3.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/897 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Μαρτίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής όσον αφορά την προσθήκη στο παράρτημα I επαλήθευσης της συμμόρφωσης βάσει διακινδύνευσης και την εφαρμογή των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») ασκεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους σχεδιασμού, κατασκευής ή νηολόγησης που αφορούν την πιστοποίηση σχεδιασμού. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ο Οργανισμός παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις που του υποβάλλονται και εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα τη βάση πιστοποίησης, τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και τη βάση πιστοποίησης των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής (2), ο αιτών λαμβάνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό αφού αποδειχθεί ότι το προς πιστοποίηση προϊόν πληροί την εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης, καθώς και τις εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποίησης αξιοπλοΐας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Οι αιτούντες τα εν λόγω πιστοποιητικά οφείλουν να αποδεικνύουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με όλες τις πτυχές της καθορισμένης βάσης πιστοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ο Οργανισμός είτε ο ίδιος είτε μέσω εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας ή ειδικευμένων φορέων, διεξάγει τις διερευνήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των οικείων καθηκόντων πιστοποίησης. Ο Οργανισμός αξιολογεί τις αιτήσεις, αλλά δεν υποχρεούται να διενεργεί διεξοδική διερεύνηση σε όλες τις περιπτώσεις δυνάμει του άρθρου 83 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139. Ως εκ τούτου, για να μετριαστεί με καλύτερο τρόπο τυχόν διακινδύνευση της ασφάλειας λόγω της επιλεκτικότητας των διερευνήσεων και για να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα της διαδικασίας πιστοποίησης, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένα κριτήρια επιλογής που θα επιτρέπουν να προσδιορίζεται ποιες αποδείξεις συμμόρφωσης θα πρέπει να επαληθεύει ο Οργανισμός και πόσο διεξοδικά. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές εποπτείας και διαχείρισης της ασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτημα 19 της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία («η σύμβαση του Σικάγου»).

(3)

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 οι κάτοχοι εγκρίσεων φορέα σχεδιασμού λαμβάνουν ορισμένες αποφάσεις πιστοποίησης αντί του Οργανισμού, σύμφωνα με τους όρους της έγκρισής τους και με τις σχετικές διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης σχεδιασμού. Βάσει της πείρας από αυτά τα δικαιώματα και προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, λαμβανομένων δε παράλληλα υπόψη των διακινδυνεύσεων της αεροπορικής ασφάλειας και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, οι κάτοχοι εγκρίσεων φορέα σχεδιασμού θα πρέπει να δικαιούνται επίσης να πιστοποιούν ορισμένες μετατροπές μείζονος σημασίας στα πιστοποιητικά τύπου και να εκδίδουν ορισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου. Για να περιοριστούν οι διακινδυνεύσεις της αεροπορικής ασφάλειας και λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, τα νέα αυτά δικαιώματα θα πρέπει να αφορούν μόνο την πιστοποίηση μείζονος σημασίας μετατροπών περιορισμένου νεωτεριστικού χαρακτήρα και θα πρέπει να χορηγούνται μόνο στους κατόχους που είναι ικανοί να ασκούν ορθά τα νέα αυτά δικαιώματα. Η ικανότητα αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω της επίδειξης ικανοποιητικών επιδόσεων σε προηγούμενες ανάλογες μετατροπές μείζονος σημασίας με τη συμμετοχή του Οργανισμού.

(4)

Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε η ενότητα Α να καθορίζει τις απαιτήσεις που είναι εφαρμοστέες μόνο για τους αιτούντες οποιοδήποτε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα και για τους κατόχους του, και η ενότητα Β να καθορίζει τις απαιτήσεις που είναι εφαρμοστέες μόνο για τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων είναι ο Οργανισμός.

(5)

Οι αερομεταφορείς οφείλουν να διεξάγουν πτήσεις ελέγχου μετά τη συντήρηση για να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία ορισμένων συστημάτων των αεροσκαφών, η οποία δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί στο έδαφος. Από ατυχήματα ή σοβαρά περιστατικά που σημειώθηκαν στο παρελθόν κατά τις πτήσεις αυτές προκύπτει ότι ορισμένες πτήσεις ελέγχου της συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται βάσει πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας) αλλά να απαιτείται πτητική άδεια. Ως εκ τούτου, η πτήση αεροσκάφους για την ανίχνευση βλαβών ή τον έλεγχο της λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων συστημάτων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού μετά τη συντήρηση θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των πτήσεων για τις οποίες απαιτείται πτητική άδεια.

(6)

Θα πρέπει να διορθωθούν ορισμένες ανακολουθίες μεταξύ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 όσον αφορά το περιεχόμενο της βάσης πιστοποίησης τύπου και τη διαδικασία κοινοποίησης.

(7)

Το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 ορίζει ότι, όσον αφορά τον θόρυβο και τις εκπομπές, τα αεροσκάφη καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που περιλαμβάνονται στην τροποποίηση 12 του τόμου I, στην τροποποίηση 9 του τόμου II και στην αρχική έκδοση του τόμου III του παραρτήματος 16 της σύμβασης του Σικάγου, όπως εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

(8)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που περιέχονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου. Επιπλέον, δεδομένου ότι το παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου προβλέπει εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για συγκεκριμένους κινητήρες ή αεροσκάφη, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς παραγωγής να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή τους για να εξαιρούνται από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

(9)

Επιπροσθέτως, προκειμένου να εξαλειφθούν τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των προτύπων και των συνιστώμενων πρακτικών και του σχετικού υλικού καθοδήγησης για την πιστοποίηση αεροσκαφών και κινητήρων, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 θα πρέπει να τροποποιηθούν για να καταστούν πιο σαφείς.

(10)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Είναι αναγκαίο να παρασχεθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν στο τροποποιημένο κανονιστικό πλαίσιο που δημιουργείται λόγω των μέτρων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στις γνώμες 07/2016 (3), 01/2017 (4) και 09/2017 (5) που εξέδωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια):

«ια)   “δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας (OSD)”: δεδομένα τα οποία αποτελούν μέρος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου και αποτελούνται από όλα τα εξής στοιχεία:

i)

την ελάχιστη διδακτέα ύλη για την απόκτηση ειδικότητας χειριστή σε τύπο, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της ειδικότητας σε τύπο·

ii)

τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής των δεδομένων πηγής επικύρωσης αεροσκάφους προς υποστήριξη της αντικειμενικής πιστοποίησης προσομοιωτών ή των προσωρινών δεδομένων προς υποστήριξη της προσωρινής πιστοποίησής τους·

iii)

την ελάχιστη διδακτέα ύλη για την απόκτηση ειδικότητας σε τύπο του προσωπικού πιστοποίησης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της ειδικότητας σε τύπο·

iv)

τον προσδιορισμό του τύπου ή της παραλλαγής για το πλήρωμα θαλάμου επιβατών και δεδομένα ειδικού τύπου για το πλήρωμα θαλάμου επιβατών·

v)

τον βασικό κατάλογο ελάχιστου εξοπλισμού·»·

2)

στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για να εξαιρεθεί από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 (*1).

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).»·"

3)

το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την/τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία: 9 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], με εξαίρεση το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το σημείο 11, τα σημεία 13 έως 14, τα σημεία 23 έως 26, το σημείο 28, το σημείο 30, την 21.B.85 στο σημείο 40 και το σημείο 43 του παραρτήματος, τα οποία εφαρμόζονται από την/τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1).

(3)  Γνώμη 07/2016: Ενσωμάτωση των απαιτήσεων σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής στο Μέρος-21

(4)  Γνώμη 01/2017: Πτήσεις ελέγχου της συντήρησης

(5)  Γνώμη 09/2017: Εφαρμογή των τροποποιήσεων που αποφασίστηκαν στη 10η συνεδρίαση της CAEP όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές και τον θόρυβο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

ο πίνακας περιεχομένων αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Περιεχόμενα

21.1.   Γενικά

ΕΝΟΤΗΤΑ Α —   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A —   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.Α.1

Πεδίο εφαρμογής

21.A.2

Ανάληψη πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου

21.A.3A

Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα

21.A.3B

Οδηγίες αξιοπλοΐας

21.A.4

Συντονισμός σχεδιασμού και παραγωγής

ΤΜΗΜΑ Β —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.Α.11

Πεδίο εφαρμογής

21.A.13

Επιλεξιμότητα

21.A.14

Απόδειξη ικανότητας

21.A.15

Αίτηση

21.A.19

Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου

21.A.20

Απόδειξη της συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας

21.A.21

Απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

21.Α.31

Σχεδιασμός τύπου

21.A.33

Επιθεωρήσεις και δοκιμές

21.A.35

Πτητικές δοκιμές

21.Α.41

Πιστοποιητικό τύπου

21.A.44

Υποχρεώσεις του κατόχου

21.A.47

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.51

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.55

Τήρηση αρχείων

21.A.57

Εγχειρίδια

21.A.61

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21.A.62

Διαθεσιμότητα δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας

(ΤΜΗΜΑ Γ —   ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ —   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.90A

Πεδίο εφαρμογής

21A.90B

Συνήθεις τροποποιήσεις

21.A.91

Ταξινόμηση τροποποιήσεων σε πιστοποιητικό τύπου

21.A.92

Επιλεξιμότητα

21.A.93

Αίτηση

21.A.95

Απαιτήσεις για την έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας

21.A.97

Απαιτήσεις για την έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας

21.A.101

Βάση πιστοποίησης τύπου, βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου

21.A.105

Τήρηση αρχείων

21.A.107

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21.A.108

Διαθεσιμότητα δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας

21.A.109

Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

ΤΜΗΜΑ Ε —   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.111

Πεδίο εφαρμογής

21.A.112A

Επιλεξιμότητα

21.A.112B

Απόδειξη ικανότητας

21.A.113

Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

21.A.115

Απαιτήσεις για την έγκριση τροποποιήσεων μείζονος σημασίας υπό μορφή συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

21.A.116

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.117

Μετατροπές σε εξάρτημα προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου

21.A.118A

Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

21.A.118B

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.119

Εγχειρίδια

21.A.120A

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21.A.120B

Διαθεσιμότητα δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.A.121

Πεδίο εφαρμογής

21.A.122

Επιλεξιμότητα

21.A.124

Αίτηση

21.A.125A

Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

21.A.125B

Ευρήματα

21.A.125Γ

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.126

Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής

21.A.127

Δοκιμές: αεροσκάφη

21.A.128

Δοκιμές: κινητήρες και έλικες

21.A.129

Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

21.A.130

Δήλωση συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ Ζ —   ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.A.131

