0161040

Κουμκουάτ

 

0161050

Καράμβολες

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

0161990

Άλλα (2)

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0162020

Λίτσι

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

0162990

Άλλα (2)

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

0163010

Αβοκάντο

 

0163020

Μπανάνες

 

0163030

Μάνγκο

 

0163040

Παπάγια

 

0163050

Ρόδια

 

0163060

Cherimoyas

 

0163070

Γκουάβα

 

0163080

Ανανάς

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

0163990

Άλλα (2)

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01 (*1)

0211000

α)

πατάτες

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

0212990

Άλλα (2)

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

0213020

Καρότα

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

0213040

Χρένα

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

0213090

Λαγόχορτα

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

0213110

Γογγύλια

 

0213990

Άλλα (2)

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,01 (*1)

0220010

Σκόρδα

 

0220020

Κρεμμύδια

 

0220030

Ασκαλώνια

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

 

0220990

Άλλα (2)

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

0231010

Ντομάτες

0,3

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

0,01 (*1)

0231030

Μελιτζάνες

0,01 (*1)

0231040

Μπάμιες

0,01 (*1)

0231990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0232010

Αγγούρια

0,5

0232020

Αγγουράκια

0,5

0232030

Κολοκύθια

0,1 (+)

0232990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0233010

Πεπόνια

2 (+)

0233020

Κολοκύθες

0,01 (*1)

0233030

Καρπούζια

0,01 (*1)

0233990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

0,01 (*1)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,01 (*1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,01 (*1)

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

0241010

Μπρόκολα

 

0241020

Κουνουπίδια

 

0241990

Άλλα (2)

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

0242020

Λάχανα

 

0242990

Άλλα (2)

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

0243990

Άλλα (2)

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,01 (*1)

0251010

Λυκοτρίβολο

 

0251020

Μαρούλια

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

0251060

Ρόκα

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

0251990

Άλλα (2)

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (*1)

0252010

Σπανάκι

 

0252020

Ανδράκλα

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0252990

Άλλα (2)

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01 (*1)

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,01 (*1)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01 (*1)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0,02 (*1)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

0256040

Μαϊντανός

 

0256050

Φασκόμηλο

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

0256070

Θυμάρι

 

0256080

Βασιλικός

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

0256990

Άλλα (2)

 

0260000

Ψυχανθή

0,01 (*1)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

0260050

Φακές

 

0260990

Άλλα (2)

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,01 (*1)

0270010

Σπαράγγια

 

0270020

Άγριες αγκινάρες

 

0270030

Σέλινο

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

0270050

Αγκινάρες

 

0270060

Πράσα

 

0270070

Ραβέντι

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

0270990

Άλλα (2)

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,01 (*1)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01 (*1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01 (*1)

0300010

Φασόλια

 

0300020

Φακές

 

0300030

Μπιζέλια

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

0300990

Άλλα (2)

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,01 (*1)

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

0401070

Σόγια

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

0401120

Σπόροι βόραγου

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

0401990

Άλλα (2)

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

0402040

Καπόκ

 

0402990

Άλλα (2)

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,01 (*1)

0500010

Κριθάρι

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

0500030

Καλαμπόκι

 

0500040

Κεχρί

 

0500050

Βρώμη

 

0500060

Ρύζι

 

0500070

Σίκαλη

 

0500080

Σόργο

 

0500090

Σίτος

 

0500990

Άλλα (2)

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05 (*1)

0610000

Τέια

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

0631000

α)

άνθη

 

0631010

Χαμομήλι

 

0631020

Ιβίσκος

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

0631040

Γιασεμί

 

0631050

Τίλιο

 

0631990

Άλλα (2)

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

0632010

Φράουλα

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Μάτε

 

0632990

Άλλα (2)

 

0633000

γ)

ρίζες

 

0633010

Βαλεριάνα

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

0633990

Άλλα (2)

 

0639000

δ)

οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

0650000

Χαρούπια

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,05 (*1)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05 (*1)

0810010

Γλυκάνισο

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

0810030

Σέλινο

 

0810040

Κορίανδρος

 

0810050

Κύμινο

 

0810060

Άνηθος

 

0810070

Μάραθο

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

0810990

Άλλα (2)

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05 (*1)

0820010

Μπαχάρι

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

0820040

Καρδάμωμο

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

0820070

Βανίλια

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

0820990

Άλλα (2)

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05 (*1)

0830010

Κανέλα

 

0830990

Άλλα (2)

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05 (*1)

0840020

Ζιγγίβερι (10)

0,05 (*1)

0840030

Κουρκουμάς

0,05 (*1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

 

0840990

Άλλα (2)

0,05 (*1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05 (*1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

0850020

Κάπαρη

 

0850990

Άλλα (2)

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05 (*1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

0860990

Άλλα (2)

 

0870000

Επίσπερμο

0,05 (*1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

0870990

Άλλα (2)

