11.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/45


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/947 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαΐου 2019

για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 57,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανεξαρτήτως της μάζας τους, μπορούν να εκτελούν πτητικές λειτουργίες στον ίδιο εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε αυτά είναι αεροπλάνα ή ελικόπτερα.

(2)

Όπως ακριβώς ισχύει για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, οι κανόνες και οι διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα και να τηρούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών («ΣμηΕΑ»), καθώς και τις πτητικές λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

(3)

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, θα πρέπει να είναι εξίσου ασφαλείς με τις πτητικές λειτουργίες επανδρωμένων αεροσκαφών.

(4)

Χάρη στις τεχνολογίες που διαθέτουν, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να επιτελέσουν ευρύ φάσμα πτητικών λειτουργιών. Θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις σχετικά με την αξιοπλοΐα, τους φορείς, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία ΣμηΕΑ, και τις πτητικές λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των προσώπων στο έδαφος και των λοιπών χρηστών του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια πτητικών λειτουργιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

(5)

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ θα πρέπει να είναι ανάλογοι της φύσης και των κινδύνων της πτητικής λειτουργίας ή δραστηριότητας, και προσαρμοσμένοι στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε μη επανδρωμένου αεροσκάφους και στα χαρακτηριστικά της περιοχής εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας, όπως πυκνότητα πληθυσμού, χαρακτηριστικά επιφάνειας και ύπαρξη κτιρίων.

(6)

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κριτήρια που σχετίζονται με το επίπεδο κινδύνου, καθώς και άλλα κριτήρια, για τον καθορισμό τριών κατηγοριών πτητικών λειτουργιών: της «ανοικτής», της «ειδικής» και της «πιστοποιημένης» κατηγορίας.

(7)

Στις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ θα πρέπει να εφαρμόζονται αναλογικές απαιτήσεις μετριασμού κινδύνων σύμφωνα με το επίπεδο του συνεπαγόμενου κινδύνου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε μη επανδρωμένου αεροσκάφους και τα χαρακτηριστικά της περιοχής εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας.

(8)

Για τις πτητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στην «ανοικτή» κατηγορία, η οποία θα πρέπει να καλύπτει πτητικές λειτουργίες που παρουσιάζουν τους χαμηλότερους κινδύνους, δεν θα πρέπει να απαιτούνται ΣμηΕΑ που υπόκεινται σε τυποποιημένες διαδικασίες συμμόρφωσης του αεροναυτικού τομέα, αλλά θα πρέπει να διεξάγονται με τη χρήση των κατηγοριών ΣμηΕΑ που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 της Επιτροπής (2).

(9)

Οι πτητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στην «ειδική» κατηγορία θα πρέπει να καλύπτουν άλλους τύπους πτητικών λειτουργιών που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και για τους οποίους θα πρέπει να εκπονείται ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνων, ώστε να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας.

(10)

Η επιβολή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διευκολύνεται από σύστημα δήλωσης εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης στην περίπτωση πτητικών λειτουργιών χαμηλού κινδύνου που διεξάγονται στην «ειδική» κατηγορία για τις οποίες έχει εκπονηθεί τυποποιημένο σενάριο με λεπτομερή μέτρα μετριασμού.

(11)

Οι πτητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στην «πιστοποιημένη» κατηγορία θα πρέπει, καταρχήν, να διέπονται από κανόνες πιστοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης και αδειοδότησης των χειριστών εξ αποστάσεως, επιπροσθέτως της πιστοποίησης του αεροσκάφους σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/945.

(12)

Για την «ειδική» κατηγορία θα μπορούσε επίσης να απαιτείται πιστοποιητικό, το οποίο είναι ήδη υποχρεωτικό για την «πιστοποιημένη κατηγορία», που θα χορηγείται από τις αρμόδιες για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών αρχές, καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως και των φορέων που συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες, ή για τα αεροσκάφη δυνάμει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945.

(13)

Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες και διαδικασίες για τη σήμανση και την ταυτοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για την καταχώριση φορέων εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή πιστοποιημένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μητρώο.

(14)

Οι φορείς εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα πρέπει να καταχωρίζονται σε μητρώο, όταν εκμεταλλεύονται μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο, σε περίπτωση πρόσκρουσης, μπορεί να μεταφέρει σε άνθρωπο κινητική ενέργεια άνω των 80 Joule, ή όταν εκμεταλλεύονται μη επανδρωμένο αεροσκάφος η λειτουργία του οποίου παρουσιάζει κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία από έκνομες ενέργειες ή το περιβάλλον.

(15)

Σύμφωνα με μελέτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μάζα απογείωσης ίση ή μεγαλύτερη των 250 g συνεπάγονται κινδύνους για την ασφάλεια και, επομένως, οι φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω ΣμηΕΑ θα πρέπει να απαιτείται να αυτοκαταχωρίζονται σε μητρώο όταν εκτελούν πτητικές λειτουργίες με τα εν λόγω αεροσκάφη στην «ανοικτή» κατηγορία.

(16)

Λόγω των κινδύνων για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι φορείς εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα πρέπει να καταχωρίζονται σε μητρώο, εάν εκμεταλλεύονται μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο διαθέτει αισθητήρα με δυνατότητα συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η ανωτέρω απαίτηση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται, όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος θεωρείται παιχνίδι κατά την έννοια της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (3).

(17)

Οι πληροφορίες σχετικά με τη νηολόγηση πιστοποιημένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την καταχώριση φορέων εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ψηφιακά, εναρμονισμένα και διαλειτουργικά εθνικά συστήματα νηολόγησης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση και να ανταλλάσσουν τις εν λόγω πληροφορίες. Οι μηχανισμοί διασφάλισης της διαλειτουργικότητας των εθνικών μητρώων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να θίγουν τους κανόνες που διέπουν το μελλοντικό αποθετήριο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

(18)

Σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες υπαγωγής των πτητικών λειτουργιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ορισμένους όρους για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας ασφάλειας ή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

(19)

Τα εθνικά συστήματα νηολόγησης θα πρέπει να τηρούν την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι δε πληροφορίες που αποθηκεύονται στα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες (4).

(20)

Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και οι χειριστές εξ αποστάσεως θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να ενημερώνονται επαρκώς για τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες που σχετίζονται με τις σκοπούμενες πτητικές λειτουργίες, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, την ευθύνη, την ασφάλιση, την προστασία από έκνομες ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.

(21)

Ορισμένες τοποθεσίες, όπως νοσοκομεία, συγκεντρώσεις προσώπων, εγκαταστάσεις, και χώροι, όπως σωφρονιστικά ιδρύματα ή βιομηχανικές μονάδες, κρατικές αρχές ανώτατου και ανώτερου επιπέδου, προστατευόμενες φυσικές περιοχές ή ορισμένα στοιχεία υποδομών μεταφορών, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε ορισμένους ή όλους τους τύπους πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες υπαγωγής των πτητικών λειτουργιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ορισμένους όρους για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας ή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

(22)

Θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν ο θόρυβος και οι εκπομπές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών συνθηκών και διαφόρων ειδικών χαρακτηριστικών μεμονωμένων κρατών μελών, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, όταν ο θόρυβος και οι εκπομπές προκαλούν οχλήσεις. Για να διευκολυνθεί η αποδοχή των πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ από την κοινωνία, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/945 προβλέπει ανώτατα επίπεδα θορύβου για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτελούν πτητικές λειτουργίες της «ανοικτής» κατηγορίας κοντά σε πρόσωπα. Στην «ειδική» κατηγορία, ο φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για τους οικείους χειριστές εξ αποστάσεως, ώστε όλες οι πτητικές λειτουργίες να διεξάγονται κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τις οχλήσεις για τους ανθρώπους και τα ζώα.

(23)

Τα ισχύοντα εθνικά πιστοποιητικά θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(24)

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους, ώστε να προσαρμόσουν τις διαδικασίες που εφαρμόζουν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο προτού αρχίσει να εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

(25)

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ δεν θα πρέπει να θίγει τις λοιπές εφαρμοστέες υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης που απορρέουν από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

(26)

Παρότι το σύστημα «U-space», στο οποίο περιλαμβάνονται οι υποδομές, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την ασφαλή διεξαγωγή πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ και το οποίο υποστηρίζει την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα αεροπορίας, βρίσκεται προς το παρόν υπό εκπόνηση, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει ήδη να προβλεφθούν απαιτήσεις για την υλοποίηση των τριών θεμελιωδών στοιχείων του συστήματος U-space, συγκεκριμένα δε της νηολόγησης, της γεωενημερότητας και της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν περαιτέρω.

(27)

Δεδομένου ότι τα μοντέλα αεροσκαφών θεωρούνται ΣμηΕΑ και δεδομένου του αποδεδειγμένου ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας των πτητικών λειτουργιών μοντέλων αεροσκαφών σε λέσχες και ενώσεις, θα πρέπει να υπάρξει ομαλή μετάβαση από τα διάφορα εθνικά συστήματα στο νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία λεσχών και ενώσεων αερομοντελιστών όπως σήμερα, και να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

(28)

Επιπλέον, δεδομένου του αποδεδειγμένου ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας των αεροσκαφών κατηγορίας C4 κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, οι πτητικές λειτουργίες χαμηλού κινδύνου των εν λόγω αεροσκαφών θα πρέπει να επιτρέπεται να διεξάγονται στην «ανοικτή» κατηγορία. Τα εν λόγω αεροσκάφη, που χρησιμοποιούνται συχνά από φορείς εκμετάλλευσης μοντέλων αεροσκαφών, είναι συγκριτικά απλούστερα από άλλες κατηγορίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και, επομένως, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις.

(29)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 127 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει αναλυτικές διατάξεις για τη λειτουργία συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως και των φορέων που συμμετέχουν στις εν λόγω πτητικές λειτουργίες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους» («ΣμηΕΑ»): το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ο εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως έλεγχό του·

2)   «φορέας εκμετάλλευσης συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους» («φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ»): κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή προτίθεται να αναλάβει την εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων ΣμηΕΑ·

3)   «συναθροίσεις προσώπων»: συγκεντρώσεις από τις οποίες τα πρόσωπα δεν μπορούν να απομακρυνθούν λόγω της πυκνότητας των παριστάμενων προσώπων·

4)   «γεωγραφική ζώνη ΣμηΕΑ»: τμήμα εναέριου χώρου που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή στο οποίο διευκολύνονται, περιορίζονται ή αποκλείονται πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ, ώστε να αντιμετωπίζονται κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία από έκνομες ενέργειες και το περιβάλλον, οι οποίοι οφείλονται σε πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ·

5)   «στιβαρότητα»: η ιδιότητα των μέτρων μετριασμού που προκύπτει από τον συνδυασμό του προστιθέμενου βαθμού ασφάλειας που παρέχουν τα μέτρα μετριασμού και του επιπέδου διασφάλισης και ακεραιότητας που εξασφαλίζει ο προστιθέμενος βαθμός ασφάλειας·

6)   «τυποποιημένο σενάριο»: τύπος πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία, κατά τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος, για τον οποίο έχει καθοριστεί ακριβής κατάλογος μέτρων μετριασμού κατά τρόπο ώστε η αρμόδια αρχή να θεωρεί ικανοποιητικές τις δηλώσεις στις οποίες οι φορείς εκμετάλλευσης δηλώνουν ότι θα εφαρμόζουν τα μέτρα μετριασμού όταν εκτελούν τον εν λόγω τύπο πτητικής λειτουργίας·

7)   «λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής» («VLOS»): τύπος πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ κατά τον οποίο ο χειριστής εξ αποστάσεως μπορεί να διατηρεί συνεχή οπτική επαφή χωρίς βοηθήματα με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, και ο οποίος επιτρέπει στον χειριστή εξ αποστάσεως να ελέγχει το ίχνος πτήσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε σχέση με άλλα αεροσκάφη, πρόσωπα και εμπόδια με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων·

8)   «λειτουργία πέραν οπτικής επαφής» («BVLOS»): τύπος πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ ο οποίος δεν διεξάγεται σε λειτουργία VLOS·

9)   «πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ» («LUC»): πιστοποιητικό χορηγούμενο σε φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ το οποίο εκδίδεται από αρμόδια αρχή κατά τα προβλεπόμενα στο μέρος Γ του παραρτήματος·