Πεδίο εφαρμογής

21.A.133

Επιλεξιμότητα

21.A.134

Αίτηση

21.A.135

Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής

21.Α.139

Σύστημα ποιότητας

21.A.143

Εγχειρίδιο λειτουργίας

21.A.145

Απαιτήσεις έγκρισης

21.A.147

Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής

21.A.148

Τροποποιήσεις όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης

21.A.149

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.151

Όροι έγκρισης

21.A.153

Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

21.A.157

Διερευνήσεις

21.A.158

Ευρήματα

21.A.159

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.Α.163

Δικαιώματα

21.A.165

Υποχρεώσεις του κατόχου

ΤΜΗΜΑ Η —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21.A.171

Πεδίο εφαρμογής

21.A.172

Επιλεξιμότητα

21.A.173

Ταξινόμηση

21.A.174

Αίτηση

21.A.175

Γλώσσα

21.A.177

Τροποποίηση ή μετατροπή

21.Α.179

Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

21.A.180

Επιθεωρήσεις

21.A.181

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.182

Ταυτοποίηση αεροσκάφους

ΤΜΗΜΑ Θ —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21.A.201

Πεδίο εφαρμογής

21.A.203

Επιλεξιμότητα

21.A.204

Αίτηση

21.A.207

Τροποποίηση ή μετατροπή

21.Α.209

Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

21.A.210

Επιθεωρήσεις

21.A.211

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

ΤΜΗΜΑ I —   ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21.A.231

Πεδίο εφαρμογής

21.A.233

Επιλεξιμότητα

21.A.234

Αίτηση

21.A.235

Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού

21.A.239

Σύστημα διασφάλισης του σχεδιασμού

21.Α.243

Δεδομένα

21.A.245

Απαιτήσεις έγκρισης

21.A.247

Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

21.A.249

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.251

Όροι έγκρισης

21.A.253

Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

21.A.257

Διερευνήσεις

21.A.258

Ευρήματα

21.A.259

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.Α.263

Δικαιώματα

21.A.265

Υποχρεώσεις του κατόχου

ΤΜΗΜΑ IΑ —   ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

21.A.301

Πεδίο εφαρμογής

21.A.303

Συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις

21.A.305

Έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού

21.A.307

Διάθεση εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς εγκατάσταση

(ΤΜΗΜΑ IΒ —   ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ IΓ —   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

21.A.431A

Πεδίο εφαρμογής

21.A.431B

Συνήθεις επισκευές

21.A.432Α

Επιλεξιμότητα

21.A.432Β

Απόδειξη ικανότητας

21.A.432Γ

Αίτηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής

21.A.433

Απαιτήσεις για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής

21.A.435

Ταξινόμηση και έγκριση σχεδιασμών επισκευής

21.A.439

Παραγωγή εξαρτημάτων επισκευής

21.A.441

Εκτέλεση επισκευής

21.A.443

Περιορισμοί

21.A.445

Μη αποκατασταθείσα ζημία

21.A.447

Τήρηση αρχείων

21.A.449

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21.A.451

Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

(ΤΜΗΜΑ IΔ —   ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ IΕ —   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

21.A.601

Πεδίο εφαρμογής

21.A.602Α

Επιλεξιμότητα

21.A.602Β

Απόδειξη ικανότητας

21.A.603

Αίτηση

21.A.604

Εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU)

21.Α.605

Απαιτήσεις δεδομένων

21.A.606

Απαιτήσεις για την έκδοση εξουσιοδότησης ETSO

21.A.607

Δικαιώματα εξουσιοδότησης ETSO

21.A.608

Δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων (DDP)

21.A.609

Υποχρεώσεις των κατόχων εξουσιοδοτήσεων ETSO

21.A.610

Έγκριση απόκλισης

21.A.611

Τροποποιήσεις σχεδιασμού

21.A.613

Τήρηση αρχείων

21.A.615

Επιθεώρηση από τον Οργανισμό

21.A.619

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.621

Δυνατότητα μεταβίβασης

ΤΜΗΜΑ IΣΤ —   ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

21.A.701

Πεδίο εφαρμογής

21.A.703

Επιλεξιμότητα

21.A.705

Αρμόδια αρχή

21.A.707

Αίτηση για χορήγηση πτητικής αδείας

21.A.708

Συνθήκες πτήσης

21.A.709

Αίτηση έγκρισης συνθηκών πτήσης

21.A.710

Έγκριση συνθηκών πτήσης

21.A.711

Έκδοση πτητικής αδείας

21.A.713

Αλλαγές

21.A.715

Γλώσσα

21.A.719

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.721

Επιθεωρήσεις

21.A.723

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.725

Ανανέωση πτητικής αδείας

21.A.727

Υποχρεώσεις του κατόχου πτητικής αδείας

21.A.729

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ IΖ —   ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

21.A.801

Ταυτοποίηση προϊόντων

21.A.803

Χειρισμός των στοιχείων ταυτοποίησης

21.A.804

Ταυτοποίηση εξαρτημάτων και εξοπλισμού

21.A.805

Ταυτοποίηση κρίσιμων εξαρτημάτων

21.A.807

Ταυτοποίηση ειδών ETSO

ΕΝΟΤΗΤΑ B —   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑ A —   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.B.5

Πεδίο εφαρμογής

21.B.20

Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής

21.B.25

Απαιτήσεις για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής

21.B.30

Γραπτές διαδικασίες

21.B.35

Αλλαγές στην οργάνωση και τις διαδικασίες

21.B.40

Επίλυση διαφορών

21.B.45

Υποβολή αναφορών/συντονισμός

21.Β.55

Τήρηση αρχείων

21.Β.60

Οδηγίες αξιοπλοΐας

ΤΜΗΜΑ Β —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.Β.70

Προδιαγραφές πιστοποίησης

21.Β.75

Ειδικοί όροι

21.B.80

Βάση πιστοποίησης τύπου για πιστοποιητικό τύπου ή για περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου

21.B.82

Βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας για πιστοποιητικό τύπου ή για περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους

21.B.85

Καθορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και των προδιαγραφών πιστοποίησης για πιστοποιητικό τύπου ή για περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου

21.B.100

Επίπεδο συμμετοχής

21.B.103

Έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

(ΤΜΗΜΑ Γ —   ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ —   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.B.105

Βάση πιστοποίησης τύπου, απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας για τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου

21.B.107

Έκδοση έγκρισης τροποποίησης πιστοποιητικού τύπου

ΤΜΗΜΑ Ε —   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.B.109

Βάση πιστοποίησης τύπου, απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου

21.B.111

Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.B.120

Διερεύνηση

21.Β.125

Ευρήματα

21.Β.130

Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

21.B.135

Διατήρηση του εγγράφου συμφωνίας

21.B.140

Τροποποίηση εγγράφου συμφωνίας

21.B.145

Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση εγγράφου συμφωνίας

21.Β.150

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Ζ —   ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.B.220

Διερεύνηση

21.Β.225

Ευρήματα

21.B.230

Έκδοση πιστοποιητικού

21.B.235

Συνεχής επιτήρηση

21.B.240

Τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής

21.B.245

Αναστολή και ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής

21.Β.260

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Η —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21.B.320

Διερεύνηση

21.B.325

Έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας

21.B.326

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

21.B.327

Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

21.B.330

Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

21.Β.345

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Θ —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21.B.420

Διερεύνηση

21.B.425

Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου

21.B.430

Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού θορύβου

21.Β.445

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ I —   ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ IΑ —   ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΤΜΗΜΑ IΒ —   ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ IΓ —   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

21.B.450

Βάση πιστοποίησης τύπου και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας

21.B.453

Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής

(ΤΜΗΜΑ IΔ —   ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ IΕ —   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

21.B.480

Έκδοση εξουσιοδότησης ETSO

ΤΜΗΜΑ IΣΤ —   ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

21.B.520

Διερεύνηση

21.Β.525

Έκδοση πτητικών αδειών

21.B.530

Ανάκληση πτητικών αδειών

21.Β.545

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ IΖ —   ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσαρτήματα

Προσάρτημα I —

Έντυπο 1 του EASA — Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης·

Προσάρτημα II —

Έντυπο 15α του EASA — Πιστοποιητικό επανεξέτασης της αξιοπλοΐας·

Προσάρτημα III —

Έντυπο 20α του EASA — Πτητική άδεια·

Προσάρτημα IV —

Έντυπο 20β του EASA — Πτητική άδεια (εκδοθείσα από εγκεκριμένους φορείς)·

Προσάρτημα V —

Έντυπο 24 του EASA — Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας·

Προσάρτημα VI —

Έντυπο 25 του EASA — Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας·

Προσάρτημα VII —

Έντυπο 45 του EASA — Πιστοποιητικό θορύβου·

Προσάρτημα VIII —

Έντυπο 52 του EASA — Δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους·

Προσάρτημα IX —

Έντυπο 53 του EASA — Πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία·

Προσάρτημα X —

Έντυπο 55 του EASA — Πιστοποιητικό έγκρισης φορέα παραγωγής·

Προσάρτημα XI —

Έντυπο 65 του EASA — Έγγραφο συμφωνίας για παραγωγή χωρίς την έγκριση του φορέα παραγωγής·

Προσάρτημα XII —

Κατηγορίες πτητικών δοκιμών και συναφής εξειδίκευση του πληρώματος πτητικών δοκιμών 85.»·

2)

η 21.A.14 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Αιτών πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, την οποία έχει εκδώσει ο Οργανισμός σύμφωνα με το τμήμα I.»·

β)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), αιτών μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του με την αποδοχή του οικείου προγράμματος πιστοποίησης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την 21.A.15 στοιχείο β) από τον Οργανισμό, εφόσον το προϊόν προς πιστοποίηση είναι:

1.

αεροσκάφος ELA1 ή

2.

κινητήρας ή έλικας που έχει εγκατασταθεί σε αεροσκάφος ELA1.»·

3)

η 21.A.15 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία β), γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα προκαταρκτικά περιγραφικά δεδομένα του προϊόντος, τη χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν και το είδος των λειτουργιών για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση. Επιπλέον, περιλαμβάνει ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση με πρόγραμμα πιστοποίησης της απόδειξης συμμόρφωσης σύμφωνα με την 21.Α.20, αποτελούμενο από:

1.

λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού τύπου, καθώς και όλων των διαμορφώσεων προς πιστοποίηση·

2.

τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά και περιορισμούς λειτουργίας·

3.

τη χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν και το είδος των λειτουργιών για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση·

4.

πρόταση για την αρχική βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και για τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις επιλογές που προσδιορίζονται στις 21.B.80, 21.B.82 και 21.B.85·

5.

πρόταση ανάλυσης του προγράμματος πιστοποίησης ανά κατάλληλες ομάδες δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένης πρότασης για τα μέσα συμμόρφωσης και τα συναφή έγγραφα συμμόρφωσης·

6.

