27.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 248/77


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1597 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Μαΐου 2019

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να συμπεριλάβουν την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων στα προγράμματά τους για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων τους για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων μετρώντας τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων βάσει κοινής μεθοδολογίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει την εν λόγω κοινή μεθοδολογία και να ορίσει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών της πλατφόρμας της ΕΕ για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων.

(2)

Ο ορισμός των «τροφίμων» που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) περιλαμβάνει το σύνολο των τροφίμων, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Τα τρόφιμα περιλαμβάνουν επίσης μη βρώσιμα μέρη, όταν αυτά δεν διαχωρίζονται από τα βρώσιμα μέρη κατά την παραγωγή του τροφίμου, όπως τα οστά που είναι συνδεδεμένα με το κρέας που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ως εκ τούτου, τα απόβλητα τροφίμων μπορεί να συγκαταλέγονται είδη που περιλαμβάνουν μέρη τροφίμων τα οποία προορίζονται για βρώση και μέρη τροφίμων τα οποία δεν προορίζονται για βρώση.

(3)

Στα απόβλητα τροφίμων δεν περιλαμβάνονται οι απώλειες στα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όπου ορισμένα προϊόντα δεν έχουν γίνει ακόμη τρόφιμα κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, όπως τα βρώσιμα φυτά που δεν έχουν συγκομιστεί. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται τα υποπροϊόντα της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, δεδομένου ότι τα εν λόγω υποπροϊόντα δεν είναι απόβλητα.

(4)

Τα απόβλητα τροφίμων πρέπει να προληφθούν και να μειωθούν σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Δεδομένου ότι οι τύποι αποβλήτων τροφίμων και οι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τα απόβλητα τροφίμων θα πρέπει να μετρώνται χωριστά για κάθε στάδιο.

(5)

Η κατανομή των αποβλήτων τροφίμων στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κοινή στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ένωση που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ως «NACE αναθ. 2». Ελλείψει σχετικής ταξινόμησης της NACE αναθ. 2, η κατανομή στα «νοικοκυριά» θα πρέπει να γίνεται με αναφορά στο παράρτημα I τμήμα 8 σημείο 1.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(6)

Η απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής (5) για τη θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων δεν επιτρέπει πάντοτε την ακριβή ταυτοποίηση των αποβλήτων τροφίμων· μπορεί, ωστόσο, να παράσχει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές όσον αφορά τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων.

(7)

Τα γεωργικά υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να μετρώνται ως απόβλητα τροφίμων.

(8)

Προκειμένου η μεθοδολογία να είναι στην πράξη εφαρμόσιμη και προκειμένου η επιβάρυνση που προκύπτει από την παρακολούθηση να είναι αναλογική και εύλογη, ορισμένες ροές αποβλήτων, οι οποίες δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν απόβλητα τροφίμων ή περιλαμβάνουν απόβλητα τροφίμων σε αμελητέα ποσά, δεν θα πρέπει να μετρώνται ως απόβλητα τροφίμων.

(9)

Για να βελτιωθεί η ακρίβεια της μέτρησης των αποβλήτων τροφίμων, τα μη βρώσιμα υλικά που αναμειγνύονται μαζί με τα απόβλητα τροφίμων (π.χ. χώμα ή συσκευασία) θα πρέπει να αποκλείονται από τον υπολογισμό της μάζας των αποβλήτων τροφίμων, στο μέτρο του δυνατού.

(10)

Υπάρχουν διάφορα είδη τροφίμων, τα οποία απορρίπτονται συνήθως ως λύματα ή με λύματα, όπως το εμφιαλωμένο πόσιμο και μεταλλικό νερό, τα ποτά και άλλα υγρά. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν μέθοδοι μέτρησης των εν λόγω αποβλήτων οι οποίες να εξασφαλίζουν επαρκή επίπεδα εμπιστοσύνης και συγκρισιμότητας των υποβαλλόμενων δεδομένων. Επομένως, τέτοιου είδους τρόφιμα δεν θα πρέπει να μετρώνται ως απόβλητα τροφίμων. Τα κράτη μέλη, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα είδη τροφίμων σε εθελοντική βάση.

(11)

Ενώ οι ουσίες που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να μετρώνται ως απόβλητα τροφίμων, οι πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονταν αρχικά για ανθρώπινη κατανάλωση και κατέληξαν ζωοτροφές [συμπεριλαμβανομένων των πρώην τροφίμων, όπως ορίζονται στο σημείο 3 του μέρους Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 της Επιτροπής (6)] είναι σημαντικές για την κατανόηση των ροών υλικών που σχετίζονται με τα τρόφιμα και μπορεί να είναι χρήσιμες για τον σχεδιασμό μιας στοχοθετημένης πολιτικής για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές με ομοιόμορφο τρόπο σε εθελοντική βάση.