10)   «λέσχη ή ένωση αερομοντελιστών»: φορέας που έχει συσταθεί νόμιμα σε κράτος μέλος με σκοπό τη διεξαγωγή πτήσεων αναψυχής, εναέριων επιδείξεων, αθλητικών ή αγωνιστικών δραστηριοτήτων με τη χρήση ΣμηΕΑ·

11)   «επικίνδυνα εμπορεύματα»: αντικείμενα ή ουσίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, τα περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος, τα οποία μεταφέρει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ως ωφέλιμο φορτίο του, όπως, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)

εκρηκτικά (κίνδυνος μαζικής έκρηξης, κίνδυνος εκτόξευσης από έκρηξη, ελάσσων κίνδυνος έκρηξης, μείζων κίνδυνος πυρκαγιάς, εκρηκτικές ύλες, εξαιρετικά αδρανή εκρηκτικά)·

β)

αέρια (εύφλεκτα αέρια, μη εύφλεκτα αέρια, δηλητηριώδη αέρια, οξυγόνο, κίνδυνος εισπνοής)·

γ)

εύφλεκτα υγρά (εύφλεκτα υγρά, καύσιμες ύλες, μαζούτ, βενζίνη)·

δ)

εύφλεκτα στερεά (εύφλεκτα στερεά, αυταναφλεγόμενα στερεά, επικίνδυνα όταν έρχονται σε επαφή με το νερό)·

ε)

οξειδωτικοί παράγοντες και οργανικά υπεροξείδια·

στ)

τοξικές και μολυσματικές ουσίες (δηλητήριο, βιολογικός κίνδυνος)·

ζ)

ραδιενεργές ουσίες·

η)

διαβρωτικές ουσίες·

12)   «ωφέλιμο φορτίο»: όργανο, μηχανισμός, εξοπλισμός, εξάρτημα, διάταξη, προσάρτημα ή βοήθημα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού επικοινωνίας, που είναι εγκατεστημένα εντός του αεροσκάφους ή προσαρτημένα σε αυτό, δεν χρησιμοποιούνται ή δεν προορίζονται για χρήση κατά τη λειτουργία ή τον έλεγχο του αεροσκάφους σε πτήση, και δεν αποτελούν εξάρτημα της ατράκτου, του κινητήρα ή του έλικα·

13)   «άμεση εξ αποστάσεως ταυτοποίηση»: σύστημα που διασφαλίζει την τοπική ευρυεκπομπή πληροφοριών σχετικών με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να λαμβάνονται χωρίς φυσική πρόσβαση στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος·

14)   «λειτουργία 'ακολούθησέ με'»: τρόπος λειτουργίας ΣμηΕΑ κατά τον οποίο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ακολουθεί διαρκώς τον χειριστή εξ αποστάσεως εντός προκαθορισμένης ακτίνας·

15)   «γεωενημερότητα»: λειτουργία η οποία, βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη, αναγνωρίζει πιθανή παραβίαση των ορίων του εναέριου χώρου και ειδοποιεί τους χειριστές εξ αποστάσεως, ώστε να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η εν λόγω παραβίαση·

16)   «ιδιοκατασκευή ΣμηΕΑ»: ΣμηΕΑ τα οποία συναρμολογούνται ή κατασκευάζονται προς χρήση του ίδιου του ιδιοκατασκευαστή, εξαιρουμένων ΣμηΕΑ που συναρμολογούνται από σύνολα εξαρτημάτων τα οποία διατίθενται στην αγορά ως ενιαίο πακέτο έτοιμο προς συναρμολόγηση·

17)   «αυτόνομη λειτουργία»: πτητική λειτουργία κατά την οποία μη επανδρωμένο αεροσκάφος λειτουργεί χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τον χειριστή εξ αποστάσεως·

18)   «μη εμπλεκόμενα πρόσωπα»: πρόσωπα τα οποία δεν συμμετέχουν στην πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ ή δεν γνωρίζουν τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας που δίνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

19)   «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

20)   «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης·

21)   «ελεγχόμενο τμήμα εδάφους»: το τμήμα του εδάφους στο οποίο το ΣμηΕΑ εκτελεί πτητικές λειτουργίες και εντός του οποίου ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ μπορεί να διασφαλίζει ότι παρευρίσκονται μόνο εμπλεκόμενα πρόσωπα·

22)   «μέγιστη μάζα απογείωσης» («ΜΤΟΜ»): η μέγιστη μάζα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, περιλαμβανομένων του ωφέλιμου φορτίου και των καυσίμων, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή ή τον ιδιοκατασκευαστή, με την οποία μπορεί να λειτουργεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος·

23)   «μη επανδρωμένο ανεμόπτερο»: μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση από τη δυναμική αντίδραση του αέρα έναντι των σταθερών επιφανειών άντωσης, και του οποίου η ελεύθερη πτήση δεν εξαρτάται από κινητήρα. Μπορεί να διαθέτει κινητήρα προς χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 3

Κατηγορίες πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ εκτελούνται στην «ανοικτή», την «ειδική» ή την «πιστοποιημένη» κατηγορία, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 6 αντιστοίχως υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία δεν υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια πτητικής λειτουργίας, ούτε σε δήλωση πτητικής λειτουργίας από τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ προτού πραγματοποιηθεί η πτητική λειτουργία·

β)

για τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 12, είτε άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 16, είτε, υπό τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 5, δήλωση που υποβάλλεται από φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

γ)

για τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «πιστοποιημένη» κατηγορία απαιτείται πιστοποίηση του ΣμηΕΑ δυνάμει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, καθώς και πιστοποίηση του φορέα εκμετάλλευσης και, κατά περίπτωση, αδειοδότηση του χειριστή εξ αποστάσεως.

Άρθρο 4

«Ανοικτή» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ

1.   Οι πτητικές λειτουργίες ταξινομούνται ως πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

το ΣμηΕΑ εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 ή αποτελεί ιδιοκατασκευή ή πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 20·

β)

το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 25 kg·

γ)

ο χειριστής εξ αποστάσεως διασφαλίζει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διατηρείται σε ασφαλή απόσταση από πρόσωπα και ότι δεν ίπταται πάνω από συναθροίσεις προσώπων·

δ)

ο χειριστής εξ αποστάσεως διατηρεί ανά πάσα στιγμή το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λειτουργία VLOS, εκτός εάν η πτήση πραγματοποιείται σε λειτουργία «ακολούθησέ με» ή εάν χρησιμοποιείται παρατηρητής μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά τα προβλεπόμενα στο μέρος Α του παραρτήματος·

ε)

κατά τη διάρκεια της πτήσης, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διατηρείται εντός απόστασης 120 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο της επιφάνειας της γης, εκτός από την περίπτωση υπέρπτησης εμποδίου, κατά τα προβλεπόμενα στο μέρος Α του παραρτήματος·

στ)

κατά τη διάρκεια της πτήσης, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα ούτε πραγματοποιεί ρίψη οποιουδήποτε υλικού·

2.   Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία διακρίνονται σε τρεις υποκατηγορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος.

Άρθρο 5

«Ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ

1.   Όταν δεν πληρούται μία από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ή του μέρους Α του παραρτήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ οφείλει να λάβει άδεια πτητικής λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 12 από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

2.   Όταν υποβάλλει αίτηση σε αρμόδια αρχή για άδεια πτητικής λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 12, ο φορέας εκμετάλλευσης εκπονεί αξιολόγηση κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 11 και την υποβάλλει μαζί με την αίτηση, συμπεριλαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

3.   Σύμφωνα με το σημείο UAS.SPEC.040 που προβλέπεται στο μέρος Β του παραρτήματος, η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια πτητικής λειτουργίας, εάν κρίνει ότι οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι μετριάζονται επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 12.

4.   Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει εάν η άδεια πτητικής λειτουργίας αφορά:

α)

την έγκριση μίας μόνο πτητικής λειτουργίας ή περισσότερων πτητικών λειτουργιών καθορισμένων ως προς τον χρόνο ή την/τις τοποθεσία/-ες εκτέλεσης ή αμφότερα. Η άδεια πτητικής λειτουργίας περιλαμβάνει τον συναφή ακριβή κατάλογο μέτρων μετριασμού·

β)

την έγκριση πιστοποιητικού LUC, σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος.

5.   Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης σύμφωνα με το σημείο UAS.SPEC.020 που προβλέπεται στο μέρος Β του παραρτήματος για πτητική λειτουργία η οποία συμμορφώνεται με τυποποιημένο σενάριο κατά τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1 του προαναφερόμενου παραρτήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ δεν οφείλει να λάβει άδεια πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

6.   Δεν απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας ή δήλωση για:

α)

φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που διαθέτουν πιστοποιητικό LUC με κατάλληλα δικαιώματα σύμφωνα με το σημείο UAS.LUC.060 του παραρτήματος·

β)

πτητικές λειτουργίες που διεξάγονται στο πλαίσιο λεσχών και ενώσεων αερομοντελιστών οι οποίες έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 16.

Άρθρο 6

«Πιστοποιημένη» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ

1.   Οι πτητικές λειτουργίες ταξινομούνται ως πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «πιστοποιημένη» κατηγορία μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

το ΣμηΕΑ είναι πιστοποιημένο δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945· και

β)

η πτητική λειτουργία διεξάγεται υπό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

i)

εκτελείται πάνω από συναθροίσεις προσώπων·

ii)

αφορά τη μεταφορά προσώπων·

iii)

αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, που μπορούν να θέσουν τρίτους σε σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος.

2.   Επιπλέον, οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ ταξινομούνται ως πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «πιστοποιημένη» κατηγορία όταν η αρμόδια αρχή, με βάση την αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 11, κρίνει ότι οι κίνδυνοι της πτητικής λειτουργίας δεν μπορούν να μετριαστούν επαρκώς χωρίς πιστοποίηση του ΣμηΕΑ και του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και, κατά περίπτωση, χωρίς αδειοδότηση του χειριστή εξ αποστάσεως.

Άρθρο 7

Κανόνες και διαδικασίες για τη λειτουργία ΣμηΕΑ

1.   Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία συμμορφώνονται με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος.

2.   Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία συμμορφώνονται με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς που καθορίζονται στην άδεια πτητικής λειτουργίας του άρθρου 12 ή στην άδεια του άρθρου 16 ή σε τυποποιημένο σενάριο, κατά τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος, όπως δηλώνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ διαθέτει πιστοποιητικό LUC με κατάλληλα δικαιώματα.

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία υπόκεινται στις εφαρμοστέες επιχειρησιακές απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής (5).

3.   Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «πιστοποιημένη» κατηγορία υπόκεινται στις εφαρμοστέες επιχειρησιακές απαιτήσεις που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 923/2012 και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 965/2012 (6) και (ΕΕ) αριθ. 1332/2011 (7) της Επιτροπής.

Άρθρο 8

Κανόνες και διαδικασίες για την επάρκεια των χειριστών εξ αποστάσεως

1.   Οι χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος.

2.   Οι χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στην άδεια πτητικής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή στο τυποποιημένο σενάριο κατά τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ή κατά τα οριζόμενα στο πιστοποιητικό LUC, και διαθέτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες:

α)

ικανότητα εφαρμογής επιχειρησιακών διαδικασιών (κανονικές διαδικασίες, διαδικασίες αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, κατάρτιση σχεδίου πτήσης, επιθεωρήσεις προ πτήσης και μετά την πτήση)·

β)

ικανότητα διαχείρισης αεροναυτικών επικοινωνιών·

γ)

διαχείριση ίχνους πτήσης και αυτοματοποιημένων συστημάτων μη επανδρωμένου αεροσκάφους·

δ)

ηγετικές ικανότητες, ομαδική εργασία και ικανότητα αυτοδιαχείρισης·

ε)

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων·

στ)

επίγνωση κατάστασης·

ζ)

διαχείριση φόρτου εργασίας·

η)

συντονισμός ή ανάθεση αρμοδιοτήτων, κατά περίπτωση.

3.   Οι χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες στο πλαίσιο λεσχών ή ενώσεων αερομοντελιστών συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στην άδεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 16.

