5.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 146/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/912 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Μαΐου 2019

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 143 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής (2) καθορίζει τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 143 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Οι πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό, θα πρέπει τώρα να επικαιροποιηθούν, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων.

(2)

Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές να είναι υψηλής ποιότητας και εύκολα συγκρίσιμες. Το άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα μόνον από τα ιδρύματα που εμπίπτουν στην εποπτεία τους, και να διευκρινιστεί για ποια χρονική περίοδο θα πρέπει να υποβάλλονται τα δεδομένα.

(3)

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 καθορίζει τα υποδείγματα για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς, τους διοικητικούς κανόνες και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται σε κάθε κράτος μέλος. Το παράρτημα αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να παρέχει πιο χρήσιμες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκούν εποπτεία οι αρμόδιες αρχές στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

(4)

Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 καθορίζει τα υποδείγματα για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές και τις διακριτικές ευχέρειες που είναι διαθέσιμες στο ενωσιακό δίκαιο. Το εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να καλύπτει πρόσθετες εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που απορρέουν από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής (3). Θα πρέπει να τροποποιηθεί επίσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάκριση μεταξύ του μεταβατικού ή του μόνιμου χαρακτήρα των εν λόγω εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών, και να καταστεί δυνατή η διάκριση μεταξύ της εφαρμογής των εν λόγω εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών σε πιστωτικά ιδρύματα, αφενός, και σε επιχειρήσεις επενδύσεων, αφετέρου.

(5)

Η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) (4) θα πρέπει να είναι πιο διαφανής. Το παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει περιγραφή της εποπτικής προσέγγισης όσον αφορά την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP).

(6)

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και θα πρέπει να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων που δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές. Το παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί, ώστε να ληφθεί υπόψη το επίπεδο της προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζεται από τα ιδρύματα σύμφωνα με πρώτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(7)

Για να βελτιωθεί η ποιότητα των δημοσιευόμενων πληροφοριών και να καταστεί δυνατή η ουσιαστικότερη σύγκριση των εν λόγω πληροφοριών, τα υποδείγματα των παραρτημάτων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/82014 θα πρέπει να περιέχουν λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.

(9)

Η ΕΑΤ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(10)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 5, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι αρμόδιες αρχές επικαιροποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της εν λόγω οδηγίας έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Για τα ιδρύματα που υπόκεινται στην προληπτική τους εποπτεία, οι αρμόδιες αρχές επικαιροποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) της εν λόγω οδηγίας σε τακτά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, εκτός εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή στις ήδη δημοσιευμένες πληροφορίες.»·

2)

το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·

3)

το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού·

4)

το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙII του παρόντος κανονισμού·

5)

το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 185 της 25.6.2014, σ. 1).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).

(4)  Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της 19ης Δεκεμβρίου 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατάλογος υποδειγμάτων

Μέρος 1

Μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

Μέρος 2

Έγκριση υποδειγμάτων

Μέρος 3

Ανοίγματα ειδικού δανεισμού

Μέρος 4

Μείωση πιστωτικού κινδύνου

Μέρος 5

Συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ισχύουν για ιδρύματα

Μέρος 6

Απαλλαγές όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας

Μέρος 7

Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικό ίδρυμα

Μέρος 8

Υποβολή χρηματοοικονομικών και υποχρεωτικών αναφορών

Γενικές παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων του παραρτήματος I

Όταν δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες, οι αρμόδιες αρχές δεν δημοσιοποιούν τυχόν εποπτικά μέτρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ιδρύματα, είτε αυτά λαμβάνονται σε σχέση με ένα μόνον ίδρυμα είτε με όμιλο ιδρυμάτων.

ΜΈΡΟΣ 1

Μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

 

Μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

Διατάξεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

Σύνδεσμοι προς το εθνικό κείμενο (1)

Παραπομπή/-ές στις εθνικές διατάξεις (2)

Διαθέσιμο στα EN (Ν/Ο)

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

 

(ηη/μμ/εεεε)

020

I.

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρα 1 έως 3

 

 

 

030

II.

Αρμόδιες αρχές

Άρθρα 4 έως 7

 

 

 

040

III.

Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρα 8 έως 27

 

 

 

050

1.

Γενικές απαιτήσεις πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρα 8 έως 21

 

 

 

060

2.

Ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα

Άρθρα 22 έως 27

 

 

 

070

IV.

Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων

Άρθρα 28 έως 32

 

 

 

080

V.

Διατάξεις σχετικές με την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Άρθρα 33 έως 46

 

 

 

090

1.

Γενικές αρχές

Άρθρα 33 έως 34

 

 

 

100

2.

Δικαίωμα εγκατάστασης πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρα 35 έως 38

 

 

 

110

3.

Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 39

 

 

 

120

4.

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής

Άρθρα 40 έως 46

 

 

 

130

VI.

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Άρθρα 47 έως 48

 

 

 

140

VII.

Προληπτική εποπτεία

Άρθρα 49 έως 142

 

 

 

150

1.

Αρχές της προληπτικής εποπτείας

Άρθρα 49 έως 72

 

 

 

160

1.1

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής

Άρθρα 49 έως 52

 

 

 

170

1.2

Ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο

Άρθρα 53 έως 62

 

 

 

180

1.3

Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών

Άρθρο 63

 

 

 

190

1.4

Εποπτικές εξουσίες, εξουσίες επιβολής κυρώσεων και δικαίωμα προσφυγής

Άρθρα 64 έως 72

 

 

 

200

2.

Διαδικασία επανεξέτασης

Άρθρα 73 έως 110

 

 

 

210

2.1

Διαδικασία εκτίμησης της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου

Άρθρο 73

 

 

 

220

2.2

Πλαίσιο, διαδικασίες και μηχανισμοί των ιδρυμάτων

Άρθρα 74 έως 96

 

 

 

230

2.3

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης

Άρθρα 97 έως 101

 

 

 

240

2.4

Εποπτικά μέτρα και εξουσίες

Άρθρα 102 έως 107

 

 

 

250

2.5

Επίπεδο εφαρμογής

Άρθρα 108 έως 110

 

 

 

260

3.

Εποπτεία σε ενοποιημένη βάση

Άρθρα 111 έως 127

 

 

 

270

3.1

Αρχές για την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση

Άρθρα 111 έως 118

 

 

 

280

3.2

Χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές εταιρείες συμμετοχών

Άρθρα 119 έως 127

 

 

 

290

4.

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

Άρθρα 128 έως 142

 

 

 

300

4.1

Αποθέματα ασφαλείας

Άρθρα 128 έως 134

 

 

 

310

4.2

Καθορισμός και υπολογισμός αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Άρθρα 135 έως 140

 

 

 

320

4.3

Μέτρα διατήρησης κεφαλαίου

Άρθρα 141 έως 142

 

 

 

330

VIII.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές

Άρθρα 143 έως 144

 

 

 

340

IX.

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/87/ΕΚ

Άρθρο 150

 

 

 

350

X.

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρα 151 έως 165

 

 

 

360

1.

Μεταβατικές διατάξεις περί εποπτείας ιδρυμάτων που ασκούν τα δικαιώματα ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άρθρα 151 έως 159

 

 

 

370

2.

Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Άρθρο 160

 

 

 

380

3.

Τελικές διατάξεις

Άρθρα 161 έως 165

 

 

 


ΜΈΡΟΣ 2

Έγκριση υποδειγμάτων

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

 

Περιγραφή της προσέγγισης

 

Εποπτική προσέγγιση για την έγκριση της χρήσης της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο

020

Ελάχιστη τεκμηρίωση που πρέπει να παρασχεθεί από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για τη χρήση της προσέγγισης IRB

[ελεύθερο κείμενο]

030

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται από την αρμόδια αρχή (με εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, με εξωτερικούς ελεγκτές και επιτόπιους ελέγχους) και κυριότερα κριτήρια της αξιολόγησης

[ελεύθερο κείμενο]

040

Μορφή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή και κοινοποίηση των αποφάσεων στους αιτούντες

[ελεύθερο κείμενο]

 

Εποπτική προσέγγιση για την έγκριση της χρήσης της προσέγγισης του εσωτερικού υποδείγματος (IMA) για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς

050

Ελάχιστη τεκμηρίωση που πρέπει να παρασχεθεί από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για τη χρήση της προσέγγισης IMA

[ελεύθερο κείμενο]

060

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται από την αρμόδια αρχή (με εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, με εξωτερικούς ελεγκτές και επιτόπιους ελέγχους) και κυριότερα κριτήρια της αξιολόγησης

[ελεύθερο κείμενο]

070

Μορφή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή και κοινοποίηση των αποφάσεων στους αιτούντες

[ελεύθερο κείμενο]

 

Εποπτική προσέγγιση για την έγκριση της χρήσης της μεθόδου του εσωτερικού υποδείγματος (IMM) για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

080

Ελάχιστη τεκμηρίωση που πρέπει να παρασχεθεί από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για τη χρήση της προσέγγισης IMA

[ελεύθερο κείμενο]

090

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται από την αρμόδια αρχή (με εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, με εξωτερικούς ελεγκτές και επιτόπιους ελέγχους) και κυριότερα κριτήρια της αξιολόγησης

[ελεύθερο κείμενο]

100

Μορφή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή και κοινοποίηση των αποφάσεων στους αιτούντες

[ελεύθερο κείμενο]

 

Εποπτική προσέγγιση για την έγκριση της χρήσης της εξελιγμένης προσέγγισης μέτρησης (AMA) για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο

110

Ελάχιστη τεκμηρίωση που πρέπει να παρασχεθεί από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για τη χρήση της προσέγγισης AMA

[ελεύθερο κείμενο]

120

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται από την αρμόδια αρχή (με εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, με εξωτερικούς ελεγκτές και επιτόπιους ελέγχους) και κυριότερα κριτήρια της αξιολόγησης

[ελεύθερο κείμενο]

130

Μορφή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή και κοινοποίηση των αποφάσεων στους αιτούντες

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΈΡΟΣ 3

Ανοίγματα ειδικού δανεισμού

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

020

Άρθρο 153 παράγραφος 5

Έχει δημοσιεύσει η αρμόδια αρχή οδηγίες για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 153 παράγραφος 5, κατά τον καθορισμό των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα ειδικού δανεισμού;

[Ναι/Όχι]

030

Εάν ναι, παραθέστε την παραπομπή στις εθνικές οδηγίες

[παραπομπή στο εθνικό κείμενο]

040

Είναι διαθέσιμες οι εθνικές οδηγίες στην αγγλική γλώσσα;

[Ναι/Όχι]


ΜΈΡΟΣ 4

Μείωση πιστωτικού κινδύνου

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Περιγραφή

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

020

Άρθρο 201 παράγραφος 2

Δημοσίευση του καταλόγου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αποδεκτοί πάροχοι μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας ή των βασικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αποδεκτοί πάροχοι μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, δυνάμει του άρθρου 201 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή τα βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των εν λόγω αποδεκτών παρόχων

Κατάλογος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή τα βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό τους

[ελεύθερο κείμενο — μπορεί να παρασχεθεί υπερσύνδεσμος προς τον εν λόγω κατάλογο ή τα βασικά κριτήρια στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής]

030

Περιγραφή των εφαρμοστέων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας

Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν περιγραφή των εφαρμοστέων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, μαζί με τον κατάλογο των αποδεκτών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή τα βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Περιγραφή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται από την αρμόδια αρχή

[ελεύθερο κείμενο]

040

Άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Προϋπόθεση για την εφαρμογή προσαρμογής μεταβλητότητας 0 %

Σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν προσαρμογή μεταβλητότητας 0 %, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή διακανονίζεται σε σύστημα διακανονισμού με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για αυτό το είδος συναλλαγής

Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή θεωρεί το σύστημα διακανονισμού ως σύστημα με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

[ελεύθερο κείμενο]

050

Άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Προϋπόθεση για την εφαρμογή προσαρμογής μεταβλητότητας 0 %

Σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν προσαρμογή μεταβλητότητας 0 %, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση ή η συναλλαγή συνοδεύεται από τα στερεότυπα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στην αγορά για τις συναλλαγές επαναγοράς ή τις συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας των σχετικών τίτλων

Προσδιορισμός των εγγράφων που πρέπει να θεωρούνται ως στερεότυπα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στην αγορά

[ελεύθερο κείμενο]

060

Άρθρο 229 παράγραφος 1

Αρχές αποτίμησης για εξασφαλίσεις με ακίνητα δυνάμει της προσέγγισης IRB

Το ακίνητο μπορεί να αποτιμάται από ανεξάρτητο εκτιμητή σε αξία ίση ή μικρότερη από την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου στα κράτη μέλη που έχουν προβλέψει στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις τους αυστηρά κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου

Κριτήρια που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία για την εκτίμηση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΈΡΟΣ 5

Συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ισχύουν για ιδρύματα

 

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διάταξη

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

 

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

020

Άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από τα ιδρύματα να δημοσιοποιούν στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περισσότερες από μία φορές τον χρόνο και να θέτουν προθεσμίες δημοσίευσης

Συχνότητα και προθεσμίες δημοσίευσης που εφαρμόζονται στα ιδρύματα

[ελεύθερο κείμενο]

030

Άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από τα ιδρύματα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέσα και τοποθεσίες για δημοσιεύματα εκτός των δηλώσεων οικονομικής κατάστασης

Τύποι συγκεκριμένων μέσων που θα χρησιμοποιηθούν από τα ιδρύματα

[ελεύθερο κείμενο]

040

 

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Οι σημαντικές θυγατρικές και εκείνες που έχουν ουσιαστική σημασία για τις τοπικές αγορές τους δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση.

