25.2.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 55/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/321 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 2019

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1232

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας («ΣΟ») που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων.

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1232 της Επιτροπής (3), ένα αντικείμενο κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμος χυτοσίδηρος, EN-GJS-500-7) κατατάχθηκε στον κωδικό ΣΟ 7325 99 10 ως άλλο τεχνούργημα χυτό από ελατό χυτοσίδηρο.

(3)

Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1232 η κατάταξη βασίστηκε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης ονοματολογίας για τον κωδικό ΣΟ 7307 19 10, οι οποίες όριζαν τον ελατό χυτοσίδηρο και, σύμφωνα με τις εν λόγω σημειώσεις, ο όρος «ελατός» περιλάμβανε τον χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη.

(4)

Στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-397/17 και C-398/17, Profit Europe (4), το Δικαστήριο αποφάσισε ότι τα χυτά εξαρτήματα σωληνώσεων από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη πρέπει να κατατάσσονται στη διάκριση 7307 19 90.

(5)

Το Δικαστήριο βάσισε την απόφασή του στη διαπίστωση ότι ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη και ο ελατός χυτοσίδηρος διαφέρουν ως προς τη σύστασή τους και ως προς τη μέθοδο παραγωγής τους, καθώς και ότι, έστω και αν ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του ελατού χυτοσιδήρου (EN-GJM), εντούτοις αποτελεί χωριστή κατηγορία ως προς την κατάταξη των χυτοσιδήρων (EN-GJS).

(6)

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συναφώς, καθόσον οι εν λόγω Επεξηγηματικές Σημειώσεις επισημαίνουν ότι «ο όρος «ελατός χυτοσίδηρος» περιλαμβάνει επίσης τον χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη», έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση του πεδίου της έννοιας του «ελατού χυτοσιδήρου» ώστε να καλύπτει και μια άλλη κατηγορία χυτοσιδήρου και, κατά συνέπεια, πρέπει να μη ληφθούν υπόψη.

(7)

Η απόφαση του Δικαστηρίου εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο προϊόν που καλύπτεται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1232, επειδή το εν λόγω προϊόν αντιστοιχεί στο πρότυπο EN-GJS-500-7 και η κατάταξή του ως τεχνουργήματος από ελατό χυτοσίδηρο βασίστηκε στο κείμενο των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τον κωδικό ΣΟ 7307 19 10, οι οποίες, όπως διαπίστωσε το Δικαστήριο, τροποποιούν το πεδίο εφαρμογής της διάκρισης 7307 19 10 της ΣΟ.

(8)

Ως εκ τούτου, η κατάταξη του είδους που καλύπτεται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1232 δεν συνάδει με τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου στην απόφασή του για τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-397/17 και C-398/17.

(9)

Κατά συνέπεια, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1232 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1232 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1232 της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΕΕ L 177 της 8.7.2017, σ. 23).

(4)  Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2018, Profit Europe, C-397/17 και C 398/17, EU:C:2018:564.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Κυκλικό είδος διαμέτρου περίπου 500 mm και βάρους περίπου 23 kg. Είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμος χυτοσίδηρος, EN-GJS-500-7). Το είδος είναι βαμμένο με μαύρη πίσσα για προστασία από τη διάβρωση.

Το είδος είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 124 (καλύμματα φρεατίων απορροής και επίσκεψης για ζώνες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών) και χρησιμοποιείται ως κάλυμμα αποχετεύσεων (για παράδειγμα, σε υπονόμους ομβρίων υδάτων).

Βλέπε εικόνα (1).

7325 99 90

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 7325 , 7325 99 και 7325 99 90 .

Η κατάταξη του είδους στον κωδικό ΣΟ 7325 10 00 ως άλλο τεχνούργημα χυτό από μη ελατό χυτοσίδηρο αποκλείεται, διότι ο μη ελατός χυτοσίδηρος δεν είναι παραμορφώσιμος υπό τάση συμπίεσης, ενώ ο σφαιροειδής χυτοσίδηρος είναι παραμορφώσιμος υπό εφελκυστική καταπόνηση και επίσης, σε ορισμένο βαθμό, υπό τάση συμπίεσης. Ως εκ τούτου, ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, αυτός καθαυτόν, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί μη ελατός χυτοσίδηρος (βλέπε, κατ' αναλογία, την απόφαση της 12ης Ιουλίου 2018, Profit Europe, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-397/17 και C-398/17, EU:C:2018:564).

Η κατάταξη του είδους στον κωδικό ΣΟ 7325 99 10 , ως άλλο τεχνούργημα χυτό από ελατό χυτοσίδηρο αποκλείεται επίσης, διότι ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη και ο ελατός χυτοσίδηρος διαφέρουν ως προς τη σύσταση και τη μέθοδο παραγωγής τους. Έστω και αν ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του ελατού χυτοσίδηρου (EN-GJM), εντούτοις αποτελεί χωριστή κατηγορία (EN-GJS) (βλέπε, κατ' αναλογία, την απόφαση της 12ης Ιουλίου 2018, Profit Europe, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-397/17 και C-398/17).

Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 7325 99 90 ως «άλλο τεχνούργημα χυτό από άλλο σίδηρο».

Image 1

(1)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.