Άρθρο 9

Κατώτατο όριο ηλικίας για χειριστές εξ αποστάσεως

1.   Το κατώτατο όριο ηλικίας για χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» και την «ειδική» κατηγορία είναι τα 16 έτη.

2.   Δεν απαιτείται κατώτατο όριο ηλικίας χειριστών εξ αποστάσεως:

α)

όταν αυτοί εκτελούν πτητικές λειτουργίες στην υποκατηγορία Α1, όπως προσδιορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, με ΣμηΕΑ κατηγορίας C0, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 1 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, το οποίο είναι παιχνίδι κατά την έννοια της οδηγίας 2009/48/ΕΚ·

β)

για ιδιοκατασκευή ΣμηΕΑ με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 250 g·

γ)

όταν αυτοί εκτελούν πτητικές λειτουργίες υπό την άμεση επίβλεψη χειριστή εξ αποστάσεως ο οποίος συμμορφώνεται με την παράγραφο 1 και το άρθρο 8.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το κατώτατο όριο ηλικίας, σύμφωνα με προσέγγιση βάσει κινδύνων και λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με τις πτητικές λειτουργίες στο έδαφός τους, ως εξής:

α)

έως και 4 έτη για χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες στην «ανοικτή» κατηγορία·

β)

έως και 2 έτη για χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες στην «ειδική» κατηγορία.

4.   Όταν κράτος μέλος μειώνει το κατώτατο όριο ηλικίας χειριστών εξ αποστάσεως, αυτοί επιτρέπεται να εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ μόνο στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν διαφορετικό κατώτατο όριο ηλικίας χειριστών εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στο πλαίσιο λεσχών ή ενώσεων αερομοντελιστών στην άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16.

Άρθρο 10

Κανόνες και διαδικασίες για την αξιοπλοΐα ΣμηΕΑ

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες τα ΣμηΕΑ είναι ιδιοκατασκευή ή χρησιμοποιούνται για πτητικές λειτουργίες του άρθρου 16 ή πληρούν τους όρους του άρθρου 20, τα ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται σε πτητικές λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες για την αξιοπλοΐα που καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

Άρθρο 11

Κανόνες εκπόνησης αξιολόγησης επιχειρησιακών κινδύνων

1.   Η αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων:

α)

περιγράφει τα χαρακτηριστικά της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ·

β)

προτείνει κατάλληλους επιχειρησιακούς στόχους ασφάλειας·

γ)

προσδιορίζει τους κινδύνους της πτητικής λειτουργίας στο έδαφος και στον αέρα συνεκτιμώντας όλα τα ακόλουθα:

i)

τον βαθμό στον οποίον θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο τρίτοι ή περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος εξαιτίας της δραστηριότητας·

ii)

την πολυπλοκότητα, τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του εκάστοτε μη επανδρωμένου αεροσκάφους·

iii)

τον σκοπό της πτήσης, τον τύπο ΣμηΕΑ, την πιθανότητα σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος και την κατηγορία του χρησιμοποιούμενου εναέριου χώρου·

iv)

τον τύπο, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της πτητικής λειτουργίας ή δραστηριότητας ΣμηΕΑ, καθώς και, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, το μέγεθος και τον τύπο της κυκλοφορίας που εξυπηρετείται από τον αρμόδιο φορέα ή πρόσωπο·

v)

τον βαθμό στον οποίο τα πρόσωπα που εκτίθενται στους κινδύνους που ενέχει η πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ μπορούν να τους αξιολογήσουν και να τους ελέγξουν.

δ)

προσδιορίζει διάφορα πιθανά μέτρα μετριασμού των κινδύνων·

ε)

καθορίζει το αναγκαίο επίπεδο στιβαρότητας των επιλεγμένων μέτρων μετριασμού των κινδύνων κατά τρόπο ώστε η πτητική λειτουργία να μπορεί να εκτελείται με ασφάλεια.

2.   Η περιγραφή της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

τη φύση των εκτελούμενων δραστηριοτήτων·

β)

το επιχειρησιακό περιβάλλον και τη γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας, συγκεκριμένα δε τον πληθυσμό πάνω από τον οποίον θα εκτελεστεί η πτητική λειτουργία, την ορεογραφία, τους τύπους εναέριου χώρου, τον όγκο εναέριου χώρου στον οποίο θα εκτελεστεί η πτητική λειτουργία και τον όγκο εναέριου χώρου που χρησιμοποιείται ως απαραίτητη ζώνη ασφαλείας για την πρόληψη κινδύνων, περιλαμβανομένων των επιχειρησιακών απαιτήσεων για γεωγραφικές ζώνες·

γ)

την πολυπλοκότητα της πτητικής λειτουργίας, συγκεκριμένα δε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση, τις ικανότητες, την πείρα και τη σύνθεση του προσωπικού, καθώς και τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα που προβλέπονται για τη διεξαγωγή της πτητικής λειτουργίας·

δ)

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΣμηΕΑ και, μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις του ως προς τις συνθήκες της προβλεπόμενης πτητικής λειτουργίας και, κατά περίπτωση, τον αριθμό νηολόγησής του·

ε)

την επάρκεια των μελών του προσωπικού όσον αφορά την εκτέλεση της πτητικής λειτουργίας, περιλαμβανομένων της σύνθεσης, του ρόλου, των αρμοδιοτήτων, της κατάρτισης και της πρόσφατης πείρας τους.

3.   Στην αξιολόγηση κινδύνων προτείνεται στόχος επιπέδου ασφάλειας, το οποίο ισοδυναμεί με το επίπεδο ασφάλειας που εφαρμόζεται σε επανδρωμένα αεροσκάφη, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ.

4.   Ο προσδιορισμός των κινδύνων περιλαμβάνει τον καθορισμό όλων των ακόλουθων παραμέτρων:

α)

του μη μετριασμένου κινδύνου της πτητικής λειτουργίας στο έδαφος, με βάση τον τύπο πτητικής λειτουργίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η πτητική λειτουργία, με βάση, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

λειτουργία VLOS ή BVLOS·

ii)

πυκνότητα πληθυσμού των περιοχών υπέρπτησης·

iii)

πτήση πάνω από συνάθροιση προσώπων·

iv)

τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων του μη επανδρωμένου αεροσκάφους·

β)

του μη μετριασμένου κινδύνου της πτητικής λειτουργίας στον αέρα, με βάση όλα τα ακόλουθα:

i)

τον ακριβή όγκο εναέριου χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η πτητική λειτουργία, αυξημένο κατά τον απαραίτητο για διαδικασίες αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων όγκο εναέριου χώρου·

ii)

την κατηγορία εναέριου χώρου·

iii)

τον αντίκτυπο στη λοιπή εναέρια κυκλοφορία και τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) και συγκεκριμένα:

το απόλυτο ύψος της πτητικής λειτουργίας·

αν πρόκειται για ελεγχόμενο ή μη ελεγχόμενο εναέριο χώρο·

αν πρόκειται για περιβάλλον αεροδρομίου ή άλλο περιβάλλον πλην αεροδρομίου·

αν πρόκειται για εναέριο χώρο πάνω από αστικό ή πάνω από αγροτικό περιβάλλον·

τον διαχωρισμό από τη λοιπή κυκλοφορία.

5.   Για τον προσδιορισμό των πιθανών μέτρων μετριασμού που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο προτεινόμενος στόχος επιπέδου ασφάλειας συνυπολογίζονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

α)

μέτρα περιορισμού των κινδύνων για τα πρόσωπα στο έδαφος·

β)

στρατηγικοί επιχειρησιακοί περιορισμοί της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ, και συγκεκριμένα:

i)

περιορισμός των γεωγραφικών όγκων στους οποίους πραγματοποιείται η πτητική λειτουργία·

ii)

περιορισμός της διάρκειας ή του προγραμματισμού της χρονοθυρίδας εντός της οποίας πραγματοποιείται η πτητική λειτουργία·

γ)

στρατηγικός μετριασμός μέσω κοινών κανόνων πτήσης ή κοινών δομών και υπηρεσιών εναέριου χώρου·

δ)

ικανότητα αντιμετώπισης πιθανών δυσμενών επιχειρησιακών συνθηκών·

ε)

οργανωτικοί παράγοντες όπως επιχειρησιακές διαδικασίες και διαδικασίες συντήρησης που έχει αναπτύξει ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και διαδικασίες συντήρησης σύμφωνες με το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή·

στ)

το επίπεδο επάρκειας και εμπειρογνωσίας του προσωπικού που συμμετέχει στην ασφάλεια της πτήσης·

ζ)

ο κίνδυνος ανθρώπινου σφάλματος κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών·

η)

τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και οι επιδόσεις του ΣμηΕΑ, και συγκεκριμένα:

i)

η διαθεσιμότητα μέσων μετριασμού των κινδύνων σύγκρουσης·

ii)

η διαθεσιμότητα συστημάτων που περιορίζουν την ενέργεια κατά την πρόσκρουση ή την ευθραυστότητα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους·

iii)

ο σχεδιασμός του ΣμηΕΑ με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και ο σχεδιασμός για ασφαλή αστοχία.

6.   Η στιβαρότητα των προτεινόμενων μέτρων μετριασμού αξιολογείται, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον αυτά είναι ανάλογα των στόχων και των κινδύνων της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας όσον αφορά την ασφάλεια και, ειδικότερα, να διασφαλίζεται ότι κάθε στάδιο της πτητικής λειτουργίας είναι ασφαλές.

Άρθρο 12

Αδειοδότηση πτητικών λειτουργιών στην «ειδική» κατηγορία

1.   Η αρμόδια αρχή αξιολογεί την αξιολόγηση κινδύνων και τη στιβαρότητα των μέτρων μετριασμού που προτείνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ για να διατηρεί ασφαλή την πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ σε όλες τις φάσεις της πτήσης.

2.   Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια πτητικής λειτουργίας όταν η αξιολόγηση καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

α)

οι επιχειρησιακοί στόχοι ασφάλειας λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους της πτητικής λειτουργίας·

β)

ο συνδυασμός των μέτρων μετριασμού που αφορούν τις επιχειρησιακές συνθήκες διεξαγωγής των πτητικών λειτουργιών, της επάρκειας του εμπλεκόμενου προσωπικού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, είναι κατάλληλος και επαρκώς στιβαρός ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας, λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων στο έδαφος και στον αέρα·

γ)

ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ έχει υποβάλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι η σκοπούμενη πτητική λειτουργία συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες που σχετίζονται με αυτήν, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, την ευθύνη, την ασφάλιση, την προστασία από έκνομες ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.

3.   Όταν η πτητική λειτουργία δεν θεωρείται επαρκώς ασφαλής, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, αιτιολογώντας την άρνησή της να εκδώσει την άδεια πτητικής λειτουργίας.

4.   Στην άδεια πτητικής λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

α)

το πεδίο εφαρμογής της άδειας·

β)

οι «ειδικές» προϋποθέσεις που ισχύουν:

i)

όσον αφορά την πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ και τους επιχειρησιακούς περιορισμούς·

ii)

όσον αφορά την απαιτούμενη επάρκεια του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και, κατά περίπτωση, των χειριστών εξ αποστάσεως·

iii)

όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΣμηΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του ΣμηΕΑ, κατά περίπτωση·

γ)

οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)

ο αριθμός μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΣμηΕΑ·

ii)

παραπομπή στην αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων που έχει εκπονήσει ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

iii)

οι επιχειρησιακοί περιορισμοί και οι επιχειρησιακές συνθήκες της πτητικής λειτουργίας·

iv)

τα μέτρα μετριασμού που οφείλει να εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

v)

η/οι τοποθεσία/ες όπου επιτρέπεται να διεξάγεται η πτητική λειτουργία και τυχόν άλλες τοποθεσίες σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 13·

vi)

όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που σχετίζονται με τον τύπο πτητικής λειτουργίας και τον τύπο συμβάντων που θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αναφοράς επιπροσθέτως εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

5.   Μετά την παραλαβή της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφο 5, η αρμόδια αρχή:

α)

ελέγχει ότι αυτή περιέχει όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του σημείου UAS.SPEC.020 του παραρτήματος·

β)

εάν είναι όλα εντάξει, παρέχει αμελλητί στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ βεβαίωση παραλαβής και πληρότητας, ώστε αυτός να μπορεί να προβεί στην έναρξη της πτητικής λειτουργίας.