(12)

Για να καταστεί δυνατή η ακριβής ένδειξη των ποσοτήτων των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε διεξοδική μέτρηση των ποσοτήτων των αποβλήτων τροφίμων. Η εν λόγω διεξοδική μέτρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτική βάση για κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τουλάχιστον ανά τετραετία.

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα ποσά των αποβλήτων τροφίμων σε ετήσια βάση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητα και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση των κρατών μελών ένα φάσμα μεθόδων μέτρησης των αποβλήτων τροφίμων για τους σκοπούς των εν λόγω ετήσιων εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων αναλύσεων της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, νέων ειδικών μελετών για τα απόβλητα τροφίμων, καθώς και δεδομένων που συλλέγονται για τις στατιστικές των αποβλήτων ή υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα απόβλητα και άλλα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, ή συνδυασμού των εν λόγω επιλογών. Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.

(14)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη παρακολούθηση των ροών υλικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο μιας στοχοθετημένης πολιτικής για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη τα οποία αποφασίζουν να μετρήσουν λεπτομερέστερα τα απόβλητα τροφίμων ή να επεκτείνουν τη μέτρηση σε σχετικές ροές υλικών μπορούν να το πράξουν με ενιαίο τρόπο.

(15)

Για να καταστεί δυνατή η επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων και η βελτίωση των μεθόδων μέτρησης και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των μεθόδων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που συνδέονται με τις μεθόδους μέτρησης και την ποιότητα των συλλεχθέντων δεδομένων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής της μέτρησης των αποβλήτων τροφίμων

1.   Οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων μετρώνται χωριστά για τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων:

α)

την πρωτογενή παραγωγή·

β)

την επεξεργασία και τη μεταποίηση·

γ)

τη λιανική πώληση και άλλη διανομή τροφίμων·

δ)

τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίασης·

ε)

τα νοικοκυριά.

2.   Τα απόβλητα τροφίμων κατανέμονται σε κάθε ένα από τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το παράρτημα I.

3.   Η μέτρηση καλύπτει τα απόβλητα τροφίμων που ταξινομούνται σύμφωνα με τους κωδικούς αποβλήτων που αναφέρονται στο παράρτημα II ή βάσει οποιουδήποτε άλλου κώδικα αποβλήτων για τα απόβλητα που περιλαμβάνουν τα απόβλητα τροφίμων.

4.   Η μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων δεν καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

γεωργικά υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

β)

ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

γ)

υπολείμματα αποβλήτων τροφίμων που συλλέγονται στο πλαίσιο των αποβλήτων συσκευασίας τα οποία ταξινομούνται στον κωδικό αποβλήτων «15 01 – Συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας)» του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων, όπως ορίζεται στην απόφαση 2000/532/ΕΚ·

δ)

υπολείμματα αποβλήτων τροφίμων που συλλέγονται μαζί με απόβλητα που κατατάσσονται στον κωδικό αποβλήτων: «20 03 03 – Υπολείμματα οδοκαθαρισμού» του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων, όπως καθορίζεται στην απόφαση 2000/532/ΕΚ·

ε)

μη βρώσιμα προϊόντα που αναμειγνύονται με τα απόβλητα τροφίμων όταν συλλέγονται, στο μέτρο του δυνατού.

5.   Η μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων δεν καλύπτει τα ακόλουθα είδη, με την επιφύλαξη της προαιρετικής μέτρησης που αναφέρεται στο άρθρο 3:

α)

απόβλητα τροφίμων που αποστραγγίζονται ως λύματα ή με λύματα·

β)

ουσίες που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Άρθρο 2

Μεθοδολογία για τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων

1.   Τα κράτη μέλη μετρούν κάθε χρόνο την ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.

2.   Τα κράτη μέλη μετρούν την ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων για ένα δεδομένο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος III τουλάχιστον μία φορά ανά τετραετία.

3.   Όταν δεν χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα III, τα κράτη μέλη μετρούν την ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων για ένα δεδομένο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα IV.

4.   Για την πρώτη περίοδο υποβολής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τα κράτη μέλη μετρούν την ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων για όλα τα στάδια της αλυσίδας διανομής τροφίμων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα III. Για την εν λόγω περίοδο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί βάσει των υφιστάμενων ρυθμίσεων για το έτος 2017 ή αργότερα.

