25.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/16


Διορθωτικό στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/981 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161 της 18ης Ιουνίου 2019 )

Στη σελίδα 33, στο άρθρο 1 σημείο 48:

αντί:

«48)

στο άρθρο 199, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 12 και 13:

“12.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 11, στα πιστωτικά ανοίγματα που αναφέρονται στο άρθρο 192 παράγραφος 3 εφαρμόζεται συντελεστής πιθανότητας αθέτησης ίσος με 0,002 %.

13.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 12, στα πιστωτικά ανοίγματα που αναφέρονται στο άρθρο 192 παράγραφος 3α εφαρμόζεται συντελεστής πιθανότητας αθέτησης ίσος με 0,001 %.”·»

διάβαζε:

«48)

στο άρθρο 199, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 12 και 13:

“12.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 11, στα πιστωτικά ανοίγματα που αναφέρονται στο άρθρο 192 παράγραφος 3 εφαρμόζεται συντελεστής πιθανότητας αθέτησης ίσος με 0,002 %.

13.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 12, στα πιστωτικά ανοίγματα που αναφέρονται στο άρθρο 192 παράγραφος 3α εφαρμόζεται συντελεστής πιθανότητας αθέτησης ίσος με 0,01 %.”·».