Άρθρο 13

Διασυνοριακές πτητικές λειτουργίες ή πτητικές λειτουργίες εκτός του κράτους νηολόγησης

1.   Όταν φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ σκοπεύει να εκτελέσει πτητική λειτουργία στην «ειδική» κατηγορία για την οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 12, και η οποία πρόκειται να λάβει χώρα εν μέρει ή εν όλω στον εναέριο χώρο άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος νηολόγησης, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας αίτηση που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

αντίγραφο της άδεια πτητικής λειτουργίας που έχει χορηγηθεί στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 12· και

β)

την/τις τοποθεσία/ες της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας, καθώς και τα επικαιροποιημένα μέτρα μετριασμού, εάν απαιτούνται, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) οι οποίοι σχετίζονται με τα ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά του εναέριου χώρου, του εδάφους, του πληθυσμού και των κλιματικών συνθηκών.

2.   Μετά την παραλαβή της αίτησης της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας αξιολογεί αμελλητί την αίτηση και παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης και στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ βεβαίωση ότι τα επικαιροποιημένα μέτρα μετριασμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) είναι ικανοποιητικά για την εκτέλεση της πτητικής λειτουργίας στη σκοπούμενη τοποθεσία. Μόλις λάβει την εν λόγω βεβαίωση, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ επιτρέπεται να ξεκινήσει τη σκοπούμενη πτητική λειτουργία και το κράτος μέλος νηολόγησης καταχωρίζει τα επικαιροποιημένα μέτρα μετριασμού που ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ οφείλει να εφαρμόσει στην άδεια πτητικής λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12.

3.   Όταν φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ σκοπεύει να εκτελέσει πτητική λειτουργία στην «ειδική» κατηγορία για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, και η οποία πρόκειται να λάβει χώρα εν μέρει ή εν όλω στον εναέριο χώρο άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος νηολόγησης, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας αντίγραφο της δήλωσης που έχει υποβάλει στο κράτος μέλος νηολόγησης, καθώς και αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής και πληρότητας.

Άρθρο 14

Καταχώριση φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και νηολόγηση πιστοποιημένων ΣμηΕΑ

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και τηρούν ακριβή συστήματα νηολόγησης ΣμηΕΑ των οποίων ο σχεδιασμός υπόκειται σε πιστοποίηση, καθώς και ακριβή συστήματα καταχώρισης φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, την προστασία από έκνομες ενέργειες, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του περιβάλλοντος.

2.   Τα συστήματα καταχώρισης φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ παρέχουν πεδία όπου συμπληρώνονται και ανταλλάσσονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

πλήρες ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης για φυσικά πρόσωπα, και επωνυμία και αναγνωριστικός αριθμός για νομικά πρόσωπα·

β)

διεύθυνση των φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

γ)

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου τους·

δ)

αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το ΣμηΕΑ εάν απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·

ε)

βεβαίωση από νομικά πρόσωπα της ακόλουθης δήλωσης: «Όλα τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν άμεσα στις πτητικές λειτουργίες είναι ικανά να επιτελούν τα καθήκοντά τους, και ο χειρισμός του ΣμηΕΑ θα γίνεται μόνο από χειριστές εξ αποστάσεως με το κατάλληλο επίπεδο επάρκειας»·

στ)

χορηγηθείσες άδειες πτητικής λειτουργίας, ληφθέντα πιστοποιητικά LUC και δηλώσεις που συνοδεύονται από βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο β).

3.   Τα συστήματα νηολόγησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών των οποίων ο σχεδιασμός υπόκειται σε πιστοποίηση παρέχουν πεδία όπου συμπληρώνονται και ανταλλάσσονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

ονοματεπώνυμο του κατασκευαστή·

β)

ονομασία μη επανδρωμένου αεροσκάφους του κατασκευαστή·

γ)

αριθμός σειράς μη επανδρωμένου αεροσκάφους·

δ)

πλήρες ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου νηολογείται το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα συστήματα νηολόγησης είναι ψηφιακά και διαλειτουργικά και καθιστούν εφικτή την αμοιβαία πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του αποθετηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

5.   Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ αυτοκαταχωρίζονται:

α)

όταν εκτελούν πτητικές λειτουργίες στην «ανοικτή» κατηγορία με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μη επανδρωμένα αεροσκάφη:

i)

μη επανδρωμένο αεροσκάφος με MTOM ίση ή μεγαλύτερη των 250 g ή, το οποίο, σε περίπτωση πρόσκρουσης, μπορεί να μεταφέρει σε άνθρωπο κινητική ενέργεια άνω των 80 Joule·

ii)

μη επανδρωμένο αεροσκάφος που διαθέτει αισθητήρα με δυνατότητα συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν συμμορφώνεται με την οδηγία 2009/48/ΕΚ.

β)

όταν εκτελούν πτητικές λειτουργίες στην «ειδική» κατηγορία με μη επανδρωμένο αεροσκάφος οποιασδήποτε μάζας.

6.   Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ αυτοκαταχωρίζονται στο κράτος μέλος όπου έχουν την κατοικία τους, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή όπου έχουν την κύρια εγκατάστασή τους, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, και μεριμνούν ώστε τα στοιχεία καταχώρισής τους να είναι ακριβή. Φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ δεν μπορεί να είναι καταχωρισμένος ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη εκδίδουν μοναδικό ψηφιακό αριθμό μητρώου για τους φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και τα ΣμηΕΑ για τα οποία απαιτείται νηολόγηση, ο οποίος καθιστά εφικτή την ατομική ταυτοποίησή τους.

Ο αριθμός μητρώου για φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ καθορίζεται βάσει προτύπων που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων καταχώρισης.

7.   Ο κάτοχος μη επανδρωμένου αεροσκάφους του οποίου ο σχεδιασμός υπόκειται σε πιστοποίηση νηολογεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το σήμα εθνικότητας και νηολόγησης μη επανδρωμένου αεροσκάφους καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να είναι νηολογημένο ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κράτη.

8.   Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ αναγράφουν τον αριθμό μητρώου τους πάνω σε κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.

Άρθρο 15

Επιχειρησιακές συνθήκες για γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ

1.   Κατά τον καθορισμό γεωγραφικών ζωνών ΣμηΕΑ για λόγους ασφάλειας, προστασίας από έκνομες ενέργειες, προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη δύνανται:

α)

να απαγορεύουν ορισμένες ή όλες τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ, να απαιτούν ειδικούς όρους για ορισμένες ή όλες τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ ή να απαιτούν προηγούμενη άδεια πτητικής λειτουργίας για ορισμένες ή όλες τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ·

β)

να απαιτούν οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ να πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα·

γ)

να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε ορισμένες κατηγορίες ΣμηΕΑ·

δ)

να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε ΣμηΕΑ που διαθέτουν ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδίως συστήματα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης ή συστήματα γεωενημερότητας.

2.   Με βάση αξιολόγηση κινδύνων που εκπονείται από την αρμόδια αρχή, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν ορισμένες γεωγραφικές ζώνες εντός των οποίων οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ εξαιρούνται από μία ή περισσότερες εκ των απαιτήσεων της «ανοικτής» κατηγορίας.

3.   Όταν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, τα κράτη μέλη καθορίζουν γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ, διασφαλίζουν για σκοπούς γεωενημερότητας ότι οι πληροφορίες για τις γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ, περιλαμβανομένης της περιόδου ισχύος τους, δημοσιοποιούνται σε κοινό μοναδικό ψηφιακό μορφότυπο.

Άρθρο 16

Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στο πλαίσιο λεσχών και ενώσεων αερομοντελιστών

1.   Κατόπιν αιτήματος λέσχης ή ένωσης αερομοντελιστών, η αρμόδια αρχή δύναται να εκδώσει άδεια για πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στο πλαίσιο λεσχών και ενώσεων αερομοντελιστών.

2.   Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδεται σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

σχετικούς εθνικούς κανόνες·

β)

καθιερωμένες διαδικασίες, οργανωτική δομή και σύστημα διαχείρισης της λέσχης ή της ένωσης αερομοντελιστών που διασφαλίζουν ότι:

i)

οι χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στο πλαίσιο λεσχών ή ενώσεων αερομοντελιστών ενημερώνονται για τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στην άδεια την οποία εκδίδει η αρμόδια αρχή·

ii)

οι χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στο πλαίσιο λεσχών ή ενώσεων αερομοντελιστών βοηθούνται ώστε να εξασφαλίζουν την ελάχιστη επάρκεια που απαιτείται για να την ασφαλή εκτέλεση πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στην άδεια·

iii)

η λέσχη ή η ένωση αερομοντελιστών λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όταν ενημερώνεται ότι χειριστής εξ αποστάσεως ο οποίος εκτελεί πτητικές λειτουργίες στο πλαίσιο λεσχών ή ενώσεων αερομοντελιστών δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στην άδεια, και, εάν απαιτείται, ενημερώνει την αρμόδια αρχή·

iv)

η λέσχη ή η ένωση αερομοντελιστών παρέχει, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, τα έγγραφα που απαιτούνται για σκοπούς εποπτείας και παρακολούθησης.

3.   Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η εκτέλεση πτητικών λειτουργιών στο πλαίσιο λεσχών ή ενώσεων αερομοντελιστών και περιορίζεται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο εκδίδεται.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε λέσχες και ενώσεις αερομοντελιστών να καταχωρίζουν τα μέλη τους στα συστήματα καταχώρισης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 για λογαριασμό των μελών τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη λεσχών και ενώσεων αερομοντελιστών αυτοκαταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 17

Ορισμός της αρμόδιας αρχής

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες οντότητες ως αρμόδια αρχή για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 18.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος ορίζει περισσότερες από μία οντότητες ως αρμόδια αρχή:

α)

καθορίζει με σαφήνεια τους τομείς αρμοδιότητας κάθε αρμόδιας αρχής όσον αφορά τις ευθύνες·

β)

θεσπίζει κατάλληλο μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των εν λόγω οντοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία όλων των φορέων και των προσώπων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 18

Καθήκοντα της αρμόδιας αρχής

Η αρμόδια αρχή είναι αρμόδια:

α)

για την επιβολή του παρόντος κανονισμού·

β)

για την έκδοση, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικών φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και αδειών χειριστών εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες στην «πιστοποιημένη» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ·

γ)

για τη χορήγηση σε χειριστές εξ αποστάσεως αποδεικτικού ολοκλήρωσης επιγραμμικής εξέτασης θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με τα σημεία UAS.OPEN.020 και UAS.OPEN.040 του παραρτήματος, καθώς και για την έκδοση, την τροποποίηση, την αναστολή, τον περιορισμό ή την ανάκληση πιστοποιητικών επάρκειας χειριστών εξ αποστάσεως σύμφωνα με το σημείο UAS.OPEN.030 του παραρτήματος·

δ)

για την έκδοση, την τροποποίηση, την αναστολή, τον περιορισμό ή την ανάκληση αδειών πτητικής λειτουργίας και πιστοποιητικών LUC και τον έλεγχο της πληρότητας των δηλώσεων, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ·

ε)

για την τήρηση εγγράφων, αρχείων και εκθέσεων που αφορούν τις άδειες πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ, τις δηλώσεις, τα πιστοποιητικά επάρκειας των χειριστών εξ αποστάσεως και τα πιστοποιητικά LUC·

στ)

για τη διάθεση σε κοινό μοναδικό ψηφιακό μορφότυπο πληροφοριών σχετικά με τις γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη και καθορίζονται εντός του εθνικού εναέριου χώρου του κράτους της αρμόδιας αρχής·

ζ)

για την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής και πληρότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο β) ή βεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2·

η)

για την ανάπτυξη συστήματος εποπτείας βάσει κινδύνων το οποίο αφορά:

i)

φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που έχουν υποβάλει δήλωση ή διαθέτουν άδεια πτητικής λειτουργίας ή πιστοποιητικό LUC·

ii)

λέσχες και ενώσεις αερομοντελιστών που διαθέτουν άδεια του άρθρου 16·

θ)

όσον αφορά πτητικές λειτουργίες πλην εκείνων που εμπίπτουν στην «ανοικτή» κατηγορία, για τον προγραμματισμό των ελέγχων βάσει του προφίλ κινδύνου, του επίπεδου συμμόρφωσης και των επιδόσεων ασφάλειας των φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που έχουν υποβάλει δήλωση, ή διαθέτουν πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή·

ι)

όσον αφορά πτητικές λειτουργίες πλην εκείνων που εμπίπτουν στην «ανοικτή» κατηγορία, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που έχουν υποβάλει δήλωση ή διαθέτουν πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή που επιθεωρεί ΣμηΕΑ και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και των χειριστών εξ αποστάσεως με τον παρόντα κανονισμό·

ια)

για την εφαρμογή συστήματος εντοπισμού και εξέτασης περιστατικών μη συμμόρφωσης φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» ή την «ειδική» κατηγορία, τα οποία αποτελούν αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2·

ιβ)

για την παροχή σε φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ πληροφοριών και καθοδήγησης που προάγει την ασφάλεια των πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ·

ιγ)

για τη θέσπιση και την τήρηση συστημάτων νηολόγησης ΣμηΕΑ των οποίων ο σχεδιασμός υπόκειται σε πιστοποίηση, καθώς και συστημάτων καταχώρισης φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία μπορεί να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, την προστασία από έκνομες ενέργειες, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του περιβάλλοντος.