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή για την εκτίμηση της σημασίας μιας θυγατρικής

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΈΡΟΣ 6

Απαλλαγές όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Περιγραφή

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

 

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

020

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

(Ατομικές απαλλαγές για θυγατρικές)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η απαλλαγή δύναται να χορηγηθεί σε οποιαδήποτε θυγατρική, εφόσον δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από τη μητρική επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον δεν υφίσταται κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων

[ελεύθερο κείμενο]

030

Άρθρο 7 παράγραφος 3

(Ατομικές απαλλαγές για μητρικά ιδρύματα)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η απαλλαγή δύναται να χορηγηθεί σε ένα μητρικό ίδρυμα, εφόσον δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων προς το μητρικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον δεν υφίσταται κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων

[ελεύθερο κείμενο]

040

Άρθρο 8

(Απαλλαγές ρευστότητας για θυγατρικές)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων ρευστότητας που καθορίζονται στο έκτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η απαλλαγή δύναται να χορηγηθεί σε ιδρύματα που ανήκουν σε υπο-ομίλους, εφόσον τα εν λόγω ιδρύματα έχουν συνάψει συμβάσεις προς ικανοποίηση των αρμόδιων αρχών, που προβλέπουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ τους και τους επιτρέπουν να πληρούν τις μεμονωμένες και κοινές υποχρεώσεις τους όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον οι συμβάσεις προβλέπουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των ιδρυμάτων μιας αυτόνομης οντότητας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας

[ελεύθερο κείμενο]

050

Άρθρο 9 παράγραφος 1

(Μέθοδος μερικής ενοποίησης)

Άδεια χορηγούμενη σε μητρικά ιδρύματα για τη συμπερίληψη θυγατρικών στον υπολογισμό των απαιτήσεών τους προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η άδεια χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μητρικό ίδρυμα τεκμηριώνει στις αρμόδιες αρχές ότι δεν υφίσταται και δεν προβλέπεται ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα στην άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων που οφείλονται από τη θυγατρική, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των απαιτήσεων, προς το μητρικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον δεν υφίσταται κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων

[ελεύθερο κείμενο]

060

Άρθρο 10

(Πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται στο δεύτερο έως όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν και να αξιοποιούν την ισχύουσα εθνική νομοθεσία όσον αφορά την εφαρμογή της απαλλαγής, εφόσον δεν συγκρούεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή την οδηγία 2013/36/ΕΕ.

Ισχύουσα εθνική νομοθεσία / κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής

[παραπομπή στο εθνικό κείμενο]


ΜΈΡΟΣ 7

Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικό ίδρυμα

 

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης και στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή, που επιδιώκει να αποκτήσει συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, και της ορθότητας της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από χρηματοοικονομική άποψη

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

 

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

020

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Φήμη του υποψήφιου αγοραστή

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί την ακεραιότητα του υποψήφιου αγοραστή

[ελεύθερο κείμενο]

030

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί την επαγγελματική επάρκεια του υποψήφιου αγοραστή

[ελεύθερο κείμενο]

040

Πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

[ελεύθερο κείμενο]

050

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Φήμη, γνώσεις, δεξιότητες και πείρα οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου ή οποιουδήποτε ανώτερου διοικητικού στελέχους θα διευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί τη φήμη, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα των μελών του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών

[ελεύθερο κείμενο]

060

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή

[ελεύθερο κείμενο]

070

Πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

[ελεύθερο κείμενο]

080

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί κατά πόσον το πιστωτικό ίδρυμα θα είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

[ελεύθερο κείμενο]

090

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

[ελεύθερο κείμενο]

100

Πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

[ελεύθερο κείμενο]

110

Άρθρο 23 παράγραφος 4

Κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές κατά τη στιγμή της κοινοποίησης

Κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται από τον υποψήφιο αγοραστή κατά τη στιγμή της κοινοποίησης, προκειμένου η αρμόδια αρχή να διενεργήσει την αξιολόγηση του υποψήφιου αγοραστή και της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΈΡΟΣ 8

Υποβολή χρηματοοικονομικών και υποχρεωτικών αναφορών

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

020

Εφαρμογή της υποβολής χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής

030

Επεκτείνεται η εφαρμογή της απαίτησης που καθορίζεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ιδρύματα τα οποία δεν εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα, κατά τα ισχύοντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002;

[Ναι/Όχι]

040

Εάν ναι, ποια είναι τα λογιστικά πλαίσια που εφαρμόζονται σε αυτά τα ιδρύματα;

[ελεύθερο κείμενο]

050

Εάν ναι, ποιο είναι το επίπεδο εφαρμογής της υποβολής αναφορών; (ατομική/ενοποιημένη/υποενοποιημένη βάση)

[ελεύθερο κείμενο]

060

Επεκτείνεται η εφαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων;

[Ναι/Όχι]

070

Εάν ναι, ποιοι τύποι οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών;

[ελεύθερο κείμενο]

080

Εάν ναι, ποιο είναι το μέγεθος αυτών των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει του συνολικού ισολογισμού (σε ατομική βάση);

[ελεύθερο κείμενο]

090

Χρησιμοποιούνται πρότυπα XBRL για την υποβολή των αναφορών στην αρμόδια αρχή;

[Ναι/Όχι]

100

Εφαρμογή της υποβολής αναφορών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής

110

Επεκτείνεται η εφαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 99 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων;

[Ναι/Όχι]

120

Εάν ναι, ποια είναι τα λογιστικά πλαίσια που εφαρμόζονται σε αυτές τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα;

[ελεύθερο κείμενο]

130

Εάν ναι, ποιοι τύποι οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών;

[ελεύθερο κείμενο]

140

Εάν ναι, ποιο είναι το μέγεθος αυτών των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει του συνολικού ισολογισμού (σε ατομική βάση);

[ελεύθερο κείμενο]

150

Χρησιμοποιούνται πρότυπα XBRL για την υποβολή των αναφορών στην αρμόδια αρχή;

[Ναι/Όχι]


(1)  Υπερσύνδεσμος/-οι προς τον δικτυακό τόπο που περιέχει το εθνικό κείμενο για τη μεταφορά της εν λόγω ενωσιακής διάταξης στο εθνικό δίκαιο.

(2)  Λεπτομερείς παραπομπές στις εθνικές διατάξεις, όπως ο σχετικός τίτλος, κεφάλαιο, παράγραφος κ.λπ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΈΣ ΕΥΧΈΡΕΙΕΣ

Κατάλογος υποδειγμάτων

Μέρος 1

Εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 για την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας (LCR)

Μέρος 2

Μεταβατικές εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Μέρος 3

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών (άρθρο 94 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Οι αρμόδιες αρχές δεν δημοσιοποιούν εποπτικές δράσεις ή αποφάσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ιδρύματα. Όταν δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες, οι αρμόδιες αρχές δεν δημοσιοποιούν τυχόν εποπτικά μέτρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ιδρύματα, είτε αυτά λαμβάνονται σε σχέση με ένα μόνον ίδρυμα είτε με όμιλο ιδρυμάτων.

ΜΈΡΟΣ 1

Εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 για την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας (LCR)

 

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 (LCR)

Αποδέκτες

Πεδίο εφαρμογής

Ονομασία

Περιγραφή της εναλλακτικής επιλογής ή της διακριτικής ευχέρειας

Ασκήθηκε (Ν/Ο/ΔΥ) (1)

Εθνικό κείμενο (2)

Παραπομπή/-ές (3)

Διαθέσιμο στα EN (Ν/Ο)

Λεπτομέρειες / Παρατηρήσεις

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

 

020

Άρθρο 9 παράγραφος 2

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Εξαίρεση από την απαγόρευση, σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό

Η απαγόρευση, σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, της δραστηριότητας αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό δεν ισχύει για τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ενός κράτους μέλους, δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλη ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές υπόκεινται σε κανόνες και ελέγχους που αφορούν την προστασία των καταθετών και των επενδυτών.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

030

Άρθρο 12 παράγραφος 3

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Αρχικό κεφάλαιο

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν πληρούν τους όρους για διάθεση χωριστών ιδίων κεφαλαίων και λειτουργούσαν τη 15η Δεκεμβρίου 1979 μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

040

Άρθρο 12 παράγραφος 3

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Αρχικό κεφάλαιο

Πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει ότι μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, μπορούν να απαλλάσσονται, από τα κράτη μέλη, από τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

050

Άρθρο 12 παράγραφος 4

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Αρχικό κεφάλαιο

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άδεια σε ειδικές κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων, το αρχικό κεφάλαιο των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια EUR, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό κεφάλαιο δεν είναι μικρότερο από 1 εκατομμύριο EUR και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ τους λόγους για τους οποίους κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

060

Άρθρο 21 παράγραφος 1

 

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Εξαιρέσεις για πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πιστωτικά ιδρύματα τα οποία συνδέονται κατά τρόπο μόνιμο με κεντρικό οργανισμό από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 12 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

070

Άρθρο 29 παράγραφος 3

 

 

Κράτη μέλη

Επιχειρήσεις επενδύσεων

Αρχικό κεφάλαιο ιδιαίτερων τύπων επιχειρήσεων επενδύσεων

Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου από 125 000 EUR σε 50 000 EUR, εφόσον η επιχείρηση δεν έχει άδεια να κατέχει ρευστά ή τίτλους των πελατών, ούτε να αγοράζει και να πωλεί για ίδιο λογαριασμό, ούτε να αναλαμβάνει την αναδοχή έκδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

080

Άρθρο 32 παράγραφος 1

 

 

Κράτη μέλη

Επιχειρήσεις επενδύσεων

Ρήτρα αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος για το αρχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων επενδύσεων

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων επενδύσεων και επιχειρήσεων που καλύπτονται από το άρθρο 30 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, που ήδη λειτουργούσαν στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1995 και των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι κατώτερα από τα επίπεδα αρχικού κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 1 ή 3 ή στο άρθρο 30 της εν λόγω οδηγίας.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

090

Άρθρο 40

 

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής μπορούν να απαιτούν, για ενημερωτικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς εποπτείας, από κάθε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει υποκατάστημα στο έδαφός τους, να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε στο έδαφός τους, ιδίως προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον ένα υποκατάστημα είναι σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

100

Άρθρο 129 παράγραφος 2

 

 

Κράτη μέλη

Επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαίρεση από την απαίτηση τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος δύναται να εξαιρεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων από τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος του εν λόγω κράτους μέλους.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