πρόταση για την αξιολόγηση κατάλληλων ομάδων δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα μη διαπιστωθείσας περίπτωσης μη συμμόρφωσης προς τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας ή τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και ο ενδεχόμενος αντίκτυπος της εν λόγω περίπτωσης μη συμμόρφωσης στην ασφάλεια του προϊόντος και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στην 21.B.100 στοιχείο α) σημεία 1 έως 4. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση για τη συμμετοχή του Οργανισμού στην επαλήθευση των δραστηριοτήτων και των δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης και

7.

χρονοδιάγραμμα του έργου που περιλαμβάνει τα κυριότερα ορόσημα.

γ)

Μετά την αρχική υποβολή του στον Οργανισμό, το πρόγραμμα πιστοποίησης επικαιροποιείται από τον αιτούντα όποτε επέρχονται αλλαγές στο έργο πιστοποίησης, οι οποίες επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα σημεία 1 έως 7 του στοιχείου β).

δ)

Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους περιλαμβάνει, ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση, με συμπλήρωμα αίτησης για την έγκριση των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας.»·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ε) και στ):

«ε)

Αίτηση για πιστοποιητικό τύπου ή για περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου μεγάλου αεροπλάνου ή μεγάλου στροφόπτερου ισχύει για πέντε έτη, ενώ η αίτηση για οιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου ισχύει για τρία έτη, εκτός εάν ο αιτών αποδείξει κατά την υποβολή της αίτησης ότι για το προϊόν του απαιτείται μεγαλύτερη χρονική περίοδος για να αποδείξει και να δηλώσει τη συμμόρφωσή του και εφόσον ο Οργανισμός συμφωνεί με την εν λόγω μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

στ)

Στην περίπτωση που πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου δεν έχει εκδοθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο ε), ο αιτών μπορεί:

1.

να υποβάλει νέα αίτηση και να συμμορφωθεί με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν και κοινοποιήθηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις 21.B.80, 21.B.82 και 21.B.85 για την ημερομηνία της νέας αίτησης ή

2.

να αιτηθεί παράταση της χρονικής περιόδου που καθορίζεται στο στοιχείο ε) και να προτείνει νέα ημερομηνία για την έκδοση του πιστοποιητικού τύπου ή του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών συμμορφώνεται με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν και κοινοποιήθηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις 21.B.80, 21.B.82 και 21.B.85 για ημερομηνία που θα επιλεγεί από τον αιτούντα. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν προηγείται της νέας ημερομηνίας που προτείνει ο αιτών για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου κατά διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών για την αίτηση για πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου μεγάλου αεροπλάνου ή μεγάλου στροφόπτερου, και των τριών ετών για αίτηση για οιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου.»·

4)

η 21.A.16A απαλείφεται·

5)

η 21.A.16B απαλείφεται·

6)

η 21.A.17A απαλείφεται·

7)

η 21.A.17B απαλείφεται·

8)

η 21.A.18 απαλείφεται·

9)

οι 21.A.20 και 21.A.21 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.20   Απόδειξη της συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας

α)

Μετά την αποδοχή του προγράμματος πιστοποίησης από τον Οργανισμό, ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στον αιτούντα από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85, και υποβάλλει στον Οργανισμό τα μέσα με τα οποία αποδείχθηκε η συμμόρφωση.

β)

Ο αιτών αναφέρει στον Οργανισμό οιεσδήποτε δυσκολίες ή συμβάντα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία απόδειξης της συμμόρφωσης τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά είτε την αξιολόγηση διακινδύνευσης σύμφωνα με την 21.A.15 στοιχείο β) σημείο 6, είτε το πρόγραμμα πιστοποίησης, ή που ενδέχεται να καταστήσουν άλλως αναγκαία την αλλαγή του επιπέδου συμμετοχής του Οργανισμού που είχε κοινοποιηθεί προηγουμένως στον αιτούντα σύμφωνα με την 21.B.100 στοιχείο γ).

γ)

Ο αιτών καταχωρίζει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης μαζί με τα έγγραφα συμμόρφωσης, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα πιστοποίησης.

δ)

Μετά την ολοκλήρωση όλων των αποδείξεων συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης, καθώς και οιωνδήποτε επιθεωρήσεων και δοκιμών σύμφωνα με την 21.A.33, και μετά τη διενέργεια όλων των πτητικών δοκιμών σύμφωνα με την 21.Α.35, ο αιτών δηλώνει ότι:

1.

έχει αποδείξει τη συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν και κοινοποιήθηκαν από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης που αποδέχθηκε ο Οργανισμός, και

2.

δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.

ε)

Ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό τη δήλωση συμμόρφωσης που προβλέπεται στο στοιχείο δ). Εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος κατάλληλης έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η δήλωση συμμόρφωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος I και υποβάλλεται στον Οργανισμό.

21.A.21   Απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

α)

Για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου προϊόντος ή, όταν το αεροσκάφος δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, ο αιτών:

1.

αποδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με την 21.A.14·

2.

συμμορφώνεται με την 21.A.20·

3.

αποδεικνύει ότι, για τον κινητήρα και τον έλικα, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στο αεροσκάφος:

A)

έχει εκδοθεί ή καθορισθεί πιστοποιητικό τύπου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή

Β)

έχει αποδειχθεί η συμμόρφωσή τους με τη βάση πιστοποίησης τύπου αεροσκάφους και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που έχει καθορίσει και κοινοποιήσει ο Οργανισμός καθόσον απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφαλούς πτήσης του αεροσκάφους.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) σημείο 2, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος που περιλαμβάνεται στη δήλωση κατά την 21.A.20 στοιχείο δ), ο αιτών δικαιούται να του χορηγηθεί το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους προτού αποδείξει συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πραγματικά τα εν λόγω δεδομένα.»·

10)

η 21.A.23 απαλείφεται·

11)

στην 21.A.31 στοιχείο α), το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

κάθε άλλο στοιχείο που επιτρέπει τον συγκριτικό καθορισμό της αξιοπλοΐας και, αν συντρέχει περίπτωση, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών μεταγενέστερων προϊόντων του ιδίου τύπου.»·

12)

η 21.A.33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.33   Επιθεωρήσεις και δοκιμές

α)

(ενδέχεται να συμπληρωθεί)

β)

Πριν από την εκτέλεση κάθε δοκιμής κατά τη διάρκεια της απόδειξης συμμόρφωσης που απαιτείται κατά την 21.Α.20, ο αιτών έχει επαληθεύσει:

1.

όσον αφορά το δοκίμιο:

i)

ότι τα υλικά και οι διαδικασίες πληρούν επαρκώς τις προδιαγραφές του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου·

ii)

ότι τα εξαρτήματα των προϊόντων πληρούν επαρκώς τα σχέδια του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου και

iii)

ότι οι διαδικασίες παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης πληρούν επαρκώς τις καθοριζόμενες στον προτεινόμενο σχεδιασμό τύπου και

2.

όσον αφορά τον εξοπλισμό δοκιμών και μετρήσεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή, ότι αρμόζει για τη δοκιμή και είναι κατάλληλα βαθμονομημένος.

γ)

Βάσει των επαληθεύσεων που διεξάγονται σύμφωνα με το στοιχείο β), ο αιτών εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης στην οποία απαριθμούνται όλες οι ενδεχόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, μαζί με αιτιολόγηση που τεκμηριώνει ότι δεν θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της δοκιμής, και παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να προβεί στην επιθεώρηση που κρίνει αναγκαία για να εξακριβωθεί η εγκυρότητα της εν λόγω δήλωσης.

δ)

Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα:

1.

να επανεξετάσει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδειξη συμμόρφωσης και

2.

να διενεργήσει ή να παραστεί σε οποιαδήποτε δοκιμή ή επιθεώρηση που διεξάγεται με σκοπό την απόδειξη της συμμόρφωσης.

ε)

Για όλες τις δοκιμές και επιθεωρήσεις στις οποίες παρέστη ή τις οποίες διενέργησε ο Οργανισμός σύμφωνα με το στοιχείο δ) σημείο 2:

1.

ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό την προβλεπόμενη στο στοιχείο γ) δήλωση συμμόρφωσης και

2.

δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο δοκίμιο, τη δοκιμή και τον εξοπλισμό μετρήσεων που επηρεάζει την εγκυρότητα της δήλωσης συμμόρφωσης κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης της προβλεπόμενης στο στοιχείο γ) δήλωσης συμμόρφωσης και της υποβολής του δοκιμίου στον Οργανισμό για δοκιμή.»·

13)

η 21.A.41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.Α.41   Πιστοποιητικό τύπου

Το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό τύπου, τους περιορισμούς λειτουργίας, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για την αξιοπλοΐα και τις εκπομπές, την εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης τύπου και τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας βάσει των οποίων ο Οργανισμός καθορίζει τη συμμόρφωση, καθώς και κάθε άλλο όρο ή περιορισμό που ορίζουν οι εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποίησης και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν. Επιπλέον, το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους περιλαμβάνουν την εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας και το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για τον θόρυβο. Το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου και του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου του αεροσκάφους περιλαμβάνει το αρχείο συμμόρφωσης προς τις εκπομπές CO2 και το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα περιλαμβάνει το αρχείο συμμόρφωσης προς τις εκπομπές καυσαερίων.»·

14)

η 21.A.91 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.91   Ταξινόμηση τροποποιήσεων σε πιστοποιητικό τύπου

Οι τροποποιήσεις σε πιστοποιητικό τύπου ταξινομούνται ως ελάσσονος και μείζονος σημασίας. Οι “τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας” δεν επηρεάζουν σημαντικά τη μάζα, τη ζυγοστάθμιση, τη δομική αντοχή, την αξιοπιστία, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας ή άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του προϊόντος ή τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του. Με την επιφύλαξη της 21.A.19, κάθε άλλη τροποποίηση συνιστά “τροποποίηση μείζονος σημασίας” βάσει του παρόντος τμήματος. Οι τροποποιήσεις μείζονος και ελάσσονος σημασίας εγκρίνονται σύμφωνα με την 21.A.95 ή την 21.A.97, κατά περίπτωση, και προσδιορίζονται δεόντως.»·

15)

η 21.A.93 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.93   Αίτηση

α)

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης πιστοποιητικού τύπου υποβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που καθορίζει ο Οργανισμός.

β)

Η αίτηση περιλαμβάνει ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση με πρόγραμμα πιστοποίησης για την απόδειξη της συμμόρφωσης σύμφωνα με την 21.Α.20, αποτελούμενο από:

1.

περιγραφή της τροποποίησης όπου προσδιορίζονται:

i)

η/οι διαμόρφωση/-εις του προϊόντος στο πιστοποιητικό τύπου που πρόκειται να τροποποιηθεί·

ii)

όλα τα τμήματα του προϊόντος στο πιστοποιητικό τύπου, συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων εγχειριδίων, που μετατρέπονται ή επηρεάζονται από την τροποποίηση· και

iii)

όταν η τροποποίηση επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, οιαδήποτε αναγκαία τροποποίηση των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας·

2.