Άρθρο 19

Σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι αρχές εποπτείας και ελέγχου της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 συνεργάζονται σε θέματα ασφάλειας και θεσπίζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική ανταλλαγή σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών.

2.   Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή για οποιοδήποτε συμβάν σχετιζόμενο με την ασφάλεια και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με το ΣμηΕΑ του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

3.   Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») και οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν, αναλύουν και δημοσιοποιούν σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες που αφορούν τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στο έδαφός τους σύμφωνα με το άρθρο 119 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και τις εκτελεστικές πράξεις του.

4.   Μόλις λάβουν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 ή 3, ο Οργανισμός και η αρμόδια αρχή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων ασφάλειας με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων πεδίων της ασφάλειας της αεροπορίας, καθώς και μεταξύ της ασφαλείας της αεροπορίας, της κυβερνοασφάλειας και άλλων τεχνικών τομέων του κανονιστικού πλαισίου της αεροπορίας.

5.   Όταν η αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 4, ενημερώνει αμέσως όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους και τους φορείς που πρέπει να συμμορφωθούν με τα εν λόγω μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τις εκτελεστικές πράξεις του.

Άρθρο 20

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση ορισμένων ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία

Οι τύποι ΣμηΕΑ κατά την έννοια της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 και οι οποίοι δεν αποτελούν ιδιοκατασκευή, επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να εκτελούν πτητικές λειτουργίες υπό τους ακόλουθους όρους, όταν οι εν λόγω τύποι ΣμηΕΑ έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2022:

α)

στην υποκατηγορία Α1 όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος, υπό τον όρο ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 250 g, περιλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου του·

β)

στην υποκατηγορία Α3 όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος, υπό τον όρο ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 25 kg, περιλαμβανομένων των καυσίμων και του ωφέλιμου φορτίου του.

Άρθρο 21

Προσαρμογή αδειών, δηλώσεων και πιστοποιητικών

1.   Άδειες χορηγηθείσες σε φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, πιστοποιητικά επάρκειας χειριστών εξ αποστάσεως και δηλώσεις υποβληθείσες από φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ ή ισοδύναμα έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί βάσει του εθνικού δικαίου, παραμένουν σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2021.

2.   Έως την 1η Ιουλίου 2021, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τα οικεία υφιστάμενα πιστοποιητικά επάρκειας χειριστών εξ αποστάσεως και τις οικείες άδειες ή δηλώσεις φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδόμενων έως την προαναφερόμενη ημερομηνία εγγράφων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ που εκτελούνται στο πλαίσιο λεσχών και ενώσεων αερομοντελιστών επιτρέπεται να συνεχίζονται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανόνες και χωρίς άδεια σύμφωνα με το άρθρο 16 έως την 1η Ιουλίου 2022.

Άρθρο 22

Μεταβατικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, η χρήση ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των μερών 1 έως 5 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 επιτρέπεται για μεταβατική περίοδο δύο ετών η οποία θα αρχίσει ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 500 g πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του σημείου UAS.OPEN.020 παράγραφος 1 του μέρους A του παραρτήματος από χειριστή εξ αποστάσεως ο οποίος διαθέτει επίπεδο επάρκειας καθοριζόμενο από το οικείο κράτος μέλος·

β)

ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 2 kg πραγματοποιείται εφόσον διατηρείται ελάχιστη οριζόντια απόσταση 50 μέτρων από πρόσωπα, και οι χειριστές εξ αποστάσεως διαθέτουν επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο σημείο UAS.OPEN.030 παράγραφος 2 του μέρους Α του παραρτήματος·

γ)

ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης άνω των 2 kg και κάτω των 25 kg πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του σημείου UAS.OPEN.040 παράγραφοι 1 και 2, και οι χειριστές εξ αποστάσεως διαθέτουν επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο σημείο UAS.OPEN.020 παράγραφος 4 στοιχείο β) του μέρους Α του παραρτήματος.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020.

2.   Το άρθρο 5 παράγραφος 5 εφαρμόζεται από την ημερομηνία τροποποίησης του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος ώστε να περιλαμβάνει τα εφαρμοστέα τυποποιημένα σενάρια. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να δέχονται δηλώσεις από φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ βάσει εθνικών τυποποιημένων σεναρίων, εάν τα εν λόγω σενάρια πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου UAS.SPEC.020 του παραρτήματος έως ότου τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός ώστε να περιλαμβάνει το τυποποιημένο σενάριο στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος.

3.   Το άρθρο 15 παράγραφος 3 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/945 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2019, για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τρίτων χωρών (Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)

(3)  Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.)

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, για καθορισμό των κοινών κανόνων αέρος και των επιχειρησιακών διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αεροναυτιλίας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1035/2011 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1265/2007, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΕ) αριθ. 255/2010 (ΕΕ L 281 της 13.10.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 296 της 25.10.2012, σ. 1.)

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1332/2011 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων για τη χρήση του εναέριου χώρου και για τις επιχειρησιακές διαδικασίες αποφυγής εναέριας σύγκρουσης (ΕΕ L 336 της 20.12.2011, σ. 20).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18).

(9)  Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΜΗΕΑ ΣΤΗΝ «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΚΑΙ ΤΗΝ «ΕΙΔΙΚΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΜΗΕΑ ΣΤΗΝ «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

UAS.OPEN.010 Γενικές διατάξεις

(1)

Η κατηγορία «ανοικτών» πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες A1, A2 και A3, με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις για τον χειριστή εξ αποστάσεως και τις τεχνικές απαιτήσεις για τα ΣμηΕΑ.

(2)

Όταν η πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ αφορά πτήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους η οποία ξεκινά από φυσικό υψόμετρο στο έδαφος ή πάνω από έδαφος με φυσικά υψόμετρα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διατηρείται εντός απόστασης 120 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο της επιφάνειας της γης. Η μέτρηση των αποστάσεων προσαρμόζεται αναλόγως στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως πεδιάδες, λόφοι και όρη.

(3)

Όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος ίπταται εντός οριζόντιας απόστασης 50 μέτρων από τεχνητό εμπόδιο ύψους άνω των 105 μέτρων, το μέγιστο σχετικό ύψος της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ επιτρέπεται να αυξάνεται έως 15 μέτρα πάνω από το σχετικό ύψος του εμποδίου κατόπιν αιτήματος της οντότητας που είναι αρμόδια για το εμπόδιο.

(4)

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, μη επανδρωμένα ανεμόπτερα με MTOM κάτω των 10 kg, περιλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου, επιτρέπεται να ίπτανται σε απόσταση μεγαλύτερη των 120 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο της επιφάνειας της γης, υπό τον όρο ότι το μη επανδρωμένο ανεμόπτερο δεν ίπταται ποτέ σε σχετικό ύψος μεγαλύτερο των 120 μέτρων πάνω από τον χειριστή εξ αποστάσεως.

UAS.OPEN.020 Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A1

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία Α1 συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

(1)

στην περίπτωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών της παραγράφου 5 στοιχείο δ), διεξάγονται κατά τρόπο ώστε ο χειριστής εξ αποστάσεως του μη επανδρωμένου αεροσκάφους να μην πραγματοποιεί πτήση πάνω από συναθροίσεις προσώπων και να αναμένει ευλόγως ότι δεν θα πραγματοποιήσει πτήση πάνω από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση απροσδόκητης υπέρπτησης μη εμπλεκόμενων προσώπων, ο χειριστής εξ αποστάσεως μειώνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο κατά τον οποίο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος υπερίπταται των εν λόγω προσώπων·

(2)

στην περίπτωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών της παραγράφου 5 στοιχεία α), β) και γ), διεξάγονται κατά τρόπο ώστε ο χειριστής εξ αποστάσεως του μη επανδρωμένου αεροσκάφους να μπορεί ενδεχομένως να πραγματοποιεί πτήση πάνω από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά να μην πραγματοποιεί ποτέ πτήση πάνω από συναθροίσεις προσώπων·

(3)

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), όταν είναι ενεργή η λειτουργία «ακολούθησέ με», διεξάγονται σε απόσταση έως 50 μέτρα από τον χειριστή εξ αποστάσεως·

(4)

εκτελούνται από εξ αποστάσεως χειριστή ο οποίος:

α)

είναι εξοικειωμένος με το εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΣμηΕΑ·

β)

στην περίπτωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατηγορίας C1, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, έχει ολοκληρώσει επιγραμμική σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και στη συνέχεια ολοκλήρωσε επιτυχώς επιγραμμική εξέταση θεωρητικών γνώσεων παρεχόμενη από την αρμόδια αρχή ή από οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ. Η εξέταση αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών οι οποίες κατανέμονται καταλλήλως μεταξύ των ακόλουθων θεματικών τομέων:

i)

ασφάλεια πτήσεων·

ii)

περιορισμοί εναέριου χώρου·

iii)

νομοθεσία για την αεροπορία·

iv)

περιορισμοί ανθρώπινων επιδόσεων·

v)

επιχειρησιακές διαδικασίες·

vi)

γενικές γνώσεις περί ΣμηΕΑ·

vii)

προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

viii)

ασφάλιση·

ix)

προστασία από έκνομες ενέργειες.

(5)

εκτελούνται με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο:

α)

έχει MTOM κάτω των 250 g, περιλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου, και μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας κάτω των 19 m/s, στην περίπτωση ιδιοκατασκευής ΣμηΕΑ· ή

β)

πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 στοιχείο α)·

γ)

φέρει σήμανση της κατηγορίας C0 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 1 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945· ή

δ)

φέρει σήμανση της κατηγορίας C1 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 και εκτελεί πτητικές λειτουργίες με ενεργά και επικαιροποιημένα συστήματα άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και γεωενημερότητας.

UAS.OPEN.030 Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A2

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία Α2 συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

(1)

διεξάγονται κατά τρόπο ώστε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να μην πραγματοποιεί πτήση πάνω από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα και οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ να λαμβάνουν χώρα σε οριζόντια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 30 μέτρων από τα εν λόγω πρόσωπα· ο χειριστής εξ αποστάσεως επιτρέπεται να μειώνει την οριζόντια απόσταση ασφαλείας σε 5 μέτρα κατ' ελάχιστον από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα όταν χειρίζεται μη επανδρωμένο αεροσκάφος με ενεργή λειτουργία χαμηλής ταχύτητας και αφού αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά:

α)

τις καιρικές συνθήκες,

β)

τις επιδόσεις του μη επανδρωμένου αεροσκάφους,

γ)

τον διαχωρισμό της περιοχής υπέρπτησης.

