28.8.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 224/9


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1378 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 9ης Αυγούστου 2019

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/16 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2019/27)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 24,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας που έχει ήδη αποκτηθεί κατόπιν της ίδρυσης του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, κρίνεται απαραίτητο να αποσαφηνιστούν και, κατά περίπτωση, να προσαρμοστούν ορισμένες πτυχές του κανονισμού λειτουργίας του που ρυθμίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2014/16 (2), ιδίως σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα των αναπληρωτών.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει καταρτίσει μέθοδο βάσει της οποίας κατανέμονται οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται η ίδια και οι αιτούντες στο πλαίσιο του εσωτερικού διοικητικού ελέγχου των αποφάσεών της από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Η εν λόγω μέθοδος θα πρέπει να ενσωματωθεί στον κανονισμό λειτουργίας.

(3)

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση ΕΚΤ/2014/16 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η απόφαση ΕΚΤ/2014/16 τροποποιείται ως εξής:

1.

το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης απαρτίζεται από πέντε μέλη τα οποία μπορούν να αντικαθίστανται από δύο αναπληρωτές, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης να ασκήσει τα καθήκοντά του το αντικαθιστά προσωρινά αναπληρωτής. Ο αναπληρωτής αντικαθιστά προσωρινά το εν λόγω μέλος στο πλαίσιο συγκεκριμένου αιτήματος επανεξέτασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

σε κάθε περίπτωση στην οποία μπορεί να ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτή ορίζειται στο άρθρο 11.1 του κώδικα συμπεριφοράς ανωτάτων λειτουργών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (*1)·

β)

όταν η ως άνω αδυναμία του μέλους είναι δικαιολογημένη.

(*1)  ΕΕJ C 89 της 8.3.2019, σ. 2»·"

γ)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4 και 5:

«4.   Σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης να ασκήσει τα καθήκοντά του, θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης του διορισμού του το αντικαθιστά σε διαρκή βάση αναπληρωτής. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος παύει να είναι αναπληρωτής και διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης. Η θέση του καλύπτεται από αναπληρωτή διοριζόμενο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4.

5.   Οι αναπληρωτές συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία επανεξέτασης, είτε αντικαθιστώντας προσωρινά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης είτε ως παρατηρητές.»·

2.

στο άρθρο 4 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και οι δύο αναπληρωτές τους διορίζονται για πενταετή θητεία με δυνατότητα αναέωσης άπαξ. Η αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης σε διαρκή βάση κατά το άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θεωρείται νέος διορισμός ή ανανέωση θητείας, ενώ ως χρόνος έναρξης της θητείας του θεωρείται η ημερομηνία διορισμού του ως αναπληρωτή.»·

3.

στο άρθρο 7 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Στην αίτηση επανεξέτασης αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα, έτσι ώστε ο γραμματέας να είναι σε θέση να προβαίνει σε κοινοποιήσεις προς εκείνον ή προς τον εκπρόσωπό του, κατά περίπτωση. Ο γραμματέας αποστέλλει αμέσως στον αιτούντα επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης επανεξέτασης, αναφέροντας εάν αυτή είναι πλήρης.»·

4.

στο άρθρο 16 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης εκδίδει γνώμη επί της επανεξέτασης εντός προθεσμίας ανάλογης του βαθμού επείγοντος του αντικειμένου της και, πάντως, το αργότερο εντός δύο μηνών από την περιέλευση στο ίδιο της πλήρους αίτησης επανεξέτασης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που απαιτεί η υποβολή της κατά το άρθρο 7 παράγραφος 4 και η παραλαβή της οποίας επιβεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5.»·

5.

στο άρθρο 17 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το νέο σχέδιο απόφασης του εποπτικού συμβουλίου με το οποίο η αρχική απόφαση αντικαθίσταται με άλλη, πανομοιότυπου περιεχομένου, καταργείται ή τροποποιείται υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από τη λήψη της γνώμης του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης.»·

6.

το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 3 και 4 διαγράφονται·

β)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίζει ως προς την κατανομή των δαπανών με βάση τη διαδικασία του άρθρου 13ζ.2 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τη μέθοδο κατανομής δαπανών που προβλέπεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.»·

7.

το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης προστίθεται ως παράρτημα στην απόφαση ΕΚΤ/2014/16.

Άρθρο 2

Τελική διάταξη

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 9 Αυγούστου 2019.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  Απόφαση ΕΚΤ/2014/16 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΕ L 175 της 14.6.2014, σ. 47).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέθοδος κατανομής των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ο αιτών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης

Σε περίπτωση που, συνεπεία της υποβολής αίτησης επανεξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ καταργεί την αρχική απόφαση ή τροποποιεί το διατακτικό της η ΕΚΤ, αποδίδει στον αιτούντα τις δαπάνες στις οποίες αυτός υποβλήθηκε στο πλαίσιο της επανεξέτασης, με εξαίρεση κάθε δυσανάλογη δαπάνη του προκύπτουσα από την προσκόμιση έγγραφων ή προφορικών αποδείξεων και τη νομική του εκπροσώπηση, η οποία θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΤ αποδίδει στον αιτούντα δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται μέχρι του ποσού των 50 000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης.

Σε περίπτωση που, συνεπεία της υποβολής αίτησης επανεξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αντικαθιστά την αρχική απόφαση με απόφαση πανομοιότυπου περιεχομένου ή τροποποιεί μόνο το σκεπτικό (*1) της, ο αιτών συνεισφέρει στις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η ΕΚΤ στο πλαίσιο της επανεξέτασης. Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 500 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 5 000 ευρώ. Η εφάπαξ καταβολή των ποσών δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης.

Σε περίπτωση που ο αιτών ανακαλεί την αίτηση επανεξέτασης κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης, ο ίδιος και η ΕΚΤ βαρύνονται με τις αντίστοιχες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν.

.

(*1)  Ως “σκεπτικό” της απόφασης νοείται το τμήμα της εκείνο στο οποίο παρατίθενται η αιτιολογία και ο συλλογισμός της ΕΚΤ, ανεξαρτήτως της διατύπωσης την οποία χρησιμοποιεί η ίδια η απόφαση όταν αναφέρεται στο συγκεκριμένο τμήμα της.”