ταυτοποίηση όλων των νέων διερευνήσεων που είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της τροποποίησης και των τμημάτων που επηρεάζονται από αυτήν με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας· και

3.

για τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου:

i)

πρόταση για την αρχική βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, καταρτισμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις επιλογές που προσδιορίζονται στην 21.Α.101·

ii)

πρόταση ανάλυσης του προγράμματος πιστοποίησης ανά κατάλληλες ομάδες δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για τα μέσα συμμόρφωσης και τα συναφή έγγραφα συμμόρφωσης·

iii)

πρόταση για την αξιολόγηση των κατάλληλων ομάδων δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης στην οποία λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα μη διαπιστωθείσας περίπτωσης μη συμμόρφωσης προς τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας ή τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και ο ενδεχόμενος αντίκτυπος της εν λόγω περίπτωσης μη συμμόρφωσης στην ασφάλεια του προϊόντος και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στην 21.B.100 στοιχείο α) σημεία 1 έως 4. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση για τη συμμετοχή του Οργανισμού στην επαλήθευση των δραστηριοτήτων και των δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης και

iv)

χρονοδιάγραμμα του έργου που περιλαμβάνει τα κυριότερα ορόσημα.

γ)

Η αίτηση για τροποποίηση πιστοποιητικού τύπου μεγάλου αεροπλάνου ή μεγάλου στροφόπτερου ισχύει για πέντε έτη, ενώ η αίτηση για τροποποίηση οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού τύπου ισχύει για τρία έτη. Σε περίπτωση που η τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εγκριθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παρόν στοιχείο, ο αιτών μπορεί:

1.

να υποβάλει νέα αίτηση για τροποποίηση του πιστοποιητικού τύπου και να συμμορφωθεί με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.A.101 και κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την 21.Β.105 για την ημερομηνία της νέας αίτησης· ή

2.

να αιτηθεί παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην πρώτη περίοδο του στοιχείου γ) για την αρχική αίτηση και να προτείνει νέα προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών συμμορφώνεται με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.A.101 και κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την 21.B.105 για ημερομηνία που θα επιλεγεί από τον αιτούντα. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να προηγείται της νέας ημερομηνίας που προτείνει ο αιτών έκδοση της έγκρισης κατά διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών για την αίτηση για πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου μεγάλου αεροπλάνου ή μεγάλου στροφόπτερου, και των τριών ετών για την αίτηση για οιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου.»·

16)

οι 21.Α.95, 21.A.97 και 21.Α.101 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.95   Απαιτήσεις για την έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας

α)

Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου ταξινομούνται και εγκρίνονται από:

1.

τον Οργανισμό ή

2.

εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού, εντός του πεδίου των δικαιωμάτων του κατά την 21.A.263 στοιχείο γ) σημεία 1 και 2, όπως αναφέρονται στους όρους της έγκρισης.

β)

Τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου εγκρίνεται μόνο:

1.

όταν έχει αποδειχθεί ότι η τροποποίηση και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή είναι σύμφωνα με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν ενσωματωθεί διά παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου·

2.

σε περίπτωση που τροποποίηση επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, όταν έχει καταδειχθεί ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας είναι σύμφωνες με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας που έχει ενσωματωθεί διά παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου·

3.

όταν η συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου που εφαρμόζεται σύμφωνα με το σημείο 1 έχει δηλωθεί και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης έχουν καταγραφεί στα έγγραφα συμμόρφωσης και

4.

όταν δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.

γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) σημείο 1, προδιαγραφές πιστοποίησης που τέθηκαν σε ισχύ μετά τις προδιαγραφές που ενσωματώθηκαν διά παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζουν την απόδειξη της συμμόρφωσης.

δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), κατόπιν αιτήματος του αιτούντος που συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση που αναφέρεται στην 21.A.20 στοιχείο δ), τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους δύναται να εγκριθεί προτού καταδειχθεί η συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, υπό τον όρο ότι ο αιτών καταδείξει τη συμμόρφωση αυτή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιηθούν πραγματικά τα δεδομένα αυτά.

ε)

Ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό τα αποδεικτικά στοιχεία της τροποποίησης και δήλωση ότι η συμμόρφωση έχει αποδειχθεί σύμφωνα με το στοιχείο β).

στ)

Η έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου περιορίζεται στη/στις συγκεκριμένη/-ες διαμόρφωση/-εις στο πιστοποιητικό τύπου με την/τις οποία/-ες σχετίζεται η τροποποίηση.

21.A.97   Απαιτήσεις για την έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας

α)

Οι τροποποιήσεις μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου ταξινομούνται και εγκρίνονται από:

1.

τον Οργανισμό ή

2.

εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού, εντός του πεδίου των δικαιωμάτων του κατά την 21.A.263 στοιχείο γ) σημεία 1 και 8, όπως αναφέρονται στους όρους της έγκρισης.

β)

Τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου εγκρίνεται μόνο:

1.

όταν έχει αποδειχθεί ότι η τροποποίηση και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή είναι σύμφωνα με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.A.101·

2.

σε περίπτωση που τροποποίηση επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, όταν έχει καταδειχθεί ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας είναι σύμφωνες με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας όπως καθορίστηκε από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.A.101 και

3.

όταν η συμμόρφωση με τα σημεία 1 και 2 έχει αποδειχθεί σύμφωνα με την 21.Α.20, όπως ισχύει για την τροποποίηση.

γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) σημεία 2 και 3, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος που περιλαμβάνεται στη δήλωση κατά την 21.A.20 στοιχείο δ), επιτρέπεται να εγκριθεί τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους προτού καταδειχθεί η συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, υπό τον όρο ότι ο αιτών καταδεικνύει τη συμμόρφωση πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιηθούν πραγματικά.

δ)

Η έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου περιορίζεται στη/στις συγκεκριμένη/-ες διαμόρφωση/-εις στο πιστοποιητικό τύπου με την/τις οποία/-ες σχετίζεται η τροποποίηση.

21.A.101   Βάση πιστοποίησης τύπου, βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου

α)

Η τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή πληρούν είτε τις προδιαγραφές πιστοποίησης που ισχύουν για τη μετατροπή του προϊόντος κατά την ημερομηνία της αίτησης τροποποίησης είτε τις προδιαγραφές πιστοποίησης που τέθηκαν σε ισχύ μετά την εν λόγω ημερομηνία σύμφωνα με το στοιχείο στ) κατωτέρω. Η εγκυρότητα της αίτησης κρίνεται σύμφωνα με την 21.A.93 στοιχείο γ). Επιπλέον, η μετατροπή του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.Β.85.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), παλαιότερη τροποποίηση της αναφερόμενης στο στοιχείο α) προδιαγραφής πιστοποίησης και οιασδήποτε άλλης προδιαγραφής πιστοποίησης με την οποία σχετίζεται άμεσα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, εκτός εάν η παλαιότερη τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι αντίστοιχες προδιαγραφές πιστοποίησης που έχουν ενσωματωθεί διά παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου:

1.

τροποποίηση η οποία δεν κρίνεται σημαντική από τον Οργανισμό. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μια συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σημαντική, ο Οργανισμός την εξετάζει στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων σχετικών μετατροπών σχεδιασμού και όλων των σχετικών αναθεωρήσεων των εφαρμοστέων προδιαγραφών πιστοποίησης που έχουν ενσωματωθεί διά παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου για το προϊόν. Οι τροποποιήσεις που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται αυτομάτως σημαντικές:

i)

δεν διατηρείται η γενική διαμόρφωση ή οι αρχές κατασκευής·

ii)

οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την πιστοποίηση του προς μετατροπή προϊόντος δεν παραμένουν σε ισχύ·

2.

κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που ο Οργανισμός κρίνει ότι δεν επηρεάζεται από τη μετατροπή·

3.

κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που επηρεάζεται από τη μετατροπή και για το οποίο ο Οργανισμός κρίνει ότι η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης κατά το στοιχείο α) δεν συμβάλλει σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του προϊόντος που έχει υποστεί μετατροπή ή ότι είναι ανέφικτη.

γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), σε περίπτωση μετατροπής αεροσκάφους πλην στροφόπτερου μέγιστου βάρους έως 2 722 kg (6 000 lb) ή μη στροβιλοκίνητου στροφόπτερου μέγιστου βάρους έως 1 361 kg (3 000 lb), η μετατροπή και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή είναι σύμφωνα με τη βάση πιστοποίησης τύπου που έχει ενσωματωθεί διά παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ωστόσο, εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι η μετατροπή είναι σημαντική σε ένα τμήμα, ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει η μετατροπή και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή να ανταποκρίνονται σε τροποποίηση της προδιαγραφής πιστοποίησης της βάσης πιστοποίησης τύπου που ενσωματώνεται διά παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου και σε κάθε άλλη άμεσα σχετιζόμενη προδιαγραφή πιστοποίησης, εκτός εάν ο Οργανισμός κρίνει επίσης ότι η συμμόρφωση με την εν λόγω τροποποίηση δεν συμβάλλει σημαντικά στο επίπεδο ασφάλειας του προϊόντος που έχει υποστεί μετατροπή ή ότι είναι πρακτικά ανέφικτη.

δ)

Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι οι προδιαγραφές πιστοποίησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την προτεινόμενη τροποποίηση δεν παρέχουν επαρκή πρότυπα ως προς την προτεινόμενη μετατροπή, η μετατροπή και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή είναι σύμφωνα επίσης με οιουσδήποτε ειδικούς όρους και τροποποιήσεις των εν λόγω ειδικών όρων που προβλέπονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.B.75, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με το καθοριζόμενο στις προδιαγραφές πιστοποίησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για την τροποποίηση.

ε)

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α), β) και γ), η μετατροπή και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή επιτρέπεται να είναι σύμφωνα με προδιαγραφή πιστοποίησης εναλλακτική της καθορισθείσας από τον Οργανισμό εάν έχει προταθεί από τον αιτούντα, υπό τον όρο ότι ο Οργανισμός κρίνει ότι η εναλλακτική προδιαγραφή παρέχει επίπεδο ασφάλειας το οποίο:

1.

στην περίπτωση πιστοποιητικού τύπου:

i)

είναι ισοδύναμο του επιπέδου ασφάλειας των προδιαγραφών πιστοποίησης που έχει καθορίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) ή γ) ανωτέρω· ή

ii)

πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139·

2.

στην περίπτωση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, είναι κατάλληλο όσον αφορά τη σκοπούμενη χρήση.