(2)

εκτελούνται από χειριστή εξ αποστάσεως ο οποίος είναι εξοικειωμένος με το εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΣμηΕΑ και ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή εξ αποστάσεως που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή ή από οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ. Ο χειριστής εξ αποστάσεως λαμβάνει το εν λόγω πιστοποιητικό εφόσον συμμορφώνεται με όλους τους ακόλουθους όρους και με τη σειρά με την οποία αναφέρονται:

α)

έχει ολοκληρώσει επιγραμμική σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς επιγραμμική εξέταση θεωρητικών γνώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 στοιχείο β) του σημείου UAS.OPEN.020·

β)

έχει ολοκληρώσει πρακτική αυτοεκπαίδευση στις επιχειρησιακές συνθήκες της υποκατηγορίας Α3 που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του σημείου UAS.OPEN.040·

γ)

έχει δηλώσει την ολοκλήρωση της πρακτικής αυτοεκπαίδευσης του στοιχείου β) και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόσθετη εξέταση θεωρητικών γνώσεων παρεχόμενη από την αρμόδια αρχή ή από οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ. Η εξέταση αποτελείται από τουλάχιστον 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γνώσεων του χειριστή εξ αποστάσεως όσον αφορά τις μεθόδους τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος και οι οποίες κατανέμονται καταλλήλως μεταξύ των ακόλουθων θεματικών τομέων:

i)

μετεωρολογία·

ii)

επιδόσεις πτήσης ΣμηΕΑ·

iii)

μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος.

(3)

εκτελούνται με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο φέρει σήμανση της κατηγορίας C2 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 3 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, και εκτελεί πτητικές λειτουργίες με ενεργά και επικαιροποιημένα συστήματα άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και γεωενημερότητας.

UAS.OPEN.040 Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A3

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία Α3 συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

(1)

διεξάγονται σε περιοχή όπου ο χειριστής εξ αποστάσεως αναμένει ευλόγως ότι δεν θα κινδυνεύσουν μη εμπλεκόμενα πρόσωπα εντός της εμβέλειας πτήσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους καθ' όλη τη διάρκεια της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ·

(2)

διεξάγονται σε οριζόντια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 150 μέτρων από κατοικημένες, εμπορικές και βιομηχανικές περιοχές ή περιοχές αναψυχής·

(3)

εκτελούνται από χειριστή εξ αποστάσεως ο οποίος έχει ολοκληρώσει επιγραμμική σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς επιγραμμική εξέταση θεωρητικών γνώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 στοιχείο β) του σημείου UAS.OPEN.020·

(4)

εκτελούνται με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο:

α)

έχει MTOM κάτω των 25 kg, περιλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου, στην περίπτωση ιδιοκατασκευής ΣμηΕΑ, ή

β)

πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 στοιχείο β)·

γ)

φέρει σήμανση της κατηγορίας C2 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 3 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 και εκτελεί πτητικές λειτουργίες με ενεργά και επικαιροποιημένα συστήματα άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και γεωενημερότητας ή·

δ)

φέρει σήμανση της κατηγορίας C3 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 4 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 και εκτελεί πτητικές λειτουργίες με ενεργά και επικαιροποιημένα συστήματα άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και γεωενημερότητας· ή

ε)

φέρει σήμανση της κατηγορίας C4 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 5 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Αρμοδιότητες του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(1)

αναπτύσσει επιχειρησιακές διαδικασίες προσαρμοσμένες στον τύπο της πτητικής λειτουργίας και τον συνεπαγόμενο κίνδυνο·

(2)

εξασφαλίζει ότι όλες οι πτητικές λειτουργίες χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και υποστηρίζουν την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές·

(3)

ορίζει έναν χειριστή εξ αποστάσεως για κάθε πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ·

(4)

διασφαλίζει ότι οι χειριστές εξ αποστάσεως και όλα τα λοιπά μέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα υποστήριξης των πτητικών λειτουργιών είναι εξοικειωμένοι με το εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΣμηΕΑ και:

α)

διαθέτουν κατάλληλη επάρκεια στην υποκατηγορία των σκοπούμενων πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ σύμφωνα με τα σημεία UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ή UAS.OPEN.040 ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους ή, για μέλη του προσωπικού πλην του χειριστή εξ αποστάσεως, έχουν ολοκληρώσει σειρά πρακτικών εκπαιδευτικών μαθημάτων η οποία έχει εκπονηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης·

β)

είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

γ)

λαμβάνουν τις σχετικές με τη σκοπούμενη πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ πληροφορίες όσον αφορά τυχόν γεωγραφικές ζώνες που έχουν δημοσιοποιηθεί από το κράτος μέλος εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 15·

(5)

επικαιροποιεί τις πληροφορίες στο σύστημα γεωενημερότητας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη σκοπούμενη τοποθεσία εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας·

(6)

στην περίπτωση πτητικής λειτουργίας με μη επανδρωμένο αεροσκάφος μιας εκ των κατηγοριών που ορίζονται στα μέρη 1 έως 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, μεριμνά ώστε:

α)

το ΣμηΕΑ να συνοδεύεται από την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής στην κατάλληλη κατηγορία· και

β)

η σχετική ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας να είναι τοποθετημένη επί του μη επανδρωμένου αεροσκάφους·

(7)

στην περίπτωση πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A2 ή A3, διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που παρευρίσκονται στην περιοχή εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους και έχουν συμφωνήσει ρητώς να συμμετέχουν.

UAS.OPEN.060 Αρμοδιότητες του χειριστή εξ αποστάσεως

(1)

Προτού προβεί στην έναρξη πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ, ο χειριστής εξ αποστάσεως:

α)

διαθέτει την κατάλληλη επάρκεια στην υποκατηγορία των σκοπούμενων πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ σύμφωνα με τα σημεία UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ή UAS.OPEN.040 ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά του και, κατά τον χειρισμό του ΣμηΕΑ, φέρει αποδεικτικό επάρκειας, εκτός εάν χειρίζεται μη επανδρωμένο αεροσκάφος της παραγράφου 5 στοιχεία α), β) ή γ) του σημείου UAS.OPEN.020·

β)

λαμβάνει σχετικές με τη σκοπούμενη πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ επικαιροποιημένες πληροφορίες για τυχόν γεωγραφικές ζώνες που έχουν δημοσιοποιηθεί από το κράτος μέλος εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 15·

γ)

παρατηρεί προσεκτικά το περιβάλλον πτητικής λειτουργίας, ελέγχει εάν υπάρχουν εμπόδια και, εκτός εάν πρόκειται για πτητική λειτουργία στην υποκατηγορία Α1 με μη επανδρωμένο σκάφος της παραγράφου 5 στοιχεία α), β) ή γ) του σημείου UAS.OPEN.020, ελέγχει εάν είναι παρόντα τυχόν μη εμπλεκόμενα πρόσωπα·

δ)

διασφαλίζει ότι το ΣμηΕΑ είναι σε κατάσταση να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη σκοπούμενη πτήση και, κατά περίπτωση, ελέγχει εάν η άμεση εξ αποστάσεως ταυτοποίηση λειτουργεί σωστά·

ε)

εάν το ΣμηΕΑ φέρει πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο, εξακριβώνει ότι η μάζα του δεν υπερβαίνει τη MTOM που προβλέπει ο κατασκευαστής ή το όριο MTOM της κατηγορίας του.

(2)

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο χειριστής εξ αποστάσεως:

α)

δεν εκτελεί καθήκοντα υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών ή οινοπνεύματος ή όταν δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω τραυματισμού, κόπωσης, φαρμακευτικής αγωγής, ασθένειας ή άλλων αιτιών·

β)

διατηρεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λειτουργία VLOS και διατηρεί τον πλήρη οπτικό έλεγχο του εναέριου χώρου γύρω από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ώστε να αποφεύγει κάθε κίνδυνο σύγκρουσης με οποιοδήποτε επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο χειριστής εξ αποστάσεως διακόπτει την πτήση εάν η πτητική λειτουργία ενέχει κίνδυνο για άλλα αεροσκάφη, πρόσωπα, ζώα, περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον·

γ)

συμμορφώνεται με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς σε γεωγραφικές ζώνες καθοριζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 15·

δ)

έχει την ικανότητα να διατηρεί τον έλεγχο του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, πλην της περίπτωσης απώλειας ζεύξης ή όταν χειρίζεται μη επανδρωμένο αεροσκάφος ελεύθερης πτήσης·

ε)

χειρίζεται το ΣμηΕΑ σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται από τον κατασκευαστή, περιλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων περιορισμών·

στ)

συμμορφώνεται με τις διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης, εφόσον υπάρχουν.

(3)

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι χειριστές εξ αποστάσεως και οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ δεν εκτελούν πτητικές λειτουργίες πλησίον ή εντός περιοχών στις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν έχουν λάβει σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

(4)

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β), οι χειριστές εξ αποστάσεως επιτρέπεται να επικουρούνται από παρατηρητή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ευρισκόμενο παραπλεύρως αυτών, ο οποίος, με την οπτική παρακολούθηση χωρίς βοηθήματα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, βοηθά τον χειριστή εξ αποστάσεως να πραγματοποιήσει την πτήση με ασφάλεια. Μεταξύ του χειριστή εξ αποστάσεως και του παρατηρητή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους υπάρχει σαφής και αποτελεσματική επικοινωνία.

UAS.OPEN.070 Διάρκεια και ισχύς της επιγραμμικής θεωρητικής επάρκειας χειριστή εξ αποστάσεως και των πιστοποιητικών επάρκειας χειριστή εξ αποστάσεως

(1)

Η επιγραμμική θεωρητική επάρκεια χειριστή εξ αποστάσεως, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) του σημείου UAS.OPEN.020 και στην παράγραφο 3 του σημείου UAS.OPEN.040, και το πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή εξ αποστάσεως, που απαιτείται βάσει της παραγράφου 2 του σημείου UAS.OPEN.030, ισχύουν για πέντε έτη.

(2)

Για την ανανέωση της επιγραμμικής θεωρητικής επάρκειας χειριστή εξ αποστάσεως και του πιστοποιητικού επάρκειας χειριστή εξ αποστάσεως απαιτείται απόδειξη ικανοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του σημείου UAS.OPEN.030 ή την παράγραφο 4 στοιχείο β) του σημείου UAS.OPEN.020.

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣμηΕΑ ΣΤΗΝ «ΕΙΔΙΚΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

UAS.SPEC.010 Γενικές διατάξεις

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων για τη σκοπούμενη πτητική λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 11, ή υποβάλλει δήλωση όταν εφαρμόζεται το σημείο UAS.SPEC.020, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης διαθέτει πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC) με τα κατάλληλα δικαιώματα, σύμφωνα με το μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος. Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα των ληφθέντων μέτρων μετριασμού και τα επικαιροποιεί όταν απαιτείται.

UAS.SPEC.020 Δήλωση πτητικής λειτουργίας

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ δύναται να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης της πτητικής λειτουργίας με τυποποιημένο σενάριο κατά τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας ως εναλλακτική επιλογή των σημείων UAS.SPEC.30 και UAS.SPEC.40 στην περίπτωση πτητικών λειτουργιών:

α)

μη επανδρωμένου αεροσκάφους με:

i)

μέγιστη χαρακτηριστική διάσταση έως 3 μέτρα σε λειτουργία VLOS πάνω από ελεγχόμενο τμήμα εδάφους πλην της περίπτωσης υπέρπτησης συναθροίσεων προσώπων·

ii)

μέγιστη χαρακτηριστική διάσταση έως 1 μέτρο σε λειτουργία VLOS πλην της περίπτωσης υπέρπτησης συναθροίσεων προσώπων·

iii)

μέγιστη χαρακτηριστική διάσταση έως 1 μέτρο σε λειτουργία BVLOS πάνω από αραιοκατοικημένες περιοχές·

iv)

μέγιστη χαρακτηριστική διάσταση έως 3 μέτρα σε λειτουργία BVLOS πάνω από ελεγχόμενο τμήμα εδάφους.

β)

οι οποίες εκτελούνται σε απόσταση χαμηλότερη των 120 μέτρων από την επιφάνεια της γης, και:

i)

εντός μη ελεγχόμενου εναέριου χώρου (κατηγορίας F ή G), ή

ii)

εντός ελεγχόμενου εναέριου χώρου κατόπιν συντονισμού και έκδοσης μεμονωμένης άδειας πτήσης σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες διαδικασίες για την περιοχή εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας.