110

Άρθρο 130 παράγραφος 2

 

 

Κράτη μέλη

Επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαίρεση από την απαίτηση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 130 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος δύναται να εξαιρεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων από τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος του εν λόγω κράτους μέλους.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

120

Άρθρο 133 παράγραφος 18

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Απαίτηση τήρησης αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου σε όλα τα ανοίγματα.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

130

Άρθρο 134 παράγραφος 1

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Άλλα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίζουν το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 133 και να εφαρμόζουν το εν λόγω ποσοστό αποθέματος ασφαλείας στα ιδρύματα με εγχώρια άδεια για τα ανοίγματα στο κράτος μέλος που καθορίζει το εν λόγω ποσοστό αποθέματος ασφαλείας.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

140

Άρθρο 152 πρώτο εδάφιο

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής μπορούν να απαιτούν, για στατιστικούς σκοπούς, από κάθε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει υποκατάστημα στο έδαφός τους, να υποβάλλει περιοδική έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός τους.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

150

Άρθρο 152 δεύτερο εδάφιο

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής

Τα κράτη μέλη υποδοχής μπορούν να απαιτούν, από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη, τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτούν γι' αυτό τον σκοπό από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

160

Άρθρο 160 παράγραφος 6

 

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλουν συντομότερη μεταβατική περίοδο για κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 160 παράγραφοι 1 έως 4. Η εν λόγω συντομότερη μεταβατική περίοδος μπορεί να αναγνωριστεί από άλλα κράτη μέλη.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

170

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

Κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταχείριση των έμμεσων συμμετοχών σε ακίνητα

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να επιτρέπουν τη μεταχείριση των μετοχών που συνιστούν ισοδύναμη έμμεση κατοχή ακινήτου ως άμεσης κατοχής ακινήτου, εάν αυτή η έμμεση κατοχή ρυθμίζεται ρητά στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους και, όταν έχει δοθεί ως εξασφάλιση, προσφέρει ισοδύναμη προστασία στους πιστωτές.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

180

 

Άρθρο 6 παράγραφος 4

 

Αρμόδιες αρχές

Επιχειρήσεις επενδύσεων

Εφαρμογή των απαιτήσεων σε ατομική βάση

Εν αναμονή της έκθεσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 508 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων από τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο έκτο μέρος (ρευστότητα), λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων επενδύσεων.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

190

 

Άρθρο 24 παράγραφος 2

 

 

 

Υποβολή αναφορών και η υποχρεωτική χρήση των ΔΠΧΑ

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαιτήσουν από τα ιδρύματα να αποτιμήσουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού και να προσδιορίσουν τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως ισχύουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

200

 

Άρθρο 89 παράγραφος 3

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Στάθμιση κινδύνου και απαγόρευση ειδικών συμμετοχών εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις ακόλουθες απαιτήσεις σε ειδικές συμμετοχές ιδρυμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2:

για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το τρίτο μέρος του εν λόγω κανονισμού, τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1 250 % στο μεγαλύτερο από τα εξής στοιχεία:

i)

στο ποσό των ειδικών συμμετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο υπερβαίνει το 15 % του αποδεκτού κεφαλαίου,

ii)

στο συνολικό ποσό των ειδικών συμμετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και που υπερβαίνουν το 60 % του αποδεκτού κεφαλαίου του ιδρύματος,

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

201

 

Άρθρο 89 παράγραφος 3

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Στάθμιση κινδύνου και απαγόρευση ειδικών συμμετοχών εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις ακόλουθες απαιτήσεις σε ειδικές συμμετοχές ιδρυμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2:

οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν στα ιδρύματα να διαθέτουν ειδικές συμμετοχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε ποσό που υπερβαίνει τα ποσοστά αποδεκτού κεφαλαίου που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

210

 

Άρθρο 95 παράγραφος 2

 

Αρμόδιες αρχές

Επιχειρήσεις επενδύσεων

Απαιτήσεις για επιχειρήσεις επενδύσεων με περιορισμένη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ορίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για επιχειρήσεις επενδύσεων με περιορισμένη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που θα ήταν δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις αυτές σύμφωνα με τα ισχύοντα την 31η Δεκεμβρίου 2013 μέτρα για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των οδηγιών 2006/49/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

220

 

Άρθρο 99 παράγραφος 3

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Υποβολή αναφορών για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα κατά τα ισχύοντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την κοινοποίηση ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, να υποβάλλουν επίσης αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

230

 

Άρθρο 124 παράγραφος 2

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Συντελεστές στάθμισης κινδύνου και κριτήρια που εφαρμόζονται σε ανοίγματα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ορίσουν υψηλότερο συντελεστή στάθμισης ή αυστηρότερα κριτήρια από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 125 παράγραφος 2 και το άρθρο 126 παράγραφος 2, ανάλογα με την περίπτωση, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

240

 

Άρθρο 129 παράγραφος 1

 

 

 

Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, αφού ζητήσουν τη γνώμη της ΕΑΤ, να μην εφαρμόζουν εν μέρει το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου και να επιτρέπουν τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να τεκμηριωθεί το ενδεχόμενο σημαντικών προβλημάτων συγκέντρωσης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λόγω της εφαρμογής της πρώτης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας που αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

250

 

Άρθρο 164 παράγραφος 5

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Ελάχιστες τιμές για τη μέση σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα ζημία σε περίπτωση αθέτησης (LGD) για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα

Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται δυνάμει του άρθρου 101 και λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς ακινήτων και κάθε άλλον σχετικό δείκτη, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, αν οι ελάχιστες τιμές LGD της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου είναι κατάλληλες για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα κατοικίας ή εμπορικά ακίνητα που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, όταν ενδείκνυται για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να θέτουν υψηλότερες ελάχιστες τιμές της σταθμισμένης ως προς το άνοιγμα μέσης LGD για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα στην επικράτειά τους.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

260

 

Άρθρο 178 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Αθέτηση πιστούχου

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αντικαταστήσουν τις 90 ημέρες με 180 ημέρες για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας ή εμπορικά ακίνητα ΜΜΕ στην κατηγορία ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, καθώς και για τα ανοίγματα σε οντότητες του δημόσιου τομέα.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

270

 

Άρθρο 284 παράγραφος 4

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Αξία ανοίγματος

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν υψηλότερο α από 1,4 ή να επιτρέπουν στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις σύμφωνα με το άρθρο 284 παράγραφος 9.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

280

 

Άρθρο 284 παράγραφος 9

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Αξία ανοίγματος

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν δικές τους εκτιμήσεις για το α.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

290

 

Άρθρο 327 παράγραφος 2

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Συμψηφισμός μεταξύ ενός μετατρέψιμου τίτλου και μιας αντισταθμιστικής θέσης στο υποκείμενο μέσο

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα μετατροπής ενός συγκεκριμένου μετατρέψιμου τίτλου, ή επιβάλλουν τη διακράτηση απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη κάθε ενδεχόμενης ζημίας που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη μετατροπή.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

300

 

Άρθρο 395 παράγραφος 1

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε ιδρύματα

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καθορίζουν όριο μεγάλου χρηματοδοτικού ανοίγματος χαμηλότερο από 150 000 000 EUR για τα ανοίγματα σε ιδρύματα.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

310

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο α)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, καλυμμένα ομόλογα κατά την έννοια του άρθρου 129 παράγραφοι 1, 3 και 6.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

320

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο β) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο β)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών των κρατών μελών.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

330

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα που αναλαμβάνονται από ένα ίδρυμα έναντι της μητρικής του επιχείρησης ή έναντι θυγατρικών.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

340

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι περιφερειακών ή κεντρικών πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο δικτύου και τα οποία είναι υπεύθυνα να προβαίνουν σε εκκαθάριση των ρευστών διαθεσίμων μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

350

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία αναλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα, ένα εκ των οποίων λειτουργεί σε μη ανταγωνιστική βάση και χορηγεί ή εγγυάται δάνεια στο πλαίσιο νομοθετικών προγραμμάτων ή του καταστατικού του για την προώθηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, υπό κάποια μορφή κρατικής εποπτείας και υπό περιορισμούς στη χρήση των δανείων, με την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα ανοίγματα προκύπτουν από τέτοια δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται στους δικαιούχους μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή από εγγυήσεις των δανείων αυτών.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

360

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων, εφόσον τα ανοίγματα αυτά δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων αυτών, δεν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από την επομένη εργάσιμη ημέρα και δεν εκφράζονται σε ένα από τα βασικά νομίσματα εκτέλεσης συναλλαγών.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

370

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών υπό μορφή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεμάτων διατηρούμενων στις εν λόγω κεντρικές τράπεζες, που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμά τους.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

380

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο η) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο η)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων υπό μορφή κανονιστικών απαιτήσεων ρευστότητας τα οποία διατηρούνται σε κρατικούς τίτλους και είναι εκφρασμένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμά τους, με την προϋπόθεση ότι, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, η πιστωτική αξιολόγηση αυτών των κεντρικών κυβερνήσεων από αναγνωρισμένο εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων είναι επενδυτικής βαθμίδας.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

390

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, το 50 % των εκτός ισολογισμού ενέγγυων πιστώσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου και των εκτός ισολογισμού μη αναληφθεισών πιστωτικών διευκολύνσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου που μνημονεύονται στο παράρτημα Ι, επίσης δε, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών, το 80 % των εγγυήσεων (πλην των εγγυήσεων δανείων) που έχουν νομική ή κανονιστική βάση και παρέχονται προς όφελος των μελών τους από αλληλεγγυητικά συστήματα με καθεστώς πιστωτικού ιδρύματος.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

400

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ι)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, απαιτούμενες εκ του νόμου εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται όταν ένα ενυπόθηκο δάνειο χρηματοδοτούμενο με την έκδοση ενυπόθηκων ομολόγων καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειολήπτη πριν από την τελική εγγραφή της υποθήκης στο κτηματολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση δεν χρησιμοποιείται ως παράγοντας μείωσης του κινδύνου κατά τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των ανοιγμάτων.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

410

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ια) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ια)

 

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι αναγνωρισμένων χρηματιστηρίων.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

420

 

Άρθρο 412 παράγραφος 5

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαίτηση κάλυψης ρευστότητας

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε σχέση με τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, μέχρι να καθοριστούν και να καθιερωθούν στην Ένωση ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας κατ' εφαρμογή του άρθρου 460.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

430

 

Άρθρο 412 παράγραφος 5

 

Κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαίτηση κάλυψης ρευστότητας

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από εγχωρίως αδειοδοτημένα ιδρύματα ή από υποσύνολο των ιδρυμάτων αυτών να διατηρούν μια απαίτηση υψηλότερης κάλυψης έναντι του κινδύνου ρευστότητας έως το 100 %, μέχρι την πλήρη καθιέρωση ελάχιστου δεσμευτικού προτύπου για τις απαιτήσεις ρευστότητας σε ποσοστό 100 % κατ' εφαρμογή του άρθρου 460.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

440

 

Άρθρο 413 παράγραφος 3

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαίτηση σταθερής χρηματοδότησης

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε σχέση με τις απαιτήσεις σταθερής χρηματοδότησης, μέχρι να καθοριστούν και να καθιερωθούν στην Ένωση ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τις απαιτήσεις καθαρής σταθερής χρηματοδότησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 510.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

450

 

Άρθρο 415 παράγραφος 3

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τη ρευστότητα

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συνεχίσουν να συλλέγουν πληροφορίες μέσω εργαλείων παρακολούθησης με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα περί ρευστότητας, μέχρι την πλήρη θέσπιση δεσμευτικών απαιτήσεων ρευστότητας.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

460

 

Άρθρο 420 παράγραφος 2

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Ποσοστό εκροών ρευστότητας

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ποσοστό εκροών έως 5 % για προϊόντα εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με χρηματοδότηση του εμπορίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 429 και στο παράρτημα 1.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

470

 

Άρθρο 467 παράγραφος 2

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 467 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε περιπτώσεις όπου η αντιμετώπιση εφαρμόστηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, να επιτρέπουν στα ιδρύματα να μην περιλαμβάνουν σε κανένα από τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» του εγκριθέντος από την ΕΕ ΔΛΠ 39.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

480

 

Άρθρο 467 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 467 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ).

