8.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 182/46


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1167 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουνίου 2019

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/2453 όσον αφορά τους κατόχους έγκρισης και τους αντιπροσώπους

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4610]

(Τα κείμενα στην ολλανδική και γερμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εταιρεία Bayer CropScience N.V., με έδρα το Βέλγιο, είναι αντιπρόσωπος της Bayer CropScience LP, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, και κάτοχος έγκρισης για τις σειρές γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης που εγκρίθηκαν με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2453 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εταιρεία Monsanto Europe S.A., με έδρα το Βέλγιο, είναι αντιπρόσωπος της Monsanto Company, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, και κάτοχος έγκρισης για τις σειρές γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης που εγκρίθηκαν με την εν λόγω εκτελεστική απόφαση.

(3)

Με επιστολή τους στις 1 Αυγούστου 2018, η εταιρεία Bayer CropScience N.V., με έδρα το Βέλγιο, και η Bayer CropScience LP, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησαν από την Επιτροπή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν όλες τις εγκρίσεις και τις εκκρεμείς αιτήσεις για γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα στην εταιρεία BASF Agricultural Solutions Seed US LLC που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με επιστολή της στις 19 Οκτωβρίου 2018, η εταιρεία BASF Agricultural Solutions Seed US LLC επιβεβαίωσε ότι συμφωνεί με τη μεταβίβαση αυτή και εξουσιοδότησε την εταιρεία BASF SE, με έδρα τη Γερμανία, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός της στην Ένωση.

(4)

Με επιστολή της στις 27 Αυγούστου 2018, η εταιρεία Monsanto Europe N.V., με έδρα το Βέλγιο, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η εταιρεία Monsanto Europe S.A./N.V., με έδρα το Βέλγιο, τροποποίησε τη νομική μορφή της και άλλαξε την επωνυμία της σε «Bayer Agriculture BVBA», με έδρα το Βέλγιο.

(5)

Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2453 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της απόφασης για τη χορήγηση έγκρισης είναι καθαρά διοικητικής φύσης και δεν απαιτούν νέα αξιολόγηση των οικείων προϊόντων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2453 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), η «Monsanto Europe S.A., Βέλγιο» αντικαθίσταται από την «Bayer Agriculture BVBA, Βέλγιο»·

(2)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), η «Bayer CropScience N.V., Βέλγιο, αντιπρόσωπος της εταιρείας Bayer CropScience LP, Ηνωμένες Πολιτείες» αντικαθίσταται από την

«BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, αντιπροσωπευόμενη από την BASF SE, Γερμανία.».

(3)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις εταιρείες:

α)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Βέλγιο·

και

β)

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Γερμανία.»·

(4)

Στο Παράρτημα, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Κάτοχοι της έγκρισης:

1)

Επωνυμία: Bayer Agriculture BVBA, Βέλγιο

Διεύθυνση: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Βέλγιο.

Εξ ονόματος της

Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, Missouri, 63167, Ηνωμένες Πολιτείες·

και

2)

Επωνυμία: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Διεύθυνση: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αντιπροσωπευόμενη από την

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Γερμανία.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις εταιρείες:

α)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Βέλγιο·

β)

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Γερμανία.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2453 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από τις σειρές γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 346 της 28.12.2017, σ. 31).