22.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/69


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) τροποποίησε το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 με την προσθήκη ορισμένων οντοτήτων στον κατάλογο των οντοτήτων στις οποίες το αρχείο καταγραφής συναλλαγών οφείλει να παρέχει πληροφορίες για τα παράγωγα, ώστε οι εν λόγω οντότητες να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και τις εντολές τους. Επομένως, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής (3) με προδιαγραφές όσον αφορά τις πληροφορίες και το επίπεδο πρόσβασης στις λεπτομέρειες των παραγώγων που πρέπει να παρέχονται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να είναι σε θέση να προσδιορίζουν με ακρίβεια τους οικείους αντισυμβαλλομένους και τις σχετικές συναλλαγές. Η πρόσβαση που παρέχεται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενο, ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική ή θυγατρική επιχείρηση άλλης επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η απαιτούμενη πρόσβαση αφορά τα αναγκαία στοιχεία για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των εντολών της οικείας οντότητας.

(2)

Πολλές από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 έχουν πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες και εντολές. Για να μην χρειάζεται τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να ελέγχουν συνεχώς την εντολή και τη συγκεκριμένη ανάγκη στο πλαίσιο των οποίων μια οντότητα ζητεί πρόσβαση και, ως εκ τούτου, για να αποφεύγονται οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να παρέχουν σε κάθε οντότητα ενιαία πρόσβαση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις αρμοδιότητες και τις εντολές κάθε οντότητας.

(3)

Η πρόσβαση των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε όλες τις λεπτομέρειες των παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των παραγώγων που δεν έγιναν δεκτά από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και των λεπτομερειών των παραγώγων μετά τη διενέργεια της διαδικασίας ελέγχου της συμφωνίας των παραγώγων που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής (4), είναι πρωταρχικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω οντότητες είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και τις εντολές τους.

(4)

Ορισμένες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους προϋποθέτει ότι οι εν λόγω οντότητες έχουν πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά, σε τόπους διαπραγμάτευσης και στα πιο ολοκληρωμένα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα για τα παράγωγα που είναι διαθέσιμα για τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, που μπορεί να είναι, ανάλογα με τη σχετική οντότητα, ένα κράτος μέλος, η ζώνη του ευρώ ή η Ένωση.

(5)

Λόγω των διασυνδέσεων μεταξύ παραγώγων και νομισματικής πολιτικής, ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα θέσης για τα παράγωγα εκφρασμένα στο νόμισμα που εκδίδει το εν λόγω μέλος του ΕΣΚΤ. Τα δεδομένα θέσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά δεδομένα για τα παράγωγα ανά κριτήριο, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων στοιχείων, των προϊόντων και της ληκτότητας για μεμονωμένους αντισυμβαλλομένους.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και έχουν, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον συστημικό κίνδυνο, εντολές και αρμοδιότητες πολύ παρόμοιες με αυτές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Επομένως, είναι σημαντικό οι εν λόγω αρχές, όπως η ESMA, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί των παραγώγων.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (5) θέσπισε έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ). Επομένως, ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

(8)

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), θα πρέπει να δοθούν στις αρχές εξυγίανσης αποτελεσματικά μέσα δράσης σε σχέση με τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση των επιπτώσεων. Κάθε αρχή εξυγίανσης θα πρέπει συνεπώς να έχει πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών για τα παράγωγα που αναφέρονται από τις εν λόγω οντότητες.

(9)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, μεταξύ άλλων, με την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού. Για να μπορεί το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να καταρτίζει τα εν λόγω σχέδια εξυγίανσης, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει στο Συμβούλιο αυτό πρόσβαση στα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που έχουν συναφθεί από κάθε αντισυμβαλλόμενο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

(10)

Για να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχεία ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και τις εντολές τους, οι αρχές αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται από τους αντισυμβαλλομένους και οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τις εντολές τους.