5.   Οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων μετρώνται σε μετρικούς τόνους νωπής μάζας.

Άρθρο 3

Εθελοντική μέτρηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν και να παρέχουν στην Επιτροπή περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και δεδομένα σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων. Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:

α)

ποσότητες αποβλήτων τροφίμων που θεωρείται ότι αποτελούνται από μέρη τροφίμων που προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο·

β)

ποσότητες αποβλήτων τροφίμων που αποστραγγίζονται ως λύματα ή με λύματα·

γ)

ποσότητες τροφίμων που αναδιανέμονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

δ)

ποσότητες τροφίμων που δεν προορίζονται πλέον για ανθρώπινη κατανάλωση και διατίθενται στην αγορά για μετατροπή σε ζωοτροφές από υπεύθυνο επιχείρησης ζωοτροφών όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

ε)

πρώην τρόφιμα, όπως ορίζονται στο σημείο 3 του μέρους Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013.

Άρθρο 4

Ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων των αποβλήτων τροφίμων. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

οι μετρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα III βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στο οποίο εφαρμόζονται τα αποτελέσματά της και αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις διακυμάνσεις των στοιχείων σχετικά με τα προς μέτρηση ποσά των αποβλήτων τροφίμων·

β)

οι μετρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα IV βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και σχετικά με τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν σε σύγκριση με τις μεθόδους που είχαν χρησιμοποιηθεί για προηγούμενη μέτρηση.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των ΕΚ σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1).

(5)  Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2013, για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (EE L 29 της 30.1.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατανομή των αποβλήτων τροφίμων στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

 

 

Δραστηριότητα η οποία δημιουργεί απόβλητα

Στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Σχετικό στοιχείο των στατιστικών των αποβλήτων (1), το οποίο περιλαμβάνει το δεδομένο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Σχετικός κωδικός NACE αναθ. 2

Περιγραφή

Πρωτογενής παραγωγή

Μέρος του στοιχείου 1

Τομέας A

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

 

Κλάδος 01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

 

Κλάδος 03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Επεξεργασία και μεταποίηση

Μέρος του στοιχείου 3

Τομέας Γ

Μεταποίηση

 

Κλάδος 10

Βιομηχανία τροφίμων

 

Κλάδος 11

Ποτοποιία

Λιανική πώληση και άλλη διανομή τροφίμων

Μέρος του στοιχείου 17

Τομέας Ζ

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

 

Κλάδος 46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

 

Κλάδος 47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης

Μέρος του στοιχείου 17

Τομέας Θ

Δραστηριότητες υπηρεσιών στέγασης και εστίασης

 

Κλάδος 55

Διαμονή

 

Κλάδος 56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Τομείς Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ

 

 

Κλάδοι που καλύπτουν δραστηριότητες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες εστίασης (όπως η τροφοδοσία του προσωπικού, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η τροφοδοσία ταξιδιών)

 

Νοικοκυριά

Στοιχείο 19

«Νοικοκυριά», όπως αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα 8 σημείο 1.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων

Απόβλητα που δημιουργούνται από τα νοικοκυριά


(1)  Παράρτημα I τμήμα 8 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κωδικοί αποβλήτων που περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων για τύπους αποβλήτων που συνήθως περιλαμβάνουν απόβλητα τροφίμων

 

Πρωτογενής παραγωγή

02 01 02

Απόβλητα ιστών ζώων

02 01 03

Απόβλητα ιστών φυτών

 

Επεξεργασία και μεταποίηση

02 02

απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης

02 03

απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· παραγωγή κονσερβών· παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας

02 04

απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης

02 05

απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων

02 06

απόβλητα από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

02 07

απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων καφέ, τσαγιού και κακάο)

 

Λιανική πώληση και άλλη διανομή τροφίμων

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

20 03 01

ανάμεικτα αστικά απόβλητα

20 03 02

απόβλητα από αγορές

16 03 06

οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05

 

Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

20 03 01

ανάμεικτα αστικά απόβλητα

 

Νοικοκυριά

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

20 03 01

ανάμεικτα αστικά απόβλητα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μεθοδολογία για τη διεξοδική μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων

Η ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων σε ένα στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθορίζεται με τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται από δείγμα υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων ή νοικοκυριών σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου ισοδύναμης ως προς τη συνάφεια, την αντιπροσωπευτικότητα και την αξιοπιστία.

Στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Μέθοδοι μέτρησης

Πρωτογενής παραγωγή

Άμεση μέτρηση

Ισοζύγιο μάζας

 

Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις

Συντελεστές και στατιστικές παραγωγής

Ανάλυση της σύνθεσης αποβλήτων

Επεξεργασία και μεταποίηση

Λιανική πώληση και άλλη διανομή τροφίμων

Ανάλυση της σύνθεσης αποβλήτων

Καταμέτρηση/σάρωση

 

Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης

 

Σημειωματάρια-ημερολόγια

Νοικοκυριά

 

Περιγραφή των μεθόδων

Μέθοδοι που βασίζονται στην άμεση πρόσβαση στα απόβλητα τροφίμων/άμεση μέτρηση

Οι ακόλουθες μέθοδοι χρησιμοποιούνται από οντότητα με άμεση (φυσική) πρόσβαση στα απόβλητα τροφίμων, με σκοπό τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων ή την κατά προσέγγιση μέτρησή τους:

Άμεση μέτρηση (ζύγιση ή ογκομετρική αξιολόγηση)

Χρήση συσκευής μέτρησης για τον προσδιορισμό της μάζας των δειγμάτων τροφίμων ή των κλασμάτων των συνολικών αποβλήτων, άμεσα ή βάσει όγκου. Περιλαμβάνει τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων που έχουν συλλεχθεί χωριστά.

Σάρωση/καταμέτρηση

Αξιολόγηση του αριθμού των στοιχείων που συνθέτουν τα απόβλητα τροφίμων και χρήση του αποτελέσματος για τον προσδιορισμό της μάζας.

Ανάλυση της σύνθεσης αποβλήτων

Φυσικός διαχωρισμός των αποβλήτων τροφίμων από άλλα κλάσματα με σκοπό να προσδιοριστεί η μάζα των κλασμάτων που έχουν υποστεί διαλογή.

Σημειωματάρια-ημερολόγια

Ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων τηρεί αρχείο ή μητρώο πληροφοριών για τα απόβλητα τροφίμων σε τακτική βάση.

Άλλες μέθοδοι

Όταν δεν υπάρχει άμεση (φυσική) πρόσβαση σε απόβλητα τροφίμων ή όταν δεν είναι εφικτή η άμεση μέτρηση, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι:

Ισοζύγιο μάζας

Υπολογισμός της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων με βάση τη μάζα των εισροών και εκροών τροφίμων προς και από το σύστημα μέτρησης, καθώς και με βάση τη μεταποίηση και κατανάλωση των τροφίμων εντός του συστήματος.

Συντελεστές

Χρήση καθορισμένων κατά το παρελθόν συντελεστών αποβλήτων τροφίμων ή ποσοστών αντιπροσωπευτικών για υποτομέα της βιομηχανίας τροφίμων ή για μεμονωμένο υπεύθυνο επιχείρησης. Οι εν λόγω συντελεστές ή τα ποσοστά καθορίζονται με δειγματοληψία, με δεδομένα που παρέχουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, ή με άλλες μεθόδους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μεθοδολογία για τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων όταν δεν χρησιμοποιείται διεξοδική μέτρηση σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα III

Όταν δεν χρησιμοποιείται σε βάθος μέτρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε ένα δεδομένο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μετρώνται χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους ή συνδυασμό των μεθόδων αυτών:

α)

Υπολογισμός της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το μερίδιο των αποβλήτων τροφίμων σε ένα δεδομένο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III) και τη συνολική παραγωγή αποβλήτων σε αυτό το στάδιο. Η συνολική παραγωγή αποβλήτων σε ένα δεδομένο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθορίζεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για καθένα από τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα I. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα για ένα δεδομένο έτος, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.

β)

Υπολογισμός της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων με βάση κοινωνικοοικονομικά δεδομένα συναφή για τα αντίστοιχα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Ο υπολογισμός των αποβλήτων τροφίμων βασίζεται στα πλέον πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε ένα στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την αύξηση ή μείωση, κατά την περίοδο από το έτος της τελευταίας μέτρησης των εν λόγω δεδομένων έως την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, του επιπέδου ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες:

Στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Δείκτης

Πρωτογενής παραγωγή

Παραγωγή τροφίμων στη γεωργία, αλιεία και θήρα

Επεξεργασία και μεταποίηση

Παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων – βάσει δεδομένων του PRODCOM (1)

Λιανική πώληση και άλλη διανομή τροφίμων

Κύκλος εργασιών της βιομηχανίας τροφίμων

Πληθυσμός

Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης

Κύκλος εργασιών

Απασχόληση (σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)

Νοικοκυριά

Πληθυσμός

Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών (2)

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλους δείκτες, αν είναι καλύτερα συσχετισμένοι με τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων σε ένα δεδομένο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 912/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή (ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 71).

(2)  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.