στ)

Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με προδιαγραφή πιστοποίησης προβλεπόμενη σε τροποποίηση που τίθεται σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου, η τροποποίηση και τα τμήματα που επηρεάζονται από αυτή πρέπει επίσης να πληρούν οιαδήποτε άλλη άμεσα σχετιζόμενη προδιαγραφή πιστοποίησης.

ζ)

Όταν η αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους περιλαμβάνει ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση για να περιληφθούν τροποποιήσεις των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, η βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας καθορίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) - στ).»·

17)

η 21.A.103 απαλείφεται·

18)

οι 21.A.111 και 21.A.112A αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.111   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων μείζονος σημασίας στο πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, και καθορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών. Στο παρόν τμήμα οι αναφορές στα πιστοποιητικά τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.

21.A.112A   Επιλεξιμότητα

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την 21.A.112B, μπορεί να αιτηθεί συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.»·

19)

η 21.A.112B τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Αιτών συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το τμήμα I.»·

β)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην 21.A.14 στοιχείο γ), ο αιτών μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του εξασφαλίζοντας την αποδοχή του οικείου προγράμματος πιστοποίησης από τον Οργανισμό, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με την 21.A.93 στοιχείο β).»·

20)

η 21.A.113 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Όταν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, ο αιτών:

i)

περιλαμβάνει στην αίτησή του τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την 21.Α.93 στοιχείο β)·

ii)

προσδιορίζει αν τα δεδομένα πιστοποίησης έχουν καταρτιστεί ή θα καταρτιστούν πλήρως από τον αιτούντα ή μέσω διακανονισμού με τον ιδιοκτήτη των δεδομένων πιστοποίησης τύπου.»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

Η 21.A.93 στοιχείο γ) ισχύει ως προς τις απαιτήσεις για τις προθεσμίες εγκυρότητας της αίτησης, καθώς και για τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανάγκη επικαιροποίησης της βάσης πιστοποίησης τύπου, της βάσης πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, όταν η τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εγκριθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας.»·

21)

η 21.A.114 απαλείφεται·

22)

η 21.A.115 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.115   Απαιτήσεις για την έγκριση τροποποιήσεων μείζονος σημασίας υπό μορφή συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

α)

Συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου εκδίδονται από:

1.

τον Οργανισμό ή

2.

εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού, εντός του πεδίου των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 21.A.263 στοιχείο γ) σημεία 1 και 9, όπως αναφέρονται στους όρους της έγκρισης.

β)

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εκδίδεται μόνον εφόσον:

1.

ο αιτών έχει αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την 21.A.112B·

2.

έχει αποδειχθεί ότι η τροποποίηση του πιστοποιητικού τύπου και των τμημάτων που επηρεάζονται από αυτή είναι σύμφωνα με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως καθορίστηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.A.101·

3.

σε περίπτωση που συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, έχει καταδειχθεί ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας είναι σύμφωνες με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας όπως καθορίστηκε από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.A.101·

4.

η συμμόρφωση με τα σημεία 2 και 3 έχει αποδειχθεί σύμφωνα με την 21.Α.20, όπως ισχύει για την τροποποίηση και

5.

σε περίπτωση που ο αιτών διευκρινίσει ότι παρείχε δεδομένα πιστοποίησης μέσω διακανονισμού με τον ιδιοκτήτη των δεδομένων πιστοποίησης τύπου σύμφωνα με την 21.A.113 στοιχείο β):

i)

ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου έχει επισημάνει ότι δεν έχει αντιρρήσεις τεχνικού χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την 21.Α.93· και

ii)

ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί με τον κάτοχο του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου προκειμένου να εξασφαλίσει την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του μετατραπέντος προϊόντος μέσω της συμμόρφωσης προς τις 21.A.44 και 21.A.118A.

γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) σημεία 3 και 4, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος που περιλαμβάνεται στη δήλωση που αναφέρεται στην 21.A.20 στοιχείο δ), ο αιτών δικαιούται να του χορηγηθεί συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους προτού αποδείξει συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, υπό τον όρο ότι θα αποδείξει τη συμμόρφωση αυτή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πραγματικά τα εν λόγω δεδομένα.

δ)

Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου περιορίζεται στη/στις συγκεκριμένη/-ες διαμόρφωση/-εις που περιέχει το πιστοποιητικό τύπου με την/τις οποία/-ες σχετίζεται η τροποποίηση μείζονος σημασίας.»·

23)

στην 21.A.130, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

για κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, δήλωση ότι το προϊόν, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός είναι σύμφωνο με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

2.

για κάθε αεροσκάφος, δήλωση ότι το εν λόγω αεροσκάφος έχει υποβληθεί σε δοκιμές εδάφους και πτητικές δοκιμές σύμφωνα με την 21.Α.127 στοιχείο α)·

3.

για κάθε κινητήρα ή έλικα μεταβλητού βήματος, δήλωση ότι ο κινητήρας ή ο έλικας μεταβλητού βήματος έχει υποβληθεί σε τελική δοκιμή λειτουργίας από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την 21.Α.128·

4.

επιπλέον, στην περίπτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων:

i)

δήλωση ότι ο ολοκληρωμένος κινητήρας ανταποκρίνεται στις ισχύουσες απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα και

ii)

δήλωση ότι το ολοκληρωμένο αεροπλάνο ανταποκρίνεται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκπομπών CO2 την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του.»·

24)

στην 21.A.145, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

όσον αφορά όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον:

1.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει παραλάβει τα εν λόγω δεδομένα από τον Οργανισμό, καθώς και από τον κάτοχο ή τον αιτούντα τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαλλαγής του από τις απαιτήσεις διακοπής της παραγωγής βάσει του προτύπου για τις εκπομπές CO2, ώστε να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

2.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει καθιερώσει διαδικασία βάσει της οποίας εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον ενσωματώνονται ορθά στα δεδομένα παραγωγής του και

3.

ότι τα ανωτέρω δεδομένα ενημερώνονται και τίθενται στη διάθεση του συνόλου του προσωπικού που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση σε αυτά προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

γ)

όσον αφορά τη διοίκηση και το προσωπικό:

1.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει έναν διευθυντή, ο οποίος είναι υπόλογος στην αρμόδια αρχή. Τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του φορέα είναι να εξασφαλίζει ότι το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής εκτελείται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα και ότι ο φορέας παραγωγής συμμορφώνεται διαρκώς προς τα δεδομένα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που αναφέρεται στην 21.Α.143·

2.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (μέρος 21), και ότι έχει προσδιορίσει τα πρόσωπα αυτά καθώς και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργεί/-ούν) υπό την άμεση εποπτεία του υπόλογου διευθυντή που αναφέρεται στο σημείο 1. Τα διοριζόμενα πρόσωπα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, το υπόβαθρο και την πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

3.

ότι έχουν δοθεί οι κατάλληλες εξουσίες στα μέλη του προσωπικού όλων των βαθμίδων ώστε να μπορούν να εκτελούν τα επιμέρους καθήκοντά τους και ότι υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός στο πλαίσιο του φορέα παραγωγής όσον αφορά θέματα σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον.»·

25)

στην 21.A.147, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής, κάθε τροποποίηση στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής, η οποία είναι σημαντική για την απόδειξη της συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού, ειδικότερα δε οι τροποποιήσεις στο σύστημα ποιότητας, εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται γραπτώς προς την αρμόδια αρχή και ο φορέας αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή, πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης, ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.»·

26)

στην 21.A.174, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Κάθε αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας περιλαμβάνει:

1.

την κατηγορία του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση·

2.

όσον αφορά νέα αεροσκάφη:

i)

δήλωση συμμόρφωσης:

εκδοθείσα σύμφωνα με την 21.A.163 στοιχείο β) ή

εκδοθείσα σύμφωνα με την 21.A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή ή

όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό·

ii)

έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης και

iii)

το εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

3.

όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

i)

προερχόμενα από κράτος μέλος, πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος M·

ii)

προερχόμενα από τρίτο κράτος:

δήλωση από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο είναι, ή ήταν, νηολογημένο το αεροσκάφος, σχετικά με την κατάσταση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους στο νηολόγιο κατά τον χρόνο μεταβίβασης·

έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης·

το εγχειρίδιο πτήσης, εάν το εν λόγω υλικό απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος·

αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους, βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιορισμών που συνδέονται με την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύμφωνα με την 21.B.327·

σύσταση για την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας καθώς και πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας κατόπιν επιθεώρησης για την εξακρίβωση της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το μέρος Μ και

την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και, εάν εφαρμόζονται τα πρότυπα του παραρτήματος 16 τόμος ΙΙΙ, τα στοιχεία της τιμής μέτρησης των εκπομπών CO2.»·

27)

η 21.A.231 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.231   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τη διαδικασία για την έγκριση φορέων σχεδιασμού, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων. Στο παρόν τμήμα οι αναφορές στα πιστοποιητικά τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.»·

28)

η 21.A.251 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.251   Όροι έγκρισης

Στους όρους έγκρισης προσδιορίζονται οι τύποι των εργασιών σχεδιασμού, οι κατηγορίες προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τα οποία ο φορέας σχεδιασμού διαθέτει έγκριση φορέα σχεδιασμού, καθώς και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την άσκηση των οποίων ο φορέας έχει λάβει σχετική έγκριση, όσον αφορά την αξιοπλοΐα, την επιχειρησιακή καταλληλότητα και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για τη χορήγηση εγκρίσεων φορέων σχεδιασμού που καλύπτουν πιστοποίηση τύπου ή εξουσιοδότηση βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών (ETSO) για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν επιπλέον κατάλογο των προϊόντων ή των APU. Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα σχεδιασμού.»·

29)

η 21.A.258 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Εάν κατά τη διάρκεια των διερευνήσεων κατά τις 21.A.257 και 21.B.100 προκύψουν αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης του κατόχου έγκρισης φορέα σχεδιασμού με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, το εύρημα ταξινομείται ως εξής:

1.

εύρημα “πρώτου επιπέδου” για οιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους·

2.

εύρημα “δευτέρου επιπέδου” για οιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, η οποία δεν ταξινομείται ως εύρημα “πρώτου επιπέδου”·»·

β)

τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των ευρημάτων σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός:

1.

στην περίπτωση ευρήματος “πρώτου επιπέδου”, ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού αποδεικνύει στον απαιτούμενο από τον Οργανισμό βαθμό ότι έχει προβεί σε επαρκή διορθωτικά μέτρα, εντός μέγιστης περιόδου 21 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη επιβεβαίωση του ευρήματος·

2.