(11)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(12)

Η ESMA προέβη σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τα μέλη του ΕΣΚΤ πριν από την υποβολή των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Η ESMA διεξήγαγε επίσης ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(13)

Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

Το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για παράγωγα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και την εντολή κάθε αρμόδιας αρχής

1.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξασφαλίζει ότι οι λεπτομέρειες για δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που γίνονται προσβάσιμες στις οντότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 17 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

τις αναφορές των παραγώγων που αναφέρονται σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 148/2013 (*1), καθώς και τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις των παραγώγων που δεν έχουν φτάσει στη λήξη τους ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Σφάλμα», «Πρόωρη λήξη», «Συμπίεση» και «Στοιχείο θέσης», όπως αναφέρεται στο πεδίο 93 του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 148/2013·

β)

τις σχετικές λεπτομέρειες των αναφορών παραγώγων που απορρίφθηκαν από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε αναφορών παραγώγων απορρίφθηκαν κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και τους λόγους της απόρριψής τους·

γ)

την κατάσταση του ελέγχου της συμφωνίας όλων των παραγώγων που αναφέρθηκαν για τα οποία το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει προβεί στη διαδικασία ελέγχου της συμφωνίας βάσει του άρθρου 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013.

2.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που έχουν διάφορες αρμοδιότητες ή εντολές δυνάμει του άρθρου 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα παράγωγα που καλύπτονται από τις εν λόγω αρμοδιότητες και εντολές.

3.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ESMA πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών για τα παράγωγα ώστε να ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις εντολές της.

4.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων.

5.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον το υποκείμενο είναι η ενέργεια.

6.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που εποπτεύει τους τόπους διαπραγμάτευσης, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που εκτελούνται σε αυτούς τους τόπους διαπραγμάτευσης.

7.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην εποπτική αρχή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον το υποκείμενο είναι κινητή αξία που έχει εκδοθεί από εταιρεία η οποία πληροί έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους όρους:

α)

η εταιρεία έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των κινητών αξιών της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών αρμοδιοτήτων και εντολών της εν λόγω αρχής·

β)

η εταιρεία έχει την καταστατική έδρα της ή τα κεντρικά γραφεία της στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των κινητών αξιών της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών αρμοδιοτήτων και εντολών της εν λόγω αρχής·

γ)

η εταιρεία είναι προσφέρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ για τις εταιρείες, όπως αναφέρεται στα σημεία α) και β) και το αντάλλαγμα που προτείνει περιλαμβάνει κινητές αξίες·

8.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων για αγορές, συμβάσεις, υποκείμενα, δείκτες αναφοράς και αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

9.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε μέλος του ΕΣΚΤ, του οποίου το κράτος μέλος έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση στα εξής:

α)

όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ ή εντός ενός κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ και εμπίπτει στο πεδίο του μέλους σύμφωνα με τις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους, ή εφόσον η υποχρέωση αναφοράς είναι κρατικός χρεωστικός τίτλος του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ ή ενός κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·

β)

δεδομένα θέσεων για συμβάσεις παραγώγων σε ευρώ.

10.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η οποία παρακολουθεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και της οποίας το κράτος μέλος έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής κατά την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

11.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε μέλος του ΕΣΚΤ, του οποίου το κράτος μέλος δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση στα εξής:

α)

όλα τα δεδομένα σε επίπεδο συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ και εμπίπτει στο πεδίο του μέλους σύμφωνα με τις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους, ή εφόσον η υποχρέωση αναφοράς είναι κρατικός χρεωστικός τίτλος του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·

β)

τα δεδομένα θέσης για παράγωγα στο νόμισμα που εκδίδει το εν λόγω μέλος του ΕΣΚΤ.

12.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η οποία παρακολουθεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και της οποίας το κράτος μέλος δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής κατά την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

13.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ΕΚΤ, κατά την άσκηση των καθηκόντων της στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (*2).

14.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 σημεία ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από όλους τους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

15.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 σημείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από όλους τους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

16.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από τους αντισυμβαλλομένους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

17.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που εποπτεύει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στο σχετικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) το οποίο εποπτεύει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των συναλλαγών επί παραγώγων που εκκαθαρίζονται από τον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 33).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(6)  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).