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

490

 

Άρθρο 468 παράγραφος 2

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στον υπολογισμό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το 100 % των μη πραγματοποιηθέντων κερδών τους από αποτίμηση στην εύλογη αξία, σε περίπτωση που, δυνάμει του άρθρου 467, τα ιδρύματα απαιτείται να συμπεριλαμβάνουν τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες τους από αποτίμηση στην εύλογη αξία στον υπολογισμό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

500

 

Άρθρο 468 παράγραφος 3

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 468 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), το οποίο αφαιρείται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

510

 

Άρθρο 471 παράγραφος 1

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαίρεση από την αφαίρεση συμμετοχών μετοχών σε ασφαλιστικές εταιρείες από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 παράγραφος 1, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να μην αφαιρούν κεφαλαιακές τοποθετήσεις σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 471 παράγραφος 1.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

520

 

Άρθρο 473 παράγραφος 1

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εισαγωγή τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 481, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα που καταρτίζουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, να προσθέτουν στο οικείο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το εφαρμοστέο ποσό σύμφωνα με το άρθρο 473 παράγραφος 2 ή 3, κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί τον συντελεστή που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 473 παράγραφος 4.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

530

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατικές αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 478 παράγραφοι 1 και 2 για καθεμία από τις ακόλουθες αφαιρέσεις:

α)

τις μεμονωμένες αφαιρέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η), εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές,

β)

το συνολικό ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ), το οποίο πρέπει να αφαιρείται δυνάμει του άρθρου 48,

γ)

κάθε αφαίρεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 56 στοιχεία β) έως δ),

δ)

κάθε αφαίρεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 66 στοιχεία β) έως δ).

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

540

 

Άρθρο 479 παράγραφος 4

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 479 παράγραφος 3.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

550

 

Άρθρο 480 παράγραφος 3

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν την τιμή του εφαρμοστέου συντελεστή εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 480 παράγραφος 2.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

560

 

Άρθρο 481 παράγραφος 5

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Πρόσθετες μεταβατικές προσαρμογές και αφαιρέσεις

Για κάθε προσαρμογή ή αφαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 481 παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν τα εφαρμοστέα ποσοστά εντός των ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του εν λόγω άρθρου.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

570

 

Άρθρο 486 παράγραφος 6

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν τα εφαρμοστέα ποσοστά εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 486 παράγραφος 5.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

580

 

Άρθρο 495 παράγραφος 1

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές δυνάμει της προσέγγισης IRB

Κατά παρέκκλιση από το τρίτο μέρος κεφάλαιο 3, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαλλάσσουν από την εφαρμογή της IRB ορισμένες κατηγορίες ανοιγμάτων σε μετοχές που έχουν πραγματοποιήσει ιδρύματα και θυγατρικές ιδρυμάτων της ΕΕ σε αυτό το κράτος μέλος έως την 31η Δεκεμβρίου 2007.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

590

 

Άρθρο 496 παράγραφος 1

 

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική διάταξη σχετικά με τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραιτηθούν, εν όλω ή εν μέρει, από το όριο του 10 % για τα μερίδια με εξοφλητική προτεραιότητα των γαλλικών Fonds Communs de Créances ή οντοτήτων τιτλοποίησης ισοδύναμων με τα γαλλικά Fonds Communs de Créances, όπως ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και στ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 496 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

600

 

 

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

LCR — Ρευστά στοιχεία ενεργητικού

Τα αποθέματα ρευστότητας που διατηρεί το πιστωτικό ίδρυμα σε μια κεντρική τράπεζα μπορούν να αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, εφόσον επιτρέπεται να αποσυρθούν κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίων καταστάσεων. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να αποσυρθούν τα αποθέματα σε κεντρική τράπεζα, για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου, πρέπει να καθορίζονται σε συμφωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της ΕΚΤ ή της κεντρικής τράπεζας.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

610

 

 

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

LCR — Ρευστά στοιχεία ενεργητικού

Η αγοραία αξία των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) υπόκειται σε περικοπή τουλάχιστον 7 %. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται σε σχέση με τις μετοχές ή τα μερίδια σε ΟΣΕ στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), δεν απαιτείται καμία περικοπή επί της αξίας των εναπομεινάντων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1.

Στις περιπτώσεις όπου οι υψηλότερες περικοπές καθορίστηκαν για μια ολόκληρη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού (όλα τα στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε ειδική και διαφοροποιημένη περικοπή στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό LCR (π.χ. σε όλα τα καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 κ.λπ.).

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

620

 

 

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

LCR — Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B

Οι μετοχές μπορούν να αποτελούν στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β, εφόσον συνυπολογίζονται σε μείζονα χρηματιστηριακό δείκτη ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, όπως αυτός προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ή την αρμόδια δημόσια αρχή μιας τρίτης χώρας

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

630

 

 

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

LCR — Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B

Για τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό τους δεν δύνανται για λόγους θρησκείας να κατέχουν τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από τα σημεία ii) και iii) της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάρχει απόδειξη ανεπαρκούς διαθεσιμότητας μη τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού που να πληρούν τις απαιτήσεις αυτές και τα εν λόγω μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζουν επαρκή ρευστότητα στις ιδιωτικές αγορές.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 

640

 

 

Άρθρο 24 παράγραφος 6

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

LCR — Εκροές από σταθερές καταθέσεις σε τρίτη χώρα που πληρούν τις προϋποθέσεις για το ποσοστό 3 %

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορεί να επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές τους να πολλαπλασιάζουν επί 3 % το ποσό των καταθέσεων που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα το οποίο είναι αντίστοιχο με το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν η τρίτη χώρα επιτρέπει την εν λόγω μεταχείριση.

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτική/-ές εάν Ν

 

 


ΜΈΡΟΣ 2

Μεταβατικές εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

 

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Αποδέκτες

Πεδίο εφαρμογής

Ονομασία

Περιγραφή της εναλλακτικής επιλογής ή της διακριτικής ευχέρειας

Έτος/-η εφαρμογής και αξία % (κατά περίπτωση)

Ασκήθηκε (Ν/Ο/ΔΥ)

Εθνικό κείμενο

Παραπομπές

Διαθέσιμο στα EN (Ν/Ο)

Λεπτομέρειες / Παρατηρήσεις

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

 

011

Άρθρο 160 παράγραφος 6

 

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλουν συντομότερη μεταβατική περίοδο για κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 160 παράγραφοι 1 έως 4. Η εν λόγω συντομότερη μεταβατική περίοδος μπορεί να αναγνωριστεί από άλλα κράτη μέλη.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

012

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, καλυμμένα ομόλογα κατά την έννοια του άρθρου 129 παράγραφοι 1, 3 και 6.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

013

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών των κρατών μελών.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

014

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα που αναλαμβάνονται από ένα ίδρυμα έναντι της μητρικής του επιχείρησης ή έναντι θυγατρικών.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

015

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι περιφερειακών ή κεντρικών πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο δικτύου και τα οποία είναι υπεύθυνα να προβαίνουν σε εκκαθάριση των ρευστών διαθεσίμων μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

016

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία αναλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα, ένα εκ των οποίων λειτουργεί σε μη ανταγωνιστική βάση και χορηγεί ή εγγυάται δάνεια στο πλαίσιο νομοθετικών προγραμμάτων ή του καταστατικού του για την προώθηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, υπό κάποια μορφή κρατικής εποπτείας και υπό περιορισμούς στη χρήση των δανείων, με την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα ανοίγματα προκύπτουν από τέτοια δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται στους δικαιούχους μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή από εγγυήσεις των δανείων αυτών.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

017

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων, εφόσον τα ανοίγματα αυτά δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων αυτών, δεν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από την επομένη εργάσιμη ημέρα και δεν εκφράζονται σε ένα από τα βασικά νομίσματα εκτέλεσης συναλλαγών.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

018

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών υπό μορφή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεμάτων διατηρούμενων στις εν λόγω κεντρικές τράπεζες, που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμά τους.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

019

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων υπό μορφή κανονιστικών απαιτήσεων ρευστότητας τα οποία διατηρούνται σε κρατικούς τίτλους και είναι εκφρασμένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμά τους, με την προϋπόθεση ότι, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, η πιστωτική αξιολόγηση αυτών των κεντρικών κυβερνήσεων από αναγνωρισμένο εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων είναι επενδυτικής βαθμίδας.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

020

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, το 50 % των εκτός ισολογισμού ενέγγυων πιστώσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου και των εκτός ισολογισμού μη αναληφθεισών πιστωτικών διευκολύνσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου που μνημονεύονται στο παράρτημα Ι, επίσης δε, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών, το 80 % των εγγυήσεων (πλην των εγγυήσεων δανείων) που έχουν νομική ή κανονιστική βάση και παρέχονται προς όφελος των μελών τους από αλληλεγγυητικά συστήματα με καθεστώς πιστωτικού ιδρύματος.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

021

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ι)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, απαιτούμενες εκ του νόμου εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται όταν ένα ενυπόθηκο δάνειο χρηματοδοτούμενο με την έκδοση ενυπόθηκων ομολόγων καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειολήπτη πριν από την τελική εγγραφή της υποθήκης στο κτηματολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση δεν χρησιμοποιείται ως παράγοντας μείωσης του κινδύνου κατά τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των ανοιγμάτων.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

022

 

Άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ια)

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν, πλήρως ή εν μέρει, στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι αναγνωρισμένων χρηματιστηρίων.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

023

 

Άρθρο 412 παράγραφος 5

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαίτηση κάλυψης ρευστότητας

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε σχέση με τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, μέχρι να καθοριστούν και να καθιερωθούν στην Ένωση ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας κατ' εφαρμογή του άρθρου 460.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

024

 

Άρθρο 412 παράγραφος 5

Κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαίτηση κάλυψης ρευστότητας

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από εγχωρίως αδειοδοτημένα ιδρύματα ή από υποσύνολο των ιδρυμάτων αυτών να διατηρούν μια απαίτηση υψηλότερης κάλυψης έναντι του κινδύνου ρευστότητας έως το 100 %, μέχρι την πλήρη καθιέρωση ελάχιστου δεσμευτικού προτύπου για τις απαιτήσεις ρευστότητας σε ποσοστό 100 % κατ' εφαρμογή του άρθρου 460.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

025

 

Άρθρο 413 παράγραφος 3

Κράτη μέλη

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαίτηση σταθερής χρηματοδότησης

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε σχέση με τις απαιτήσεις σταθερής χρηματοδότησης, μέχρι να καθοριστούν και να καθιερωθούν στην Ένωση ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τις απαιτήσεις καθαρής σταθερής χρηματοδότησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 510.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

026

 

Άρθρο 415 παράγραφος 3

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τη ρευστότητα

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συνεχίσουν να συλλέγουν πληροφορίες μέσω εργαλείων παρακολούθησης με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα περί ρευστότητας, μέχρι την πλήρη θέσπιση δεσμευτικών απαιτήσεων ρευστότητας.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

027

 

Άρθρο 467 παράγραφος 2

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 467 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε περιπτώσεις όπου η αντιμετώπιση εφαρμόστηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, να επιτρέπουν στα ιδρύματα να μην περιλαμβάνουν σε κανένα από τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» του εγκριθέντος από την ΕΕ ΔΛΠ 39.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

028

 

Άρθρο 467 παράγραφος 3

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 467 παράγραφος 1, που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου)

2014 (20 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

029

2015 (40 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

030

2016 (60 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

031

2017 (80 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

032

 

Άρθρο 468 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στον υπολογισμό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το 100 % των μη πραγματοποιηθέντων κερδών τους από αποτίμηση στην εύλογη αξία, σε περίπτωση που, δυνάμει του άρθρου 467, τα ιδρύματα απαιτείται να συμπεριλαμβάνουν τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες τους από αποτίμηση στην εύλογη αξία στον υπολογισμό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

033

 

