10.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/6


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/565 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Μαρτίου 2019

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω περίοδο.

(2)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/396 της Επιτροπής (2) προβλέπει την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής (3), του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής (4) και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής (5) όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων. Συμφώνως προς το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/396, ο παρών κανονισμός πρόκειται να εφαρμοστεί από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού συμφώνως προς το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει η αποχώρηση ή εάν έχει παραταθεί η διετία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε αίτηση για παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση έως τις 30 Ιουνίου 2019, με στόχο την ολοκλήρωση της κύρωσης της συμφωνίας αποχώρησης (6). Στις 21 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε παράταση έως τις 22 Μαΐου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αποχώρησης θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη βδομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε παράταση έως τις 12 Απριλίου 2019. Κατά συνέπεια δεν θα εφαρμοστεί ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/396.

(4)

Ωστόσο, οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/396 θα παραμείνουν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τους ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση θα εξακολουθούν να υφίστανται στην περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία μετά την παραταθείσα περίοδο. Οι εν λόγω κίνδυνοι αναμένεται να παραμείνουν στο προβλέψιμο μέλλον.

(5)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1178.

(6)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.

(7)

Είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η εφαρμογή αποδοτικών λύσεων από τους συμμετέχοντες στην αγορά το ταχύτερο δυνατό. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, έχει αναλύσει τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και οφέλη, αλλά δεν διενέργησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Για τον ίδιο λόγο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205 τροποποιείται ως εξής:

(1)

στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά συμβάσεις που αφορούν κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν έχει ενεργοποιηθεί έως τις 11ης Απριλίου 2019·

β)

οι συμβάσεις ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένου με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος.»·

(2)

στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3, και για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και έχουν συναφθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι:

α)

50 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 1 ή του πίνακα 2 του παραρτήματος·

β)

3 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 3 ή του πίνακα 4 του παραρτήματος.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 τροποποιείται ως εξής:

(1)

στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά συμβάσεις που αφορούν κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν έχει ενεργοποιηθεί έως τις 11ης Απριλίου 2019·

β)

οι συμβάσεις ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένου με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος.»·

(2)

στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3, και για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και έχουν συναφθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι 5 έτη και 3 μήνες.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1178 τροποποιείται ως εξής:

(1)

στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά συμβάσεις που αφορούν κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν έχει ενεργοποιηθεί έως τις 11ης Απριλίου 2019·

β)

οι συμβάσεις ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένου με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος.»·

(2)

στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3, και για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και έχουν συναφθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι:

α)

15 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 1 του παραρτήματος I·

β)

3 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 2 του παραρτήματος I.».

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν, έως την ημερομηνία που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

β)

έχει ληφθεί απόφαση να παραταθεί η διετία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/396 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (ΕΕ L 71 της 13.3.2019, σ. 11).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 13).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 5).

(5)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 195 της 20.7.2016, σ. 3).

(6)  Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ C 66 Ι της 19.2.2019, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).