23.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/17


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/2207 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Δεκεμβρίου 2019

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 39η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 191, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, (η «σύμβαση») περιλαμβάνει πρωτόκολλο για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (το «πρωτόκολλο»), το οποίο εγκρίθηκε το 1999.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13α του πρωτοκόλλου, τα μέρη που είναι παρόντα σε σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου της σύμβασης (το «εκτελεστικό όργανο») δύνανται να εγκρίνουν τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του.

(3)

Το πρωτόκολλο τροποποιήθηκε το 2012 με την έγκριση των αποφάσεων 2012/1 και 2012/2 από τα μέρη που ήταν παρόντα στην 30η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου. Οι τροποποιήσεις που εκτίθενται στην απόφαση 2012/1 άρχισαν να ισχύουν και να παράγουν αποτελέσματα βάσει της ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο. Η τροποποίηση που εκτίθεται στην απόφαση 2012/2 απαιτούσε αποδοχή από τα μέρη του πρωτοκόλλου και εγκρίθηκε από την Ένωση με την απόφαση (ΕΕ) 2017/1757 (1). Η εν λόγω τροποποίηση άρχισε να ισχύει στις 7 Οκτωβρίου 2019.

(4)

Το εκτελεστικό όργανο, κατά την 39η σύνοδό του στις 9-13 Δεκεμβρίου 2019, πρόκειται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του άρθρου 3α του πρωτοκόλλου και του παραρτήματος VII του πρωτοκόλλου, όπως προτάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με σκοπό τη διευκόλυνση της κύρωσης του πρωτοκόλλου από τα μέρη που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

(5)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο του εκτελεστικού οργάνου, δεδομένου ότι το αντικείμενο και το περιεχόμενο του προς τροποποίηση πρωτοκόλλου καλύπτονται από το ενωσιακό κεκτημένο και ιδίως από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(6)

Η θέση της Ένωσης στην 39η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου θα πρέπει να είναι η υποστήριξη της πρότασης τροποποίησης του παραρτήματος VII του πρωτοκόλλου.

(7)

Σε περίπτωση που μέρη από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας που θα είναι παρόντα στην 39η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου αναφέρουν ότι η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 3α του πρωτοκόλλου είναι σκόπιμη, η θέση της Ένωσης στην 39η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου θα πρέπει να είναι η υποστήριξη της εν λόγω πρότασης. Σε περίπτωση που τα εν λόγω μέρη δεν αναφέρουν ότι η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 3α του πρωτοκόλλου είναι σκόπιμη, η θέση της Ένωσης θα πρέπει να είναι να καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αποσύρουν την πρότασή τους και, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν την αποσύρουν, η Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην πρόταση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην 39η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση («39η σύνοδος του εκτελεστικού οργάνου») είναι η ακόλουθη:

α)

να υποστηρίξει την πρόταση που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του πρωτοκόλλου με σκοπό την παράταση των ευέλικτων χρονικών κλιμακώσεων από το 2019 έως το 2024·

β)

σε περίπτωση που μέρη από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας που θα είναι παρόντα στην 39η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου αναφέρουν ότι η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 3α του πρωτοκόλλου με σκοπό την παράταση των ευέλικτων χρονικών κλιμακώσεων από το 2019 έως το 2024 και από το 2022 έως το 2030 είναι σκόπιμη, να υποστηρίξει την πρόταση που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου·

γ)

σε περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση του στοιχείου β) του παρόντος άρθρου, να καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αποσύρουν την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 3α του πρωτοκόλλου·

δ)

εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αποσύρουν την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 3α του πρωτοκόλλου κατόπιν πρόσκλησης όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, η Ένωση δύναται να αντιταχθεί στην πρόταση.

Άρθρο 2

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο επιτόπιων συνεδριάσεων συντονισμού, να συμφωνήσουν σε βελτιώσεις της θέσης που ορίζεται στο άρθρο 1, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην 39η σύνοδο του εκτελεστικού οργάνου, χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LINTILÄ


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/1757 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (ΕΕ L 248 της 27.9.2017, σ. 3).

(2)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).