Άρθρο 468 παράγραφος 3

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 468 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), το οποίο αφαιρείται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

2015 (60 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

034

2016 (40 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

035

2017 (20 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

036

 

Άρθρο 471 παράγραφος 1

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εξαίρεση από την αφαίρεση συμμετοχών μετοχών σε ασφαλιστικές εταιρείες από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 παράγραφος 1, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να μην αφαιρούν κεφαλαιακές τοποθετήσεις σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 471 παράγραφος 1.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

037

 

Άρθρο 473 παράγραφος 1

Αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Εισαγωγή τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 481, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα που καταρτίζουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, να προσθέτουν στο οικείο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το εφαρμοστέο ποσό σύμφωνα με το άρθρο 473 παράγραφος 2 ή 3, κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί τον συντελεστή που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 473 παράγραφος 4.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

038

 

Άρθρο 478 παράγραφος 2

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Αφαίρεση από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υφίσταντο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει το εναλλακτικό ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 478 παράγραφος 2)

2014 (0 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

039

2015 (10 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

040

2016 (20 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

041

2017 (30 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

042

2018 (40 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

043

2019 (50 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

044

2020 (60 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

045

2021 (70 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

046

2022 (80 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

047

2023 (90 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

048

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο α)

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατικές αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 478 παράγραφοι 1 και 2 για α) τις μεμονωμένες αφαιρέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η), εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές·

2014 (20 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

049

2015 (40 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

050

2016 (60 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

051

2017 (80 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

052

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο β)

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατικές αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 478 παράγραφοι 1 και 2 για β) το συνολικό ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ), το οποίο πρέπει να αφαιρείται δυνάμει του άρθρου 48·

2014 (20 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

053

2015 (40 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

054

2016 (60 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

055

2017 (80 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

056

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατικές αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 478 παράγραφοι 1 και 2 για γ) κάθε αφαίρεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 56 στοιχεία β) έως δ)·

2014 (20 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

057

2015 (40 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

058

2016 (60 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

059

2017 (80 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

060

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατικές αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 478 παράγραφοι 1 και 2 για δ) κάθε αφαίρεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 66 στοιχεία β) έως δ).

2014 (20 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

061

2015 (40 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

062

2016 (60 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

063

2017 (80 % έως 100 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

064

 

Άρθρο 479 παράγραφος 4

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 479 παράγραφος 3.

2014 (0 % έως 80 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

065

2015 (0 % έως 60 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

066

2016 (0 % έως 40 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

067

2017 (0 % έως 20 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

068

 

Άρθρο 480 παράγραφος 3

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν την τιμή του εφαρμοστέου συντελεστή εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 480 παράγραφος 2.

2014 (0,2 έως 1,0)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

069

2015 (0,4 έως 1,0)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

070

2016 (0,6 έως 1,0)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

071

2017 (0,8 έως 1,0)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

072

 

Άρθρο 481 παράγραφος 1

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

 

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει ενιαίο ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 481 παράγραφος 3)

2014 (0 % έως 80 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

073

2015 (0 % έως 60 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

074

2016 (0 % έως 40 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

075

2017 (0 % έως 20 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

076

 

Άρθρο 481 παράγραφος 5

 

 

Πρόσθετες μεταβατικές προσαρμογές και αφαιρέσεις

Για κάθε προσαρμογή ή αφαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 481 παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν τα εφαρμοστέα ποσοστά εντός των ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του εν λόγω άρθρου.

2014 (0 % έως 80 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

077

2015 (0 % έως 60 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

078

2016 (0 % έως 40 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

079

2017 (0 % έως 20 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

080

 

Άρθρο 486 παράγραφος 6

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και στοιχεία της κατηγορίας 2

Εφαρμοστέο ποσοστό για τον προσδιορισμό των ορίων για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 486 παράγραφος 2 (ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου)

2014 (60 % έως 80 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

081

2015 (40 % έως 70 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

082

2016 (20 % έως 60 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

083

2017 (0 % έως 50 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

084

2018 (0 % έως 40 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

085

2019 (0 % έως 30 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

086

2020 (0 % έως 20 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

087

2021 (0 % έως 10 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

088

Εφαρμοστέο ποσοστό για τον προσδιορισμό των ορίων για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 486 παράγραφος 3 (ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου)

2014 (60 % έως 80 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

089

2015 (40 % έως 70 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

090

2016 (20 % έως 60 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

091

2017 (0 % έως 50 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

092

2018 (0 % έως 40 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

093

2019 (0 % έως 30 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

094

2020 (0 % έως 20 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

095

2021 (0 % έως 10 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

096

Εφαρμοστέο ποσοστό για τον προσδιορισμό των ορίων για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία της κατηγορίας 2 σύμφωνα με το άρθρο 486 παράγραφος 4 (ποσοστό εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου)

2014 (60 % έως 80 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

097

2015 (40 % έως 70 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

098

2016 (20 % έως 60 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

099

2017 (0 % έως 50 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

100

2018 (0 % έως 40 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

101

2019 (0 % έως 30 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

102

2020 (0 % έως 20 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

103

2021 (0 % έως 10 %)

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

104

 

Άρθρο 495 παράγραφος 1

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές δυνάμει της προσέγγισης IRB

Κατά παρέκκλιση από το τρίτο μέρος κεφάλαιο 3, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαλλάσσουν από την εφαρμογή της IRB ορισμένες κατηγορίες ανοιγμάτων σε μετοχές που έχουν πραγματοποιήσει ιδρύματα και θυγατρικές ιδρυμάτων της ΕΕ σε αυτό το κράτος μέλος έως την 31η Δεκεμβρίου 2007.

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

105

 

Άρθρο 496 παράγραφος 1

 

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μεταβατική διάταξη σχετικά με τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραιτηθούν, εν όλω ή εν μέρει, από το όριο του 10 % για τα μερίδια με εξοφλητική προτεραιότητα των γαλλικών Fonds Communs de Créances ή οντοτήτων τιτλοποίησης ισοδύναμων με τα γαλλικά Fonds Communs de Créances, όπως ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και στ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 496 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

[Έτος]

[Ν/Ο/ΔΥ]

Υποχρεωτικό εάν Ν

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 


ΜΈΡΟΣ 3

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών (άρθρο 94 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

 

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Αποδέκτες

Πεδίο εφαρμογής

Διατάξεις

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Ασκήθηκε (Ν/Ο/ΔΥ)

Παραπομπές

Διαθέσιμο στα EN (Ν/Ο)

Λεπτομέρειες / Παρατηρήσεις

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

 

020

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο i)

Κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών (ποσοστό % που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία και υπολογίζεται ως μεταβλητή συνιστώσα διαιρούμενη δια της σταθερής συνιστώσας των αποδοχών)

[Αξία %]

[Ν/Ο]

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

030

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο ii)

Κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μέγιστο επίπεδο της αναλογίας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών που δύναται να εγκριθεί από τους μετόχους ή ιδιοκτήτες ή τα μέλη του ιδρύματος (ποσοστό % που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία και υπολογίζεται ως μεταβλητή συνιστώσα διαιρούμενη δια της σταθερής συνιστώσας των αποδοχών)

[Αξία %]

[Ν/Ο]

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

040

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο iii)

Κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Μέγιστο μέρος των συνολικών μεταβλητών αποδοχών στο οποίο μπορεί να εφαρμόζεται ο συντελεστής αναπροσαρμογής (ποσοστό % του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών)

[Αξία %]

[Ν/Ο]

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 

050

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

Κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές

Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Περιγραφή τυχόν περιορισμών στο είδος και στον σχεδιασμό των μέσων, ή απαγόρευσης ορισμένων μέσων, που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της χορήγησης των μεταβλητών αποδοχών

[Ελεύθερο κείμενο/αξία]

[Ν/Ο]

Υποχρεωτικές εάν Ν

Υποχρεωτικά εάν Ν

 


(1)  «Ν» (Ναι) σημαίνει ότι η αρμόδια αρχή ή το κράτος μέλος που έχει το δικαίωμα να ασκήσει τη σχετική εναλλακτική επιλογή ή διακριτική ευχέρεια έχει ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.

«Ο» (Όχι) σημαίνει ότι η αρμόδια αρχή ή το κράτος μέλος που έχει το δικαίωμα να ασκήσει τη σχετική εναλλακτική επιλογή ή διακριτική ευχέρεια δεν έχει ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.

«ΔΥ» (Δεν υπάρχει) σημαίνει ότι η άσκηση της εναλλακτικής επιλογής δεν είναι δυνατή ή ότι δεν υπάρχει η διακριτική ευχέρεια.

(2)  Το κείμενο της διάταξης στην εθνική νομοθεσία.

(3)  Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία και υπερσύνδεσμος/-οι προς τον δικτυακό τόπο που περιέχει το εθνικό κείμενο για τη μεταφορά της εν λόγω ενωσιακής διάταξης στο εθνικό δίκαιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ)  (1)

010

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

020

Πεδίο εφαρμογής της ΔΕΕΑ

(Άρθρα 108 έως 110 της ΟΚΑ)

Περιγραφή της προσέγγισης της αρμόδιας αρχής σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της ΔΕΕΑ, περιλαμβανομένων των κάτωθι:

ποια είδη ιδρυμάτων καλύπτονται/εξαιρούνται από τη ΔΕΕΑ, ιδίως εάν το πεδίο εφαρμογής διαφέρει από τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ·

υψηλού επιπέδου επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας κατά την εξέταση του πεδίου εφαρμογής της ΔΕΕΑ και της συχνότητας αξιολόγησης των διαφόρων στοιχείων της ΔΕΕΑ (2).

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερσύνδεσμος προς τις εν λόγω οδηγίες]

030

Αξιολόγηση των στοιχείων της ΔΕΕΑ

(Άρθρα 74 έως 96 της ΟΚΑ)

Περιγραφή της προσέγγισης της αρμόδιας αρχής όσον αφορά την αξιολόγηση μεμονωμένων στοιχείων της ΔΕΕΑ (όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη ΔΕΕΑ – EBA/GL/2014/13), η οποία περιλαμβάνει:

υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας και των μεθοδολογιών αξιολόγησης που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των στοιχείων της ΔΕΕΑ, όπου περιλαμβάνονται τα εξής: (1) ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου, (2) αξιολόγηση της εσωτερικής διακυβέρνησης και των ελέγχων σε ολόκληρο το ίδρυμα, (3) αξιολόγηση των κινδύνων για το κεφάλαιο, και (4) αξιολόγηση των κινδύνων για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση·

υψηλού επιπέδου επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας κατά την εξέταση μεμονωμένων στοιχείων της ΔΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εφαρμογής της κατηγοριοποίησης των ιδρυμάτων (3).

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερσύνδεσμος προς τις εν λόγω οδηγίες]

040

Έλεγχος και αξιολόγηση της ICAAP και της ILAAP

(Άρθρα 73, 86, 97, 98 και 103 της ΟΚΑ)

Περιγραφή της προσέγγισης της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) και της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP) ως μέρος της ΔΕΕΑ και, ιδίως, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των υπολογισμών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας ICAAP και ILAAP, για τους σκοπούς του προσδιορισμού πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων και ποσοτικών απαιτήσεων ρευστότητας, μεταξύ άλλων (4):

επισκόπηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή με σκοπό τον έλεγχο της ICAAP και της ILAAP των ιδρυμάτων·

Πληροφορίες/παραπομπές στις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με την ICAAP και την ILAAP, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που χρειάζεται να υποβληθούν·

πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος της ICAAP και της ILAAP από το ίδρυμα.

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερσύνδεσμος προς τις εν λόγω οδηγίες]

050

Συνολική αξιολόγηση ΔΕΕΑ και εποπτικά μέτρα

(Άρθρα 102 και 104 της ΟΚΑ)

Περιγραφή της προσέγγισης της αρμόδιας αρχής ως προς τη συνολική αξιολόγηση ΔΕΕΑ (σύνοψη) και εφαρμογή εποπτικών μέτρων με βάση τη συνολική αξιολόγηση ΔΕΕΑ (5).

