22.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/128


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις, τα μέτρα και τις έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) λαμβάνει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με διοικητικά και ποινικά μέτρα που επιβάλλονται και ποινικές έρευνες που αναλαμβάνονται σε σχέση με παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, θα πρέπει να καθοριστούν κοινές διαδικασίες και έντυπα για την υποβολή των πληροφοριών αυτών.

(2)

Προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές διπλές εγγραφές και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλαπλών αρχών υποβολής αναφορών σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να οριστεί ένα ενιαίο σημείο επαφής σε κάθε κράτος μέλος για την ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΑΚΑΑ.

(3)

Προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες στην ετήσια έκθεση σχετικά με κυρώσεις, μέτρα και έρευνες που πρόκειται να δημοσιευθούν από την ΕΑΚΑΑ, οι πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, μέσω ειδικών εντύπων, ποιες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 έχουν παραβιαστεί.

(4)

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο, και σαφή περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της εν λόγω απόφασης. Εντούτοις, προκειμένου να περιοριστεί ο φόρτος της αναφοράς, όταν μια συγκεκριμένη διοικητική κύρωση ή μέτρο έχει ήδη αναφερθεί στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να κάνει μόνο σαφή αναφορά σε αυτή την κύρωση ή το μέτρο.

(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(6)

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ΕΑΚΑΑ δεν διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός ούτε προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους και οφέλους της καθιέρωσης των τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών για τις σχετικές αρμόδιες αρχές, επειδή αυτό θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπό τους, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αποδέκτες των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων είναι μόνον οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών και όχι συμμετέχοντες στην αγορά.

(7)

Η ΕΑΚΑΑ ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σημεία επαφής

1.   Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) ορίζει ενιαίο σημείο επαφής για τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και για όλες τις κοινοποιήσεις σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τη λήψη των πληροφοριών αυτών. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ.

2.   Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους ορίζουν ενιαίο σημείο επαφής για το εν λόγω κράτος μέλος για όλες τις κοινοποιήσεις που αφορούν την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τα εν λόγω σημεία επαφής.

Άρθρο 2

Ετήσια υποβολή συγκεντρωτικών πληροφοριών

1.   Τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές για κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Παρέχονται αντίγραφα αποφάσεων περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων και περιλήψεις των αποφάσεων αυτών, εκτός εάν η κύρωση ή το μέτρο έχει ήδη αναφερθεί στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Τα αντίγραφα αποφάσεων υποβάλλονται συνημμένα σε ηλεκτρονικά μηνύματα που συνοδεύουν το έντυπο.

2.   Τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές για κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα έντυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καλύπτουν μια περίοδο αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, μαζί με τυχόν συνημμένα, και υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σημείο επαφής της ΕΑΚΑΑ το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Η πρώτη υποβολή των εντύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πραγματοποιείται το 2018 για τα ημερολογιακά έτη 2016 και 2017.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image 1 Κείμενο της εικόνας Image 2 Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image 3 Κείμενο της εικόνας Image 4 Κείμενο της εικόνας