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01 (*1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

0900990

Άλλα (2)

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

1010000

Εμπορεύματα από

 

1011000

α)

χοίρους

0,02 (*1)

1011010

Μυς

(+)

1011020

Λίπος

(+)

1011030

Ήπαρ

(+)

1011040

Νεφροί

(+)

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1011990

Άλλα (2)

 

1012000

β)

βοοειδή

 

1012010

Μυς

0,02 (*1) (+)

1012020

Λίπος

0,02 (*1) (+)

1012030

Ήπαρ

0,03 (+)

1012040

Νεφροί

0,02 (*1) (+)

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02 (*1)

1012990

Άλλα (2)

0,02 (*1)

1013000

γ)

πρόβατα

0,01 (*1)

1013010

Μυς

 

1013020

Λίπος

 

1013030

Ήπαρ

 

1013040

Νεφροί

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1013990

Άλλα (2)

 

1014000

δ)

αίγες

0,01 (*1)

1014010

Μυς

 

1014020

Λίπος

 

1014030

Ήπαρ

 

1014040

Νεφροί

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1014990

Άλλα (2)

 

1015000

ε)

ιπποειδή

 

1015010

Μυς

0,02 (*1) (+)

1015020

Λίπος

0,02 (*1) (+)

1015030

Ήπαρ

0,03 (+)

1015040

Νεφροί

0,02 (*1) (+)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02 (*1)

1015990

Άλλα (2)

0,02 (*1)

1016000

στ)

πουλερικά

0,01 (*1)

1016010

Μυς

 

1016020

Λίπος

 

1016030

Ήπαρ

 

1016040

Νεφροί

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1016990

Άλλα (2)

 

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

0,01 (*1)

1017010

Μυς

 

1017020

Λίπος

 

1017030

Ήπαρ

 

1017040

Νεφροί

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1017990

Άλλα (2)

 

1020000

Γάλα

 

1020010

Βοοειδή

0,02 (*1) (+)

1020020

Πρόβατα

0,01 (*1)

1020030

Αίγες

0,01 (*1)

1020040

Άλογα

0,02 (*1) (+)

1020990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1030000

Αυγά πτηνών

0,01 (*1)

1030010

Όρνιθες

 

1030020

Πάπιες

 

1030030

Χήνες

 

1030040

Ορτύκια

 

1030990

Άλλα (2)

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας (7)

0,05 (*1)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01 (*1)

1060000

Ομάδα χερσαία ασπόνδυλα

0,01 (*1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,01 (*1)

1100000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ — ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

 

1200000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (8)

 

1300000

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (9)

 

(**)

Συνδυασμός φυτοφαρμάκου-κωδικού για τον οποίο ισχύει το ΑΟΚ που ορίζεται στο παράρτημα III μέρος B.

Imazalil (κάθε λόγος συστατικών ισομερών) ®

(R)

=

Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού: imazalil - κωδικός 1000000 εκτός από 1040000 : άθροισμα imazalil και μεταβολίτη FK-772 (κάθε λόγος συστατικών ισομερών), εκφρασμένο ως imazalil

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με την τοξικότητα των μεταβολιτών δεν ήταν διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση, εάν έχουν υποβληθεί έως την 26ης Σεπτεμβρίου 2021 ή, αν τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί έως την εν λόγω ημερομηνία, τη μη διαθεσιμότητά τους.

0110010

Γκρέιπφρουτ

0110020

Πορτοκάλια

0110030

Λεμόνια

0110040

Πράσινα λεμόνια

0110050

Μανταρίνια

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση, εάν έχουν υποβληθεί έως την 26ης Σεπτεμβρίου 2021 ή, αν τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί έως την εν λόγω ημερομηνία, τη μη διαθεσιμότητά τους.

0232030

Κολοκύθια

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με την τοξικότητα των μεταβολιτών δεν ήταν διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση, εάν έχουν υποβληθεί έως την 26ης Σεπτεμβρίου 2021 ή, αν τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί έως την εν λόγω ημερομηνία, τη μη διαθεσιμότητά τους.

0233010

Πεπόνια

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με την τοξικότητα των μεταβολιτών και τη σταθερότητα στην αποθήκευση δεν ήταν διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση, εάν έχουν υποβληθεί έως την 26ης Σεπτεμβρίου 2021 ή, αν τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί έως την εν λόγω ημερομηνία, τη μη διαθεσιμότητά τους.

1011010

Μυς

1011020

Λίπος

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφροί

1012010

Μυς

1012020

Λίπος

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφροί

1015010

Μυς

1015020

Λίπος

1015030

Ήπαρ

1015040

Νεφροί

1020010

Βοοειδή

1020040

Άλογα»

2)

Στο μέρος B του παραρτήματος III, η στήλη για την ουσία imazalil απαλείφεται.


(*1)  Όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(1)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.