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα της ΔΕΕΑ συνδέονται με την εφαρμογή των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και τον καθορισμό των προϋποθέσεων για το αν το ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει, σύμφωνα με το άρθρο 32 της εν λόγω οδηγίας (6).

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερσύνδεσμος προς τις εν λόγω οδηγίες]


(1)  Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τα κριτήρια και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις γραμμές 020 έως 040 και στη γραμμή 050 για τη συνολική αξιολόγηση Το είδος των πληροφοριών που γνωστοποιούνται με τη μορφή επεξηγηματικού σημειώματος περιγράφεται στη δεύτερη στήλη.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής της ΔΕΕΑ πρέπει να εξετάζεται τόσο σε επίπεδο ιδρύματος όσο και σε επίπεδο ιδίων πόρων.

Η αρμόδια αρχή επεξηγεί την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την κατάταξη των ιδρυμάτων σε διαφορετικές κατηγορίες για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ, περιγράφοντας τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή άλλοι συνολικοί εποπτικοί στόχοι από την εν λόγω κατηγοριοποίηση.

Η αρμόδια αρχή εξηγεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη η κατηγοριοποίηση για τους σκοπούς της εξασφάλισης ελάχιστης συμμετοχής στις αξιολογήσεις ΔΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των συχνοτήτων για την αξιολόγηση όλων των στοιχείων της ΔΕΕΑ για τις διάφορες κατηγορίες ιδρυμάτων.

(3)  Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία εργασίας, π.χ. επιτόπιες επιθεωρήσεις και εξετάσεις εκτός των χώρων της επιχείρησης, ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις Συνιστάται να παρέχονται υπερσύνδεσμοι προς τυχόν οδηγίες στον δικτυακό τόπο.

(4)  Οι αρμόδιες αρχές εξηγούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η αξιολόγηση της ICAAP και της ILAAP καλύπτονται από τα μοντέλα ελάχιστης συμμετοχής που εφαρμόζονται για τους σκοπούς της αναλογικότητας με βάση τις κατηγορίες της ΔΕΕΑ, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής της αναλογικότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι εποπτικές προσδοκίες στην ICAAP και την ILAAP, και ιδίως, τυχόν κατευθυντήριες γραμμές ή ελάχιστες απαιτήσεις για την ICAAP και την ILAAP που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές.

(5)  Η προσέγγιση των αρμόδιων αρχών εφαρμόζεται για να επιτευχθεί η συνολική αξιολόγηση της ΔΕΕΑ και η γνωστοποίησή της στα ιδρύματα. Η συνολική αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές βασίζεται στην εξέταση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στις γραμμές 020 έως 040, μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για το ίδρυμα την οποία μπορεί να λάβει η αρμόδια αρχή.

(6)  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να γνωστοποιούν τις πολιτικές που διέπουν τις αποφάσεις τους για τη λήψη εποπτικών μέτρων (κατά την έννοια των άρθρων 102 και 104 της ΟΚΑ) και μέτρων έγκαιρης παρέμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 27 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)), όποτε η αξιολόγησή τους για ένα ίδρυμα εντοπίζει αδυναμίες ή ανεπάρκειες που απαιτούν εποπτική παρέμβαση. Οι γνωστοποιήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημοσίευση εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών ή άλλων εγγράφων που περιγράφουν γενικές εποπτικές πρακτικές. Ωστόσο, δεν απαιτείται γνωστοποίηση όσον αφορά τις αποφάσεις για επιμέρους ιδρύματα, ώστε να τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις, σε περίπτωση που ένα ίδρυμα παραβιάζει τις σχετικές νομικές διατάξεις ή δεν συμμορφώνεται προς τα μέτρα εποπτείας ή έγκαιρης παρέμβασης που επιβάλλονται με βάση τα αποτελέσματα της ΔΕΕΑ, π.χ. καταγράφει τις διαδικασίες εκτέλεσης που ισχύουν (κατά περίπτωση).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Κατάλογος υποδειγμάτων

Μέρος 1

Ενοποιημένα δεδομένα ανά αρμόδια αρχή

Μέρος 2

Δεδομένα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Μέρος 3

Δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς

Μέρος 4

Δεδομένα σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο

Μέρος 5

Δεδομένα σχετικά με τα εποπτικά μέτρα και τις διοικητικές κυρώσεις

Μέρος 6

Δεδομένα σχετικά με τις απαλλαγές

Γενικές παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων του παραρτήματος IV

Οι αρμόδιες αρχές δεν δημοσιοποιούν εποπτικές δράσεις ή αποφάσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ιδρύματα. Όταν δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες, οι αρμόδιες αρχές δεν δημοσιοποιούν τυχόν εποπτικά μέτρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ιδρύματα, είτε αυτά λαμβάνονται σε σχέση με ένα μόνον ίδρυμα είτε με όμιλο ιδρυμάτων.

Τα αριθμητικά κελιά περιλαμβάνουν μόνον αριθμούς. Δεν υποβάλλονται αναφορές σε εθνικά νομίσματα. Το χρησιμοποιούμενο νόμισμα είναι το ευρώ και τα κράτη μέλη εκτός ζώνης του ευρώ μετατρέπουν τα εθνικά τους νομίσματα σε ευρώ, χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ (κατά την κοινή ημερομηνία αναφοράς, δηλ. την τελευταία ημέρα του υπό εξέταση έτους), με ένα δεκαδικό ψηφίο για τη γνωστοποίηση των ποσών σε εκατομμύρια ευρώ.

Η μονάδα γνωστοποίησης είναι εκατομμύρια ευρώ για τα αναφερόμενα χρηματικά ποσά (στο εξής – εκατ. EUR).

Τα ποσοστά αναφέρονται με δύο δεκαδικά ψηφία.

Εάν κάποια δεδομένα δεν γνωστοποιούνται, αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν γνωστοποιούνται, με βάση την ονοματολογία της ΕΑΤ, δηλ. N/A (για μη διαθέσιμα στοιχεία) ή C (για εμπιστευτικά στοιχεία).

Τα δεδομένα δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική βάση, χωρίς να προσδιορίζονται ούτε τα επιμέρους πιστωτικά ιδρύματα ούτε οι επιμέρους επιχειρήσεις επενδύσεων.

Οι παραπομπές στα υποδείγματα COREP, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, παρέχονται στα μέρη 1 έως 4, όπου υπάρχουν.

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τα δεδομένα που αφορούν το έτος ΧΧΧΧ και μετά, σε ενοποιημένη βάση. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η συνέπεια των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Τα υποδείγματα του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης για την υποβολή αναφορών το οποίο καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, οι πληροφορίες για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων αναφέρονται χωριστά, αλλά και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο ενοποίησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων, η ΕΚΤ δημοσιεύει μόνο συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα για τις εποπτευόμενες οντότητες στις οποίες διενεργεί και ασκεί άμεση εποπτεία κατά την ημερομηνία αναφοράς της γνωστοποίησης, οι δε εθνικές αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα μόνο για πιστωτικά ιδρύματα που δεν υπόκεινται στη άμεση εποπτεία της ΕΚΤ.

Συγκεντρώνονται δεδομένα μόνο για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που υπόκεινται στην ΟΚΑ. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν υπόκεινται στο καθεστώς της ΟΚΑ εξαιρούνται από τη διαδικασία συλλογής δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ 1

Ενοποιημένα δεδομένα ανά αρμόδια αρχή (έτος XXXX)

 

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP

Δεδομένα

 

Αριθμός και μέγεθος πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

010

Αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων

 

[Αξία]

020

Σύνολο ενεργητικού στην περιοχή δικαιοδοσίας (σε εκατ. EUR) (1)

 

[Αξία]

030

Σύνολο ενεργητικού στην περιοχή δικαιοδοσίας (σε εκατ. EUR) (1) ως % του ΑΕΠ (2)

 

[Αξία]

 

Αριθμός και μέγεθος αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων (3)

 

 

040

Από τρίτες χώρες

Αριθμός υποκαταστημάτων (4)

 

[Αξία]

050

Σύνολο ενεργητικού των υποκαταστημάτων (σε εκατ. EUR)

 

[Αξία]

060

Αριθμός θυγατρικών (5)

 

[Αξία]

070

Σύνολο ενεργητικού των θυγατρικών (σε εκατ. EUR)

 

[Αξία]

 

Σύνολο κεφαλαίου και κεφαλαιακών απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

080

Σύνολο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου (6)

CA1 (γραμμή 020 / γραμμή 010)

[Αξία]

090

Σύνολο πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου (7)

CA1 (γραμμή 530 / γραμμή 010)

[Αξία]

100

Σύνολο κεφαλαίου της κατηγορίας 2 ως % του συνολικού κεφαλαίου (8)

CA1 (γραμμή 750 / γραμμή 010)

[Αξία]

110

Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων (σε εκατ. EUR) (9)

CA2 (γραμμή 010) * 8 %

[Αξία]

120

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου (%) (10)

CA3 (γραμμή 050)

[Αξία]

 

Αριθμός και μέγεθος επιχειρήσεων επενδύσεων

 

 

130

Αριθμός επιχειρήσεων επενδύσεων

 

[Αξία]

140

Σύνολο ενεργητικού (σε εκατ. EUR) (1)

 

[Αξία]

150

Σύνολο ενεργητικού ως % του ΑΕΠ

 

[Αξία]

 

Σύνολο κεφαλαίου και κεφαλαιακών απαιτήσεων επιχειρήσεων επενδύσεων

 

 

160

Σύνολο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου (6)

CA1 (γραμμή 020 / γραμμή 010)

[Αξία]

170

Σύνολο πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου (7)

CA1 (γραμμή 530 / γραμμή 010)

[Αξία]

180

Σύνολο κεφαλαίου της κατηγορίας 2 ως % του συνολικού κεφαλαίου (8)

CA1 (γραμμή 750 / γραμμή 010)

[Αξία]

190

Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων (σε εκατ. EUR) (9)

CA2 (γραμμή 010) * 8 %

[Αξία]

200

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου (%) (10)

CA3 (γραμμή 050)

[Αξία]


ΜΈΡΟΣ 2

Δεδομένα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο (έτος XXXX)

 

Δεδομένα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP

Δεδομένα

 

Πιστωτικά ιδρύματα: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο

 

 

010

Πιστωτικά ιδρύματα: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων  (11)

CA2 (γραμμή 040) / (γραμμή 010)

[Αξία]

020

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων  (12)

Τυποποιημένη προσέγγιση (SA)

 

[Αξία]

030

Προσέγγιση IRB όταν δεν χρησιμοποιούνται ίδιες εκτιμήσεις ούτε της ζημίας λόγω αθέτησης ούτε των συντελεστών μετατροπής

 

[Αξία]

040

Προσέγγιση IRB όταν χρησιμοποιούνται ίδιες εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης και/ή των συντελεστών μετατροπής

 

[Αξία]

050

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο

SA

CA2 (γραμμή 050) / (γραμμή 040)

[Αξία]

060

Προσέγγιση IRB όταν δεν χρησιμοποιούνται ίδιες εκτιμήσεις ούτε της ζημίας λόγω αθέτησης ούτε των συντελεστών μετατροπής

CR IRB, θεμελιώδης IRB (γραμμή 010, στήλη 260) / CA2 (γραμμή 040)

[Αξία]

070

Προσέγγιση IRB όταν χρησιμοποιούνται ίδιες εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης και/ή των συντελεστών μετατροπής

CR IRB, εξελιγμένη IRB (γραμμή 010, στήλη 260) / CA2 (γραμμή 040)

[Αξία]

080

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά κατηγορία ανοίγματος – IRB

% βάσει του συνολικού ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο – IRB

Προσέγγιση IRB όταν δεν χρησιμοποιούνται ίδιες εκτιμήσεις ούτε της ζημίας λόγω αθέτησης ούτε των συντελεστών μετατροπής

CA2 (γραμμή 250 / γραμμή 240)

[Αξία]

090

Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες

CA2 (γραμμή 260 / γραμμή 240)

[Αξία]

100

Ιδρύματα

CA2 (γραμμή 270 / γραμμή 240)

[Αξία]

110

Επιχειρήσεις — ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 280 / γραμμή 240)

[Αξία]