(2)

Η δήλωση που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ περιλαμβάνει:

α)

διοικητικές πληροφορίες για τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

β)

δήλωση ότι η πτητική λειτουργία τηρεί την επιχειρησιακή απαίτηση της παραγράφου 1 και τυποποιημένο σενάριο κατά τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος·

γ)

δέσμευση συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ με τα συναφή μέτρα μετριασμού που απαιτούνται για την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας, περιλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών για την πτητική λειτουργία, τον σχεδιασμό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και την επάρκεια των εμπλεκόμενων μελών του προσωπικού·

δ)

βεβαίωση από τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ ότι θα υπάρχει κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για κάθε πτήση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δήλωσης, εφόσον απαιτείται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

(3)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει τη δήλωση, την ελέγχει προκειμένου να εξακριβώσει εάν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 και παρέχει αμελλητί στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ βεβαίωση παραλαβής και πληρότητας.

(4)

Αφού λάβει τη βεβαίωση παραλαβής και πληρότητας, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ δικαιούται να προβεί στην έναρξη της πτητικής λειτουργίας.

(5)

Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ κοινοποιούν αμελλητί στην αρμόδια αρχή τυχόν αλλαγή των πληροφοριών που περιέχονται στη δήλωση πτητικής λειτουργίας την οποία υπέβαλαν.

(6)

Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που διαθέτουν πιστοποιητικό LUC με κατάλληλα δικαιώματα, σύμφωνα με το μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση.

UAS.SPEC.030 Αίτηση για άδεια πτητικής λειτουργίας

(1)

Προτού προβεί στην έναρξη πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ λαμβάνει άδεια πτητικής λειτουργίας από την εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης, εκτός εάν:

α)

εφαρμόζεται το σημείο UAS.SPEC.020· ή

β)

ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ διαθέτει πιστοποιητικό LUC με τα κατάλληλα δικαιώματα, σύμφωνα με το μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος.

(2)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποβάλλει αίτηση για επικαιροποιημένη άδεια πτητικής λειτουργίας εάν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην πτητική λειτουργία ή στα μέτρα μετριασμού που απαριθμούνται στην άδεια πτητικής λειτουργίας.

(3)

Η αίτηση για άδεια πτητικής λειτουργίας βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 11 και περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον αριθμό μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

β)

το όνομα του υπόλογου διευθυντή ή το όνομα του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ στην περίπτωση φυσικού προσώπου·

γ)

την αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων·

δ)

τον κατάλογο μέτρων μετριασμού που προτείνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, με επαρκείς πληροφορίες για την αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογήσει την καταλληλότητα των μέσων μετριασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων·

ε)

εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας εφόσον το απαιτεί ο κίνδυνος και η πολυπλοκότητα της πτητικής λειτουργίας·

στ)

βεβαίωση ότι θα υπάρχει κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη κατά την έναρξη των πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ, εφόσον απαιτείται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

UAS.SPEC.040 Έκδοση άδειας πτητικής λειτουργίας

(1)

Όταν λαμβάνει αίτηση σύμφωνα με το σημείο UAS.SPEC.030, η αρμόδια αρχή εκδίδει αμελλητί άδεια πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 12 εφόσον συμπεραίνει ότι η πτητική λειτουργία πληροί τους ακόλουθους όρους:

α)

παρέχονται όλες οι πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του σημείου UAS.SPEC.030·

β)

εφαρμόζεται διαδικασία συντονισμού με τον σχετικό πάροχο υπηρεσιών εναέριου χώρου, αν ολόκληρη η πτητική λειτουργία ή μέρος αυτής πρόκειται να διεξαχθεί σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο.

(2)

Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει στην άδεια πτητικής λειτουργίας το ακριβές πεδίο εφαρμογής της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 12.

UAS.SPEC.050 Αρμοδιότητες του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ

(1)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

θεσπίζει διαδικασίες και περιορισμούς προσαρμοσμένες/-ους στον τύπο της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας και τον συνεπαγόμενο κίνδυνο όπως, μεταξύ άλλων, οι εξής:

i)

επιχειρησιακές διαδικασίες που διαφυλάσσουν την ασφάλεια των πτητικών λειτουργιών·

ii)

διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας με τις απαιτήσεις ασφάλειας που εφαρμόζονται στην περιοχή εκτέλεσης των πτητικών λειτουργιών·

iii)

μέτρα προστασίας από έκνομες ενέργειες και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση·

iv)

διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πτητικές λειτουργίες τηρούν τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Συγκεκριμένα, εκπονεί εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, όταν απαιτείται από την εθνική αρχή για την προστασία των δεδομένων κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

v)

κατευθυντήριες γραμμές για τους χειριστές εξ αποστάσεως του με αντικείμενο τον σχεδιασμό των πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τις οχλήσεις, όπως, μεταξύ άλλων, τις οχλήσεις που προκαλούνται από θόρυβο και λοιπές εκπομπές, σε πρόσωπα και ζώα.

β)

ορίζει έναν χειριστή εξ αποστάσεως για κάθε πτητική λειτουργία ή, στην περίπτωση αυτόνομων πτητικών λειτουργιών, διασφαλίζει, κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της πτητικής λειτουργίας, την ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, ιδίως εκείνων που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του σημείου UAS.SPEC.060, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο στοιχείο α) ανωτέρω·

γ)

εξασφαλίζει ότι όλες οι πτητικές λειτουργίες χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και υποστηρίζουν την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές·

δ)

διασφαλίζει ότι προτού προβούν στη διεξαγωγή πτητικών λειτουργιών, οι χειριστές εξ αποστάσεως συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

i)

διαθέτουν την επάρκεια να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την εφαρμοστέα εκπαίδευση που προσδιορίζεται στην άδεια πτητικής λειτουργίας ή, εάν εφαρμόζεται το σημείο UAS.SPEC.020, στους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται στο κατάλληλο τυποποιημένο σενάριο που απαριθμείται στο προσάρτημα 1 ή κατά τα οριζόμενα στο πιστοποιητικό LUC·

ii)

παρακολουθούν εκπαίδευση χειριστή εξ αποστάσεως η οποία βασίζεται σε ικανότητες και περιλαμβάνει τις ικανότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2·

iii)

παρακολουθούν εκπαίδευση χειριστή εξ αποστάσεως, κατά τα οριζόμενα στην άδεια πτητικής λειτουργίας, για πτητικές λειτουργίες που απαιτούν την εν λόγω άδεια, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή·

iv)

παρακολουθούν εκπαίδευση χειριστή εξ αποστάσεως για πτητικές λειτουργίες στο πλαίσιο δήλωσης οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τα μέτρα μετριασμού καθοριζόμενα στο τυποποιημένο σενάριο·

v)

έχουν ενημερωθεί για το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, εάν αυτό απαιτείται από την αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και για τις προβλεπόμενες διαδικασίες του στοιχείου α)·

vi)

λαμβάνουν σχετικές με τη σκοπούμενη πτητική λειτουργία επικαιροποιημένες πληροφορίες για τυχόν γεωγραφικές ζώνες καθοριζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 15·

ε)

διασφαλίζει ότι τα μέλη του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για καθήκοντα κρίσιμα για την πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ, πλην του ίδιου του χειριστή εξ αποστάσεως, συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

i)

έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης το οποίο έχει εκπονηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης·

ii)

έχουν ενημερωθεί για το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, εάν αυτό απαιτείται από την αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και για τις προβλεπόμενες διαδικασίες του στοιχείου α)·

iii)

έχουν λάβει σχετικές με τη σκοπούμενη πτητική λειτουργία επικαιροποιημένες πληροφορίες για τυχόν γεωγραφικές ζώνες καθοριζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 15·

στ)

εκτελεί κάθε πτητική λειτουργία σύμφωνα με τους περιορισμούς, τους όρους και τα μέτρα μετριασμού που καθορίζονται στη δήλωση ή προσδιορίζονται στην άδεια πτητικής λειτουργίας·

ζ)

τηρεί αρχείο των πληροφοριών που αφορούν τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ όπως απαιτείται από τη δήλωση ή την άδεια πτητικής λειτουργίας·

η)

χρησιμοποιεί ΣμηΕΑ τα οποία, κατ' ελάχιστον, σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε πιθανή αστοχία να μην έχει ως αποτέλεσμα το ΣμηΕΑ να ίπταται εκτός του όγκου εναέριου χώρου εκτέλεσης της πτητικής λειτουργίας ή να προκαλέσει θάνατο. Επιπλέον, οι διεπαφές ανθρώπου-μηχανής είναι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σφάλματος χειριστή και δεν προκαλούν δυσανάλογη κόπωση·

θ)

διατηρεί το ΣμηΕΑ σε κατάλληλη κατάσταση για ασφαλή πτητική λειτουργία με τους εξής τρόπους:

i)

κατ' ελάχιστον, καθορίζοντας οδηγίες συντήρησης και απασχολώντας προσωπικό συντήρησης με κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση· και

ii)

μεριμνώντας για τη συμμόρφωση με το σημείο UAS.SPEC.100, εάν απαιτείται·

iii)

χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένο αεροσκάφος σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί τον θόρυβο και τις λοιπές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των σκοπούμενων πτητικών λειτουργιών και τις γεωγραφικές περιοχές όπου ο θόρυβος και οι λοιπές εκπομπές προκαλούν οχλήσεις.

UAS.SPEC.060 Αρμοδιότητες του χειριστή εξ αποστάσεως

(1)

Ο χειριστής εξ αποστάσεως:

α)

δεν εκτελεί καθήκοντα υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών ή οινοπνεύματος ή όταν δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω τραυματισμού, κόπωσης, φαρμακευτικής αγωγής, ασθένειας ή άλλων αιτιών·

β)

διαθέτει την κατάλληλη επάρκεια χειριστή εξ αποστάσεως κατά τα οριζόμενα στην άδεια πτητικής λειτουργίας, στο τυποποιημένο σενάριο που ορίζεται στο προσάρτημα 1 ή κατά τα οριζόμενα στο πιστοποιητικό LUC,και, κατά τον χειρισμό του ΣμηΕΑ, φέρει αποδεικτικό επάρκειας.

(2)

Προτού προβεί στην έναρξη πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ, ο χειριστής εξ αποστάσεως συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

λαμβάνει σχετικές με τη σκοπούμενη πτητική λειτουργία επικαιροποιημένες πληροφορίες για τυχόν γεωγραφικές ζώνες καθοριζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 15·

β)

διασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι συμβατό με τους επιτρεπόμενους ή δηλωθέντες περιορισμούς και όρους·

γ)

διασφαλίζει ότι το ΣμηΕΑ είναι σε ασφαλή κατάσταση για να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη σκοπούμενη πτήση και, κατά περίπτωση, ελέγχει εάν η άμεση εξ αποστάσεως ταυτοποίηση λειτουργεί σωστά·

δ)

διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την πτητική λειτουργία έχουν καταστεί διαθέσιμες στην αρμόδια μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (ATS), σε άλλους χρήστες του εναέριου χώρου και σε ενδιαφερόμενα μέρη, όπως απαιτείται από την άδεια πτητικής λειτουργίας ή τους όρους που έχει δημοσιοποιήσει το κράτος μέλος για τη γεωγραφική ζώνη πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 15.

(3)

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο χειριστής εξ αποστάσεως:

α)

συμμορφώνεται με τους επιτρεπόμενους ή δηλωθέντες περιορισμούς και όρους·

β)

αποφεύγει κάθε κίνδυνο σύγκρουσης με οποιοδήποτε επανδρωμένο αεροσκάφος και διακόπτει την πτήση όταν η συνέχισή της ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο άλλα αεροσκάφη, πρόσωπα, ζώα, περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον·

γ)

συμμορφώνεται με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς σε γεωγραφικές ζώνες καθοριζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 15·

δ)

συμμορφώνεται με τις διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης·

ε)

δεν εκτελεί πτητικές λειτουργίες πλησίον ή εντός περιοχών στις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν έχει λάβει σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

UAS.SPEC.070 Δυνατότητα μεταβίβασης άδειας πτητικής λειτουργίας

Η άδεια πτητικής λειτουργίας δεν μεταβιβάζεται.

UAS.SPEC.080 Διάρκεια και ισχύς άδειας πτητικής λειτουργίας

(1)

Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τη διάρκεια της άδειας πτητικής στην ίδια την άδεια.

(2)

Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1, η άδεια πτητικής λειτουργίας παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις συναφείς απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και με τους όρους που καθορίζονται στην άδεια πτητικής λειτουργίας.