στην περίπτωση ευρημάτων “δευτέρου επιπέδου”, ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού αποδεικνύει στον απαιτούμενο από τον Οργανισμό βαθμό ότι έχει προβεί σε επαρκή διορθωτικά μέτρα, εντός χρονικής περιόδου καθοριζόμενης από τον Οργανισμό, ανάλογης της φύσης του ευρήματος η οποία αρχικά δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο Οργανισμός δύναται να παρατείνει την εν λόγω αρχική περίοδο εφόσον κρίνει ότι η φύση του ευρήματος επιτρέπει την παράταση αυτή και εφόσον ο αιτών έχει υποβάλει σχέδιο διορθωτικών μέτρων το οποίο ο Οργανισμός κρίνει ικανοποιητικό και

3.

για τα ευρήματα “τρίτου επιπέδου” δεν απαιτείται άμεση λήψη μέτρων από τον κάτοχο έγκρισης φορέα σχεδιασμού.

δ)

Στις περιπτώσεις ευρημάτων “πρώτου” ή “δευτέρου επιπέδου”, η έγκριση φορέα σχεδιασμού δύναται να ανασταλεί ή να ανακληθεί, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης φορέα σχεδιασμού.»·

30)

η 21.A.263 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.Α.263   Δικαιώματα

α)

(ενδέχεται να συμπληρωθεί)

β)

(ενδέχεται να συμπληρωθεί)

γ)

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού έχει δικαίωμα, εντός του πεδίου των όρων έγκρισής του που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης σχεδιασμού:

1.

να ταξινομεί τροποποιήσεις σε πιστοποιητικό τύπου ή σε συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και σε σχεδιασμούς επισκευών σε “μείζονος σημασίας” ή “ελάσσονος σημασίας”·

2.

να εγκρίνει τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου ή σε συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και σε σχεδιασμούς επισκευών ελάσσονος σημασίας·

3.

(ενδέχεται να συμπληρωθεί)

4.

(ενδέχεται να συμπληρωθεί)

5.

να εγκρίνει ορισμένους σχεδιασμούς επισκευών μείζονος σημασίας σύμφωνα με το τμήμα IΓ σε προϊόντα ή βοηθητικές μονάδες ισχύος (APU)·

6.

να εγκρίνει για συγκεκριμένα αεροσκάφη τις συνθήκες πτήσης βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια σύμφωνα με την 21.A.710 στοιχείο α) σημείο 2, εξαιρουμένων των πτητικών αδειών που πρέπει να εκδοθούν για τους σκοπούς της 21.A.701 στοιχείο α) σημείο 15·

7.

να εκδώσει πτητική άδεια σύμφωνα με την 21.A.711 στοιχείο β) για αεροσκάφος που έχει σχεδιάσει ή μετατρέψει ή για το οποίο έχει εγκρίνει, σύμφωνα με την 21.Α.263 στοιχείο γ) σημείο 6, τις συνθήκες πτήσης με βάση τις οποίες μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια, και εφόσον ο ίδιος ο κάτοχος της έγκρισης φορέα σχεδιασμού:

i)

ελέγχει τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και

ii)

βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τους όρους σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί για την πτήση·

8.

να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με το τμήμα Δ και

9.

να εκδώσει ορισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, σύμφωνα με το τμήμα E και να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις μείζονος σημασίας στα εν λόγω πιστοποιητικά.»·

31)

η 21.A.265 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.265   Υποχρεώσεις του κατόχου

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού, εντός του πεδίου εφαρμογής των καθορισμένων από τον Οργανισμό όρων της έγκρισης του:

α)

διατηρεί το εγχειρίδιο που απαιτείται δυνάμει της 21.Α.243 σε συμμόρφωση προς το σύστημα διασφάλισης του σχεδιασμού·

β)

διασφαλίζει ότι το εν λόγω εγχειρίδιο ή οι σχετικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται με διαπαραπομπές χρησιμοποιούνται ως βασικό έγγραφο εργασίας του οργανισμού·

γ)

διαπιστώνει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων ή οι μετατροπές ή επισκευές αυτών πληρούν τις εφαρμοστέες προδιαγραφές και απαιτήσεις και ότι δεν παρουσιάζουν επισφαλή χαρακτηριστικά·

δ)

προσκομίζει στον Οργανισμό δηλώσεις και σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με το στοιχείο γ), εξαιρουμένων των διαδικασιών έγκρισης που διεξάγονται σύμφωνα με την 21.A.263 στοιχείο γ)·

ε)

παρέχει στον Οργανισμό δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της 21.Α.3Β·

στ)

προσδιορίζει, σύμφωνα με την 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 6, τις συνθήκες πτήσης με βάση τις οποίες μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια·

ζ)

εξακριβώνει σύμφωνα με την 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 7, τη συμμόρφωση με την 21.A.711 στοιχεία β) και ε) πριν από την έκδοση πτητικής αδείας για αεροσκάφος·

η)

καθορίζει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εκδίδονται υπό την εποπτεία του εγκεκριμένου φορέα σχεδιασμού, εντός του πεδίου εφαρμογής των καθορισμένων από τον Οργανισμό όρων έγκρισής του με την ακόλουθη δήλωση: “Το τεχνικό περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εγκρίνεται σύμφωνα με την ΕΦΣ αριθ. EASA. 21J. [XXXX]”.»·

32)

η 21.A.431A τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.»·

β)

τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Ως “επισκευή” νοείται η διόρθωση των ζημιών και/ή η αποκατάσταση της αξιοπλοΐας από τον κατασκευαστή μετά την αρχική θέση σε λειτουργία οιουδήποτε προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού.

δ)

Η διόρθωση ζημιών με την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, χωρίς να είναι απαραίτητη δραστηριότητα σχεδιασμού, θεωρείται εργασία συντήρησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται για την εκτέλεσή της έγκριση βάσει του παρόντος παραρτήματος.»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«στ)

Στο παρόν τμήμα οι αναφορές των πιστοποιητικών τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.»·

33)

η 21.A.432B τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Αιτών έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με το τμήμα I.»·

β)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην 21.A.14 στοιχείο γ), ο αιτών μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του εξασφαλίζοντας την αποδοχή του οικείου προγράμματος πιστοποίησης από τον Οργανισμό, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με την 21.A.432Γ στοιχείο β).»·

34)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη 21.A.432Γ:

«21.A.432Γ   Αίτηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής

α)

Η αίτηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που καθορίζει ο Οργανισμός.

β)

Η αίτηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας περιλαμβάνει ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση με πρόγραμμα πιστοποίησης που περιέχει:

1.

περιγραφή της ζημίας και του σχεδιασμού επισκευής όπου προσδιορίζεται η διαμόρφωση του σχεδιασμού τύπου με βάση την οποία πραγματοποιείται η επισκευή·

2.

ταυτοποίηση όλων των τμημάτων του σχεδιασμού τύπου και των εγκεκριμένων εγχειριδίων που τροποποιούνται ή που επηρεάζονται από τον σχεδιασμό επισκευής·

3.

ταυτοποίηση όλων των νέων διερευνήσεων που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του σχεδιασμού επισκευής και των τμημάτων που επηρεάζονται από αυτόν με τη βάση πιστοποίησης τύπου που έχει ενσωματωθεί διά παραπομπής, κατά περίπτωση, είτε στο πιστοποιητικό τύπου, είτε στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, είτε στην εξουσιοδότηση ETSO της APU·

4.

οιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση της βάσης πιστοποίησης τύπου που έχει ενσωματωθεί διά παραπομπής, κατά περίπτωση, είτε στο πιστοποιητικό τύπου, είτε στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, είτε στην εξουσιοδότηση ETSO της APU·

5.

πρόταση ανάλυσης του προγράμματος πιστοποίησης ανά κατάλληλες ομάδες δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης, καθώς και των μέσων και της διαδικασίας που προτείνεται να ακολουθηθούν για την απόδειξη της συμμόρφωσης με την 21.A.433 στοιχείο α) σημείο 1 και τις παραπομπές σε συναφή έγγραφα συμμόρφωσης·

6.

πρόταση για την αξιολόγηση των κατάλληλων ομάδων δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης στην οποία λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα μη εντοπισθείσας περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου και ο ενδεχόμενος αντίκτυπος της εν λόγω μη συμμόρφωσης στην ασφάλεια του προϊόντος. Η προτεινόμενη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στην 21.B.100 στοιχείο α) σημεία 1 έως 4. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση για τη συμμετοχή του Οργανισμού στην επαλήθευση των δραστηριοτήτων και των δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης και

7.

προσδιορίζει κατά πόσον τα δεδομένα πιστοποίησης έχουν καταρτιστεί πλήρως από τον αιτούντα ή μέσω διακανονισμού με τον ιδιοκτήτη των δεδομένων πιστοποίησης τύπου.»·

35)

οι 21.A.433 και 21.A.435 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.433   Απαιτήσεις για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής

α)

Σχεδιασμός επισκευής εγκρίνεται μόνον:

1.

όταν έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης κατά την 21.A.432Γ στοιχείο β), ότι ο σχεδιασμός επισκευής πληροί τη βάση πιστοποίησης τύπου που έχει ενσωματωθεί διά παραπομπής, κατά περίπτωση, είτε στο πιστοποιητικό τύπου, είτε στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, είτε στην εξουσιοδότηση ETSO της APU, καθώς και οιεσδήποτε τροποποιήσεις καθορίστηκαν και κοινοποιήθηκαν από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.Β.450·

2.

όταν η συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου που ισχύει σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο 1 έχει δηλωθεί και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης έχουν καταγραφεί στα έγγραφα συμμόρφωσης·

3.

όταν δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση και

4.

εφόσον ο αιτών διευκρινίσει ότι παρείχε δεδομένα πιστοποίησης μέσω διακανονισμού με τον ιδιοκτήτη των δεδομένων πιστοποίησης τύπου σύμφωνα με την 21.A.432Γ στοιχείο β) σημείο 7:

i)

όταν ο κάτοχος έχει επισημάνει ότι δεν έχει αντιρρήσεις τεχνικού χαρακτήρα όσον αφορά τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο 2 και

ii)

όταν ο κάτοχος έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής προκειμένου να εξασφαλίσει την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του μετατραπέντος προϊόντος μέσω της συμμόρφωσης προς την 21.A.451.

β)

Ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό τη δήλωση κατά το στοιχείο α) σημείο 2 και, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

21.A.435   Ταξινόμηση και έγκριση σχεδιασμών επισκευής

α)

Ο σχεδιασμός επισκευής ταξινομείται ως “μείζονος σημασίας” ή ως “ελάσσονος σημασίας” σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην 21.Α.91 για τροποποίηση στο πιστοποιητικό τύπου.

β)

Ο σχεδιασμός επισκευής ταξινομείται και εγκρίνεται από:

1.

τον Οργανισμό ή

2.

εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού, εντός του πεδίου των δικαιωμάτων κατά την 21.A.263 στοιχείο γ) σημεία 1, 2 και 5, όπως αναφέρονται στους όρους της έγκρισης.»·

36)

η 21.A.437 απαλείφεται·

37)

οι 21.Α.604, 21.A.605 και 21.Α.606 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.A.604   Εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU)

Όσον αφορά την εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος:

α)

κατά παρέκκλιση από τις 21.A.603, 21.A.610 και 21.A.615, εφαρμόζονται οι: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 και 21.B.80. Ωστόσο, η εξουσιοδότηση ETSO εκδίδεται σύμφωνα με την 21.Α.606 αντί πιστοποιητικού τύπου·

β)

κατά παρέκκλιση από την 21.Α.611, οι απαιτήσεις του τμήματος Δ ισχύουν για την έγκριση τροποποιήσεων του σχεδιασμού από τον κάτοχο εξουσιοδότησης ETSO της APU και οι απαιτήσεις του τμήματος Ε εφαρμόζονται για την έγκριση τροποποιήσεων του σχεδιασμού από άλλους αιτούντες. Όταν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του τμήματος Ε, εκδίδεται χωριστή εξουσιοδότηση ETSO αντί συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου και

γ)

οι απαιτήσεις του τμήματος IΓ εφαρμόζονται για την έγκριση του σχεδιασμού επισκευών.

21.Α.605   Απαιτήσεις δεδομένων

α)

Ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό τα ακόλουθα έγγραφα:

1.

πρόγραμμα πιστοποίησης για την εξουσιοδότηση ETSO, όπου καθορίζονται τα μέσα απόδειξης της συμμόρφωσης με την 21.A.606 στοιχείο β)·

2.

δήλωση συμμόρφωσης, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών τήρησε τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος·

3.

δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων (DDP), στην οποία δηλώνεται ότι ο αιτών έχει αποδείξει ότι το είδος πληροί τη σχετική ETSO σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης·

4.

αντίγραφο των τεχνικών δεδομένων που απαιτούνται από τη σχετική ETSΟ·

5.

το εγχειρίδιο λειτουργίας ή την παραπομπή στο εγχειρίδιο λειτουργίας κατά την 21.Α.143 για την απόκτηση κατάλληλης έγκρισης φορέα παραγωγής βάσει του τμήματος Ζ, ή το εγχειρίδιο ή την παραπομπή στο εγχειρίδιο που αναφέρεται στην 21.A.125A στοιχείο β) για την κατασκευή βάσει του τμήματος ΣΤ, χωρίς την έγκριση φορέα παραγωγής·

6.

στην περίπτωση βοηθητικής μονάδας ισχύος, το εγχειρίδιο ή την παραπομπή στο εγχειρίδιο που αναφέρεται στην 21.Α.243 για την απόκτηση κατάλληλης έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα I·

7.

για όλα τα άλλα είδη, τις διαδικασίες ή παραπομπή στις διαδικασίες κατά την 21.A.602B στοιχείο β) σημείο 2·

β)

Ο αιτών αναφέρει στον Οργανισμό οιεσδήποτε δυσκολίες ή συμβάντα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία έγκρισης και ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την εξουσιοδότηση ETSO.»

21.A.606   Απαιτήσεις για την έκδοση εξουσιοδότησης ETSO

Προκειμένου να εκδοθεί η εξουσιοδότηση ETSO, ο αιτών:

α)

αποδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με την 21.A.602Β·

β)

αποδεικνύει ότι το είδος πληροί τους τεχνικούς όρους της εφαρμοστέας ETSO ή τυχόν αποκλίσεις από αυτήν που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την 21.Α.610·

γ)

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος και

δ)

δηλώνει ότι δεν έχει εντοπισθεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.»·

38)

στην 21.A.701 προστίθεται το σημείο 16:

«16.

πτήση αεροσκάφους για την ανίχνευση βλαβών ή τον έλεγχο της λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων συστημάτων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού μετά τη συντήρηση.»·

39)

στην 21.B.5, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η αρμόδια αρχή κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, την αναστολή και την ανάκληση των πιστοποιητικών, των εγκρίσεων και των εξουσιοδοτήσεων που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα I.»·

40)

το τμήμα Β της ενότητας Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ Β —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.Β.70   Προδιαγραφές πιστοποίησης

Ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, εκδίδει προδιαγραφές πιστοποίησης και άλλες λεπτομερείς προδιαγραφές, καθώς και προδιαγραφές πιστοποίησης αξιοπλοΐας, δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας και απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές, φορείς και το αρμόδιο προσωπικό για να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις των παραρτημάτων II, IV και V του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω προδιαγραφές είναι επαρκώς λεπτομερείς και εξειδικευμένες ώστε να υποδεικνύουν στους αιτούντες τους όρους υπό τους οποίους πρόκειται να εκδίδονται, να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται τα πιστοποιητικά.

21.Β.75   Ειδικοί όροι

α)

Ο Οργανισμός καθορίζει ειδικές λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές για ένα προϊόν, οι οποίες ονομάζονται “ειδικοί όροι”, εάν οι σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης δεν περιλαμβάνουν επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας για το προϊόν διότι:

1.

το προϊόν έχει νεωτεριστικά ή ασυνήθη χαρακτηριστικά σχεδιασμού ως προς τις πρακτικές σχεδιασμού στις οποίες βασίζονται οι εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποίησης·

2.

η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν δεν είναι συμβατική, ή

3.

η πείρα από τη λειτουργία άλλων παρόμοιων προϊόντων ή προϊόντων με παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή από προσφάτως εντοπισθέντες κινδύνους έχει καταδείξει ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν επισφαλείς συνθήκες.

β)

Οι ειδικοί όροι περιλαμβάνουν τα πρότυπα ασφαλείας που ο Οργανισμός κρίνει απαραίτητα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας ισοδύναμου εκείνου που προβλέπουν οι εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποίησης.

21.B.80   Βάση πιστοποίησης τύπου για πιστοποιητικό τύπου ή για περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου

Ο Οργανισμός καθορίζει τη βάση πιστοποίησης τύπου και την κοινοποιεί στον αιτούντα πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου. Η πιστοποίηση τύπου περιλαμβάνει:

α)

τις προδιαγραφές πιστοποίησης αξιοπλοΐας που καθορίζει ο Οργανισμός εξ όσων προδιαγραφών ίσχυαν για το προϊόν κατά την ημερομηνία της αίτησης για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού, εκτός εάν:

1.

ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί, ή οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με την 21.A.15 στοιχείο στ), με προδιαγραφές πιστοποίησης που τέθηκαν σε ισχύ μετά την ημερομηνία της αίτησης· Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με προδιαγραφή πιστοποίησης που τέθηκε σε ισχύ μετά την ημερομηνία της αίτησης, ο Οργανισμός περιλαμβάνει στη βάση πιστοποίησης τύπου κάθε άλλη άμεσα σχετιζόμενη προδιαγραφή πιστοποίησης ή

2.

ο Οργανισμός αποδέχεται οιαδήποτε εναλλακτική λύση καθορισμένης προδιαγραφής πιστοποίησης με την οποία δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση, για την οποία έχουν διαπιστωθεί αντισταθμιστικοί παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας ή

3.

ο Οργανισμός αποδέχεται ή προβλέπει άλλα μέσα που:

i)

στην περίπτωση πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 ή

ii)

στην περίπτωση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, παρέχουν επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο όσον αφορά τη σκοπούμενη χρήση και

β)

όλους τους ειδικούς όρους που προβλέπονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.B.75 στοιχείο α).

21.B.82   Βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας για πιστοποιητικό τύπου ή για περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους

Ο Οργανισμός καθορίζει τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και την κοινοποιεί στον αιτούντα πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους. Η βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας περιλαμβάνει:

α)

τις προδιαγραφές πιστοποίησης για δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζει ο Οργανισμός εξ όσων ίσχυαν για τα αεροσκάφη κατά την ημερομηνία της αίτησης ή κατά την ημερομηνία του συμπληρώματος της αίτησης για δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη, εκτός εάν:

1.

ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί ή, σύμφωνα με την 21.A.15 στοιχείο στ), οφείλει να συμμορφωθεί με προδιαγραφές πιστοποίησης που τέθηκαν σε ισχύ μετά την ημερομηνία της αίτησης· εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με προδιαγραφή πιστοποίησης που τέθηκε σε ισχύ μετά την ημερομηνία της αίτησης, ο Οργανισμός περιλαμβάνει στη βάση πιστοποίησης τύπου κάθε άλλη άμεσα σχετιζόμενη προδιαγραφή πιστοποίησης ή

2.

ο Οργανισμός αποδεχτεί ή προβλέψει εναλλακτικά μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις των παραρτημάτων II, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139·

β)

όλους τους ειδικούς όρους που προβλέπονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την 21.B.75 στοιχείο α).

21.B.85   Καθορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και των προδιαγραφών πιστοποίησης για πιστοποιητικό τύπου ή για περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου

α)

Ο Οργανισμός καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου ή την τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου ή σε συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, τις εφαρμοστέες απαιτήσεις θορύβου που καθορίζονται στο παράρτημα 16 τόμος Ι μέρος II κεφάλαιο 1 της σύμβασης του Σικάγου, καθώς και:

1.

για τα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα, στα κεφάλαια 2, 3, 4 και 14·

2.

για τα ελικοφόρα αεροπλάνα, στα κεφάλαια 3, 4, 5, 6, 10, και 14·

3.

για τα ελικόπτερα, στα κεφάλαια 8 και 11·

4.

για τα υπερηχητικά αεροπλάνα, στο κεφάλαιο 12 και

5.

για τα αεροσκάφη κεκλιμένου στροφείου, στο κεφάλαιο 13.

β)

Ο Οργανισμός καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα που αναφέρεται στο στοιχείο α) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκπομπών για την αποτροπή της σκόπιμης απόρριψης καυσίμων αεροσκαφών που καθορίζεται στο παράρτημα 16 τόμος II μέρος II κεφάλαια 1 και 2 της σύμβασης του Σικάγου.

γ)

Ο Οργανισμός καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα που αναφέρεται στο στοιχείο α) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για τις εκπομπές καπνού, αερίων και σωματιδίων από κινητήρα οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα 16 τόμος ΙΙ μέρος III κεφάλαιο 1 της σύμβασης του Σικάγου και

1.

για τις εκπομπές καπνού και τις αέριες εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα πρόωσης μόνο σε υποηχητικές ταχύτητες, στο κεφάλαιο 2·

2.

για τις εκπομπές καπνού και τις αέριες εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα πρόωσης σε υπερηχητικές ταχύτητες, στο κεφάλαιο 3· και

3.

για τις εκπομπές σωματιδίων στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα πρόωσης μόνο σε υποηχητικές ταχύτητες, στο κεφάλαιο 4.