120

Επιχειρήσεις — Ειδικός δανεισμός

CA2 (γραμμή 290 / γραμμή 240)

[Αξία]

130

Επιχειρήσεις — Άλλα

CA2 (γραμμή 300 / γραμμή 240)

[Αξία]

140

Προσέγγιση IRB όταν χρησιμοποιούνται ίδιες εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης και/ή των συντελεστών μετατροπής

CA2 (γραμμή 310 / γραμμή 240)

[Αξία]

150

Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες

CA2 (γραμμή 320 / γραμμή 240)

[Αξία]

160

Ιδρύματα

CA2 (γραμμή 330 / γραμμή 240)

[Αξία]

170

Επιχειρήσεις — ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 340 / γραμμή 240)

[Αξία]

180

Επιχειρήσεις — Ειδικός δανεισμός

CA2 (γραμμή 350 / γραμμή 240)

[Αξία]

190

Επιχειρήσεις — Άλλα

CA2 (γραμμή 360 / γραμμή 240)

[Αξία]

200

Λιανική τραπεζική — Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 370 / γραμμή 240)

[Αξία]

210

Λιανική τραπεζική — Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία εκτός ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 380 / γραμμή 240)

[Αξία]

220

Λιανική τραπεζική — Αποδεκτά ανακυκλούμενα

CA2 (γραμμή 390 / γραμμή 240)

[Αξία]

230

Λιανική τραπεζική — Άλλα ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 400 / γραμμή 240)

[Αξία]

240

Λιανική τραπεζική — Άλλα εκτός ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 410 / γραμμή 240)

[Αξία]

250

Μετοχικό κεφάλαιο IRB

CA2 (γραμμή 420 / γραμμή 240)

[Αξία]

260

Θέσεις τιτλοποίησης IRB

CA2 (γραμμή 430 / γραμμή 240)

[Αξία]

270

Άλλα στοιχεία του ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις

CA2 (γραμμή 450 / γραμμή 240)

[Αξία]

 

Δεδομένα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP

Δεδομένα

280

Πιστωτικά ιδρύματα: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο

 

 

290

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά κατηγορία ανοίγματος – SA*

% βάσει του συνολικού ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο – SA

Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες

CA2 (γραμμή 070 / γραμμή 050)

[Αξία]

300

Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές

CA2 (γραμμή 080 / γραμμή 050)

[Αξία]

310

Οντότητες του δημόσιου τομέα

CA2 (γραμμή 090 / γραμμή 050)

[Αξία]

320

Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης

CA2 (γραμμή 100 / γραμμή 050)

[Αξία]

330

Διεθνείς οργανισμοί

CA2 (γραμμή 110 / γραμμή 050)

[Αξία]

340

Ιδρύματα

CA2 (γραμμή 120 / γραμμή 050)

[Αξία]

350

Επιχειρήσεις

CA2 (γραμμή 130 / γραμμή 050)

[Αξία]

360

Λιανική τραπεζική

CA2 (γραμμή 140 / γραμμή 050)

[Αξία]

370

Που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας

CA2 (γραμμή 150 / γραμμή 050)

[Αξία]

380

Ανοίγματα σε αθέτηση

CA2 (γραμμή 160 / γραμμή 050)

[Αξία]

390

Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους

CA2 (γραμμή 170 / γραμμή 050)

[Αξία]

400

Καλυμμένα ομόλογα

CA2 (γραμμή 180 / γραμμή 050)

[Αξία]

410

Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση

CA2 (γραμμή 190 / γραμμή 050)

[Αξία]

420

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

CA2 (γραμμή 200 / γραμμή 050)

[Αξία]

430

Μετοχές

CA2 (γραμμή 210 / γραμμή 050)

[Αξία]

440

Άλλα στοιχεία

CA2 (γραμμή 211 / γραμμή 050)

[Αξία]

450

Θέσεις τιτλοποίησης SA

CA2 (γραμμή 220 / γραμμή 050)

[Αξία]

460

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (CRM)

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων  (13)

Απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων

 

[Αξία]

470

Αναλυτική μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων

 

[Αξία]

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο

 

 

480

Επιχειρήσεις επενδύσεων: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων  (14)

CA2 (γραμμή 040) / (γραμμή 010)

[Αξία]

490

Επιχειρήσεις επενδύσεων: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων επενδύσεων  (12)

SA

 

[Αξία]

500

IRB

 

[Αξία]

510

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο  (15)

SA

(CA2 (γραμμή 050) / (γραμμή 040)

[Αξία]

520

IRB

(CA2 (γραμμή 240) / γραμμή 040)

[Αξία]

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την τιτλοποίηση (σε εκατ. EUR)

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP

Δεδομένα

 

Πιστωτικά ιδρύματα: μεταβιβάζουσα οντότητα

 

 

530

Συνολικό ποσό ανοιγμάτων τιτλοποίησης που δημιουργήθηκαν εντός και εκτός ισολογισμού

CR SEC SA (γραμμή 030, στήλη 010) + CR SEC IRB (γραμμή 030, στήλη 010)

[Αξία]

540

Συνολικό ποσό των θέσεων τιτλοποίησης που διακρατήθηκαν (θέσεις τιτλοποίησης - αρχικό άνοιγμα πριν από τους συντελεστές μετατροπής) εντός και εκτός ισολογισμού

CR SEC SA (γραμμή 030, στήλη 050) + CR SEC IRB (γραμμή 030, στήλη 050)

[Αξία]

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα και ζημίες από δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα (εκατ. EUR) (16)

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP

Δεδομένα

550

Χρήση ακινήτων κατοικίας ως εξασφάλισης

Άθροισμα των ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με ακίνητα κατοικίας  (17)

CR IP Losses (γραμμή 010, στήλη 050)

[Αξία]

560

Άθροισμα των ζημιών που προέρχονται από δάνεια έως τα ποσοστά αναφοράς  (18)

CR IP Losses (γραμμή 010, στήλη 010)

[Αξία]

570

Εκ των οποίων: ακίνητα αποτιμώμενα βάσει της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου  (19)

CR IP Losses (γραμμή 010, στήλη 020)

[Αξία]

580

Άθροισμα των συνολικών ζημιών  (20)

CR IP Losses (γραμμή 010, στήλη 030)

[Αξία]

590

Εκ των οποίων: ακίνητα αποτιμώμενα βάσει της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου  (19)

CR IP Losses (γραμμή 010, στήλη 040)

[Αξία]

600

Χρήση εμπορικών ακινήτων ως εξασφάλισης

Άθροισμα των ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα  (17)

CR IP Losses (γραμμή 020, στήλη 050)

[Αξία]

610

Άθροισμα των ζημιών που προέρχονται από δάνεια έως τα ποσοστά αναφοράς  (18)

CR IP Losses (γραμμή 020, στήλη 010)

[Αξία]

620

Εκ των οποίων: ακίνητα αποτιμώμενα βάσει της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου  (19)

CR IP Losses (γραμμή 020, στήλη 020)

[Αξία]

630

Άθροισμα των συνολικών ζημιών  (20)

CR IP Losses (γραμμή 020, στήλη 030)

[Αξία]

640

Εκ των οποίων: ακίνητα αποτιμώμενα βάσει της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου  (19)

CR IP Losses (γραμμή 020, στήλη 040)

[Αξία]


ΜΈΡΟΣ 3

Δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς  (21) (έτος XXXX)

 

Δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP

Δεδομένα

 

Πιστωτικά ιδρύματα: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς

 

 

010

Πιστωτικά ιδρύματα: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων  (22)

CA2 (γραμμή 520) / (γραμμή 010)

[Αξία]

020

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων  (23)

Τυποποιημένη προσέγγιση

 

[Αξία]

030

Εσωτερικά υποδείγματα

 

[Αξία]

040

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς

Τυποποιημένη προσέγγιση

CA2 (γραμμή 530) / (γραμμή 520)

[Αξία]

050

Εσωτερικά υποδείγματα

CA2 (γραμμή 580) / (γραμμή 520)

[Αξία]

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς

 

 

060

Επιχειρήσεις επενδύσεων: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων  (22)

CA2 (γραμμή 520) / (γραμμή 010)

[Αξία]

070

Επιχειρήσεις επενδύσεων: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων επενδύσεων  (23)

Τυποποιημένη προσέγγιση

 

[Αξία]

080

Εσωτερικά υποδείγματα

 

[Αξία]

090

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς

Τυποποιημένη προσέγγιση

CA2 (γραμμή 530) / (γραμμή 520)

[Αξία]

100

Εσωτερικά υποδείγματα

CA2 (γραμμή 580) / (γραμμή 520)

[Αξία]


ΜΈΡΟΣ 4

Δεδομένα σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο (έτος XXXX)

 

Δεδομένα σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP

Δεδομένα

 

Πιστωτικά ιδρύματα: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο

 

 

010

Πιστωτικά ιδρύματα: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων  (24)

CA2 (γραμμή 590) / (γραμμή 010)

[Αξία]

020

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων  (25)

Προσέγγιση βασικού δείκτη (BIA)

 

[Αξία]

030

Τυποποιημένη προσέγγιση (TSA) /

Εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση (ASA)

 

[Αξία]

040

Εξελιγμένη προσέγγιση μέτρησης (AMA)

 

[Αξία]

050

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο

BIA

CA2 (γραμμή 600) / (γραμμή 590)

[Αξία]

060

TSA/ASA

CA2 (γραμμή 610) / (γραμμή 590)

[Αξία]

070

AMA

CA2 (γραμμή 620) / (γραμμή 590)

[Αξία]

 

Πιστωτικά ιδρύματα: Ζημίες λόγω λειτουργικού κινδύνου

 

 

080

Πιστωτικά ιδρύματα: συνολικές ακαθάριστες ζημίες

Συνολικές ακαθάριστες ζημίες ως % του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος  (26)

OPR Details (γραμμή 920, στήλη 080) / OPR ((άθροισμα (γραμμή 010 έως γραμμή 130), στήλη 030)

[Αξία]

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο

 

 

090

Επιχειρήσεις επενδύσεων: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων  (24)

CA2 (γραμμή 590) / (γραμμή 010)

[Αξία]

100

Επιχειρήσεις επενδύσεων: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων επενδύσεων  (25)

BIA

 

[Αξία]

110

TSA/ASA

 

[Αξία]

120

AMA

 

[Αξία]

130

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο

BIA

CA2 (γραμμή 600) / (γραμμή 590)

[Αξία]

140

TSA/ASA

CA2 (γραμμή 610) / (γραμμή 590)

[Αξία]

150

AMA

CA2 (γραμμή 620) / (γραμμή 590)

[Αξία]

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Ζημίες λόγω λειτουργικού κινδύνου

 

 

160

Επιχειρήσεις επενδύσεων: συνολικές ακαθάριστες ζημίες

Συνολικές ακαθάριστες ζημίες ως % του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος  (26)

OPR Details (γραμμή 920, στήλη 080) / OPR ((άθροισμα (γραμμή 010 έως γραμμή 130), στήλη 030)

[Αξία]


ΜΈΡΟΣ 5

Δεδομένα σχετικά με τα εποπτικά μέτρα και τις διοικητικές κυρώσεις  (27) (έτος XXXX)

 

Εποπτικά μέτρα

Δεδομένα

 

Πιστωτικά ιδρύματα

 

010

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

011

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

012

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

013

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

014

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

015

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

016

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίο ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

017

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

018

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

019

για τον περιορισμό/την απαγόρευση της διανομής κερδών ή της πληρωμής τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

020

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

021

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

022

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

023

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

024

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο β) και λοιπές διατάξεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

025

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

026

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

027

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

028

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

029

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

030

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίο ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

031

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

032

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

033

για τον περιορισμό/την απαγόρευση της διανομής κερδών ή της πληρωμής τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

034

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

035

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

036

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

037

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

 

 

 

 

 

Εποπτικά μέτρα

Δεδομένα

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων

 

037

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

038

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

039

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

040

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

041

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

042

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

043

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίο ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

044

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

045

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

046

για τον περιορισμό/την απαγόρευση της διανομής κερδών ή της πληρωμής τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

047

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

048

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

049

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

050

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

051

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο β) και λοιπές διατάξεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