(3)

Σε περίπτωση ανάκλησης ή επιστροφής της άδειας πτητικής λειτουργίας, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποβάλλει αμελλητί στην αρμόδια αρχή σχετική βεβαίωση σε ψηφιακή μορφή.

UAS.SPEC.090 Πρόσβαση

Προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ χορηγεί σε κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα ΣμηΕΑ, τα έγγραφα, τα αρχεία, τα δεδομένα, τις διαδικασίες ή σε κάθε άλλο υλικό σχετικό με τη δραστηριότητά του, που υπάγεται σε άδεια πτητικής λειτουργίας ή δήλωση πτητικής λειτουργίας, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η δραστηριότητά του έχει ανατεθεί με εργολαβία ή υπεργολαβία σε άλλον φορέα.

UAS.SPEC.100 Χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού και πιστοποιημένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους

(1)

Εάν η πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ χρησιμοποιεί μη επανδρωμένο αεροσκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή χρησιμοποιεί πιστοποιημένο εξοπλισμό, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ καταγράφει τον χρόνο λειτουργίας ή υπηρεσίας είτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες οδηγίες και διαδικασίες για τον πιστοποιημένο εξοπλισμό, είτε σύμφωνα με την έγκριση ή άδεια του φορέα.

(2)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ ακολουθεί τις οδηγίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή στο πιστοποιητικό εξοπλισμού, και συμμορφώνεται επιπλέον με τυχόν οδηγίες αξιοπλοΐας ή επιχειρησιακές οδηγίες που εκδίδει ο Οργανισμός.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣμηΕΑ (LUC)

UAS.LUC.010 Γενικές απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού LUC

(1)

Σύμφωνα με το παρόν μέρος, αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού LUC επιτρέπεται να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα.

(2)

Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού LUC ή τροποποίηση υφιστάμενου πιστοποιητικού LUC υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και περιλαμβάνουν όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή του συστήματος διαχείρισης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, περιλαμβανομένων της οργανωτικής δομής και του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας του φορέα·

β)

τα ονόματα των αρμόδιων μελών προσωπικού του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, περιλαμβανομένου του αρμόδιου για την αδειοδότηση πτητικών λειτουργιών με ΣμηΕΑ προσώπου·

γ)

δήλωση ότι ο αιτών έχει ελέγξει όλα τα έγγραφα που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή και έχει διαπιστώσει ότι αυτά τηρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

(3)

Αν τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος μέρους, επιτρέπεται να χορηγούνται τα δικαιώματα σε κάτοχο πιστοποιητικού LUC, σύμφωνα με το σημείο UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Αρμοδιότητες του κατόχου πιστοποιητικού LUC

Ο κάτοχος πιστοποιητικού LUC:

(1)

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σημείων UAS.SPEC.050 και UAS.SPEC.060·

(2)

συμμορφώνεται με το πεδίο εφαρμογής και τα δικαιώματα που καθορίζονται στους όρους έγκρισης·

(3)

θεσπίζει και τηρεί σύστημα άσκησης επιχειρησιακού ελέγχου όλων των πτητικών λειτουργιών που διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους του πιστοποιητικού LUC που διαθέτει·

(4)

εκπονεί αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων της σκοπούμενης πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 11, εκτός εάν διεξάγει πτητική λειτουργία για την οποία αρκεί δήλωση πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το σημείο UAS.SPEC.020·

(5)

τηρεί αρχεία των ακόλουθων στοιχείων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από ζημιά, αλλοίωση και κλοπή για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών για πτητικές λειτουργίες που διεξάγονται με τη χρήση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο σημείο UAS.LUC.060:

α)

της αξιολόγησης επιχειρησιακών κινδύνων, όταν απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 4, και των δικαιολογητικών εγγράφων που τη συνοδεύουν·

β)

των ληφθέντων μέτρων μετριασμού· και

γ)

των προσόντων και της πείρας των μελών του προσωπικού που συμμετέχουν στην πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τη διαχείριση ασφάλειας·

(6)

τηρεί τα αρχεία προσωπικού που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ) για όσο διάστημα το μέλος του προσωπικού εργάζεται για τον φορέα και τα φυλάσσει έως 3 έτη μετά την αποχώρηση του μέλους του προσωπικού από τον φορέα.

UAS.LUC.030 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας

(1)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό LUC θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί σύστημα διαχείρισης ασφάλειας αντίστοιχο του μεγέθους του φορέα, καθώς και της φύσης και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων κινδύνων και των αντίστοιχων διακινδυνεύσεων που ενέχουν εγγενώς οι εν λόγω δραστηριότητες.

(2)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

ορίζει υπόλογο διευθυντή με εξουσία να διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες εντός του φορέα εκτελούνται σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα και ότι ο φορέας συμμορφώνεται διαρκώς με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εγχειρίδιο LUC που αναφέρεται στο σημείο UAS.LUC.040·

β)

ορίζει σαφή όρια αρμοδιότητας και λογοδοσίας σε ολόκληρο τον φορέα·

γ)

θεσπίζει και τηρεί πολιτική ασφάλειας και συναφείς αντίστοιχους στόχους ασφάλειας·

δ)

διορίζει βασικό προσωπικό ασφάλειας για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας·

ε)

θεσπίζει και τηρεί διαδικασία διαχείρισης διακινδύνευσης της ασφάλειας, περιλαμβανομένου του εντοπισμού κινδύνων για την ασφάλεια που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, καθώς και διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης των σχετικών κινδύνων, μεταξύ άλλων, με τη λήψη μέτρων για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτών των μέτρων·

στ)

προάγει την ασφάλεια εντός του φορέα με τους ακόλουθους τρόπους:

i)

κατάρτιση και εκπαίδευση·

ii)

επικοινωνία·

ζ)

τεκμηριώνει όλες τις βασικές διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των μελών του προσωπικού σχετικά με τις αρμοδιότητές τους και τη διαδικασία τροποποίησης της εν λόγω τεκμηρίωσης. Στις βασικές διαδικασίες περιλαμβάνονται:

i)

υποβολή εκθέσεων για την ασφάλεια και εσωτερικές έρευνες·

ii)

επιχειρησιακός έλεγχος·

iii)

επικοινωνία για θέματα ασφάλειας·

iv)

εκπαίδευση και προαγωγή της ασφάλειας·

v)

παρακολούθηση της συμμόρφωσης·

vi)

διαχείριση διακινδύνευσης της ασφάλειας·

vii)

διαχείριση τροποποιήσεων·

viii)

διεπαφή μεταξύ φορέων·

ix)

χρήση υπεργολάβων και εταίρων·

η)

περιλαμβάνει ανεξάρτητη λειτουργία για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και της επαρκούς τήρησης των συναφών απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού και, μεταξύ άλλων, σύστημα υποβολής σχολίων επί των πορισμάτων στον υπόλογο διευθυντή με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής διορθωτικών μέτρων εφόσον απαιτείται·

θ)

περιλαμβάνει λειτουργία με στόχο να εξασφαλίζεται ότι οι διακινδυνεύσεις ασφάλειας τις οποίες ενέχουν εγγενώς υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται μέσω υπεργολάβων αξιολογούνται και μετριάζονται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας του φορέα εκμετάλλευσης.

(3)

Εάν ο φορέας διαθέτει άλλα πιστοποιητικά φορέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ επιτρέπεται να ενσωματώνεται στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας που απαιτείται από οποιοδήποτε εξ αυτών των πρόσθετων πιστοποιητικών.

UAS.LUC.040 Εγχειρίδιο LUC

(1)

Ο κάτοχος πιστοποιητικού LUC υποβάλλει στην αρμόδια αρχή εγχειρίδιο LUC το οποίο περιγράφει, είτε άμεσα είτε με διαπαραπομπή, τον φορέα του, τις σχετικές διαδικασίες και τις εκτελούμενες δραστηριότητες.

(2)

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπόλογο διευθυντή η οποία βεβαιώνει ότι ο φορέας θα ενεργεί πάντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το εγκεκριμένο εγχειρίδιο LUC. Όταν ο υπόλογος διευθυντής δεν είναι ο γενικός διευθυντής του φορέα, τότε η δήλωση υπογράφεται και από τον γενικό διευθυντή.

(3)

Εάν οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελείται από φορείς-εταίρους ή υπεργολάβους, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ περιλαμβάνει στο εγχειρίδιο LUC διαδικασίες για τον τρόπο με τον οποίο ο κάτοχος πιστοποιητικού LUC διαχειρίζεται τη σχέση με τους εν λόγω φορείς-εταίρους ή υπεργολάβους.

(4)

Το εγχειρίδιο LUC τροποποιείται, εφόσον απαιτείται, ούτως ώστε να περιλαμβάνει επικαιροποιημένη περιγραφή του φορέα του κατόχου πιστοποιητικού LUC, και παρέχονται στην αρμόδια αρχή αντίγραφα των τροποποιήσεων.

(5)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ διανέμει τα συναφή μέρη του εγχειριδίου LUC σε όλα τα μέλη του προσωπικού του, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

UAS.LUC.050 Όροι έγκρισης του κατόχου πιστοποιητικού LUC

(1)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό LUC αφού βεβαιωθεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ συμμορφώνεται με τα σημεία UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 και UAS.LUC.040.

(2)

Το πιστοποιητικό LUC περιλαμβάνει:

α)

το αναγνωριστικό του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

β)

τα δικαιώματα του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

γ)

τον/τους επιτρεπόμενο/-ους τύπο/-ους πτητικής λειτουργίας·

δ)

την επιτρεπόμενη περιοχή, ζώνη ή κατηγορία εναέριου χώρου για πτητικές λειτουργίες, κατά περίπτωση·

ε)

τυχόν ειδικούς περιορισμούς ή όρους, κατά περίπτωση·

UAS.LUC.060 Δικαιώματα του κατόχου πιστοποιητικού LUC

Εφόσον κρίνει ότι τα υποβληθέντα έγγραφα τηρούν τις απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή:

(1)

προσδιορίζει στο πιστοποιητικό LUC τους όρους και τις προϋποθέσεις του δικαιώματος που χορηγείται στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ· και

(2)

στο πλαίσιο των όρων έγκρισης, χορηγεί σε κάτοχο πιστοποιητικού LUC το δικαίωμα να αδειοδοτεί τις οικείες πτητικές λειτουργίες:

α)

χωρίς να υποβάλλει δήλωση πτητικής λειτουργίας· και

β)

χωρίς να υποβάλλει αίτηση για άδεια πτητικής λειτουργίας.

UAS.LUC.070 Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών LUC

Μετά την έκδοση πιστοποιητικού LUC, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή για τις ακόλουθες αλλαγές:

(1)

οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους έγκρισης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

(2)

οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας του κατόχου πιστοποιητικού LUC κατά τα απαιτούμενα στο σημείο UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποιητικού LUC

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων αλλαγής ιδιοκτησίας του φορέα, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το σημείο UAS.LUC.070, το πιστοποιητικό LUC δεν μεταβιβάζεται.

UAS.LUC.080 Διάρκεια και ισχύς πιστοποιητικού LUC

(1)

Το πιστοποιητικό LUC εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει δε σε ισχύ εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο κάτοχος πιστοποιητικού LUC συμμορφώνεται διαρκώς με τις συναφείς απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και του κράτους μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό· και

β)

δεν έχει επιστραφεί ή ανακληθεί.

(2)

Σε περίπτωση ανάκλησης ή επιστροφής πιστοποιητικού LUC, ο κάτοχος πιστοποιητικού LUC υποβάλλει βεβαίωση σε ψηφιακή μορφή η οποία πρέπει να αποσταλεί αμελλητί στην αρμόδια αρχή.

UAS.LUC.090 Πρόσβαση

Προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό, ο κάτοχος πιστοποιητικού LUC χορηγεί σε κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα ΣμηΕΑ, τα έγγραφα, τα αρχεία, τα δεδομένα, τις διαδικασίες ή σε κάθε άλλο υλικό σχετικό με τη δραστηριότητά του, που υπάγεται σε πιστοποίηση, άδεια πτητικής λειτουργίας ή δήλωση πτητικής λειτουργίας, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η δραστηριότητά του έχει ανατεθεί με εργολαβία ή υπεργολαβία σε άλλον φορέα.

Προσάρτημα 1

για τυποποιημένα σενάρια προς στήριξη δήλωσης