δ)

Ο Οργανισμός καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα που αναφέρεται στο στοιχείο α) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκπομπών CO2 αεροπλάνου που καθορίζονται στο παράρτημα 16 τόμος III μέρος II κεφάλαιο 1 της σύμβασης του Σικάγου και

1.

για τα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα, στο κεφάλαιο 2 και

2.

για τα υποηχητικά ελικοφόρα αεροπλάνα, στο κεφάλαιο 2.

21.B.100   Επίπεδο συμμετοχής

α)

Ο Οργανισμός αποφασίζει τη συμμετοχή του στην επαλήθευση των δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης που σχετίζονται με την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης τροποποίησης μείζονος σημασίας, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή εξουσιοδότησης ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται βάσει αξιολόγησης κατάλληλων ομάδων δραστηριοτήτων και δεδομένων απόδειξης της συμμόρφωσης του προγράμματος πιστοποίησης. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματεύεται:

την πιθανότητα μη εντοπισθείσας περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας ή τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και

τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της εν λόγω περίπτωσης μη συμμόρφωσης στην ασφάλεια του προϊόντος ή στην προστασία του περιβάλλοντος,

και εξετάζει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

τα νεωτεριστικά ή ασυνήθη χαρακτηριστικά του έργου πιστοποίησης, καθώς και τις πτυχών που σχετίζονται με τη λειτουργία, την οργάνωση και τη διαχείριση των γνώσεων·

2.

την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και/ή της απόδειξης της συμμόρφωσης·

3.

την κρισιμότητα του σχεδιασμού ή της τεχνολογίας και των σχετικών διακινδυνεύσεων της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, καθώς και εκείνων που έχουν εντοπισθεί σε παρόμοια σχέδια και

4.

τις επιδόσεις και την πείρα του φορέα σχεδιασμού του αιτούντος στον συγκεκριμένο τομέα.

β)

Για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας, τροποποίησης ελάσσονος σημασίας ή εξουσιοδότησης ETSO πλην της APU, ο Οργανισμός αποφασίζει τη συμμετοχή του στο επίπεδο ολόκληρου του έργου πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη οιαδήποτε νεωτεριστικά ή ασυνήθη χαρακτηριστικά, την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και/ή της απόδειξης συμμόρφωσης, την κρισιμότητα του σχεδιασμού ή της τεχνολογίας, καθώς και τις επιδόσεις και την πείρα του φορέα σχεδιασμού του αιτούντος.

γ)

Ο Οργανισμός κοινοποιεί το επίπεδο συμμετοχής του στον αιτούντα και επικαιροποιεί το επίπεδο συμμετοχής του όταν αυτό δικαιολογείται βάσει πληροφοριών που επηρεάζουν αισθητά την προηγουμένως αξιολογηθείσα διακινδύνευση σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β). Ο Οργανισμός ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τη μεταβολή του επιπέδου συμμετοχής.

21.B.103   Έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

α)

Ο Οργανισμός εκδίδει πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους, κινητήρα ή έλικα ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους υπό τον όρο ότι:

1.

ο αιτών έχει συμμορφωθεί με την 21.A.21·

2.

ο Οργανισμός, μέσω επαληθεύσεων της απόδειξης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τη συμμετοχή του που έχει αποφασιστεί δυνάμει της 21.Β.100, δεν διαπίστωσε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας κατά περίπτωση σύμφωνα με την 21.Β.82, και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και

3.

δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), κατόπιν αιτήματος του αιτούντος που συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση που αναφέρεται στην 21.A.20 στοιχείο δ), ο Οργανισμός δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους προτού καταδειχθεί η συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, υπό τον όρο ότι ο αιτών καταδείξει τη συμμόρφωση αυτή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πραγματικά τα δεδομένα αυτά.»·

41)

στην ενότητα Β, το τμήμα Δ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.B.105   Βάση πιστοποίησης τύπου, απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας για τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου

Ο Οργανισμός καθορίζει την εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης τύπου, τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, και σε περίπτωση που η τροποποίηση επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 21.A.101 και τα κοινοποιεί στον αιτούντα χορήγηση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου.

21.B.107   Έκδοση έγκρισης τροποποίησης πιστοποιητικού τύπου

α)

Ο Οργανισμός εκδίδει έγκριση τροποποίησης πιστοποιητικού τύπου, υπό τον όρο ότι:

1.

ο αιτών έγκριση έχει συμμορφωθεί με:

i)

την 21.A.95 για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας ή

ii)

την 21.A.97 για τροποποίηση μείζονος σημασίας·

2.

ο Οργανισμός, μέσω της επαλήθευσης της απόδειξης της συμμόρφωσης που διεξήγαγε σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής του που έχει αποφασιστεί δυνάμει της 21.Β.100 στοιχείο α) ή β), δεν διαπίστωσε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας κατά περίπτωση σύμφωνα με την 21.Β.82, και με τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και

3.

δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση·

β)

Στην περίπτωση τροποποίησης που επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) σημεία 1 και 2, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος που περιλαμβάνεται στη δήλωση που αναφέρεται στην 21.A.20 στοιχείο δ), ο Οργανισμός δύναται να εγκρίνει πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους προτού καταδειχθεί η συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, υπό τον όρο ότι ο αιτών καταδείξει τη συμμόρφωση αυτή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πραγματικά τα δεδομένα αυτά.

γ)

Η έγκριση των τροποποιήσεων των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας περιλαμβάνεται στην έγκριση τροποποίησης του πιστοποιητικού τύπου.

δ)

Η έγκριση τροποποίησης πιστοποιητικού τύπου περιορίζεται στη/στις συγκεκριμένη/-ες διαμόρφωση/-εις στο πιστοποιητικό τύπου με την/τις οποία/-ες σχετίζεται η μετατροπή.»·

42)

στην Ενότητα Β, το τμήμα Ε αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στο παρόν τμήμα οι αναφορές των πιστοποιητικών τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.

21.B.109   Βάση πιστοποίησης τύπου, απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου

Ο Οργανισμός καθορίζει την εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης τύπου, τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, και σε περίπτωση που η τροποποίηση επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 21.A.101 και τα κοινοποιεί στον αιτούντα συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου.

21.B.111   Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

α)

Ο Οργανισμός εκδίδει συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, υπό τον όρο ότι:

1.

ο αιτών έχει συμμορφωθεί με την 21.A.115 στοιχείο β)·

2.

ο Οργανισμός, μέσω της επαλήθευσης της απόδειξης της συμμόρφωσης που διεξήγαγε σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής που έχει καθοριστεί δυνάμει της 21.Β.100 στοιχείο α), δεν διαπίστωσε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας κατά περίπτωση σύμφωνα με την 21.Β.82, και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και

3.

δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση·

β)

Στην περίπτωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου που επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) σημεία 1 και 2, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος που περιλαμβάνεται στη δήλωση που αναφέρεται στην 21.A.20 στοιχείο δ), ο Οργανισμός δύναται να εκδώσει συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου προτού καταδειχθεί η συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, υπό τον όρο ότι ο αιτών καταδείξει τη συμμόρφωση αυτή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πραγματικά τα δεδομένα αυτά.

γ)

Η έγκριση των τροποποιήσεων των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας περιλαμβάνεται στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου.

δ)

Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου περιορίζεται στη/στις συγκεκριμένη/-ες διαμόρφωση/-εις στο πιστοποιητικό τύπου με την/τις οποία/-ες σχετίζεται η τροποποίηση μείζονος σημασίας.»·

43)

Η 21.B.326 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.B.326   Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:

α)

νέα αεροσκάφη:

1.

αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την 21.Α.174 στοιχείο β) σημείο 2·

2.

εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας· προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης και

3.

εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος ανταποκρίνεται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκπομπών CO2 κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του.

β)

μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

1.

αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της 21.Α.174 στοιχείο β) σημείο 3, με τα οποία αποδεικνύεται ότι:

i)

το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με σχεδιασμό τύπου εγκεκριμένο βάσει πιστοποιητικού τύπου και τυχόν συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, με μετατροπή ή επισκευή εγκεκριμένη σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21) και

ii)

έχει εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας και

iii)

το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του παραρτήματος I (μέρος Μ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 και

iv)

το αεροσκάφος ανταποκρινόταν στις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκπομπών CO2 την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του·

2.

εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας· προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης και

3.

εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος ανταποκρινόταν στις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκπομπών CO2 την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του.»·

44)

στην Ενότητα Β, το τμήμα IΓ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.B.450   Βάση πιστοποίησης τύπου και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής

Ο Οργανισμός καθορίζει τυχόν τροποποιήσεις της βάσης πιστοποίησης τύπου που έχουν ενσωματωθεί διά παραπομπής, κατά περίπτωση, είτε στο πιστοποιητικό τύπου, είτε στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, είτε στην εξουσιοδότηση ETSO της APU, τις οποίες ο Οργανισμός κρίνει απαραίτητες για τη διατήρηση επιπέδου ασφαλείας ίσου με εκείνο που είχε καθοριστεί παλαιότερα και τις κοινοποιεί στον αιτούντα σχεδιασμό επισκευής.

21.B.453   Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής

α)

Ο Οργανισμός εκδίδει έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, υπό τον όρο ότι:

1.

ο αιτών έχει αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την 21.A.432B·

2.

ο αιτών έχει συμμορφωθεί με την 21.A.433·

3.

ο Οργανισμός, μέσω της επαλήθευσης της απόδειξης της συμμόρφωσης που διεξήγαγε σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής που καθορίστηκε δυνάμει της 21.Β.100 στοιχείο α), δεν διαπίστωσε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και

4.

δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το προϊόν επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση·

β)

Ο Οργανισμός εκδίδει έγκριση σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας, υπό τον όρο ότι ο αιτών έχει συμμορφωθεί με το στοιχείο α) σημεία 2 και 4 και ότι ο Οργανισμός, μέσω των επαληθεύσεων της απόδειξης της συμμόρφωσης που διεξήγαγε σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής δυνάμει της 21.Β.100 στοιχείο β), δεν διαπίστωσε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.»·

45)

στην Ενότητα Β, το τμήμα IΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21.B.480   Έκδοση εξουσιοδότησης ETSO

Ο Οργανισμός εκδίδει εξουσιοδότηση ETSO, υπό τον όρο ότι:

α)

ο αιτών έχει συμμορφωθεί με την 21.A.606·

β)

ο Οργανισμός, μέσω των επαληθεύσεων της απόδειξης της συμμόρφωσης που διεξήγαγε σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής δυνάμει της 21.Β.100 στοιχείο β), δεν διαπίστωσε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους τεχνικούς όρους της εφαρμοστέας ETSO ή με τυχόν αποκλίσεις από αυτήν που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την 21.Α.610 και

γ)

δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που ενδέχεται να καταστήσει το είδος επισφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.».