052

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

053

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

054

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

055

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

056

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

057

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίο ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

058

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

059

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

060

για τον περιορισμό/την απαγόρευση της διανομής κερδών ή της πληρωμής τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

061

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

062

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

063

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

064

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

 

 

 

 

 

Διοικητικές κυρώσεις (28)

Δεδομένα

 

Πιστωτικά ιδρύματα

 

065

Διοικητικές κυρώσεις (για παραβιάσεις των απαιτήσεων χορήγησης άδειας / αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών)

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

066

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

067

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και μη επανάληψής της στο μέλλον [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

068

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο νομικό/φυσικό πρόσωπο [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε)]

[Αξία]

069

αναστολές των εκλογικών δικαιωμάτων των μετόχων [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο στ)]

[Αξία]

070

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[ελεύθερο κείμενο]

071

Διοικητικές κυρώσεις (για άλλες παραβιάσεις απαιτήσεων που επιβάλλονται δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 67 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

072

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

073

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και μη επανάληψής της στο μέλλον [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

074

ανακλήσεις της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο γ)]

[Αξία]

075

προσωρινές απαγορεύσεις κατά φυσικού προσώπου να ασκεί καθήκοντα σε πιστωτικά ιδρύματα [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο δ)]

[Αξία]

076

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο νομικό/φυσικό πρόσωπο [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ)]

[Αξία]

077

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[ελεύθερο κείμενο]

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων

 

078

Διοικητικές κυρώσεις (για παραβιάσεις των απαιτήσεων χορήγησης άδειας / αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών)

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

079

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

080

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και μη επανάληψής της στο μέλλον [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

081

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε)]

[Αξία]

082

αναστολές των εκλογικών δικαιωμάτων των μετόχων [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο στ)]

[Αξία]

083

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

084

Διοικητικές κυρώσεις (για άλλες παραβιάσεις απαιτήσεων που επιβάλλονται δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

085

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

086

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και μη επανάληψής της στο μέλλον [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

087

ανακλήσεις της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων επενδύσεων [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο γ)]

[Αξία]

088

προσωρινές απαγορεύσεις κατά φυσικού προσώπου να ασκεί καθήκοντα σε επιχειρήσεις επενδύσεων [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο δ)]

[Αξία]

089

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο νομικό/φυσικό πρόσωπο [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ)]

[Αξία]

090

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (που δεν αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[ελεύθερο κείμενο]

Οι αρμόδιες αρχές δεν δημοσιοποιούν εποπτικές δράσεις ή αποφάσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ιδρύματα. Όταν δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες, οι αρμόδιες αρχές δεν δημοσιοποιούν τυχόν εποπτικά μέτρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ιδρύματα, είτε αυτά λαμβάνονται σε σχέση με ένα μόνον ίδρυμα είτε με όμιλο ιδρυμάτων.


ΜΈΡΟΣ 6

Δεδομένα σχετικά με τις απαλλαγές  (29) (έτος XXXX)

 

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο έβδομο και όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

 

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

(απαλλαγές για θυγατρικές)  (30)

Άρθρο 7 παράγραφος 3

(απαλλαγές για μητρικά ιδρύματα)

010

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων απαλλαγών

[Αξία]

[Αξία]

011

Αριθμός απαλλαγών που χορηγούνται σε μητρικά ιδρύματα που κατέχουν ή διατηρούν συμμετοχές σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες

N/A

[Αξία]

012

Συνολικό ποσό των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (σε εκατ. EUR)

N/A

[Αξία]

013

Ποσοστό των συνολικών ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

N/A

[Αξία]

014

Ποσοστό των απαιτήσεων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που κατανέμονται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

N/A

[Αξία]

 

Άδεια χορηγούμενη σε μητρικά ιδρύματα για τη συμπερίληψη θυγατρικών στον υπολογισμό των απαιτήσεών τους προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

 

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 9 παράγραφος 1

(Μέθοδος μερικής ενοποίησης)

015

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων αδειών

[Αξία]

016

Αριθμός αδειών που χορηγούνται σε μητρικά ιδρύματα για τη συμπερίληψη θυγατρικών εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες στον υπολογισμό της απαίτησής τους

[Αξία]

017

Συνολικό ποσό των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (σε εκατ. EUR)

[Αξία]

018

Ποσοστό των συνολικών ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

[Αξία]

019

Ποσοστό των απαιτήσεων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που κατανέμονται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

[Αξία]

 

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων ρευστότητας που καθορίζονται στο έκτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

 

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 8

(Απαλλαγές ρευστότητας για θυγατρικές)

020

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων απαλλαγών

[Αξία]

021

Αριθμός των απαλλαγών που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, εφόσον όλα τα ιδρύματα της αυτόνομης οντότητας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας έχουν άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος μέλος

[Αξία]

022

Αριθμός των απαλλαγών που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, εφόσον όλα τα ιδρύματα της αυτόνομης οντότητας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας έχουν άδεια λειτουργίας σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη

[Αξία]

023

Αριθμός των απαλλαγών που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, σε ιδρύματα που είναι μέλη του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας

[Αξία]

 

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται στο δεύτερο έως όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

 

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 10

(Πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό)

024

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων απαλλαγών

[Αξία]

025

Αριθμός απαλλαγών που χορηγούνται σε πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό

[Αξία]

026

Αριθμός απαλλαγών που χορηγούνται σε κεντρικούς οργανισμούς

[Αξία]


(1)  Το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού είναι η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού της χώρας για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, μόνο για τις γραμμές 020 και 030, και για την ΕΚΤ η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού των σημαντικών ιδρυμάτων για το σύνολο του ΕΕΜ.

(2)  ΑΕΠ σε τιμές αγοράς· προτεινόμενη πηγή – Eurostat/ΕΚΤ.

(3)  Δεν περιλαμβάνονται οι χώρες του ΕΟΧ.

(4)  Αριθμός υποκαταστημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του ΚΚΑ. Περισσότεροι του ενός τόποι εκμετάλλευσης, τους οποίους έχει εγκαταστήσει στην ίδια χώρα ένα πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να λογίζονται ως ένα μόνον υποκατάστημα.

(5)  Αριθμός θυγατρικών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 16) του ΚΚΑ. Κάθε θυγατρική μιας θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης, που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.

(6)  Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του ΚΚΑ, προς τα ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 118) και στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, εκφρασμένο ως ποσοστό %.

(7)  Δείκτης πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του ΚΚΑ, προς τα ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 118) και στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, εκφρασμένο ως ποσοστό %.

(8)  Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 71 του ΚΚΑ, προς τα ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 118) και στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, εκφρασμένο ως ποσοστό %.

(9)  Το 8 % του συνολικού ποσού του ανοίγματος σε κίνδυνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3, και στα άρθρα 95, 96 και 98 του ΚΚΑ.

(10)  Ο δείκτης των ιδίων κεφαλαίων προς το συνολικό ποσό του ανοίγματος σε κίνδυνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ, εκφρασμένα ως ποσοστό %.

(11)  Δείκτης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχεία α) και στ) του ΚΚΑ, προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3, και στα άρθρα 95, 96 και 98 του ΚΚΑ.

(12)  Εάν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις, λαμβάνεται υπόψη σε καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις. Επομένως, το άθροισμα των ποσοστών που αναφέρονται για τις τρεις προσεγγίσεις μπορεί να είναι υψηλότερο από 100 %.

(13)  Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις, λαμβάνεται υπόψη σε καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις. Επομένως, το άθροισμα των ποσοστών που αναφέρονται μπορεί να είναι υψηλότερο από 100 %.

(14)  Δείκτης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχεία α) και στ) του ΚΚΑ, προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3, και στα άρθρα 95, 96 και 98 του ΚΚΑ.

(15)  Το ποσοστό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που εφαρμόζουν την προσέγγιση SA και IRB, αντιστοίχως, σε σχέση με τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχεία α) και στ) του ΚΚΑ.

(16)  Το ποσό των εκτιμώμενων ζημιών αναφέρεται στην ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.

(17)  Όπως ορίζονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και στ) του ΚΚΑ, αντιστοίχως· η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και η αγοραία αξία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 74) και 76)· μόνο για το τμήμα του ανοίγματος που αντιμετωπίζεται ως πλήρως και καθ' ολοκληρία εξασφαλισμένο, σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του ΚΚΑ·

(18)  Όπως ορίζονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του ΚΚΑ, αντιστοίχως· η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και η αγοραία αξία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 74) και 76).

(19)  Όταν η αξία της εξασφάλισης έχει υπολογιστεί ως αξία του ενυπόθηκου ακινήτου.

(20)  Όπως ορίζονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) του ΚΚΑ, αντιστοίχως· η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και η αγοραία αξία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 74) και 76).

(21)  Το υπόδειγμα περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα ιδρύματα, και όχι μόνο για εκείνα με θέσεις κινδύνου αγοράς.

(22)  Δείκτης του συνολικού ποσού του ανοίγματος σε κίνδυνο για τους κινδύνους θέσης, συναλλάγματος και βασικών εμπορευμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) σημεία i) και iii) του ΚΚΑ, και στο άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ, προς το συνολικό ποσό του ανοίγματος σε κίνδυνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3, και στα άρθρα 95, 96 και 98 του ΚΚΑ (ποσοστό %).

(23)  Εάν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις, λαμβάνεται υπόψη σε καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις. Επομένως, το άθροισμα των ποσοστών που αναφέρονται μπορεί να είναι υψηλότερο από 100 %, αλλά και χαμηλότερο από 100 %, καθώς οι οντότητες με μικρό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν είναι υποχρεωμένες να προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς.

(24)  Δείκτης του συνολικού ποσού του ανοίγματος σε κίνδυνο για τον λειτουργικό κίνδυνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του ΚΚΑ, προς το συνολικό ποσό του ανοίγματος σε κίνδυνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3, και στα άρθρα 95, 96 και 98 του ΚΚΑ (ποσοστό %).

(25)  Εάν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις, λαμβάνεται υπόψη σε καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις. Επομένως, το άθροισμα των ποσοστών που αναφέρονται μπορεί να είναι υψηλότερο από 100 %, αλλά και χαμηλότερο από 100 %, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων δεν είναι υποχρεωμένες να καταλογίζουν κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο.

(26)  Μόνο όσον αφορά οντότητες οι οποίες χρησιμοποιούν την προσέγγιση AMA ή TSA/ASA· λόγος του συνολικού ποσού ζημίας για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς προς το άθροισμα του σχετικού δείκτη για τραπεζικές δραστηριότητες που υπόκεινται στην TSA/ASA και στην AMA για το τελευταίο έτος (ποσοστό %).

(27)  Οι πληροφορίες παρέχονται με βάση την ημερομηνία της απόφασης.

Λόγω διαφορών στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και στις πρακτικές και προσεγγίσεις εποπτείας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται στον παρόντα πίνακα ενδέχεται να μην επιτρέπουν την ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των περιοχών δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε συμπεράσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά, εάν δεν εξεταστούν με προσοχή οι εν λόγω διαφορές.

(28)  Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν όλες τις διοικητικές κυρώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στην περιοχή δικαιοδοσίας τους έως την ημερομηνία αναφοράς για τη γνωστοποίηση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου επιτρέπεται η δημοσίευση των διοικητικών κυρώσεων που υπόκεινται σε προσφυγή, αναφέρουν επίσης τις εν λόγω διοικητικές κυρώσεις, εκτός εάν έχει εκδοθεί η απόφαση της προσφυγής για την ακύρωση της διοικητικής κύρωσης.

(29)  Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απαλλαγής βάσει του συνολικού αριθμού των απαλλαγών από την αρμόδια αρχή, οι οποίες εξακολουθούν να παράγουν αποτελέσματα ή είναι σε ισχύ. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται περιορίζονται στις οντότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί απαλλαγή. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, δηλ. δεν αποτελούν μέρος της τακτικής υποβολής αναφορών, αναφέρονται ως «N/A».

(30)  Ο αριθμός των ιδρυμάτων στα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή χρησιμοποιείται ως βάση για τη μέτρηση των απαλλαγών.